biultyn 26 strona internetowa - Polska Wspólnota Katolicka w

Transkrypt

biultyn 26 strona internetowa - Polska Wspólnota Katolicka w
Biuletyn Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Darlington działającej pod
patronatem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Newcastle
Polska Wspólnota Katolicka w Darlington
Adres: St. Teresa’s RC Church, Harris Street, Darlington, DL1 4NL
www.wspolnota­katolicka­darlington.co.uk;
e­mail: [email protected]; [email protected] co.uk
Parafia MB Częstochowskiej w Newcastle
ks. proboszcz Jan Świętek, tel.: 0191 273 3575
www.parafianewcastle.org.uk; e­mail: [email protected]
Biuletyn Nr 26
V NIEDZIELA ZWYKŁA
9 lutego 2014 r.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Iz 58, 7­10 Światło dobrych
uczynków
To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź
w dom biednych tułaczy, nagiego,
którego ujrzysz, przyodziej i nie
odwrócić się od współziomków. Wtedy
twoje światło wzejdzie jak zorza i
szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię
Wy jesteście światłem świata będzie, chwała Pana iść będzie za
tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem!» Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb
zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło
zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 2, 1­5 Nauczanie świętego Pawła
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i
mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc
wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to
ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim
drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących
przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby
wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Ewangelia według świętego Mateusza
Mt 5, 13­16 Wy jesteście światłem świata
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na
górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku,
aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie».
Refleksja
"Bądź iskierką światła dla świata, który jest twoim otoczeniem"
Helmut Thielicke – niemiecki teolog
Czasy w których żyjemy są trudne. Jakże często stajemy przed dylematem
moralnym; wiemy co jest właściwe, ale obserwując ludzi i świat postępujemy
inaczej bo nauczyliśmy się, że ta niewłaściwa forma wydaje się być
skuteczniejsza. Często dajemy się zwieść sztucznemu światłu, które oferuje
nam ten świat. Chcemy dużo mieć bo światło tego świata mówi nam, że
dzięki temu co posiadamy, ile posiadamy, jesteśmy godni szacunku, jesteśmy
lepsi i możemy czuć się bezpieczni. A tymczasem jest to sztuczne i złudne
światło.
W każdym z nas jest iskra pochodząca z Boskiego Płomienia. W głębi serca
więc każdy z nas wie, jak należy postępować, jak należy się zachowywać i co
naprawdę w życiu jest ważne. Ale złudne światło tego świata cały czas
przekonuje nas o tym, że inne rzeczy są ważne... i podążamy za nim.
Podążamy bo szukamy akceptacji wśród ludzi. Czy warto?
Przede wszystkim warto byśmy wiedzieli kim jesteśmy w oczach Jezusa. On
doskonale wie jacy jesteśmy, wie co myślimy i co czujemy w głębi serca i
kocha nas mimo wszystko. Nie jesteśmy dla niego zaskoczeniem ani
rozczarowaniem. Akceptuje nas takimi jacy jesteśmy. Nie musimy przed nim
grać i niczego udawać. Jeśli tylko przyzwolimy, aby działał w naszym życiu ­
On będzie działał. Będzie nam pokazywał jak żyć poprzez Słowo Boże,
poprzez drugiego człowieka. Światło jest w nas, a od nas zależy w jakim
stopniu pozwolimy je w sobie rozpalić, aby mogło wypełniać całą naszą duszę
i byśmy mogli tym światłem zarażać innych. Swoimi uczynkami i swoim
postępowaniem każdego dnia możemy objawiać boskie światło w swoim
życiu w taki sposób, abyśmy ze spokojem i miłością patrzyli w swoje odbicie
w lustrze, albo abyśmy przeglądali się w oczach innych ludzi, które patrzą na
nas z miłością.
Drobne gesty każdego dnia wobec żony męża, sąsiada czy współpracownika,
szczera pochwała, uśmiech, podziękowanie, mogą zmienić życie w dużym
stopniu. Pamiętajmy o tym by budząc się rano powiedzieć – Dzień dobry ! To
będzie wspaniały dzień! ­ bo to jest kolejny dzień, który dał nam Pan, abyśmy
mogli żyć, cieszyć się i by Jego światło rozbłysło poprzez nas. Tak jak sól
dodaje smaku potrawom tak i my swoim uczynkami i miłością dodajemy
smaku temu światu. Dbajmy o to, aby ten smak i światło w naszym życiu były
wyraźne i właściwe. Wybór przecież należy do nas...
Lunasis 17­01­2014
DOBROCZYNNOŚĆ
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez
to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II
We wszystkich sprawach związanych z dobroczynnością prosimy
kontaktować się z Panią Marią email: [email protected]
