PROGRAM KURSU PORADNICTWA RODZINNEGO

Transkrypt

PROGRAM KURSU PORADNICTWA RODZINNEGO
PROGRAM KURSU
OBEJMUJE 90 GODZIN WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ
WEDŁUG STANDARDÓW SZKOLENIA MEDIATORÓW
SPOŁECZNEJ RADY DS. ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI
Z UKIERUNKOWANIEM NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI NA CEL MEDIACJI RODZINNYCH
JAKIM JEST POJEDNANIE W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
PODSTAWOWE ZASADY I SKŁADNIKI POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO






Zasady prowadzenia mediacji
Specyfika i standardy prowadzenia mediacji rodzinnych
Mediacje na służbie przebaczenia i pojednania w rodzinie
Etyka w pracy mediatora rodzinnego
Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji
Dziecko jako uczestnik mediacji
PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY POWSTAWANIA, ESKALACJI
I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW





Diagnoza konfliktu
Dynamika konfliktu w rodzinie
Sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych
Granice w relacjach małżeńskich i rodzinnych
Programy pomocy małżeństwu i rodzinie
TRENING PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA MEDIACJI




Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego
Komunikacja interpersonalna w mediacjach
Autoprezentacja mediatora, symulacja mediacji
Warsztaty tematyczne jako forma pracy z małżeństwami
WIEDZA O PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH ASPEKTACH FUNKCJONOWANIA
PROCEDUR MEDIACYJNYCH




Podstawy prawne mediacji
Prawne aspekty pomocy rodzinie
Dokumenty sporządzane w procesie mediacji
Konstruowanie ugody i porozumienia

Podobne dokumenty