Seminum 2016 pobierz

Komentarze

Transkrypt

Seminum 2016 pobierz
–3–
A. Willd-collected seeds
A. WILD–COLLECTED SEEDS
1. SEEDS COLLECTED IN 2016
Collectors: Katarzyna Guranowska, Izabella Kirpluk, Elżbieta Melon,
Wojciech Podstolski, Włodzimierz Winiarski
1.
2.
Achillea millefolium L. – podlaskie voivodeship – Hajnówka; 28.09
– N54○ 20’ 617” E22○ 26’ 247”
– – – – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
3.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
4.
Alisma plantago-aquatica L. – podlaskie voivodeship – Pluszkiejmy; 27.09
– N54○ 18’ 013” E22○ 28’ 416”
Arctium tomentosum Mill. – Ukraine – near mountain pass Synewir; 24.08
5.
6.
7.
Arrhenatherium elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl – mazowieckie voivodeship
– Brwinów, rodeside; 24.09
Artemisia vulgaris L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
8.
Berteroa incana (L.) DC. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
9.
10.
Bidens tripartita L. – podlaskie voivodeship – near Żytkiejmy; 27.09
– N54○ 20’ 673” E22○ 28’ 786”
Bromus inermis Leyss. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
11.
Centaurea rhenana Boreau – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
12.
13.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert – świętokrzyskie voivodeship – Szczerbaków;
19.10
Cichorium intybus L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
14.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
15.
Circea lutetiana L. – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
16.
Cirsium arvense (L.) Scop. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
17.
– oleraceum (L.) Scop. – Ukraine – near mountain pass Synewir; 24.08
18.
Cornus sanguinea L. – Ukraine near Vynohradiv: Massif Czarna hora; 23.08
–4–
1. Seeds collected in 2016
19.
Daucus carota L. – podlaskie voivodeship – Stańczyki; 27.09
20.
– – – –mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
21.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
22.
Dianthus armeria L.– Ukraine, quarry near Bene and Beregowo; 23.08
23.
Dipsacus laciniatus L. – Ukraine, quarry near Bene and Beregowo; 23.08
24.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
25.
Echinochloa crus-gali (L.) P. Beauv. – mazowieckie voivodeship – Brwinów,
rodeside; 24.09
Eupatorium cannabinum L. – podlaskie voivodeship – near Żytkiejmy;
27.09 – N54○ 20’ 673” E22○ 28’ 786”
– – – – dolnośląskie voivodeship – Wrzosy near Wołów; 08.09
26.
27.
28.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – podlaskie voivodeship – near Żytkiejmy; 27.09
– N54○ 20’ 673” E22○ 28’ 786”
29.
Galium vernum L. – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
30.
Geranium pratense L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
31.
Geum urbanum L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
32.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
33.
Hieracium umbellatum L. – dolnośląskie voivodeship – Wrzosy near Wołów; 08.09
34.
Hypericum perforatum L. – podlaskie voivodeship – Hajnówka; 28.09
– N54○ 20’ 617” E22○ 26’ 247”
35.
Lactuca serriola L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
36.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
37.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb. – Ukraine – near Diula, Botanical reserve
Yulivska Mt.; 24.08
Ligusticum vulgare L. – Ukraine, quarry near Bene and Beregowo; 23.08
38.
–5–
A. Willd-collected seeds
39.
Lythrum virgatum L.– Ukraine, quarry near Bene and Beregowo; 23.08
40.
Medicago lupulina L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
41.
Melandrium album (Mill.) Gracke – mazowieckie voivodeship – Brwinów rodeside;
24.09
42.
Origanum vulgare L. – Ukraine near Vynohradiv: Massif Czarna hora ; 23.08
43.
Pastinaca sativa L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
44.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
45.
Picris hieracioides L. – Ukraine near Vynohradiv: Massif Czarna hora ; 23.08
46.
Pimpinella major (L.) Huds – Ukraine – near mountain pass Synewir; 24.08
47.
Plantago lanceolata L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
48.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
49.
– – – – świętokrzyskie voivodeship – Szczerbaków; 19.10
50.
51.
– major L. – podlaskie voivodeship – Pluszkiejmy; 27.09 – N54○ 18’ 013”
E22○ 28’ 416”
– – – – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
52.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
53.
– – – – świętokrzyskie voivodeship – Szczerbaków; 19.10
54.
Potentilla recta L. – Ukraine – quarry near Bene and Beregowo; 23.08
55.