1. Wsparcie dla Kuchni Św. Brata Alberta
W ubiegłym miesiącu Pani Maria zajmująca się działalnością charytatywną w
naszej wspólnocie osobiście przekazała zebrane w grudniu datki na Kuchnię
św. Brata Alberta w Krakowie. Podziękowania, które otrzymaliśmy za tę
darowiznę publikujemy poniżej.
Szanowna Pani,
Bardzo dziękujemy członkom Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Darlington za
przekazanie środków finansowych na wsparcie Kuchni dla Osób Ubogich im.
św. Brata Alberta.
Kuchnia prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej rocznie
świadczy pomoc ok. 2200 osobom bezdomnym oraz osobom ubogim
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z terenu archidiecezji
krakowskiej, jak również przyjezdnym przemieszczającym się po kraju w
poszukiwaniu pracy. Dziennie w Kuchni wydaje się ok. 600 posiłków, a w
okresie zimy liczba ta zwiększa się nawet do nawet 1000.
Podopieczni mają możliwość spożycia posiłku na miejscu, jak również zabrać
posiłek do domu ­ dotyczy to zwłaszcza osób starszych i rodzin
wielodzietnych. Minimalna liczba wydawanych ciepłych posiłków w skali roku
to ok. 172 800 porcji. Dodatkowo Kuchnia przygotowuje paczki żywnościowe
oraz organizuje 24 grudnia każdego roku Wigilię dla Bezdomnych i
Samotnych dla ponad 1000 osób. Ponieważ dotacje, które otrzymujemy z
samorządów lokalnych są coraz mniejsze, Kuchnia może nieprzerwanie
funkcjonować tylko dzięki wsparciu darczyńców.
Właśnie za to zrozumienie, życzliwość i wsparcie wyrażamy Państwu
ogromną wdzięczność.
W załączeniu przesyłam podziękowanie Dyrektora Caritas Archidiecezji
Krakowskiej. (...) wraz z życzeniami
wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
Agata Chabko
koordynator ds. projektów i fundraisingu
tel. 12 637 07 12 wew. 111
e­mail: [email protected]
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Ossowskiego 5, 30­656 Kraków
www.krakow.caritas.
Laureat nagrody "Kryształy Soli"
dla najlepszej organizacji prowadzącej
działalność pożytku publicznego
na terenie województwa małopolskiego w
dziedzinie pomocy społecznej
KRS 0000 207 658
Dziękujemy za 1 % podatku
OGŁOSZENIA
1. Kanonizacja Jana Pawła II
Począwszy od dzisiejszej niedzieli do dnia kanonizacji, na zakończenie Mszy
Św. będziemy wspólnie z ks. Janem odmawiać Litanię do bł. Jana Pawła II.
Metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, po przeprowadzeniu cenzury
kościelnej, nadał 12 kwietnia 2011 imprimatur tejże litanii.
2. Konkurs Literacki
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zatytułowanym "Jeden dzień z
życia na emigracji". Każdy może wziąć udział w konkursie. Nie ma
ograniczenia wieku. Prosimy w dowolnej formie (proza, wiersz) przedstawić
jeden dzień, jaki upamiętnił się w czasie naszego pobytu na emigracji w
Wielkiej Brytanii. Przewidziane są nagrody i publikacja nagrodzonych prac.
Prosimy o podpisanie pracy swoim pseudonimem. Czas nadsyłania prac do
28/02/2014 na adres e­mail [email protected] lub dostarczenie do
pani Marii Repeć.
3. Spotkanie Opłatkowe 2014
Po ostatniej polskiej Mszy św., w naszej wspólnocie, w miłej atmosferze
odbyło się spotkanie opłatkowe oraz konkurs kolęd. Wszystkim uczestnikom
bardzo serdecznie dziękujemy za udział. Osobom zaangażowanym w
przygotowanie spotkania i konkursu przekazujemy szczególne
podziękowania. Zdjęcia będą wkrótce dostępne na naszej nowej stronie
internetowej. Zapraszamy ponownie w przyszłym roku.
4. PARTNERS AND COMUNITIES TOGETER ­ PACT
Serdecznie zapraszamy polską społeczność w Darlington na spotkania z
przedstawicielami Policji, Urzędu Miasta Darlington i Pomocy Społecznej.
Spotkania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18.00 w
budynku Policji na Gladstone Street w D`ton (naprzeciw klubu HUB ­ była
Escapade) i restauracji China Red. Spotkanie to nazywa się PACT ­ Partners
and Comunities Together (Partnerzy i Społeczność Razem). Na tych
spotkaniach przedstawiciele różnych urzędów odpowiadają na wasze pytania
i pomagają rozwiązać wasze problemy, które mogą być związane z każdą
sprawą dnia codziennego (problemy w pracy, w domu, z sąsiadami itp.).
Pomagają także w kierowaniu spraw i zapytań do innych instytucji jak np.
Citizen Advice Bureau. Dla nie mówiących po angielsku na miejscu jest
osoba, która pomoże w tłumaczeniu. W każdy czwartek w tym samym
miejscu o godz. 19.00 odbywają się bezpłatne lekcje języka angielskiego dla
wszystkich chętnych.
Więcej informacji dotyczących naszej wspólnoty można znaleźć na stronie
internetowej: www.wspolnota­katolicka­darlington.co.uk
Zapraszamy gorąco wszystkich chętnych, którzy chcieliby czynnie
zaangażować się w działalność Naszej Wspólnoty.
Pamiętajmy, że im więcej z siebie dajemy tym więcej otrzymujemy.

Podobne dokumenty