Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników Oprogramowanie nawigacyjne

Komentarze

Transkrypt

Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników Oprogramowanie nawigacyjne
Oprogramowanie nawigacyjne
Navitel Nawigator
Instrukcja dla użytkowników
(do palmtopów)
© NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Treść niniejszej instrukcji oraz wszelkie materiały demonstracyjne dołączone do niej stanowią wyłączną własność "CTN" Z.S.A. Dowolne komercyjne wykorzystanie instrukcji możliwe
jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody "CTN" Z.S.A. Informacje zawarte w tym dokumencie nie nogą być zmieniane bez powiadomienia "CTN" Z.S.A.
Spis tre ci
1.
2.
3.
4.
Wstęp ..........................................................................................................................5
Ogólne informacje o systemie..................................................................................5
Wymagania techniczne .............................................................................................8
Instalacja Navitel Nawigator .....................................................................................9
4.1. Instalacja programu ...........................................................................................9
4.1.1. Instalacja na Windows Mobile...................................................................9
4.1.2. Instalacja na Android z płyty CD ...............................................................11
4.1.3. Instalacja na Android z pomocą Andrioid Market......................................13
4.1.4. Instalacja na Symbian OS.........................................................................15
4.2. Instalacja map i dodatków ..................................................................................16
4.3. Automatyczna rejestracja ...................................................................................17
4.3.1. Automatyczna rejestracja programu..........................................................17
4.4. Rejestracja przez Internet...................................................................................18
4.4.1. Rejestracja programu ......................................................................................18
5. Interfejs programu .....................................................................................................20
5.1. Interfejs programu w czasie pokonywania trasy ................................................20
5.2. Interfejs programu podczas przeglądania mapy ................................................22
6. Strony programu ........................................................................................................24
6.1. Strona "Mapa" ....................................................................................................24
6.1.1. Przeglądanie mapy ...................................................................................24
6.1.2. Zmiana skali .............................................................................................24
6.1.3. Nachylenie mapy.......................................................................................24
6.1.4. Kursor GPS ..............................................................................................24
6.1.5. Kompas .....................................................................................................25
6.1.5.1. Obracanie mapy: .............................................................................25
6.1.5.2. Wygląd mapy: ..................................................................................25
6.1.5.3. Wygląd dzienny/nocny mapy ...........................................................25
6.1.6. Panele informacyjne..................................................................................26
6.2. Strona "Czujniki” .................................................................................................26
6.2.1 Lista czujników ...........................................................................................27
6.3. Strona "Satelity" ..................................................................................................32
6.4. Strona "Trasa".....................................................................................................33
6.5. Strona "Pogoda...................................................................................................34
7. Menu główne ..............................................................................................................35
7.1. “Znajdź”...............................................................................................................35
7.2. “Trasa” ................................................................................................................35
7.2.1. «Wyłącz prowadzenie» .............................................................................35
7.2.2. «Kolejny punkt».........................................................................................36
7.2.3. «Symulacja trasy» .....................................................................................36
7.2.4. «Pokaż trasę» ...........................................................................................36
2
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7.2.5. «Właściwości trasy» ..................................................................................36
7.3. “Strony” ...............................................................................................................36
7.4. «Informacje» .......................................................................................................37
7.5. «Ustawienia» ......................................................................................................38
7.5.1. «Mapa». ....................................................................................................38
7.5.1.1. «Detalizacja mapy»..........................................................................38
7.5.1.2. «Góra mapy». ..................................................................................38
7.5.1.3. «Otwórz atlas». ................................................................................39
7.5.1.4. «Efekty wizualne». ...........................................................................40
7.5.1.5. «Filtrowanie POI». ...........................................................................40
7.5.2. «Nawigacja»..............................................................................................41
7.5.2.1. «Środek transportu». .......................................................................42
7.5.2.2. "Ustawienia trasy" ............................................................................42
7.5.2.3. "Skala" .............................................................................................42
7.5.2.4. "Prowadzenie"..................................................................................43
7.5.2.6. "Automatyczny powrót" ....................................................................43
7.5.3. "Ustawienia regionalne". ...........................................................................44
7.5.3.1 "Język" ..............................................................................................44
7.5.3.2 "Głos" ................................................................................................44
7.5.3.3 "Klawiatura".......................................................................................45
7.5.3.4 "Jednostki miar" ................................................................................45
7.5.4. "Serwisy on-line". ......................................................................................46
7.5.4.1. "Korki". .............................................................................................46
7.5.4.2. "Wymiana danych"...........................................................................46
7.5.4.3. "Pogoda". .........................................................................................47
7.5.5. "Satelity". ...................................................................................................47
7.5.6. "Ustawienia interfejsu"...............................................................................48
7.5.6.1. "Skórka". ..........................................................................................48
7.5.6.2. "Interfejs"..........................................................................................49
7.5.6.3. "Ukryj elementy"...............................................................................50
7.5.6.4. "Inercyjne skrolowanie list" ..............................................................50
7.5.6.5. "Potwierdzanie wyjścia" ...................................................................50
7.5.7. "Urządzenie"..............................................................................................51
7.5.7.1. "Dźwięk"...........................................................................................51
7.5.7.2. "Orientacja ekranu" ..........................................................................51
7.5.7.3. "Zarządzanie zasilaniem".................................................................51
7.5.7.4. "Zegar" .............................................................................................51
7.5.8. "Ostrzeżenia".............................................................................................52
7.5.9. "Dziennik" ..................................................................................................52
7.5.9.1. "Zapisywanie trasy"..........................................................................52
7.5.9.2. "Format trasy" ..................................................................................52
7.5.9.3. "Katalog tras" ...................................................................................52
7.5.9.4. "Wizualizacja tras" ...........................................................................52
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
3
7.5.10. "Odrzuć wszystkie ustawienia"................................................................52
8. Możliwości funkcjonalne...........................................................................................53
8.1. Trasy ...................................................................................................................53
8.1.1. Autorouting ................................................................................................53
8.1.2. Autorouting z wyszukiwania ......................................................................53
8.1.3. Ręczne wyznaczanie trasy........................................................................54
8.1.4. Edytowanie trasy .......................................................................................54
8.1.5. Edytowanie punktów trasy ........................................................................55
8.1.6. Właściwości trasy ......................................................................................55
8.2. Trasa...................................................................................................................56
8.3. Punkty trasy........................................................................................................56
8.4. Korki....................................................................................................................58
8.5. Radary ................................................................................................................59
8.5.1. Edycja informacji o radarach.....................................................................59
8.5.2. Usuwanie informacji o radarach................................................................60
8.6. Wyszukiwanie .....................................................................................................60
8.6.1. Wyszukiwanie "Wg adresu" ......................................................................60
8.6.2. Wyszukaj "Najbliższe" ..............................................................................61
8.6.3. Wyszukaj "Punkty trasy" ...........................................................................62
8.6.4. "Historia"....................................................................................................62
8.6.5. "Ulubione"..................................................................................................63
8.6.6. Wyszukaj wg współrzędnych ....................................................................63
8.6.7. Wyszukaj "Navitel.SMS"............................................................................63
8.7. Trójwymiarowe modele obiektów........................................................................64
8.8. Navitel. SMS.......................................................................................................64
8.9. Dodatkowe schematy kolorystyczne (Skins) ......................................................64
9. Możliwe problemy i sposoby ich rozwiązywania....................................................65
9.1. Możliwe błędy .....................................................................................................65
9.2. Uruchamianie programu po niepoprawnym zamknięciu ....................................67
10. Aktualizacja ..............................................................................................................68
10.1 Aktualizacja programu .......................................................................................68
10.2 Aktualizacja map................................................................................................68
11. Słowniczek ................................................................................................................69
12. Informacja o firmie "CTN".......................................................................................71
13. Znaki handlowe ........................................................................................................72
4
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
1. Wstęp
Program "Navitel Nawigator" to wielofunkcyjne oprogramowanie przeznaczone do efektywnego wyszukiwania najkrótszej trasy na mapie. Podpowiedzi głosowe umożliwią Ci przemieszczanie się po trasie bez zwracania uwagi na monitor i odwracania uwagi od kierowania
samochodem, a funkcja "Navitel.Korki" pomoże szybko ominąć powstający na drodze zator.
Niniejszy dokument jest instrukcją dla użytkownika systemu nawigacyjnego "Navitel
Nawigator". Opisano w nim elementy interfejsu użytkownika, podstawowe funkcje programu
nawigacyjnego oraz kolejność czynności podczas wykonywania typowych operacji.
2. Ogólne informacje o systemie
GPS (Global Positioning System) - to system satelitarny umożliwiający określenie położenia
obiektów i ich prędkości. Aby najefektywniej wykorzystywać urządzenia wyposażone w technologię GPS należy zapoznać się z podstawowymi zasadami działania tej technologii.
System GPS, nazywany również NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging),
oparty jest o satelity krążące po orbitach wokół Ziemi. 24 satelity zapewniają 100% działanie
systemu w dowolnym punkcie kuli ziemskiej, ale nie zawsze mogą zapewnić pewny odbiór i
dobre obliczenie położenia. Dlatego aby zwiększyć dokładność opisu położenia oraz tolerancję na wypadek błędów utrzymuje się dużą całkowitą liczbę satelitów na orbicie. Maksymalna
możliwa ilość jednocześnie pracujących satelitów w systemie NAVSTAR jest ograniczone do
32.
GPS jest pasywnym systemem nawigacji który umożliwia odbiór sygnałów satelitów i wyklucza możliwość nadawania sygnału. Sygnał satelitów GPS posiada częstotliwość 1,227 i
1,575 GHz. Oznacza to, że przeszkodami dla fali elektromagnetycznej o takiej częstotliwości
mogą być powierzchnie metalowe lub drewniane, niektóre rodzaje tworzyw sztucznych,
beton. Z tego powodu nie można odebrać sygnału satelitów w żelbetonowym budynku konieczne jest przeniesienie urządzenia w bardziej sprzyjające odbiorowi sygnału miejsce.
Uwaga! Najdokładniejszych odczytów można oczekiwać odbierając sygnały w otwartym terenie z co najmniej 4 równomiernie rozmieszczonych na sklepieniu niebieskim satelitów przy
czym urządzenie powinno być nieruchome względem Ziemi.
Dokładność oznaczenia położenia zależy od ilości satelitów, z którymi współpracuje urządzenie. Jeśli odbiornik może wybrać spośród dużej ilości odbieranych sygnałów ¬te najlepsze,
to odbije się to na dobrej dokładności określenia współrzędnych. Jeśli urządzenie nie będzie
miało możliwości wyboru sygnałów, jego dokładność będzie trudna do określenia.
System nawigacyjny nie aktywuje się od razu po włączeniu odbiornika GPS. Wiadomości
nawigacyjne przekazywane z satelitów zawierają dwa rodzaje danych - efemerydy i alma© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
5
nach satelitów. W almanachu przekazywane są parametry orbity za pomocą których można
obliczyć przykładowe położenie satelitów z wystarczająco dużym błędem. Znajdujący się w
pamięci odbiornika almanach stale się aktualizuje ponieważ każdy satelita przekazuje dane
almanachu dla swojej grupy satelitów. Długość "życia" almanachu wynosi 2-3 miesiące, Po
tym czasie rosnąca wartość błędu w obliczeniach staje się niedopuszczalna.
Dane efemeryd zawierają parametry, dzięki którym można dokładniej obliczyć obecne położenie satelitów. W odróżnieniu od almanachu każdy z satelitów przekazuje wyłącznie swoje
własne efemerydy. Długość "życia" efemeryd nie przekracza 4-6 godzin.
Przekazywane z satelitów informacje o danych efemeryd i almanachu są stale korygowane.
Odbywa się to raz (jeśli jest taka konieczność - częściej) na dobę. Sieć stacji naziemnych
otrzymuje informacje z satelitów analogicznie jak zwykli użytkownicy. Tam informacje porównywane są z wzorcowymi, obliczane są poprawki korygujące i przekazywane do stacji głównej, skąd są wysyłane do satelitów.
Czas "startu" konieczny, aby odbiornik mógł określić położenie po włączeniu, jest zależny od
istniejącej w pamięci urządzenia informacji wyjściowej. Wyróżnia się następujące tryby:
• "Zimny start" - czas, położenie, almanach i efemerydy nieznane. Może wynikać z długiego
czasu wyłączenia urządzenia (ponad 70 godzin) lub przewiezienia go w stanie wyłączonym
na dużą odległość. W takim przypadku konieczne jest załadowanie na urządzenie nowych
danych o almanachu u efemerydach. Proces ładowania może trwać ponad 20 minut.
• "Ciepły start" - czas, położenie, almanach i efemerydy znane. Urządzenie rozpoczyna
pobieranie informacji o efemerydach, po czym gotowe jest do określenia położenia. "Ciepły
start" trwa zwykle kilka minut.
• "Gorący start" - almanach i efemerydy znane, czas i położenie znane z pewnym błędem.
Jeśli urządzenie znajdowało się w stanie wyłączonym krócej niż 4 godziny możliwy jest najszybszy sposób uruchomienia systemu. Na daną chwilę ostatnie dane są aktualne z wyjątkiem niewielkich nieścisłości, które system usuwa w czasie krótszym niż minuta.
"Navitel Nawigator" - to oprogramowanie nawigacyjne opracowane dla różnych urządzeń
wyposażonych we wbudowane lub podłączane odbiorniki GPS.
Program umożliwia ładowanie dokładnych map miast i obwodów Rosji z numerami domów,
nazwami ulic, stacji metra i innymi użytecznymi informacjami. Satelitarny program nawigacyjny zapewnia między innymi głosowe prowadzenie po trasie. Program został zoptymalizowany do standardowej rozdzielczości monitora, zapewnia szybkie skalowanie i obracanie mapy
oraz automatyczne przełączanie między mapami o różnych skalach.
Zalety programu "Navitel Nawigator" w porównaniu z innymi podobnymi programami:
6
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
1. Zapewnia szybkie skalowanie i obracanie mapy;
2. Automatyczne przełączanie pomiędzy mapami;
3. Wybór orientacji mapy - wg kierunku przemieszczania się, wg kierunku trasy lub wg kierunku geograficznego na północ;
4. Tryb pełnoekranowy;
5. Pełnowartościowa obsługa trybów map 2D i pseudo 3D;
6. Wyskakujące podpowiedzi;
7. Możliwość ładowania informacji dotyczących sytuacji na drogach (korki) od firmy Navitel.
Głównymi zadaniami wykonywanymi przez program są: określanie i wyświetlanie obecnej
pozycji na mapie, automatyczne i ręczne wyznaczanie trasy, wyszukiwania obiektów na
różne sposoby, obliczanie i wyświetlanie na mapie informacji dotyczących podróży, wyświetlanie i zapisywanie toru ruchu i wiele innych.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7
3. Wymagania techniczne
System operacyjny urządzenia:
1. Pocket PC 2003 SE;
2. Windows Mobile 5.0;
3. Windows Mobile 6.0;
4. Windows Mobile 6.1;
5. Windows Mobile 6.5;
6. Android OS 1.5 lub nowszy;
7. Symbian OS.
Ilość pamięci operacyjnej:
Ponad 10 MB pamięci operacyjnej (zależnie od rozmiaru zainstalowanej mapy).
Monitor:
1. Tryb VGA (640x480);
2. Tryb QVGA (320x240);
3. Tryb WVGA (800х480);
4. Rozdzielczość 240х240;
5. Tryb HVGA (320x480);
6. Tryb WXGA (1280x800, 1280x720);
7. Tryb WSVGA (1024x480, 1024x600);
Odbiorniki GLONASS/GPS:
1. Protokół NMEA-0183;
2. Protokół SiRF binary;
3. Protokół Garmin;
4. Zewnętrzny odbiornik można podłączyć poprzez port szeregowy, USB, BlueTooth, gniazda CompactFlash, SDIO
8
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
4. Instalacja Navitel Nawigator
4.1. Instalacja programu
4.1.1. Instalacja na Windows Mobile
1. Przygotuj wolną od jakichkolwiek danych kartę pamięci SD lub micro SD (karty pamięci
może nie być w komplecie) i umieść ją w Twoim urządzeniu (Rys. 1);
Rys. 1
2. Korzystając z kabla USB podłącz urządzenie do komputera osobistego (Rys. 2). W celu
synchronizacji komputera i urządzenia przydatny będzie program "MS Active Sync" (lub
Centrum urządzeń Windows Mobile jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows
Vista/7). Najnowsza wersja programu do ściągnięcia jest dostępna na stronie: http://microsoft.com/;
Rys. 2
3. Umieść płytę Navitel w stacji DVD Twojego komputera (Rys. 3) i poczekaj aż wyświetli się
okno instalacji. Jeśli okno instalacji nie pojawiło się skorzystaj z Eksploratora i uruchom znajdujący się na płycie plik autorun.exe;
Rys. 3
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
9
4. W oknie instalacji wybierz zakładkę "Instalacja oprogramowania" i naciśnij na punkt
"Zainstaluj na Windows Mobile OS. Jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, uruchom
Eksplorator i przejdź do katalogu na płycie \Install\Navitel Navigator i uruchom plik
Navitel_setup_WM.exe.
5. Uruchomiony manager instalacji pomoże Ci zainstalować program w Twoim palmtopie.
Aby kontynuować naciśnij "Dalej".
