Echa różne - Echo Miechowa

Komentarze

Transkrypt

Echa różne - Echo Miechowa
Maj 2013r.
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
Echo
Miechowa
(Karl Mannheim)
Deszczowe Święto Konstytucji
Pola Nadziei AD 2013
W numerze:







Śmieci taniej -– str. 2
Rocznica Konstytucji. Podtopienia -– str. 3
Miechowianie na Ukrainie. Pola Nadziei -– str. 4
Gdzieś w Kosmosie czyli w Kozłowie -– str. 5
Ciekawostki z kraju i ze świata -– str. 6
Sport. Ze świata, z kraju i z Miechowa -– str. 7
Poczynania Burmistrza, humor, korespondencja -– str. 8
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
05/13
(78)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
–
Echa z powiatu
Echa z gminy i miasta
Echa wydarzeń
Felieton
Z kraju i ze świata
Sport
Świerszczyk miechowski
ECHA Z POWIATU
Zmiany cen odbioru śmieci.
Już w 5 gminach naszego powiatu rozstrzygnięto przetargi na wywóz śmieci. Tylko gminy Kozłów i Racławice jeszcze tego
nie zrobiły. Ponieważ ceny usług zaoferowane przez zwycięskie firmy są niższe od zakładanych przez samorządy pojawiła się
możliwość obniżki już ustalonych opłat od wywozu śmieci. Jedne gminy już to zrobiły, inne na razie nie a jeszcze inne przygotowały
propozycje stawek dla organów uchwałodawczych. Zmiana cen wywozu śmieci spowoduje konieczność ponownego składania
deklaracji „śmieciowych” do Urzędów Gmin. Poniżej aktualny meldunek z frontu śmieciowego.
gmina
Firma która wygrała przetarg
uwagi
Plus kosze na szkło
b.z.
Konsorcjum Tamax z
Sędziszowa i Ekom z Kielc
Konsorcjum Tamax
---
---
---
Przetarg jeszcze nie odbył się
4zł/os.
Br. danych
4zł/os.
--b.z.
9zł/os.
--b.z.
Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami z Krakowa.
Konsorcjum Tamax
--Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami z Krakowa.
Stawka sprzed przetargu
Segreg.
Niesegr.
8zł/os
12zł/os
Stawka po przetargu
Segreg.
Niesegr.
5zł/os
10zł/os
20zł/ gosp.
1-2os.
40zł/ gosp.
1-2os.
12zł/os.
b.z.
Książ Wielki
12zł/gosp.
1-2os.
20zł/gosp.
1-2os.
7zł/os.
Miechów
Racławice
Słaboszów
6zł/os.
6zł/os.
4zł/os.
10zł/os.
12zł/os.
8zł/os.
Charsznica
Gołcza
Kozłów
Przetarg jeszcze nie odbył się
Ciekawostka: W gminie Miechów do przetargu stanęły aż cztery firmy! Konsorcjum, które wygrało zaproponowało kwotę 830 tys. zł,
MPGO z Krakowa – 890 tys. zł. Pozostałe dwie oferty to: 1,8 mln. zł oraz 3,6 mln. zł!
Rusza przebudowa boiska przy LO.
Boisko
sportowe
wielofunkcyjne
przy
miechowskim
Liceum
Ogólnokształcącym na ul. Konopnickiej powstało pod koniec lat
pięćdziesiątych XX wieku. Ciekawostka z historii. Ówczesne boisko posiadało
plac do gry w piłkę ręczną jedenastoosobową dla mężczyzn. Boisko do piłki
ręcznej, o wymiarach 80m x 40m, usytuowane było we wschodniej części
obiektu z bramkami o wysokości 2,1m oraz szerokości 5m na kierunku
północ-południe. Posiadało nawierzchnię trawiastą a promień pola
bramkowego wynosił 8 metrów. Na lekcjach wychowania fizycznego
uczniowie grali w jedenastkę pod okiem śp. profesora Sękowskiego. W taką
piłkę grano wówczas w Europie. Zawodnicy występowali w butach piłkarskich
tzw. „korkach”. Ostatnie VII Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Polski
odbyły się w 1966r. Potem królował już „szczypiorniak” czyli 7-osobowa piłka
ręczna. Ale wracajmy do Miechowa. Boisko przy ul. Konopnickiej zostało
całkowicie zmodernizowane przy okazji budowy nowego gmachu liceum. I tak
w 1965 roku powstał mini stadion lekkoatletyczny ze skocznią do skoku w dal,
wzwyż i o tyczce oraz rzutniami do kuli, oszczepu i dysku. Urządzono także boisko do piłki ręcznej 7-osobowej o twardej nawierzchni.
Wszystkie w/w instalacje opasywała ok. 300 metrowa bieżnia. Jak łatwo policzyć od tego czasu minęło niemal pół wieku i gruntowna
modernizacja obiektu stała się niezbędna. Jedyną inwestycją jaka zaistniała na obiekcie licealnym przez te lata była budowa kortu
tenisowego o nawierzchni asfaltowej. Jednak jego fatalne wykonanie (za niskie słupki do siatki, nierówna nawierzchnia, zalewanie
kortu błotem z pobliskiego terenu, brak miejsca poza polem gry) spowodowało, że kort ten praktycznie nie był używany. Obecną
modernizację będzie wykonywał zakład "Usługi Remontowo - Budowlane Adam Dudziński" z Miechowa. Cała inwestycja ma
kosztować ok. 950 tys. zł. Małopolski Urząd Marszałkowski zakwalifikował miechowski projekt przebudowy boiska do Wieloletniego
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego, dzięki czemu Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje to zadanie
kwotą 240 tys. zł. - Zakres prac na boisku przewiduje m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie boisk do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej,
remont boiska do koszykówki, przebudowę skoczni w dal i bieżni oraz jej drenaż, budowę ogrodzenia, dojazdu i dojścia do obiektu,
trybun i przyłącza kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie bieżni i boisk będą wykonane z tworzywa syntetycznego (poliuretanu) wylicza Ryszard Nasada. Na razie wszędzie trawa po kolana. Przewidywany koniec prac - 30 września br.
Woda atakuje.
W pierwszej dekadzie maja miały miejsce obfite opady deszczu na terenie powiatu miechowskiego. 3 i 7 maja doszło do lokalnych
podtopień w gminach Miechów (czytaj strona 3) i Gołcza. 7 maja miechowscy strażacy odnotowali 15 interwencji związanych
z pompowaniem wody z zalanych piwnic i domów we wsiach Biskupice i Falniów. W gminach Miechów, Charsznica i Gołcza
(Wysocice, Żarnowica) uległy przejściowemu zalaniu i zamuleniu drogi powiatowe. W gminie Gołcza już trzykrotnie doszło do
miejscowych zalań i podtopień. Woda dostała się między innymi do pomieszczeń Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury oraz banku. Jak
oceniają fachowcy przyczyną spływania wody opadowej w wyjątkowo dużych ilościach jest m.in. fakt, że nasiąknięta od ciągłych
opadów ziemia nie przyjmuje już wody, która gromadzi się w niżej położonych rejonach. Cała nadzieja w poprawie pogody.
Ciekawostki.
