Sommer Polska juŜ po raz kolejny wybrała platformę Microsoft

Komentarze

Transkrypt

Sommer Polska juŜ po raz kolejny wybrała platformę Microsoft
Analiza wdroŜenia u klienta
Sommer Polska juŜ po raz kolejny wybrała
platformę Microsoft® Small Business Server
jako rozwiązanie kompleksowo wspomagające
zarządzanie informacją w firmie
frf
Dane ogólne:
Kraj: Polska
Przemysł: produkcja
Informacje o kliencie
Sommer Polska Sp. z o.o. to oddział
niemieckiego producenta rozwiązań
transportowych, m.in. przeczep, naczep i
pojazdów specjalnych. Polski oddział powstał
w 1993 r., zaś firma jako całość istnieje od
1935 r.
Sytuacja biznesowa
Sommer Polska wykorzystywała dotychczas
Microsoft® Small Business Server 4.5, ale
intensywność korzystania z poczty i
konieczność przechowywania poczty na
serwerze zmusiły firmę do poszukiwania
alternatywy.
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Sommer Polska postanowiła zastąpić
Microsoft® Small Business Server 4.5
najnowszą wersją platformy – Microsoft®
Small Business Server 2003.
Korzyści
Znaczna poprawa wydajności i
skalowalności usług poczty
Łatwość dostępu do poczty spoza firmy
Ułatwienia w pracy grupowej
Prostota i wygoda zarządzania
Wysokie bezpieczeństwo platformy i
danych
„Dzięki Small Business Server 2003 mamy obecnie
nie tylko bezpieczną i niezawodną usługę pocztową,
ale także wiele innych użytecznych funkcji, które
musielibyśmy kupować oddzielnie i integrować.
Dobrym przykładem jest zintegrowany z platformą
serwer faksowy”
Krzysztof Śpikowski, kierownik Działu Informatyki w Sommer Polska Sp. z o.o.
Działalność Sommer Polska opiera się na sprawnym przepływie
informacji. Oferowane przez firmę rozwiązania transportowe –
tworzone nierzadko na indywidualne zamówienia – wymagają
bliskiej współpracy handlowców z technologami oraz działem
produkcji. Od początku swojej działalności w Polsce firma
wykorzystuje w tym celu platformę Microsoft® Small Business
Server. Wcześniej był to system w wersji 4.5, ostatnio jednak
Sommer Polska zdecydowała się na migrację do Small Business
Server 2003. „Kluczową usługą jest dla nas poczta. Zawarty w Small
Business Server 2003 serwer Exchange 2003 oferuje nam nie tylko
skalowaną i wydajną usługę poczty, ale także szerokie możliwości
pracy grupowej. Pomniejszych korzyści z wdrożenia Small Business
Server 2003 jest oczywiście znacznie więcej” – mówi Krzysztof
Śpikowski, kierownik Działu Informatyki w Sommer Polska.
Sytuacja
Kontakt
Sommer Polska Sp. z o.o.
Zapole 79/4
98-275 Brzeźno
(43) 820 35 10
www.sommer.pl
problemu z limitem wielkości bazy pocztowej
na poziomie 16 GB. Przekonaliśmy się także
o stabilności i niezawodności usług poczty
Exchange 2003 – od momentu instalacji, a
więc od 6 miesięcy, nie mieliśmy z nią
żadnych poważnych kłopotów” – wyjaśnia
Krzysztof Śpikowski.
Sommer Polska doceniła nie tylko
podstawową funkcjonalność serwera
Exchange 2003, ale także zawarte w nim
udoskonalenia i funkcje dodatkowe. „Mamy
coraz więcej użytkowników pracujących na
notebookach – Outlook Web Access to dla
nich idealne rozwiązanie. Z tego, co mówią,
podoba im się to, że wersja działająca w
przeglądarce ma w zasadzie identyczną
funkcjonalność z wykorzystywanym przez
nich na co dzień programem Outlook 2003.
Część osób – głównie w dziale handlowym –
zaczęła już wykorzystywać funkcje
wykraczające poza pocztę, np. uzgadnianie
spotkań przez udostępniane kalendarze” –
mówi Krzysztof Śpikowski.