6. Kolejne okno zawiera umowę licencyjną. Przeczytaj ją i jeśli zgadzasz się ze wszystkimi
wymienionymi punktami zaznacz punkt "Akceptuję umowę licencyjną". Aby kontynuować
naciśnij "Dalej";
7. Wybierz składniki, które chcesz zainstalować w urządzeniu). Domyślnie jest to "Navitel
Nawigator" i jest już wybrany;
8. Rozpoczyna się proces przenoszenia komponentów programu na urządzenie;
9. Po zakończeniu procesu przenoszenia komponentów na monitorze wyświetli się informacja o tym, (Rys. 11) że dalsza instalacja będzie przebiegała bezpośrednio na urządzeniu;
10. Instalator zaproponuje Ci wybór miejsca instalacji" "Urządzenie", "\Flash Disk" lub jeśli
model Twojego urządzenia obsługuje) "\Karta pamięci". Z dostępnych możliwości należy
wybrać "Urządzenie" (Zależnie od modelu urządzenia karta pamięci może mieć różne nazwy,
np. Storage card lub SD-card)
11. Rozpoczyna się proces instalowania programu na urządzeniu;
12. Po zakończeniu instalacji na monitorze pojawi się okno informujące. Aby zamknąć okno
i zakończyć instalację oprogramowania na urządzeniu naciśnij na przycisk "OK"
10
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
4.1.2. Instalacja na Android z płyty CD
1. W menu urządzenia wybierz "Ustawienia"->"Dodatki"-> i zaznacz punkt "Nieznane źródła"
(Rys. 4). Dzięki temu będziesz mógł zainstalować Navitel Nawigator na urządzeniu;
Rys. 4
2. W menu urządzenia wybierz "Ustawienia" -> "Położenie" i zaznacz punkt "Włącz satelity
GPS" (Rys. 5). Opcja ta pozwoli na wykorzystanie do pozycjonowania przez urządzenie nie
tylko głównych źródeł sygnału GSM (stacje bazowe) ale również dokładniejsze źródło - satelity GPS;
Rys. 5
3. Korzystając z kabla USB podłącz urządzenie do komputera (Rys. 6);
Rys. 6
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
11
4. Umieść płytę Navitel w stacji DVD Twojego komputera (Rys. 7) i poczekaj na uruchomienie okna instalacji. Jeśli okno instalacji nie pojawi się skorzystaj z Eksploratora i uruchom
znajdujący się na płycie plik autorun.exe;
Rys. 7
5. W oknie instalacji wybierz zakładkę "Instalacja oprogramowania" i naciśnij na punkt
"Instaluj na Android OS", lub skorzystaj z "Eksploratora" przechodząc do katalogu na płycie
\Install\Navitel Navigator i uruchom plik Navitel_setup_Android.exe.
6. Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi i aby przenieść komponenty do instalacji na
urządzenie naciśnij "Dalej";
7. Rozpoczyna się proces instalowania programu na urządzeniu (Rys. 8). Naciśnij "Instaluj";
8. Po zakończeniu procesu instalacji na monitorze pojawi się okno powiadamiające (Rys. 9)
w którym możesz wybrać "Otwórz" - uruchom aplikację lub "Gotowe" - zamknij okno.
Rys. 8
12
Rys. 9
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
4.1.3. Instalacja na Android z pomocą Andrioid Market
1. Aby zainstalować program w ten sposób wymagany jest dostęp do Internetu (GPRS, 3G,
Wi-Fi lub inny możliwy sposób). Ponieważ plik instalacyjny Navitel Nawigator ma ponad 10
MB zalecamy skorzystanie z połączenia Wi-Fi.
2. Z menu urządzenia uruchom aplikację "Market". " (Rys. 10). Umożliwi to zainstalowanie
programu Navitel Nawigator na urządzeniu;
Rys. 10
3. Naciśnij przycisk "Szukaj" i w pojawiające się pole wpisz "Navitel". Z listy programów
wybierz "Navitel Nawigator". (Rys. 11);
Rys. 11
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
13
4. Na monitorze urządzenia pojawi się okno z opisem programu (Rys. 12). Zapoznaj się z nim
i wybierz "Zainstaluj".
Rys. 12
5. System operacyjny uprzedzi Cię o możliwościach programu (Rys. 13). Aby kontynuować
instalowanie naciśnij "OK".
6. Program zacznie ładowanie i instalację, ich przebieg możesz obserwować w menu "Ładowanie" w programie "Market" (Rys. 14).
Rys. 13
14
Rys. 14
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
4.1.4. Instalacja na Symbian OS
1. Wejdź na stronę http://navitel.cz/download/ i ściągnij plik instalacji Navitel Nawigator na
Symbian OS navitel_x.x.x.sis (Rys. 15);
Rys. 15
2. Przenieś plik aktywacji navitel_x.x.x..sis na kartę pamięci SD (microSD) i umieść kartę w
urządzeniu (Rys. 16);
Rys. 16
3. Na urządzeniu otwórz zawartość karty pamięci ("Menu" ->"Aplikacje" -> "Manager plików"
-> "Karta pamięci");
4. Wybierz plik Navitel_x.x.x.x.sis i naciśnij "Funkcje" -> "Otwórz";
5. Na monitorze pojawi się informacja o instalacji Navitel Nawigator Naciśnij "OK";
6. Wybierz miejsce do zainstalowania programu. Jeśli chcesz zainstalować Navitel Nawigator
na pamięć wewnętrzną urządzenia sprawdź, czy ilość wolnej pamięci wynosi co najmniej 15
MB;
7. Zaczekaj do końca instalacji
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
15
4.2. Instalacja map i dodatków
1. W oknie instalacji Navitel Nawigator wybierz punkt "Instalacja map" lub skorzystaj z programu "Eksplorator" w celu przeglądania zawartości dysku;
2. Wyciągnij kartę pamięci z urządzenia i umieść w podłączonym do komputera czytniku kart
lub wybierz w ustawieniach urządzenia podłączenie do komputera jako czytnik kart SD;
3. Skopiuj folder "NavitelContent" do katalogu głównego używanej przez Ciebie karty pamięci;
Uwaga: Folder "NavitelContent" zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
License — folder z licencjami;
Maps — folder z plikami map;
Models — folder z modelami 3D;
Routes — folder z eksportowanymi trasami;
Maps — folder z plikami map;
Skins — alternatywne wersje kolorystyczne schematu interfejsu programu;
Speedcams — informacje o kamerach kontrolnych i niebezpiecznych odcinkach dróg;
Voices — dodatkowe pakiety głosowe.
4. Jeśli korzystałeś z oddzielnego czytnika kart włóż kartę pamięci z powrotem do urządzenia (Rys. 17);
Rys. 17
16
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
4.3. Automatyczna rejestracja
4.3.1. Automatyczna rejestracja programu
1. Podłącz urządzenie do sieci Internet (GPRS, Wi-Fi lub w dowolny inny sposób);
2. Uruchom Navitel Nawigator na urządzeniu;
3. W oknie rejestracji (Rys. 18) wybierz punkt "Automatyczna rejestracja";
Rys. 18
4. Aby włączyć cyfrową klawiaturę (Rys. 20) kliknij na pole do wprowadzania klucza licencyjnego (Rys. 19) i wprowadź klucz licencyjny do swojej kopii programu. Aby potwierdzić klucz
naciśnij na symbol zielonego kwiatka w prawym dolnym rogu.
Rys. 19
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Rys. 20
17
4.4. Rejestracja przez Internet
4.4.1. Rejestracja programu
1. Wejdź w swój profil na stronie http://navitel.cz (Rys. 21). Jeśli jeszcze się nie rejestrowałeś na swoim profilu musisz to zrobić teraz.
Rys. 21
2. Przejdź do zakładki "Moje urządzenia" ->"Aktywacja klucza", w wyskakującym menu
wybierz punkt "Aktywacja klucza do programu i wykonuj instrukcje pokazane na stronie (Rys.
22)
Rys. 22
18
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
3. Po dodaniu urządzenia w zakładce "Moje urządzenia" możesz ściągnąć klucz licencyjny
(Rys. 23). Skopiuj go do znajdującego się na karcie pamięci Twojego urządzenia folderu
\NavitelConten\License\.
Rys. 23
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
19
5. Interfejs programu
5.1. Interfejs programu w czasie pokonywania trasy
Na rysunku przedstawiono podstawowe elementy interfejsu i zarządzania programem.
Przedstawione na rysunku urządzenie nie jest
urządzeniem standardowym, zalecanym czy też
reklamowanym. Model Twojego urządzenia i
orientacja monitora mogą się różnić od ukazanych na rysunku ale funkcjonalność interfejsu
pozostanie bez zmian.
Rys. 24
№
1
Nazwa
Krótki opis funkcji
Ikonka kolejnego manewru. Na szarym tle wyświetlane są rożne zakręPanel informa- ty, odległość do kolejnego manewru w metrach lub kilometrach itd.
Naciśnięcie na ikonkę powoduje zatrzymanie prowadzenia po trasie i
cyjny
wywołanie innych opcji trasy.
Naciśnięcie na przycisk otwiera menu kontekstowe. W tym menu
można przełączyć orientację mapy ("Północ na górze" - ikonka zamka
obok kompasu, "Obracać zgodnie z kierunkiem" - trasa obok kompasu,
"Obracać zgodnie z trasą” zgięta biała linia do góry obok kompasu),
widok mapy (widok płaski 2D i widok panoramiczny 3D) oraz ustawienia mapy ("Dzienne", "Nocne", "Auto"). Podczas pokonywania trasy
kompas zawsze wskazuje północ.
2
Kompas
3
Dźwięk
Naciśnięcie na ten przycisk otwiera menu pracy z dźwiękiem
Panel informa- Całkowity przewidywany czas podróży, całkowita długość trasy, czas
cyjny
dotarcia do punktu końcowego trasy.
4
5
Radar
Jeśli wizualne powiadomienie było włączone w ustawieniach, to podczas zbliżania się do radaru na drodze w prawym górnym rogu pojawi
się panel. W tym miejscu jest wskazana maksymalna dopuszczalna
prędkość i odległość od radaru.
6
Trasa
Aktywna trasa na której dokonuje się przemieszczenie w danej chwili.
20
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
№
Nazwa
7
Nachylenie
mapy
8
Wyszukiwarka
9
Panel informacyjny
10 Menu
11 Skala
12 Przycisk skali
13 Przycisk skali
14 Kursor GPS
15
Automatyczne
skalowanie
16
Powrót
do
obecnej pozycji
17
Połączenie
satelitami
18 Bateria
19 Prędkość
20
z
Krótki opis funkcji
Strzałka w dół zmniejsza nachylenie mapy, w swoim maksymalnym
położeniu nachylenia mapa zmienia swoją postać na pseudo-3D, działając w skali od 5m do 300m. Strzałka w dół zmniejsza nachylenie mapy.
Możliwe nachylenie mapy zależy od skali - im większa skala, tym mniej
razy można nachylić mapę.
Przycisk otwierający menu "szukaj" wg różnych typów obiektów.
Dokładna informacja o rodzajach wyszukiwań dostępna jest w rozdziale "Możliwości funkcjonalne".
Przy włączonych satelitach wyświetlane są informacje o ulicy, po której
odbywa się przemieszczenie, obecna ulica, droga, trasa. Jeśli na mapie
nie ma drogi ani ulicy to będzie wyświetlany kierunek.
Przycisk, otwierający menu główne programu.
Aktualna skala mapy.
Zmniejszanie skali. Krótkie naciśnięcie zmniejsza skalę o dokładnie
zadaną wielkość. Długie naciśnięcie powoduje ciągłe zmniejszanie.
Zwiększanie skali. Krótkie naciśnięcie zwiększa skalę o dokładnie zadaną wielkość. Długie naciśniecie powoduje ciągłe powiększanie.
Wskaźnik Twojego położenia przy włączonych satelitach. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Strona"Mapa".
Jeśli w ustawieniach było włączone automatyczne skalowanie, ale w
czasie pokonywania wyznaczonej trasy zmieniałeś skalę przy pomocy
przycisków "Plus" i "Minus", to automatyczne skalowanie włączy się na
zadany w ustawieniach okres czasu. Szybko można je ponownie włączyć używając tego przycisku.
Zielona strzałka pojawia się na górze w sytuacji, gdy mapa jest przesunięta względem Twojej pozycji. Krótkie naciśnięcie na nią przywraca
mapę do Twojego aktualnego położenia.
Przycisk połączenia z satelitami. Zielona ikonka - połączenie włączone,
biała - wyłączone. Na zielonej ikonce jest mały okrąg. Jeśli okrąg jest czerwony, to połączenie z satelitami nie zostało wykonane, żółty - słaba jakość
połączenia, zielony - połączenie wykonane. Po naciśnięciu na menu pojawi się menu za pomocą którego możesz włączyć/wyłączyć odbiornik
GPS/GLONASS oraz wejść na stron "Satelity" lub w ustawienia odbiornika.
Przycisk pokazujący poziom naładowania baterii urządzenia oraz ilość
wolnej pamięci operacyjnej.
Przy włączonym trybie "Połączenie z satelitami" po określeniu położenia w prawym górnym rogu okna programu wyświetli się panel z obecną prędkością przemieszczania się.
Panel informaWyświetlanie nazwy ulicy następującej po manewrze.
cyjny
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
21
5.2. Interfejs programu podczas przeglądania mapy
Rys. 25
№
Nazwa
21 Punkt trasy
22 Przycisk "Zapisz"
23
P r z y c i s k
"Kursor"
24
Przycisk
góry"
"Do
25
Przycisk
lewo"
"W
26
Przycisk centralny
22
Rys. 26
Krótki opis funkcji
Na mapie czerwonymi flagami zaznaczane są punkty na trasie utworzone przez użytkownika. Naciśnięcie na punkt otwiera w dole strony
panel z przyciskami do pracy z punktami trasy.
Zapisuje aktualny punkt na mapie jako punkt trasy, aby później łatwiej
go odszukać.
Po naciśnięciu przycisku pojawi się menu pracy z punktem na mapie
(Rys. 26)
Na stronie "Mapa" przycisk ten zwiększa skalę. Na stronie "Trasa"
umożliwia przejście na początek listy punktów trasy. Na stronie
"Czujniki" - zmianę ilości wyświetlanych czujników. W menu kontekstowym przejście przez punkty menu na początek menu.
Przełączanie stron ("Mapa", "Satelity", "Czujniki", "Trasa") o stronę
wyżej na liście.
Krótkie naciśniecie przycisku na stronie "Mapa" włącza lub wyłącza tryb
pełnoekranowy. Długie naciśnięcie przycisku na stronie "Mapa" tworzy
punkt trasy. Za pomocą tego przycisku w menu kontekstowym wybiera
się wyodrębniony punkt menu. Obracanie kręgiem wokół przycisku
zgodnie z ruchem wskazówek powiększa skalę mapy, a obracanie
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza skalę mapy.
Naciśniecie na krawędzie 4 pozycyjnego okręgu umożliwia przełączenie elementów programu i przemieszczanie po nich.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
№
Nazwa
Krótki opis funkcji
Na stronie "Mapa" przycisk ten zmniejsza skalę. Na stronie "Trasa"
umożliwia przejście na koniec listy punktów trasy. Na stronie "Czujniki"
27 Przycisk "W dół"
- zmianę ilości wyświetlanych czujników. W menu kontekstowym przejście przez punkty menu na koniec menu.
28
Przycisk
prawo"
"W Przełączanie stron ("Mapa", "Satelity", "Czujniki", "Trasa"), "Pogoda") o
stronę w dół na liście.
Krótkie naciśnięcie na mapę powoduje postawienie punktu. Taki punkt
29 Punkt na mapie można zapisać jako punkt trasy, dodać do trasy, sprawdzić jego właściwości itd.
Przycisk zapisywania trasy. Zielony kolor ikonki oznacza włączone
Z a p i s y w a n i e zapisywanie trasy, biały - wyłączone zapisywanie trasy. Dokładna infor30
trasy
macja o funkcji zapisywania trasy dostępna jest w rozdziale
"Możliwości funkcjonalne".
31 Korki od Navitel
Ikonka przeznaczona do ustawień serwisu korków od Navitel. Patrz
rozdział "Korki".
32 Navitel.SMS
Przycisk przeznaczony do odczytu/wysyłania SMS i pracy ze wskazanymi w nich współrzędnymi. Cyfra obok przycisku wskazuje ilość nieprzeczytanych wiadomości.
33 Przycisk "Jedź" Oznacza obecne położenie punktu na mapie jako koniec trasy.рута.
Oznacza obecne położenie na mapie jako przejściowy punkt trasy.
34 Przycisk "Zjedź"
Przycisk jest aktywny tylko przy wyznaczonej trasie.
Oznacza obecne położenie na mapie jako koniec trasy, przy tym już ist35 Przycisk "Dalej" niejący koniec trasy staje się punktem przejściowym. Przycisk jest
aktywny tylko przy wyznaczonej trasie.
36
Obiekt
struktury
37 Wstecz
38
infra- Różne obiekty naniesione na mapę (sygnalizacja świetlna, stacje
metra, stacje benzynowe itd.).
W zależności od tego, jak wszedłeś w dane menu (Rys. 26) przycisk
powraca albo do wyszukiwania adresowego, albo do zwykłego przeglądania mapy.
Panel informa- Wyświetla informacje o obecnym położeniu punktu na mapie. Po nacicyjny
śnięciu na panel informacyjny wyświetlą się dodatkowe informacje.
39 Powrót do mapy Przejście do przeglądania mapy.
40 Przycisk "Start" Określa początek trasy. GPS należy wtedy wyłączyć.
Uwaga! Zestaw przycisków na monitorze zależy od ustawień interfejsu. Aby przejść do ustawień interfejsu naciśnij Menu główne -> Ustawienia -> Ustawienia interfejsu. Dokładne
informacje o ustawieniach interfejsu znajdziesz w rozdziale "Menu główne"..
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
23
6. Strony programu
6.1. Strona "Mapa"
Strona "Mapa" (Rys. 27) jest przeznaczona do wyświetlania ściągniętej mapy elektronicznej i Twojego obecnego położenia i zawiera największą ilość różnych informacji drogowych. Na tej stronie możesz pracować z trasami, punktami na trasie, wyszukiwać obiekty i wiele
innych.
