arkusze kalkulacyjne – zaawansowane techniki

Komentarze

Transkrypt

arkusze kalkulacyjne – zaawansowane techniki
ARKUSZE KALKULACYJNE – ZAAWANSOWANE TECHNIKI OBLICZENIOWE
ZADANIE 8.
Ulokowałeś wolne środki finansowe w wysokości 20 000 zł w obligacje Skarbu Państwa. Obligacje
zostaną wykupione po pięciu latach. Jakie jest oprocentowanie obligacji w skali roku jeżeli po tym
okresie otrzymasz kwotę 30 000 zł?
ZADANIE 9.
Zamierzasz w przyszłości kupić samochód, który będzie kosztował 40 000 zł. Obecnie jesteś
w posiadaniu 30 000 zł, które ulokujesz w banku na lokacie terminowej oprocentowanej w wysokości
7,5% w skali roku. Kiedy będziesz mógł kupić ten samochód?
ZADANIE 10.
Jako student otrzymujesz propozycję wykonania serwisu WWW w ramach umowy o dzieło. Musisz
podpisać ze zleceniodawcą odpowiednią umowę, w której zostanie podana kwota brutto Twojego
wynagrodzenia. Nie jest to jednak kwota, którą otrzymasz "do ręki". Od kwoty brutto trzeba jeszcze
zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, który wynosi 19%. Podatek ten naliczany
z uwzględnieniem tzw. kosztów uzyskania przychodu, które dla tej umowy wynoszą 50% kwoty
brutto. Różnica między kwotą brutto a kosztami uzyskania przychodu tworzy Twój dochód, który
będzie opodatkowany. Podaj na jaką kwotę podpiszesz umowę, jeśli chciałbyś otrzymać "do ręki"
905 zł.
ZADANIE 11.
Pracodawca podpisując umowę o dzieło z własnym pracownikiem musi określić w umowie kwotę
brutto wynagrodzenia dla pracownika. Jednak kwota do wypłaty jest pomniejszona o zaliczki
odprowadzane na ZUS oraz o podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki na ZUS, liczone jako
procent od kwoty brutto, wynoszą odpowiednio w 2002 r.: 9,76% ubezpieczenie emerytalne, 6,5%
ubezpieczenie rentowe, 2,45% ubezpieczenie chorobowe. Koszty uzyskania przychodu dla umów
o dzieło wynoszą 50% kwoty brutto, natomiast stopa podatku – 19% od dochodu. Jaka powinna być
kwota brutto wpisana na umowie, jeśli pracownik otrzyma "do ręki" 588,54 zł?
ZADANIE 12.
Wyższa uczelnia oferuje możliwość kształcenia na studiach podyplomowych na kierunkach:
Informatyka, Zarządzanie oraz Administracja terenowa. Roczne czesne na kierunku Informatyka
wynosi 3 850 zł, na kierunku Zarządzanie - 3 600 zł, a na kierunku Administracja - 3 500 zł. Uczelnia
może przyjąć na pierwszy rok studiów następującą liczbę studentów na poszczególne kierunki:
• Informatyka - maksymalnie 45 studentów,
• Zarządzanie - maksymalnie 45 studentów,
• Administracja terenowa - maksymalnie 30 studentów.
Łączna liczba studentów nie może przekroczyć 100 osób. Koszt wykształcenia 1 studenta na
poszczególnych kierunkach wynosi odpowiednio:
• dla kierunku Informatyka - 88% wartości rocznego czesnego,
• dla kierunku Administracja terenowa i Zarządzanie - 90% wartości rocznego czesnego.
Wyznaczyć optymalną liczbę studentów przyjętych na poszczególne kierunki, która zapewni uczelni
osiągnięcie maksymalnego zysku z ich kształcenia.
©Piotr Muryjas, WSPA Lublin
ZADANIE 13.
Jesteś w posiadaniu gotówki w wysokości 200 000 zł. Kwotę tą zamierzasz przeznaczyć na zakup
dolarów amerykańskich (USD) oraz euro (EUR). Aktualna cena walut wynosi 4,16 zł/USD oraz
3,65 zł/EUR. Chcąc ograniczyć ryzyko zmian kursu walut Twoje zaangażowanie w poszczególne
waluty będzie wynosiło odpowiednio:
• dla EUR - nie więcej niż 65% wartości początkowej kapitału w zł,
• dla USD - nie więcej niż 65% wartości początkowej kapitału w zł.
Przyjmując założenie, że w ciągu roku kursy walut wzrosną odpowiednio o 7% dla USD oraz o 10%
dla EUR, określ optymalną ilość poszczególnych walut, którą powinieneś zakupić za posiadaną
gotówkę.
©Piotr Muryjas, WSPA Lublin

Podobne dokumenty