Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Transkrypt

Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
-
dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752,
[email protected]
-
-
ur. 24. 10. 1971 w Toruniu,
edu i dośw. zawodowe
Wykształcenie
1986-1990
IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
1990-1995
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; chemia
środowiska
Kursy dokształcające
1994
1-10.VII Metody analityczne ( GandawaBelgia )
1998
1-15.II Metody separacyjne (EindhovenHolandia)
Doświadczenie zawodowe
1994-1995
od 1.X.1995
asystent stażysta UMK w Toruniu
zatrudnienie na Wydziale Chemii UMK w
Toruniu (do chwili obecnej)
1994-1995
od 1.X.1995
asystent stażysta UMK w Toruniu
zatrudnienie na Wydziale Chemii UMK w
Toruniu (do chwili obecnej)
do 1.II. 1997
tematyka badawcza: adsorpcja i utlenianie na
filmach węglowych (praca pod kierunkiem prof. dra
hab. J. Zawadzkiego)
23-25.IX. 1996
udział w konferencji Coal Structure
od 1.II. 1997
tematyka badawcza: adsorpcja i kataliza, nawęglanie
materiałów zeolitowych (praca pod kierunkiem
prof.dra hab. M. Rozwadowskiego)
9-16.VIII. 1998
Toruń, organizacja konferencji ISSHAC III
1998-2003
 Współautorstwo 12 publikacji w czasopismach
o zasięgu międzynarodowym
 19 razy udział w konferencjach międzynarodowych (8
razy prezentowanie komunikatów osobiście)
30.VI. 2003
Obrona pracy doktorskiej pt. “ Charakterystyka
materiałów mezoporowatych modyfikowanych
w procesie nawęglania.” Praca została wyróżniona
22-27.08. 2005
2005-2006
FEZA Conference in Prague
Studium Podyplomowe –“ Analityka w Ochronie
Środowiska.” UMK Toruń
1. X. 2006
adiunkt w Zakładzie Podstaw Chemii UMK w Toruniu
tematyka badawcza obejmuje syntezę i charakterystykę
nowych
mezoporowatych
materiałów
krzemianowych/glinokrzemianowych pod kątem ich
zastosowania
jako
matryce
do
syntezy
węgli
mezoporowatych o uporządkowanej strukturze (także
z heteroatomami) oraz badanie właściwości otrzymanych
węgli.
- Najnowsze publikacje
1) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, R. Golembiewski, J. Kornatowski, Al-MCM-41 modified with carbonaceous deposits – characterisation of surface
and structural properties from nitrogen adsorption measurements, Phys. Chem. Chem.
Phys. 2, 5510-5516 (2000).
2) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, R. Golembiewski, J. Kornatowski, Mechanism of adsorption of water, benzene and nitrogen on Al-MCM-41 and
effect of coking on the adsorption, Langmuir 17, 2112-2119 (2001).
3) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, R. Golembiewski, J. Kornatowski, Investigation of coke deposits on Al-MCM-41, Chem. Mater. 13, 1609-1616
(2001).
4) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, G. Zadrozna, J. Kornatowski,
Volatile products of the conversion of cyclohexane over Al-MCM-41, Stud. Surf. Sci.
Catal. 135, 4207-4214 (2001).
5) M. Leżańska, M. Rozwadowski, J. Włoch, K. Erdmann, Effect of carbonaceous deposits
formed during conversion of cyclohexene on acidity and catalytic activity of Al-MCM-41,
Materia³y VIII Forum Zeolitowego “Zeolity – Synteza, Adsorpcja, Kataliza”,
Wydawnictwo IKiFP PAN, Kraków 2001, str. 111-116 (ISBN 83-907325-2-1).
6) M. Rozwadowski, J. Datka, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, J. Kornatowski, AlMCM-41: its acidity and activity in cyclohexene conversion, Phys. Chem. Chem. Phys. 3,
5082-5086 (2001).
7) J. Wloch, M. Rozwadowski, M. Lezanska, and K. Erdmann, Analysis of the pore structure
of the MCM-41 materials, Appl. Surf. Sci. 191, 368-374 (2002).
8) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, J. Kornatowski, Preparation and
catalytic characterisation of Al-grafted MCM-48 materials, Stud. Surf. Sci. Catal. 142,
755-762 (2002).
9) M. Rozwadowski, M. Lezanska, R. Golembiewski, K. Erdmann, J. Kornatowski,
Al-MCM-48: synthesis and adsorption properties for water, benzene, and nitrogen, Stud.
Surf. Sci. Catal. 142, 1631-1638 (2002).