„Small Business Server 2003 zawiera
także wiele przydatnych narzędzi, które
ułatwiają migrację ze starszych platform.
Dzięki takim narzędziom jak Exchange
Migration Wizard migracja skrzynek
pocztowych z platformy Exchange 5.5 do
platformy Exchange 2003 przebiega
niezwykle sprawnie, umożliwiając filtrację
migrowanych wiadomości. Oprócz tego
narzędzie migracyjne ADMT (Active Directory
Migration Tool) upraszcza procesy migracji
kont użytkowników, grup użytkowników i kont
komputerów” – mówi Marcin Chrzanowski,
kierownik Działu Technicznego w Response
Sp. z o.o. – firmie, która prowadziła
wdrożenie w Sommer Polska.
Wdrożona w Sommer Polska platforma
Small Business Server 2003 okazała się
przydatna nie tylko z uwagi na pocztę. „Dzięki
Small Business Server 2003 mamy obecnie
nie tylko bezpieczną i niezawodną usługę
pocztową, ale także wiele innych użytecznych
funkcji, które musielibyśmy kupować
oddzielnie i integrować. Dobrym przykładem
Budowanie skomplikowanych konstrukcji,
zwłaszcza w dziedzinie tak specyficznej jak
motoryzacja i transport, wymaga efektywnej
współpracy pracy wielu ludzi. Sommer Polska
rozumie to doskonale – jej konstruktorzy
koordynują swoją pracę z kolegami w innych
krajach, wymieniając się wiedzą, pomysłami,
gotowymi projektami.
Ponieważ wiele spośród produktów
wytwarzanych przez Sommer Polska jest
opracowywane na indywidualne zamówienia
klientów – m.in. dużych firm logistycznych –
istnieje także potrzeba koordynacji między
handlowcami a działami odpowiadającymi za
projektowanie i produkcję. Innymi słowy,
komunikacja i praca grupowa to dla Sommer
Polska sprawa absolutnie kluczowa – każda,
nawet krótka przerwa w działaniu poczty to
poważny problem.
Dostępność usługi poczty to jednak nie
wszystko. Listy zawierające ustalenia, rysunki
techniczne, opisy technologiczne nie mają
prawa zaginąć, dlatego większość spośród 40
użytkowników przechowuje pocztę na
serwerze, by można ją było łatwo i pewnie
zabezpieczać.
„Liczba użytkowników może o tym nie
świadczy, ale nasz serwer pocztowy jest
całkiem mocno obciążony. Ponieważ
większość osób trzyma pocztę na serwerze,
zaczęliśmy mieć także problemy z jego
skalowalnością. To były dwa najważniejsze
powody migracji do Small Business Server
2003.” – mówi Krzysztof Śpikowski,
kierownik działu informatyki w Sommer
Polska.
Rozwiązanie
Decyzja o migracji z Small Business Server
4.5 – wersji mającej już kilka lat – do Small
Business Server 2003 została podjęta
niedługo po wstępnym zapoznaniu się z
możliwościami nowej platformy. „Różnica w
wydajności i skalowalności jest zauważalna
od razu. Przede wszystkim nie mamy
2
Korzyści
jest zintegrowany z platformą serwer
faksowy, który pozwolił nam usprawnić
komunikację z lokalnymi kontrahentami i
znacznie poprawić efektywność pracy biura”
– mówi Krzysztof Śpikowski.
Sprawą, która była dla Sommer Polska
ważna było utrzymanie niskich kosztów
funkcjonowania platformy komunikacyjnej,
jednak bez poświęcania jej funkcjonalności
czy bezpieczeństwa. O ponownym wyborze
platformy Small Business Server przesądziły
po części wygodne narzędzia administracyjne.
„Zarządzanie Small Business Server 2003
jest naprawdę łatwe. Bardzo użyteczne są
kreatory pozwalające szybko wykonać typowe
czynności administracyjne, np. dodawać i
usuwać użytkowników. Dostarczane przez
Microsoft narzędzia pozwalają spójnie
zarządzać kontami w domenie i kontami
pocztowymi – to bardzo ułatwia życie, ale
jednocześnie podnosi poziom
bezpieczeństwa” – tłumaczy Krzysztof
Śpikowski.