6.1.1. Przeglądanie mapy
Aby przeglądać mapę kliknij w dowolnym punkcie mapy
i przesuń ją w potrzebną stronę. Po tym mapa przesunie się i zostanie otwarty nowy obwód.
Rys. 27
6.1.2. Zmiana skali
Za pomocą przycisków "
"/"
" możesz zmienić skalę mapy Za pomocą przycisku "
"
przybliżysz mapę i zwiększysz skalę o zadaną wielkość. Odpowiednio za pomocą przycisku
"
"zmniejszysz skalę. Maksymalne powiększenie odpowiada skali 5 m. Maksymalne oddalenie odpowiada skali 2000 km. Możliwości wyznaczenia skali dla mapy: 5 m, 8 m, 12 m, 20
m, 30 m, 50 m, 80 m, 120 m, 200 m, 300 m, 500 m, 800 m, 1,2 km, 2 km, 3 km, 5 km, 8 km,
12 km, 20 km, 30 km, 50 km, 80 km, 120 km, 200 km, 300 km, 500 km, 800 km, 1200 km, i
2000 km. Jednorazowe naciśnięcie na "
/
" zmienia skalę o poprzednią/kolejną wielkość. Aby szybko zmienić skalę możesz również przytrzymać jeden z tych przycisków.
6.1.3. Nachylenie mapy
Za pomocą strzałek "
"/"
" możesz zmienić nachylenie mapy. Strzałka "
" zwiększa
nachylenie mapy. Przy maksymalnym nachyleniu mapa przechodzi w tryb pseudo 3D działający tylko w skalach od 5 m do 300 m. Strzałka "
" zmniejsza nachylenie mapy. Możliwe
nachylenie mapy zależy od skali - im mniejsza skala, tym większe nachylenie mapy jest możliwe.
6.1.4. Kursor GPS
Kursor GPS wskazuje obecne położenie urządzenia i wyświetla jego zmianę na mapie w czasie pokonywania trasy przy działającym połączeniu z satelitami. Zależnie od stanu samego
urządzenia kursor może przyjmować jeden z dwóch stanów:
"Ruch" "Zatrzymanie" Oznaczenie typu "Ruch" ostrym końcem wskazuje obecny kierunek przemieszczania się.
Jeśli obecna prędkość ruchu jest mniejsza niż 2,5 km/h to będzie wyświetlane oznaczenie
"Zatrzymanie". W tym wypadku jeśli odbiornik jest wyłączony lub połączenie z satelitami nie
zostało nawiązane kursor GPS nie będzie wyświetlany
24
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
6.1.5. Kompas
Kliknięcie na przycisk kompasu otwiera menu ustawienia interfejsu strony mapy (Rys. 28).
6.1.5.1. Obracanie mapy:
•
Obracaj wg trasy;
•
Obracaj wg kierunku ruchu;
•
Północ na górze (tryb statyczny);
Rys. 28
6.1.5.2. Wygląd mapy:
•
•
mapa w 3D;
mapa w 2D;
Uwaga: przy skali większej niż 300 m mapa w 3D jest niedostępna.
6.1.5.3. Wygląd dzienny/nocny mapy
Dana opcja umożliwia przełączanie monitora miedzy trybem dziennym i nocnym. Korzystanie
z trybu nocnego w nocy zmniejsza obciążenie dla oczu i zwiększa komfort korzystania z urządzenia. Dany parametr można ustawić w jednym z trzech trybów:
•
Wygląd dzienny (Rys. 29);
•
Wygląd nocny (Rys. 30);
•
Automatyczny - automatyczne przełączanie między trybem dziennym i nocnym mapy
w zależności od czasu wschodu i zachodu słońca w Twoim regionie oraz przy wjeżdżaniu do
tunelu
Rys. 29
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Rys. 30
25
6.1.6. Panele informacyjne
Na stronie znajdziesz różne panele informacyjne. Dolny
panel zawiera informacje o nazwie ulicy/drogi, którą
obecnie pokonujesz lub wyświetlany jest kierunek jazdy
(Rys. 31). Na górnym panelu wyświetlana jest nazwa
ulicy/drogi, na którą wjedziesz po wykonaniu manewru
(Rys. 32).
Uwaga: W dolnej części ekranu może się wyświetlać
panel informacyjny lub panel z przyciskami. Aby ukryć
panel z przyciskami naciśnij na dowolny punkt mapy.
Podczas nawigacji po trasie w lewej części monitora
wyświetla się panel informacyjny, na którym wskazany
jest kolejny manewr w czasie jazdy, orientacyjny czas
podróży, odległość do punktu końcowego trasy i przewidywany czas zakończenia podróży. Po naciśnięciu na znak kolejnego manewru otworzy się
menu zarządzania trasą.
Rys. 31
Rys. 32
Uwaga: zestaw instrumentów w danym meny
zależy od tego, czy włączona jest symulacja
trasy. Jeśli w chwili naciśnięcia na znak manewru funkcja była wyłączona, to menu będzie
wyglądać tak jak na rysunku 55 (a). Jeśli była
włączona - tak jak na rysunku 55 (b).
Dokładna informacja o pracy z trasami dostępna
jest w rozdziale "Możliwości funkcjonalne".
6.2. Strona "Czujniki”
Rys. 33 (a)
Strona "Czujniki". (Rys. 34) wyświetla różne informacje nawigacyjne. Położenie czujników zależy od orientacji i typu monitora. Sterowanie trybem wyświetlania
czujników dostępne jest w menu sterowania czujnikami
oraz przy pomocy joysticka (w gór lub w dół). W lewej dolnej części strony znajduje się przycisk przejścia na stronę
trasy a w prawej dolnej części - na stronę mapy.
Rys. 33 (b)
Rys. 34
26
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Po naciśnięciu na dowolny czujnik otworzy się menu zarządzania (Rys. 35):
• Wybierz czujnik - wybór czujnika z listy. Nowy czujnik zastąpi ten,
który wybrałeś przy otwieraniu menu. Dla większej wygody czujniki
zostały podzielone na grupy tematyczne. Dokładny opis czujnika i
jego przynależność do grupy możesz sprawdzić w tabeli "Lista czujników";
• Zresetuj czujnik - wyzeruj odczyt obecnego czujnika. System
poprosi o potwierdzenie;
• Zresetuj wszystkie czujniki - wyzeruj odczyty wszystkich czujników. System poprosi o potwierdzenie;
• Zestaw początkowy - zainstaluj domyślny zestaw czujników.
System poprosi o potwierdzenie;
• Małe czujniki - każdy czujnik na monitorze zostanie zmniejszony 2
razy, jednocześnie zwiększy się ogólna ilość czujników. Wybierając
opcję "Duże czujniki" system automatycznie wybierze najczęściej używane czujniki. ale możesz też ustawić zestaw czujników ręcznie.
Rys. 35
6.2.1 Lista czujników
Nazwa czujnika
Opis czujnika
1. Komputer podróży 1
1.1. Czas przystanków
Całkowity czas przystanków od chwili wyzerowania komputera podróży
1.2. Czas jazdy
Całkowity czas jazdy od chwili wyzerowania komputera podróży
1.3. Czas pomiarów
Całkowity czas pomiarów od chwili wyzerowania komputera podróży
1.4. Droga
Droga, pokonana od chwili wyzerowania komputera podróży
1.5. Średnia całkowita pręd- Średnia prędkość uwzględniająca całkowity czas pomiarów od chwili wyzekość
rowania komputera podróży
1.6. Średnia prędkość ruchu
Średnia prędkość uwzględniająca tylko czas jazdy od chwili wyzerowania
komputera podróży
2.1. Czas przystanków (2)
Całkowity czas przystanków od chwili wyzerowania komputera podróży
2.2. Czas jazdy (2)
Całkowity czas jazdy od chwili wyzerowania komputera podróży
2.3. Czas pomiarów (2)
Całkowity czas pomiarów od chwili wyzerowania komputera podróżyтера
2.4. Droga (2)
Droga, pokonana od chwili wyzerowania komputera podróży
2. Komputer podróży 2
2.5. Całkowita średnia pręd- Średnia prędkość uwzględniająca całkowity czas pomiarów od chwili wyzekość (2)
rowania komputera podróży
2.6. Średnia prędkość jazdy Średnia prędkość uwzględniająca tylko czas jazdy od chwili wyzerowania
(2)
komputera podróży
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
27
Nazwa czujnika
3.1. Maks. prędkość
zjazdu
3.2. Maksymalna prędkość podjazdu.
3.3. Maks. prędkość
3.4. Min. wysokość
3.5. Max. wysokość
3.6. Drogomierz
Opis czujnika
3. Maksymalne wartości
Maksymalna prędkość zjazdu zmierzona od chwili wyzerowania wartości
Maksymalna prędkość podjazdu zmierzona od chwili wyzerowania wartości
Maksymalna prędkość mierzona od chwili wyzerowania wartości
Minimalna wysokość zmierzona od chwili wyzerowania wartości
Maksymalna wysokość zmierzona od chwili wyzerowania wartości
Całkowita pokonana odległość (wartość się nie zeruje)
4. Nawigacja
4.1. Śr. prędkość z 5 sek Średnia prędkość z ostatnich 5 sekund
4.2. Azymut
Azymut (kąt odchylenia od kierunku na północ)
4.3. Kolejny punkt
4.4. Punkt docelowy
4.6. Do kolejn. punktu.
4.7.Do punktu docelow.
4.8. Czas do kolejnego
punktu trasy
4.9. Czas potrzebny do
przyjazdu
4.10. Czas przyjazdu do
kolejnego
4.11. Czas przyjazdu
4.12. Następny zakręt
4.13. Wskaźnik
4.14. Strefa czasowa
4.15. Prędkość zbliżania
się
4.16. Wschód
4.17. Zachód
4.18. Wskaźnik
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Data GMT
Czas GMT
Data
Czas
Prędkość
5.6. Długość
5.7. Szerokość
28
Nazwa kolejnego punktu trasy
Nazwa punktu docelowego trasy
Odległość do kolejnego punktu trasy
Odległość do punktu docelowego trasy
Szacunkowy czas jazdy do kolejnego punktu trasy
Szacunkowy czas jazdy do punktu docelowego trasy
Szacunkowy czas przyjazdu do kolejnego punktu trasy
Szacunkowy czas przyjazdu do punktu docelowego trasy
Kolejny manewr na aktualnej trasıe i odległość do niego
Wskaźnik kierunku do najbliższego punktu trasy i odległość do niego
Strefa czasowa dla obecnego położenia
Prędkość zbliżania się do kolejnego punktu na trasie
Lokalny czas wschodu Słońca dla obecnego położenia
Lokalny czas zachodu Słońca dla obecnego położenia
Wskaźnik kierunku do najbliższego punktu trasy i odległość do niego
Dane GPS
Data GPS wg Greenwich
Czas GPS wg Greenwich
Data określona wg GPS i przeliczona na czas lokalny
Czas określony wg GPS i przeliczony na czas lokalny
Prędkość jazdy w stosunku do ziemi
Długość WGS-84 (lub w innym układzie odniesienia dla którego odbiornik GPS
podaje współrzędne)
Szerokość WGS-84 (lub w innym układzie odniesienia dla którego odbiornik
GPS podaje współrzędne)
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Nazwa czujnika
Opis czujnika
6.1. Prędkość pionowa
Azymut kierunku jazdy w stosunku do ziemi. W urządzeniu wyposażonym
w kompas magnetyczny i przy wykorzystaniu protokołu NMEA-0183 - azymut magnetyczny.
6. Wysokość
Prędkość pionowa zjazdu lub podjazdu
6.2. Nachylenie
Kąt odchylenia wektora jazdy od horyzontu
6.3. Aerodynamika
Stosunek prędkości poziomej do pionowej. Dostępne tylko przy wykorzystaniu protokołów Garmin i SiRF
6.4. Wysokość geoidy
Wysokość geoidy nad elipsoidą WGS84
6.5. Wysokość
Wysokość nad geoidą (średnim poziomem morza)
7. Dokładność danych GPS
Dokładność pionowej współrzędnej. Prawdopodobieństwo
Dostępne tylko dla odbiorników Garmin
5.8. Kierunek
7.1. Błąd wysokości
95%.
7.2. VDOP
Czynnik pogorszenia dokładności pionowej współrzędnej odzwierciedlający geometryczną konfigurację satelitów na niebie. Wartość powyżej 10
oznacza niską dokładność. Dostępne tylko przy korzystaniu z protokołu
NMEA-0183
7.3. Deklinacja magnetyczna
Deklinacja magnetyczna - różnica miedzy rzeczywistym południkiem (kierunkiem na północ) i magnetycznym. Dostępne tylko przy korzystaniu z
protokołu NMEA-0183
7.4. Wykorzystywane satelity Ilość satelitów wykorzystana do ostatniego obliczania współrzędnych
7.5. Błąd
Dokładność poziomych współrzędnych, prawdopodobieństwo 95%.
Dostępne tylko dla odbiorników Garmin
7.6. HDOP
Czynnik pogorszenia dokładności poziomych współrzędnych odzwierciedlający geometryczną konfigurację satelitów na niebie. Wartość powyżej
10 oznacza niską dokładność. Dostępne tylko przy korzystaniu z protokołu NMEA-0183
7.7. Jakość GPS fix
Tryb określania współrzędnych - 3D (znane wszystkie współrzędne), 2D
(tylko poziome współrzędne), różnicowy itd.
8.1. Stacja DGPS
8.2. DGPS age
8.3. Stacja DGPS
Numer wykorzystywanej stacji poprawek różnicowych
Czas od momentu otrzymania ostatnich poprawek różnicowych
Nazwa najbliższej stacji DGPS
9.1. Powierzchnia
Powierzchnia figury ograniczonej trajektorią ruchu i odcinkiem od obecnego punktu do punktu początkowego
10.1. Temperatura
Temperatura wody. Dostępna przy podłączonym czujniku wody obsługującym protokół NMEA-0183
10.2. Głębokość
Głębokość wg echosondy. Dostępna przy podłączonej echosondzie
obsługującej protokół NMEA-0183
8. Dane DGPS
9. Powierzchnia
10. Dane echosondy
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
29
Nazwa czujnika
Opis czujnika
11. Mapa
11.1. Odrysowanie 3D
11.2. Indeksowanie
11.3. Sprawdzanie atlasu
11.4. Czas pierwszego wyszukiwania
Czas zużyty na narysowanie modeli 3D
Czas indeksowania (obróbki) ostatniego załadowanego atlasu
Czas zużyty na ostatnie sprawdzenie jednolitości atlasu
Czas zużyty na wyszukanie pierwszego obiektu wśród najbliższych
11.5. Czas pierwszego wyszukiwaCzas pierwszego wyszukiwania (ulica)
nia (miasto)
11.6. Czas pierwszego wyszukiwaCzas zużyty przez system na wyszukanie ulicy
nia (ulica)
11.7. Czas pierwszego wyszukiwaCzas zużyty przez system na wyszukanie budynku
nia (budynek)
Czas wyszukiwania najbliższych obiektów dla wyświetlenia ich wła11.8. Czas podpowiedzi
ściwości w wyskakującej podpowiedzi po naciśnięciu na mapę
11.9. Map w pamięci podręcznej
Ilość map atlasu załadowanych do pamięci podręcznej w obecnej
chwili. Ta wielkość ma wpływ na ilość używanej pamięci
11.10. Poziom mapy
11.10. Poziom mapy Numer wyświetlanego poziomu detalizacji
mapy (0 - najdokładniejszy)
11.11. Nazwa pliku
Plik mapy wyświetlanej w danej chwili. Jeśli na monitorze wyświetlanych jest kilka sąsiadujących z sobą map (w przypadku atlasu) to
wyświetlana będzie nazwa tylko jednego z plików
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Przerysowanie mapy
Bloków
Oznaczeń w rysowaniu
Punktów w obiektach
11.16. Obiektów
narysowań mapy na monitorze
narysowanych bloków mapy
oznaczeń na mapie po jej narysowaniu
punktów w obiektach narysowanych na mapie
Ilość punktów/polilinii/poligonów wyprowadzonych na monitor przy
ostatnim narysowaniu
11.17. Narysowanie tekstu
Czas narysowania tekstu na monitorze
11.18. Rysowanie oznaczeń
Czas zużyty przez program na obliczenie narysowania oznaczeń na
mapie
11.19. Rysowanie trasy
Czas zużyty na ostatnie narysowanie tras
11.20. Rysowanie punktów
Czas zużyty na ostatnie narysowanie punktów trasy
11.21. Rysowanie torów
Czas zużyty na ostatnie narysowanie torów
11.22. Rysowanie korków
Czas zużyty na ostatnie rarysowanie korków
11.23. Rysowanie mapy
Czas zużyty na ostatnie narysowanie mapy. Jeśli ta wartość jest większa niż 1, to możliwe że trzeba specjalnie zoptymalizować mapę
11.24. Otwarcie mapy
Czas zużyty na otwarcie mapy
11.25. Pokrycie mapami
Czas zużyty przez program na zestawienie mapy z wybranym regionem
30
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Nazwa czujnika
Opis czujnika
12. System
12.1. Wyznaczanie trasy
Czas zużyty na automatyczne wyznaczenie trasy
12.2. Rysowanie
Czas odświeżania obrazu
12.3. Błędów danych
Ilość błędów kontrolnych sum danych otrzymanych od odbiornika
GPS. Jeśli wartość ta stale rośnie to możliwe że połączenie elektryczne jest nieodpowiednie
Bateria
Ocena poziomu naładowania głównej baterii (wartość określa system
operacyjny)
12.5. Wolnej pamięci
Ilość wolnej pamięci operacyjnej dostępnej dla aplikacji
12.6. Przyciąganie
Czas zużyty na wyszukiwanie punktu do przyciągania do najbliższej
drogi
12.7. Inicjalizacja
12.8. Załadowanie CPU
12.9. Korekta zegara
12.10. Odchylenie zegara
Czas zużyty na start programu
Poziom załadowania procesora przez daną aplikację
Licznik korekt zegara systemowego wg czasu GPS
Obecne odchylenie zegara systemowego od czasu wg czasu GPS
12.11. Kalman
Czas zużyty na pracę filtru Kalmana (poprawiającego dokładność
położenia)
Kod aktualnego przekaźnika GSM. Wykorzystywany jest do monito12.12. Kod aktualnego przekaźniringu sieci i składa się z MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile
ka
Network Code), LAC (Local Area Code) i CELL ID.