10) M. Leżańska, M. Rozwadowski, J. Włoch, K. Erdmann, Al-MCM-48 as a template for
synthesis of carbonaceous micro-mesoporous adsorbents, Materiały IX Forum
Zeolitowego “Zeolity – Synteza, Adsorpcja, Kataliza”, Wydawnictwo IKiFP PAN,
Kraków 2002, str. 25-31 (ISBN 83-907325-4-8).
11) L. Nowak, M. Lezanska, M. Rozwadowski, F. Rozploch, W. Marciniak, EPR studies of
carbonaceous compounds deposited on Al-MCM-41, Appl. Surf. Sci. 201, 182-190
(2002).
12) M. Leżańska, M. Rozwadowski, J. Włoch, K. Erdmann, Characterisation of Al-MCM-41
modified by car
bonaceous deposits, Materiały X Forum Zeolitowego “Zeolity – Synteza, Adsorpcja,
Kataliza”, M. Łaniecki, M. Wójtowski, M. Zalas, red., Wyd. Betagraf PUH, Poznań, 2003,
str. 317-322 (ISBN 83-918771-3-2).
13) M. Leżańska, G. Szymański, and M. Rozwadowski, Investigation of stability of chromium
species in Cr-MCM-41 and their influence on physicochemical properties and catalytic
activity of the materials, Materiały XI Forum Zeolitowego “Zeolity – Synteza, Adsorpcja,
Kataliza”, J. Kryściak-Czerwenka, M. Czerwenka, red., Wydawnictwo IKiFP PAN,
Kraków, 2004, str. 157-162 (ISBN 83-920331-0-8).
14) M. Leżańska, G. Szymański, and M. Rozwadowski, Preparation and physicochemical
characterization of the materials active in oxidative dehydrogenation of cyclohexane,
Materiały XII Forum Zeolitowego, I. Nowak, red., Agencja Reklamowo-Wydawnicza
ESUS, Poznań, 2005, str. 163-168 (ISBN 83-232-1506-5).
15) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, and K. Erdmann, Al-MCM-48 as a template
for synthesis of porous carbons – adsorption study, Stud. Surf. Sci. Catal., 158, 447-454
(2005). Prague 22-27.08.2005.
16) M. Rozwadowski, J. Datka, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, and J. Kornatowski,
Detailed characterisation of Al-grafted MCM-48, Stud. Surf. Sci. Catal., 158, 703-710
(2005). Prague 22-27.08.2005.
17) M. Rozwadowski, M. Lezanska, and K. Erdmann, Mesoporous molecular sieves modified
with carbonaceous deposits, Adsorption 11, 363-377 (2005).
18) M. Leżańska, G. S. Szymański, P. Pietrzyk, Z. Sojka, J. A. Lercher, „ Chromium states in
Cr-MCM-41 and Al,Cr-MCM-41 catalysts for gas-phase dehydrogenatrion of
cyclohexane.” accepted for publication in J. Phys Chem. C.
-
Konferencje: wystąpienia ustne, plakaty (2000-2006)
1) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, R. Golembiewski, J.
Kornatowski, Surface and structural properties of coked Al-MCM-41 characterised with
nitrogen adsorption, 12. Deutsche Zeolith Tagung, Garching/München, 1-3.03.2000.
2) M. Rozwadowski, M. Leżańska, J. Włoch, K. Erdmann, R. Gołembiewski, J. A. Lercher,
J. Kornatowski, Characteristics of Al-MCM-41 modified by controlled coking,
International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals, Sendai (Japonia), 69.08.2000.
3) M. Rozwadowski, J. Kornatowski, M. Leżańska, J. Włoch, K. Erdmann, Effects of coking
on adsorption properties of Al-MCM-41, International Symposium on Zeolites and
Microporous Crystals, Sendai (Japonia), 6-9.08.2000.
4) M. Rozwadowski, M. Leżańska, J. Włoch, Charakterystyka spektroskopowa depozytów
węglistych otrzymanych na materiałach typu Al-MCM-41, Sympozjum naukowe pn. VII
Forum Zeolitowe “Zeolity – Synteza, Adsorpcja, Kataliza”, Kołobrzeg, 1-4.10.2000.
5) M. Rozwadowski, J. Włoch, M. Leżańska, Zastosowanie pomiarów adsorpcji azotu w
badaniach materiałów typu Al-MCM-41, Sympozjum naukowe pn. VII Forum Zeolitowe
“Zeolity – Synteza, Adsorpcja, Kataliza”, Kołobrzeg, 1-4.10.2000.
6) M. Rozwadowski, M. Leżańska, J. Włoch, K. Erdmann, J. Kornatowski, Effects of coking
on adsorption properties of Al-MCM-41, Sympozjum naukowe pn. VII Forum Zeolitowe
“Zeolity – Synteza, Adsorpcja, Kataliza”, Kołobrzeg, 1-4.10.2000.
