pobierz - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
INFORMACJA PRASOWA
w sprawie 43 edycji Medalu Florencji Nightingale
Zarząd Główny Towarzystwa uprzejmie informuje, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż zwrócił się do
Towarzystwa za pośrednictwem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek z prośbą o pomoc w odszukaniu kandydatów
godnych Medalu Florence Nightingale przyznawanego co 2 lata w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarek.
Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje.
Medal Florence Nightingale
Medal zostanie przyznany w dniu 12 maja 2011 r. pielęgniarkom, które wykazały się niezwykłą
odwagą i oddaniem wobec osób rannych, chorych, niepełnosprawnych lub wobec cywilnych
ofiar konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Może być on również przyznany w uznaniu
twórczych i pionierskich działań w dziedzinie zdrowia publicznego i kształcenia pielęgniarek.
Zgłaszanie kandydatów jest w kompetencji Narodowych Stowarzyszeń, którzy nominują
kandydatów, którzy wyróżnili się ww. sposób.
Kim była Florence Nightingale?
Florence Nightingale urodziła się w 1820 r. Była prawdziwą
innowatorką. Już za życia dzięki pracy na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
i ogólnej opieki zdrowotnej stała się legendą
W tamtym czasie kształcenie pielęgniarek było na niskim
poziomie i F. Nightingale była właściwie samoukiem. Uczyła się poprzez doświadczenie i jako pielęgniarka stała się
jednym z pierwszych ekspertów w sprawach higieny i warunków sanitarnych.
Opieka nad brytyjskimi żołnierzami w czasie wojny krymskiej (1854 – 1856) stała się nie tylko natchnieniem
dla jej pracy, ale również inspiracją dla zadań podejmowanych przez Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc,
którymi są opieka nad rannymi i chorymi członkami sił zbrojnych.
Niewiele osób miało tak wielki wpływ na rozwój pielęgniarstwa. Po dzień dzisiejszy Jej postać inspiruje
pielęgniarki na całym świecie do działania i kontynuowania Jej dzieła.
Medal Florence Nightingale został stworzony w 1912 r. Do tej pory przyznano go 1340 pielęgniarkom
i innym zawodom pielęgniarskim.
Zasady zgłaszania kandydatów
Zgodnie z Art 2 Regulaminu Medalu:
Medal Florencji Nightingale może być przyznany wykwalifikowanej pielęgniarce lub wolontariuszowi świadczącemu
pielęgniarską pomoc (lub opiekę pielęgnacyjną), który jest także aktywnym lub wspierającym członkiem organizacji
43 Edycja Medalu Florence Nightingale 2011
Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Lwa i Słońca albo medycznej lub pielęgniarskiej instytucji.
Medal może być przyznany ww. osobom, jeśli wyróżniły się szczególnie w czasie wojny lub pokoju:
wyjątkową odwagą i oddaniem w opiece nad rannymi, chorymi lub niepełnosprawnymi albo cywilnymi
ofiarami konfliktu czy klęsk żywołowych;
przykładem służby lub twórczego, pionierskiego ducha w dziedzinie zdrowia publicznego lub edukacji
pielęgniarek;
Medal może być przyznany pośmiertnie lub osobie, która już nie wykonuje czynnie swojego zawodu. Należy
jednak pamiętać, że nie mogą minąć 2 lata od czasu zaprzestania wykonywania działań zawodowych przez
kandydata do daty jego nominacji.
Dla ułatwienia wyboru, zaleca się zwrócenie uwagi na następujące kryteria odzwierciedlające cechy osobiste
kandydata i pracę:
odwaga i zdolność do aktywnie urzeczywistnianego współczucia;
praktyczne działania na rzecz osób: rannych, chorych lub w inny sposób narażonych - w tym zaspokojenie
potrzeb kulturowych i duchowych;
działania innowacyjne, które poprawiły jakość opieki i / lub kształcenia.
Powinno się również wskazać na podstawy nominacji, w szczególności na okoliczności, w których kandydat wykazał
się niezwykłą odwagą i oddaniem lub przykłady, w których przejawiał wzorową postawę moralnego i zawodowego
zachowania. Ponadto, dla pełnego obrazu kandydata i jego kwalifikacji należy podać wypełniane przez niego
zadania zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
Medal nie jest nagrodą za długoletnią pracę nie stanowi też nagrody dla uwieńczenia kariery zawodowej.
Proces nominacji
Prezesi i Sekretarze Generalni mogą zgłaszać swoich kandydatów do Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża (ICRC) – można zgłosić więcej niż jednego kandydata.
W załączeniu formularz nominacji, który może być wypełniony w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim
i arabskim. Wnioski o nominacje, które nie zostaną przesłane w przewidzianym terminie, mogą być złożone do
ponownego rozpatrzenia w roku 2013.
Zachęcamy do zapoznania się z załączoną ulotką specjalnie zaprojektowaną, aby zachęcić ludzi do
identyfikowania potencjalnych kandydatów.