#/ Ciekawym przyczynkiem do oceny działalności informacyjnej Gminy Kozłów jest lektura oficjalnej strony internetowej tej jednostki
samorządowej. Wchodząc na stronę Rady Gminy czytamy nagłówek: Wszystkie uchwały publikowane są na bieżąco (podkr.red) na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozłów. Udajemy się więc na wskazaną stronę i znajdujemy ostatnie uchwały z dnia
27 lutego 2013r! Osobiście uczestniczyłem w sesjach RG po tym terminie lecz podjętych na tych sesjach uchwał ani śladu! Widocznie
dla wójta Stanisława Pluty kierującego Gminą Kozłów termin „na bieżąco” oznacza publikowanie uchwał Rady niezwłocznie co trzy
miesiące! Ale to nie koniec intensywnej działalności informacyjnej Pana Wójta. Na stronie Obwieszczenia i zawiadomienia oraz
Zarządzenia znajdujemy ostatnie dokumenty tylko z zeszłego roku. W takim stanie rzeczy fakt iż strony: Wystąpienia publiczne,
Kalendarium i W najbliższym czasie są zupełnie puste już nie dziwi. A podobno w tej gminie ostatnio niemało się dzieje.
Niestety nie lepiej mają się sprawy w sąsiedniej gminie Książ Wielki. Tu wójt jeszcze nie zaczął publikować uchwał rady w 2013r!!!
#/ Były burmistrz Miechowa K. Świerczek powrócił do łask partii i ma być zbawcą PiS w powiecie miechowskim. Został namaszczony
na szefa tej partii w powiecie i ma poprowadzić partię do najbliższych wyborów samorządowych. - Jest to trudne wyzwanie, bo tak
naprawdę - od trzech lat - miechowskie Prawo i Sprawiedliwość jest w rozsypce. Ale po burzliwym okresie, dla dobra organizacji
musiałem podjąć się konsolidacji środowiska - wyznał towarzysz Krzysztof na łamach „DP”. Skąd my już znamy takie teksty?!
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Rocznica Konstytucji 3 Maja.
Fotoreportaż.
Bardzo różnie Miechowianie świętowali rocznicę majowej Konstytucji. Członkowie Miechowskiego Koła Wędkarskiego zorganizowali zawody
w Parku Miejskim o mistrzostwo koła, w których wziął udział Dyrektor Zarządu PZW w Kielcach Czesław Grychowski. Pan dyrektor wręczył
najmłodszemu członkowi miechowskiego Koła Marcinowi Pieniężnemu scyzoryk kielecki i inne upominki (zdj.-1). Ryba brała (zdj.-2) a zawody
zakończył wspólny posiłek (zdj.-3). Strażacy z parafii Pstroszyckiej uroczystą mszą świętą uczcili 3 Maja oraz święto swego patrona św.
Floriana (zdj.-4). Jeszcze w czasie mszy w Bazylice Grobu Bożego nie padało i zaproszeni goście rozmawiali pod kościołem (zdj.-5). Ale po
mszy lunęło jak z cebra (zdj.-6) i uczestnicy uroczystości na miechowskim Rynku musieli korzystać z parasoli (zdj.-7). Dalsza część
obchodów odbyła się w budynku Starostwa. W pierwszym rzędzie od lewej: wicestarosta Bogusław Miś, poseł Józef Lassota, Posłanka Lidia
Gądek, burmistrz Dariusz Marczewski i starosta Marian Gamrat (zdj.-8). Kilkoma refleksjami na temat majowej konstytucji podzieliła się
z zebranymi Pani Poseł Lidia Gądek (zdj.-9). W części artystycznej wystąpił tercet muzyki dawnej z Krakowa (zdj.-10).
Podtopienia w Nasiechowicach.
Od naszego czytelnika otrzymałem kilkanaście zdjęć pokazujących skutki krótkich ale bardzo intensywnych opadów deszczu we wsi
Nasiechowice w dniu 3 maja. Dostałem także korespondencję w tej sprawie z Nasiechowic (patrz strona 8). Bulwersującym jest fakt, że
podtopienia zdarzają się w Nasiechowicach od lat z niepokojącą regularnością. Obecnie zaczyna się remont drogi Miechów –
Zielenice. Obejmie on także czyszczenie i profilowanie rowów odwadniających biegnących obok w/w drogi wraz z montażem
przepustów. Projektowane i już częściowo rozpoczęte prace przy rowach odprowadzających wodę nie uwzględniają należycie specyfiki
tego terenu. Wiele wskazuje na to, że przewidziane projektem działania mogą jeszcze wręcz pogorszyć warunki odprowadzania
nadmiaru wody w czasie obfitych opadów. Mieszkańcy szykują więc interwencję do inwestora czyli władz powiatu w tej sprawie.
Woda najpierw wdarła się do przydomowego ogródka a potem zalała całe obejście. Na drugi dzień, po spłynięciu wody, wszędzie pozostała
kilkunastocentymetrowa warstwa mokrego błota. Trzeba usuwać tony błota, które z zaoranych na wiosnę pól naniosła woda.
Fala uderzeniowa wyłamała wrota do pomieszczeń gospodarczych zalewając zbiory. Zniszczyła także mniejsze budynki gospodarcze.
Ciekawostka.
Tak wygląda parking obok „Lidla” w dzień roboczy (zdjęcie z lewej) a tak wygląda w dni wolne od pracy (zdjęcie z prawej).
Widoczna na lewym zdjęciu ogromna ilość samochodów
parkuje tu już od godzin porannych. Postanowiłem
zbadać ten fenomen. We wnętrzu sklepu ilość klientów
miała się nijak do ilości parkujących samochodów więc
zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienia do kierowniczki
i ochrony „Lidla”. Okazuje się, że darmowy parking,
wybudowany i utrzymywany przez sklep, jest niezwykle
atrakcyjnym miejscem postoju dla dużej grupy ludzi, którzy przyjeżdżają do naszego miasta w celu załatwienia wielu różnych swoich
spraw. Z ulicy Racławickiej niedaleko np.: do Szpitala św. Anny, Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Nr 1 czy do sklepów wokół
miechowskiego Rynku. Jak przekazała mi ochrona sklepu są także osoby, które zostawiają swe pojazdy na cały dzień a same są
zabierane innym transportem do pracy w terenie. Kierownictwo Lidla usilnie szuka wyjścia z tej nietypowej sytuacji bo klienci
przyjeżdżający na zakupy nie mają gdzie zaparkować i odjeżdżają do innych sklepów.
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Miechowianie na Ukrainie.
W dniach 8-11 maja br. delegacja Gminy Miechów gościła w partnerskim mieście Wołoczyska na Ukrainie. Wizycie przewodniczył
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski. W wyjeździe uczestniczyli radni Rady Miejskiej: Tomasz Belica, Jarosław
Florek, Jarosław Czekaj, Zenon Czekaj, Mateusz Sobecki oraz zaproszeni goście: Adam Domagała – Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego, Bogusław Słupczyński - Komendant Komendy Policji Powiatowej w Miechowie oraz Tomasz Bujak
Kierownik Schroniska św. Brata Alberta. Program wizyty obejmował spotkania z władzami miasta oraz rejonu i deputowanym Rady
Najwyższej Ukrainy. Miechowska delegacja spotkała się również z przedstawicielami ośrodków m.in. sportu, kultury oraz pomocy
społecznej. Przedstawiciele samorządu Miechowa zwiedzili nowopowstały ośrodek zdrowia, oraz przekazali dary dla
niepełnosprawnych dzieci. W ostatnim dniu pobytu w Wołoczyskach, delegacja Miechowa uczestniczyła w poświęceniu kaplicy Matki
Bożej, która powstała w centrum miasta z inicjatywy proboszcza tamtejszej parafii Ks. Mikołaja. Miechowianie spotkali się także
z przedstawicielami ukraińskiego chóru „Dzwony Podola”, którego członkowie przy okazji pobytu w Polsce obiecali odwiedzić Miechów.
