Projekt „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy

Transkrypt

Projekt „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy
Projekt „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy!
Informujemy, że Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. przy
współpracy wraz z partnerem Diabetica sp. z o.o. z siedzibą w Nysie realizować będzie
projekt RPO WO działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i
społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym
informacyjno – edukacyjnych pn. „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy!
Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i
młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” .
Ideą programu jest:
Poprawa do 2020 roku stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez przeprowadzenie
kompleksowej interwencji edukacyjno –zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających
nadwadze, otyłości i cukrzycy.
Główne cele programu
Etap I badania przesiewowe i ankietowe dzieci 6-18 r.ż. i dorosłych 45-65 r.ż.
Wybór osób z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych,
działania informacyjno-edukacyjne w zakresie uświadamiania zagrożeń wynikających z
nadwagi i otyłości oraz zapoznane z zasadami zdrowego odżywiania.
Etap II Multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością.
Korzyści z uczestnictwa w Programie
•Bezpłatna, specjalistyczna opieka nad osobami zagrożonymi otyłością i cukrzycą
•Bezpłatne uczestniczenie w imprezach edukacyjno –sportowych
•Podniesienie kompetencji personelu instytucji gminnych
•Świadoma społeczność lokalna

Podobne dokumenty