Paulina Kudra - Centrum Kultury w Sycowie

Transkrypt

Paulina Kudra - Centrum Kultury w Sycowie
Paulina Kudra:
Absolwentka Stosunków Międzynarodowych specjalność Wschodoznawstwo na Uniwersytecie
A. Mickiewicza w Poznaniu.
W Centrum Kultury w Sycowie prowadzi kurs języka rosyjskiego i wiedzy o kulturze Europy
Wschodniej, gdzie oprócz nauki języka, prezentuje swoim słuchaczom obraz społeczeństwa i
kultury obszaru poradzieckiego.
Ponadto organizuje spotkania z podróżnikami „Świat oczami Sycowian”, na których
mieszkańcy Sycowa prezentują zdjęcia ze swoich wypraw, przytaczają ciekawe anegdoty,
opowiadają o swoich spostrzeżeniach na temat danego kraju, narodu i tradycji.
Jest inicjatorem przeglądu filmów dokumentalnych w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Koordynuje prace przy festiwalu
muzycznym Syców Music Day.
Zainteresowania: film, teatr, literatura, fotografia, podróże, socjologia, etnografia.

Podobne dokumenty