Z ostatniej chwili: 18 maja w Miechowskim Domu Kultury odbył się występ ukraińskiego chóru.
Pola Nadziei - nowe miejsca w miechowskim Hospicjum.
19 maja miała miejsce coroczna akcja „Pola Nadziei”, którą zaszczycili swoją obecnością dostojni goście m.in.: posłowie na Sejm RP
Lidia Gądek i Józef Lassota oraz euro deputowany Czesław Siekierski (zdj.-1). Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta
odprawiona przy Hospicjum Bł. Bernardyny Jabłońskiej. Mszę koncelebrowali kapelan Szpitala św. Anny Stanisław Latosiński
i Dyrektor „Caritas” Diecezji Kieleckiej ks. prałat Stanisław Słowik. Następnie biskup Kazimierz Gurda poświęcił nowy budynek
hospicjum (zdj.-2,3). Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w rozbudowę
placówki. Dzięki zakończonemu właśnie kolejnemu etapowi rozbudowy liczba łóżek dla chorych wzrośnie z 16 do 40. Obecni na
uroczystości mieli możliwość zwiedzenia nowych pomieszczeń i wpisania się do Księgi Pamiątkowej (zdj.-4,5). Następnie uczestnicy
wydarzenia przemaszerowali ulicami miasta do Parku Miejskiego (zdj.-6,7). Tam odbyła się część artystyczna. Najwięcej oklasków
zebrały miechowskie przedszkolaki za wspaniałe stroje i umiejętności taneczne (zdj.-8). Równolegle przeprowadzono aukcję dzieł
sztuki i loterią fantową, z których organizatorzy akcji zebrali 10 700 zł. Fundusze w całości zostaną przeznaczone m.in. na zakup
wyposażenia nowego budynku Hospicjum. Koordynatorem akcji była radna Rady Powiatu Ewa Wojciechowicz. I jeszcze kilka
wydarzeń z historii. Realizowanie idei budowy hospicjum rozpoczęto w 1997 roku. Gorącym jej orędownikiem był ówczesny burmistrz Jerzy
Muszyński. Wtedy na ten cel pozyskano 600 tys. zł z budżetu państwa a dalsze 200 tys. zł przekazała Gmina Miechów. 27 sierpnia 1998 r. dokonano
uroczystego poświęcenia i otwarcia hospicjum. Rozpoczęcie rozbudowy, która obecnie została zakończona, nastąpiło w lipcu 2009 r. i zakończyło się
oddaniem budynku w stanie surowym. Wartość inwestycji – 1,5 mln. zł. pozyskane przez obecnego burmistrza z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego. Prace mające na celu definitywne zakończenie dobudowy rozpoczęto w kwietniu a zakończono w październiku 2012 r.
Zakres prac obejmował rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku hospicjum poprzez wykończenie stanu surowego dobudowanego skrzydła,
wykonanie prac adaptacyjnych, izolacyjnych oraz zagospodarowanie terenu. W wyniku rozbudowy wzrosła nie tylko liczba łóżek ale powstały również
pokoje dla lekarzy i pielęgniarek, nowe, dostosowane dla osób niepełnosprawnych łazienki i sanitariaty oraz zaplecze socjalne. Inwestycja objęła
również zakup i montaż specjalistycznej windy. Wszystkie te prace kosztowały kolejne ponad 1,5 mln. zł z czego dofinansowanie z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 800 tys. zł.
Likwidacja azbestu. W miesiącu maju br. w gminie Miechów rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Projekt zakłada demontaż, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) oraz
składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Prace związane z odbiorem odpadów zgromadzonych na
posesjach oraz związane z demontażem pokryć dachowych zawierających azbest wykonywane są przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Łączna wartość dotacji dla gminy Miechów to 1 789 280 zł. Wkład własny wynosi: 315 755 zł. Projekt realizowany jest w 41 gminach naszego
województwa, finansowany jest w 15% z budżetów gmin a w 85% przez stronę szwajcarską.
Zamiast FELIETONU.
Gdzieś w Kosmosie czyli w Kozłowie. (3)
Motto: Kowalski, który dociera do Kozłowa, uznaje, że oto właśnie przybył na inną planetę. (J.Baran – „Kurier Miechowski”)
#/ Kozłów metropolią! 25 kwietnia radni gminy Kozłów zebrali się na kolejnej sesji. I jak zwykle od początku zrobiło się na sali
wesoło mimo, że tematem wiodącym były niezwykle ważne decyzje związane z wprowadzaniem w życie tzw. „ustawy śmieciowej”.
Poszło o projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwalonego wcześniej przez Radę „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Kozłów”. Jak wynikało z umieszczonego w projekcie uzasadnienia cyt: potrzeba wprowadzenia zmian w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozłów wynikła z faktu sprostowania oczywistych pomyłek. Sic! Głos zabrał
radny Jerzy Capiga (zdj. obok) i wtedy okazało się, że już uchwalonego, a obecnie zmienianego, regulaminu
najprawdopodobniej nie przeczytał ani żaden radny a co więcej nikt z władz gminy z wójtem i jego zastępcą na czele.
Pytania pan radny kierował do gminnego radcy prawnego wskazanego jako autora dokumentu. A było o co pytać. Pan
radny wyraził zdziwienie, iż władze gminy nie poinformowały jej mieszkańców o fakcie uzyskania przez miejscowość
Kozłów statusu miasta! A fakt ten wynikał jednoznacznie z przedstawionego do akceptacji Regulaminu. Otóż w §17 tego
dokumentu czytamy: Osoby utrzymujące na obszarze miasta zwierzęta domowe są zobowiązane do …, Przy
przewozie środkami komunikacji miejskiej psy muszą być trzymane na smyczy … O metropolitalnym statusie Kozłowa świadczą
także sformułowania zawarte w §14 sławetnego Regulaminu. Cyt: odpady z czyszczenia ulic i placów… odpady z koszy ulicznych
Nieruchomości niezamieszkałe: targowiska… Przepytywani na powyższe okoliczności mieszkańcy nie potrafili mi wskazać choćby
jednej ulicy, placu czy targowiska w mieście Kozłów. Po prostu takowych nie ma. Ale niewykluczone, że powstaną w bliższej lub
dalszej przyszłości w tej dynamicznie rozwijającej się jednostce samorządowej. Na wytknięte w przedstawionym dokumencie
niekonsekwencje, wynikłe zapewne z niezbyt dokładnego przepisania jakiegoś „gotowca” z Internetu, radca prawny odburknął, że to
się poprawi. I tyle! Jeszcze jedną głupotę wytkniętą przez radnego Capigę postanowili skorygować radni. Był to zapis cyt: Ilość
odbieranych nieczystości ciekłych winna stanowić co najmniej 80% ilości pobieranej wody. Wbrew temu co czytamy w
inkryminowanym dokumencie gmina Kozłów to teren typowo wiejski składający się z kilkunastu wsi. Kazać płacić rolnikowi za odbiór
ścieków w wysokości 80% pobranej z wodociągu wody jest wręcz idiotyzmem. Na wsi bowiem znaczna część pobranej wody idzie np.
na pojenie zwierząt czy trzody chlewnej. Tak więc rolnik płaciłby za pobraną wodę dwukrotnie - za tą wypitą przez zwierzęta w opłacie
za wywóz ścieków! Warto także odnotować z sesji protest werbalny kilku przedstawicielek gminnych seniorów, którzy uważają, że
uchwalenie stawki od gospodarstwa a nie od osoby ewidentnie krzywdzi starszych mieszkańców żyjących w 2-osobowych
gospodarstwach. Radni byli jednak nieugięci i uchwalili wyżej komentowany Regulamin z wersją opłaty 40zł od gospodarstwa.
