Wykonanie czapy kominowej, Malowanie ściany szczytowej

Transkrypt

Wykonanie czapy kominowej, Malowanie ściany szczytowej
Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul.
Szobiszowickiej 19 w Gliwicach
Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3952)
strona nr:
1
Przedmiar robót
Nr
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
Podstawa ceny
jednostkowej
Kosztorys
Element
KNR 202/219/5
Opis robót, wyliczenie ilości robót
J.m.
Rozbiórka budynku mieszkalnego
Wykonanie czapy kominowej
Deskowanie i betonowanie czapek kominowych o średniej grubości płyty 7˙cm, beton B-20
7.0*0.4
= 2.800000
Ogółem:
2.80
KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie
2.8*8.0
= 22.400000
Ogółem:
22.40
KNRW 202/1104/2 Wykonanie spadków na czapach kominowych z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte
na gładko
KNR 233/713/2
Izolacja powłokowa bitumiczna czap kominowych wykonana na zimno, izolacja bitumem,
1˙warstwa
Element
Malowanie ściany szczytowej
KNR 17/2608/3
Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą silikonowa, gruntowanie preparatem
wzmacniającym, 1-krotnie
KNR AT 31/601/1 Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
Ilość
m2
2.80
kg
22.40
m2
2.80
m2
2.80
m2
m2
110.00
110.00
Krot.
Rozbiórka budynku mieszkalnego

Podobne dokumenty