7) M. Rozwadowski, J. Wloch, M. Lezanska, K. Erdmann, J. Kornatowski, A new
contribution to the analysis of the pore structure of Al-MCM-41, 13. Deutsche Zeolith
Tagung, Erlangen (Niemcy), 7-9.03.2001.
8) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, G. Zadrozna, J. Kornatowski,
Volatile products of the conversion of cyclohexene over Al-MCM-41, 13th International
Zeolite Conference, Montpellier (Francja), 8-13.07.2001.
9) M. Rozwadowski, J. Wloch, M. Lezanska, K. Erdmann, J. Kornatowski, Analysis of the
pore structure of the MCM-41 materials, Fourth International Symposium “Effects of
Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids”, Kraków, 27-31.08.2001.
10) M. Leżańska, M. Rozwadowski, J. Włoch, K. Erdmann, Effect of carbonaceous deposits
formed during conversion of cyclohexene on acidity and catalytic activity of Al-MCM-41,
Sympozjum naukowe pn. VIII Forum Zeolitowe “Zeolity – Synteza, Adsorpcja, Kataliza”,
Wysowa Zdrój, 23-27.09.2001.
11) M. Rozwadowski, J. Kornatowski, M. Lezanska, K. Erdmann, Preparation and
characterization of Al-MCM-48 with adsorption and catalytic tests, Konferencja naukowa
pn. “Nanoporous Materials – III”, Ottawa (Kanada), 12-15.06.2002.
12) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, J. Kornatowski, Preparation and
catalytic characterisation of Al-MCM-48 materials, 2nd FEZA Conference, Taormina
(Włochy), 1-5.09.2002.
13) M. Rozwadowski, M. Lezanska, R. Golembiewski, K. Erdmann, J. Kornatowski, AlMCM-48: synthesis and adsorption properties for water, benzene, and nitrogen, 2nd FEZA
Conference, Taormina (Włochy), 1-5.09.2002.
14) M. Leżańska, M. Rozwadowski, J. Włoch, K. Erdmann, Al-MCM-48 as a template for
synthesis of carbonaceous micro-mesoporous adsorbents, Sympozjum naukowe pn. IX
Forum Zeolitowe “Zeolity – Synteza, Adsorpcja, Kataliza”, Wysowa Zdrój, 22-26.09.2002
15) M. Leżańska, M. Rozwadowski, J. Włoch, K. Erdmann, Characterisation of Al-MCM-41
modified by carbonaceous deposits, Sympozjum naukowe pn. X Forum Zeolitowe
“Zeolity – Synteza, Adsorpcja, Kataliza”, Tuczno, 21-26.09.2003
16) M. Leżańska, G. S. Szymański, M. Rozwadowski, Investigation of stability of chromium
species in Cr-MCM-41 and their influence on physicochemical properties and catalytic
activity of the materials, , Sympozjum naukowe pn. XI Forum Zeolitowe “Zeolity –
Synteza, Adsorpcja, Kataliza”, Wysowa Zdrój, 29.08-04.09.2004.
17) M. Leżańska, G. Szymański, and M. Rozwadowski, Preparation and physicochemical
characterization of the materials active in oxidative dehydrogenation of cyclohexane,
Materiały XII Forum Zeolitowego, I. Nowak, red., Agencja Reklamowo-Wydawnicza
ESUS, Poznań, 2005, str. 163-1168 (ISBN 83-232-1506-5).
18) M. Rozwadowski, M. Lezanska, J. Wloch, and K. Erdmann, Al-MCM-48 as a template
for synthesis of porous carbons – adsorption study, Stud. Surf. Sci. Catal., 158, 447-454
(2005). Prague 22-27.08.2005.
19) M. Rozwadowski, J. Datka, M. Lezanska, J. Wloch, K. Erdmann, and J. Kornatowski,
Detailed characterisation of Al-grafted MCM-48, Stud. Surf. Sci. Catal., 158, 703-710
(2005). Prague 22-27.08.2005.
20) M. Leżańska, G. S. Szymański, Utleniające odwodornienie cykloheksanu wobec
materiałów Cu-MCM-41, XXXVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 1518 marca 2005.
21) T. Ligor, M. Leżańska, M. Rozwadowski, M. Formicka, B. Buszewski, Wykorzystanie
sorbentów z grupy MCM-41 jako materiałów do desorpcji termicznej, VII Polska
Konferencja Chemii Analitycznej, 3-7.07.2005, Toruń.
-
Staże naukowe
07. I.- 07.IV. 2004
Postdoctorate – Muenchen, Lehrstuhl fuer
Technische Chemie II, “ Badanie stabilności
związków chromu w materiałach Cr-MCM-41 i ich
wpływ na fizykochemiczne właściwości i aktywność
katalityczną badanych materiałów.”

Podobne dokumenty