#/ Cuchnąca inwestycja! Klub Radnych Niezależnych (KRN) wytropił na stronach internetowych gminy Kozłów dokumenty, które
świadczyły jednoznacznie o rozpoczęciu przez władze gminy procedur zmierzających do wydania pozwolenia na realizację dużej
inwestycji na terenie po byłym Zakładzie Przetwórstwa Zbożowego tzw. PZZ. Potencjalnym inwestorem jest Grupa Producentów
Roślin Energetycznych Sękowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (wg KRS), która chce realizować przedsięwzięcie pn.
„Budowa Zakładu przetwórstwa roślin na produkty wykorzystywane na cele energetyczne wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Przedmiot działalności spółki to: 6 29 Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania (wg KRS). Jak się ma deklarowany przedmiot działalności do przedmiotu planowanej inwestycji
pozostawiamy ocenie czytelników. Z w/w dokumentów wynika także, że Spółka Sękowa jest już wieczystym użytkownikiem na okres
99 lat, terenów byłego PZZ Kozłów! Ponieważ w ogłoszeniu internetowym informującym o przystąpieniu do opracowania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wyznaczono dzień 15 maja jako graniczny dla zgłaszania przez
zainteresowanych uwag i wniosków w powyższym temacie, KRN wystąpił do przewodniczącego Rady Gminy z wnioskiem o zwołanie
sesji nadzwyczajnej poświęconej planowanej inwestycji. Przewodniczący Piotr Romanek uznał, że złożony wniosek posiada
uchybienia formalne i zwołał na dzień 14 maja jedynie posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy. Ponieważ według oceny radnych
KRN planowana inwestycja będzie niewątpliwie uciążliwa dla mieszkańców gminy, rozpoczęli szerokie działania informacyjne wśród
mieszkańców gminy i zbiórkę podpisów pod protestem przeciw inwestycji. Było to jak się okazało niezbędne działania gdyż nikt z
radnych ani mieszkańców gminy nie był świadomy rozpoczęcia procedury wydania pozwolenia przez wójta. Ba, jak z rozbrajającą
szczerością przyznał na spotkaniu Komisji 14 maja przew. Romanek, on sam nie miał żadnej wiedzy w tym temacie! Na spotkanie to
stawiło się kilkudziesięciu mieszkańców gminy. Miał się również pojawić przedstawiciel inwestora ale przysłał tylko przewodniczącemu
RG SMS-a, iż nie będzie obecny ale zaprasza na spotkanie w Kozłowie w dniu 21 maja. Przed zebraniem b. przewodniczący Rady
Gminy Jan Basa poinformował prasę, że w ciągu kilku dni zebrano ponad 500 podpisów mieszkańców, sprzeciwiających się
inwestycji. A Jan Cała dodał: blokowało się informacje, by mieszkańcy nie byli świadomi, jaki pasztet im gmina zafundowała pod
nosem. B. wójt Jacek Rzeźnicki zarzucił wójtowi Plucie obłudę i kłamstwo i piętnował brak organizacji konsultacji społecznych w tak
ważnej dla lokalnej społeczności sprawie. Czesława Krochmal wezwała radnych do sprzeciwu i na swe pytanie : Panie Wójcie jest
pan za nami czy za inwestorem, otrzymała wykrętną odpowiedź: za tym by żyło wam się dobrze. Na zakończenie spotkania
przewodniczący Rady Gminy Piotr Romanek zarządził głosowanie. Wszyscy obecni czyli 15 radnych zagłosowało przeciwko
planowanej inwestycji w PZZ-tach! Ale to nie był koniec wydarzeń tego dnia. Jak nam przekazał jeden z radnych, godzinę po
zakończeniu posiedzenia Komisji, w budynku UG doszło do nieformalnego spotkania 11 radnych (bez 4 radnych KRN) z władzami
gminy. Na spotkaniu tym miano przekonywać radnych o zaletach planowanego przedsięwzięcia Spółki Sękowa i wynikających z niego
korzyściach. Radni mieli otrzymać zadanie przekonania o tym swoich wyborców. Ciąg dalszy wydarzeń nastąpił 21 maja (zdj. obok).
Na posiedzenie połączonych komisji stawili się ze strony potencjalnego inwestora: Jarosław Król,
Wiesław Wasilewski i dr Konrad Paweł Turzański – szef Małopolskiego Biura Konsultingowo Marketingowego, które sporządziło ekspertyzę o oddziaływaniu na środowisko wraz z asystentem.
Dominujące wrażenie z tego spotkania to nieskrywana arogancja i lekceważenie pytających
mieszkańców gminy przez PANÓW INWESTORÓW. Ich pogardliwe komentarze, strofowanie
pytających i ciągłe groźby zakończenia spotkania doskonale wpisały się w ten pokaz pogardy. J.Król
oznajmił, że kupił PZZ od syndyka masy upadłościowej ale nie chciał ujawnić za ile. Poinformował
także, że kupił obiekt bez żadnych zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów w tym gminy Kozłów. Na pytanie kto przekonał
go do inwestowania w Kozłowie odparł, że syndyk i wójt Pluta. Jeden z mieszkańców chciał wiedzieć czy przyszła inwestycja będzie
wspomagana środkami z Unii Europejskiej. Otrzymał enigmatyczną odpowiedź, iż niewykluczony jest taki scenariusz. Jan Basa
usiłował dowiedzieć się czegoś więcej o grupie producentów rolnych za jaką podaje się Spółka Sękowa. J.Król oświadczył, że nie zna
się na rolnictwie lecz sam posiada w miejscowości Sękowa małe, 150 hektarowe gospodarstwo rolne. Autorzy opinii o oddziaływaniu
zakładu na środowisko uspakajali jedną z pytających, która mieszka 50 metrów od planowanej inwestycji, że śmierdzieć będzie tylko
przy przeładowywaniu kiszonki, z której odcieki będą gromadzone w hermetycznym zbiorniku. Odpierali także zarzut o braku
konsultacji społecznych. Poinformowali, że takowe mogą organizować tylko władze samorządu, na których terenie planuje się daną
inwestycję. Wójt nie czuł się w obowiązku odpowiedzieć na ten zarzut. Stwierdził tylko, iż spotkania 14 i 21 maja właśnie rozpoczęły
takie konsultacje. No cóż lepiej późno niż wcale. Na zakończenie wyraźnie zdenerwowany J.Król rzucił: ja nie muszę w Kozłowie
cokolwiek robić. Odpowiedzią na taką deklarację były oklaski i skandowanie: Dziękujemy! Nie do zobaczenia!
Z KRAJU I ZE ŚWIATA.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY II IIN
NTTEER
RN
NEETTU
U..
W
WSSZZYYSSC
CYY PPŁŁAAC
CIIM
MYY ZZAA BBŁŁĘĘD
DYY C
CIIAA II IIVV R
RPP..
Prawie pół miliona złotych przyznał warszawski sąd byłemu prezesowi Wydawnictw Naukowo-Technicznych
(WNT) Bogusławowi Seredyńskiemu za niesłuszne zatrzymanie przez CBA (w tym m.in. przez Tomasza Kaczmarka
- agenta Tomka - zdj. obok), do którego doszło w 2009 roku. Sąd nie miał wątpliwości o braku winy Seredyńskiego.
