Karta uczestnika - Biblioteka publiczna gminy Komorniki

Transkrypt

Karta uczestnika - Biblioteka publiczna gminy Komorniki
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PROJEKT OKŁADKI DO KSIĄŻKI „MOJA WIELKANOC”
Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………
Wiek ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon …………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na udział w konkursie. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku dziecka na potrzeby promocji konkursu
tj. zamieszczenie relacji fotograficznej w Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki, stronie internetowej
i lokalnych mediach.
Podpis rodzica lub opiekuna …………………………………………………………………….

Podobne dokumenty