Prunella grandiflora (L.) Scholler. – Ukraine, quarry near Bene and Beregowo; 23.08
56.
Rumex acetosa L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
57.
– crispus L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
58.
Sambucus nigra L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
–6–
1. Seeds collected in 2016
59.
Scrophularia nodosa L. – dolnośląskie voivodeship – Wrzosy near Wołów; 08.09
60.
Senecio erucifolius L. – Ukraine – Kwasowo; 24.08
61.
Solanum dulcamara L. – podlaskie voivodeship – Pluszkiejmy; 27.09
– N54○ 18’ 013” E22○ 28’ 416”
Stachys palustris L. – Ukraine – Mereszor; 24.08
62.
63.
64.
Tanacetum vulgare L. – podlaskie voivodeship – Hajnówka; 28.09
– N54○ 20’ 617” E22○ 26’ 247”
– – – –mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
65.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
66.
Telekia speciosa (Schreb.) Braumg. – Ukraine – near mountain pass Synewir; 24.08
67.
68.
Torilis japonica (Houtt.) DC. – podlaskie voivodeship – near Żytkiejmy; 27.09 –
N54○ 20’ 673” E22○ 28’ 786”
– – – – dolnośląskie voivodeship – Wrzosy near Wołów; 08.09
69.
– – – – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
70.
– – – – Ukraine – Yanoshi, forest; 26.08
71.
Trifolium fragiferum L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
72.
Typha angustifolia L. – podlaskie voivodeship – Pluszkiejmy; 27.09
– N54○ 18’ 013” E22○ 28’ 416”
– latifolia L. – podlaskie voivodeship – near Żytkiejmy; 27.09 – N54○ 20’ 673”
E22○ 28’ 786”
73.
74.
Urtica dioica L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów, rodeside; 24.09
75.
Viburnum opulus L. – podlaskie voivodeship – Czostków 28.09
–7–
A. Willd-collected seeds
2. SEEDS COLLECTED IN 2015
Collectors: Anna Bomanowka, Izabella Kirpluk, Elżbieta Melon,
Hanna Werblan-Jakubiec, Wojciech Podstolski, Włodzimierz Winiarski
76.
Achillea millefolium L. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
77.
Agrimonia eupatoria L. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
78.
79.
Angelica archangelica subsp. Litoralis (Fr.) Tell. – świętokszyskie voivodeship –
Sztombergi near Staszów; 23.08
Anthemis tinctoria L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
80.
Anthyllis vulneraria L. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
81.
Aster amellus L. – Slovakia – Slovakien Krass; 08.09 – N48○ 35’ 430”
E20○ 41’ 193”
82.
Berteroa incana (L.) DC. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
83.
– – – – świętokszyskie voivodeship – Sztombergi near Staszów; 23.08
84.
Cichorium intibus L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
85.
Clematis vitalba L. – Slovakia – Slovakien Krass; 08.09 – N48○ 35’ 430”
E20○ 41’ 193”
86.
Dactylis glomerata L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
87.
88.
Daucus carota L. – Slovakia – Slovakien Krass; 08.09 – N48○ 35’ 430”
E20○ 41’ 193”
– – – – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
89.
– – – – świętokszyskie voivodeship – Sztombergi near Staszów; 23.08
90.
Echium vulgare L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
91.
– – – – Slovakia – Slovakien Krass; 08.09 – N48○ 35’ 430” E20○ 41’ 193”
92.
Falcaria vulgaris Bernhardi – Slovakia – Slovakien Krass; 08.09
– N48○ 35’ 430” E20○ 41’ 193”
–8–
2. Seeds collected in 2015
93.
Galium vernum L. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
94.
– – – – Slovakia – Slovakien Krass; 08.09 – N48○ 35’ 430” E20○ 41’ 193”
95.
Hieracium umbellatum L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
96.
Hypericum perforatum L. – Slovakia – Slovakien Krass;
08.09 – N48○ 35’ 430” E20○ 41’ 193”
97.
Lavathera thuringiaca L. – Slovakia – Slovakien Krass;
08.09 – N48○ 35’ 430” E20○ 41’ 193”
Ligusticum vulgare L. – Slovakia – Slovakien Krass;
08.09 – N48○ 35’ 430” E20○ 41’ 193”
98.
99.