Sędzia podkreślił, że stopień pokrzywdzenia Seredyńskiego jest "drastyczny", a życie mężczyzny "uległo całkowitemu
załamaniu". Podkreślił również, że sprawa zaraz po zatrzymaniu trafiła do mediów, co mogło być intencją organów
ścigania. Wg sądu przekazywanie mediom informacji nie tylko szkodziło sprawie, ale i "zwiększyło jego uszczerbek".
We wrześniu 2009 r. Seredyński został zatrzymany przez CBA wraz z radcą prawnym Weroniką Marczuk w sprawie przyjmowania
rzekomych łapówek za "korzystne rozstrzygnięcie" prywatyzacji WNT. Sąd zwolnił ich z aresztu po wpłaceniu kaucji. Warszawska
prokuratura okręgowa postawiła obojgu zarzuty korupcyjne, ale w 2011 r. śledztwo umorzono z braku znamion przestępstwa.
Prokuratura uznała, że brak było wiarygodnego podejrzenia, że Seredyński może chcieć wziąć łapówkę (bez takiej pierwotnej
informacji służby nie mogą podjąć "prowokacji policyjnej"). Śledczy kwestionowali też zeznania agentów CBA. Według Seredyńskiego
kilka razy odmówił on przyjęcia pieniędzy od dwóch udających biznesmenów agentów CBA, w tym Tomasza Kaczmarka (dziś
emerytowanego agenta CBA i posła PiS). W końcu podrzucili mu 10 tys. euro po upojeniu go alkoholem w jego mieszkaniu. Po tym
zażądał od nich spisania umowy na taką - jak się tłumaczyli - "pożyczkę". - Zgodzili się, ale zamiast nich przybyło do mnie CBA, by
mnie zatrzymać - dodał. Podkreślił, że tej fazy akcji CBA już nie nagrywało. Sam Seredyński mówił dziennikarzom, że cela, w której
przebywał, była "surrealistyczna". Na suficie non stop paliły się "dość silne cztery reflektory", oświetlające izbę na potrzeby kamery;
jedzenie podawano mu przez szparę, a górne okienko zasłonięte było folią. Seredyński dodał, że gdy wiozło go tam CBA, usłyszał:
"Wpi...y cię do »wydobywczej«, to po trzech dniach będziesz śpiewał jak kanarek".
ZNALEZIONE W INTERNECIE .
#/Polak potrafi!
#/ Państwo naszego zachodniego sąsiada jest ziemią obiecaną dla
#/ Sejm i posłowie pracują.
#/ Kanibalizm w XXI wieku!
Bardzo pozytywne są wyniki dorocznego, prestiżowego badania
Ernst&Young „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2012”. Polska
znalazła się na drugim miejscu pod względem atrakcyjności
lokowania inwestycji. Wyprzedziły nas jedynie Niemcy, a za
Polską znalazły się m.in. Wielka Brytania, Rosja, czy Francja.
1.Niemal jednogłośnie Sejm uchwalił w piątek nowelę prawa
karnego, w myśl której zmienią się zasady ścigania przestępstw
seksualnych - m.in. ściganie sprawcy gwałtu będzie się odbywać
z urzędu, a nie jedynie na wniosek ofiary. Za uchwaleniem takiej
nowelizacji było 445 posłów. Nikt nie głosował przeciw, a jedna osoba
wstrzymała się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.
2. Sejm znowelizował tzw. ustawę żłobkową, która przewiduje
m.in. zmiany zasad przyznawania dotacji na utworzenie i
prowadzenie żłobka oraz zachęty do zatrudniania dziennych
opiekunów. Za nowelizacją opowiedziało się w głosowaniu 309
posłów, przeciw było 135 (PiS), a dwóch wstrzymało się od głosu.
3. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawa prasowego zakładającą,
że niedopełnienie obowiązku rejestracji czasopism nie będzie już
występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności,
a wykroczeniem karanym grzywną. Głosowało 443 posłów; za
przyjęciem nowelizacji było 437; przeciwko 2 posłów, wstrzymało się 4.
4. Poseł Adam Hofman (PiS) ma rozmach. Kupił sobie nowe auto luksusowego Mercedesa. Samochód czarny Mercedes GLK jest wart –
bagatela aż 135 tys. zł. To już trzecie auto posła PiS w tej kadencji, a
w ciągu 8 lat posłowania – ósme! Poseł to ma klawe życie!
obywateli wielu europejskich krajów. W 2012 roku do Niemiec
emigrowało łącznie 1,08 mln ludzi. Jest to najwyższa liczba od 1995 r.
Zdecydowanie najwięcej emigrantów – 176,4 tys. to Polacy!
#/9-letni Witalij Nechaev specjalizuje się w historii Rusi Kijowskiej.
Uniwersytet w Czerkasach przyznał mu tytuł profesora.
Wiadomość przekazał Sung Min Jeong, który w marcu 2011 roku
opuścił swoją ojczyznę i uciekł do Sydney. Nie mógł znieść myśli, że
Koreańczycy z Chongjin jedzą ludzkie mięso. Nie są to pierwsze tego
typu doniesienia. mirror.co.uk zamieścił na swoich stronach szokujące
zdjęcia oraz filmy, na których pokazany jest wszechobecny głód oraz
akty kanibalizmu. - Ludzie w Korei Północnej są tak głodni, że
dochodzi do aktów kanibalizmu – komentował w brytyjskiej gazecie
pastor Kim Seung-Eun. - Pewien człowiek został zastrzelony,
wykonano na nim wyrok, bo zjadł połowę innego człowieka, a resztę
sprzedał jako mięso. Ludzie żyją w tym kraju jak zwierzęta – dodał.
Express.co.uk podaje przykład pewnego mężczyzny, który został
stracony za zamordowanie dwojga swoich dzieci, które później miał
zamiar zjeść. - Podczas gdy jego żona była w podróży służbowej, ten
zabił swoją najstarszą córkę, a ponieważ jego syn zobaczył co zrobił,
to zabił również syna. A kiedy żona wróciła do domu, zaproponował jej
ich zjedzenie, mówiąc: "mamy mięso". Pierwsze sygnały związane z
kanibalizmem w Północnej Korei pojawiły się w 2003 r. Uchodźcy
twierdzili, że niskie zbiory i sankcje żywnościowe powodowały
zabijane dzieci i cięcie zwłok w celu zjedzenia ich. Podobno ludzkie
mięso jest wystawiane przez sprzedawców na specjalnych matach.
#/Nadwaga i otyłość stają się jednym z najpoważniejszych problemów naszej populacji. Większość z wysoko rozwiniętych krajów przeżywa
prawdziwą epidemię nadwagi. Zjawisko jest na tyle poważne, ze stało się tematem dyskusji w wielu krajach. Stale rosnąca konsumpcja nie
tylko skraca życie ludzi, ale wpływa tez negatywnie na środowisko. Z opublikowanego przez BMC Public Health raportu wynika, że średnia
waga mieszkańca Ziemi wynosi 62 kg. Według tego raportu, Polacy zajęli 56 miejsce. Średnio ważymy 69,24 kg. Polska niestety mieści się
powyżej średniej światowej, a otyłość, zwłaszcza wśród młodzieży, zaczyna być u nas postrzegana jako poważny problem.
Ciekawostka: Najmniej na świecie ważą mieszkańcy Bangladesz. Średnia waga 49,59 kg dała temu państwu ostatnie, 177miejsce w rankingu.
