-Język migowy – kurs specjalistyczny dla fizjoterapeutów AK3 _1_

Transkrypt

-Język migowy – kurs specjalistyczny dla fizjoterapeutów AK3 _1_
Kurs j. angielskiego English for Work, Socializing & Travel (WM 2)
ORGANIZATOR
Studium Języków Obcych
TEMATYKA KURSU
Kurs przeznaczony jest dla pracowników/studentów, dla których angielski jest
przydatny w pracy/nauce, w kontaktach biznesowych, czy też kontaktach
towarzyskich.
PROGRAM KURSU
WARUNKI PRZYJĘCIA
1. Countables and uncountable metaphors handling meetings
2. Comparison and contrast
generalizations being assertive
3. Past Simple and Past Perfect honesty and deceit
compliments
4. Review
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie internetowej SJO ze wskazaniem wybranej grupy,
obecność na zajęciach zerowych,
podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu
dokształcającego,
wniesienie opłaty za kurs,
liczebność grupy- max 15 osób
WARUNKI ZALICZENIA
KURSU
Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć
UMIEJETNOŚCI,
KWALIFIKACJE
UZYSKIWANE W WYNIKU
UKOŃCZENIA KURSU
Nabycie pewności i doskonalenie biegłości w stosowaniu form gramatycznych oraz
leksykalnych w rozmaitych sytuacjach zawodowych jak i towarzyskich. Wyrazanie
swoich opinii oraz emocji.
TERMIN ZGŁOSZEŃ
do 28.02.2017
CZAS TRWANIA KURSU
6.03.2017 do czerwca 2017
OPŁATA
Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona
jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej SJO.
KIEROWNIK KURSU
Tamara Pochopin, ([email protected])
KONTAKT
[email protected]; [email protected]; [email protected];
DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY
kurs-kontynuacja z poprzednich edycji tak / nie
termin odbywania zajęć (dzień tygodnia i godzina) : wtorek g.15.00 (do
uzgodnienia na pierwszych zajęciach.)
miejsce : ul. Sosnkowskiego (tzw.”Lipsk”) s .401,

Podobne dokumenty