pierwszy cyrkularz - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Transkrypt

pierwszy cyrkularz - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Kraków, 19.11.2014
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk
Polski Klub Katalizy
Fundacja Pro-Kataliza
European Research Institute of Catalysis
XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 16–18 III 2015
Szanowni Państwo,
Zawiadamiam uprzejmie, że XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne
odbędzie się w dniach 16-18 marca 2015 r. w Instytucie Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie.
47 OKK rozpocznie się w poniedziałek 16 marca o godz. 900 w audytorium
Instytutu. Program 47 OKK obejmie pięć wykładów plenarnych, komunikaty ustne,
prezentacje flash oral oraz dwie sesje posterowe. Szczególnie mile widziane będą
komunikaty ustne wygłaszane przez młodszych pracowników naukowych.
Wykłady plenarne zostaną wygłoszone przez następujące osoby:
 Norbert
 Svetlana
 Martin
Kruse (Université Libre de Bruxelles, Belgium)
Mintova (Université de Caen, France)
Muhler (Ruhr-Universität Bochum, Germany)
 Siglinda
Perathoner (Università di Messina, Italy)
 Adriano
Zecchina (Università di Torino, INSTM UdR Torino Università, Italy)
Szczegółowy program 47 OKK program będzie dostępny na stronie internetowej
Instytutu pod adresem:
http://www.ik-pan.krakow.pl
Swój udział w kolokwium proszę zgłaszać do dnia:
15 stycznia 2015
poprzez wypełnienie i wysłanie załączonej karty uczestnictwa na adres:
[email protected]
(z dopiskiem “47 OKK”). Uwaga: informacja o ilości uczestników jest dla nas
niezwykle istotna, dlatego prosimy uprzejmie o dotrzymanie tego terminu.
Streszczenia komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (1-2 strony
A4), zredagowanych według szablonów zamieszczonych na stronie internetowej
Instytutu, proszę przesyłać na adres:
[email protected]
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.
Materiały konferencyjne z numerem ISBN zostaną wydrukowane na podstawie
otrzymanych streszczeń. Informuję równocześnie, że wysokość opłat za uczestnictwo
w konferencji zostanie utrzymana na poziomie poprzedniego kolokwium. Dalsze
szczegóły odnośnie opłat podamy później.
Mam nadzieję, że program 47 Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego okaże
się dla Państwa interesujący. Wszystkim uczestnikom konferencji życzę owocnych
obrad i inspirującego pobytu w Krakowie.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego XLVII OKK
prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski

Podobne dokumenty