Druk zwrotu towaru - Bike Concept Store

Transkrypt

Druk zwrotu towaru - Bike Concept Store
Miejscowość, data: ………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………….
Adres
…………………………………………….
Nr zamówienia
…………………………………………….
Bike Concept Store
Ul. Czarnowiejska 6
31-126 Kraków
[email protected]
Ja .................................................................. informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu produktów:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………….……
data zawarcia umowy to (data otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia zamówienia)
.................................................
data odbioru zamówienia
.................................................
data wypełnienia formularza
.................................................
numer konta:
………………………………….
Podpis klienta
..............................................

Podobne dokumenty