Najgrubszym społeczeństwem na świecie są mieszkańcy Mikronezji, państwa na Oceanie Spokojnym. Ważą średnio 87,4 kg. Drugie miejsce
zajęło Tonga, państwo leżące na archipelagu w Polinezji na południowym Pacyfiku. Mieszkańcy Tonga ważą średnio 87,34 kg. Stany
Zjednoczone znalazły się na trzecim miejscu w raporcie. Amerykanie ważą średnio 81,93 kg. Czwarte miejsce zajęło Samoa w Oceanii.
Mieszkańcy ważą tam średnio 77,54 kg. Piąte miejsce zajął Kuwejt - 77,79 kg. Z epidemią nadwagi walczą Australijczycy, których średnia
waga wyniosła 77,36 kg. Siódme miejsce zajęła Malta - 76,96 kg,. Ósme miejsce zajął Katar - 76,87 kg. Na dziewiątym miejscu znaleźli się
Chorwaci - 76,41 kg. Pierwszą dziesiątkę najgrubszych społeczeństw na świecie zamyka Wielka Brytania. Brytyjczycy ważą średnio 75,8 kg.
CYTATY.
#/” Polska staje się liderem demokracji i jest modelem dla innych państw w transformacji”
(wiceprezydent USA Joe Biden)
#/ „W moim życiu filozoficzno-kapłańskim nie spotkałem kogoś, kto stracił wiarę po przeczytaniu Marksa, Lenina,
Nietzschego, natomiast na kopy można liczyć tych, którzy ją stracili po spotkaniu z własnym proboszczem" (ks. Józef Tischner)
#/”Antoni Macierewicz jest ustami prezesa Kaczyńskiego"
(Zbigniew Ziobro – lider Klubu Poselskiego Solidarna Polska)
#/ "Odpowiedzialni za katastrofę zginęli na pokładzie tupolewa. Stawiam na winę polskiej strony. Główną odpowiedzialność
za katastrofę ponosi polski system szkolenia pilotów wojskowych i nieegzekwowanie przez nich podstawowych procedur
bezpieczeństwa. Ich brak wyszkolenia i pewna nonszalancja to tylko skutek”
(mec. Rogalski - wieloletni adwokat J.Kaczyńskiego)
#/"Czarna Stonka Ziemska to jeden z głównych pasożytów, który rujnuje plony i dorobek naszego kraju. Aby pasożyt ten
mógł się szybko rozwijać i rozkradać Polskę, niezbędne jest stworzenie mu odpowiednich warunków. Przykład: działka warta
prawie pół miliona złotych została przekazana za mniej niż pół emerytury abp. Sławoja Leszka Głodzia, czyli za 4500zł na cel
sakralny, jakim niewątpliwie jest hodowanie danieli – co też arcybiskup na tej działce czyni"
(Armand Ryfiński - poseł Ruchu Palikota)
#/"Na przykład agent Tomek (Tomasz Kaczmarek – red.), pija wódkę na cztery takty – zaczyna od wzniesienia kieliszka na
wysokość czoła, a kończy, zamykając z rozkoszy oczy"
(„Super Express" – opisuje partyjną bibkę PiS)
SONDAŻE, NOTOWANIA …
#/ 29.05.2013r. Sondaż „Wirtualna Polska”
PiS – 30%, PO – 27%, SLD – 14%, RJP – 6%, PSL – 4%, SP – 3%, PJN – 1% .
SPORT.
Niemcy i Polacy piszą historię Ligi Mistrzów.
Zdjęcie obok doskonale ilustruje to co się wydarzyło w półfinale Ligi Mistrzów. Słynna
Barcelona została dosłownie znokautowana przez Bayern Monachium. Bawarczycy
wygrali u siebie 4:0 a w rewanżu ponownie rozbili Hiszpanów i to aż 3:0! Takiego lania nie
dostała „Barca” w całej historii rozgrywkach LM! Liga Mistrzów niewątpliwie pozwala zarobić
jej uczestnikom fortunę. UEFA przekaże wszystkim 32. klubom biorącym udział w Lidze
Mistrzów 2012/2013 ponad 910 mln euro premii. Zarówno aktualni jak i poprzedni mistrzowie
Niemiec do finału zarobili po około 60 milionów euro. Składają się na to premie od UEFA za
zwycięstwa, remisy i awans do kolejnych tur rozgrywek. Do tego doszły dochody z meczów
rozgrywanych na własnym boisku, oraz przychód z transmisji telewizyjnej. Borussia Dortmund i Bayern Monachium rozegrały 25
maja pierwszy w historii niemiecki finał Ligi Mistrzów. Lepszy okazał się Bayern wygrywając 2:1. Zwycięzca finału zarobił dodatkowo
około 10,5 mln euro, pokonany zainkasował nieco mniej - 6,5 miliona. Tak więc oba kluby z rozgrywek wyszły z pełnymi kasami.
Zawód podwyższonego ryzyka?!
W szpitalu w Murray na przedmieściach Salt Lake City zmarł arbiter piłkarski pobity przez młodego zawodnika. 46-letni
Ricardo Portillo został uderzony w głowę przez bramkarza drużyny szkolnej, ukaranego żółtą kartką. Arbiter upadł na boisko, stracił
przytomność i wkrótce zmarł. Zatrzymanemu przez policję 17-latkowi, uczestnikowi rozgrywek szkolnych Eisenhower Junior High
School w Taylorsville, grozi kara dożywotniego więzienia. To już drugi w ostatnich miesiącach taki przypadek. Na początku marca
pobity przez kilku 15- i 16-latków z amsterdamskiego klubu Nieuw Sloten został holenderski sędzia 41-letni Richard Nieuwenhuizen.
Kilka godzin później zasłabł i został odwieziony do szpitala. Następnego dnia wieczorem zmarł na skutek urazu mózgu.
Uwaga koks!
Hiszpański guru medycyny dopingowej Eufemiano Fuentes (zdj. obok) może ujawnić przed sądem większe sensacje niż wypłynęły przy okazji
afery Lance'a Armstronga i jego bandy. Świat sportu wstrzymuje oddech, czekając na kolejne wynurzenia dyplomowanego
ginekologa rodem z Las Palmas. 58-letni Fuentes trzyma w sekrecie nazwiska najsławniejszych koksiarzy, nie chcąc się narazić na
srogą zemstę. Przecież już kilkakrotnie grożono mu śmiercią. Obrotny Hiszpan oferował zawodnikom, przede wszystkim kolarzom,
środki wspomagające w postaci ludzkiego hormonu wzrostu, insuliny, EPO, a szczególnie – przetaczanie krwi. Przed
odpowiedzialnością karną chroniło go nie tylko prawo hiszpańskie (nieprzewidujące przestępstw dopingowych), lecz również
potężne siły polityczne i biznesowe. Gdy w 2006 roku zrobił się szum w związku z szeroko zakrojoną operacją Puerto (Port),
w której Guardia Civil rozpracowała całą siatkę dystrybutorów koksu z udziałem Fuentesa, jemu nawet włos nie spadł z głowy.
Żeby przekonać opinię publiczną, że jest on całkowicie niewinny, zaraz po zakończeniu operacji Puerto pokazano w telewizji, jak
podejmuje go obiadem sam król Juan Carlos. Media starają się dociec, czy ojciec opatrznościowy kolarskiej braci nie dopingował
przypadkiem tenisowego gwiazdora Rafaela Nadala, podejrzewanego coraz bardziej o nienaturalne wzmacnianie organizmu.