Melandrium album (Mill.) Garcke – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
100. Melilotus albus (Mill.) Garcke – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
101. – officinalis (L.) Pallas – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
102. Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – mazowieckie voivodeship – Topolina; 15.08
invasive species in Poland
103. Pastinaca sativa L. – świętokszyskie voivodeship – Sztombergi near Staszów; 23.08
104. Phleum pratense L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
105. Pimpinella saxifraga L. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
106. Plantago lanceolata L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
107. – major L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
108. Prunus spinosa L. – Slovakia – Slovakien Krass; 08.09 – N48○ 35’ 430”
E20○ 41’ 193”
109. Rumex acetosa L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
110. – – – – – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
111. – crispus L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
–9–
A. Willd-collected seeds
112. Salvia verticillata L. – Slovakia – Slovakien Krass; 08.09 – N48○ 35’ 430”
E20○ 41’ 193”
113. Saponaria officinalis L. – podlaskie voivodeship – Krasowo-Cząstki near
Hodyszewo; 07.11
114. Silene alba (Mill.) Garcke – świętokszyskie voivodeship – Sztombergi near Staszów;
23.08
115. – tatarica (L.) Pers. – mazowieckie voivodeship – Topolina; 27.08
116. Solidago virgaurea L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
117. Sorbus cashmiriana Hedl. – mazowieckie voivodeship – Topolina; 27.08
118. Tanacetum vulgare L. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy; 31.08
119. Trifolium arvense L. – podlaskie voivodeship – Gawrych Ruda; 31.08
120. Verbascum nigrum L. Slovakia – Slovakien Krass; 08.09 – N48○ 35’ 430”
E20○ 41’ 193”
– 10 –
B. Seeds and spores collected from the garden
B. SEEDS AND SPORES COLLECTED FROM THE GARDEN
Seeds collected from open–pollinated plants
*seeds collected in 2015
1. SEEDS COLLECTED FROM PLANTS OF WILD ORIGIN
121. Alisma plantago-aquatica L. – warmińsko-mazurskie voivodeship – Sajzy near Ełk
122. Anthemis tinctoria L. – podlaskie voivodeship – Wiżajny
123. Anthericum ramosum L. – mazowieckie voivodeship – Zielonka near Warszawa
124. Aquilegia vulgaris L. – podlaskie voivodeship – Suwałki
125. *Armeria maritima subsp. elongata (Hoffm.)Bonnier – mazowieckie voiodeship –
Kampinos National Park: Nowe Budy
126. Arum maculatum L. – podkarpackie voivodeship – Pogórze Przemyskie
127. *Aruncus sylvestris Kostel – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park
128. Calla palustris L. – podlaskie voivodeship – Wigry National Park
129. Centaurea jacea L. – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park
130. – kotschyana Heuffel ex Koch – podkarpackie voivodeship – The Bieszczady Mts.
131. Cichorium intybus L. – mazowieckie voivodeship – Warszawa: Wawer
132. Cirsium arvense (L.) Scop. – mazowieckie voivodeship – Warszawa: Gosław
133. – oleraceum (L.) Scop. – mazowieckie voivodeship – Podzamcze near Warszawa
134. *Clematis recta L. – mazowieckie voivodeship – Zakroczym near Nowy Dwór
Mazowiecki
135. Convallaria majalis L. – mazowieckie voivodeship – Podbiel: Torfowisko Całowanie
136. Digitalis grandiflora Mill. – mazowieckie voivodeship – Jabłonna near Warszawa
137. *– – – – małopolskie voivodeship – The Tatra National Park
– 11 –
1. Seeds collected form plants of wild origin
138. Eupatorium cannabinum L. – mazowieckie voivodeship – Podzamcze near
Maciejowice
139. *Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – mazowieckie voivodeship – Klembów near
Warszawa
140. *– – – – małopolskie voivodeship – The Tatra National Park: Małej Łąki Valley
141. *Gentiana asclepiadea L. – małopolskie voivodeship – The Tatra National Park:
Za Bramką Valley
142. *Geum rivale L. – małopolskie voivodeship – The Tatra National Park: Małej Łąki
Valley
143. *Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum (Scop.)Schinz et Thell. –
