sprawozdanie z działalności - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

Transkrypt

sprawozdanie z działalności - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY
IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH
ZA 2009 R.
I. DZIAŁALNOŚĆ PORTALU INFORMACJI KULTURALNEJ WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1. W ramach Portalu Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego będącego
wynikiem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, pn. Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji
nowoczesnego centrum kultury w 2009 roku zrealizowano następujące zadania.
Przygotowywano i redagowano treści do portalu kulturalnego w ramach wszystkich
modułów PIK. W okresie sprawozdawczym na portalu ukazało się nowych: 1389
artykułów, 802 galerie, 4006 fotografii, 179 filmów video, 40 plików audio oraz 83
banery. Opracowano informacje dotyczące działalności kulturalnej instytucji z terenu
województwa świętokrzyskiego wraz z promującymi banerami.
Zbierano materiały i informacje dotyczące e-learningu oraz organizowano jego zasoby
w lekcje i kursy. Przygotowano 59 nowych ścieżek lekcyjnych takich jak: „Świeczniki z
wodą”, „Rustykalne świeczniki”, „Pudełko na czekoladki”, „Prezent”, „Serce z drutu”,
„Szklane serduszko”, „Romantyczne serduszka”, „Gadżet na biurko”, „Kwiatowa
torebka”, „Ramki na zdjęcia”, „Florystyka – cykl wielkanocny” („Kompozycja w
okrągłej paterze”, „Kompozycja w naczyniu”, „Wiosenna mata”, „Koszyczki”, „Pisanki”,
„Zawieszka”, „Wianek”, „Szarfa”, „Stroik z kurami”, „Stroik na harmonijce z kory”,
„Stroik ze świecą”, „Stroik rustykalny”, „Ozdoba na parapet”, „Mieszek na pisanki”),
„Potrawy regionalne”, „Przygoda z ceramiką” oraz „Karta rowerowa”, do której
opracowano 7 testów.
Zapoczątkowano nowy cykl pt. „Miejsca pamięci w Kielcach” (zdokumentowano 15
pomników), a także cykl „Rezerwaty przyrody województwa świętokrzyskiego”
(3 nagrania z udziałem wybitnego regionalisty Jerzego Kapuścińskiego).
Przeprowadzono 15 transmisji on-line: m.in.:
- z wykładów otwartych dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku pt. ”Kielce od czasów
najdawniejszych do współczesnych”, ”Polacy na Syberii w XIX i XX wieku”, „Człowiek
w epoce postmodernizmu”
- spektakl w wykonaniu zespołu „Małe Kielczanki”
- z promocji książki Krzysztofa Miklaszewskiego pt. „Tadeusz Kantor – między
śmietnikiem a wiecznością”
- „Zostały tylko ślady podków”
- „100 lat Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach”
- ”Szabaton”, czyli pokaz filmów dokumentalnych i reportaży pokazujących historię
Żydów mieszkających na południu Polski, połączone ze spotkaniem z Waldemarem Jandą
- reżyserem, dziennikarzem telewizyjnym
1
- koncertu z okazji 20- lecie powstania Sił Pokojowych w Kielcach
finału
„XV
Międzynarodowego
Festiwalu
i młodzieżowych im. H. Morysa”- Kielce 2009
Piosenkarzy
Dziecięcych
- koncertu z okazji XXXV – lecia zespołu „Wołosatki”
- koncertu z okazji XXX – lecia zespołu „Trzpioty”
- „II Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”
- „III Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrzyków Szkolnych w języku angielskim”.
Na stronach Portalu powstały nowe zakładki, w których umieszczono sylwetki 57
twórców ludowych oraz ich prac, w kategoriach: rzeźba, malarstwo, zabawkarstwo,
ceramika, kowalstwo artystyczne, papieroplastyka.
Przygotowano zdjęcia filmowe oraz dokonano montażu filmu pełnometrażowego „Pieśni
wielkopostne”.
Zrealizowano spektakl w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca „Kielce”, w reż. Wiesława
Andrzejewskiego pt. „Zostały tylko ślady podków” oraz wyprodukowano płyty z tego
nagrania w ilości 400 sztuk.
Wyprodukowano 350 sztuk płyt DVD z filmem pt. ”Kielce Miasto Legionów”.
Zarejestrowano na taśmie filmowej rekonstrukcję bitwy pod Raszynem z udziałem grupy
historyczno-rekonstrukcyjnej Kieleckiego Bractwa Artyleryjskiego.
W studio telewizyjnym PIK i w terenie przeprowadzono kilkanaście wywiadów, m.in. z:
Adamem Massalskim, Krzysztofem Miklaszewskim, Wojciechem Cejrowskim,
Andrzejem Dominem, Włodkiem Pawlikiem, Aloszą Awdiejewem, Katarzyną Groniec,
„Kabaretem Młodych Panów’, „Kabaretem Skeczów Męczących”, zespołem „SPARKS”
oraz innymi ciekawymi osobowościami z dziedziny kultury i sztuki.
Organizowano kształt oraz zasoby portalu.
Wykonywano montaż materiałów multimedialnych na potrzeby działów portalu.
Podjęto działania promocyjno-reklamowe WDK i PIK na targach EDUKACJA
w Kielcach. Wykonano montaż materiałów promocyjnych WDK, PIK oraz innych
instytucji kultury województwa świętokrzyskiego na targi EDUKACJA. Portal Informacji
Kulturalnej województwa świętokrzyskiego prezentował swoją działalność przez
wszystkie trzy dni trwania targów.
W dniu 24.02.2009 roku, podczas gali wręczenia nagród marszałka województwa
świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria”, w Centrum Kongresowym EXBUD, PIK
przygotował i wykonał obsługę multimedialną oraz rejestrację tego wydarzenia, jak
również koncertu w wykonaniu artystów Sceny Autorskiej Katarzyny Gaertner oraz
młodych artystów, laureatów konkursu „Talenty świętokrzyskie”.
Opracowano nowe szablony na potrzeby portalu.
2
Podpisano nowe umowy o współpracy PIK z moderatorami kulturalnymi z regionu
świętokrzyskiego, m.in.: ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach, Wiejskim Domem Kultury w Mostkach, Biblioteką Publiczną Miasta
i Gminy Końskie, z Towarzystwem Dawida Rubinowicza, Stowarzyszeniem
Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”.
Na stronach Portalu w zakładce „Ludzie kultury” utworzono podkategorie: film, teatr,
telewizja, fotografia, literatura, malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka.
Zakładkę „Muzyka” podzielono na kategorie: zespół, soliści, ciekawostki muzyczne.
Utworzono zakładkę „Z przymrużeniem oka”.
Dodano do zakładki „Filmy” nową podkategorię – festiwale, turnieje, przeglądy, którą
uprzednio uporządkowano poprzez zakładki: różności filmowe i opisy filmów.
Utworzono nowe podkategorie w zakładce „Folklor”: rzeźba i malarstwo ludowe,
zabawkarstwo ludowe, ceramika ludowa, kowalstwo artystyczne, papieroplastyka.
Na stronach PIK zamieszczono 179 materiałów filmowych, m.in.: „W świecie sztuki”,
„Centrum Kultury – Kapkazy”, „Polskie Carcassonne”, „W stronę Schulza”, „Rezerwaty
przyrody – Przęślice i Góry Wschodnie”, „Rezerwat przyrody – Skorocice”, „Militaria
wyrwane ziemi kieleckiej”, „Diabeł mi się widział”, „Podzamcze Piekoszowskie”,
„Droga do raju”, „Honorowy Obywatel Kielc”, „95. rocznica wkroczenia I Kompani
Kadrowej do Kielc”, „Kielecki Kwartet Jazzowy”, „Arcydzieła baroku”, „Pamięci
Krystyny Jamroz”, „X Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie”, „Jubileusz 20-lecia pracy
dydaktycznej Andrzeja Domina”- 3 części, „Teatrzyki szkolne w j. angielskim”-17
części, „Mała Syrenka”, „Pasjonaci sztuki”, „Spotkanie z Wiesławem Myśliwskim”,
„Zamkowe spotkania z muzyką”, „Lubię sobie huknąć”, „Partyzanckim szlakiem”,
„Koncert w wykonaniu Marzeny Ślusarskiej i Leszka Ślusarskiego”, „Rita Gombrowicz
w Kielcach””, „Jeden z najpiękniejszych pałaców ziemi sandomierskiej”,
„Kołłątajówka”, „Szanghajski Teatr Lalki”, „Mikołaj jedzie tu już”, „Dlaczego ludzie
ludziom zgotowali ten los”, „Opowieść o człowieku z pasją”, „Don Mateo”, „Historia
krzemienia”, „II Świętokrzyski Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej”, „Marcysia czeka na
sprawiedliwość”, „Biegnąc za…”, „Jeden dzień w roku”, „Złote święta”, koncert
z okazji 35-lecia pracy twórczej świętokrzyskiego poety Adama Ochwanowskiego.
Przygotowano i zrealizowano obsługę multimedialną imprez: XXX-lecie „Trzpiotów”, VI
Konkurs Skeczu Kabaretowego „Skecz na scenę”.
Zarejestrowano wystawę prac kieleckiego lutnika i artysty malarza Eugeniusza Szoły
prezentowaną w Pałacu Zielińskiego w Kielcach. Niektóre z tych prac zostały przekazane
przez artystę w ramach promocji Kielc do Włoch.
Realizowano w Kielcach dokumentację zdjęciową i fotograficzną dotyczącą dwóch
obiektów muzealnych, celem pokazania martyrologii mieszkańców naszego regionu
w okresie II wojny światowej oraz czasów powojennych (PRL-u). Tymi obiektami były:
więzienie przy ul. Zamkowej oraz koszary i więzienie przy ul. Głowackiego.
Zarejestrowano także: „I Ogólnopolski Festiwal Kultury Małych Miast w Skalbmierzu”,
koncert z okazji odbywających się w Kielcach „IV Dni Lwowa” oraz koncert
3
„Śpiewające zespoły dziecięce”, uroczystość wręczenia platynowej płyty zespołowi
„SPARKS”.
Przeprowadzono działania promocyjno-reklamowe WDK i PIK z okazji pierwszej
rocznicy powstania PIK. Wydrukowano plakaty i ulotki reklamowe, które zostały
umieszczone na terenie Kielc i innych miast województwa świętokrzyskiego, na
przeznaczonych do tego celu miejscach. Informacje o rocznicy powstania
i działalności PIK ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.
Uczestniczono w konferencjach prasowych organizowanych przez instytucje kultury
współpracujące z PIK.
Uzupełniono o nowe eksponaty stałą ekspozycję przygotowaną przez operatora PIK Jana Żurowskiego, ukazującą historię rozwoju technik fotograficznych i filmowych
w oparciu o eksponaty otrzymane od darczyńców oraz z zasobów WDK.
Zorganizowano wystawy: plakatów Rafała Olbińskiego oraz fotograficzną Agnieszki
Markiton – instruktora PIK.
Nagrano materiały filmowe o życiu Henryka Pawelca ps. ”Andrzej”, partyzanta
walczącego w Górach Świętokrzyskich oraz materiały dla WDK do tzw. „Projektu
norweskiego” (w obydwu przypadkach, na te projekty, poświęcono kilka dni
zdjęciowych).
Zaprezentowano pracę PIK studentom filologii polskiej UJK w Kielcach oraz innym
grupom szkolnym.
Zrealizowano współpracę z firmą „Multimedia Marketing” w celu promocji Portalu
w autobusach MPK.
Przeprowadzono rozmowy dot. współpracy barterowej z mediami lokalnymi.
Podjęto działania promocyjno-reklamowe PIK we współpracy z instytucjami kultury,
także komercyjnymi m.in. w publikacjach prasowych i na koncertach Agencji
Koncertowej „Ewa-K” oraz Agencji „POP-ART”. Dokonano rejestracji fragmentów
koncertów organizowanych przez w/w agencje.
Promowano w minionym okresie Portal Informacji Kulturalnej województwa
świętokrzyskiego na specjalnych banerach ruchomych w hali sportowej przy ul. Bocznej
w Kielcach podczas meczów piłki ręcznej ekstraklasy ViVe Kielce, które ogląda
jednorazowo ok. 4 tys. widzów.
Banery PIK eksponowano podczas koncertów, spektakli i konferencji odbywających się
w Wojewódzkim Domu Kultury, w kinie „Moskwa”, w Pałacu T. Zielińskiego, Muzeum
Narodowym.
Monitorowano
komputerowy.
bezpieczeństwo
sieci
komputerowej
i
konserwowano
sprzęt
Przeprowadzono czynności serwisowe związane z bieżącymi przeglądami sprzętu
i oprogramowania.
4
Zarządzano centralą telefoniczną, systemem monitorującym, siecią komputerową –
tworzenie comiesięcznego bilingu połączeń telefonicznych.
Zarządzano serwerami Portalu PIK 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.
W dniu 09.10.2009 roku podczas uroczystej inauguracji roku kulturalnego 2009/2010
w WDK Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego otrzymał od
marszałka województwa świętokrzyskiego – Świętokrzyską Nagrodę Kultury w
uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego.
PIK nominowano do nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w kategorii „Opiekun medialny”. Uroczystość odbyła się w dniu 27.10.2009 roku na
Zamku Królewskim w Warszawie.
Nagrodzono film wyprodukowany przez PIK, w reżyserii naszej koleżanki, redaktor
PIK- Edyty Ruszkowskiej „Nie święci garnki lepią”, podczas XV Ogólnopolskiego
Niezależnego Przeglądu Filmów Dokumentalnych NURT 2009.
PIK wyróżniono w konkursie o „Złote Pióro Marszałka”. Konkurs skierowany był do
świętokrzyskich dziennikarzy. Nagrodę otrzymała dziennikarka PIK Edyta Ruszkowska.
Pik został doposażony o program do edycji montażu komputerowego AVID LIQUD 7,2
(pełna wersja).
Zakupiono elementy elektroniczne i montażowe oraz wykonano instalację wizyjnofoniczną pomiędzy studiem a salą widowiskową.
Na dzień 31.12.2009 roku strony PIK odwiedziło, od inauguracji w maju 2008 roku,
1450000 internautów.
Wdrażanie przez WDK projektów współfinansowanych z innych źródeł:
„Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze” – wdrażanie przez Dział Dziedzictwa
Kulturowego projektu, który otrzymał dotację z Instytutu Fryderyka Chopina, Program Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Chopin” w roku 2009. Realizacja trwa od 2 marca 2009
roku do końca października 2009 roku.
2. Pozyskiwanie środków przez WDK:
I.
W wyznaczonym terminie WDK złożył wnioski aplikacyjne do programów
objętych mecenatem państwa 2009:
PŚP
–
„POPRAWA
STANU
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE
OTOCZENIA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI DZIEDZIŃCA OD STRONY POŁUDNIOWOWSCHODNIEJ”.
KWOTA CAŁKOWITA- 354 739,40 ZŁ , KWOTA WNIOSKOWANA – 266 054,55 ZŁ.
WNIOSEK NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
- PŚP – „ŚLADAMI PIŁSUDSKIEGO” PROGRAM DZIAŁAŃ PODTRZYMUJĄCYCH I
UPOWSZECHNIAJĄCYCH
EDUKACJĘ
PATRIOTYCZNĄ,
TRADYCJĘ
NARODOWĄ,
PAŃSTWOWĄ
ORAZ
POPULARYZUJĄCYCH
POLSKIE
5
DZIEDZICTWO KULTUROWE, PRZEZ WOJEWÓDZKI DOMU KULTURY W
KIELCACH
KWOTA CAŁKOWITA- 296 065,00 ZŁ , KWOTA WNIOSKOWANA – 222 049,00 ZŁ.
WNIOSEK NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
W związku z wyczerpaniem limitu finansowego w programie "Mecenat 2009" nabór na rok 2009
został zamknięty.
W listopadzie 2009 roku złożono wniosek do programów objętego mecenatem państwa na rok
2010: Ogólnopolski Festiwal Kultury Małych Miast w Skalbmierzu „Skalbmierz –2010”
II.
W roku 2009 WDK przygotował wnioski aplikacyjne do programów objętych
programami operacyjnymi MKIDN:
- PŚP - MKIDN programy operacyjne - Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa
artystycznego - „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia
inwestycji (projekty architektoniczne, studium wykonalności, analizy oddziaływania na
środowisko”.
Kwota całkowita: 67 000 zł, kwota wkładu własnego: 17 000,00 zł.
WNIOSEK OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W WYSOKOSCI 50 000,00 ZŁ.
- Opracowano wniosek do programu operacyjnego EDUKACJA KULTURALNA
I DIAGNOZA KULTURY Priorytet 2 Obserwatorium Kultury na kwotę 90 870 zł. Projekt pt.
„Akademia animatora kultury” adresowany jest do pracowników instytucji kultury z terenu
województwa świętokrzyskiego.
WNIOSEK NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
- Opracowano wniosek do programu operacyjnego EDUKACJA KULTURALNA
I DIAGNOZA KULTURY Priorytet 2 Obserwatorium Kultury
Projekt pt. II Konferencja i wydawnictwo pokonferencyjne- pomoce naukowe na kwotę
75.000,00
WNIOSEK OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W WYSOKOSCI 46 800 ZŁ.
- PŚP - Opracowano wniosek do programu operacyjnego EDUKACJA KULTURALNA
I DIAGNOZA KULTURY Priorytet 2 Obserwatorium Kultury.
Projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnego HR w instytucjach kultury poprzez organizację cyklu
szkoleń i warsztatów dla kadry zarządzającej i osób zawodowo zajmujących się organizacją
życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim”.
WNIOSEK NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
- „Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze” – realizacja projektu finansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt o zasięgu ogólnopolskim
otrzymał dotację w wysokości 15 000 zł. Jego realizacja rozpoczęła się w marcu 2009 roku,
a zakończy się uroczystym podsumowaniem w dniu 30 października 2009 roku. W ramach
projektu zrealizowane zostały następujące działania:
- opracowano, wydrukowano i rozpowszechniono plakaty i regulaminy konkursów
fortepianowego oraz plastycznego
- przeprowadzono warsztaty teatralne (sierpień, wrzesień, 2009) oraz plastyczne (wrzesień
2009). Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego.
Inspirację warsztatów plastycznych stanowiła muzyka Fryderyka Chopina, natomiast warsztaty
teatralne oparte były o utwory literackie nawiązujące do postaci Chopina
6
- przeprowadzono konkurs plastyczny o zasięgu ogólnopolskim, który pozwolił zgromadzić
kolekcję prac plastycznych przedstawiających ilustracje do muzyki Chopina. Prace te – wraz z
pracami powstałymi w trakcie warsztatów plastycznych – utworzyły wystawę, której wernisaż
zaplanowano na 30 października 2009 roku
- zorganizowano konkurs fortepianowy, którego finał zaplanowano na 30 października 2009 roku
z udziałem pianistów amatorów wykonujących utwory Fryderyka Chopina
- opracowanie katalogu prac nagrodzonych w konkursie plastycznym
- przygotowano wniosek pt. „Chopin w słowie, dźwięku i obrazie – inspiracje” – projekt do
programu CHOPIN ogłoszonego przez MKiDN na rok 2010.
- przygotowano wniosek pt. „Hej, kolęda świętokrzyska! – odrodzić z niepamięci” – projekt
do programu Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa ogłoszonego przez MKiDN na rok
2010.
- złożono projekt o dofinansowanie zadania z programu „Zasoby Cyfrowe, Priorytet 4
„Digitalizacja materiałów audiowizualnych”. Nazwa własna zadania „Stworzenie
infrastruktury do digitalizacji materiałów PIK”.
III.
Inne wnioski. W roku 2009 opracowano i złożono wnioski do niżej wymienionych
instytucji.
PŚPiS Polski Instytut Sztuki Filmowej, PO-5 Rozwój kin i dystrybucja filmu Priorytet 1,
- „Zakup trwałego wyposażenia na potrzeby modernizacji kina w celu podniesienia jakości
prowadzonej systematycznej działalności kinowej przez WDK w Kielcach kwota całkowita
zadania 81 130,00 zł, KWOTA OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA: 56 791,00 ZŁ.
- PŚPiS Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20072013. Złożono studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego: „Modernizacja budynku
WDK, w tym istniejącej hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i administracyjnym
na potrzeby pełnienia funkcji centrum edukacji kulturalnej” o wartości 10 680 610,54 zł.
- PŚP – „Polski Instytut Sztuki Filmowej” program operacyjny: „ROZWÓJ KIN
I DYSTRYBUCJA FILMU”.
„Promowanie kina europejskiego, w tym polskiego o wysokich walorach artystycznych
i edukacyjnych przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach”. Kwota całkowita: 23 453,00 zł , wkład własny: 13 453,00 zł.
WNIOSEK OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W WYSOKOSCI 10.000,00 ZŁ
- PŚP – Urząd Miasta Kielce „Świętokrzyskie konfrontacje taneczne – konkurs dziecięcych
i młodzieżowych zespołów tanecznych z województwa świętokrzyskiego”.
Kwota wnioskowana: 19 300,00 zł.
WNIOSEK NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
- PŚP – Urząd Miasta Kielce „I Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach”.
Kwota całkowita: 12 890,00 zł , wkład własny : 2190,00 zł , kwota wnioskowana: 10 700,00 zł.
WNIOSEK NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
- Urząd Miasta Kielce „Kieleckie spotkanie chóralne” . Kwota całkowita: 11 000,00
WNIOSEK NIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIA
7
- Urząd Miasta Kielce „Nicią malowane – warsztaty tkackie” Kwota całkowita: 9 800,00
WNIOSEK OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W WYSOKOSCI : 5 000,00 ZŁ .
W ramach zadania publicznego „Organizacja warsztatów, plenerów, wystaw oraz druk
wydawnictw z zakresu różnych dziedzin sztuki” ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kielce
realizowane są warsztaty tkackie „NICIĄ MALOWANE”. Warsztaty te skierowane głównie do
uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w pracowni plastycznej w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach i mają charakter otwarty. Rozpoczęły się 18 maja 2009 roku i będą trwać do 16
listopada 2009 roku. Prace wykonane podczas warsztatów wzbogacą zbiory WDK i będą
prezentowane na wystawie kończącej działanie w dniu 27 listopada 2009 roku.
- rozpoczęto realizację projektu „Bożonarodzeniowe szopki” współfinansowanego przez Urząd
miasta Kielce. Opracowano regulamin konkursu i rozesłano do twórców.
- przygotowano i aplikowano wniosek do Funduszu Wymiany Kulturalnej pn. „Tańce ludowe
wczoraj i dziś – wymiana kulturalna i współpraca ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki
ludowej Polski i Norwegii”. Wniosek złożono w IV naborze.
II. DOSKONALENIE ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ WDK
Zorganizowano zajęcia na Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym z dziedziny tańca
współczesnego w dniach 10, 11 stycznia 2009 roku / taniec współczesny z metodyką
nauczania, taniec jazzowy z metodyką nauczania/. W dniu 31 stycznia 2009roku odbył
się egzamin końcowy na IKK, do którego przystąpiło 21 osób. Wszyscy uczestnicy zdali
egzamin końcowy. Komisja Egzaminacyjna wysoko oceniła poziom wiedzy uczestników
kursu, o czym świadczą uzyskane przez nich oceny: dwie oceny celujące, jedenaście ocen
bardzo dobrych, osiem ocen dobrych. Wysoko oceniono również poziom prezentacji
choreograficznych przygotowanych i przedstawionych przez zdających podczas części
praktycznej egzaminu.
28 lutego 2009 roku – warsztaty recytatorskie „Sam na scenie” dla animatorów
kultury, instruktorów oraz nauczycieli opiekujących się szkolnymi grupami
recytatorskimi z terenu powiatu kieleckiego. Warsztaty prowadziła Monika Kowalczyk –
teatrolog, animator kultury, uczestniczka amatorskiego ruchu recytatorskiego. Warsztaty
poprzedziły organizację przez WDK konkursów recytatorskich, dały 18-osobowej grupie
uczestników wiedzę o wymogach artystycznych prezentacji recytatorskich, gdyż
naświetlały zagadnienie od strony recytatora, instruktora, jurora i organizatora działań
artystycznych. Warsztaty zrealizowano we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Kielcach.
13 -17 maja 2009 roku - warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce” oraz
młodzieży kieleckiej uzdolnionej muzycznie, wokalnie i recytatorsko w celu realizacji
programu artystycznego „Ziemia uroczna, czyli świętokrzyskie akwarelki Jana
Gajzlera” sławiącego uroki krainy świętokrzyskiej zaprezentowanego na Świętym
Krzyżu w ramach IV Jarmarku Świętokrzyskiego „Moc pieśni i poezji”
w dniu 17 maja 2009 roku. Warsztaty współrealizowano przez TKT i Starostwo
Powiatowe w Kielcach. Zajęcia prowadzili: Barbara Kardynalska, Piotr Kuba Kubowicz i
Łukasz Mazur.
8
Przygotowano nowe oferty na kursy i szkolenia organizowane przez Dział Szkoleń WDK
Przygotowano ofertę oraz rozpoczęto nabory na:
Instruktorski kurs kwalifikacyjny – specjalizacja: taniec nowoczesny na lata 2009-2011
Instruktorski kurs kwalifikacyjny – specjalizacja: taniec współczesny na lata 2009-2011
Podstawowy roczny kurs choreograficzny – na lata 2009/2010
Zrealizowano warsztaty i szkolenia w zakresie :
29-30 października 2009 roku odbyło się dwudniowe szkolenie „CHOREOTERAPIA
TERAPIA TAŃCEM”
Szkolenie poprowadziła: Zuzanna Pędzich - współzałożycielka, wykładowca i superwizor Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Poznaniu.
Uczestniczyło w nim 25 osób (choreografowie, nauczyciele, instruktorzy, tancerze,
psychologowie, terapeuci).
04- 05 listopada 2009 roku odbyło się dwudniowe szkolenie „CZAS PRACY W
INSTYTUCJACH KULTURY – praktyczne warsztaty”
Szkolenie poprowadziła Pani Barbara Kaszycka - nadinspektor, rzecznik prasowy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
Uczestniczyło w nim 19 osób (pracownicy działów kadr, dyrektorzy instytucji kultury
województwa świętokrzyskiego).
12-13 listopada 2009 roku szkolenie „CHOREOTERAPIA – TERAPIA TAŃCEM”
Szkolenie poprowadziła: Zuzanna Pędzich - współzałożycielka, wykładowca i superwizor Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Poznaniu.
Uczestniczyło w nim 26 osób (choreografowie, nauczyciele, instruktorzy, tancerze,
psychologowie, terapeuci).
14-15 listopada 2009 roku odpyl się podstawowy kurs choreograficzny.
Zajęcia: taniec towarzyski, technika wolna i klasyczna.
Uczestniczyło w nim 32 osoby (choreografowie, nauczyciele, instruktorzy, tancerze).
Warsztaty poprowadzili:
Bartosz Penkala - choreograf, instruktor tańca towarzyskiego, cheerleadingu oraz tańców
latynoskich, właściciel Studia Muzyczno-Artystycznego „BIT”, prezes Polskiego Stowarzyszenia
Cheerleaders, twórca konwencji tanecznej – Latino opartej na połączeniu tańców latynoskich tj.
salsy, marengue, rumby, cha-chy z elementami tańca jazzowego, funky - jazz, hip-hop.
Anna Dżonek – choreograf zespołu akrobatyczno – rewiowego „Trzpioty” - laureata licznych
nagród w ogólnopolskich konkursach i festiwalach tańca.
05-06 grudnia 2009 odbył się podstawowy kurs choreograficzny.
Zajęcia: taniec jazzowy, taniec współczesny
Uczestniczyło w nim 32 osoby (choreografowie, nauczyciele, instruktorzy, tancerze)
Warsztaty poprowadził:
Robert Sliżewski ( Warszawa) -tancerz, pedagog, choreograf Absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu im. Józefa Piłsudskiego. Absolwent Uniwersytetu Ludowego
w Gardzienicach o specjalności – taniec. Absolwent Studiów Podyplomowych Teorii Tańca Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Były tancerz Śląskiego Teatru Tańca
w Bytomiu. Były kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.
Wykładowca uniwersytecki. Instruktor: fitness, gimnastyka, pływanie, lekka atletyka.
9
15-16 grudnia 2009 odbyło się szkolenie „ MOŻLIWOŚCI REALIZACJI DZIAŁAŃ
Z ZAKRESU KULTURY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ
LUDZKI – ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA
ROK 2010 r. ”
Szkolenie poprowadził: Jerzy Kosanowski - członek m.in. zespołu dokonującego oceny exante Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Akredytowany trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach w latach
2007 - 2008. Uczestniczyło w nim 14 osób (pracownicy i dyrektorzy instytucji kultury
województwa świętokrzyskiego).
19-20 grudnia 2009 odbył się Podstawowy Kurs Choreograficzny.
Zajęcia: taniec narodowy
Uczestniczyło w nim 32 osoby (choreografowie, nauczyciele, instruktorzy, tancerze).
Warsztaty poprowadził: Zbigniew Polewka (Kraków) - choreograf, nauczyciel tańca.
Wieloletni kierownik, organizator i wykładowca Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych w
Krakowie. Laureat Nagrody Państwowej im. Stanisława Wyspiańskiego za "Osiągnięcia w
edukacji baletowej dzieci i młodzieży".
24 października 2009 roku zorganizowano wspólnie z Towarzystwem Kultury Teatralnej
warsztaty recytatorsko-teatralne „Magia poezji i sceny” adresowane do opiekunów zespołów
w placówkach oświaty i kultury. Zajęcia dotyczyły współczesnego spojrzenia na recytację, jako
małą formę teatralną oraz działania teatralne jako rozwijanie ekspresji twórczej dzieci
i młodzieży. Prowadzone przez fachowców zajęcia praktyczne, projekcje multimedialne działań
teatralnych oraz pomoc repertuarowo-metodyczna „Podręcznik recytatora” stanowiły dobrą
pomoc merytoryczną w przygotowaniach do 32. Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego
Literatury Regionalnej.
III. STAŁE FORMY PRACY WDK
1. W roku 2009 roku systematycznie odbywały się zajęcia zespołów artystycznych
i klubów WDK:
a) Według ustalonego harmonogramu, odbywały się zajęcia w grupach:
Zespół Pieśni i Tańca „Kielce”: poniedziałki i środy.
Zespół Inscenizacji Tanecznych ,,Małe Kielczanki”: poniedziałki, wtorki, czwartki.
Zespół Akrobatyczno - Rewiowy ,,Trzpioty”: poniedziałki, środy, piątki, soboty.
Grupa rytmiczno-wokalna dla dzieci w wieku 4-6 lat: poniedziałki, środy i piątki.
Studio wokalne - zajęcia odbywają się indywidualnie raz w tygodniu.
Studio teatralne – zajęcia odbywają się indywidualnie 2 x w tygodniu.
Klub Tańca Towarzyskiego „Charleston” – zajęcia odbywały się 4 x w tygodniu.
Działalność Teatru „Wolna Strefa” – zajęcia odbywały się 1 x w tygodniu.
Chór „Żołnierskie Echa” – zajęcia odbywały się 2x w tygodniu.
Grupa teatralna – zajęcia grupowe 1 x w tygodniu.
Warsztaty tkackie „Nicią malowane” – zajęcia grupowe 2x w tygodniu (maj –
listopad).
Warsztaty plastyczne – batik - zajęcia grupowe 1x w tygodniu (wrzesieńpaździernik).
10
Grupa teatralna DDK - nabór uczestników, prace nad scenariuszem widowiska na
podstawie „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.
b) Świętokrzyski Klub Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski realizował niżej wymienione
formy pracy:
- zajęcia plastyczne: czwartki i piątki
- gimnastyka rehabilitacyjna: poniedziałki (indywidualna), piątki
- zajęcia tenisa ziemnego: piątki
- zajęcia sportowo-rehabilitacyjne: piątki
- zajęcia teatralne: wtorki
- zajęcia zespołu ,,Uśmiech”: wtorki i środy
- zajęcia logopedyczne: wtorki, piątki
W roku 2009 zespoły WDK brały udział w imprezach na terenie województwa, kraju i za
granicą w niżej wymienionych miejscach i terenie
1. Zespół Pieśni i Tańca „Kielce”:
17.04.- 19.04.2009r. - udział w warsztatach muzyczno – tanecznych „Akwarelki
świętokrzyskie”.
26.04.2009r. - udział w koncercie z okazji otwarcia „Spartakiady Młodzieży” w Kielcach
3.05.2009r. – udział w koncercie „ WDK - Miastu”.
17.05.2009r. – widowisko w ramach „ Akwarelek świętokrzyskich” z udziałem reżysera
Piotra Kuby Kubowicza na Świętym Krzyżu.
4.06.2009r. – występ na koncercie z okazji 50- lecia spółdzielni „Pionier”.
14.06.2009r. – udział w koncercie w Nowinach w ramach obchodów „ Dni Nowin” oraz
w koncercie na lotnisku w Masłowie w ramach obchodów „ Dni Masłowa”.
21.06.2009r. – udział w koncercie z okazji Święta Kielc w Parku Miejskim .
28.06.2009r. - koncert dla samorządowców w Łoniowie.
20.09.20090r. – udział w festynie „Młodość, talent i tradycja” realizacja widowiska „Jana
Gajzlera ziemia uroczna, czyli akwarelki świętokrzyskie” w Parku Etnograficznym –
Tokarnia.
2,5,7.10. 2009r. - udział w widowisku „Zostały tylko ślady podków” organizowanym
przez WDK Kielce.
7.11.2009r. - udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych i Rękodzieła
Ludowego Kielce ( I miejsce w przeglądzie).
8.11.2009r. - koncert dla mieszkańców Bielin z okazji Święta Niepodległości.
Organizatorem było Stowarzyszenie Gminy Bieliny.
10.11.2009r. - udział w widowisku „Zostały tylko ślady podków”.
11.11.2009r. - koncert „WDK Miastu” z okazji dnia 11 listopada.
5.12.2009r. - koncert w Skalbmierzu – widowisko „Akwarelki świętokrzyskie”.
7.12.2009r. - warsztaty i pokaz tańców regionalnych w WDK dla nauczycieli
z Hiszpanii w ramach programu COMENIUS organizowanych przez Szkołę Podstawową
w Pomniku.
11.12.2009r. - koncert dla nauczycieli z Norwegi. Niemiec, Włoch, Francji w ramach
Programu COMENIUS organizowany przez Szkołę Podstawową w Daleszycach.
15.12.2009r. - koncert świąteczny z okazji promocji płyty „Akwarelki świętokrzyskie”
organizowany przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej w Kielcach - Miejski
Dom Kultury „Zameczek” Kielce.
2. Zespół Inscenizacji Tanecznych ,,Małe Kielczanki”:
11
25.04.2009r. – udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych
w Małogoszczu.
26.04.2009r. – udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych
w Tarnowie.
27.05.2009r. – premiera widowiska „Niekończąca się baśń” z okazji Dnia Dziecka.
16-18.07.2009r. - udział w koncercie Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej.
udział w warsztatach tanecznych w Lubeni k/Rzeszowa
prace związane z opracowaniem nowej kompozycji teatralno-tanecznej
11.11.2009r. – koncert „WDK Miastu” z okazji dnia 11 listopada
22.11.2009r. – udział w XVIII Jurajskim Festiwalu Tańca Freestyle – Kłobuck 2009.
Zespół zajął II miejsce.
3. Zespół Akrobatyczno - Rewiowy ,,Trzpioty”:
17.01.2009r. – udział w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Suchedniowie.
15.02.2009r. - udział w koncercie z okazji wyboru człowieka roku w Pierzchnicy.
18.02.2009r. - występ podczas meczu Vive z Wisłą Płock.
14.03.2009r. - występ podczas meczu Vive.
18.04.2009r. – występ na Ogólnopolskim Przeglądzie Tanecznym w Suchedniowie.
25.04.2009r. – udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych
w Małogoszczu.
4.0620.09r. – występ na koncercie z okazji 50- lecia spółdzielni „Pionier”.
6.06.2009r. – udział w festiwalu tanecznym w Częstochowie.
14.06.2009r. – udział w „Święcie Bajki” w Pacanowie.
16-18.07.2009r. - udział w koncercie Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej.
4-13.07.2009r. – udział w warsztatach tanecznych w Wiślicy.
12.09.2009r. - występy zespołu podczas imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie
„Mam marzenie” na Placu Artystów Kielcach.
11.11.2009r. – koncert „WDK miastu” z okazji dnia 11 listopada.
22.11.2009r.- występ podczas koncertu galowego XV Międzynarodowego Festiwalu
Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa.
27.11.2009r. – koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia zespołu.
29.12.2009r. – występ podczas „Uroczystości zakończenia roku sportowego” – Centrum
Biznesu, hotel Kongresowy w Kielcach.
4. Zespół ,,Uśmiech”:
2 – 3.04.2009r. – występ na targach rehabilitacyjnych.
12.05.2009r. – występ na koncercie z okazji Dnia Godności w Parku Miejskim
w Kielcach.
15-17.05.2009r. – udział w Festiwalu Artystycznym Osób Niepełnosprawnych
w Lublinie.
3.06.2009r. – występ na koncercie podczas III spotkania integracyjnego w Masłowie
z okazji rocznicy wizyty Ojca Świętego w Kielcach.
21.06.2009r. – udział w koncercie z okazji Święta Kielc w Parku Miejskim.
16-19.07.2009r.- udział w zgrupowaniu i koncercie Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej.
18-28.08.2009r. – udział w warsztatach artystyczno - rehabilitacyjnych w Wiśle,
połączonych ze zwiedzaniem najciekawszych zakątków Żywiecczyzny.
12
17-26.09.2009r. - wyjazd do Włoch.
11.11.2009r. – koncert „WDK miastu” z okazji dnia 11 listopada.
6 i 13.11.2009r. - występ podczas szkoleń z choreoterapii organizowanych dla
instruktorów nauczycieli z województwa świętokrzyskiego.
19.11.2009r. – występ podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów
Teatralnych organizowanego przez wojewódzką staję Sanepidu.
22.11.2009r. - występ podczas koncertu galowego XV Międzynarodowego Festiwalu
Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa.
21.12.2009r. - występ podczas spotkania opłatkowego Świętokrzyskiego Klubu Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski.
5. Studio wokalne WDK:
7.03.2009 - uświetnienie występem solistki Ewy Stelmach Święta Kobiet
organizowanego przez Starostwo Powiatu Kieleckiego.
12-14.12.2009r. - udział w spotkaniach mniejszości narodowych na Węgrzech
w miejscowości Tata. Zespół brał udział w trzech koncertach zorganizowanych przez
mniejszość Polską. Śpiewał kolędy polskie, także po węgiersku.
6. Studio Teatralne WDK:
30.01.2009 - przygotowano widowisko w związku z obchodami rocznicy powstania
styczniowego. Przygotowano recytatorów do udziału w konkursach.
10.02.209 – otwarto wystawę związaną z obchodami rocznicy powstania styczniowego.
30.10.2009r. - udział w uroczystości podsumowującej projekt „Chopinowskie inspiracje
w muzyce, plastyce i teatrze” realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Publiczności zgromadzonej z tej okazji w Sali Kominkowej WDK
zaprezentowano spektakl teatralny przybliżający postać i twórczość Fryderyka Chopina.
7. Klub Tańca Towarzyskiego „Charleston”:
4.01, 11.01, 22.01, 31.01, 01.02, 13.02.2009 - pokazy par tanecznych podczas zabaw
noworocznych oraz imprezy dla nauczycieli szkół średnich zorganizowanej w LO im.
J. Śniadeckiego i wieczoru poezji w klubie „Miniatura”.
16 - 22.02.2009 - udział w warsztatach artystycznych w Ameliówce i Radomiu.
17 -18.02.2009 - udział w XXXV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Puchar Profesora Mariana Wieczystego w Krakowie.
4.04.2009r. - udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice.
30.05.2009r. - udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego
w Kozienicach.
7.06.2009r. - udział w Międzyklubowym Turnieju Tańca Towarzyskiego w Skarżysku –
Kamiennej.
20.06.2009r. - udział w Konfrontacjach Tanecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
18,21.05.200r. - udział w konkursach Mam talent.
14.06.2009r. – występ na koncercie z okazji Święta Lotniska w Masłowie.
16-18.07.2009r. - udział w koncercie Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej.
5.09.2009r. - zorganizowano szkolenie dla choreografów z terenu województwa
świętokrzyskiego wspólnie z okręgiem świętokrzyskim PTT.
12.09.2009r. - pokazy par tanecznych na imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie
„Mam marzenie” na Placu Artystów w Kielcach.
13
4-16.08.2009r. – udział w warsztatach artystycznych k/ Mniowa.
22-27.08.2009r. – udział w warsztatach artystycznych w Sulejowie.
udział par tanecznych w ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego:
10.10.2009r. – „Pasjonat” w Sochaczewie
18.10.2009r. – w otwartych mistrzostwach Częstochowy
06.12.2009r.- o puchar Prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej
13.10.2009r, 14.10.2009r, 07.11.2009r, 17.11.2009r, 19.11.2009r, 20.11.2009r,
26.11.2009r - pokazy par tanecznych podczas imprez „Mam talent” z okazji Dnia
Nauczyciela oraz Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Teatralnych organizowanego
przez wojewódzką stację Sanepidu.
11.11.2009r. - udział w koncercie „WDK miastu” z okazji dnia 11 listopada.
22.11.2009r. - występ podczas koncertu galowego XV Międzynarodowego Festiwalu
Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa.
26.10 2009r,28.11.2009r, 19-22.12.2009r. - udział w warsztatach i szkoleniach
w Kielcach i Radomiu.
2. Inne formy pracy WDK:
1. Systematycznie prowadzono dokumentację działalności merytorycznej Wojewódzkiego
Domu Kultury w mieście i województwie - dane statystyczne (m.in. na temat działów WDK,
ilości osób biorących udział w imprezach organizowanych przez WDK, wynajmu sal WDK,
ilości uczestników imprez z zewnątrz, organizatorów, współorganizatorów, zapraszanych
gości, miejsca, czasu, godzin). Ponadto zbierano szczegółowe informacje nt. działalności
merytorycznej, szkoleniowej, impresaryjnej, warsztatowej itp.
2. Gromadzono materiały prasowe, relacjonujące działalność merytoryczną Wojewódzkiego
Domu Kultury w mieście i województwie świętokrzyskim – kronika prasowa WDK (wraz
z dokumentacją graficzną wycinków z prasy lokalnej i regionalnej - dane statystyczne).
3. Prowadzono archiwum zakładowe: porządkowano, zabezpieczano akta przed zniszczeniem –
materiały archiwalne; przygotowywano dokumentację niearchiwalną do brakowania;
porządkowano akta niewłaściwie opracowane; przechowywano, przeglądano, segregowano
akta i dokumentację archiwalną, wypożyczano akta na podstawie karty udostępnienia
(zakładka), klasyfikowano i kwalifikowano dokumentację.
4. Przygotowano reklamę form dokształcenia i doskonalenia prowadzonych przez WDK.
5. Przygotowano do prasy miesięczne wykazy organizowanych przez WDK imprez, kursów
i szkoleń oraz anonse prasowe na temat działalności WDK do wydawnictw prasowych,
rozgłośni radiowych.
6. Prowadzono bieżącą aktualizację stron www.wdk-kielce.pl oraz strony BIP Wojewódzkiego
Domu Kultury w Kielcach.
7. Rozpropagowano konkursy recytatorskie, udzielano konsultacji uczestnikom i ich
opiekunom:
- 54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- 18. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w Literaturze”
- XIX Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski
- VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej XX wieku im.
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Suchedniowie
- XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa, 2009 Skarżysko-Starachowice
- XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O laur Opinia” w Ciechanowie
- 17.10.2009- „Bliżej teatru” – konkurs współorganizowany z TKT w ramach projektu
„Magia poezji i sceny”, adresowany do kół miłośników teatru
- 32. Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Regionalnej –Starachowice 2009.
8. Wydawano informator miesięczny dotyczący wydarzeń kulturalnych WDK.
14
9. Rozpoczęto działalność filmową w WDK.
10. Rozpropagowano konkursy plastyczny i fortepianowy w ramach projektu „Chopinowskie
inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze” realizowanego przez WDK ze środków ministra
kultury i dziedzictwa narodowego.
IV. PROMOCJA WDK
1. Opracowywano miesięczne wykazy organizowanych przez WDK imprez, kursów i szkoleń
do wydawnictw prasowych, rozgłośni radiowych oraz telewizji regionalnej.
2. Opracowywano anonse medialne na temat działalności WDK do wydawnictw prasowych,
rozgłośni radiowych oraz telewizji regionalnej.
3. Opracowywano zapowiedzi prasowe oraz relacje z organizowanych przez WDK imprez,
które ukazywały się w wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz
telewizyjnych woj. świętokrzyskiego.
4. Dokumentowano w Portalu Informacji Kulturalnej wszystkie działania i wydarzenia w WDK.
5. Wydawano informator miesięczny dotyczący wydarzeń kulturalnych WDK.
6. Kontynuowano działalność filmową w WDK.
V. POMOC MERYTORYCZNA
27.02.2009r. – odbyło się spotkanie noworoczne dyrektorów instytucji kulturalnych
województwa świętokrzyskiego. W części merytorycznej swoje wykłady poprowadzili: Anna
Wotlińska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Jacek Góralczyk.
Udział pracowników WDK w charakterze konsultantów i jurorów w przedsięwzięciach
programowych:
9.06.2009r. - SP Huta Nowa gm. Bieliny - udział w konkursie „Na średniowieczną modłę”
(makiety projektów architektonicznych, moda średniowieczna, widowiska teatralne).
16.08.2009r. - Chmielnik – udział w XII Przegląd Folklorystyczny Powiatu Kieleckiego (ocena
prezentacji zespołów śpiewaczych, solistów, zespołów pieśni i tańca).
31.08.2009r. - Raków – udział w dożynkach powiatu kieleckiego – ocena wieńców
dożynkowych.
24.09.2009r. - udział w pracach komisji oceniającej konkurs „W starym domu” organizowanym
prze z Kluby 4H.
29.10.2009r. - MGOK Daleszyce – udział w jury w XVI Konkursie Recytatorskim
Świętokrzyskiej Poezji Ludowej.
19.11.2009r. - Kielce – udział w jury Przeglądu Widowisk Teatralnych „Jestem zdrowy –
odrzucam dym papierosowy” zorganizowanym przez państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego.
Konsultacje zespołów folklorystycznych w terenie:
19,23.01.09 Zespół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach – udział w VII
Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych.
5.02.09 Bolmin - zespół śpiewaczy przygotowujący się na Festiwal Pieśni Wielkopostnej.
6.02.09 - udział w charakterze obserwatorów w Krajowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich Tarnogóra 2009.
11.02.09 Chęciny - udział w jury Gminnego Przeglądu Jasełkowego Chęciny 2009
12.02.09 Szewce - zespół śpiewaczy
13.02.09 Tumlin - zespół śpiewaczy
16.02.09 Bęczków- zespół pieśni i tańca
19.02.09 Zajączków-zespół pieśni i tańca „Wierna Rzeka”
15
23.02.09 Górno - zespołu śpiewaczy
2.03.09 Kunów- zespół śpiewaczy
5.03.09 Piekoszów- zespoły śpiewacze Piekoszowianie i Wincentowianie
6.03.09 Borków- dziecięcy zespół folklorystyczny
10.03.09 Dębska Wola - dziecięcy zespół folklorystyczny
13.03.09 Brzeziny - dziecięcy zespół folklorystyczny
20.03.09 Bodzechów - folklorystyczny zespół dziecięcy
24.03.09 Leśna - zespół folklorystyczny pieśni i tańca
16.04.2009 - Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska” z Gnieździsk – przygotowanie /suity
świętokrzyskiej / nowego programu na Buskie Spotkania z Folklorem.
21.04.2009 - Zespół Pieśni i Tańca - „Wincentów” z Wincentowa - ustawianie nowej suity
tanecznej.
22.04.2009 - zespół śpiewaczy - „Mójcanecki” z Mójczy – korekta programu na Buskie
Spotkania z Folklorem.
22.04.2009 - Zespół Pieśni i Tańca „Skarżysko” ze Skarżyska-Kamienej – praca nad suitą
opoczyńską.
26.04.2009 - Zespół Pieśni i Tańca „Wierna” z Zajączkowi – korekta suity tanecznej.
28.04.2009 - zespół śpiewaczy „Bolmin” z Bolmina – opracowanie nowych pieśni na Buskie
Spotkania z Folklorem.
29.04.2009 - młodzieżowy zespół folklorystyczny „Działoszanki” z Działoszyc przygotowania do Dziecięcej Estrady Folkloru.
6.05.2009 - zespoły śpiewacze „Wolanecki” z Dębskiej Woli, „Grochowianki” z Drochowa
i „Nidzianecki” z Nidy – przygotowanie nowych programów.
14.05.2009 - dziecięcy zespół śpiewaczy „Małe Wolanecki” z Dębskiej Woli - praca nad
nowym programem do konkursu Dziecięca Estrada Folkloru.
15.05.2009 - „Czerwone Jagody” z Mąchocic - próba z dziecięcym zespołem
folklorystycznym.
19.05.2009 - „Mała Brzezina” z Brzezin – przygotowanie suity tanecznej na Dziecięcą Estradę
Folkloru.
27.05.2009 - „Małe Bielinianki” z Bielin – przygotowanie piosenek ludowych na Dziecięcą
Estradę Folkloru
27.05.2009 - zespół śpiewaczy „Szewczanki” z Szewc - konsultacja zespołu.
2.06.2009r. - Odrowążek -zespół śpiewaczy „Kuźniczanki” – wybór pieśni ludowych do
widowiska „Tkacze”.
3.06.2009 - chór nauczycielski z Przedszkola Samorządowego w Morawicy – konsultacje
repertuarowe. Na potrzeby chóru opracowano materiał nutowy na dwa głosy. Przygotowano
z chórem utwory „Na środku pola” oraz „Modlitwa o pokój”.
7.09.2009r. - Kazimierza Wielka - zespół śpiewaczy.
8.09.2009r.- Kąparzów - zespół śpiewaczy.
9.09.2009r. - Sichów Duży – zespół śpiewaczy.
5.10.2009r. - Jędrzejowice – zespół śpiewaczy.
6.10.2009r. - Gnieździska – zespół pieśni i tańca.
12.10.2009r. - Bieliny – szkolny zespół tańca ludowego.
15.10.2009r. - Gnieździska – zespół pieśni i tańca.
23.10.2009r. - Huta Nowa – dziecięcy zespół folklorystyczny.
6.11.2009r. - Bieliny – szkolny zespół tańca ludowego.
18.11.2009r. - Dębska Wola – dziecięcy zespół pieśni ludowej.
Konsultacje merytoryczne w terenie:
6.05.2009 - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski Literatury Dziecięcej, w którym uczestniczył instruktor ds. upowszechniania teatru i
16
recytacji. Przesłuchano 36 wykonawców, z czego 6 zakwalifikowano do przeglądu
wojewódzkiego XIX Małego OKR.
13-14.05.2009 – udział instruktora ds. upowszechniania teatru i recytacji w pracach komisji
oceniającej wojewódzkie eliminacje 39. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „ Proza
i poezja na wschód od Bugu” organizowanego w WDK przez Stowarzyszenie Współpracy
Polska-Wschód oddział świętokrzyski. Celem konkursu jest popularyzacja języka i literatury
rosyjskiej. Udział wzięło 84 uczestników.
30.05.2009 – udział instruktora muzyki w pracach Komisji Artystycznej oceniającej Powiatowy
Przegląd Kapel i Solistów Ludowych w MGOK w Daleszycach.
9.06.2009 – udział instruktora ds. upowszechniania teatru i recytacji w turnieju „Na
średniowieczną modłę” o główną nagrodę „Zaczarowany Kielich Zielarki”. Konkurs adresowany
był do szkół podstawowych gmin powiatu kieleckiego, zorganizowany w SP w Hucie Nowej
przez Urząd Gminy Bieliny, LGD „Wokół Łysej Góry”. Turniej obejmował konkurencje
artystyczne (widowisko teatralne, konkurs mody średniowiecznej, konkurs makiet wioski
średniowiecznej), które odnoszą się do planów budowy atrakcji turystycznej w gminie Bieliny.
21.06.2009 – w Gminnym Ośrodku Kultury w Masłowie podsumowano projekt „ Od przeszłości
do przyszłości – nowe źródła umiejętności” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Podczas imprezy zaprezentowano widowisko teatralne „Wesele”, wystawę haftu
i serwetek szydełkowych, papieroplastyki i garncarstwa - prac artystycznych wykonanych przez
beneficjentów projektu m.in. pod opieką pracowników WDK.
7.07.2009r. - Kielce – chór nauczycielski z Morawicy – konsultacje repertuarowe.
7.09.2009r. - Trębowiec Duży – zespół śpiewaczy – nagrania do dożynek.
7.09.2009r. – Kijów – zespół śpiewaczy – nagrania pieśni dożynkowych.
8.09.2009r. - Ożarowiacy – zespół śpiewaczy- nagrania pieśni dożynkowych.
7.10.2009r. - Ostrowiec – konsultacje młodzieżowej orkiestry dętej.
14.10.2009r. - Kielce – konsultacje repertuarowe z kierownikiem dziecięcego zespołu.
23.10.2009r. - Końskie – udział w jury na Festiwalu Piosenek Agnieszki Osieckiej.
25.11.2009r. - Dom Kultury w Jędrzejowie – pomoc w opracowaniu programu obchodów
bożonarodzeniowych w Jędrzejowie.
18.11.2009r. - Ostrowiec - konsultacje młodzieżowej orkiestry dętej pieśni i tańca Okrasa.
VI. IMPREZY WŁASNE WDK
1) 2-29 stycznia – przeprowadzono kurs tańca towarzyskiego I stopnia dla młodzieży
i dorosłych.
2) 5 stycznia - wspólne kolędowanie. Ponad 150 osób uczestniczyło w spotkaniu, śpiewało
razem znane polskie kolędy i pastorałki. Gościem honorowym był ks. bp Marian Florczyk.
3) 9-12 stycznia - odbyły się projekcje filmów pt. „Control” i „Joe Strummer – niepisana
przyszłość” w ramach cyklu filmowego zatytułowanego „Muzyczna strona filmu”.
4) 11 stycznia - zabawy choinkowe dla dzieci pracowników piekarni „Pod Telegrafem”
i zakładów „Hydrogeotechnika”. Ok. 250 dzieci bawiło się przy muzyce wykonywanej przez
zespół „Staropolanie”, brało udział w licznych konkursach oraz podziwiało prezentacje zespołu
„Trzpioty” i Klubu Tańca Towarzyskiego „Charleston”.
5) 14 stycznia
2 lutego
17
9 lutego
13 marca
20 marca
Dzieci z kieleckich szkół podstawowych oraz ze szkół w podkieleckich gmin uczestniczyły
w spektaklu pt. „Niekończąca się baśń” przygotowanym przez działający w WDK – Teatr
Muzyczny „Małe Kielczanki”. Widowisko obejrzało łącznie ponad 2 tys. widzów.
6) 16-19 stycznia - odbyły się projekcje filmów pt. „Szkoła Podstawowa”, „Pociągi pod
specjalnym nadzorem”, „Wycieczkowicze” i „Obsługiwałem angielskiego króla” w ramach
cyklu filmowego zatytułowanego „Kino czeskie wczoraj i dziś”.
7) 18 stycznia - Zabawy choinkowe dla dzieci pracowników kieleckiej „Gazowni” oraz firm
„Midas” i „Promont”. Około 300 dzieci uczestniczyło w zabawie tanecznej, której towarzyszyły
prezentacje artystyczne i konkursy dla uczestników imprezy.
8) 20 stycznia – 17 lutego - przeprowadzono kurs tańca towarzyskiego I stopnia dla
młodzieży i dorosłych.
9) 23–26 stycznia - odbyły się projekcje filmów pt. „Kłopotliwy człowiek”, „Sztuka
płakania”, „Do Ciebie człowieku” i „Pozwól mi wejść” w ramach cyklu filmowego
zatytułowanego „Nowe kino skandynawskie”.
10) 30 stycznia – podsumowano konkurs literacko-plastyczny „Słowo o powstaniu
styczniowym. Powstanie styczniowe w barwie i kolorze”. Impreza odbyła się w sali
widowiskowej WDK. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane m.in. przez parlamentarzystów
świętokrzyskich, wojewodę świętokrzyskiego i prezydenta Kielc. Publiczność obejrzała
inscenizację teatralną na temat powstania styczniowego, przygotowaną przez Studio Teatralne
WDK oraz projekcję filmu pt. „Szwadron”. Zwiedziła także wystawę pokonkursową.
11) 30 stycznia – 2 lutego - odbyły się projekcje filmów pt. „Siódmy dzień”, „Fados”
i „Iberia” w ramach cyklu filmowego zatytułowanego „4 dni Carlosa Saury”.
12) 31 stycznia - zabawa choinkowa dla dzieci pracowników Urzędu Miasta w Kielcach.
Zabawie tanecznej, towarzyszyły prezentacje artystyczne i konkursy dla uczestników imprezy.
13) 1 lutego - zabawy choinkowe dla dzieci pracowników firm „Makro” i „Abex” oraz
Filharmonii Świętokrzyskiej. Dodatkową atrakcją zabaw tanecznych były prezentacje
artystyczne w wykonaniu zespołu „Trzpioty” i Klubu Tańca Towarzyskiego „Charleston”.
14) 6 lutego – odbył się Pojedynek Kabaretowy: Kabaret Skeczów Męczących – Kabaret
Młodych Panów, który obejrzało 550 osób.
15) 6–9 lutego - odbyły się w Kielcach premierowe projekcje nowego filmu Agnes Jaoui pt.
„Opowiedz mi o deszczu”.
16) 8 lutego - zabawa choinkowa dla dzieci pracowników Politechniki Świętokrzyskiej. Oprócz
zabawy tanecznej, atrakcją były także prezentacje artystyczne i konkursy dla uczestników
imprezy.
17) 13–16 lutego - odbyły się projekcje filmów pt. „Opowiedz mi o deszczu” i „Jeszcze dalej
niż północ” w ramach cyklu filmowego zatytułowanego „Kino znad Sekwany”.
18
18) 15 lutego - bal noworoczny Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej
Troski. Ponad stuosobowa grupa młodzieży niepełnosprawnej uczestniczyła w tradycyjnym
balu, bawiąc się przy muzyce wykonywanej przez zespół „Staropolanie”.
19) 20–23 lutego - odbyły się projekcje filmów pt. „Wyspa”, „Wygnanie” i „Ładunek 200”
w ramach cyklu filmowego zatytułowanego „Nowe kino rosyjskie”.
20) 23-26 lutego – odbyły się warsztaty artystyczne zespołu „Uśmiech” skupiającego dzieci
i młodzież specjalnej troski. Warsztaty odbyły się w Czarnieckiej Górze i uczestniczyło w nich
29 osób. Podczas zajęć przygotowywano nową inscenizację taneczną pt. „ Hołd pruski”.
21) 27 lutego – 2 marca - odbyły się projekcje filmów pt. „Młode wino” i „Obiecaj mi”
w ramach cyklu filmowego zatytułowanego „Słodko gorzki świat”.
22) 28 lutego – koncert poświęcony pamięci Czesława Niemena „Pamiętajmy…”. Wystąpił
Darek Bernatek z zespołem „Za10dziesiąta”. W koncercie udział wziął także zespół „Rewanż”.
Koncert obejrzało 300 osób.
23) 6– 9 marca - odbyły się w Kielcach premierowe pokazy filmu pt. „Rumba”.
24) 13–16 marca - odbyły się projekcje filmów pt. „Pocałunek o północy” i „Księżna”
w ramach cyklu filmowego zatytułowanego „Różne odcienie miłości”.
25) 19 marca – rozpoczęto nową edycję kursu tańca towarzyskiego I stopnia dla młodzieży
i dorosłych.
26) 20–23 marca - odbyły się projekcje filmów pt. „Spadkobiercy cara” i „Rosyjska arka”
w ramach cyklu filmowego zatytułowanego „Meandry rosyjskiej historii”.
27) 21-22 marca - Ogólnopolskie Targi Minerałów i Niezwykłości. W targach uczestniczyło
ponad 30 wystawców z całej Polski; ekspozycję obejrzało ok. 800 osób.
28) 23 marca – rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny p.n. „Moja praca – moja
przyszłość”. Na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac. Rada Artystyczna powołana przez
organizatorów konkursu dokonała oceny i wyróżniła najciekawsze prace.
29) 23 marca – rozstrzygnięto wojewódzki konkurs plastyczny p.n. „Pokolenie JP II –
pamięci Karola Wojtyły”. Na konkurs nadesłano ponad 30 prac. Rada Artystyczna autorom
najciekawszych z nich przyznała nagrody i wyróżnienia.
30) 27– 30 marca - odbyły się w Kielcach premierowe pokazy filmu pt. „Rusałka”.
31) 2 kwietnia – rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego p.n.
„Pokolenie JP II”. Na konkurs napłynęło 32 prace w różnych technikach plastycznych
z placówek szkolnych oraz ośrodków kultury woj. świętokrzyskiego. Najciekawsze z nich były
eksponowane na wystawie malarskiej otwartej w 4. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.
32) 2 kwietnia – odbyły się eliminacje rejonowe 54. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. W eliminacjach wzięło udział 38 recytatorów z powiatu kieleckiego,
jędrzejowskiego, koneckiego i miasta Kielce. Dwunastu laureatów zakwalifikowało się do
eliminacji wojewódzkich. Obserwatorami konkursu byli przedstawiciele biura poselskiego
19
doktora Czesława Siekierskiego, którzy poinformowali o programie „Unia Europejska dla
młodzieży”.
33) 3-6 kwietnia – odbyły się przeglądy filmów Petra Zelenki: „Guzikowcy”, „Opowieści
o zwyczajnym szaleństwie”, połączone z kielecką premiera filmu „Bracia Karamazow”
34) 4-5 kwietnia - kiermasz świąteczny. Ok. 30 wystawców oferowało m.in.: galanterię
skórzaną, ozdoby świąteczne, kosmetyki i artykuły spożywcze. Kiermasz odwiedziło blisko
tysiąc osób.
35) 17-18 kwietnia - odbyły się 54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje
wojewódzkie organizowany w Roku Juliusza Słowackiego w WDK. W tegorocznej edycji udział
wzięło 132 recytatorów. Jury pod kierownictwem Ziuty Zającównej, aktorki, wykładowcy
PWSzT w Krakowie do przeglądu ogólnopolskiego zakwalifikowało: w kat. recytacji – Magdę
Świeczyńską ze Skarżyska-Kamiennej, Filipa Krzyśka i Aleksandrę Dulębę z Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury, w kat. poezji śpiewanej – Dominika Skrzyniarza – z III LO w Kielcach
w kat.” wywiedzione ze słowa” – Michała Zamilskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego, w kat.
teatrów jednego aktora – Wiktora Góreckiego z II LO w Kielcach. Nagrody dla laureatów
ufundowali: dr Czesław Siekierski – europarlamentarzysta – wycieczkę do Brukseli, Urząd
Marszałkowski województwa świętokrzyskiego – m.in. nagrodę dla najlepszego wykonawcy
utworu Juliusza Słowackiego – Magdy Świerczyńskiej, pozostałe osoby otrzymały nagrody
książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
36) 17-20 kwietnia –odbyły się pokazy filmu „Powrót do Brideshead”.
37) 19 kwietnia - odbyła się kolejna impreza z cyklu „Świętokrzyskie świętowanie’’
w Mostkach. Zespoły folklorystyczne przypomniały ludowe tradycje wielkanocnego
świętowania. Do zadań konkursowych należało przygotowanie programu artystycznego
przywołującego na scenie ludowe zwyczaje wielkanocne, jak również przygotowanie
świątecznych specjałów kuchni regionalnej. W konkursie udział wzięły zespoły „Skokotliwi”
z Mostek, Klub Seniora z Masłowa i „Leśmianie” z Leśnej.
38) 22 kwietnia – odbył się pokaz filmowy w ramach Festiwalu Polskich Filmów
Krótkometrażowych SHORT WAVES.
39) 25-27 kwietnia – odbyły się premierowe pokazy filmu „Drzazgi”.
40) 26 kwietnia – warsztaty gospel poprowadzili Lea Kjeldsen, Wayne Ellington
z Anglii. W pierwszej części koncertu wystąpił Chór Gospel ze Stąporkowa
i Chór Grodzka Gospel z Krakowa, zaś w drugiej Krakow Gospel Choir i Wayne Ellington
z Anglii. Towarzyszył im zespół muzyczny.
41) 1 maja – XXXIII Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem - wojewódzki przegląd
zespołów folklorystycznych, które w tańcach i muzyce kultywują folklor naszego regionu. Jest to
długofalowe i wieloetapowe działanie Wojewódzkiego Domu Kultury, inspirujące zespoły do
przygotowania nowych programów artystycznych.
Podczas eliminacji rejonowych, które odbyły się: 1.05.09 w Ciekotach, 3.05.09 w Jędrzejowie
i 10.05.09 w Nowym Korczynie Komisja Artystyczna nominowała do koncertu finałowego 64
zespoły. Odbył się on 23-24.05.09 w Busku-Zdroju. Koncerty zgromadziły liczna rzeszę
odbiorców, zarówno stałych fanów muzyki ludowej, jak i kuracjuszy. Podobne audytorium
zgromadziło się w Parku Zdrojowym 14 czerwca, gdzie wystąpiło 32 laureatów konkursu
Buskich Spotkań z Folklorem. Nagrody ufundowali: marszałek Województwa świętokrzyskiego,
20
wojewoda świętokrzyski, burmistrz Buska-Zdroju, starosta powiatu buskiego, poseł RP
Mirosław Pawlak i Henryk Mincarz, prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych, starosta powiatu kieleckiego, Radio Kielce S.A. Komisja wytypowała
dwóch przedstawicieli naszego województwa na Ogólnopolski Festiwal Śpiewaków i Kapel
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
42) 1-4 maja – odbyły się premierowe pokazy filmu „Świat jest wielki a zbawienie czai się za
rogiem”.
43) 3 maja - koncert p.n. „WDK – miastu” zorganizowano z okazji kolejnej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W imprezie wystąpili soliści i zespoły artystyczne WDK
i współpracujące z instytucją: ,,Małe Kielczanki”, ,,Uśmiech”, ,,Trzpioty”, ,,Rewanż”, „Kleks”
i ZPiT „Kielce” oraz Zespół Pieśni Biesiadnej i Historycznej „Staropolanie” i soliści ze Studia
Piosenki ,,Ga-Ga” z MDK w Kielcach. W koncercie uczestniczyło około 700 widzów.
44) 8-11 maja – odbyły się premierowe pokazy filmów „Dziewczyna z Monako” i „Miasto
ślepców”.
45) 9 maja – „ZŁOTA MIOTŁA BABY JAGI” - Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów
Dziecięcych i Młodzieżowych. Ponad 700 młodych tancerzy z 30 zespołów
z całego kraju zaprezentowało swoje umiejętności taneczne na scenie WDK. Przyznano nagrody
w dwóch kategoriach wiekowych. – do lat 12 i od 13-19 lat. W każdej kategorii przyznano złotą,
dwie srebrne i dwie brązowe „Miotły Baby Jagi”. Każdemu z zespołów wręczono pamiątkową
statuetkę.
46) 15-18 maja – odbyły się premierowe pokazy filmu „Shultes”.
47) 16-26 maja - Warsztaty plastyczne Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski w Ośrodku „Ptaszyniec” w Bocheńcu. Wzięło w nich udział blisko 60
uczestników, którzy wykonywali prace w różnych technikach plastycznych.
48) 17 maja – odbyły się X Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną
„Ad Gloriam Dei” organizowane przez WDK oraz władze samorządowe Pińczowa i parafię pw.
Św. Jana Apostoła Ewangelisty. Udział wzięły dwa chóry z Polski oraz chóry z Danii, Węgier
i Słowacji. Artyści zaprezentowali chóralne utwory sakralne najznakomitszych kompozytorów
polskich i zagranicznych, także w języku narodowym. Festiwal uwieńczyło wspólne wykonanie
przez połączone chóry pieśni „Gaude Mater Polonia” pod batutą prof. Janusza Króla.
49) 18 maja - w WDK odbyły się eliminacje XVII Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”. Konkursowi recytatorskiemu, adresowanemu do
młodzieży szkól ponadgimnazjalnych, towarzyszyły dwa spotkania autorskie w ramach
obchodzonego w WDK Roku Jana Pawła II oraz 700. rocznicy powołania zakonu franciszkanów.
18.05 odbyło się spotkanie z ojcem Leonem Zdzisławem Pokorskim, franciszkaninem
z Pińczowa, autorem tomików poetyckich o aniołach, twórcą projektów teatralnych,
konsultantem widowisk telewizyjnych ( „Anioły, anioły”). 20.05 – spotkanie z poetą, tłumaczem,
animatorem kultury i wykładowcą uniwersyteckim – ojcem franciszkaninem dr Eligiuszem
Dymowskim z Krakowa. W imprezach wzięła udział młodzież ze szkół kieleckich (około 400
osób), która poznała wiersze naszych gości, ale także wysłuchała pogadanki o znaczeniu
twórczości Karola Wojtyły w literaturze europejskiej.
50) 18 maja – odbył się pokaz filmu „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
21
51) 19 maja – odbył się pokaz filmu „Karmel”, w ramach VII Świętokrzyskich Dni
Profilaktyki (pod hasłem "Kobiety XXI wieku - sukcesy i nadzieje"). Organizatorem
przedsięwzięcia była Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach.
52) 22-25 maja – odbyły się premierowe pokazy filmu „Delta”.
53) 26 maja – odbyły się uroczystości z okazji Dnia Matki podczas pleneru młodzieży
niepełnosprawnej w Bocheńcu. W trakcie plenerowego spotkania specjalny program złożony
z okolicznościowych wierszy i piosenek przedstawili członkowie Świętokrzyskiego Klubu
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Następnie uczestnicy spotkania wspólnie bawili się przy
ognisku. Gośćmi honorowymi byli m. in. ks. bp Marian Florczyk oraz wojewoda świętokrzyski
Bożentyna Pałka-Koruba oraz prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Imprezie towarzyszyła
wystawa prac plastycznych, które powstały podczas pleneru.
54) 28-30 maja – odbył się przegląd filmów Andrzeja Żuławskiego „Żuławski Fest”,
w ramach którego zaprezentowano pięć filmów tego reżysera. Przeglądowi towarzyszyła
promocja książki, wywiadu-rzeki „Żuławski. Przewodnik Krytyki Politycznej” i spotkanie
autorskie z jej współautorem Piotrem Kletowskim, filmoznawcą z Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
55) 30 maja - rozstrzygnięto wojewódzkiego konkurs plastyczny „Ach, Świętokrzyskie...”.
Na konkurs napłynęło ponad 700 prac. Rada Artystyczna przyznała nagrody
w poszczególnych kategoriach wiekowych. Najlepsze prace wyeksponowano na
okolicznościowej wystawie.
56) 31 maja – Świętokrzyskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Tanecznych o Grand Prix Dyrektora WDK. Udział w nich wzięło ponad 40 zespołów, które
rywalizowały w 8 kategoriach tanecznych. W imprezie uczestniczyło ponad 900 młodych
tancerzy z całego województwa. Grand Prix Konfrontacji decyzją Rady Artystycznej otrzymał
zespół „Rewanż II” z Kielc.
