Redakcja miesięcznika – „Gminne sprawy”

Transkrypt

Redakcja miesięcznika – „Gminne sprawy”
Redakcja miesięcznika – „Gminne sprawy”
Redaktor naczelny: Paweł Komraus
Kontakt: tel. 605 863 760, e-mail: [email protected]
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli, ul.
Pszczyńska 110, 43-225 Wola.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli.
Redakcja spotyka się z Czytelnikami w każdą drugą środę miesiąca
w godzinach 16.00 - 17.00 w Centrum Kultury w Woli przy
ul. Pszczyńskiej 82.

Podobne dokumenty