małopolskie voivodeship – The Tatra National Park: Małej Łąki Valley
144. Hieracium flagellare Willd. flagellare – małopolskie voivodeship – The Tatra Mts.
145. – pilosella L. – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park
146. –umbellatum L. – mazowieckie voivodeship – Warszawa: Bemowo
147. *– var. linariifolium Wallr. – pomorskie voivodeship – Słowiński National Park
148. *Hypericum androsaemum L. – France – Villon du Bitet – Pyrenees Atlantiques
149. Leontodon hispidus L. – mazowieckie voivodeship – Podbiel: peatbog Całowanie
150. Leonurus cardiaca L. – mazowieckie voivodeship – Brwinów
151. *Lunaria rediviva L. – małopolskie voivodeship – The Tatra National Park: Wąwóz
Kraków
152. Lupinus polyphyllus Lindl. – warmińsko–mazurskie voivodeship – Skajzgiry
153. Plantago media L. – małopolskie voivodeship – The Tatra National Park: by
Kopieniec
154. Primula veris L. – małopolskie voivodeship – The Tatra National Park: Droga pod
Reglami (Nędzówka)
155. – – – –mazowieckie voivodeship – Jabłonna
156. *– – – –subsp. macrocalyx (Bunge) Ludi – Russia – Malojazkij
– 12 –
B. Seeds and spores collected from the garden
157. Ranunculus acris L. – małopolskie voivodeship – The Tatra National Park
158. – – – –mazowieckie voivodeship – Klembów near Warszawa
159. Rumex confertus Willd. – mazowieckie voivodeship – Warszawa: Bielany Forest
160. Salvia verticillata L. – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park: Palmiry
161. Senecio jacobaea L. – podlaskie voivodeship – Wigry National Park: Płociczno
162. Silene vulgaris (Moench) Garcke – mazowieckie voivodeship – Zielonka near
Warszawa
163. Sium latifolium L. – warmińsko–mazurskie voivodeship – Sajzy near Ełk
164. Stachys officinalis (L.) Trevis. – voivodeship – Drewnica near Warszawa
165. Staphylea pinnata L. – podkarpackie voivodeship – Pogórze Przemyskie
166. Tanacetum vulgare L. – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park: Nowe
Budy
167. *Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. – Croatia – Risnjak National Park
168. Thalictrum aquilegifolium L. – mazowieckie voivodeship – Kampinos National
Park: Palmiry
169. – flavum L. – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park: Sieraków
170. – minus L. – mazowieckie voivodeship – Warszawa: Młociny
171. Vincetoxicum hirundinaria Medik. – Slovakia – Slovakien Krass
172. – – – – mazowieckie voivodeship – Kampinos National Park: Rybitwy
173. Viscaria vulgaris Röhl. – mazowieckie voivodeship – Klembów
– 13 –
2. Seeds and spores collected from plants of unknown origin
2. SEEDS AND SPORES COLLECTED FROM PLANTS
OF UNKNOWN ORIGIN
174. Acanthus hungaricus (Borbas)
196. *Argemone mexicana L.
Beanitz
175. *– mollis L.
197. – platyceras Link & Otto
176. *Actaea spicata L.
198. Asclepias syriaca L.
177. *Agastache – rugosa
(Fisch. & C.A. Mey) Kuntze
178. *Agrimonia subsp. asiatica (Juz.)
Skalicky
179. Agrostemma githago L.
199. Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
180. *Allium aflatunense B. Fedtsch.
202. Avena sativa L.
200. *Astragalus exscapus L.
201. Atriplex hortensis L.
181. Amaranthus caudatus L.
182. – – – –'Alba'
203. *Baptisia australis (L.) R. Br.
183. *Amsonia angustifolia Michx.
204. *Belamcanda chinensis (L.) DC.
184. *– tabernaemontana Walter
185. Anchusa officinalis L.
205. *Berkheya purpurea (DC.) Hook. f.
ex Mast.
206. Betonica officinalis L.
186. Anethum graveolens L.
207. *Browallia americana L.
187. *Angelica archangelica L.
208. *Bryonia dioica Jacq.
188. *Anoda cristata (L.) Schltdl.
209. Bunias orientalis L.
189. *Anthericum liliago L.
190. Anthriscus carefolium (L.) Hoffm.
210. Calendula officinalis L.
191. Antirrhinum majus L.
211. Campanula alliariifolia Willd.
192. *Aquilegia vulgaris L.
212. *– latifolia L.
193. *Aralia cordata Thunb.
213. – rotundifolia L.
194. *Arctium minus (Hill) Bernh.
214. – sarmatica Ker Gawl.
195. – tomentosum Mill.
215. *– takesimana Nakai
– 14 –
B. Seeds and spores collected from the garden
216. *Canna edulis Ker Gawl.