A gdy o bezpieczeństwie mowa, Sommer
Polska docenia jeszcze jedną usługę Small
Business Server – Group Policy. „Zarządzanie
uprawnieniami to obecnie spore wyzwanie. W
stosunku do poprzednio wykorzystywanej
przez nas wersji Small Business Server, w
nowej mamy pod tym względem do czynienia
z nową jakością. Zasadniczo wzrosła
szczegółowość ustawień polityk
bezpieczeństwa, a także elastyczność
wynikająca z możliwości tworzenia wyjątków”
– wylicza Krzysztof Śpikowski.
Wdrażając Small Business Server 2003
Sommer Polska zyskuje spokojny sen, dzięki
wygodnym i niezawodnym mechanizmom
wykonywania kopii bazy pocztowej. „W
poprzedniej wersji poprawne wykonanie
backupu było trudne. Teraz możemy
wykonywać pełną kopię danych i ustawień
konfiguracyjnych serwera poczty, a nawet
całego środowiska serwera, bez obawy –
wszystko działa szybko i niezawodnie” –
wyjaśnia Krzysztof Śpikowski.
Small Business Server 2003 umożliwił
Sommer Polska nie tylko budowę wydajnego i
niezawodnego środowiska pracy grupowej,
ale także zapewnienie użytkownikom
znacznie większej niż dotychczas
funkcjonalności. Wśród głównych korzyści z
wdrożenia z punktu widzenia użytkowników
na pierwszy plan wysuwają się następujące
kwestie:
•
•
•
•
Poprawa wydajności usług poczty
Poprawa niezawodności usług
poczty
Łatwy dostęp do usług poczty spoza
firmy dzięki usłudze Outlook® Web
Access
Łatwa praca grupowa dzięki
udostępnianym kalendarzom i
zadaniom
Z punktu widzenia Działu Informatyki
wdrożenie Small Business Server 2003
przyniosło następujące korzyści:
•
•
•
•
•
Niezawodność przekładające się na
brak konieczności pracy w nocy i w
weekendy
Wydajność, dzięki której do
wdrożenia można było wykorzystać
dotychczasowy serwer
Skalowalność pozwalająca
utrzymać zasadę przechowywania
poczty na serwerze
Szybki i pewny backup danych i
ustawień konfiguracyjnych
Łatwość zarządzania środowiskiem
i użytkownikami
„Z perspektywy widzę, że to był dobry zakup.
W międzyczasie zastanawialiśmy się, czy nie
wdrożyć rozwiązania opartego na Linuxie, ale
doszliśmy do wniosku, że zakup platformy
Microsoftu daje nam wygodę, wsparcie i
perspektywę na łatwą rozbudowę
funkcjonalności, jeśli zajdzie taka potrzeba” –
konkluduje Krzysztof Śpikowski.
3
Microsoft® Windows Small
Business Server 2003 Standard
Edition
Microsoft® Windows Small Business Server
2003 to nowoczesna, zintegrowana
platforma serwerowa łącząca w sobie wiele
rozwiązań. Oprócz platformy systemowej
Microsoft® Windows Server 2003 Standard
Edition, w skład Small Business Server
wchodzą m.in. następujące rozwiązania:
system pracy grupowej Microsoft® Exchange
Server 2003, rozwiązanie do budowy portali
Microsoft® Office SharePoint Services,
stabilny, skalowalny i bezpieczny serwer baz
danych Microsoft® SQL Server 2000* oraz
Microsoft® Internet Security and Acceleration
Server 2004*.
*Dotyczy Microsoft® Windows Small
Business Server 2003 Premium Edition
Oprogramowanie i usługi
Produkty
Partner wdraŜający
– Small Business Server 2003
Standard Edition
– Windows XP Professional Edition
– Outlook 2003
Response Sp. z o.o.
Aleja Pokoju 10
98-200 Sieradz
tel. +48 43 822 04 23
fax +48 43 822 04 24
www.response.pl
4

Podobne dokumenty