ZAKLĘCIA I AMULETY PIENIĘśNE

Komentarze

Transkrypt

ZAKLĘCIA I AMULETY PIENIĘśNE
ZAKLĘCIA I AMULETY PIENIĘśNE
Przeprowadzanie zaklęć mających zapewnić nam dostatek oraz samodzielne sporządzanie
amuletów jest proste i przyjemne. Wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad, aby takie
magiczne działania i przedmioty okazały się skuteczne i ułatwiały Ŝycie.
KsięŜycowe zaklęcie powodzenia
Zaklęcie naleŜy odprawiać podczas pełni KsięŜyca. Potrzebne są do niego następujące przedmioty:
woreczek z zielonej tkaniny – najlepiej, jeŜeli będzie on uszyty z kawałka naszego starego ubrania
rumianek
rozmaryn
bazylia
szpilki sosnowe
cynamon
imbir
symbole Ŝywiołów: miseczka z solą, naczynie z wodą, czerwona świeca i kadzidło
Najpierw rzucamy krąg, wizualizując, jak z naszego palca wskazującego ręki mocy wypływa
promień białego światła, którym „rysujemy” okrąg, obchodząc go po obwodzie w prawo trzy razy i
mówiąc:
Kreślę krąg magiczny,
Jestem w nim bezpieczny.
Miejsce magii i spełnienia,
1
Woda, Ogień, Powietrze, Ziemia.
Krąg nakreślony,
Krąg zapieczętowany!
Następnie wzywamy KsięŜyc. Bierzemy athame w obie dłonie i stajemy w lekkim rozkroku,
powoli i głęboko oddychając. Podnosimy athame do ust, a potem – w kierunku KsięŜyca. Staramy się
poczuć jego energię, spływającą do naszego ciała. Energia ta będzie wykorzystana w zaklęciu,
musimy więc być pewni, Ŝe jesteśmy nią wypełnieni.
Pora przystąpić do odprawiania zaklęcia. Do saszetki wkładamy zioła i zaszywamy ją, mówiąc:
Bogini losu i moŜliwości,
Obdaruj mnie dobrami,
Daj mi okazje i perspektywy,
Obdaruj mnie szansami.
Zaklęcie powtarzamy trzy razy, wizualizując okoliczności, których najbardziej pragniemy.
Na koniec odsyłamy energię z powrotem do KsięŜyca, unosząc athame w kierunku KsięŜyca i
rozpraszamy krąg, obchodząc go trzy razy w lewo i „zbierając” tworzące go światło.
Saszetkę chowamy w bezpiecznym miejscu lub nosimy przy sobie.
Zaklęcie moŜna powtórzyć w czasie kolejnej pełni.
PienięŜny bęben
Do zaklęcia potrzebne będą wizerunki pieniędzy, klejnotów i czeków oraz bęben. JeŜeli nie mamy
tego instrumentu, moŜna posłuŜyć się jakimś przedmiotem, na przykład metalowym pudełkiem, na
którym moŜna grać jak na bębnie, aby wzbudzać energię potrzebną do osiągnięcia magicznego celu.
Wizerunki bogactw kładziemy na ołtarzu, stajemy przed nim z bębnem w ręce i zaczynamy grać,
wzbudzając magiczną energię. Do wtóru bębnienia wypowiadamy coraz głośniej i energiczniej
następujące słowa:
Pieniądze, przybywajcie, potrzebne mi powodzenie.
Pieniądze, przybywajcie, potrzebne mi bogactwa.
Kiedy energia będzie silnie wzbudzona, wizualizujemy, jak ze wszystkich stron spływają na nas
bogactwa i pieniądze. Powinno być ich coraz więcej i więcej, jednak nie mogą nas przytłaczać.
Kończymy grę na bębnie i dziękujemy z góry za pomoc.
2
Warkocz dostatku
Zaklęcie to najlepiej uda się osobom o długich włosach, jednak jeŜeli nosimy krótką fryzurę,
moŜemy posłuŜyć się naturalną zieloną przędzą.
Czeszemy włosy i zbieramy ze szczotki lub grzebienia te, które nam podczas czesania wypadły.
Kiedy mamy juŜ przynajmniej dziewięć długich włosów, moŜemy zaczynać zaklęcie.
Włosy układamy równolegle do siebie i ujmujemy między obie dłonie. Zaczynamy pocierać, tak
aby z włosów zrobił się rodzaj sznureczka. Jednocześnie mówimy:
Bogowie losu i fortuny,
Ześlijcie mi pieniądze,
Ześlijcie mi dostatek.
Bez szkody dla nikogo
Ześlijcie mi pieniądze,
Ześlijcie mi dostatek.
Bierzemy sznureczek z włosów i zawiązujemy na nim dziewięć węzłów w następującej kolejności:
1_6_4_8_3_7_5_9_2
Podczas zawiązywania wizualizujemy, jak spełnia się nasza magiczna potrzeba i w jakiś
pozytywny sposób otrzymujemy potrzebne pieniądze.
