ZAPROSZENIE NA WARSZTAT Warsztat 2 – Duch przedsiębiorczości

Transkrypt

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT Warsztat 2 – Duch przedsiębiorczości
Podstawy kreatywności i przedsiębiorczości dla
trenerów integracji społecznej
Zaproszenie na warsztaty – Duch przedsiębiorczości
ZAPROSZENIE NA WARSZTAT
Warsztat 2 – Duch przedsiębiorczości
Data: 8 i 9 stycznia 2011
Miejsce: Łódź, ul. Sterlinga 16/18, pok. RENOMA – pok. C-204
Organizator: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Czas trwania: 2 dni
Język warsztatu: Polski
Celem projektu “CESSIT – Podstawy kreatywności i przedsiębiorczości dla trenerów integracji społecznej” jest
dostarczenie trenerom osób dorosłych niezbędnych narzędzi do rozwijania innowacyjności, kreatywności
i przedsiębiorczości wśród ludzi, którzy przedwcześnie opuścili szkołę (ESL). W ten sposób trenerzy będą mogli poprawid
swoje pedagogiczne kompetencje oraz podnieśd atrakcyjnośd i efektywnośd szkolenia dorosłych.
Jednym z założeo projektu CESSIT jest promocja DARMOWYCH praktycznych warsztatów na szczeblu narodowym,
organizowanych po to, aby trenerzy mieli możliwośd wymiany doświadczeo, przedyskutowania wpływu kreatywności i
przedsiębiorczości na szkolenia oraz rozwój kompetencji.
Warsztaty są adresowane do nauczycieli osób dorosłych, a w szczególności do tych, którzy mają kontakt z osobami
przedwcześnie opuszczającymi szkoły, jak również do nauczycieli i trenerów pracujących z grupami ryzyka.
Głównym celem warsztatów 2 - "Duch przedsiębiorczości" jest poprawa kompetencji przedsiębiorczości u osób
przedwcześnie kooczących naukę, poprzez poszukiwanie metod i technik nauczania, które mogą przyczynid się do rozwoju
kompetencji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (np. podejmowania decyzji, planowania).
Cele warsztatu:
 Rozwijanie postawy przedsiębiorczej;
 Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczości;
 Nabycie umiejętności stosowania technik takich jak burza mózgów i użycie ich w edukacji aby pobudzid ducha
przedsiębiorczości
 Wzmocnid postawę przedsiębiorczości w pracy i w życiu codziennym uczestników;
 Budowa biznes planu
Obszary tematyczne: przedsiębiorczośd, pomysłowośd, komunikacja, planowanie biznesowe
1
This project has been funded with support from the European Commission. This communication and all its contents reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Podstawy kreatywności i przedsiębiorczości dla
trenerów integracji społecznej
Zaproszenie na warsztaty – Duch przedsiębiorczości
\
PROGRAM – Dzieo 1
9:00 – 12:30
Zaprezentowanie trenerów I projektu CESSIT
Integracja grupy I zapoznanie się
Co to jest przedsiębiorczośd / Historie przedsiębiorczości
12:45 – 13:45
Przerwa obiadowa
14:00 – 16:00
Przeszkody w zakresie przedsiębiorczości I jak je pokonad
Osobisty plan rozwoju przedsiębiorczości
PROGRAM – Dzieo 2
9:00 – 12:30
12:45 – 13:45
14:00 – 16:00
Rozwijanie pomysłowości
Komunikacja
Przerwa obiadowa
Biznes Plan
Usystematyzowanie wiedzy
Ocena warsztatów I wnioski koocowe
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację na warsztat
Formularz aplikacyjny proszę przesład do p. Justyny Rodej na adres e-mailowy [email protected] lub pod
numer faxu +48 42 631 50 32 najpóźniej do dnia 22.12.2010
Formularz aplikacyjny dostępny jest także na stronie www.spi.pt/cessit
Kontakt
Justyna Rodej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
Ul. Pomorska 83/85, Tel: +48422995537
Email: [email protected]
Więcej informacji o warsztatach oraz projekcie CESSIT można znaleźd również tutaj:
 Strona projektu www.spi.pt/cessit
 Blog projektu cessit.wordpress.com
 Portal społecznościowy http://www.facebook.com
2
This project has been funded with support from the European Commission. This communication and all its contents reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.