13. Pogoda
13.1. Temperatura
Aktualna temperatura powietrza
13.2. Ciśnienie
Aktualne ciśnienie
13.3. Wiatr
Aktualny kierunek i prędkość wiatru
13.4. Zachmurzenie
Wyświetlanie opadów
13.5. Prognoza pogody na dzień
Prognoza pogody na jutro
13.6. Prognoza pogody na 2 dzień Prognoza pogody na pojutrze
13.7. Prognoza pogody na 3 dzień Prognoza pogody na trzeci dzień
13.8. Prognoza pogody na 4 dzień Prognoza pogody na czwarty dzień
13.1. Całkowity
Ruch internetowy
Całkowity ruch w sieci od pierwszego uruchomienia programu
13.2. Wyjściowy
Wyjściowy ruch w sieci od chwili pierwszego uruchomienia programu
13.3. Całkowity wchodzący
Wchodzący ruch sieciowy poczynając od chwili pierwszego uruchomienia programu
13.4. Całkowity aktualny
Całkowity ruch w sieci od chwili obecnego uruchomienia programu
13.5. Aktualny wychodzący
Wychodzący ruch w sieci od chwili obecnego uruchomienia programu
Wchodzący ruch sieciowy od chwili obecnego uruchomienia programu
13.6. Aktualny wchodzący
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
31
6.3. Strona "Satelity"
Strona "Satelity" (Rys. 36) jest przeznaczona do kontrolowania stanu sygnału GPS/GLONASS otrzymywanego
z satelitów, ilości satelitów i ich położenia na niebie. W
lewej górnej części okna znajduje się schematyczne
przedstawienie sfery niebieskiej wraz ze wskazaniem
stron świata.
Uwaga: możliwość odbioru sygnału satelitów GLONASS istnieje tylko wtedy, gdy urządzenie obsługuje
dany system.
Rys. 36
Centrum półkuli odpowiada zenitowi, jej otoczenie oznacza linię horyzontu. Przy aktywowanej funkcji połączenia z satelitami na półkuli wyświetlone są satelity w
postaci umownych żółtych i zielonych znaków. Zielony kolor oznacza lepszą jakość odbieranego sygnału, żółty - gorszą. Pod obrazkiem półkuli wskazany jest aktualny protokół przesyłania danych i port połączenia z odbiornikiem sygnałów GPS/GLONASS.
W dolnej części strony znajduje się pole do wyświetlania informacji o satelitach w postaci graficznego diagramu. Siła sygnałów satelitów pokazana jest w postaci żółtych i zielonych słupków pod każdym z których znajduje się indywidualny numer satelity. Wysokość słupka jest
wprost proporcjonalna do jakości odbieranego sygnału - im wyższy słupek, tym lepsza
jakość.
W prawej górnej części strony wyświetlane są następujące informacje:
• Aktualna szerokość i długość;
• Ilość wykorzystywanych satelitów. Ilość określa odbiornik GPS/GLONASS. Maksymalna
ilość wykorzystywanych satelitów to 12;
• Tryb określania współrzędnych.
W dolnej części strony znajdują się trzy przyciski: zielona strzałka w lewo- przejście na
poprzednią stron (strona czujników), centralny przycisk - menu ustawień GPS/GLONASS
oraz przycisk w prawym dolnym rogu - przejście na stronę mapy.
Kiedy program Navitel Nawigator jest zamknięty, wtyczka Navitel dla ekranu Today ("Dzisiaj")
wyświetla status połączenia z satelitami. Żółty kolor znaku oznacza, że funkcja połączenia z
satelitami jest włączona i położenie nie jest określone, zielony znak - funkcja połączenia z
satelitami włączona, położenie określone.
Uwaga: dana funkcja dostępna tylko przy wykorzystaniu systemu operacyjnego Windows
Mobile pod warunkiem, że jest włączona przez użytkownika i urządzenie ją obsługuje
Uwaga: aby włączyć daną funkcję naciśnij "Start" -> "Ustawienia" -> "Dzisiaj" (Today) —>
Wkładka "Elementy" i zaznacz punkt "Navitel Today". Naciśnij "OK" aby zatwierdzić zmiany.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji o funkcji Today zajrzyj do instrukcji użytkownika Twojego urządzenia.
32
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
6.4. Strona "Trasa"
Dana strona (Rys. 37) jest dostępna tylko przy aktywnej trasie. Wyświetlają się na niej informacje o wszystkich manewrach które są konieczne na danej trasie. W górnej części strony
wyświetlane są dokładne informacje o kolejnym manewrze, poniżej znajduje się lista kolejnych manewrów z nazwami ulic i odległością do manewru. W oknie informacji o kolejnym
manewrze są 4 czujniki. Domyślnie są to Czas trwania podróży, Czas przyjazdu do celu,
aktualna prędkość jazdy i odległość do punktu docelowego. Możesz zmienić zestaw czujników naciskając na jeden z nich i otwierając menu ustawienia (Rys. 38). "Wybierz czujnik" wybierz czujnik z listy aby zastąpić nim aktualny czujnik, "Wyzeruj czujnik" - wyzeruj wskazania wybranego czujnika, "Wyzeruj wszystkie czujniki" - wyzeruj wskazania wszystkich czujników i "Początkowy zestaw czujników" - powrót do domyślnego zestawu czujników.
Dokładniejsze informacje o czujnikach znajdziesz w rozdziale 6.2. Strona "Czujniki".
Rys. 37
Rys. 38
Naciskając na obrazek aktualnego manewru w lewej górnej części monitora otworzysz menu
kierowania trasą. Zestaw instrumentów w
danym menu zależy od tego, czy była włączona symulacja trasy. Jeśli w chwili naciśnięcia
na znak manewru funkcja była wyłączona, to
menu będzie wyglądać tak, jak na rysunku 39.
W przeciwnym razie - będzie miało wygląd taki,
jak przedstawiony na rysunku 40. Menu zawiera następujące punkty:
•
Włącz prowadzenie;
•
Kolejny punkt;
•
Symulacja trasy;
•
Pokaż trasę;
•
Manewry
•
Ustawienia
Rys. 39
Rys. 40
Uwaga: aby uzyskać dokładniejsze informacje o pracy z danym menu patrz punkt 7.1.
"Trasa"
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
33
6.5. Strona "Pogoda
Na danej stronie (Rys. 41) wyświetlana jest prognoza pogody na kilka dni oraz dokładne
informacje o pogodzie w danej chwili. W górnej części strony wyświetlana jest aktualna temperatura, ciśnienie, kierunek i prędkość wiatru. W prawej części ekranu wyświetlana jest prognoza na 4 dni naprzód, a naciskając przycisk "Więcej" uruchomisz domyślną wyszukiwarkę
Twojego urządzenia i wejdziesz na stronę główną portalu meteo GISmeteo.ru
Rys. 41
Prognoza pogody wyświetlana jest domyślnie dla tego miasta, bliżej którego znajduje się
aktualnie pozycja GPS. W przypadku braku sygnału GPS wyświetli się prognoza pogody dla
miasta położonego najbliżej aktualnego centrum mapy.
W dolnej części monitora znajdują się przyciski kierowania:
“Odśwież” - odświeża informacje o pogodzie.
Uwaga: aby uzyskać dokładniejsze informacje o ustawieniu automatycznej aktualizacji prognoz patrz punkt 7.5.4.3.
34
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7. Menu główne
W prawym dolnym rogu strony "Mapa" i "Trasa" znajduje się przycisk głównego menu "
". Po naciśnięciu na
niego otworzy się główne menu programu (Rys. 42), za
pomocą którego możesz uzyskać wszelkie informacje i
wykonać niezbędne ustawienia. W dolnej części każdej
strony menu są dwa przyciski: zielona strzałka (
)
przenosi Cię na poprzednią stronę menu, ikonka globusa (
) od razu przenosi Cię na stronę mapy.
Rys. 42
7.1. “Znajdź”
Dany punkt menu pełni funkcję wyszukiwania wg różnych obiektów na mapie. Patrz więcej w
rozdziale 8.6 "Wyszukiwanie”
7.2. “Trasa”
Ten punkt menu służy do zarządzania funkcjami trasy i
punktów na trasie. Po naciśnięciu na ten przycisk na
monitorze pojawi się okno zarządzania funkcjami trasy,
zestaw przycisków zależy od aktywności trasy i stanu
połączenia z satelitami GPS.
Jeśli nacisnąłeś na przycisk "Trasa" przy jej braku na
mapie pojawi się menu, w którym będzie dostępna tylko
jedna funkcja - "Właściwości trasy" (Rys. 43). W tym
przypadku jednak możesz importować trasę i potem
pracować z nią.
Rys. 43
Jeśli nacisnąłeś na punkt menu "Trasa" przy włączonej
symulacji i wyznaczonej trasie, otwartym oknie dostępne będą wszystkie przyciski (Rys. 44)
Jeśli w chwili naciśnięcia na punkt menu "Trasa" symulacja trasy była włączona to w oknie zarządzania funkcjami trasy zniknie przycisk "Symulacja trasy", a zamiast
przycisku "Wyłącz prowadzenie" znajdzie się przycisk
"Zatrzymaj symulację" (Rys. 45).
Rys. 44
7.2.1. «Wyłącz prowadzenie»
Przy wyznaczonej trasie dany punkt umożliwia zakończenie nawigacji do niego. Po naciśnięciu na ten przycisk trasa przestanie być wyświetlana na mapie, a punkty przejściowe i końcowy zostaną usunięte;
Rys. 45
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
35
7.2.2. «Kolejny punkt»
Jeśli zdarzyło Ci się przejechać aktualny punkt trasy lub chciałbyś do niego wrócić to naciśnięcie na ten przycisk umożliwia przejście do kolejnego punktu trasy. Dana opcja dostępna
jest tylko przy wyznaczonej trasie.
7.2.3. «Symulacja trasy»
Dany punkt menu dostępny jest tylko podczas działania włączonego GPS. Z jego pomocą
możesz sprawdzić drogę wg trasy, zakręty na trasie i niektóre przybliżone informacje o trasie. Taka pełna wcześniejsza demonstracja umożliwia wcześniejsze ujawnienie niebezpiecznych lub trudnych odcinków trasy i w razie konieczności zmienić trasę.
7.2.4. «Pokaż trasę»
Za pomocą danego punktu menu możesz obejrzeć całą trasę w malej skali na której będą
widoczne wszystkie punkty pośrednie bez wyjątku oraz punkt startowy i końcowy.
7.2.5. «Właściwości trasy»
Lista wszystkich punktów wyznaczonej na mapie trasy z możliwością filtrowania wg punktów
przejściowych i zakrętów. Tutaj możesz importować, eksportować lub wydłużyć trasę.
Uwaga: dokładniejsze informacje o imporcie trasy i pracy z trasą znajdziesz zaglądając do
odpowiednich rozdziałów "Możliwości funkcjonalnych".
7.3. “Strony”
Rys. 46
Punkt menu "Strony" umożliwia Ci wybór jednej z pięciu stron (Rys. 46) opis każdej strony
znajduje się w rozdziale 6 "Strony programu".
Uwaga: naciśnięcie na zielony przycisk (
) w dolnej części strony podczas wyświetlania
stron przeniesie Cię nie na poprzedni ekran tylko na poprzednią stron systemu. Np. jeśli na
stronie satelitów nacisnąłeś na zieloną strzałkę to zostaniesz przeniesiony na stronę czujników.
36
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7.4. «Informacje»
Korzystając z punktu menu "Informacja" możesz uzyskać wszelkie informacje o systemie.
"Informacja" dzieli się na 4 punkty (Rys. 47):
•
O programie" - na stronie wyświetli się dokładna
wersja programu, klucz licencyjny, numer seryjny urządzenia, telefon serwisu obsługi technicznej i link do strony firmy "Navitel" (Rys. 48);
•
"O mapie" - strona wskazuje dokładną drogę do
aktualnie wykorzystywanego pliku, nazwę i datę utworzenia aktualnie wyświetlanej mapy oraz prawa autorskie (Rys. 49);
Rys. 47
•
"Prawa autorskie" - strona zawiera listę właścicieli praw do wszystkich wykorzystywanych nazw i skrótów
(Rys. 50);
•
"Aktywacja mapy" - na stronie zarejestrujesz dowolną dodatkową mapę (Rys. 51);
Rys. 48
Rys. 49
Rys. 50
Rys. 51
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
37
7.5. «Ustawienia»
Punkt menu "ustawienia" zawiera niektóre funkcje i podstawowe ustawienia programu (Rys. 52). Kolor i rodzaj
niektórych ikonek może się zmieniać zależnie od statusu odpowiedniej funkcji i zainstalowanego pliku skórki.
Kolor ikonek będzie się także zmieniał zgodnie z ustawieniami interfejsu.
7.5.1. «Mapa».
Rys. 52
W tym punkcie menu (Rys. 53) znajdują się różne ustawienia wyświetlania mapy, których duża część odpowiada za ilość i jakość wyświetlanych na mapie różnych
obiektów.
7.5.1.1. «Detalizacja mapy».
"Detalizacja mapy" (Rys. 54) - ma wpływ na wyświetlanie detali mapy w różnych skalach. Przy minimalnej
detalizacji niektóre drobne obiekty nie będą wyświetlane
(Rys. 55) jednak mapa będzie wtedy szybciej rysowywana. Przy maksymalnej detalizacji otrzymasz najdokładniejszy obraz (Rys. 56) nawet przy znacznym oddaleniu mapy ale zwiększy też czas rysowywania.
Aby zwiększyć/zmniejszyć detalizację mapy naciskaj
rysikiem na odpowiednią strzałkę lub przesuń belkę w
potrzebne położenie.
Rys. 53
Rys. 54
Rys. 56
Rys. 55
7.5.1.2. «Góra mapy».
"Góra mapy" - wybór orientacji mapy. Z listy dostępnych
wariantów (Rys. 57) wybierz odpowiedni do swoich
potrzeb: "Północ na górze", "Obracaj wg kierunku jazdy"
lub "Obracaj wg trasy". Funkcja ta dubluje się na stronie
mapy. Po naciśnięciu na symbol kompasu
także
możesz wybrać rodzaj orientacji mapy.
38
Rys. 57
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7.5.1.3. «Otwórz atlas».
Atlas to zbiór map, który stanowi jeden z głównych elementów systemu i bez którego nie jest możliwe poprawne działanie programu. Wybór danego punktu menu
otwiera okno (Rys. 58) w którym można zarządzać aktualnym atlasem lub stworzyć nowy. Jeśli atlas istnieje, to
w tym oknie wyświetli się jego nazwa, ścieżka do pliku i
ilość map które zawiera.
Aby otworzyć menu zarządzania naciśnij na atlas. W
oknie (Rys. 59) będą wyświetlone przyciski z dostępnymi funkcjami:
Rys. 58
•
Wybierz - jeśli posiadasz kilka atlasów możesz
wybrać jeden z nich. Aby system wykorzystał dany
zestaw map naciśnij na odpowiedni przycisk;
•
Indeksuj atlas - jeśli w atlasie dokonane były jakiekolwiek zmiany (np. dodanie lub usunięcie poszczególnych map) naciśnij na ten przycisk aby przeindeksować
atlas i wprowadzić zmiany do systemu;
•
Rys. 59
Usuń - usuwanie wybranego atlasu;
•
Anuluj - wyjście z menu zarządzania atlasem;
Jeśli atlasu brakuje to należy go dodać. Aby to zrobić
naciśnij na przycisk w dolnej części monitora (
). Na
monitorze wyświetli się menu wyszukiwania (Rys. 60).
Na początku trzeba wybrać folder główny naciskając na
zieloną strzałkę w górnej części okna. Potem kolejno
stwórz ścieżkę do folderu z atlasem: naciśnij na
potrzebny folder i w pojawiającym się menu wybierz
"Wejdź" (
). Kiedy dotrzesz do folderu zawierającego
zestaw map; naciśnij na niego i wybierz punkt "Utwórz
atlas" (
). Jeśli chcesz wrócić o poziom wyżej przy
poszukiwaniu potrzebnego folderu naciśnij na przycisk
"Do góry" (
). Naciśnięcie na przycisk "Anuluj" (
)
zamyka dane menu.
Rys. 60
Rys. 61
Po naciśnięciu na przycisk "Utwórz atlas" (
), rozpocznie się proces indeksacji, którego długość jest zależna od ilości map w atlasie. Po
zakończeniu procesu na monitorze pojawi się okno informujące o zakończeniu indeksacji
(Rys. 61) w którym będą informacje o czasie indeksacji, ilości map i ścieżce do folderu. Aby
zamknąć okno naciśnij na przycisk "OK" (
). Nowy atlas pojawia się w menu zarządzania
atlasami (Rys. 58).
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
39
7.5.1.4. «Efekty wizualne».
Efekty wizualne (Rys. 62) poprawiają obraz na mapie,
jednak czas jej rysowywania może się wydłużyć.