Jeszcze poważniejsze podejrzenia kierowane są pod adresem piłkarzy Realu Madryt i Barcelony, z którymi ponoć Fuentes
okresowo współpracował. Hiszpan nie kryje zresztą, że gdyby przyszło mu ujawnić, komu z futbolistów swego kraju podawał doping, reprezentacja
Hiszpanii zostałaby pozbawiona tytułów mistrza świata i mistrza Europy. Wygląda więc na to, że – podobnie jak to było w wypadku amerykańskiego
superkolarza Lance'a Armstronga – cała prawda zacznie stopniowo wychodzić na jaw.
Piłka nożna - kraj.
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, na swym posiedzeniu w dniu 22 maja, zatwierdził reformę rozgrywek Ekstraklasy. Przyjął też nowy Regulamin
Rozgrywek o Puchar Polski w Piłce Nożnej na sezon 2013/2014 i przedstawił nowe wymagania dla klubów I ligi. – Aby grać w europejskich pucharach,
trzeba zająć czołowe miejsce w Ekstraklasie lub wygrać Puchar Polski. Zatwierdziliśmy reformę rozgrywek Ekstraklasy na sezonie 2013/14, a także
ustaliliśmy nowy Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski. Od razu rozlosowane zostaną wszystkie rundy zasadnicze. Od 1/16 finału cztery najlepsze
zespoły Ekstraklasy z sezonu 2012/13 będą rozstawione, pozostałe drużyny będą losowane z jednego koszyka, każda w wyniku losowania otrzyma
numer startowy. W 1/16 finału i 1/8 finału gospodarzami będą drużyny z niższej ligi, przy klubach z tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzem będzie
zespół z niższym numerem startowym. W meczach 1/4 finału i półfinałowych gospodarzem pierwszego meczu będzie drużyna z niższym numerem
startowym. Przypominam również, że finał będzie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Budujemy rangę, prestiż Pucharu Polski –
powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. O dwa lata przedłużono umowę na transmitowanie I ligi ze stacją Orange sport.
Zatwierdzono także uchwałę w sprawie wymogów infrastrukturalnych dla klubów I ligi. Od sezonu 2015/16 każdy pierwszoligowiec będzie musiał
posiadać na swoim stadionie sztuczne oświetlenie, a od sezonu 2016/17 – zainstalowaną podgrzewaną murawę.
Piłka nożna - Miechów.
Kosztowne wpadki Pogoni! Dokąd zmierza Klub!
W 21 kolejce olkuskiej klasy „A” do Miechowa zjechali piłkarze Prądnika Sułoszowa. Faworyta nietrudno było wytypować bowiem
obydwie drużyny dzieli w tabeli rozgrywek przepaść. Pogoń prowadziła z 48 zdobytymi punktami natomiast goście okupowali 12
miejsce z dorobkiem zaledwie 20 punktów. Jednak jak wiadomo w piłkę nożną wygrywa ten kto strzeli więcej bramek. A tych
w Miechowie było jak na lekarstwo. Znany komentator sportowy Z.Wojtiuk napisał: Smutny to był obraz gry… Pogoń przespała
pierwszą połowę w dosłownym tego słowa znaczeniu. Gdy zabrała się wreszcie do roboty, do głosu doszły nerwy i chaos. Nic dodać
nic ująć. Nieco optymizmu wlał w serca nielicznych kibiców miechowskich Florek, który w 55 minucie zdobył bramkę dla Pogoni.
Niestety miechowianie nie poszli za ciosem a na murawie nadal panował chaos i bezładna bieganina. Nieszczęście nastąpiło w 76
minucie gdy za przypadkową rękę w polu karnym sędzia podyktował jedenastkę dla gości. Mimo rozpaczliwych wysiłków gospodarzom
nie udało się już pokonać bramkarza Prądnika i cały mecz zakończył się remisem 1:1. W 23 kolejce Pogoń chyba definitywnie
pogrzebała swoje szanse na awans przegrywając na własnym boisku z Unią Jaroszowiec 1:2. Z takich wyników Pogoni najbardziej
cieszą się działacze i piłkarze Leśnika Gorenice, którzy wyprzedzili naszych futbolistów o dwa punkty i mają jeden mecz rozegrany
mniej. Już teraz zapowiedzieli, że do końca rozgrywek A klasy zamierzają wygrać wszystkie mecze i awansować do okręgówki.
Komentarz: Podczas meczu z Unią Jaroszowiec byliśmy świadkami gorszącego incydentu. Grający trener Miechowian, któremu nie
spodobała się jedna z decyzji sędziego spotkania, przebiegł pół boiska aby z zaciśniętymi pięściami wykrzyczeć w twarz arbitrowi co
sądzi o jego decyzji. Na szczęście prowadzący był wyrozumiały i ukarał pana trenera tylko żółtą kartką. Natychmiast na trybunach
padły pytania o kwalifikacje trenera do pracy z młodzieżą. Z rozmów z zawodnikami, działaczami i kibicami wyłania się bardzo
niepokojący obraz tego co dzieje się w zasłużonym miechowskim klubie piłkarskim. Podczas meczu z Unią usłyszałem od 19-letniego
chłopca szokującą opowieść o powodach, dla których nie gra. Otóż młodzieniec ten odniósł poważną kontuzję podczas kolejnego
spotkania Pogoni. Lekarz stwierdził groźny uraz kolana. Do dokładnego zdiagnozowania i ewentualnego leczenia jest konieczna
artroskopia chorego stawu kolanowego. Zawodnik ma wyznaczony taki zabieg ale dopiero na miesiąc styczeń 2014roku! Można by go
wprawdzie wykonać w ciągu tygodnia ale trzeba za to zapłacić 3 900zł. Rodziców chłopaka nie stać na taki wydatek a Klub umył ręce.
Podobnie ma się sprawa z kolejnym niegrającym 24-letnim zawodnikiem, który podczas gry dla miechowskiej drużyny odniósł poważną
kontuzję barku. Pan Prezes po prostu podziękował mu za grę. Od kolejnego z siedzących na trybunach zawodników uzyskałem
informację, że aktualnie na boisku znajduje się tylko 4 graczy z Miechowa! Reszta to armia zaciężna. W takim razie pytam: co to za
strateg, który wydaje zapewne niemałe pieniądze klubowe na byle jakich kopaczy. Po co w takim razie druga drużyna skoro nie ma
miejscowych zawodników do pierwszej drużyny?! Taki stan rzeczy musi rodzić pytania zasadnicze: dla kogo istnieje, w jakim
celu działa oraz dokąd zmierza MKS Pogoń pod obecnym kierownictwem.
ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI.
Burmistrz Miechowa kadencji 2010-2014 działa.
Data i miejsce urodzenia: 28-03-1981, Miechów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik samorządowy.
Stan cywilny: kawaler. Przynależność partyjna: -Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział
Prawa i Administracji. Wynik – b. dobry. Studia Podyplomowe – UJ Kraków
Burmistrz Miechowa działa.
#/Od 25 kwietnia do 19 czerwca uczniowie szkół podstawowych Gminy Miechów uczestniczyć będą w nauce pływania w ramach
projektu „Już pływam”. Cel zajęć - aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów klas I-VI. Zajęcia sa szansą na zdobycie
umiejętności pływania. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów w Centrum Rozwoju Com–Com Zone
w Miechowie. Projekt współfinansowany jest przez Województwo Małopolskie w kwocie 26 300 zł, co stanowi 43% całkowitej wartości.
#/ 6 maja dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Miechów wzięły udział w Dniu Otwartym Urzędu dla Maluchów.
Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda praca Burmistrza oraz jego zastępcy, a także poszczególnych wydziałów i referatów (zdj-1,2).
