Jeżeli to możliwe to chciałbym się podzielić opinią na temat, jakości

Transkrypt

Jeżeli to możliwe to chciałbym się podzielić opinią na temat, jakości
EPB0,27 .o1-.2ol5
Witam serdecznie:)
Jeżeli to możliwe to chciałbym się podzielić opinią na temat, jakościszkolenia oraz sposobu podejścia
do studenta w VENTUM AlR. Nie jest tajemnicą, że z częściąskładu Ventum znam się od Wielu lat z
racji Wcześniejszej współpracy.
od samego początku podejście oraz
zaan8ażowanie personelu dydaktycznego Ventum
Air
było
nacechowane wie|ką empatią i działaniem pro studenckim. Każdy etap mojego Wznowienia sE i lR SE
przebiegła W sposób zaplanowany
i
uzgodniony bez improwizacji
i
nabijania W przysłowiową
,,butelkę" oczywiście z zaznaczeniem braku jakichkolwiek taryfy ulgowej dla ,,zawodowca". Zajęcia
teoretyczne breafingi oraz debrafingi prowadzone wzorcowo. Opieka merytoryczna od momentu
złożeniaakcesu o współpracy do momentu zakończenia szkolenia iegzaminu oceniam bardzo
wysoko. Szczególne podziękowania chciałbym złożyćMirkowi Grzelakowi za cierpliwość,Bolkowi
Kozłowskiemu, Bańkowi Brzozowskiemu oraz Mirkowi Buhajowi za o|brzymie zaangażowanie
i pomoc, Jednocześnie mam nadzieję, że nasza współpraca nie zakończy się na tym jednorazowym
projekcie, lecz uda się ją kontynuować ją w wielu innych obszarach lotnictwa GA i nie tylko.
Z lotniczym pozdrowieniem
ą

Podobne dokumenty