BORDEAUX - Sykomat

Transkrypt

BORDEAUX - Sykomat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
brutto
•
•
cena: 600,00 PLN netto / 738,00 PLN
•
•
•
•
KONSTRUKCJA DRZWI:
ramy skrzydăa wykonane z drewna klejonego i păyty mdf
wykoączenie okleinÇ drewnopodobnÇ INTENSO-Wood,
INTENSO-Grain, Intenso 3D lub găadkim biaăym laminatem
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie poăÇczeą okleiny na krawÛdziach skrzydăa*
technologia PUR podnosi odpornoěÉ na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i ăÇczenia
elementów przy pomocy koăków poprzecznych uzyskano
mocnÇ i stabilnÇ konstrukcjÛ
wiÛcej informacji na str. 26
WYPOSAĹENIE STANDARD:
dwuczopowe zawiasy z peănÇ regulacjÇ 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkăadkÛ patentowÇ lub z blokadÇ wc
szkăo bezpieczne mleczne obustronnie găadkie
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
WYPOSAĹENIE ZA DOPĂATÆ:
podciÛcie wentylacyjne
25,00
tuleje wentylacyjne tworzywo
25,00
tuleje wentylacyjne metalowe
29,00
osăonki na zawiasy standard
21,00
osăonki na zawiasy retro
48,00
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
AVANGARDE
•
netto
netto
netto / szt.
netto / kpl.
netto / kpl.
INFORMACJE HANDLOWE:
dostÛpne szerokoěci
„60” „70” „80” „90”
szerokoěÉ „100” za dopăatÇ
50,00 PLN netto
dowolna szerokoěÉ za dopăatÇ
+ 50 % **
skrzydăo bierne za dopăatÇ
50,00 PLN netto
skrzydăo przesuwne za dopăatÇ 50,00 PLN netto
2 pochwyty okrÇgăe lub owalne w cenie
skrzydăo bezprzylgowe info str. 27
Zabudowa Modern
(korona + pilastry pionowe) 180,00 PLN netto / kpl. na stronÛ
moĺliwoěÉ zastosowania tylko na oěcieĺnice regulowane
DOSTÚPNE KOLORY:
9
WiÇz perăowy 3D
DÇb szary 3D
DÇb 3D
BORDEAUX W-5
BORDEAUX W-4
BORDEAUX W-3
BORDEAUX W-2
Orzech 3D
BORDEAUX W-1
Linia
BORDEAUX W-5
BORDEAUX
Jesion 3D
Merbau 3D
Orzech
DÇb amerykaąski
Vintage
Orzech Ryßa
Wenge Ryßa
* – w skrajnych przypadkach moĺliwe odstÛpstwo od zaăoĺeą technologicznych bez utraty funkcjonalnoěci i trwaăoěci produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm
GraÞt Ryßa
Biaăy CLP