Po zawiązaniu węzłów warkoczyk moŜemy zakopać w ziemi, spalić albo rozsypać na wietrze.
Jednocześnie składamy niewielką ofiarę z owoców, mleka lub wina, które zakopujemy w ziemi.
Czar z naparstnicą
Bierzemy dzwoneczek naparstnicy, kładziemy go na talerzyku i namaszczamy olejkiem
cynamonowym, takŜe od środka. Potem owijamy kwiatek szczelnie zielona przędzą, tak by powstał
kłębek. Zabezpieczamy koniec nitki przed rozwijaniem i zawieszamy kuleczkę na drzwiami.
Odtąd kaŜdy przybysz do naszego domu będzie odczuwał nieodpartą potrzebę przyniesienia nam
podarunku.
Co siedem dni namaszczamy kulkę kilkoma kroplami olejku cynamonowego.
3
Rytuał pienięŜny
Odpowiednia pora na odprawianie tego rytuału to trzy noce przed pełnią, noc pełni i trzy noce po
niej (w sumie siedem dni). Przez cały czas uŜywa się jednej świecy, powinna być ona zatem dość
spora.
Bierzemy rytualną kąpiel z dodatkiem olejku sosnowego. Siedząc w wodzie wizualizujemy, jak od
stóp do głów wypełnia nas moc, a wszelkie negatywne energie rozpuszczają się w wodzie.
Koncentrujemy się na celu rytuału, który odprawiamy. Wychodzimy z wody i wysychamy bez
wycierania.
Kreślimy krąg i wzywamy cztery Ŝywioły. Zapalamy kadzidło paczulowe i namaszczamy zieloną
świecę olejkiem, w którym wcześniej moczył się magnetyt. Wizualizujemy swój cel i nacieramy
świecę mielonymi goździkami i cynamonem.
Rytuał powtarzamy przez siedem nocy z rzędu, przy czym w ostatnią noc świeca powinna wypalić
się do końca.
Zaklęcie z lustrem
Bierzemy małe lusterko i kładziemy na podłodze w taki sposób, by odbijała się w nim nasza twarz.
Do szklanej lub metalowej miski nalewamy wodę i zapalamy cztery lawendowe świeczki. Ustawiamy
je w czterech rogach lusterka, a jeŜeli jest okrągłe, to z czterech jego stron, tak by tworzyły kwadrat.
Między świeczkami ustawiamy na krzyŜ cztery waniliowe kadzidełka.
Do miski wkładamy kawałek srebra (moŜe to być moneta, sztuciec, pierścionek itd.), spoglądamy
na niego i mówimy:
Lustro księŜycowe,
Odbijaj w moją stronę
Moce dobrobytu
Do końca mego bytu.
Naczynie z wodą
I grudka lodu,
Łza księŜycowa
– wszystko to mam.
A czego pragnę,
JuŜ mówię wam:
(tu mówimy, czego nam potrzeba).
4
Znaleziony grosik
JeŜeli znajdziemy monetę, moŜemy wykorzystać ją w tym zaklęciu.
Kładziemy pieniąŜek na ostrzu athame i przykrywamy dłonią mocy, mówiąc:
Przez wiatr głaszczący trawy,
Przez Ogień, który pali,
Przez Ziemię, która karmi,
Przez Wodę, która poi,
Wzywam dostojne moce
I proszę o pieniądze.
Nie pragnę ich z chciwości,
Lecz z czystej konieczności.
Kiedy juŜ otrzymamy pieniądze, powinniśmy je dobrze wykorzystać. W podzięce zakopujemy w
ziemi znalezioną monetę, której uŜywaliśmy w zaklęciu.
Prawo obfitości
Podczas nowiu bierzemy (lub rysujemy na kawałku papieru) czek bankowy i wypełniamy go w
następujący sposób:
- w miejscu odbiorcy wpisujemy swoje imię i nazwisko;
- w miejscu kwoty (cyframi i słownie) wpisujemy słowa: „płatne w całości”;
- w miejscu podpisu wpisujemy: „Prawo Obfitości”;
- miejsce na datę pozostawiamy puste.
Czek namaszczamy olejkiem imbirowym i chowamy do pudełka razem z magnetytem, awenturynem
oraz zasuszonym nagietkiem.
Dzięki temu, Ŝe nie prosimy o nic konkretnego, zawsze będziemy otrzymywać to, czego w danej
chwili najbardziej potrzebujemy. Pod tym względem zaklęcie to róŜni się nieco od innych zaklęć
pienięŜnych.
Przyciąganie pieniędzy
Do zaklęcia potrzebujemy kilku świec:
1 biała
2 zielone
5
1 czerwona
1 niebieska
1 Ŝółta
przedmioty ze srebra: monety, biŜuteria itp.
kadzidło lawendowe
Kreślimy magiczny krąg i wzywamy cztery strony świata, zapalając po czterech stronach
odpowiednie świece:
Wschód – Powietrze – Ŝółty
Południe – Ogień – czerwony
Zachód – Woda – niebieski
Północ – Ziemia – zielony.
