1. Zmiana wielkości czcionki na stronie internetowej: W celu

Transkrypt

1. Zmiana wielkości czcionki na stronie internetowej: W celu
1.
Zmiana wielkości czcionki na stronie internetowej:
W celu zwiększenia lub zmniejszenia rozmiaru czcionki na stronie internetowej należy (patrz:
przykład poniżej):
W pasku MENU danej przeglądarki internetowej (w tym przypadku Microsoft Internet
Explorer – analogicznie jest w innych przeglądarkach) otworzyć WIDOK (rys.1)
rys. 1
Rozwinie się lista poleceń z której należy wybrać ROZMIAR TEKSTU (rys. 2):
rys. 2
Podświetlenie tego polecenia spowoduje rozwinięcie listy wyboru wielkości czcionek (rys.3).
rys.3
Wybieramy żądany rozmiar i zaznaczamy, co spowoduje natychmiastowe zwiększenie /
zmniejszenie czcionki na stronie przeglądarki.
2. Dział - NA SKRÓTY
Dział „NA SKRÓTY” może zostać uruchomiony z pierwszej strony serwisu internetowego
naszej Uczelni.
W tym celu należy kliknąć na przycisk OPEN (rys. 1), który znajduje się w lewym rogu
banneru na stronie głównej tuż pod głównym menu.
rys. 1
Jego kliknięcie spowoduje otwarcie działu NA SKRÓTY (rys. 2), a nazwa przycisku zmienia
się na ZAMKNIJ.
rys. 2
Aby wyjść z działu NA SKRÓTY należy wcisnąć przycisk ZAMKNIJ.
3.
Przybliżanie i oddalanie obrazu na monitorze.
W celu przybliżenia /oddalenia obrazu znajdującego się na monitorze należy wcisnąć przycisk
CTRL i trzymając go naciskać „+” (przybliżenie), „-” (oddalenie). Zamiast znaków „+” i „-”
można użyć scroll’a myszy.
Biuro Promocji i Wydawnictw
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Podobne dokumenty