#/Zakończono remont dwóch odcinków dróg gminnych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i chodnika na terenie
Gminy Miechów”. Zadanie obejmowało przebudowę drogi Szczepanowice Parcela-Orłów oraz wykonanie nakładki bitumicznej na ul.
Prądzyńskiego pomiędzy ul. Sowińskiego a drogą krajową E-7. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty
ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni. Całkowita wartość zadania wyniosła: 104 325,22 zł (zdj-3,4).
#/17 maja przekazano plac budowy pod inwestycję „Remont i adaptacja miejsca rekreacyjnego na os. Żeromskiego w Miechowie".
Zakres prac obejmuje: rekultywację nawierzchni placu, wykonanie utwardzonego dojścia do placu, nowe wyposażenie: wieża
podwójna ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa, huśtawki sprężynowe, karuzela tarczowa, ławeczki ogrodowe i kosze na śmieci.
W ramach zadania zostaną również nasadzone wieloletnie krzewy ozdobne. Całkowita wartość projektu wynosi 50 tys. zł, z czego
23 tys. zł to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawcą robót jest Zakład
Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Paweł Kozieł z Krakowa. Prace potrwają do 10 lipca br.
Miechowskie Gimnazjum w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II.
Życie, działalność i naukę błogosławionego Jana Pawła II przedstawili uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity w Miechowie podczas zorganizowanego 11
maja w Miechowskim Domu Kultury koncertu. Już od 8 lat uczniowie Gimnazjum
organizują coroczne koncerty poświęcone pamięci błogosławionego Jana Pawła II. W tym
roku impreza była połączona ze zbieraniem pieniędzy na rehabilitację Kaliny Mikuły. Na
scenie MDK uczniowie szkoły prezentowali swoje umiejętności muzyczne (zdj. obok) oraz
przypomnieli nauki i myśli naszego papieża. Na wielkim ekranie nad sceną mogliśmy oglądać
materiały filmowe związane z życiem i działalnością polskiego papieża.
#/ W Gimnazjum Nr 1 odbył się konkurs dla klas I i II dotyczący Konstytucji 3 maja. Osiem zespołów 3-osobowych odpowiadało na
szczegółowe pytania historyczne. W konkursie wzięli udział uczniowie klas: Ib, Ic, Ie, If, Ig oraz IIa, IIc i IIe. Drużyny zmagały się z
trudnymi pytaniami, np. Kto należał do przywódców Stronnictwa Patriotycznego?, Gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja?, Z którą bitwą
jest związane ustanowienie orderu Virtutti Militari? I wiele, wiele innych.
Nagrodzeni otrzymali z rąk pani dyrektor Gimnazjum, Zofii Piechowicz pamiątkowe książki. Wyniki konkursu:
I miejsce - klasa II e: Weronika Karpacka, Jakub Piec i Maksymilian Tabor
II miejsce - klasa I f: Karolina Mickuś, Aleksandra Poniedziałek i Dominika Szarek
III miejsce - klasa II c: Katarzyna Bogacz, Adrianna Sieradzka i Kamil Sado
HUMOR – nadesłane przez czytelników.
#/ Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie... No, wreszcie weszły! Spocona siedzi na
podłodze, dziecko mówi:- Ale mam buciki odwrotnie...Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły!
Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły! Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: - Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły! Na to dziecko : -...bo to są buciki mojego brata
ale mama kazała mi je nosić. Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!. - No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki? - W bucikach.
Gmina Smarczewo powiat Śmiechowski. (71)
#/ Powiat Śmiechowski to nie tylko gmina Smarczewo. W sąsiedniej gminie Pluciska niezrównany i jedyny w swoim rodzaju wójt Stan Zaplutek tworzy
samorządową historię. Wraz ze swym consiliere Niewczasem traktują bowiem gminę jak własny doświadczalny folwark. Wydumane przez nich i niestety
wprowadzane w życie pomysły dotyczące rozwiązywania spraw i problemów związanych z administracją tej jednostki samorządowej są często unikalne
w skali kraju a może i kosmosu. Myliłby się ten kto by uważał, że ta ich „nowatorska” działalność absorbuje ich bez reszty. Nasi bohaterowie znajdują
oczywiście czas na właściwą dbałość o swe prywatne interesy. Zaplutek swoje ciężko zarobione pieniądze przeznacza na pomnożenie swych
prywatnych dóbr ziemskich. Cichcem skupuje grunty we wsiach tworzących jego obszar działania. Uzbierało się już tego dobre kilkadziesiąt hektarów.
No cóż przezorny zawsze ubezpieczony i to nie koniecznie w PZU. Wójtem się bywa a hektary albo się ma albo się ich nie ma.
Poczta – czyli od Was do nos
Szlag mnie trafił jak przeczytałem w Dzienniku Polskim artykuł o naszych wspaniałych strażakach i o ich bezbłędnych działaniach po ulewie w dniu
3 maja. Czytam także, że: Członkowie zarządu powiatu miechowskiego wysoko ocenili działania ratownicze, prowadzone przez zawodowe
i ochotnicze jednostki Straży Pożarnej po gwałtownych opadach deszczu w dniach 3 i 4 maja. Zamiast wygadywać głupoty członkowie zarządu
powinni wyjechać w teren i porozmawiać z poszkodowanymi wtedy dowiedzieliby się prawdy. A na moim przykładzie wygląda ona następująco.
Mieszkam w Nasiechowicach i po wieczornej ulewie 3 maja moje gospodarstwo uległo poważnemu podtopieniu.
Reakcja interweniujących jednostek strażackich była „natychmiastowa”! Już po 4 (czterech) godzinach dotarł do
ECHO MIECHOWA
nas niewielki samochodzik straży pożarnej z Tczycy!!! Strażacy dysponowali małą, przestarzałą pompą, która co
ISSN 1898-0716 Ns. Rej. Pr 152/08
Wydawca : Stowarzyszenie
trochę zatykała się i przestawała pompować. W końcu strażacy dali za wygraną i zwinęli się a my pozostaliśmy
Im. Macieja Miechowity
sami ze swoją zalaną piwnicą. Dlatego jak czytam w gazecie, że niejaki pan Perek bajdurzy, że dzięki szybkim
ul. Targowa 6/3
32-200 Miechów
decyzjom i działaniom, sytuacja została opanowana z chwilą ustania opadów to mi ręce opadają. Tak to
Redakcja : os. Młodych 5
rządzący powiatem poprawiają swoje samopoczucie i przekonanie o dobrze spełnionym obowiązku. TFU!
Redaktor naczelny: J.P.Janus
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
http://echomiechowa.iap.pl/

Podobne dokumenty

echa z gminy i miasta. - Echo Miechowa

echa z gminy i miasta. - Echo Miechowa Jak już pisaliśmy, Rada Gminy Kozłów zaaprobowała pomysł wójta Stanisława Pluty dotyczący likwidacji wszystkich gminnych szkół podstawowych. W ich miejsce powstała jedna szkoła zbiorcza w Kozłowie....

Bardziej szczegółowo

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa wydatków na wywóz śmieci gospodarstw zamieszkałych przez kilka osób. Przykład: dwuosobowa rodzina zapłaci za śmieci nie segregowane 20zł. Dotychczas płaciła za wywóz 1-go pojemnika takich śmieci 10...

Bardziej szczegółowo

echa z gminy. - Echo Miechowa

echa z gminy. - Echo Miechowa Gmina Książ Wielki – do likwidacji Szkoła Podstawowa w Rzędowicach. Gmina Miechów – do likwidacji Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach. (czytaj w numerze)

Bardziej szczegółowo