Usługi konserwacji, naprawy i kalibracji Videorejestratorów typu

Transkrypt

Usługi konserwacji, naprawy i kalibracji Videorejestratorów typu
KWP z siedzibą w Radomiu
Źródło:
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/archiwum/rok-2013/16561,Uslugi-konserwacji-napraw
y-i-kalibracji-Videorejestratorow-typu-Polcam-PC-2006-s.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 16:36
Usługi konserwacji, naprawy i kalibracji
Videorejestratorów typu Polcam PC 2006
stanowiących wyposażenie komórek i jednostek
organizacyjnych KWP zs. w Radomiu, a następnie
organizowanie i przeprowadzenie ich
zalegalizowania . Nr sprawy 82 /2013
Lp.
1
Nr referencyjny
Przedmiot
Zamówienia
Termin
składania Wartość
ofert
Usługi konserwacji,
napraw i kalibracji
Videorejestratorów
typu Polcam PC
2006
stanowiących
wyposażenie
komórek i
jednostek
organizacyjnych
15.07.2013
82/PN/2013
KWP zs. w
godz. 9.00
Radomiu, a
następnie ich
zalegalizowania
przez
przedstawicieli
Okręgowego
Urzędu Miar lub
Punktu
Legalizacyjnego
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu ds. 82 /2013 (pdf 60.68 KB)
SIWZ ds. 82 /2013 (pdf 235.65 KB)
Unieważnienie postępowania ds.82 /13 (pdf 109.03 KB)
Wspólny
słownik
zamówień
(CPV)
50410000-2
Metryczka
Data publikacji 05.07.2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Syta
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Syta Sekcja Zamówień Publicznych KWP z
siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty