Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i

Transkrypt

Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i
Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby
młodzież brała udział w wyborach
i życiu społecznym?
Debata Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
Co wiemy o wyborach do parlamentu
europejskiego?

a)
b)
c)
d)
Ile wynosiła frekwencja w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2004 r. i 2009 r. ?
Nie przekroczyła 30%.
Była między 30% a 40%.
Była na poziomie 50%
Była pomiędzy 60% a 70%
O wyborach do Parlamentu Europejskiego
Frekwencja
Wybory do Parlamentu Europejskiego
w 2004 r.
20,87%
O wyborach do Parlamentu Europejskiego
Frekwencja
Wybory do Parlamentu Europejskiego
w 2009 r.
24,53%
Jak to wygląda?
Jak to wygląda?
A jak jest w innych krajach?
Średnia frekwencja wyborcza w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w całej Unii Europejskiej od 1979 roku
Dane ze strony www ISP
Średnia frekwencja wyborcza w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w całej Unii Europejskiej od 1979 roku
Dane ze strony www ISP
Średnia frekwencja wyborcza w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w całej Unii Europejskiej od 1979 roku
Dane ze strony www ISP
Ważne pytania


Co szczególnie Was zaskoczyło w tych wynikach?
Dlaczego jesteśmy na samym końcu Europy?
Dlaczego temat jest ważny?

Frekwencja wyborcza w grupie 18-25 lat jest w Polsce
najniższa w kraju i należy do najniższych w Europie.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowało
tylko 29% Europejczyków poniżej 25. roku życia wobec
43% średniej dla całego elektoratu.

Jedynie 14% Polaków w wieku 18-24 lata deklaruje duże
lub bardzo duże zainteresowanie polityką.
Informacje ze strony CEO
Ważne pytania


Dlaczego młodzi nie chcą brać udziału
w wyborach?
Jakie są przyczyny niskiego zainteresowania
wyborami do Parlamentu Europejskiego?
Która z przyczyn jest najważniejsza?










Brak wiedzy na temat polityki
Brak zainteresowania polityką
Brak odpowiednich kandydatów, szczególnie młodych
Brak – ogólny - motywacji do uczestnictwa w wyborach
Brak zaufania do polityków i polityki
Brak wiary, że wybory coś zmienią
Znużenie, zmęczenie polityką
Brak poczucia podmiotowości obywatelskiej, mój głos nic
nie zmieni
Rozczarowania wyborcze; obietnice bez pokrycia
Lenistwo
Co zrobić, aby zwiększyć frekwencję
wyborczą?
Pomysły na zwiększenie frekwencji
DO DYSKUSJI




Głosowanie przez Internet.
Wprowadzenie zapisu w Konstytucji, że Udział w wyborach
jest obowiązkiem obywatelskim.
Grzywna, dla tych, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu
i wprowadzenie odpowiedniego zapisu do kodeksu
wykroczeń.
Jednomandatowe okręgi wyborcze i ordynacja
większościowa. Zmiana uregulowań w prawie wyborczym.
Ważne pytania


Co daje nam aktywny udział w wyborach i życiu
społecznym?
Jakie są możliwości działania/włączenia się jeśli nie
mam jeszcze prawa do głosowania?
Jak poprzez edukację możemy
zmieniać nasze postawy?
Co zmienić?
Rozwiązania na teraz
U nas
 Szkolny Klub Dyskusyjny – angażujemy się i uczmy debatować.
 Współpraca między szkołami i młodzieżą nie tylko
w przypadku wielkich akcji, ale np. lekcji wos-u, czy godzin
wychowawczych. Wspólne lekcje o aktywności społecznej.
Ogólnie
 Wiedza o społeczeństwie nie tylko w klasie pierwszej liceum
lub technikum.
 Obowiązkowy blok dotyczący aktywności obywatelskiej na
lekcjach „historii i społeczeństwa”.
Głos młodych ludzi jest ważny
Lepiej współpracować, niż rywalizować!
Wnioski

Młodzież ma poczucie, że w sprawach ważnych nikt ich
nie pyta i nikt nie liczy się z ich zadaniem, dlatego nie
angażuje się społecznie.

Młodzi ludzie nie interesują się polityką (m.in. wyborami
do PE) i nie mają na ten temat wiedzy, dlatego nie chodzą
na wybory.

Młodzież nie ufa politykom i uważa, że brak jest
odpowiednich kandydatów, dlatego nie angażuje się
w politykę i życie społeczne.
Pomysły

Wspólne debaty są ważne i chcemy powołać Młodzieżowy Klub
Dyskusyjny, na którego spotkania będą zapraszani sanoccy uczniowie
i goście. Z czasem klub może dać początek Młodzieżowej Radzie,
jako inicjatywa wszystkich sanockich szkół.

W szkole będą przeprowadzone lekcje np. na godzinach
wychowawczych nt. „Jak młodzi ludzie mogą mieć wpływ na
politykę?”, a na wos-ie uczniowie zrealizują projekty na ten temat.
Do akcji zostaną zaproszone sanockie szkoły, a prezentacje będą
wspólne z udziałem lokalnych mediów.

Ważnym elementem edukacji jest wos i lekcje z tego przedmiotu nie
powinny być tylko jedną godzinę w szkole ponadgimnazjalnej.
Chcemy napisać petycję i znaleźć sojuszników, aby podnieść rangę
przedmiotu.

Podobne dokumenty