Dostępne są następujące efekty wizualne:
• Obramowanie obiektów;
• Wygładzanie granic obiektów;
• Wyświetlanie modeli 3 D;
• Wygładzanie ruchu.
Aby włączyć/wyłączyć naciśnij na wybrany efekt
Rys. 62
7.5.1.5. «Filtrowanie POI».
Ustawienie wyświetlania obiektów infrastruktury na
mapie (Rys. 63).
Ikonki obiektów infrastruktury podzielone są na różne
grupy: "transport samochodowy", "handel", "usługi",
"wypoczynek", "restauracje i kawiarnie" i "inne". W polu
każdej grupy są ikonki, które do niej należą oraz wskazany jest zakres skali w którym ikonki danej grupy są
wyświetlane na mapie. W lewej części pola każdej
grupy znajduje się symbol
, który wskazuje czy
wyświetlanie grup jest włączone czy wyłączone. Jeśli
symbol ma zielony kolor to grupa jest włączona. Jeśli
grupa jest wyłączona to symbol będzie szary.
Naciskając na dany symbol możesz włączyć/wyłączyć
wyświetlanie na mapie ikonek odpowiedniej grupy.
W dolnej części monitora znajduje się przycisk zarządzania wszystkimi grupami (
). Po naciśnięciu na ten
przycisk na monitorze pojawi się lista możliwych opcji
(Rys. 64).
Rys. 63
Rys. 64
•
"Włączyć wszystkie" - włączenie wyświetlania
wszystkich grup i wszystkich elementów każdej grupy;
•
"Wyłączyć wszystkie" - wyłączenie wyświetlania
wszystkich ikonek obiektów infrastruktury;
•
"Ustawienia początkowe dla wszystkich" - przywrócenie standardowych (fabrycznych) wartości dla
wszystkich grup. Po naciśnięciu na ten przycisk pojawi
się okienko dialogowe w którym musisz potwierdzić
czynność naciskając na przycisk lub (
) anulować
naciskając na przycisk (
);
•
40
Rys. 65
"Anuluj" - wyjście z menu zarządzania wszystkimi grupami"
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Aby otworzyć listę dostępnych czynności dla danej grupy naciśnij na pole dowolnej grupy
(Rys. 65):
•
/
Włączyć/wyłączyć" — włączanie/wyłączanie
wyświetlania na mapie wszystkich ikonek aktualnej grupy;
•
"Edycja" — edytowanie wybranej grupy;
•
"Ustawienia początkowe" - przywrócenie standardowych (fabrycznych) wartości dla aktualnej grupy. Po
naciśnięciu na ten przycisk pojawi się okienko dialogowe
w którym musisz potwierdzić czynność naciskając na
przycisk (
) lub anulować naciskając na przycisk (
);
Rys. 66 (a)
•
"Anuluj" - wyjście z menu zarządzania wybraną grupą.
Edytowanie grupy
Po naciśnięciu na przycisk "Edytuj" ( ), przejdziesz do
opcji edycji wybranej grupy, która składa się z dwóch
stron.
Strona 1 (Rys. 66 (a))
"Nazwa" - nazwa wybrane grupy. Aby ją zmienić kliknij na
pole i wprowadź przy pomocy klawiatury nową nazwę;
Rys. 66 (b)
"Widoczne w skali" - dolna i górna granica skali w której na mapie są wyświetlane ikonki danej grupy;
"Wyświetla nazw POI" - zaznacz ten punkt gdy chcesz, aby na mapie wyświetlały się nie
tylko ikonki grupy ale również nazwa każdej ikonki.
Strona 2 (Rys. 66 (b))
Dana strona zawiera listę wszystkich ikonek grupy i umożliwia Ci dokładniejsze ustawienie
ich wyświetlania na mapie. Zaznaczone obiekty będą podlegać zasadom wyświetlania ustawionym dla danej grupy.
Uwaga: jeśli jakikolwiek z obiektów nie należy do żadnej z grup to będzie domyślnie wyświetlany na mapie z ustawieniami.
7.5.2. «Nawigacja».
Ustawienia systemu nawigacji i trasy (Rys. 67)
Rys. 67
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
41
7.5.2.1. «Środek transportu».
Funkcja ta umożliwia optymalizację pracy systemu w
zależności od środka transportu, przy którego pomocy
odbywa się podróż (Rys. 68). Lista dostępnych wariantów: Pieszy; Rower; Samochód/Motocykl; Taxi; Autobus;
Służby ratunkowe; Kurier; Ciężarówka.
7.5.2.2. "Ustawienia trasy"
W tej zakładce użytkownik może wybrać opcje wyznaczania trasy. Wszystkie ustawienia znajdują się na
dwóch stronach.
Rys. 68
Strona 1 (Rys. 69):
"Wyznacz trasę" - wybór sposobu wyznaczania trasy:
"Po drogach" lub "W linii prostej".
"Wybierz drogę" - kierując się tym ustawieniem system
wyznacza drogę o minimalnym czasie pokonywania
("szybka") lub najkrótszą ("krótka").
Rys. 69
Strona 2 (Rys. 70)
"Unikaj przy wyznaczaniu" - zaznacz te punkty, których chciałbyś uniknąć przy wyznaczaniu trasy:
"Zakręty", "Drogi płatne", "Drogi gruntowe".
"Przy zjeździe z trasy" - działanie przy zjeździe z trasy:
przerwanie pokonywania trasy lub automatyczne
wyznaczenie jej z uwzględnieniem Twojego nowego
położenia.
Rys. 70
7.5.2.3. "Skala"
"Automatyczne skalowanie" - system określi najbardziej optymalną skalę podczas nawigacji po trasie
zależnie od otoczenia i prędkości jazdy (Rys. 71).
"Płynne skalowanie" - po zaznaczeniu tej opcji zwiększanie/zmniejszanie skali odbywa się płynnie, bez zrywów.
Rys. 71
"Przywrócić" - czas w którym aktywuje się automatyczne skalowanie po ręcznej zmianie skali.
"Min./Maks." - odstępy skal, w granicach których będzie działać automatyczne skalowanie.
"Preferowana skala" - za pomocą tej opcji można ustawić tryb pracy automatycznego skalowania w kierunku wyższej (Maks.) lub mniejszej (Min.) detalizacji.
42
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7.5.2.4. "Prowadzenie".
"Uprzedzaj o manewrze" - ustawienie czasu w którym system powiadomi Cię o kolejnym
manewrze (Rys. 72). Możesz przesunąć belkę w jedną z 5 pozycji z granicach od
"Zawczasu" (maksymalny czas) do "Na krótko przed" (minimalny czas).
"Wrażliwość na zejście z trasy" - możesz ustawić działanie wykonywane przy zjechaniu z
wyznaczonej trasy: przy maksymalnej wrażliwości trasa
będzie szybko przestrojona na nową, podczas gdy przy
minimalnej wrażliwości program będzie przez pewien
czas próbował skierować Cię na starą trasę. 7.5.2.5.
"Przyciąganie"
Funkcja ta umożliwia przyciąganie wyznaczonej trasy
do drogi co pomoże Ci orientować się w stosunku do
nich w sytuacji, gdy spadła siła sygnału GPS lub gdy
zdecydowałeś się objechać jakąś przeszkodę (Rys. 73).
Rys. 72
Warianty ustawień: "Nie przyciągaj" (funkcja wyłączona); Nie dalej niż 20 m; Nie dalej niż 50
m; Nie dalej niż 100 m; Nie dalej niż 200 m; Nie dale niż 500 m; Automatycznie.
Rys. 73
7.5.2.6. "Automatyczny powrót"
"Autopowrót" - jeśli przesunąłeś mapę w czasie nawigacji po trasie dana funkcja przywróci ją
do Twojego aktualnego położenia po określonym czasie (Rys. 74). Są następujące warianty
do wyboru: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s i "Nigdy" (Wyłączenie funkcji).
Rys. 74
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
43
7.5.3. "Ustawienia regionalne".
Na stronie "Ustawienia regionalne" użytkownik może wybrać język interfejsu programu,
pakiet podpowiedzi głosowych (podpowiedzi dźwiękowe), ustawienie klawiatury oraz jednostki miar (Rys. 75).
Rys. 75
7.5.3.1 "Język"
Wybierz język programu (Rys. 76). Obecnie są dostępne rosyjski, angielski, hiszpański i
turecki.
Rys. 76
7.5.3.2 "Głos"
Zestaw wiadomości głosowych za pomocą których program informuje Cię o różnych zdarzeniach. Możesz zmienić pakiet głosowy naciskając na zieloną strzałkę w prawej części pola i
wybierając inny pakiet z wyskakującej listy (Rys. 77).
Rys. 77
Dodatkowe pakiety głosowe możesz ściągnąć ze strony http://www.navitel.cz/down- load.
Wypakuj zawartość archiwum do katalogu \wav\ w folderze z programem lub do folderu
\NavitelContent\Voice\ na karcie pamięci. Nazwa folderu powinna zaczynać się od "0409~"
dla języka angielskiego i od "0419~" dla języka rosyjskiego
44
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7.5.3.3 "Klawiatura"
Menu przeznaczone do ustawienia rozkładu klawiatury i
wyboru obsługiwanych języków przy wprowadzaniu tekstu oraz do analogicznych ustawień dla funkcji wyszukiwania (Rys. 78).
"Rozkład" - typ rozkładu klawiatury która wyświetla się
na monitorze po naciśnięciu na okno wprowadzania tekstu lub w czasie wyszukiwania.
Dostępne rozkłady klawiatury:
• QWЕRTY. Wariant 1 - klasyczny rozkład klawiatury
wykorzystywany w domowych komputerach osobistych
(Rys. 79). Pierwsze litery górnego rzędu przy czytaniu
od lewej strony to "qwerty";
• QWЕRTY. Wariant 2 - po wyborze tego rozkładu
następuje przeplatanie rzędów parzystych i nieparzystych liter (Rys. 80);
• ABCDE - litery rozmieszczone są alfabetycznie od
lewej do prawej (Rys. 81);
• Telefoniczna (tylko do wyszukiwania) - analogiczna
klawiaturze telefonu komórkowego gdzie do każdej
cyfry przyporządkowanych jest kilka liter.
"Języki" - na klawiaturze znajduje się przycisk przełączania języków po naciśnięciu na który będą po kolei przełączać się dostępne języki. Zaznacz w ustawieniach te
języki, które będą wchodzić do tej opcji.
7.5.3.4 "Jednostki miar"
Dana strona (Rys. 82) służy do wyboru jednostek miary
współrzędnych, azymutu, długości/prędkości, wysokości/głębokości, powierzchni i formatu adresu. Aby rozwinąć listę możliwych wariantów naciśnij na strzałkę obok
żółtego pola.
• "Azymut":
• "Współrzędne, szeStopnie;
rokość/długość":
Strony świata.
ddd.ddddd°;
• "Długość, prędkość":
ddd°mm.mmm';
Metryczne (metry, km, km/h);
ddd°mm'sss".
Morskie (stopy, mile morskie,
• "Format adresu": węzły);
Numer, ulica;
Statutowe (stopy, mile lądowe).
Ulica, numer,
• "Powierzchnia":
• "Wysokość,
M kw., km. kw.;
głębokość":
Stopy kw., mile kw.;
Metry;
Hektary
Stopy.
Akry.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Rys. 78
Rys. 79
Rys. 80
Rys. 81
Rys. 82
45
7.5.4. "Serwisy on-line".
Dana strona (Rys. 83) umożliwia użytkownikowi programu "Navitel Nawigator" ustawienie pracy serwisów do
funkcjonowania których nawigacja powinna posiadać
podłączenie do sieci Internet w dowolny sposób oraz
ustawienie trybu pracy "Navitel.SMS".
7.5.4.1. "Korki".
Rys. 83
Strona 1 (Rys. 84):
"Wykorzystaj przy wyznaczaniu trasy" - przy aktywnej
funkcji tłok na drogach będzie brany pod uwagę przy
wyznaczaniu trasy;
"Wyświetlaj na mapie" - przy włączonej funkcji korki
wyświetlane są na mapie w postaci różnokolorowych
linii;
Pole "Aktualizuj dane" zawiera funkcję automatycznej
Rys. 84
aktualizacji. Aby ustawić odstęp czasu w którym następuje automatyczna aktualizacja informacji o korkach
naciśnij na strzałkę. Możesz wybrać jedną z poniższych
wartości: 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6
h, 12 h, i 24 h.
Dane menu zawiera też przycisk "Aktualizuj" dzięki któremu możesz aktualizować informacje o korkach w
dowolnej chwili.
Strona 2 (Rys. 85):
Rys. 85
"Połączenie z Internetem" - do aktualizowania informacji o korkach konieczne jest połączenie z Internetem. Dana funkcja kontroluje dostęp systemu do sieci Internet.
"Aktualizowanie korków w roamingu" - dana funkcja jest praktycznie tożsama funkcji
"Połączenie z Internetem" z wyjątkiem tego, że kontroluje dostęp systemu do sieci Internet
w roamingu.
7.5.4.2. "Wymiana danych".
"Ustawienia serwisu Navitel.SMS" (Rys. 86).
"Zezwalaj na odbieranie Navitel.SMS" - zaznacz dany
punkt aby otrzymywać wiadomości SMS od innych użytkowników;
"Automatycznie wyświetlaj wyskakujące okno" Rys. 86
przy aktywnej funkcji na monitorze pojawia się okno
powiadamiające o otrzymaniu wiadomości SMS. W innym razie do wyświetlenia danego
okna potrzeba kliknąć na symbol
w górnej części strony mapy.
46
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7.5.4.3. "Pogoda".
Dana strona (Rys. 87) umożliwia ustawienie pracy
serwisu "Pogoda".
Możesz wybrać spośród dwóch punktów:
• Automatycznie (dane meteo aktualizuje system)
• Ręcznie (ręczne ładowanie danych meteo)
7.5.5. "Satelity".
Rys. 87
Ustawienia związane z sygnałem GPS (Rys. 88).
"Automatyczne określenie ustawień" - automatyczne
określanie ustawień przez program.
"Źródła" - wybór źródła danych GPS. Zależnie od wybranego źródła strony dają różne informacje i ustawienia.
Wariant 1: "Operating system", Strona 2 (Rys. 89):
"Diagnostyka" - system umożliwia zapisywanie mniej ważRys. 88
nych danych otrzymywanych z odbiornika GPS w pliku tekstowym \gps_log.txt. Mogą być potrzebne do diagnostyki uszkodzeń powstałych podczas
współpracy odbiornika GPS z programem. Wykorzystaj daną funkcję tylko podczas nieprawidłowej pracy odbiornika GPS lub po zaleceniu serwisu obsługi technicznej.
Wariant 2: "Porty COM" Strona 2 (Rys. 90):
"Diagnostyka" - Patrz Wariant 1.
"BlueTooth" - skorzystaj z tego ustawienia aby przed podłączeniem odbiornika GPS włączyć BlueTooth.
Wariant 3: "Trasa Demo" Strona 2 (Rys. 91):
Przy wyborze źródła "Trasa demo" będzie wskazana informacja o jej parametrach, prędkość odtwarzania, początek
odtwarzania i ""Powtórz" w sytuacji gdy odpowiednia funkRys. 89
cja była aktywna.
"Plik" - wybór trasy demonstracyjnej. Naciśnij na pole aby
otworzyć menu wyboru pliku. W lewym górnym rogu znajduje się okno wyboru folderu, w prawym górnym okno
wyboru formatu plików w którym możesz zainstalować filtr
wyświetlanych plików" "Wszystkie formaty" (filtr wyłączony),
*.gpx, *.plt, *.gdb. *mps. Potem naciskając na foldery wskaż
ścieżkę do potrzebnego pliku.
Rys. 90
“Prędkość" - prędkość odtworzenia demonstracyjnej trasy:
1x (bez zwiększania prędkości), 2x, 4x, 8x.
"Start" - moment początkowy odtwarzania trasy. Mierzy się
w procentach (100% - pełna długość trasy). Możesz wybrać
jedną z następujących wielkości: 0%, 10%,…, 100%.
"Powtórz po zakończeniu" - jeśli dana funkcja jest aktywna, to demonstracja trasy zacznie się ponownie po zakończeniu poprzedniego cyklu.
Rys. 91
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
47
7.5.6. "Ustawienia interfejsu".
Menu ustawienia interfejsu (Rys. 92) umożliwi Ci maksymalnie efektywne wykorzystanie strony "Mapa" i wszystkich jej elementów.
Rys. 92
7.5.6.1. "Skórka".
W programie "Navitel Nawigator" przewidziano możliwość zmiany przez użytkownika
zewnętrznego wyglądu programu poprzez instalację dodatkowych tematów (plików skórek).
W tym celu na stronie http://www.navitel.cz/download/ ściągnij archiwum "skin.zip". Wypakuj
zawartość archiwum do folderu z programem Navitel Nawigator lub do folderu
\NavitelContent\Skins\ na karcie pamięci. Później w liście dodatkowych możliwych tematów
("pole "Skin") naciśnij rysikiem na wybrany temat do zastosowania w interfejsie (Rys. 93).
Rys. 93
Ponadto w tym samym menu możesz wybrać styl wyświetlania strony "Mapa". W tym celu
naciśnij rysikiem na pole "Rodzaj skórki". W wyskakującym menu wybierz wygląd mapy i
naciśnij przycisk. Dana funkcja dubluje wybór skórki w menu "Kompas"
na stronie
"Mapa".
48
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7.5.6.2. "Interfejs".
Możesz ustawić warunki wyświetlania każdego przycisku przy każdym stanie odpowiedniej funkcji (Rys. 94).