57) 3 czerwca – odbyło się III Spotkanie Integracyjne Młodzieży Niepełnosprawnej na
lotnisku w Masłowie z okazji 18. rocznicy mszy odprawionej przez papieża Jana Pawła II
właśnie w tym miejscu. Inicjatorem spotkania był ks. bp Marian Florczyk. W imprezie
uczestniczyło ok. 1000 osób z Kielc i całego województwa świętokrzyskiego. Spotkanie
rozpoczęła msza polowa, po której miał miejsce okolicznościowy koncert, na którym wystąpiły
m.in.: zespoły taneczne „Uśmiech” z WDK w Kielcach i „Masłowskie Gwiazdki” ze Szkoły
Podstawowej w Masłowie oraz zespół wokalny „Teens” z Zespołu Szkół Katolickich Diecezji
Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki.
58) 4 czerwca – odbył się pokaz filmu „Z Archipelagu Gułag do Ameryki”, w ramach
retrospektywy filmowej Józefa Gębskiego, reżysera i dokumentalisty.
59) 5 czerwca – odbył się pokaz filmu „Filip z konopi”, w ramach retrospektywy filmowej
Józefa Gębskiego, reżysera i dokumentalisty.
60) 6-8 czerwca – odbyły się premierowe pokazy filmu „Strasznie szczęśliwi”.
61) 19 czerwca – odbył się Ogólnopolski Konkurs Kapel Rockowych „Czysty Akord” –
przegląd młodzieżowych zespołów muzycznych zorganizowano w ramach obchodów „Święta
Kielc”. W koncercie, który odbył się w sali koncertowej WDK, swój repertuar zaprezentowało
22
publiczności 13 grup rockowych z całego kraju. Decyzją Rady Artystycznej I miejsce otrzymał
zespół E.G.O. z Kępna.
62) 21 czerwca – zorganizowano na ulicy Sienkiewicza w Kielcach kolejny raz „Paradę
orkiestr dętych” z terenu województwa świętokrzyskiego.
63) 21 czerwca – odbył się Koncert „WDK miastu” w Parku Miejskim w Kielcach. Imprezę
zorganizowano w ramach obchodów Święta Kielc. W koncercie wystąpiły zespoły artystyczne
WDK: ,,Małe Kielczanki”, ,,Uśmiech”, ,,Trzpioty”, ZPiT „Kielce” oraz Zespół Pieśni Biesiadnej
i Historycznej „Staropolanie” i soliści Studia Piosenki „Ga-Ga” z MDK w Kielcach. Recital
złożony z polskich przebojów lat 60. i 70. zaprezentował publiczności piosenkarz Dariusz
Bernatek. Częścią koncertu był również występy orkiestr dętych, biorących wcześniej udział w
paradzie ulicą Sienkiewicza.
64) 21-22 czerwca – odbyły się premierowe pokazy filmu „Trzy małpy”.
65) 26-28 czerwca –odbył się Festiwal Filmów Azjatyckich „Kino Dalekiego Wschodu”,
w ramach którego zaprezentowano pięć filmów z Azji Południowo – Wschodniej, w tym
przedpremierowo pokazano film „Trzy królestwa”. W czasie przeglądu promowano książkę
„Kino Dalekiego Wschodu” Piotra Kletowskiego, odbył się także wykład autorski na temat kina
azjatyckiego.
66) 1 lipca – otwarto wystawę malarstwa Jarosława Koseli. Wystawę otworzył dyrektor
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach - Łukasz Łaganowski. Na wernisaż przybyło około
50 miłośników twórczości pińczowskiego malarza. Wystawa trwała do 13 lipca.
67) 4-5 lipca – odbyły się projekcje filmów czeskich pt. „Młode wino” i „Wycieczkowicze”,
połączone z prelekcją nt. kina europejskiego, w ramach wakacyjnego cyklu filmowego
zatytułowanego „Kino po Europie”.
68) 11-12 lipca – odbyły się projekcje filmów szwedzkich pt. Pozwól mi wejść” i “Do ciebie
człowieku” w ramach wakacyjnego cyklu filmowego zatytułowanego „Kino po Europie”.
69)18-19 lipca - odbyły się projekcje filmów hiszpańskich pt. “Fados”
i“GranatowyPrawieCzarny” w ramach wakacyjnego cyklu filmowego zatytułowanego „Kino
po Europie”.
70) 25-26 lipca - odbyły się projekcje filmów angielskich pt. “Once” i “Hallam Foe”
w ramach wakacyjnego cyklu filmowego zatytułowanego „Kino po Europie”.
71) 1 – 31 lipca - trwały przygotowania do realizacji widowiska pod tytułem ,, Zostały tylko
ślady podków..” organizowanego pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego
Adama Jarubasa, przy współudziale solistów Studia Piosenki ,, Ga – Ga z Młodzieżowego Domu
Kultury w Kielcach, Zespołu Pieśni Historycznej ,,Staropolanie”, Zespołu Pieśni i Tańca
,,Kielce” oraz Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii. Przeprowadzono sesję
nagraniową do widowiska w oparciu o nowe aranżacje muzyczne w wykonaniu Mirosława
Ziąbera.
72) 1-2 sierpnia - odbyły się projekcje filmów rosyjskich pt. “Rusałka” i “Rosyjska arka”
w ramach wakacyjnego cyklu filmowego zatytułowanego „Kino po Europie”.
23
73) 3 sierpnia - wznowiono nagrania dźwiękowe do widowiska z okazji 70.rocznicy wybuchu II
wojny światowej pod tytułem ,, Zostały po nas ślady podków”.
74) 8-9 sierpnia - odbyły się projekcje filmów francuskich pt. “Baby Love” i “Opowiedz mi
o deszczu” w ramach wakacyjnego cyklu filmowego zatytułowanego „Kino po Europie”.
75) 15-16 sierpnia - odbyły się projekcje filmów rumuńskich pt. “Love Sick – niebezpieczne
związki” i “12.08 na wschód do Bukaresztu” w ramach wakacyjnego cyklu filmowego
zatytułowanego „Kino po Europie”.
76) 22-23 sierpnia - odbyły się projekcje filmów duńskich pt. “Rekonstrukcja” i “Tuż po
weselu” w ramach wakacyjnego cyklu filmowego zatytułowanego „Kino po Europie”.
77) 29-30 sierpnia - odbyły się projekcje filmów polskich pt. „Cztery noce z Anną”,
połączone z prelekcją nt. Kina europejskiego w ramach wakacyjnego cyklu filmowego
zatytułowanego „Kino po Europie”.
78) lipiec – sierpień - prowadzono akcję letnią Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski. Członkowie klubu uczestniczyli w zajęciach plastycznych oraz licznych
wycieczkach, na których poznawali piękno ziemi świętokrzyskiej.
79) 1-2 września – odbyły się otwarte projekcje filmu „Westerplatte” Stanisława Różewicza
w ramach obchodów 70-lecia wybuchu II wojny światowej.
80) 4,6-7 września – odbyły się premierowe pokazy filmu „Berlin Calling”.
81) 7 września - rozpoczęto próby solistów i zespołów występujących w widowisku pod
tytułem ,,Zostały tylko ślady podków” i miały miejsce na scenie widowiskowej WDK
w dniach września 9, 10, 14, 21, 23, 28, 29, 30.
82) 12-13 września – odbyły się premierowe pokazy filmu „Mój nauczyciel”.
83) 15,17 września – odbyły się przedpremierowe pokazy filmu: „Dzieci Ireny Sendlerowej”
w ramach projektu NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ.
84) 17 – 26 września - odbyła się pielgrzymka do Watykanu członków zespołu ,,Uśmiech”
z Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Szkolnej WDK w Kielcach.
85) 18-21 września – odbyły się pokazy filmowe w ramach repliki Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego „Etiuda & Anima” wraz ze spotkaniem organizatorów z kielecką
publicznością.
86) 23 września – odbyła się otwarta projekcja filmu „Sanatorium pod klepsydrą” W.J.
Hasa w ramach festiwalu „W stronę Schulza”.
87) 25-27 września – odbyły się pokazy filmu „Wino truskawkowe”.
88) 1 października – odbyła się poplenerowa wystawa członków Stowarzyszenia Artystów
Plastyków Świętokrzyskich. Udział wzięli uczestnicy plenerów malarskich, które odbyły się w
Szydłowie, Miedzianej Górze, Małogoszczu. Wystawiono około 50 prac artystów
nieprofesjonalnych ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich.
24
89) 1 października – odbywały się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
90) 2 października – odbywały się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
91) 2-5 października – odbywały się projekcje filmu „Afonia i pszczoły” w ramach
przeglądu „Polski październik” w kinie WDK.
92) 5 października – odbywały się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
93) 2, 5 i 7 października oraz 10 listopada - zaprezentowano widowisko pt. „Zostały tylko
ślady podków” zrealizowane dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W widowisku, które obejrzało łącznie ok. 2 000 osób wystąpili soliści Młodzieżowego Domu
Kultury w Kielcach, Zespół Pieśni Historycznej „Staropolanie” oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Kielce”.
94) Świętokrzyskie Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych „Sztuka integracji”
- 4 października - impreza integracyjna – zapoznanie się z zabytkami Sandomierza, rejs
statkiem po Wiśle, ognisko w Wąwozie Piszczele. Udział wzięła 100 osobowa grupa osób
niepełnosprawnych z opiekunami.
- 8 października – odbył się wernisaż wystawy poplenerowej „Wierna - 2009” malarzy ze
Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski.
95) 7 października – odbywały się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
96) 9 października - rozstrzygnięto II Świętokrzyski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej,
otwarto wystawę prac pokonkursowych. Konkurs był skierowany do wszystkich twórców
nieprofesjonalnych zrzeszonych i niezrzeszonych uprawiających: malarstwo, grafikę, rzeźbę
i rękodzieło artystyczne. Pozyskaliśmy oryginalne prace o wysokich walorach artystycznych.
97) 9 października – obsługa multimedialna inauguracji roku kulturalnego oraz 100 – lecia
bibliotekarstwa.
98) 9-12 października – odbywały się projekcje filmu „Wojna polsko-ruska” w ramach
przeglądu „Polski październik” w kinie WDK.
99) 12 października – odbywały się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
100) 15 października – odbywały się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FIMOWEJ.
101) 15 października – obsługa multimedialna „Dnia Nauczyciela”.
102) 16-17 października – odbył się przegląd filmowy „Szabaton w kinie WDK” w ramach
święta religijno - kulturalnego odbywającego się w Kielcach. W ramach przeglądu
zaprezentowano 16 października zestaw filmów dokumentalnych, zrealizowanych dla TVP
25
Kraków. Po projekcji spotkanie odbyło się spotkanie z reżyserem Waldemarem Jandą. 17
października odbyły się projekcje filmów „Austeria” i „Korczak”.
103) 20 października – odbywały się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
104) 21 października - w związku z Rokiem Papieskim Jana Pawła II odbył się wykład dr hab.
Katarzyny Flader – wykładowcy Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego. Głównym
tematem wykładu i jego motywem przewodnim było życie Karola Wojtyły jako aktora i wpływu
Teatru Rapsodycznego Kolarczyka na jego późniejszą działalność papieską. Wykład był
okraszony archiwalnymi, trudnymi do zdobycia materiałami radiowymi z przed pontyfikatu.
105) 21 października – obsługa multimedialna imprezy działu DDK.
106) 23 października – odbyła się poplenerowa wystawa ,,IMPRESJE
ŚWIĘTOKRZYSKIE”. Wystawiono 27 prac uczestników pleneru, który odbył się w lipcu b.r.
w Celinach. Autorami prac byli artyści plastycy profesjonalni z terenu całego kraju.
107) 23 października - obsługa multimedialna konferencji Urzędu Marszałkowskiego.
108) 24-26października – odbyły się projekcje filmu „Jeszcze nie wieczór” w ramach
przeglądu „Polski październik” w kinie WDK.
109) 24 października - obsługa multimedialna imprezy działu DDK.
110) 30 października - zrealizowano uroczysty finał projektu „Chopinowskie inspiracje
w muzyce, plastyce i teatrze” zrealizowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa
narodowego. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny, otwarto wystawę prac plastycznych
inspirowanych muzyką Chopina, zaprezentowano prace powstałe w trakcie warsztatów
plastycznych, przeprowadzono konkurs fortepianowy dla dzieci i młodzieży wykonujących
utwory kompozytora. Zorganizowano poczęstunek, wręczono nagrody, wyróżnienia oraz
katalogi zawierające nagrodzone prace plastyczne. Publiczności zaprezentowano przedstawienie
teatralne przybliżające postać Chopina w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych
zrealizowanych w ramach projektu.
111) 30 października – obsługa multimedialna finału projektu pod nazwą „Chopinowskie
inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze”.
112) 31 października – odbył się przegląd filmowy „Filmowy wieczór wspomnień –
Zbigniew Zapasiewicz”, projekcje filmów „Barwy ochronne” i „Życie jako śmiertelna
choroba przenoszona drogą płciową”.
113) 3 listopada – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
114) 4 listopada - odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
115) 4 listopada - wieczór autorski Magdaleny Grochowskiej, dziennikarza-reportażysty
„Gazety Wyborczej”, laureatki nagrody Grand Press 2005 za książkę „ Jerzy Giedrojc. Do Polski
ze snu” oraz autorki reportaży biograficznych „Wytrąceni z milczenia”. Książka opowiada
26
o nauczycielach i przewodnikach duchowych kilku pokoleń inteligencji polskiej. Spotkanie
poprowadził Ryszard Koziej z Polskiego Radia Kielce.
116) 4 listopada – obsługa multimedialna szkolenia dla Działu Szkoleń WDK pn. „CZAS
PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY – praktyczne warsztaty”.
117) 5 listopada – obsługa multimedialna szkolenia dla Działu Szkoleń WDK pn. „CZAS
PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY – praktyczne warsztaty”.
118) 5 listopada – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
119) 6 listopada - odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
120) 6-8 listopada - odbyły się projekcje filmu „Wojna domowa”.
121) 7 listopada – „Świat krzywdy oczami dziecka” - warsztaty psychologiczne dla
nauczycieli, w ramach programu NOWE HORYZONTY PSYCHOLOGII W SZKOLE,
projekcja filmu „Męska sprawa".
122) 11 listopada - odbył się tradycyjny koncert z cyklu „WDK miastu”. W koncercie
wystąpiły znane dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne „Trzpioty”, „Małe Kielczanki”,
„Kleks” i „Uśmiech”, soliści Młodzieżowego Domu Kultury oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Kielce”. Koncert obejrzało ponad 500 osób.
