Gloria

Komentarze

Transkrypt

Gloria
1)
Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016
GO. (I): Fonds 8', 4',2', Mixtur 3x, Trompette 8'
Pos. (II): Fonds 8',4',2'
Rec. (III): Bourdon 8',4', Gamba 8'
P. (Ped): Fonds 16',8',4', GO/P.
MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI
4
&4
Organ
Pedals
{
∑
˙˙
˙
? 44
œ œ ˙
œ œ ˙
f G.O.
? 44 ˙ẇ
w
˙˙˙
˙™
{
˙˙
˙
œ ˙
De
∑
? ˙™
˙™
Œ
œ̇
∑
∑
n˙ ™
œ ˙
œ œ w
et in ter-ra pax ho-mi -ni - bus bo -nae vo-lun - ta - tis
∑
∑
œ œ œ œœ œ˙ œ œ ˙œ ˙˙
œ˙™œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ
... .
œœ ˙˙˙
™™
œ
œ
™
˙
œ
˙
œœœ
œ
œœœ œœ ˙ ™
n˙
Ó̇
j j
j
œ œ œj œj œj œj œj œj 43 œ œj œj œ œj 42 œ œ 43
Pos.
Œ
∑
mf
o
-
∑
Wierni
j j j j j
œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ ˙
Œ
∑
œ œ
#˙
f
Glo - ri - a in ex-cel-sis
˙™
? ˙˙ ™™
˙
Kantor
∑
˙˙ ™™
& ˙™
˙˙˙
∑
œœ œ̇ œ œ̇ œ œ œj
Œ œ ˙
˙ œœ ‰Œ œ
œ̇œ ˙˙
˙ œ
#˙˙ œœ œœœœ
Œ ™
œ œœœ œ ˙
˙˙
4w
&4 w
&
Ped.
∑
Allegretto q=75
8
Org.
Gloria
Allegretto q=75
∑
Henryk Jan Botor
2 kwietnia 2016 roku
w rocznicę przejścia do Domu Ojca
Papieża Jana Pawła II
mf
˙˙
˙
- GO/P
∑
œœ
3
2
3
œœ œ 4 œœ œœ œ œœ œ 4 œ̇ œ 4
bœœ 3 œ œœ bœœ 2 ˙
3
œ 4œ
œ 4˙
4
œ
bœ
œœ œ
™
˙
3
4œ œ
f
3 ‰ œ œ œj 4 ‰ œ œ œ œ œj 3 œj œj j j
4 j j j j
&4 J J
œ 4 J J JJ
œ 4
œ œ œ 4 ‰ œ œ œ œ œj œ
14
Org.
Ped.
{
Lau-da-mus Te.
Be-ne-di-ci-mus Te.
3 j
4 j
& 4 ‰̇ œ œ œ œœ 4 ‰œ œ œœ
? 43 ˙˙˙
œœ 4 œœ
4
? 43
4
œ 4œ
˙
œœ
œ
A -do-ra-mus Te.
3
œœ œœ œœ 4 œœ
œœ
œœ 3 œ̇
4
œ
3
œ 4˙
Glo-ri - fi - ca-mus Te.
4 j
œœ œ œœ œ 4 ‰̇ œ œ
œ
œœ 4 ˙˙
4˙
œ
4
4
˙
œ
2
3
4œ œ 4
œ œ œ œ œ œj 42
JJ J
Gra-ti-as a - gi-mus
œœ œ œœ œœ
œœ
œ œœ
œ˙ œ œœ œœ œ 42
˙
œ œ
œœ œœ
2
4
œ
œ œ œ œ
2
4
œ
1) Dobór głosów organowych jest tylko orientacyjny. IloÊ u ytych głosów zale y od intensywnoci piewu wiernych.
˙˙
2
19
2
&4 œ œ
Org.
Ped.
{
Ti - bi
2
& 4 œ̇ œ
? 42 ˙˙˙
? 42
25
2
&4 ˙
Org.
Ped.
{
prop-ter mag-nam glo - ri-am
4 ˙˙
4
4
4 œ œ œj œj œ œ
tens.
Do - mi-ne fi - li
2
4
& 4 ˙œ 4 ˙˙
œ
4 ˙˙˙
? 42 ˙
4
˙
? 42 ∑ 44 ˙
30
& œ œœœ œ
Org.
Ped.
{
A-
mp
gnus De - i
Tu - am.
Do - mi-ne De-us Rex coe -les - tis
De-us Pa-ter o-mni-po-
œ œœ œœ 42 œœ œ œ 44 ˙w
œ
4˙
4˙
˙
4
4˙
˙
mp
4 œj œj œj œj œ j j 2
4
2
4