240. *Dahlia merckii Lehm.
217. Centaurea dealbata Willd.
241. Datura ferox L.
218. – karabaghensis (Sosn.) Sosn.
242. *Desmodium canadense (L.) DC.
219. Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov
243. *Dianthus superbus L.
220. – uralensis (Murray) Roemer et
Schultes
221. *Chaerophyllum aromaticum L.
244. Digitalis ferruginea L.
222. – aureum L.
246. – purpurea L.
223. Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop.
224. Chasmanthium latifolium
(Michx.) H.O. Yates
225. *Chenopodium botrys L.
247. Dipsacus fullonum L.
226. *– giganteum D. Don
250. Dryas octopetala L.
245. – grandiflora Mill.
248. – laciniatus L.
249. *Dorycnium herbaceum Vill.
227. – quinoa Willd.
228. Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.
251. *Echinacea purpurea (L.) Moench
229. Cichorium intybus L.
252. Echinops ritro L.
230. *Cirsium decusatum Janka
231. – tuberosum All.
253. – ritro subsp. Ruthenica (N. Bieb.)
Nyman
254. – sphaerocephalus L.
232. *Clematis recta L.
255. Echium vulgare L.
233. *Coix lacryma-jobi L.
256. Eriophyllum lanatum (Pursh)
234. Conium maculatum L.
257. *Eryngium amethystinum L.
235. *Consolida ajacis (L.) Schur
258. – campestre L.
236. Coreopsis lanceolata L.
259. *– planum L.
237. – verticilata L.
260. *Erysimum cheiri (L.) Crantz
238. Coriandrum sativum L.
261. *Eupatorium ageratoides L. f.
239. *Crambe maritima L.
262. – cannabinum L.
J. Forbes
263. *Euphorbia lathyris L.
– 15 –
2. Seeds collected form plants of unknown origin
286. * Hypericum ascyron L.
264. Filipendula ulmaria (L.) Maxim
287. – maculatum Crantz
265. *– vulgaris Moench
288. Hypochoeris maculate L.
266. *Foeniculum vulgare Mill. subsp.
vulgare var. dulce (Mill.) Batt.
289. Hyssopus officinalis L.
290. Impatiens balsamina L.
267. *Galtonia candicans Decne.
291. *– scabrida DC.
268. *Geum bulgaricum Pančić
292. Inula helenium L.
269. *– coccineum Sibth. et Sm.
293. Ipomaea purpurea (L.) Roth
270. *– japonicum Thunb.
294. Iris sibirica L.
271. – urbanum L.
272. *Gladiolus imbricatus L.
295. *Kniphofia uvaria (L.) Hook.
273. *Glaucium flavum Crantz
274. Glycyrrhiza echinata L.
296. *Lactuca sativa L.
var. angustana L. H. Bailey
297. *Laserpitium siler L.
275. *– glabra L.
298. *Lathyrus sylvestris L.
276. *Grindelia robusta Nutt.
299. Lavandula angustifolia Mill.
277. Grossheimia macrocephala
(Muss. Puschk ex Willd) Sosn. et Takht.
278. *Guizotia abyssinica (L. f.) Cass.
279. *Gypsophila acutifolia Steven ex
Spreng
280. *Helianthemum nummularium (L.)
Mill. subsp. obscurum (Čelak) Holub
281. *Heuchera americana L.
282. Hibiscus trionum L.
283. Hieracium maculatum Sm.
284. – valdepilosum Vill.
285. *Hypericum androsaemum L.
300. Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
301. *Leonurus cardiaca L.
302. *– subsp. villosum (Desf. ex Spreng.)
Hyl.
303. Leucanthemum maximum (Ramond)
DC.
304. Liatris spicata (L.) Willd.
305. Ligularia dentata (A.Gray) H. Hara
306. – przewalskii (Maxim.) Diels
307. – stenocephala (Maxim.) Matsum.
et Koidz.
308. – veitchiana (Hemsl.) Greenm.
309. Ligusticum lucidum Mill.
– 16 –
B. Seeds and spores collected from the garden
310. Linaria vulgaris Mill.
332. Papaver atlanticum (Ball) Cosson
311. Lunaria annua L.
333. – fugax Poir.
312. – rediviva L.
334. – orientale L.
313. Linum perenne L.
335. – somniferum L.
314. Lycopus europaeus L.
336. Pastinaca sativa L.
315. *Lysimachia punctata L.