Z lewej strony każdego elementu znajduje się symbol
który może mieć różny kolor zależnie od ustawień wyświetlania odpowiedniego przycisku. Symbol
koloru zielonego oznacza, że dany przycisk będzie
wyświetlany przy wszystkich stanach odpowiednich
funkcji. Symbol w szarym kolorze oznacza, że przycisk
nie będzie wyświetlany. Symbol w połowie zielony oznacza, że przy określonych stanach odpowiednich funkcji
przycisk nie będzie wyświetlany na stronie mapy.
Naciśnięcie na symbol całkowicie włącza lub wyłącza
wyświetlanie przycisku na stronie mapy.
W prawej części każdego pola znajduje się przycisk
ustawień, którego naciśnięcie otwiera menu ustawień
wyświetlania elementu zależnie od aktualnego stanu
funkcji (Rys. 95). Naciśnij na symbol
aby
włączyć/wyłączyć wyświetlanie przycisku na stronie
mapy w danym stanie.
Rys. 94
Rys. 95
W dolnej części menu ustawień interfejsu znajduje się przycisk, który umożliwia ustawienie
wszystkich przycisków na raz (Rys. 96):
•
"Włączyć wszystkie" - włączenie wyświetlania
wszystkich przycisków;
•
"Wyłączyć wszystkie" - wyłączenie wyświetlania
wszystkich przycisków;
•
"Ustawienia początkowe dla wszystkich" - powrót
do wyjściowego zestawu wyświetlanych przycisków.
System poprosi o potwierdzenie;
•
Rys. 96
"Anuluj" - Wyjście z menu ustawień wyświetlania wszystkich przycisków.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
49
7.5.6.3. "Ukryj elementy".
Za pomocą danych ustawień (Rys. 97)można ustawić
automatyczne ukrycie elementów interfejsu na stronie
"Mapa". wszystkie elementy pojawią się ponownie przy
dowolnej czynności wykonywanej przez użytkownika w
programie: np. po kliknięciu na ekran.
"Ukryj przyciski" - określa po upływie jakiego czasu od
ostatniej aktywności użytkownika w programie znikną
przyciski "Kursor"
i "Zapisz"
Rys. 97
"Ukryj menu" - określa po upływie jakiego czasu od ostatniej aktywności użytkownika w programie znikną przyciski "Menu"
i "Szukaj"
, oraz elementy kierowania
"Kompas”
, "GPS
itd.
7.5.6.4. "Inercyjne skrolowanie list"
"Inercyjne skrolowanie list" (Rys. 98 (a)) - aktywowana
funkcja umożliwi Ci korzystanie z inercyjnego skrolowania, impuls do którego wywołasz rysikiem przesuwając
nim szybko w gór lub w dół a potem puszczając. Lista
nadal będzie się przesuwać w zadanym kierunku stopniowo zwalniając.
Rys. 98 (a)
7.5.6.5. "Potwierdzanie wyjścia"
Ustawienie funkcji "Potwierdzanie wyjścia". Jeśli zaznaczyłeś punkt "Nie pytaj" to po naciśnięciu na przycisk
wyjścia od razu wyjdziesz z programu. W innym wypadku po naciśnięciu na przycisk "Wyjście" zobaczysz pytanie (Rys. 98 (b)).
50
Rys. 98 (b)
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
7.5.7. "Urządzenie".
Ustawienia ogólnych funkcji systemu (Rys. 99)
7.5.7.1. "Dźwięk"
Dane menu umożliwia użytkownikowi ustawienie dźwięku w programie "Navitel Nawigator" (Rys. 100).
"Wyłącz dźwięk" - umożliwia całkowite wyłączenie
dźwięku w programie;
Rys. 99
"Nie zmieniaj głośności" - przy aktywnej funkcji poziom
głośności w programie będzie odpowiadać ustawieniom
systemowym. W innym wypadku głośność można ustawić samodzielnie.
7.5.7.2. "Orientacja ekranu"
Dane menu umożliwia wybór orientacji ekranu w pracy
z programem (Rys. 101).
Rys. 100
7.5.7.3. "Zarządzanie zasilaniem"
To menu umożliwia zarządzanie zasilaniem Twojego
urządzenia (Rys. 102).
"Nie wyłączaj urządzenia" - przy aktywnym programie
"Navitel Nawigator" urządzenie nie będzie przechodzić
w tryb uśpienia pomimo ustawień systemowych.
"Nie wyłączaj podświetlenia ekranu" - analogicznie z
poprzednim punktem - w tym przypadku nie będzie się
wyłączać podświetlenie
Rys. 101
"Wyłączaj odbiornik GPS" - przy wyłączaniu urządzenia
odbiornik GPS również będzie wyłączany.
7.5.7.4. "Zegar"
Dane menu umożliwia ustawienie zegara systemowego
w programie "Navitel Nawigator" (Rys. 103).
"Zsynchronizuj zegar z GPS" - automatyczne zestrojenie zegara z czasem światowym z wykorzystaniem funkcji GPS;
Rys. 102
"Koryguj strefę czasową" - aktywuj daną funkcję jeśli
często zmieniasz strefy czasowe. System będzie automatycznie przełączać się na odpowiednią strefę;
Rys. 103
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
51
7.5.8. "Ostrzeżenia"
Ustawienia związane z głosowymi i wizualnymi ostrzeżeniami (Rys. 104).
"Wyłącz powiadomienia dźwiękowe" - funkcja ta wyłącza dźwięk przy powiadamianiu o zbliżaniu się do radarów, przejazdów kolejowych i sztucznych nierówności
drogi.
Możesz także wybrać rodzaj powiadomienia dźwiękowego: "Powiadamiaj Rys 126 głosem" lub "Powiadamiaj
sygnałem".
Możliwe jest też warunkowe ustawienie dźwiękowego
lub wizualnego powiadomienia: "Nie powiadamiaj",
"Zawsze powiadamiaj", "Przy przekroczeniu o 0 km/h,
10 km/h, 20 km/h, …, 100 km/h".
7.5.9. "Dziennik"
W tym punkcie menu użytkownik programu "Navitel
Nawigator" może ustawić funkcje związane z zapisywaniem jego przemieszczeń (Rys. 105).
Rys. 104
Rys. 105
7.5.9.1. "Zapisywanie trasy"
Jeśli to konieczne włącz funkcję zapisywania trasy
zaznaczając odpowiedni punkt i naciskając "OK".
7.5.9.2. "Format trasy"
Aby wybrać format zapisu trasy wybierz odpowiedni
punkt w menu i naciśnij przycisk OK (Rys. 106).
Rys. 106
7.5.9.3. "Katalog tras"
Aby wybrać katalog, w którym zapisywane będą trasy
wybierz go w polu Katalog tras i naciśnij przycisk OK
(Rys. 107).
7.5.9.4. "Wizualizacja tras"
Aby pokonana trasa została odwzorowana na stronie
Mapa w postaci fioletowych linii zaznacz odpowiedni
punkt i naciśnij OK (Rys. 108)
Rys. 107
7.5.10. "Odrzuć wszystkie ustawienia"
Funkcja ta umożliwia przywrócenie wszystkich początkowych parametrów systemu. Jest to użyteczne w sytuacji gdy zmieniłeś wiele ustawień i chciałbyś jednym kliknięciem wrócić do standardowych wartości. Po zastosowaniu funkcji program automatycznie się zresetuje.
52
Rys. 108
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
8. Możliwości funkcjonalne
8.1. Trasy
Aby zaplanować trasę i śledzić poprawność jej pokonywania w programie przewidziano tworzenie trasy. Trasę można stworzyć na kilka sposobów - z funkcji "Szukaj" do dowolnego znalezionego obiektu na mapie - od aktualnego położenia do wybranego punktu i od dowolnego
wybranego punktu do innego punktu na mapie.
Opis przycisków
"Jedź" - w trybie prowadzenia po trasie przycisk ten wyznacza trasę od pierwszego punktu już stworzonej trasy do wyróżnionego punktu i usuwa wszystkie punkty pomiędzy nimi;
"Start" - punkt staje się punktem startowym aktualnej trasy, należy przy tym wyłączyć
odbiornik GPS
"Zjedź" - dodać punkt pomiędzy dwoma punktami już istniejącej trasy. Ostatni dodany punkt (gdy dodałeś kilka) staje się drugim priorytetowym punktem aktualnej trasy;
"Przedłuż" - punkt dodawany jest do końca trasy wydłużając ją;
"Właściwości" - właściwości wyodrębnionego punktu na mapie.
Po naciśnięciu na przycisk wyświetlą się dodatkowe informacje.
8.1.1. Autorouting
Funkcja ta działa tylko na mapach, które zawierają informacje do wyznaczania tras. Aby program automatycznie wyznaczył trasę od twojego aktualnego położenia do punktu docelowego naciśnij na punkt na mapie który jest punktem końcowym, wybierz menu "Kursor" i w
wyskakującym menu - przycisk "Jedź"(Rys. 109). Wyznaczona trasa zostanie wydzielona na
mapie niebieskim kolorem z jaskrawą, ciemną obwódką (Rys. 110). Zwróć uwagę, ze na
mapach nie zawierających informacji do wyznaczania trasy trasa zostanie wyznaczona w
postaci linii prostej koloru zielonego, która łączy punkt w którym aktualnie się znajdujesz i
punkt końcowy i która pomija wszystkie budynki, drogi itp.
Rys. 109
Rys. 110
8.1.2. Autorouting z wyszukiwania
Wejdź do zakładki "Szukaj", znajdź potrzebny Ci obiekt do którego chcesz wyznaczyć trasę,
naciśnij na niego i w wyskakującym menu wybierz "Jedź". Oprócz danego punktu menu jest
jeszcze punkt "Zajedź" - dodawanie punktu między dwoma punktami już istniejącej trasy,
który to punkt stanie się drugim w kolejności i "Przedłuż" - punkt dodany na koniec trasy i
wydłużający ją. Oba te punkty dostępne są tylko wtedy, gdy na mapie jest już wyznaczona
trasa.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
53
8.1.3. Ręczne wyznaczanie trasy
Ten sposób wyznaczania trasy jest w takim samym stopniu automatyczny jak dwa poprzednie z jednym wyjątkiem - tutaj możesz określić punkt wyjazdu i punkt przyjazdu.
Aby stworzyć trasę naciśnij na mapę w pierwszym punkcie trasy. W dolne części ekranu
wybierz przycisk "Kursor" (Rys. 111), a w wyskakującym menu "Zacznij" (Rys. 112). Potem
znajdź punkt końcowy trasy i na dole strony naciśnij przycisk "Kursor" - "Jedź" (Rys. 113).
Jeśli mapa zawiera informacje potrzebne do automatycznego wyznaczania trasa zostanie
stworzona na podstawie tych danych i zostanie wytyczona najkrótszą drogą lub najszybszą
drogą od punktu początkowego do końcowego. W innym przypadku trasa jazdy będzie łączyć
punkty trasy liniami prostymi.
Zwróć uwagę, że przy włączonym odbiorniku GPS przycisk ustawiony na punkt
początkowy trasy nie działa!
Rys. 111
Rys. 112
Rys. 113
8.1.4. Edytowanie trasy
Aby wykonać jakiekolwiek czynności z trasą naciśnij na ikonkę manewru. Menu kontekstowe
wyskakujące przy naciśnięciu zawiera główne komendy do edytowania trasy.
"Wyłącz prowadzenie" - usuń trasę z mapy i zakończ przemieszczanie się po niej.
"Kolejny punkt trasy" - Jeśli zdarzyło Ci się przejechać aktualny punkt trasy lub chciałbyś
do niego wrócić to naciśnięcie na ten przycisk umożliwia przejście do kolejnego punktu trasy.
"Symulacja trasy" - Dany punkt menu dostępny jest tylko przy wyłączonym GPS. Za jego
pomocą możesz sprawdzić drogę wg trasy, zakręty na trasie i niektóre przybliżone informacje o trasie. Taka wcześniejsza pełna demonstracja umożliwia wcześniejsze wykrycie niebezpiecznych lub trudnych odcinków trasy i w razie konieczności korektę trasy.
"Pokaż trasę" - wyświetla trasę w takiej skali, aby w całości zmieściła się na ekranie urządzenia.
Takie edytowanie trasy można przeprowadzić za pomocą punktów trasy. Aby stworzyć punkt
w czasie prowadzenia po trasie naciśnij na dowolnym miejscu mapy. Po tym konieczne jest
naciśnięcie na przycisk "Kursor" - zobaczysz wtedy przyciski: "Jedź", "Zjedź", "Przedłuż",
"Właściwości"
54
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Rys. 114
Rys. 115
8.1.5. Edytowanie punktów trasy
Różne punkty trasy można edytować z wyszukiwania, punkt "Punkty
trasy". Po naciśnięciu na jeden z punktów trasy pojawi się menu, które
zawiera instrumenty do pracy z punktami (Rys. 116).
"Pokaż na mapie" - pokaż punkt na mapie, stąd będą dostępne kolejne funkcje (Rys. 114):
"Jedź" - autorouting do wybranego punktu trasy;
"Zajedź" - jeśli jest trasa, to jest ponownie wyznaczana z uwzględnieniem przejazdu przez dany punkt;
"Przedłuż" - dodanie punktu z listy utworzonych punktów trasy na
koniec istniejącej trasy (Rys. 115);
Rys. 116
"Edytuj punkt" - możliwość edycji podstawowych właściwości punktu (współrzędnych,
nazwy itd.);
"Usuń punkt" - niezależnie od przynależności do trasy punkt zostanie usunięty;
"Wyślij Navitel.SMS" - wysłanie wiadomości SMS ze
współrzędnymi punktu;
"Anuluj" - powrót do listy punktów;
Przyciski "Wstecz" i "Dalej" umożliwiają przesuwanie się
pomiędzy stronami listy czynności.
8.1.6. Właściwości trasy
Program umożliwia pracę z wyznaczoną trasą. Wejdź w
menu "Trasa", punkt "Właściwości trasy".
Strona ta wyświetla punkty trasy z różnymi filtrami. Na
górze strony wskazana jest całkowita długość trasy. W dolnej części strony jest przycisk (menu kontekstowe).
Naciśnij na niego aby zobaczyć menu (Rys. 117) umożliwiające wyznaczenie trasy oraz jej import i eksport (Rys.
118). Ustawienia "Wyznacz ponownie" i "Eksportuj" dostępne są tylko dla wyznaczonej trasy.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Rys. 117
Rys. 118
55
8.2. Trasa
Przewidziano możliwość zapisywania pokonywanej w czasie jazdy trasy. Funkcja ta to
"Zapisywanie trasy" i włącza się ją/wyłącza w "Menu"->"Ustawienia"->"Rozpocznij zapisywanie trasy" lub przyciskiem na panelu instrumentów w sytuacji, gdy jej wyświetlanie na ekranie było włączone w ustawieniach interfejsu. Funkcja zapisywania trasy możliwa jest tylko
podczas działania włączonego odbiornika i nawiązanym połączeniu z satelitami.
Wyświetlanie trasy w oknie "Mapa" możliwe jest przy włączonym w ustawieniach programu
trybie "Wyświetlaj ostatnie 10000 punktów trasy". Trasa w oknie "Mapa" wyświetlana jest na
ekranie jako fioletowa linia odtwarzająca linie przemieszczenia. Trasa zapisywana jest automatycznie jako plik w formacie MapSource (.MPS). Możesz zapisać trasę w formacie GPX
(.GPX). W tym celu wejdź w "Ustawienia"->"Dziennik"->"Format trasy" i wybierz format zapisywania tras. Pliki trasy zapisywane są w folderze "My documents/GPS Tracks and
Waypoints" który znajduje się w pamięci głównej urządzenia. Dodatkowo zapisane są tam
również niektóre pliki pomocnicze.
Wyświetlanie trasy w oknie "Mapa" ograniczone jest do 10000 punktów. Zapisywanie trasy
do pliku nie ma ograniczeń w liczbie punktów i określane jest wyłącznie objętością dostępne
pamięci. Trasę zapisaną do pamięci możesz potem z powrotem importować do trasy.
Możliwy jest import nie tylko plików stworzonych przez program (czyli tych z
rozszerzeniem.mps lub .gpx) ale także innych typów - trasy OziExplorer, Garmin GPS
Database. W tym celu w menu "Trasa"->"Właściwości trasy" naciśnij na ikonkę menu kontekstowego i wybierz punkt "Import trasy". Otworzy się menu z listą plików. Wejdź do folderu "My
documents/GPS Tracks and Waypoints" (nazwa folderu może się różnić od wskazanej w
zależności od modelu urządzenia), naciśnij "OK" (zielony ptaszek) na wybranej trasie. Jeśli
trasa jest podzielona na odcinki to wybierz potrzebny odcinek i naciśnij "OK" (zielony ptaszek).
Trasy możesz również odtworzyć na mapie. Aby to zrobić
na stronie "Ustawienia"->"Satelity" wskaż jako źródło
"Trasa demonstracyjna" a na kolejnej stronie wybierz
potrzebny plik i uruchom odtwarzanie trasy.
8.3. Punkty trasy
Punkty trasy umożliwiają zaznaczanie miejsc o określonych
współrzędnych. Pomaga to lepiej orientować się w terenie i
oznaczać interesujące Cię miejsca. Punkty możesz tworzyć
ręcznie. Automatycznie zostaną nadane im trzycyfrowe
kolejne numery.
Aby utworzyć punkt trasy naciśnij na potrzebne miejsce na
mapie. W tym miejscu pojawi się duży szary okrąg. Później
w dolnej części ekranu naciśnij przycisk "Zapisz" (Rys.
119).
56
Rys. 119
Rys. 120
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Jako rezultat tych czynności pojawi się okno edycji właściwości punktu trasy (Rys. 120). W
tym oknie możesz określić takie cechy, jak nazwa i opis punktu trasy, zmienić współrzędne
punktu, wstawić współrzędne z buforu wymiany, wybrać rodzaj punktu, jego oznaczenie, sposób wyświetlania właściwości punktu w oknie "Mapa" oraz odległość, przy której program
będzie informował o tym punkcie.