Następnie zapalamy białą świecę, a potem – zieloną, wokół nich rozsypujemy srebrne przedmioty i
mówimy:
KsięŜycowa pani nocy, proszę cię o wsparcie.
W ręce moje oddaj złoto, w ręce moje oddaj srebro,
Spokój i dostatek niechaj na mnie spłyną,
A bieda zniknie wraz z malejącym KsięŜycem.
Kroplę wosku z zielonej świeczki skapujemy na jedną srebrną monetę, czekamy, aŜ zastygnie, i
mówimy:
Obdarz mnie tym, co mi się naleŜy.
Jednocześnie medytujemy nad swoim magicznym celem.
Zaklęcie osiągnięcia celu
Siadamy wygodnie po turecku i rozkładamy ramiona na boki. Dłoń ręki przyjmującej (słabszej)
powinna być skierowana wnętrzem do góry, szeroko rozłoŜonymi palcami. Dłoń mocy zaciskamy w
pięść. Zamykamy oczy i koncentrujemy się na swoim celu. Wizualizujemy jasny, czerwony płomień
otaczający rękę przyjmującą, staramy się poczuć ciepło jego energii. WyobraŜamy sobie, jak płomień
zaczyna płynąć w górę ramienia, przez ciało, do ręki mocy.
Pozwalamy na przypływ płomiennej energii tak długo, aŜ odczujemy pulsowanie w ręce mocy.
Wówczas wyrzucamy oba ramiona mocno w prawo (jeŜeli jesteśmy leworęczni i nasza ręka mocy to
6
ręka lewa – w lewo), jednocześnie otwierając dłoń ręki mocy. Ruch ten powinien przypominać silny
rzut, poniewaŜ jego celem jest wysłanie nagromadzonej energii do naszego magicznego dąŜenia i
spełnienie go. „Rzucając” energię mówimy głośno, co ma się stać, na przykład: „Dostanę wspaniałą
podwyŜkę!”.
JeŜeli zaklęcie zostało prawidłowo przeprowadzone, jego efekty powinny zamanifestować się
szybko. W miarę praktyki nabierzemy potrzebnego doświadczenia.
Na codzienne potrzeby
Celem tego zaklęcia jest zyskanie pieniędzy na bieŜące potrzeby. Trzeba dokładnie sprecyzować,
jaka kwota, i na co, jest nam w tej chwili potrzebna.
O poranku piszemy na kartce papieru potrzebną sumę i obrysowujemy ją zdecydowaną kreską.
Przykład takiego napisu to: „potrzebuję 500 złotych na zapłacenie rachunków” albo: „potrzebuję
1000 złotych, aby zapłacić ratę za mieszkanie”.
Składamy papier trzykrotnie na pół i nosimy przy sobie przez cały dzień, co najmniej przez 12
godzin. W ciągu dnia kilkakrotnie czytamy to, co napisaliśmy na kartce.
Wieczorem udajemy się do sypialni lub pomieszczenia, w którym odprawiamy magiczne rytuały, i
zapalamy nową białą świecę. Kartkę rozkładamy i czytamy jeszcze raz, co na niej napisaliśmy rano.
Potem trzy razy wypowiadamy następujące słowa:
Moce rządzące fortuną,
Przybądźcie z płomieni świecy
Obdarzcie potrzebną sumą,
WspomóŜcie mnie w potrzebie.
Papier drzemy na kawałeczki i wyrzucamy.
Wszystkie czynności powtarzamy przez siedem nocy z rzędu.
Wyganianie długów
Potrzebny będzie:
długi kawałek pergaminu szerokości około pięciu centymetrów
czarne pióro lub pisak
fioletowa świeca
olejek sosnowy
kadzidło paczulowe
7
Na pergaminie spisujemy po jednej stronie wszystkie swoje długi i zaległości finansowe, a po
drugiej – rysujemy pentagram.
Na świecy równieŜ wycinamy pentagram i namaszczamy ją olejkiem w kierunku od góry do dołu.
Zwinięty pergamin nabijamy albo wkładamy na świeczniku (powinien być metalowy, szklany nie
nadaje się do tego zaklęcia), pod świeczkę, i koncentrujemy się na swoich długach. Zastanawiamy się,
jaką odczujemy ulgę, gdy wszystkie one znikną.
Zapalamy świecę, bierzemy ją w ręce i stajemy twarzą w kierunku wschodnim. Prosimy moce
Powietrza o pomoc w pozbyciu się długów oraz obdarzenie nas dobrobytem. Odstawiamy świece na
ołtarz i prosimy boginię-matkę, aby pomogła nam pozbyć się długów. Pozwalamy świecy wypalić się
do końca, tak aby włoŜony pod nią pergamin zapalił się. Aby nie wywołać poŜaru, świeczka powinna
stać na metalowej tacy lub w jakimś ognioodpornym naczyniu. Kiedy papier się pali, koncentrujemy
się z całej siły na pozbywaniu się długów, uczuciu ulgi i szczęścia oraz cieszymy się nadchodzącym
bogactwem.
8

Podobne dokumenty