Pytania i odpowiedzi - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Komentarze

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
DZPZ/333/26 UE PN/2015
Olsztyn, dnia 21-12-2015
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn
Do wiadomości
uczestników postępowania
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę produktów leczniczych (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej, Ogłoszenie nr 2015/S 236-427535 , z dnia 5 grudnia 2015r.)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego
następujące zapytania:
Pytanie nr 1
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia opisu odpowiadającego wyłącznie
produktowi konkretnej firmy, co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobu tegoż wytwórcy,
uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu
probiotycznego również będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym
najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus
rhamnosus GG
(działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w
aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę. Oferowany preparat zawiera inulinę i maltodekstrynę.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie oczekuje zaoferowania
produktu zgodnego z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków w Zamówienia.
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków
spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym
(czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch
miejsc po przecinku wg zaokrąglenia matematycznego)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku występowania na rynku opakowań
posiadających inną ilość sztuk niż wymagane przez Zamawiającego, należy podać pełne ilości
opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ? tj.wycenę: zamiast tabletek –
tabletki powlekane ?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ?
tj.wycenę:
zamiast kapsułek – kapsułki twarde, elastyczne itp. i odwrotnie?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek
powlekanych i odwrotnie.
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek (w tym kapsułek twardych, elastycznych, miękkich)
i odwrotnie. ?
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. ?
Kapsułek (w tym twardych, elastycznych, miękkich) zamiast drażetek i odwrotnie.?
Tabletek zamiast tabletek powlekanych ?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj.
Zamiast tabletek , tabletek powlekanych
lub kapsułek o powolnym uwalnianiu –tabletki, tabletki
powl. Lub kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów : fiolek na
ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów : fiolek na
butelki i odwrotnie ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 9
Proszę Zamawiającego o informację, czy w przypadku , gdy dany preparat nie jest już produkowany
lub zakończył się jego rejestr lub czasowo jest niedostępny ze względu na problemy produkcyjne , to
czy można umieścić pod pakietem stosowną informację ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz nr1 Calcium folinate 10 mg , miał na myśli wycenę preparatu
w dawce:
10 mg/ml , 10 ml 1 fiolka ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wymaga zaoferowania
preparatu w dawce 10 mg/ml, 10ml 1 fiolka, przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz nr 2
2
Norepinefryna roztw do infuzji 1 mg/ml 5
amp
Miał na myśli wycenę preparatu: Levonor, 1 mg/ml; 1 ml, roztw.do infuz.,10 amp? ( Nie podano
dawki)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wymaga zaoferowania
preparatu o pojemności ampułki 4 ml, przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 Paracetamol roztw do infuzji 0,01g/ml x 10 fiol, miał na myśli
wycenę preparatu: w dawce 10mg/ml; 50ml? ( nie podano dawki)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wymaga zaoferowania
preparatu o pojemności 100 ml, przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz nr 14
14
Ceftazidimum pr do pr roztw do wstrz 1 g
x 10 fiol
Dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 1 fiol w ilości 100 szt?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe,
przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz nr 20
Natrii picosulfas+Magn ox leve +Acid cit
20
0,01g+3,5g + 10,97g prosz do sp rozt doust
x 100 sztuk 10 op
Dopuszcza wycenę preparatu: CitraFleet, prosz.d/sp.roztw.doustn., 50 saszet. w ilości 20 opak?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz nr 25 Bisacodyl 5 mg x 20 tabletek 20 opak, dopuszcza
wycenę preparatu pakowanego po 40 tabl dojelit w ilości 10 opak? ( dostępne tylko tabletki
dojelitowe.)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz nr 26
26
Claritromycyna tabl o przed uwalnianiu
0,05 g x 20 tabl. 10 op
Dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 14 tabl powl w ilości 15 op? ( wg zaokrąglenia do
pełnego opakowania w górę)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 17
Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 10 poz nr 28
28
Tramadolum 0,05g x 50 tabl o przedł
uwalnianiu 15 op
Dopuszcza wycenę preparatu w dawce: Poltram, 50 mg, kaps., 20 szt w ilości 38 opak?
Podana przez Państwa dawka nie wyst w postaci tabl o przedł uwaln.
Proszę o doprecyzowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie oczekuje zaoferowania
preparatu zgodnego z wymogami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający w pak nr 10 poz nr 30
30
Acidum boricum 3% roztwór x 500 ml
Dopuszcza wycenę preparatu 500 g w ilości 15 op? ( dostępne opak to 500 g)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający w pak nr 10 poz nr 31 Rivastygmina 6 mg x 30 tabl 20 op, dopuszcza wycenę
preparatu pakowanego po 28 kaps tward w ilości 22 op? ( wg zaokrąglenia do pełnego opakowania w
górę)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający w pak nr 10 poz nr 33
33
Colchici seminis extractum siccum 0,5 mg
x 20 tabl
Dopuszcza wycenę preeparatu w postaci tabl powl?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający w pak nr 15 poz nr 2 Olanzapina 5 mg x 30 tabl , dopuszcza wycenę preparatu w
postaci tabl powl?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający w pak nr 15 poz nr 5
5
Żurawina 300 mg x 100 tabl.
Dopuszcza wycenę preparatu : Uromaxin, tabl., 100 szt?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 23
Czy Zamawiający w pak nr 15 poz nr 17 Makrogolum pr do p roztw doust. X 20 saszet miał na myśli
wycenę preparatu: Forlax 10 g, prosz.d/sp.roztw.doustn., 20 saszet.?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dopuszcza możliwość
zaoferowania preparatu Forlax 10 g, prosz.d/sp.roztw.doustn., 20 saszet., przy zachowaniu
pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający w pak nr 15 poz nr 18
18
Memantyna 10 mg x 28 tabl.
Dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabl.uleg.rozp.w j.ustn.?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie wyraża zgodę na powyższe, przy
zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający w pak nr 17 poz nr 10
10
Acetic acid 80%, wyciąg alk. z ziela
ostróżeczki polnej 100 g płyn
Dopuszcza wycenę preparatu o poj 100 ml w ilości 77 op? Dostępne opak to 100 ml.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu
pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pak nr 17 poz nr 15 oraz nr 16 oraz utworzenie
odrębnego pakietu.
Środek kontrastowy niejonowy, joversol,
niskoosmolarny,
monomeryczny
do
standardowych badań koronarograficznych
15
i
planowych
zabiegów
angioplastyki
wieńcowej oraz do badań naczyniowych i
zabiegów
angioplastyki
obwodowej
o stężeniu 300 mg jodu w 1 ml 100 ml
Środek kontrastowy niejonowy, joversol,
niskoosmolarny,
monomeryczny
do
standardowych badań koronarograficznych
16
i
planowych
zabiegów
angioplastyki
wieńcowej oraz do badań naczyniowych i
zabiegów
angioplastyki
obwodowej
o stężeniu 350 mg jodu w 1ml 50 ml
Prosimy o wydzielenie ww pozycji w związku z problemami dystrybucyjnymi.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 27
Czy Zamawiający w pak nr 20 w poz nr 1 oraz w poz nr 2
1
oxycodon 20 mg x 60 tabl
2
oxycodon 10 mg x 60 tabl
Dopuszcza wycenę preparatów pakowanych w postaci tabl o przedłuż uwaln pakowanych po 100 szt
w ilości po 6 opak?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający w pak nr 20 poz nr 4 oraz nr 5 miał na myśli wycenę preparatów w postaci:
Tabletek o przedłużonym uwlanianiu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wymaga wyceny tabletek o
przedłużonym uwalnianiu przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający w pak nr 20 poz nr 8,9 topotecan tabl, dopuszcza wycenę preparatów w postaci
kaps tward.?
Tylko taka postać jest dostępna.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu
pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający w pak nr 20 poz nr 12
12
lercanidipini hydrochloridum 25 mg x 28
tabl
Dopuszcza wycenę preparatu w dace: 20 mg, tabl.powl., 28 szt,bl? W obrocie nie wsyt dawka 25 mg.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu
pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 31
Czy Zamawiajacy w pak nr 20 poz nr 6
Lactobacillus
rhamnosus
skrobia
ziemniaczana,
fruktooligosacharydy
maltodekstryna,
Lcr35®,
(FOS),
laktoza,
przeciwutleniacz:
kwas
askorbinowy.
6
Składniki
otoczki:
żelatyna,
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik:
karmel.1
Lcr35®:1×109
kapsułka
CFU*
zawiera:
x
30
kaps
*CFU- jednostki tworzące kolonie. Ilość
gwarantowana w momencie pakowania.
Miał na myśli wycenę preparatu: Laximed kaps dla niemowląt dzieci i dorosłych x 10 szt w ilości 108
op? Opak handlowe zawiera 10 kaps.
1
Lcr35®:1×109 CFU*
kapsułka
zawiera:
Składniki:
Lactobacillus rhamnosus Lcr35®, skrobia ziemniaczana, fruktooligosacharydy (FOS), laktoza,
maltodekstryna,
przeciwutleniacz:
kwas
askorbinowy.
Składniki otoczki: żelatyna, hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: karmel amoniakalny.
*CFU- jednostki tworzące kolonie. Ilość gwarantowana w momencie pakowania
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie oczekuje zaoferowania
preparatów
zgodnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający w pakiecie 14 poz.1 Dobutamina proszek do sp.rozt.do inf .0,25g/10ml x 1fiol.
10ml, , dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu do infuzji w postaci ampułek?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dopuszcza zaoferowanie
preparatu Dobutamina w formie koncentratu do infuzji w postaci ampułek, przy zachowaniu
pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 33
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20,w pozycji nr 12 preparatu lercanidipini
hydrochloridum 20 mg x 28 tabl, ponieważ dawki zarejestrowanie w Polsce to 10 mg i 20 mg ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w dawce 20
mg, przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Pytanie nr 34
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 20 poz. 15 (Bupivacaini hydrochloridum 5mg/ml, roztwór do
wstrzykiwań) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w powyższym zakresie nie wymaga zaoferowania
produktu pakowanego w jałowe blistry.
Pytanie nr 35
Czy Zamawiający w par. 1.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie
z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.)
zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie
telefonicznej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji
Projektu umowy będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
Pytanie nr 36
Czy Zamawiający zmieni następujący zapis par. 6: „Wszczęcie postępowania reklamacyjnego
zawiesza bieg terminu płatności faktury w całości lub w części.” na: „Wszczęcie postępowania
reklamacyjnego zawiesza bieg terminu płatności faktury w części dotyczącej reklamowanego leku”?
Zapis ten precyzuję w jakim zakresie płatność faktury może zostać wstrzymana.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy Projektu
umowy będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 37
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.1. z 3% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru do wartości max 0,2%?
Obecna kara umowna jest rażąco
wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy Projektu
umowy będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 38
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.2. z 10% do wartości max
2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy Projektu
umowy będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 39
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 16 poz. 3-5 leku enoxaparinum natricum
w postaci ampułko-strzykawek, gdyż tylko taka postać zarejestrowana jest na terenie kraju?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu
pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 40
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 16 poz. 6 leku enoxaparinum natricum w
postaci fiolki + zestaw
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu
pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

Podobne dokumenty