Rodzaje punktów trasy podzielone są na grupy (np. usługi, obiekty naziemne, transport
samochodowy itd.) w celu uproszczenia wyszukiwania potrzebnego typu punktu. Aby wybrać
rodzaj punktu trasy naciśnij na przycisk z aktualnym rodzajem. Program zaproponuje wybór
spośród ostatnich wybieranych rodzajów. Jeśli dane rodzaje Ci nie odpowiadają naciśnij na
strzałkę w dole ekranu i wybierz rodzaj punktu trasy z ogólnej listy punktów trasy podzielonych na grupy wg funkcji. Po dokonaniu wyboru naciśnij na prawy dolny przycisk.
Listę wszystkich punktów trasy możesz zobaczyć w menu "Wyszukaj", punkt "Punkty trasy".
Na tej stronie możesz wykonać ogólne czynności z punktami: dodać punkt, usunąć wszystkie, eksportować i importować punkty za pomocą przycisku (menu kontekstowe) u dołu ekranu.
Aby wyeksportować punkty trasy wejdź w menu "Punkty trasy", naciśnij na menu kontekstowe u dołu ekranu (Rys. 121) i wybierz punkt "Eksport punktów". Otworzy się menu z listą plików. Wejdź do potrzebnego folderu i naciśnij "OK" (zielony ptaszek). Wszystkie punkty trasy
zostaną wyeksportowane do wybranego folderu. Aby importować punkty wykonaj te same
czynności. Po imporcie punktów trasy pojawi się okno informujące o ilości zaimportowanych
punktów.
Rys. 121
Możesz pracować z każdym punktem oddzielnie wybierając odpowiedni punkt na liście i naciskając na niego. Dokładny opis tego menu znajdziesz wyżej w rozdziale "Trasy" (Rys. 122).
Punkty możesz edytować również na mapie. Znajdź punkt wizualny na mapie i wybierz go.
Możesz go edytować przy pomocy przycisku "Właściwości" (Rys. 123 (a)).
Rys. 122
Rys. 123 (a)
Rys. 123 (b)
Punkt trasy możesz także usunąć wybierając go na mapie i naciskając "Usuń" (Rys. 123 (b)).
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
57
8.4. Korki
Uwaga! Dana funkcja jest dostępna tylko przy podłączonym module GPRS. Informacje o
wyposażeniu urządzenia w dany moduł możesz uzyskać od producenta urządzenia.
Za pomocą usługi firmy Navitel "Navitel.Korki" urządzenie umożliwia ładowanie informacji o
korkach na całym terytorium Rosji oraz na drogach Ukrainy i innych państw, które posiadają
oficjalne mapy Navitel.
Korki od firmy Navitel włączysz w menu "Ustawienia"->"Serwisy On-line"->"Korki" - do korzystania z serwisu nie są potrzebne żadne dodatkowe dane.
Informacje o korkach dostarczane są 24 godziny na dobę. Program obsługuje serwis korków
bezpłatnie przez GPRS.
Serwisowi odpowiada ikonka wyświetlana w górne części monitora. Może on być w trzech
kolorach: zielonym (korki są i były aktualizowane), żółtym (korki są ale informacje mogą być
nieaktualne - tzn. informacje były aktualizowane po upływie czasu wskazanego w ustawieniach) i czerwonym (problem z dostępem do danych o korkach; brak połączenia). Jeśli w
ustawieniach nie są zaznaczone pola "Wykorzystaj podczas wyznaczania trasy" i "Pokaż na
mapie" ikonka korków będzie miała szary kolor.
Uwaga: wyświetlanie ikonki w górnej części monitora również zależy od ustawień interfejsu.
Uwaga: transfer GPRS opłacany jest oddzielnie zgodnie z taryfami operatora połączenia.
Korki na drogach wyświetlane są na ekranie urządzenia w postaci różnokolorowych poligonów zależnie od stopnia utrudnienia ruchu. Na głównych trasach miasta zależnie od prędkości względnej:
• Czerwony - korek;
•Różowy - ruch utrudniony;
•Żółty - ruch nieznacznie utrudniony;
•Zielony - warunki sprzyjające.
Ponadto status zależy od ogólnego tłoku na odcinku i najbliższych magistralach, pracy
sygnalizacji świetlnej, prowadzonych na danym odcinku prac remontowych, wypadków i awarii, a także innych czynników wpływających na intensywność ruchu. Przy włączonej funkcji
"Wykorzystaj do autoroutingu" informacje o sytuacji na drogach będą brane pod uwagę podczas automatycznego wyznaczania trasy. Trasa wyznaczona z uwzględnieniem korków
może być trochę dłuższa ale zaproponowana zostanie Ci trasa po najmniej zatłoczonych drogach (wg informacji systemu Navitel). Optymalna trasa uwzględnia maksymalną dopuszczalną prędkość na różnych odcinkach dróg oraz Twój wybór w ustawieniach trasy - najkrótszy
czas lub najkrótsza droga.
58
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
8.5. Radary
Urządzenie uprzedza kierowcę sygnałem dźwiękowym o zbliżaniu się do radaru wraz ze
wskazaniem ograniczenia prędkości. Obok radaru znajduje się zielona strzałka\strzałki wskazujące na kierunek pracy radaru, Kiedy wjedziesz w strefę działania radaru (1000 metrów)
strzałka stanie się czerwona.
8.5.1. Edycja informacji o radarach
1. Otwórz plik z informacjami o radarach i ukrytych kontrolach (SpeedCam.txt) w dowolnym
edytorze tekstów.
2. Opis pól:
Nazwa pola
IDX
X
Y
TYPE
SPEED
DIRTYPE
DIRECTION
Komentarz
Numer porządkowy
Poziomo/długość (E/W), współrzędna
Pionowo/szerokość (N/S), współrzędna
Rodzaj kamery:
1 - statyczna kamera;
2 - kamera, wbudowana w sygnalizację świetlną;
3 - kamera, śledząca przejazd na czerwonym świetle;
4 - kamera, mierząca prędkość na odcinku drogi;
5 - kamera mobilna (zasadzka);
101 - ograniczenie prędkości;
102 - ukryta kontrola;
103 - zła
droga;
104 - niebezpieczna zmiana kierunku jazdy;;
105 - niebezpieczne skrzyżowanie;
106 - inne niebezpieczeństwo.
Ograniczenie prędkości
Kierunek pracy kamery:
0 -wszystkie kierunki (360°);
1 - w określonym kierunku (patrz pole Direction);
2 - dwa kierunki (Direction + przeciwny).
Kąt obserwacyjny kamery w stopniach (od 0 do 359: 0 — północ,
90 — wschód, 180 — południe, 270 — zachód)
Nazwy pól mogą być zapisane dużymi lub małymi literami. Dwa ostanie pola można opuścić
- kamery będą wtedy zdefiniowane jako pracujące we wszystkich kierunkach. Radar na północy oznacza, że jedziesz na północ i radar mierzy Cię z naprzeciwka, czyli skierowany jest
na południe
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
59
Wprowadzone dane powinny wyglądać następująco:
IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DIRTYPE, DIRECTION
1,18.9429837,47.4521967,1,100,2,90
Zwróć uwagę, że współrzędne w pliku powinny mieć format Szerokość/Długość ddd.ddddd°,
w razie konieczności możesz go zmienić w "Menu"->"Ustawienia"->"Ustawienia regionalne">"Jednostki miary".
8.5.2. Usuwanie informacji o radarach
1. Usuń z folderu z programem plik tekstowy SpeedCam.txt;
2. Uruchom program i otwierając mapę we wskazanym miejscu (współrzędne: N 55° 52,866’
E 37° 26,728′) sprawdź skasowanie informacji o radarach i ukrytych kontrolach.
8.6. Wyszukiwanie
Program wyszukuje wszelkie możliwe obiekty na mapie wg różnych kryteriów (Rys. 124).
Służy do tego przycisk na mapie "Szukaj". Znaleziony obiekt możesz obejrzeć na mapie i
dodać do trasy na różne sposoby. Warunki wyszukiwania wprowadzisz za pomocą klawiatury wybranej wcześniej w ustawieniach. Klawiaturę możesz ukryć lub wyświetlić naciskając na
przycisk w prawym górnym rogu ekranu.
W niektórych rodzajach wyszukiwania wprowadzając nazwę wyszukiwania za pomocą klawiatury obok aktualnie wpisywane nazwy wyświetla się ilość pasujących do wyszukiwania obiektów. Kiedy ilość wyników w całości mieści się na jednej stronie ekranu klawiatura automatycznie się ukryje. Wybierz
potrzebny obiekt z otrzymanej listy i naciśnij na niego. Jeśli
pomyliłeś się przy wprowadzaniu aby wrócić naciśnij strzałkę Backspace.
8.6.1. Wyszukiwanie "Wg adresu"
Wyszukiwanie budynków, domów itd. gdy znany jest ich adres.
• "Wybierz państwo"
W górnej części strony wyszukiwania "Wg adresu" (Rys. 125)
znajdują się cztery przyciski: "[Wybierz państwo]", "[Wybierz
miasto]", "[Wybierz ulic]" i '[Wybierz budynek]". Wybór miasta, ulicy i budynku jest niedostępny do momentu w którym
nie dokonasz wyboru odpowiednio: państwa, miasta i ulicy.
Wybierz z listy potrzebne państwo za pomocą klawiatury.
Jeśli klawiatura nie jest Ci potrzebna możesz ją zwinąć za
pomocą przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu
ekranu. Kiedy ilość wybranych państw osiągnie ilość która
zmieści się na jednej stronie klawiatura automatycznie się
ukryje. Aby wybrać państwo z listy naciśnij na nie. Punkt
"[Wybierz ulicę]" stanie się aktywny.
• Wybierz miasto"
Miasto wybiera się analogicznie jak państwo: zacznij wprowadzać jego nazwę i wybierz z listy (Rys. 126)
60
Rys. 124
Rys. 125
Rys. 126
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
• "Wybierz ulicę"
Wprowadź za pomocą klawiatury nazwę ulicy na której znajduje się wyszukiwany obiekt. W miarę
wpisywania kolejnych liter na liście zostaną tylko te ulice, które pasują do wyszukiwania. Ponadto
na klawiaturze będą podświetlane kolejne pasujące do nazwy ulicy litery (Rys. 127). Gdy na liście
zostanie taka ilość możliwości, aby zmieściły się na jednej stronie klawiatura automatycznie się
schowa i będziesz mógł wybrać potrzebną Ci ulicę z listy. Później naciśnij na wybraną ulicę.
• "Wybierz budynek"
Analogicznie do wprowadzania nazwy ulicy wprowadź
numer budynku (Rys. 128). Jeśli na ulicy jest jeden
budynek o takim numerze możesz przejść dalej. Aby
wrócić o krok wcześniej naciśnij na zieloną strzałkę w
lewym dolnym rogu.
• "Wynik"
Po znalezieniu obiektu możesz zobaczyć jego położeRys. 127
nie na mapie i wyznaczyć trasę do niego (Rys. 129).
Również jeśli w czasie wyszukiwania miałeś włączone
prowadzenie po trasie - czyli wyznaczoną trasę na
mapie, to wyszukany obiekt możesz włączyć do trasy
jako jeden z punktów trasy. Aby to zrobić naciśnij na
obiekt i wybierz opcję "Zjedź" - obiekt zostanie wstawiony między dwa punkty trasy stając się drugim punktem
w kolejności; możesz też wybrać opcję "Wydłuż" w której obiekt zostanie dodany na koniec trasy.
Rys. 128
8.6.2. Wyszukaj "Najbliższe"
Wyszukiwanie najbliższych w stosunku do zadanego
punktu obiektów. Takie wyszukiwanie może odbywać się w
kilku krokach. Oprócz rodzajów wyszukiwanych obiektów
jest tu także historia wyszukiwania najbliższych obiektów.
• "Wybierz punkt wyjściowy"
Punkt wyjściowy w wyszukiwaniu najbliższych punktów
Rys. 129
jest jednym z najważniejszych warunków wyszukiwania.
Punkt wyjściowy to punkt, w stosunku do którego będą
wyszukiwane najbliższe obiekty danego rodzaju. Aby
zmienić punkt wyjściowy naciśnij na strzałkę "w gór" u
dołu ekranu. Na stronie (Rys. 130) zobaczysz następujące punkty wyjściowe: "Miejscowość" - wyszukuje najbliższe wybranemu miastu, "Obok adresu" - wyszukuje najbliższe do wybranego adresu, "Historia" - jako punkt wyjściowy możesz wybrać jeden z obiektów w ogólnej histoRys. 130
rii wyszukiwań, "Początek trasy", "Koniec trasy" - dane
punkty pojawiają się tylko podczas pokonywania trasy, "Kursor" - punktem początkowym do
obliczania odległości do punktów opisu będzie aktualne położenie kursora na mapie.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
61
• "Wybierz rodzaj wyszukiwania"
Jest kilka rodzajów obiektów (Rys. 131): "Użyteczne obiekty" restauracje, kawiarnie, szpitale, przychodnie, obiekty handlowe
itd. "Handel" - sklepy, rynki, supermarkety itd. "Usługi" - restauracje, kawiarnie, usługi, "Transport" - autousługi, serwisy, transport lotniczy itd. "Instytucje państwowe i przedsiębiorstwa" służby ratownicze, medycyna, edukacja itd. "Kultura i wypoczynek" - świątynie, kempingi itd. "Obiekty geograficzne" - miejscowości, miasta, aglomeracje itd. "Historia" - lista kategorii wg najczęściej wyszukiwanych. Każdy z ogólnych rodzajów obiektów
można zawęzić do bardziej konkretnego wyszukiwania (Rys.
132, Rys. 133). Jeśli chcesz wyszukać wszystkie najbliższe
obiekty wybierz punkt "Wszystkie".
• "Wyszukaj konkretny obiekt"
Po wybraniu rodzaju obiektu otworzy się strona z wszystkimi
obiektami potrzebnego rodzaju, ułożonymi wg rosnącej odległości od punktu wyjściowego (Rys. 134). Najbliższe obiekty znajdą się na początku listy. Na dole strony pośrodku znajduje się
przycisk wyszukiwania wg nazwy, wprowadź nazwę obiektu litera po literze dopóki nie znajdziesz potrzebnego obiektu.
• "Wynik"
Po znalezieniu obiektu możesz zobaczyć jego położenie na
mapie i wyznaczyć trasę do niego oraz (tak jak w innych rodzajach wyszukiwań) dodać obiekt do trasy i zjechać do niego jeśli
masz włączone prowadzenie po trasie.
Rys. 131
Rys. 132
Rys. 133
8.6.3. Wyszukaj "Punkty trasy"
Zawiera listę wszystkich punktów trasy wg których możesz
wyszukiwać. Wyszukiwanie punktów trasy odbywa się wg
Rys. 134
nazwy. Oprócz nazwy punktu trasy w liście wyników wyszukiwania wyświetla się odległość do niego. Możesz wyznaczyć trasę do znalezionego punktu trasy
lub wyświetlić go na mapie. Możesz też edytować punkt trasy z tego menu, usuwać wybrany punkt lub wszystkie, wysłać jego współrzędne w Navitel.SMS, eksportować i importować.
8.6.4. "Historia"
Wszystkie kiedykolwiek wyszukane obiekty za pomocą dowolnego z rodzajów wyszukiwania.
W tym rodzaju wyszukiwania obiekty są sortowane wg daty wyszukiwania - najstarsze obiekty znajdują się na górze. Możesz usunąć wszystkie obiekty z tej listy jeśli jesteś przekonany,
że nie będziesz więcej z nich korzystał, wyznaczyć trasę do wybranego obiektu lub sprawdzić jego położenie na mapie.
62
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
8.6.5. "Ulubione"
Służy do wyszukiwania najczęściej poszukiwanych przez wyszukiwarkę obiektów. W odróżnieniu od wyszukiwania "Historia" obiekty podczas tego wyszukiwania sortowane są wg ilości wyszukiwań a nie wg daty ostatniego wyszukiwania.
8.6.6. Wyszukaj wg współrzędnych
Wyszukiwanie konkretnego obiektu wg współrzędnych.
Współrzędne można wprowadzić ręcznie (Rys. 135) lub wkleić
już gotowe za pomocą przycisku "Wklej" z prawej strony po
wcześniejszym skopiowaniu ich w właściwościach obiektu na
stronie "Mapa". Naciśnięcie na menu kontekstowe w dole ekranu otwiera instrumenty do pracy ze współrzędnymi punktu.
Rys. 135
"Pokaż na mapie" - pokaż punkt o zadanych współrzędnych na
mapie (Rys. 136);
"Jedź" - autorouting do danego punktu trasy;
"Zjedź" - jeśli jest trasa, to jest ponownie wyznaczana z
uwzględnieniem przejazdu przez punkt o zadanych współrzędnych;
Rys. 136
"Przedłuż" - dodanie punktu o zadanych współrzędnych na koniec istniejącej trasy;
"Dodaj punkt" - możliwość dodania punktu o zadanych współrzędnych jako punktu trasy;
"Wstecz" (zielona strzałka w lewo) - powrót do listy punktów; "Na mapę" (niebieski globus) powrót na mapę.
8.6.7. Wyszukaj "Navitel.SMS"
Uwaga! Dana funkcja jest dostępna tylko przy podłączonym module
GPS. Informacje o wyposażeniu urządzenia w dany moduł możesz
uzyskać od producenta urządzenia.
Zawiera listę wszystkich otrzymanych wiadomości Navitel.SMS.
Wiadomości sortowane są wg daty otrzymania - najnowsze wiadomości znajdują się na górze. Naciśniecie na wiadomość SMS otwiera
menu do pracy ze znajdującymi się w nim współrzędnymi (Rys. 137).