123) 13 listopada – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
124) 13 listopada – występ Kabaretu Skeczów Męczących z premierowym repertuarem.
125) 15 – 16 listopada - odbyły się projekcje filmu „Tajne przez poufne”.
126) 16 listopada – odbyła się wystawa prac malarskich ,,JESIENNA INTEGRACJA” –
z cyklu CRIMEN ART. Integracyjna wystawa malarzy osadzonych w Zakładzie Karnym
w Pińczowie oraz malarzy ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich.
Wystawiono 17 prac więźniów z Pińczowa oraz 11 obrazów olejnych o tematyce jesiennej
malarzy z Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich.
127) 17 listopada – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
128) 18 listopada – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
129) 20-22 listopada - odbyła się XV edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy
Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa. W festiwalu wzięło udział 51 solistów z całego
kraju oraz z Rosji i Węgier.
21.11 miały miejsce przesłuchania konkursowe w czterech kategoriach wiekowych: do 10 lat, od
11-13 lat, od 14-16 lat i od 17-19 lat. Oceniała je Rada Artystyczna pracująca
w międzynarodowym składzie. Koncert galowy laureatów, który odbył się w sali koncertowej
WDK. 22.11 zakończył festiwalowe zmagania. W koncercie tym, który obejrzało ponad 400
27
widzów, wystąpili młodzi soliści z Polski i goście zagraniczni. Grand Prix Festiwalu decyzją
Rady Artystycznej otrzymała Olga Fidrysiak z Łodzi.
130) 22 listopada – WDK był organizatorem CECYLIADY – Wojewódzkiego Święta
Muzyków - Ostrowiec 2009. Muzycy i chóry wspólnie uczestniczyli w mszy świętej i swą grą
i śpiewem dali całą oprawę artystyczną. Następnie były koncerty. W dwóch koncertach (kościół
– muzyka sakralna, Miejskie Centrum Kultury - muzyka rozrywkowa) wzięło udział trzy
orkiestry dęte z Krasocina, Bodzentyna i Ostrowca oraz chór nauczycielski z Ostrowca
Świętokrzyskiego „CANTORUM” i dziecięcy zespół „BEMOLKI”. Koncert muzyki
rozrywkowej zakończony został wspólnym odegraniem kilku utworów przez orkiestry pod
dyrekcją koncertmistrza Stefana Malinowskiego. Święto zakończyło się wspólną biesiadą.
131) 22-23 listopada – odbyły się projekcje filmów „Volver” i „Złe wychowanie” w ramach
przeglądu filmów Pedro Almodovara.
132) 23 listopada - obsługa multimedialna konferencji Kieleckiego Ludowego Towarzystwa
Naukowo – Kulturalnego.
133) 26-29 listopada - zorganizowano konferencję naukową pn. „XIX Międzynarodowe
Spotkania ICTM – Group on Etnochoreology”. Do udziału w konferencji zaproszono
ekspertów, najlepszych specjalistów, naukowców z Polski i Zagranicy, m.in. z Uniwersytetu
w Trondheim, Wiedniu, Goteborgu, Wilnie oraz Uniwersytetu Kultury Ludowej w Budapeszcie.
134) 27 listopada - odbył się uroczysty wernisaż finalizujący projekt „Nicią malowane –
warsztaty tkackie” zrealizowany dzięki dotacji Prezydenta Kielc. Na wystawie zaprezentowano
prace
powstałe
w
trakcie
warsztatów
tkackich
(majlistopad
2009).
W zajęciach uczestniczyło dziewiętnastu uczniów kieleckich szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Zorganizowano poczęstunek, wręczono pamiątkowe dyplomy oraz katalogi
promujące całe przedsięwzięcie. Prace powstałe na warsztatach wzbogaciły zbiory WDK.
135) 27 listopada – obsługa multimedialna jubileuszu z okazji 30 - lecia istnienia zespołu
„Trzpioty”.
136) 27-30 listopada - odbyły się projekcje filmów „Przerwane objęcia” i „Porozmawiaj
z nią” w ramach przeglądu filmów Pedro Almodovara.
137) 29 listopada - IV Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych. Udział wzięło
jedenaście zespołów tj. „Leśmianie” z Leśnej z „Wyskubkiem”, Kowalanki z „Kądziołką”,
Snochowie z „Prządkami”, Wincentowianie z „Kiszeniem kapusty”, Zlepce (Busko Zdrój) ze
„Żniwami”, Kuźniczanki z „Tkaczkami”, Piotrów z „Dzierganiem na drutach”, Daleszyce
z „Wiecerzo na wielijo”, Piekoszowianie z „Chrzcinami”, Ożarów z „Wieczórem z kądzielą”,
Siedlczanie z „Wyskubkiem”. Jury oceniające podkreśliło wysoki poziom wykonawczy
zespołów naszego województwa. Rozdano dyplomy i nagrody.
138) 1 grudnia – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
139) 2 grudnia – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
140) 3 grudnia – odbył się pokaz szkolny filmu "Generał Nil".
28
141) 3 grudnia – inauguracja Dyskusyjnego Klubu Filmowego "WiDoK", projekcja filmu
"Generał Nil", spotkanie z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem.
142) 3 grudnia – wernisaż malarstwa Stowarzyszenia ART ANGEL. W wernisażu wzięli
udział m.in. autorzy prac z Koszalina, Gdańska, Krakowa oraz z Kielc. Zwiedzający mogli
obejrzeć 29 prac malarskich.
143) 4 grudnia – obsługa multimedialna „Dnia wolontariusza”.
144) 5 grudnia - odbył się I Ogólnopolski Przegląd Kultury Małych Miast w Skalbmierzu.
Udział wzięli: malarze, fotograficy, rzeźbiarze, chóry, zespoły pieśni i tańca, soliści wokaliści,
zespoły prezentujące swoje kulinaria, teatry, a także dział literacki. Na imprezie całodniowej
jurorzy oceniali wystawy plastyczne, produkcje muzyczne na scenie tamtejszego ośrodka
kultury, smakowali potrawy przygotowane przez dziewięć zespołów i oceniali pozycje literackie
np. Myśli Jozefa Conrada zebrane przez Zygmunta Pyzika. Impreza zakończyła się rozdaniem
statuetek Skarbimira, przyznaniem nagród finansowych i dyplomów. Zwieńczeniem przeglądu
był wystawiony w miejscowym kościele spektakl – msza „Santo Subito” w wykonaniu
Katarzyny Gertner i jej solistów, zespołu muzycznego i miejscowego chóru.
145) 6 – 7 grudnia – odbyły się projekcje filmu „Vicky Cristina Barcelona”.
146) 8 grudnia – obsługa multimedialna Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.
147) 10 grudnia – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
148) 11 grudnia – odbył się II Wojewódzki Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego. Do
finału imprezy zakwalifikowanych zostało 12 solistów. Rada Artystyczna wyłoniła laureatów,
którzy wzięli udział w koncercie galowym. Gwiazdą koncertu był kwartet PROFORMA
wykonujący piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.
149) 13 - 14 grudnia – przegląd filmowy „Weekend z dokumentem”, projekcje filmów
„Walc z Baszirem” i „Spotkania na krańcach świata”.
150) 15 grudnia – odbył się wernisaż wystawy „Szopki bożonarodzeniowe”, podczas którego
wręczono nagrody laureatom konkursu.
151) 16 grudnia – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
152) 16 grudnia – DKF "WiDoK" – projekcja filmu "Dersu Uzała".
153) 17 grudnia – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
154) 17 grudnia – odbył się pokaz szkolny filmu "Dzieci Ireny Sendlerowej".
155) 17 grudnia – pokonkursowa wystawa prac na ,,ŚWIĘTOKRZYSKĄ KARTĘ
BOŻONARODZENIOWĄ”. Na konkurs napłynęło 711 prac z całego województwa
świętokrzyskiego. Uroczystemu wręczeniu nagród laureatom konkursu towarzyszyło śpiewanie
kolęd przez zaproszonych solistów.
29
156) 18 grudnia – odbyły się projekcje w ramach programu NOWE HORYZONTY
EDUKACJI FILMOWEJ.
157) 18 grudnia – pierwsze urodziny kina, pokaz specjalny filmu "Serafina".
158) 18 - 21 grudnia – odbył się przegląd filmowy „Życie cudem jest”, projekcje filmów
„Ogrody jesieni” i „Hanami – kwiat wiśni”.
159) 21 grudnia – zorganizowano „Biesiadę wigilijną” Świętokrzyskiego Klubu Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób – dzieci i młodzież
niepełnosprawna wraz z opiekunami. Spotkanie to połączone było ze wspólnym śpiewaniem
kolęd i występami solistów zespołu „Uśmiech”. Gościem honorowym imprezy był biskup
Marian Florczyk.
160) 26 - 28 grudnia – odbył się przegląd filmowy „Świątecznie”, projekcje filmów „Do
Czech razy sztuka” i „Białe szaleństwo”.
161) październik - grudzień - zorganizowano konkurs „Bożonarodzeniowe szopki”.
W konkursie adresowanym do twórców ludowych udział wzięło 14 osób, łącznie przygotowano
43 prace prezentujące wyobrażenia Narodzin Chrystusa. Komisja Konkursowa podkreśliła
wysoki poziom prezentowanych prac, czemu dała wyraz przyznając liczne nagrody. Nagrodzone
prace prezentowane były na wystawie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wernisażowi
wystawy towarzyszył kiermasz tradycyjnych ozdób choinkowych. Konkurs zorganizowano we
współpracy z Urzędem Miasta Kielce.
162) Giełdy kolekcjonerskie odbywały się systematycznie w każdą drugą sobotę miesiąca / 12x
w roku/. Stały się miejscem spotkań kolekcjonerów, hobbystów i antykwariuszy zarówno z
terenu województwa świętokrzyskiego, jak i innych miast Polski. Każdą imprezę odwiedza około
tysiąca sympatyków kolekcjonerstwa oraz stu wystawców.
VII. IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ WDK
4.01.2009r. – „Zostań Świętym Mikołajem” - zabawa choinkowa dla dzieci z domów dziecka
w województwie świętokrzyskim. W zabawie uczestniczyło ponad 200 dzieci z kilku placówek.
Brały one udział w licznych konkursach przygotowanych przez organizatorów imprezy oraz
w zabawie tanecznej. Imprezę zorganizowały wspólnie Radio FAMA i WDK w Kielcach.
4.01.2009r. – w Jędrzejowie odbył się Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie
udział wzięło 32 wykonawców solistów, zespołów folklorystycznych i chórów.
9.01.2009r. – koncert ”Czesław Śpiewa”. W koncercie uczestniczyło 500 osób.
11.01.2009r. – w Mąchocicach Scholasterii odbył się Wojewódzki Przegląd Zespołów
Kolędniczych. W przeglądzie uczestniczyły zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz dwa zespoły
w kategorii dorosłych z Wiślicy i Kij – razem 8 zespołów.
11.01.2009r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wojewódzki Dom Kultury, wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego, zaprezentowały na Placu Artystów
w Kielcach blok programowy w ramach kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W bloku tym wystąpili soliści i zespoły WDK, kapele ludowe oraz zespoły pieśni
30
i tańca z terenu naszego województwa, a także zaproszeni artyści. Przebieg imprezy
relacjonowała lokalna telewizja, a wybrane fragmenty trafiły również na antenę ogólnopolską.
Prezentacje artystyczne na plenerowej scenie WDK w Kielcach podziwiały tłumy mieszkańców
miasta.
18.01.2009r. – w Skarżysku odbył się Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie
udział wzięło 38 podmiotów wykonawczych, w tym zespoły młodzieżowe, folklorystyczne,
chóry i soliści.
25.01.2009r. - Świętokrzyski Przegląd Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2009. Po eliminacjach
w przeglądzie wystąpiło 21 zespołów i solistów w 4 kategoriach (ludowe zespoły śpiewacze,
chóry, soliści, zespoły wokalne i instrumentalne).W przeglądach rejonowych było ponad 75
podmiotów wykonawczych.
1.03.2009r. – w Stąporkowie odbył się Rejonowy Przegląd Pieśni Wielkopostnych.
W przeglądzie wzięło udział 18 podmiotów wykonawczych (zespołu folklorystyczne, soliści
i chóry).
7.03.2009r. – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie odbył się konkurs
recytatorski – „Wierszowisko”.
15.03.2009r. – w Pińczowie odbył się Rejonowy Przegląd Pieśni Wielkopostnych.
W klasztorze franciszkanów udział wzięło około 20 wykonawców.
20.03.2009r. - Powiatowy Przegląd do Festiwalu Harcerskiego – Hufiec Powiat Kielce.
22.03.2009r. - Wojewódzki Przegląd Pieśni Wielkopostnych – lament na śmierć papieża
Jana Pawła II. W koncercie uczestniczyło 15 finalistów. W eliminacjach rejonowych wzięło
udział ponad 40 podmiotów wykonawczych. Występowali w kategoriach, zespołów ludowych,
chórów zespołów wokalno-instrumentalnych i solistów.
25.03.2009r. – Wiejski Dom Kultury w Mostkach gm. Suchedniów – Wojewódzki Turniej
Recytatorski Świętokrzyskiej Literatury Ludowej. Konkurs dla szkół podstawowych. Imprezę
dofinansowano przez zarząd województwa świętokrzyskiego.
27.03.2009r. – odbyły się eliminacje do wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej
i Partyzanckiej. W przeglądzie wzięło udział 60 uczestników (soliści i zespoły wokalne), do
finału przeszło 23 uczestników.
28 -29.03.2009r. - Wojewódzki Przegląd do Festiwalu Harcerskiego Kielce 2009 w kategorii
muzyki i tańca.
.
31.03.2009r. – odbyły się eliminacje rejonowe (pow. skarżyski, starachowicki)
54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych i dorosłych.
6.04.2009r. - rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja praca – moja
przyszłość”. Współorganizatorami konkursu byli – WDK w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy.
Autorzy prac wyróżnionych przez komisję oceniającą otrzymali nagrody rzeczowe. Prace
konkursowe eksponowane były podczas Targów Pracy, które odbyły się w Targach Kielce.
31
7.04.2009r. – Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic „PLUS”. W przeglądzie
zaprezentowano kilkanaście zespołów tanecznych i muzyczno-wokalnych reprezentujących
świetlice „PLUS”, działające w kieleckich szkołach podstawowych i gimnazjach.
