konkurs festivals

Komentarze

Transkrypt

konkurs festivals
Regulamin Konkursu ‘Święta w krajach anglojęzycznych’
‘English speaking countries’ festivals’
Termin: 14. 04. 2016
Uczestnicy: w konkursie mogą wziąć udział chętni gimnazjaliści ZSO nr 1.
Cele konkursu:
1. Promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów gimnazjum.
2. Sprawdzenie wiedzy uczniów o krajach anglojęzycznych.
3. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach
anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
4. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.
5. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
6. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka
angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie
szansy wygrania.
Organizatorki konkursu: Agata Kruk i Katarzyna Koloch.
Przebieg konkursu:
1. Konkurs będzie dwuetapowy. Pierwszy etap konkursu będzie przeprowadzony
w formie 30-minutowego testu składającego się z pytań typu „test wyboru”,
„dopasowywanie” itp.,.
2. Do drugiego etapu konkursu przejdzie 5 uczestników z największą ilością
punktów uzyskanych w pierwszym etapie. W drugim etapie konkursu
uczniowie zaprezentują swoje prezentacje (wcześniej przygotowane) na temat
dwóch wybranych przez siebie świąt. W tym etapie konkursu oceniana będzie
wiedza, poprawność wypowiedzi i sposób przeprowadzenia prezentacji. Czas
prezentacji max 7 min.
3. Uczniowie, którzy nie przejdą do finału, będą mieli możliwość przedstawienia
swojej prezentacji na lekcji angielskiego i uzyskania oceny cząstkowej.
4. Chętni proszeni są o zgłoszenie swojego udziału u swoich anglistów do 1.04.
2016.
5. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Konkurs dotyczy wiedzy na temat następujących świąt:
USA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Martin Luther King Day
Abraham Lincoln’s Birthday
George Washington’s Birthday
Independence Day
Thanksgiving Day
Veterans Day
National Flag Day
KANADA
1. Canada Day
2. Labour Day
3. Family Day
AUSTRALIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Australia Day
Canberra Day
ANZAC Day
Queen’s Birthday
Family and Community Day
Labour Day
NOWA ZELANDIA
1.
2.
3.
4.
Waitangi Day
ANZAC Day
Labour Day Or Eight Hour Day
Queen’s Birthday
WIELKA BRYTANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spring Bank Holiday
August Bank Holiday
Halloween
Guy Fawkes Day
Remembrance Day
Queen’s Day
SZKOCJA
1. St. Andrew’s Day
WALIA
1. St. David’s Day
ANGLIA
1. St. George’s Day
IRLANDIA
1. St. Patric’s Day
ORAZ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA(CHRISTMAS) I WIELKIEJ NOCY
(EASTER) W WYŻEJ WYMIENIONYCH KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH.

Podobne dokumenty