REGULAMIN ZAWODÓW DZIEŃ DZIECKA

Transkrypt

REGULAMIN ZAWODÓW DZIEŃ DZIECKA
ZARZĄD GŁÓWNY
LIGI OBRONY KRAJU
PION SPORTÓW OBRONNYCH,
POLITECHNICZNYCH I WODNYCH
WYDZIAŁ SZKOLENIA
I SPORTÓW ŁĄCZNOŚCI
Istnieje
od 1947 roku
WARMIŃSKO-MAZURSKA
ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA
Ligi Obrony Kraju
KLUB ŁĄCZNOŚCI LOK
SP4KSY
REGULAMIN
ZAWODÓW DZIEŃ
DZIECKA
Olsztyn 2015
REGULAMI N
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
DZIEŃ DZIECKA - 2015
1.
ORGANIZATOR:
Klub Łączności LOK SP4KSY w Olsztynie.
2.
TERMIN ZAWODÓW:
1 czerwiec każdego roku (termin stały) ( 2015 - poniedziałek ).
3.
CZAS ZAWODÓW UTC:
15.00 – 17.00
(obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach).
4.
RAPORTY:
- RS(T) + skrót województwa - np. 59(9) J
- Stacja organizatora SP4KSY ( SN4DD ) oraz n/w Kluby Łączności LOK
województwa warmińsko – mazurskiego :
SP4KCF
SP4KCM
SP4KDX
SP4KVA
SP4KHM
SP4KIE
SP4KIG
SP4KPP - podają RS(T) + skrót DD (dzień dziecka)
- Stacje indywidualne i klubowe z operatorem do lat 16 podają RS(T) + DZ .
- Stacje indywidualne i klubowe posiadające odznakę Przyjaciel Dziecka podają
RS(T) + TPD (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ).
- Stacje indywidualne i klubowe posiadające Medal dr Henryka Jordana podają
RS(T) + MHJ . (Medal Henryka Jordana).
- Stacje indywidualne i klubowe posiadające Order Uśmiechu podają
RS(T) + POU (Posiadacz Orderu Uśmiechu).
5.
PUNKTACJA:
QSO ze stacjami klubowymi LOK wymienionymi w pkt. 4
- na SSB – 5 pkt.
- na CW – 10 pkt.
Stacje indywidualne i klubowe z operatorem do lat 16
- na SSB – 5 pkt.
- na CW – 10 pkt.
Stacje indywidualne i klubowe podające w raporcie TPD
- na SSB – 10 pkt.
- na CW – 20 pkt.
Stacje indywidualne i klubowe podające w raporcie MHJ oraz POU
- na SSB – 20 pkt.
- na CW - 50 pkt.
Pozostałe stacje na
- na SSB – 2 pkt.
- na CW – 4 pkt.
6.
MNOŻNIK:
Liczba skrótów DD , DZ , TPD , MHJ oraz POU liczone jeden raz
bez względu na rodzaj emisji (maksymalnie 5 mnożników).
7.
WYNIK KOŃCOWY:
Suma punktów za QSO x mnożnik .
8.
NASŁUCHOWCY:
Obowiązuje odebranie dwóch znaków oraz nadanych grup
kontrolnych. Nasłuch danej stacji można przeprowadzić raz emisją SSB i raz
emisją CW .
Punktacja taka sama jak dla nadawców pkt. 5 .
9.
KLASYFIKACJA:
A - stacje indywidualne i klubowe na CW ;
B - stacje indywidualne i klubowe na SSB ;
C - stacje indywidualne i klubowe na CW + SSB ;
D - stacje indywidualne i klubowe QRP łącznie CW + SSB ;
E - stacje indywidualne i klubowe z operatorem do lat 16 łącznie CW + SSB ;
F - stacje indywidualne i klubowe SWL ( nasłuchowcy ) ;
G - stacje organizatora + stacje podające TPD , MHJ oraz POU .
10.
DZIENNIKI:
Logi elektroniczne w postaci pliku tekstowego formatu CABRILLO należy
przesłać w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów na adres e-mailowy:
[email protected]
11.
NAGRODY:
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej puchar + dyplom .
Za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej dyplom .
Upominki – w zależności od sponsorów. ( drogą losowania )
Wszyscy uczestnicy zawodów mogą otrzymać dyplom okolicznościowy
po dokonaniu wpłaty nie mniej niż 10,00 ( dziesięć złotych ) na konto
lokalnego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci lub innej placówki związanej
z udziałem pomocy dzieciom ( załączony odcinek wpłaty ) .
Adres klubu :
Klub Łączności LOK SP4KSY 10-446 Olsztyn ul. Westerplatte 1a
Adres placówki TPD w Olsztynie :
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny
Ul. Panasa 1 A
10-691 OLSZTYN
Nr. konta : SBL Olsztyn 07 8858 0001 2001 0026 6145 0501
12.
UWAGI :
DOPUSZCZALNA MOC W ZAWODACH KRAJOWYCH - 100 W.
Zawody zostaną rozliczone w przeciągu 1 miesiąca licząc od dnia zawodów .
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji w danej kategorii jest udział
minimum 5 uczestników.
STACJE INDYWIDUALNE I KLUBOWE PODAJĄCE W GRUPACH KONTROLNYCH
SKRÓTY : TPD, MHJ ORAZ POU PROSIMY O PODANIE NUMERU LEGITYMACJI,
MIEJSCOWOŚCI ORAZ DATY JEJ WYDANIA.
13.
KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisja Sędziowska powołana jest przez Klub Łączności LOK SP4KSY.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Vy 73 ! Organizatorzy.