Współorganizatorem imprezy była dyrekcja Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS”.
17.04.2009r. - Festiwal Wojewódzki Pieśni Żołnierskiej i Partyzanckiej – imprezę
organizowano wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 7 w Kielcach. W koncercie finałowym udział
wzięło 24 wykonawców (w czterech kategoriach).
19.04.2009r. – Występ Kabaretu „NEO-NÓWKA”. Współorganizatorem była agencja Moc Art.
23.04.2009r. - Występ Kabaretu „MORALNEGO NIEPOKOJU”. Współorganizatorem była
agencja „Ewa-K”.
2.05.2009r. – Wojewódzki Turniej Szachowy o puchar wojewody świętokrzyskiego. Turniej
zorganizowano z okazji Dnia Flagi. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób.
8.05.2009r. - VII Wojewódzki Konkurs Twórców Poezji „Poezja – ogród naszych marzeń”.
Współorganizatorem była SP nr 18 w Kielcach oraz SODMiDN. Konkurs przeznaczony był dla
uczniów z klas od IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.
8.05.2009r. - w WDK odbyły się eliminacje wojewódzkie 19. Ogólnopolskiego Małego
Konkursu Recytatorskiego. Konkurs poprzedziły eliminacje w gminach: Stąporków, Łagów,
Daleszyce, Bliżyn. W eliminacjach wojewódzkich udział wzięło 87 wykonawców ze szkół
podstawowych i gimnazjów. Młodzi recytatorzy otrzymali nagrody ufundowane przez WDK
i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Kacper Cedro ze Sz.P. nr 12
w Kielcach zdobył I miejsce w kat. dzieci z kl. I-III podczas finału w Starachowickim Centrum
Kultury.
21.05.2009r.– Koncert piosenki BUŁATA OKUDŻAWY. Współorganizatorem była agencja
„Ewa- K”.
23.05.2009r. – Koncert „CZESŁAW ŚPIEWA”. Współorganizator była agencja „E-VENT”.
20.06.2009r. – „Burn Da Cypher 2 edycja” – Ogólnopolski Turniej Taneczny Break Dance
zorganizowano w ramach Święta Kielc. Współorganizatorem imprezy był Młodzieżowy Klub
Osiedlowy „Wolna Strefa”.
czerwiec – wrzesień 2009 – otwarto wystawę konkursu plastycznego "Bezpieczna droga do
szkoły". Przedsięwzięcie było zakończeniem akcji zorganizowanej przez Dom Bankowy Alians,
które miało na celu zwrócenie uwagi dzieci z klas pierwszych na ich bezpieczeństwo. Cała akcja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów a także nauczycieli.
12.08.2009r. – na okoliczność wejścia „Kadrówki” do Kielc zorganizowano wystawę dotyczącą
historii odrodzenia się marszów szlaków I Kompanii Kadrowej w stanie wojennym.
Wystawę odwiedził również Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
15.08.2009r. – odbyła się uroczystość związana z obchodami Święta Wojska Polskiego.
Uczestnicy obchodów tłumnie odwiedzili trwającą wystawę dotyczącą historii odrodzenia się
marszów szlaków I Kompanii Kadrowej z symboliczną dekoracją niepodległościową.
32
5.09.2009r. – odbyła się konferencja BHP PPOŻ. Dwa występy kabaretu „FORMACJA
CHATELET”. Udział wzięło około 1000 osób.
11.09.2009r. - koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z okazji XX-lecia
powstania CSNPSP na Bukówce. Udział wzięło około 300 osób.
13.09.2009r. – Wojewódzki Dom Kultury był realizatorem programu X Dożynek
Wojewódzkich, które odbyły się w Jędrzejowie. Wzięło udział 13 delegacji wieńcowych
z uplecionymi wieńcami dożynkowymi z nowych zbiorów. Wieńce zostały ośpiewane
i otańczone w obecności marszałka województwa świętokrzyskiego i starostów dożynkowych.
Komisja powołana przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oceniła wieńce i nagrodziła
najlepsze. I miejsce zajął wieniec powiatu sandomierskiego. Wieniec ten reprezentował
województwo
świętokrzyskie
na
Ogólnopolskich
Dożynkach
Prezydenckich
w Spale i uhonorowany został I nagrodą.
19.09.2009r. - Zgromadzenie wspólników – Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza.
22.09.2009r. - Koncert w ramach „KIELECKICH SPOTKAŃ W STRONĘ SHULTZA”.
Wystąpił zespół DESORIENT z udziałem Jacka Kleyffa wykonujący utwory kompozytora
muzyki filmowej Michała Lorenca.
28.09.2009r. - odbył się Walny Zjazd Oddziału Ziemi Kieleckiej Stowarzyszenia Twórców
Ludowych. Twórcy ocenili mijającą kadencję, wybrali nowy zarząd i delegatów na zjazd
krajowy STL, który odbędzie się w listopadzie w Lublinie.
28.09.2009r. - odbył się wieczór promocyjny tomiku poetyckiego Czesławy Mareckiej –
Pytel „Z pomocą aniołów”. Książka została wydana w ramach działalności klubu „Amazonki”
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii przez Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
w Kielcach. Patronat honorowy nad imprezą objął wicemarszałek Zdzisław Wrzałka, nota bene
były uczeń autorki. Spotkanie upłynęło w scenerii rzeźbionych aniołów twórców ludowych
z naszego województwa, przy dźwiękach muzyki w wykonaniu uczniów i nauczycieli kieleckiej
Państwowej Szkoły Muzycznej: mezzosopranistki Marty Złotnickiej, akordeonistów – Daniela
Kluska, Krzysztofa Strójwąsa i Marcina Kozickiego z klasy akordeonu Zbigniewa Swata, oboisty
Huberta Skóry z klasy oboju Andrzeja Łukaszka. Wybrane z tomiku wiersze Czesławy
Mareckiej-Pytel w artystyczny sposób zaprezentowała aktorka Teatru im. S. Żeromskiego –
Teresa Bielińska. Impreza przebiegała w przyjacielskiej atmosferze wytworzonej przez byłych
kolegów i uczniów autorki, przedstawicieli środowiska nauczycielskiego, lekarskiego,
organizacji kulturalnych oraz organizacji wspomagających pacjentów.
6.10.2009r. – odbyła się „Akcja pierwszaki” organizowana przez Echo Dnia.
10.10.2009r. – spektakl teatralny „Goło i wesoło”. Organizatorem była agencja koncertową
„Ewa – K”.
18.10.2009r. - koncert Michała Bajora. Organizatorem była agencja artystyczna Pop – Art.
23.10.2009r. – odbyła się „Akcja pierwszaki” organizowana przez Echo Dnia.
27.10.2009r. – odbyły się eliminacje rejonowe XXXII Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego Literatury Regionalnej – Starachowice 2009. Do udziału w konkursie
w kieleckim rejonie zgłosiło się 20 podmiotów wykonawczych. Przesłuchania odbyły się w
trzech kategoriach: recytacja, „wywiedzione ze słowa” i poezja śpiewana, konkurs adresowany
33
był dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Do eliminacji wojewódzkich
zakwalifikowało się 6 osób.
5.11.2009r. – koncert„Trójka Tour”. Organizatorem była agencja artystyczna LIVEUNION.
12.11.2009r. – odbyła się „Akcja pierwszaki” organizowana przez Echo Dnia.
13.11.2009r. – odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXII OKR Literatury Regionalnej
w Starachowicach. Do udziału zgłoszonych zostało 38 uczestników. Do finału konkursu
zakwalifikowało się 9 recytatorów, 4 śpiewających poezję i 1 wykonawca „wywiedzionego ze
słowa”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody przekazane przez Regionalną Organizację
Turystyczną, a laureaci konkursu – książki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
14.11.2009r. – koncert Grzegorza Turnaua. Organizatorem była agencja artystyczna
Pop – Art.
15.11.2009r. – podsumowanie konkursu „Bliżej teatru” ogłoszonego we współpracy z TKT.
Laureaci - 8 zespołów, które organizowały ponadlokalne działania teatralne m.in. edukacyjne
– otrzymało radiomagnetofony, a grupy wyróżnione – książki. Konkurs zorganizowano
w ramach projektu „Magia poezji i sceny” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski
województwa świętokrzyskiego.
16.11.2009r. – odbyła się „Akcja pierwszaki” organizowana przez Echo Dnia.
4-6.12.2009r. – Finał XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im. Leopolda
Staffa w Skarżysku –Kamiennej. Konkurs o charakterze warsztatowym skupił w tym roku 38
zaproszonych wykonawców z całej polski (są to finaliści innych konkursów i przeglądów tego
typu). Odbywał się w 3 kategoriach wykonawczych: recytacja, „wywiedzione ze słowa” i poezja
śpiewana. W ciągu 3 dni 3-osobowe jury jawnie poddało ocenie wszystkich wykonawców
ustalając
werdykt.
Impreza
uświetniona
była
występem
Aloszy Awdiejewa,
a zakończeniem był występ laureatów konkursu w wyreżyserowanym specjalnie na tę okazję
koncercie laureatów.
5.12.2009r. - koncert Katarzyny Groniec. Organizatorem była agencją artystyczna Pop – Art.
7.12.2009r. – wystawa upamiętniająca „Akcję AB na Kielecczyźnie”. W otwarciu wystawy
wzięła udział liczna grupa uczniów kieleckich szkół oraz współorganizatorzy IPN – Oddział
w Kielcach. Głos zabrali Posłowie na Sejm m.in. P. Gosiewski oraz A. Lipiec oraz sędzia
A.Jankowski.
7.12.2009r. - odbyła się „Akcja pierwszaki” organizowana przez Echo Dnia.
10.12.2009r. - koncert „TSA”. Organizatorem była agencją artystyczną LIVEUNION.
12.12.2009r. - koncert piosenek Bułata Okudżawy. Organizatorem była agencją artystyczna
Pop – Art.
13.12.2009r. - kabaret „Paranienormalni”. Organizatorem była agencja koncertowa Ewa – K.
15.12.2009r. – świąteczno – noworoczny koncert dla seniorów ziemi świętokrzyskiej
współorganizowany z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach.
34
31.12.2009r. - „Wielka gala operetkowo – musicalowa”. Organizatorem była agencja
artystyczna Pop – Art.
VIII. WYNAJMY SALI WIDOWISKOWEJ PRZEZ IMPRESARIAT WDK
8.10.2009r.– Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – konferencja.
9.11.2009r. – Urząd Miasta w Kielcach.
9.11.2009r. – konferencja dla Klubu Parlamentarnego PiS.
10.11.2009r. – Urząd Miasta w Kielcach - koncert pieśni patriotycznych.
17.11.2009r. – występ kabaretu „Grupa MoCarta”.
19.11.2009r.– Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach.
24.11.2009r. – przedstawienie teatralne realizowane przez uczniów III L.O. w Kielcach.
24.11.2009r. - koncert charytatywny dla IV L.O. w Kielcach.
25.11.2009r. – Teatr Współczesny w Krakowie - spektakle szkolne.
26.11.2009r.- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – konferencja.
28.11.2009r. – 35 – lecie zespołu Wołosatki.
28.11.2009r.– Agencja Artystyczna ARTEVADE - Andrzejkowy Kabareton.
6.12.2009r. – Radio Kielce - mikołajkowa zabawa.
9.12.2009r. – Agencja Artystyczna „Joanna” - spektakle szkolne.
12.12.2009r.– Świętokrzyski Związek Rolników.
IX. INNE FORMY WSPÓŁPRACY WDK
1. WDK współpracuje z Uniwersytetem III Wieku działającym dotychczas przy
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od
października 2005 roku, w każdy poniedziałek tygodnia, w sali widowiskowej WDK
odbywały się wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
2. WDK stale współpracuje z Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie informacji
kulturalnej i turystycznej.
3. WDK współpracuje ze Świętokrzyską Federacją Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej
Ziemi Świętokrzyskiej.
4. WDK współpracuje z Ochotniczym Szwadronem 13. Pułku Ułanów Wileńskich.
5. WDK współpracuje z Kieleckim Bractwem Artyleryjskim.
6. WDK współpracuje z Dyskusyjnym Klubem Filmowym.
7. WDK współpracuje z Kieleckim Towarzystwem Kultury Teatralnej.
8. WDK współpracuje z Klubem Krótkofalowców.
9. WDK współpracuje z Klubem Szachowym.
10. WDK współpracuje z Klubem Filatelistycznym.
11. Współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego
w zakresie organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji naukowej i wydawnictwa
naukowego w ramach projektu: „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury. Priorytet II:
Obserwatorium kultury”.
12. Współpraca ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów Oddz. Świętokrzyski.
13. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”.
14. WDK współpracuje ze Stowarzyszeniem Artystów Plastyków Świętokrzyskich w zakresie
organizacji konkursów plastycznych oraz wystaw malarskich.
X. ZAJĘCIA SPORTOWE PROWADZONE PRZEZ WDK
W sali gimnastycznej zorganizowano następujące imprezy sportowe:
16.01.2009r. – Turniej Halowej Piłki Nożnej – rozgrywki Ekstraklasy.
35
17.01.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej – rozgrywki III Ligi.
23.01.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej – rozgrywki Ekstraklasy – rewanże.
24.01.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej - rozgrywki IV Ligi.
31.01.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej - rozgrywki II Ligi.
06.02.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej - rozgrywki Ekstraklasy.
07.02.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej - rozgrywki Ekstraklasy – rewanże.
15.02.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej - rozgrywki o Puchar WSH.
20.02.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej - rozgrywki Ekstraklasy.
27.02.2009r. - Turniej Halowej Piłki Nożnej - rozgrywki Ekstraklasy – rewanże.
23.10.2009r. – Turniej Nocnej Halowej Piłki Nożnej – rozgrywki o Puchar WSH.
30.10.2009r. – rozgrywki II Ligii.
6.11.2009r. - Turniej Nocnej Halowej Piłki Nożnej – mecze rewanżowe II Ligii.
20.11.2009r. - Turniej Nocnej Halowej Piłki Nożnej – rozgrywki Ekstraklasy.
27.11.2009r. - Turniej Nocnej Halowej Piłki Nożnej – rozgrywki Ekstraklasy – rewanże.
W okresie od 01.01.2009r. – do 31.12.2009r.r. odbyło się 15 Turniejów Halowej Piłki Nożnej.
W każdym turnieju brało udział 8 drużyn pięcioosobowych. W trakcie rozgrywek odbyło się 430
meczów.
.
36

Podobne dokumenty