œ œ 4 œ œ 4 œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œj œj œj œj œ œj œj 4
œ̇ œ œ
˙˙
˙
˙
mp
œ˙ œ
2 œ̇ œ 4 ˙˙
4˙
4
œ œ
2
4˙
j j
œœœ
˙˙
4˙
4
j
œ œj œ
u - ni- ge
ni -te
œ ˙˙
˙
œ
œ
˙˙
œ
œ œ œ̇˙ œ œ̇ œ œœ
˙
w
œ
œœ
œœ
œœ
œ
œ
œ
Fi - li - us Pa - tris.
˙
œ
˙
œœ œœ
˙
˙˙
˙
˙
ẇ
Rec.(III)
∑
ẇ
˙˙
Œ
2
œ œ 4
2
4
2
4
Ó
œ œœœ œ
j j
œœœ œ œ œ
œ̇ œ ˙˙
œ
œ̇ œ œ œ œœ œ œœ
˙˙ ™
Qui tol - lis pec - ca - ta mun-di
œ
? œ̇
˙
œ œ
˙
p
j
œ œ œj œj œ œ œ œ
Œ
j
œ œœœ œ
p
˙
˙˙
œ Œ
œ œ œ ẇ
?
˙˙
Je - su Chris - te.
œ œ̇ œ œ œ̇
& œœœ œœ œ œ̇ œ œ ˙
œ ẇ
˙˙
˙˙˙
˙
Do - mi-ne De - us,
œ œ
œ
Ó
∑
˙˙
˙
˙
j j
j j j j
œ œœœœ œ Œ œ œ œ œ
mi-se-re-re no - bis.
œ œ œ ˙˙
˙˙
˙˙
˙˙
˙˙
Qui tol - lis pec
ẇ
œ̇ œ ẇ
∑
œ œ œ
˙
- 4'
˙
˙
mf
& œ œ œ œ
Org.
Ped.
{
ca - ta mun - di
& ˙˙
œ̇ œ
˙˙
˙˙œ™
? ˙˙
˙˙
˙
˙˙
˙˙
?
˙
˙
dex
-
4
&4 œœ
Ped.
? 44
& Œ
{
& Œ
Ped.
˙
te - ram Pa
œ
œœœœ
œœ
˙ œ 4 œœ
4
3
4œ œ ˙
œ
mf
2 j j œj j 2
4œ œ
œ 4œ
œ
-
f GO.
tris
mi - se - re - re
no
4
4
Qui
se
-
des
ad
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
˙
? ˙˙˙
? ˙
˙
2
4œ
˙
Tu
œœ
œ
œ
so - lus
œœ
˙
bis.
œ
œ
œ
œ
‰ œj œ
Do - mi - nus.
œœ
œœ œœœ
œ œ
œ
#œœ
˙
#˙
œœ
œœ
œœ
œœ
˙
Tu
ff
Quo-ni-am Tu so - lus San - ctus.
œ œ œ œ œ̇
œ ˙˙
ff + Trompette 8
˙
4 ˙˙˙
4
œ
n˙ ™
˙˙˙˙
˙
˙˙˙
˙˙
˙
˙
œ œœ
œ œ œ
so - lus al - tis - si - mus, Je - su
˙˙ ™™
˙
+Bombarde 16'
œ œ
J J
œ
œœ
œ̇
˙
œ
˙
œœ
4
4
4
4
4œ œ œ œœ
4J J J J œ ˙
4˙
4
˙
j j
œ œ œ
‰ œj œ̇ œ
™
Œ
œœœ
œ
2
4˙
œ
œ
œ
˙
œœœœ œ
œ
œ œœ 2 œ œœœœœ 2 œœœ œœ 4 œ
œ4 œ
4w
œ 4 œœ
˙
œ
œœ
+ GO/P, 4'
œ
œ
œ œ œ œ
? 44 œœ œ œœ œ œ œ œ œœ 42 œœ œœ œœ œœ 42 œ̇˙
45
Org.
œ
œ œœœœœœœœœ
œ
j 3
œ
œœ4
4 œ
4
œ 4 œœ œ œ̇˙ œ 4 œ
3
4 œ̇
œ
j j
œ œ œ
4
&4 œ
{
o-nem nos - tram.
-
j
œ œj 44
œ
- Trompette 8'
40
Org.
sus - ci - pe de -pre - ca - ti
3
f
4
j j j j j j 3 j j
œ œ œ œ œ œ œ 4œ œ œ œ 4Œ
36
˙˙˙
Chri
œ
-
ste.
5
≈ œœœ
œ œ œ
Œ œ
œœ
œ œ œR
œ
≈
≈ ‰
˙
4
rit.
ff
j j
& ‰ œJ œJ œJ œJ œJ œ œ œ œJ œJ œ œ
49
Org.
Ped.
{
Cum San-cto Spi - ri - tu in
j
œ
‰
& œ œœ
J
œ̇
? ˙˙˙
˙˙˙
˙
?
˙
˙
œ
glo - ri - a De - i
œ̇ œ
œ̇ œ
˙˙
˙˙
˙˙
˙
˙
˙
œ œ ˙
fff
Pa
A
-
tris.
˙
˙
-
U
w
men.
œœ œœ ˙˙
œ ˙
œœ œœ ˙˙
w
œ̇˙ ˙˙ ˙˙ œ œ U
w
w
œ̇ œ œ U
˙˙˙+ 16'
w
w
˙
w
˙
œ œ ˙
˙
˙
˙
˙
U
w
w

Podobne dokumenty