Jesteśmy przekonani, że dobrze będzie wykorzystać tę okazję, aby uznać działalność i uhonorować osoby
kwalifikujące się do tego wyróżnienia. W ten sposób możemy zainspirować nasze koleżanki i kolegów do
kontynuowania ważnej pracy. Zapraszamy do przesłania nominacji na adres [email protected] oraz dokumentów
w wersji papierowej na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do dnia 30 stycznia
2011 r.
W przypadku pytań lub celem uzyskania pomocy w przygotowaniu kandydatury, prosimy o kontakt
z regionalnymi oddziałami ICRC’s lub delegatami zdrowia w swoim kraju.
2
43 Edycja Medalu Florence Nightingale 2011
Załączniki
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/fn_flyer_somalia_en_lr.pdf
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/florence-nightingale-medal-interview-110810.htm
Wniosek o przyznanie Medalu.
Lista polskich pielęgniarek - Medalistek Medalu FN do 2010 r.
1923 r.
1.
Maria Tarnowska
1925 r.
2.
Luiza Sternlieb
1927 r.
3.
Józefina Dudajek
1929 r.
4.
5.
Rozalia Jachimowicz
Helena Nagórska
1931 r.
6.
7.
Stefania Potocka-Ziembińska
Wanda Idzikowska
8.
9.
10.
11.
Maria Modrzewska
Jadwiga Suffczyńska
Jadwiga Gronczyńska
Michalina Mieleszewska
1933 r.
1935 r.
12. Zofia Szlenkierówna
1939 r.
13.
Maria Skorupska
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Władysława Dyczkowska
Bronisława Karpowicz
Wanda Peszke
Jadwiga Romanowska
Janina Tyszyńska
Halina Światecka
Alicja Wierzbicka
Maria Babicka-Zachertowa (pośmiertnie)
Zofia Bittenek (pośmiertnie)
Małgorzata Żmudzka (pośmiertnie)
1947 r.
1949 r.
24. Anna Rydel
25. Maria Wilkońska
1961 r.
26. Wanda Loreńczuk
27. Maria Stencel
1965 r.
28. Luba Blum-Bielicka
29. Władysława Steffen
3
43 Edycja Medalu Florence Nightingale 2011
1969 r.
30. Maria Hadera
31. Zofia Muszka
32. Florentyna Wrońska-Kaczmarska
1973 r.
33. Helena Dąbrowska
34. Elżbieta Klementyna Krzywicka-Kowalik
1975 r.
35.
36.
37.
38.
Maria Aleksandrowicz
Irena Weiman
Krystyna Stankowska
Julia Nenko
39.
40.
41.
42.
Janina Ginowicz
Halina Szczudłowska
Wanda Woźniak
Maria Zakrzewska
1977 r.
1979 r.
43.
44.
45.
46.
47.
Wanda Janina Batkowska
Józefa Juszczak
Irena Kowalska
Stanisława Król
Elżbieta Lohman
1983 r.
48. Janina Czaja
49. Wanda Luboińska
1985 r.
50. Wanda Żurawska
51. Janina Pohorecka
1987 r.
52.
53.
54.
55.
Irena Romanowska
Waleria Pęska
Helena Rabowska-Witkiewicz
Magdalena Pusłowska-Owczarek
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Janina Hofman
Wanda Ossowska
Eleonora Świerczek
Alicja Zych
Jadwiga Omyłło
Stanisława Fronczak-Karolczuk
1989 r.
1991 r.
62. Dorota Ścigajło
63. Halina Michalska
1993 r.
64.
65.
66.
67.
68.
Eugenia Maria Binzer
Irena Fabiańska
Wacława Kamieńska
Bohdana Miłosława Kijewska
Janina Parżnicka
4
43 Edycja Medalu Florence Nightingale 2011
1995 r.
69.
70.
71.
72.
Ewa Bednarczyk
Irena Czyżycka
Rachela Hutner
Anna Iżycka-Kowalska
1997r.
73. Janina Mizerska
74. Paulina Palczak
1999 r.
75.
76.
77.
78.
Wanda Moenke
Maria Pastwa
Joanna, Halina Siczek
Janina Sojka
2001 r.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Apolonia Dolińska
Danuta Gałkowa
Jadwiga Wąsowicz (pośmiertnie)
Marianna Foks
Jadwiga Ściepko
Apolonia Filuk
Stanisława Sroczyńska
Maria Sierocka
2003 r.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Anna Gisges
Stefania Zofia Hoch
Maria Kurkowska
Marianna Michalak
Maria Szleminger
Zofia Katarzyna Węgrzecka-Andrzejkowicz
Józefa Słupiańska
2005 r.
94.
95.
96.
97.
98.
Zofia Sporzyńska
Anna Dyrlacz
Halina Bulińska
Halina Jedlińska
Aleksandra Agnieszka Banasiak
2007 r.
99. Anna Ginalska
100. Kamila Łukaszewicz
101. Alina Rumun
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Główny www.ptp.na1.pl
Al. Reymonta 8 lok 12 tel +48 (0) 22 663 63 45; fax: + 48 (0) 22 398 18 51; email: [email protected];
osoba do kontaktu: Dorota Kilańska prezes ZGPTP email: [email protected]
OPP
KRS 0000065610
5

Podobne dokumenty