337. *Penstemon confertus Dougl.
316. – vulgaris L.
338. *– hirsutus (L.) Willd.
317. *Lythrum salicaria L.
339. *– palmeri A. Gray
340. Peucedanum officinale L.
318. *Malope trifida Cav.
341. *Phacelia bolanderi A. Gray
319. *Melandrium rubrum (Weigel)
Garcke
342. *– tanacetifolia Benth.
320. Monarda fistulosa L.
343. *Phlomis tuberosa L.
321. *Myrrhis odorata (L.) Scop.
344. *– viscosa Poiret
345. Physalis alkekengi L.
322. Nigella arvensis L.
346. *Physostegia virginiana (L.) Benth.
323. – damascena L.
347. Plantago atrata Hoppe
348. *– major L.
324. *Ocimum basilicum L.
325. *Oenthera biennis L.
349. Platycodon grandiflorus (Jacq.)
A. DC.
350. – ‘Albus’
326. Onopordum acanthium L.
351. *Podophyllum hexandrum Royle
327. Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
352. *Polemonium caeruleum L.
328. Oxyria digyna (L.) Hill
353. Polygonum tinctorium W.T. Aiton
354. Potentilla alchimilloides Lapeyr.
329. Paeonia daurica Andr.
355. *– atrosanquinea Lodd.
330. *– japonica (Makino) Miyabe
et Takeda
331. – officinalis L.
356. *– chrysantha Trev.
– 17 –
2. Seeds collected form plants of unknown origin
357. * Potentilla nepalensis Hook.
380. *Saxifraga cuneifolia L.
358. *– pensylvanica L.
381. – hostii Tausch
359. – rupestris L.
382. *– umbrosa L.
360. *Primula elatior (L.) Hill
383. Scabiosa caucasica M. Bieb.
361. – veris L.
384. *– lucida Vill.
362. *Prunella grandiflora (L.) Scholler
385. – cinerea subsp. cinerea Lapeyr. Ex
Lam.
386. *Scrophularia nodosa L.
363. – vulgaris L.
387. – umbrosa Dumort.
364. *Reseda luteola L.
388. Scutelaria baicalensis Georgi
365. *Rhodiola rosea L.
389. Senecio doria L.
366. *Ricinus communis L.
367. Roemeria refracta DC.
390. Serratula radiata (Waldst. Et Kit.)
Bieb.
391. – wolffii Andrae
368. *Rudbeckia maxima Nutt.
392. Silene alpestris Jacq.
369. Rumex acetosa L.
393. *– orientalis Mill.
370. – scutatus L.
394. Silybum marianum (L.) Gaertn.
371. Ruta graveolens L.
395. *Sison amomum L.
396. Solanum citrullifolium A. Braun
372. *Salvia austriaca Jacq.
397. Solidago multiradiata Aiton
373. *– jurisicii Košanin
398. – macrophylla Pursch
374. – nutans L.
399. *Stachys grandiflora (Stev.) Benth.
375. *– officinalis L.
400. *– recta L.
376. *– verticilata L.
377. *– virgata Jacq.
401. *Tagetes erecta L.
378. *– viridis L.
402. *Tanacetum parthenium (L.) Sch.
379. *Sanguisorba officinalis L.
403. *– vulgare L.
Bip.
– 18 –
B. Seeds and spores collected from the garden
404. *Tellima grandiflora (Pursh) Douglas
ex Lindl
405. Tetragonia tetragonioides (Pall.)
Kuntze
406. *Thalictrum minus L.
416. Verbascum pyramidatum M. Bieb.
407. *Thlaspi arvense L.
419. *– sibirica L.
408. Tithonia rotundifolia Blake
420. Vicia faba L.
409. Trifolium ochroleucon Hudson
421. *Vincetoxicum hirundinaria Medik.
410. – pannonicum Jacq.
422. *– nigrum (L.) Moench
411. Trigonella foenum-graceum L.
423. Viscaria vulgaris Röhl.
412. Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert
424. *Zinnia peruviana (L.) L.
413. Valeriana officinalis L.
414. *Veratrum nigrum L.
415. *Verbascum nigrum L.
417. *Verbena canadensis (L.) Britt.
418. *Veronica gentianoides Vahl
– 19 –
C. Seeds and spores collected from plants growing in the glasshouses
C.SEEDS AND SPORES COLLECTED FROM THE
GLASSHOUSES
425. Puya chilensis Molina

Podobne dokumenty