Naciśnięcie na menu kontekstowe u dołu ekranu umożliwia usunięcie
wszystkich wiadomości, oznaczenie ich jako przeczytane lub wyjście
z danego menu.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Rys. 137
63
8.7. Trójwymiarowe modele obiektów
Obiekty trójwymiarowe z dużą dokładnością odwzorowują struktur rzeczywistego obiektu i wyświetlane są na mapie (Rys. 138).
Aby załadować modele 3D wejdź do zakładki "Do ściągnicia" na
stronie http://www.navitel.cz/ i wprowadź swój klucz licencyjny
do programu. Potem znajdź na liście punkt "Trójwymiarowe
modele obiektów" i ściągnij plik Models.zip.
Rys. 138
Wypakuj zawartość archiwum Models.rar. Skopiuj folder Models
do katalogu \Navitel\Content\Models\ na karcie pamięci. Potem
uruchom Navitel i korzystając z wyszukiwania wg adresu lub najbliższych obiektów znajdź
interesujące Cię obiekty.
8.8. Navitel. SMS
Funkcja Navitel. SMS umożliwia wymianę współrzędnych między użytkownikami w celu określenia aktualnego wzajemnego położenia oraz przekazywanie współrzędnych dowolnego
obiektu (Rys. 139). Naciśnięcie na dany punkt menu otwiera okno z polami do zapełnienia.
Możesz tu wprowadzić takie dane jak numer odbiorcy, nazw, opis i dokładne współrzędne.
Numer wprowadzisz za pomocą klawiatury. Są dwa rodzaje wiadomości SMS. Wysłanie własnych współrzędnych - "Jestem tutaj" (Rys. 140) i zapytanie o współrzędne innego użytkownika - "Gdzie jesteś?" (Rys. 141). Przełączanie między trybami odbywa się poprzez naciśnięcie na przycisk w dolnej części monitora.
Rys. 139
Rys. 140
Rys. 141
8.9. Dodatkowe schematy kolorystyczne (Skins)
Istnieje możliwość zmiany wyglądu zewnętrznego programu poprzez instalację dodatkowych
schematów kolorystycznych (plików skórek). Aby to zrobić wejdź do zakładki "Do ściągnicia"
na stronie http://www.navitel.cz, wprowadź swój klucz licencyjny i ściągnij paczkę skin.zip.
Wypakuj zawartość archiwum do katalogu \Navitel\Content\Skins na karcie pamięci. Potem
w menu głównym programu naciśnij "Ustawienia interfejsu"—>"Skin". Otworzy się lista
dostępnych schematów kolorystycznych. Aby zastosować schemat w interfejsie wybierz i
naciśnij na wybrany schemat.
64
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
9. Możliwe problemy i sposoby ich rozwiązywania
9.1. Możliwe błędy
Problem
Program nie uruchamia się
Brak połączenia z
satelitami
Program działa,
ale nie ma mapy
(lub działa niepoprawnie)
Sposoby rozwiązania
1. Ponownie zainstaluj program. Aby to zrobić wejdź w zakładkę
"Aktualizacje" na stronie http://www.navitel.cz, wprowadź klucz licencyjny do programu i ściągnij aktualizację programu. Później zainstaluj go
zgodnie z instrukcją na stronie.
2. Sprawdź poprawność działania karty micro SD (jeśli program jest na
niej zainstalowany), sformatuj ją uprzednio przekopiowując pliki aktywacyjne do programu i mapy.
3. Sprawdź stan monitora urządzenia.
1. Sprawdź, czy GPS jest włączony - na ikonce z satelitą na mapie powinien być czerwony ptaszek lub kropka;
2. Zaktualizować wersję programu i map. Aby to zrobić wejdź w zakładkę "Aktualizacje" na stronie http://www.navitel.cz, wprowadź klucz licencyjny do programu i ściągnij aktualizację programu. Później zainstaluj ją
zgodnie z instrukcją na stronie;
3. Otwórz w programie Menu->Strony->Satelity. Jeśli na globusie zaznaczone są satelity w żółtym kolorze to znaczy, że ustawienia GPS są
poprawne i trzeba pozostawić urządzenie w otwartym terenie (wystarczy
parapet, balkon, deska rozdzielcza samochodu) i nie przesuwając go
poczekać na połączenie z satelitami;
4. Sprawdź, czy inne programy nie korzystają jednocześnie z zewnętrznym odbiornikiem GPS z portów COM;
5. Wyzeruj w punkcie serwisowym ustawienia odbiornika GPS (ustawienia fabryczne) do początkowego stanu;
6. Jeśli poprzednie działania nie rozwiązały problemu należy sprawdzić
poprawność działania odbiornika GPS w centrum serwisowym.
1. Sprawdź, czy mapy są ściągnięte na urządzenie i czy wersje programu i map są aktualne ("Menu"->"Informacje");
2. Sprawdź, czy zainstalowane mapy odpowiadają licencji, tzn. czy dla
wersji programu 3.1 i 3.2 ściągnięto i zainstalowano mapy właśnie dla
tych wersji. Należy ściągnąć aktualne mapy z zakładki "Aktualizacje" z
naszej strony http://www.navitel.cz, wprowadzając klucz licencyjny do
programu;
3. Sprawdź, czy w folderze "Atlas" nie ma nieoficjalnych map. Jeśli są
nieoficjalne mapy, to należy je umieścić w oddzielnym folderze i podłączyć w razie konieczności;
4. Napisać e-mail na adres [email protected] z opisem problemu lub
zadzwonić na numer +7 (495) 23-23-137.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
65
Problem
Po naprawie,
zmianie systemu
operacyjnego program uruchamia
się tylko w trybie
demo
Program nie aktywuje się:
Problem
1. Sprawdź, czy plik aktywacyjny NaviTel Activation Key.txt znajduje się
w folderze z programem;
2. Wyślij na adres [email protected] zapytanie w formie:
Temat wiadomości: Proszę o przerejestrowanie programu. W zgłoszeniu
trzeba wskazać:
1. Klucz licencyjny do programu (kod 22-znakowy) lub plik aktywacyjny;
2. Imię i nazwisko. Nr telefonu
Do e-maila należy załączyć zdjęcie koperty z kluczem licencyjnym do
programu.
1. Sprawdź, czy plik aktywacyjny NaviTel Activation Key.txt znajduje się
w folderze z programem;
2. Dla wersji OEM - sprawdź, czy klucz licencyjny rejestruje się właśnie
na tym urządzeniu, z którym był w komplecie.
Podczas każdego
uruchomienia pro- Sprawdź, czy nie ma programu MultiDID; jeśli jest - usuń go i wyślij prośgramu wydawane bę o przerejestrowanie (patrz wyżej)
są rożne ID
1. Sprawdź, czy folder Wav znajduje się w folderze z programem;
Brak dźwięku w
2. Sprawdź, czy nie jest zaznaczona opcja 'Wyłącz dźwięk" w ustawieprogramie
niach dźwięku" Menu główne —>Ustawienia—>Urządzenie—> Dźwięk.
Przy wyznaczaniu trasy:
1. Usuń plik DataRoute.bin (w nawigacji samochodowej — w folderze z
programem lub folderze Navi).
Przy wyłączaniu zapisywania trasy:
1. Zaktualizuj wersję programu i map. Aby to zrobić wejdź w zakładkę
"Aktualizacje" na stronie http://www.navitel.cz, wprowadź klucz licencyjProgram zamyka ny do programu i ściągnij aktualizację programu. Później zainstaluj go
się z błędem
zgodnie z instrukcją na stronie. W pozostałych przypadkach
1. Zaktualizuj wersję programu i map. Aby to zrobić wejdź w zakładek
"Aktualizacje" na stronie http://www.navitel.cz, wprowadź klucz licencyjny do programu i ściągnij aktualizacja programu. Później zainstaluj go
zgodnie z instrukcją na stronie;
2. Sprawdź poprawność działania karty microSD, sformatuj ją uprzednio
przekopiowując w inne miejsce pliki aktywacyjne do programu i mapy.
1. Wejdź w menu "Start"—>"Ustawienia"—>"Dzisiaj";
Nie wyłącza się 2. Wybierz zakładkę "Elementy" i ustaw przycisk wyboru "Navitel Today"
wtyczka Navitel w stanie włączonym.
dla ekranu Today Aby zmienić rozmiar danej wtyczki wejdź w "Parametry" i wybierz
potrzebny format.
Uwaga! Nigdy nie usuwaj plików aktywacyjnych do programu i map.
66
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
9.2. Uruchamianie programu po niepoprawnym zamknięciu
Jeśli program został zamknięty nieprawidłowo (np. w czasie używania "NavitelNawigator"
rozładowała się bateria Twojego urządzenia i wyłączyło się) podczas kolejnego uruchamiania zobaczysz, że program uruchomił się w trybie awaryjnym (Rys. 142).
Rys. 142
W danym trybie dostępne są następujące możliwości:
"Kontynuuj uruchamianie programu" - jeśli na Twoim urządzeniu program uruchomił się w
trybie awaryjnym po raz pierwszy to należy wybrać ten punkt menu. W tym przypadku program zapisze wszystkie ustawienia użytkownika, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że
przy niepoprawnym zamknięciu programu powstał błąd który uniemożliwi programowi
"Navitel Nawigator" poprawne działanie. Jeśli po wyborze danego punktu menu program nie
uruchamia się wybierz jeden z następujących wariantów.
"Przywróć ustawienia ostatniego udanego startu" - ponieważ "Navitel Nawigator" automatycznie zapisuje ustawienia użytkowników przy których program działa bez błędów możesz z
nich skorzystać. Należy wziąć pod uwagę, że zmiany wprowadzone w ustawieniach podczas
ostatniej sesji z programem (np. historia wyszukiwania i lista "Ulubione", ustawienia pakietów
głosowych itp.) mogą się nie zapisać.
"Wyzeruj wszystkie ustawienia" - jeśli żaden z powyższych wariantów nie spowodował
poprawnego uruchomienia "Navitel Nawigator" należy skorzystać z tego punktu menu. Przy
tym zostaną wyzerowane wszystkie ustawienia, usunięte wszystkie adresy z list
"Historia" i "Ulubione". Punkty trasy i otrzymane Navitel.SMS są zachowywane.
Jeśli żadna z powyższych czynności nie przyniosła pożądanego efektu zwróć się do serwisu
obsługi technicznej "CTN" Z.S.A.
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
67
10. Aktualizacja
10.1 Aktualizacja programu
1. Zapisz plik aktywacyjny do programu "NaviTel Activation Key.txt" na swoim komputerze
osobistym;
2. Usuń program przez menu systemu operacyjnego
3. Ze swojego komputera osobistego wejdź na stronę
aktualizacji http://navitel.cz/authorization/devices/,
autoryzuj się i dodaj swoje urządzenie, znajdź aktualizacje i zapisz archiwum na swoim komputerze. Klucz
licencyjny poznasz naciskając w programie na Menu
główne -> informacje -> O programie (Rys. 143);
Rys. 143
4. Za pomocą pliku instalacyjnego *.exe zainstaluj
program z komputera lub skopiuj plik *.cab (Windows
Mobile), *.apk (Android) lub *.sis (Symbian) na kart pamięci Twojego urządzenia i uruchom
go.
5. Zapisany wcześniej plik "NaviTel Activation Key.txt" skopiuj do folderu z programem.
Uwaga: wersja "Navitel Nawigator" dla Android może zostać zaktualizowana automatycznie
jeśli instalowałeś ją przez Android Market. Jeśli tego nie robiłeś możesz zaktualizować program ręcznie wchodząc w zakładkę "Do ściągnięcia" aplikacje "Market" i tam wybierając
aktualizację programu.
Uwaga: przy ładowaniu aktualizacji programu dane liczone są zgodnie z planem taryfowym
Twojego dostawcy Internetu. Rozmiar pliku aktualizacji może przekraczać 10 MB!
10.2 Aktualizacja map
1. Usuń z folderu Atlas (lub z innego folderu w którym zapisane są mapy które aktualizujesz)
pliki z rozszerzeniem *.nm3;
2. Ze swojego komputera osobistego wejdź na stronę aktualizacji http://navitel.cz/authorization/devices/. Ściągnij zaktualizowane archiwum kartografii. Jeśli nie robiłeś tego wcześniej
to możliwe, że będziesz musiał się autoryzować i dodać urządzenie;
Uwaga! Rozmiar danego archiwum może przekraczać 50 MB. Zalecamy skorzystanie z szerokopasmowego Internetu do jego ściągnięcia.
3. Wypakuj zapisane archiwum kartografii i skopiuj jego zawartość do folderu "Atlas";
4. Przeindeksuj atlas (patrz punkt 7.5.1.3. "Otwórz atlas").
68
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
11. Słowniczek
Automatyczne wyznaczanie trasy (Autorouting) - ważna funkcja programu umożliwiająca automatyczne wyznaczanie trasy do punktu przeznaczenia. Oznacza to, że użytkownik musi jedynie wskazać punkt
docelowy podróży a program sam wyznaczy najkrótszą i najwygodniejszą do pokonania trasę. Aby skorzystać z funkcji automatycznego wyznaczania trasy należy posiadać Odpowiednie mapy.
Azymut - to kierunek na punkt docelowy z aktualnego punktu położenia mierzony w stopniach i liczony
zgodnie z ruchem wskazówek zegara od kierunku na północ. Azymut wyświetlany jest na ekranie urządzenia schematycznie w postaci strzałek ze wskazanym kierunkiem jazdy.
Aktywny odcinek trasy - to odcinek trasy który pokonujesz w danej chwili. Jest to również odległość między dwoma punktami trasy na trasie.
Almanach - to dane o parametrach orbit wszystkich satelitów. Każdy z satelitów przekazuje te dane dla
wszystkich pozostałych. W odróżnieniu od efemeryd dane te opisują ogólny charakter położenia satelitów
i są ważne przez kilka miesięcy. Almanach satelitów umożliwia odbiornikowi GPS szybkie znalezienie i
odbiór sygnałów satelitów bez konieczności zimnego startu.
Gorący start to sposób uruchamiania odbiornika GPS który pozostawał wyłączony przez mniej niż 30
minut. Uruchomienie nawigatora po włączeniu odbywa się tak szybko ponieważ zbieranie danych efemeryd nie jest konieczne - odbiornik od razu rozpoczyna szukanie satelitów wg almanachu.
Układ odniesienia - to system współrzędnych oparty na elipsoidzie. Przy tych współrzędnych wskazując
szerokość i długość pewnego punktu w terenie brane są pod uwagę projekcje tego punktu na elipsoidzie.
W różnych państwach w tym celu wykorzystywane są elipsoidy nieznacznie różniące się od siebie nawzajem. Z tego powodu do dokładnego opisu położenia punktu w terenie nie wystarczy wskazanie jego współrzędnych. Konieczne jest wskazanie, w którym układzie odniesienia zadane zostały współrzędne tj. sprecyzowanie do powierzchni które elipsoidy przywiązane są te współrzędne. W każdym razie niepoprawne
wskazanie układu odniesienia może prowadzić do błędów od kilkudziesięciu metrów do kilometra.
Ogólnodostępne mapy rosyjskie publikowane są z reguły w systemie współrzędnych "Pułkowo-1942". W
GPS wykorzystywany jest inny układ odniesienia - WGS84.
Rzeczywisty kierunek na północ - to kierunek z dowolnego punktu powierzchni Ziemi na geograficzny
biegun północny.
Idź do punktu - funkcja prowadząca do potrzebnego punktu na mapie zarówno w czasie pokonywania
trasy jak i podczas korzystania z wyszukiwania. W czasie przemieszczania na ekranie można zobaczyć
pozostałą do punktu trasy odległość.
Trasa - to linia łamana, łącząca pewne punkty startowy i docelowy i przechodząca przez pewną ilość punktów przejściowych/pośrednich w których zmienia się kierunek jazdy. Do trasy można włączyć istniejące
punkty trasy lub wprowadzać je prosto z wyświetlanej na ekranie mapy. Przy wyznaczaniu trasy program
automatycznie zamienia aktualny punkt docelowy na punkt trasy po jego osiągnięciu.
Kierunek na północny biegun magnetyczny - to kierunek wskazywany przez zwykły kompas magnetyczny.
Punkt Trasy (waypoints) - punkt na powierzchni Ziemi którego współrzędne znajdują się w pamięci urządzenia. Współrzędne potrzebnego punktu można otrzymać zarówno poprzez powiązanie położenia w terenie jak również można wprowadzić je ręcznie poprzez wpisanie wartości określonych wg mapy topograficznej. Punktowi trasy można nadać domyślną nazwę (np - 001, 002 itd) lub najwygodniejszą dla użytkownika (np. "Dom", "Praca") i symbol (wybierając z listy). Nawigator zawiera funkcję wyszukiwania wg punktów (znajdź najbliższe lub znajdź punkty wg nazwy). Można również zobaczyć położenie punktu na mapie
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
69
lub jego współrzędne. Odległość - długość (w milach, metrach, stopach i in.) między dwoma punktami
trasy (waypoints) lub od Twojego aktualnego położenia do potrzebnego punktu trasy.
Przybliżony czas w drodze - to przewidywany czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego punktu
(waypoint) lub do kolejnego punktu trasy. Czas ten możesz zobaczyć na ekranie odbiornika GPS w czasie jazdy. Obliczenia dokonywane są w oparciu o prędkość i kierunek jazdy.
Przybliżony czas przybycia - to przewidywany czas w ciągu dnia, kiedy osiągniesz kolejny punkt trasy
lub punkt docelowy. Czas ten możesz zobaczyć w czasie jazdy na ekranie programu.
Rysik (ang. stylus) - przedmiot przypominający ołówek wykorzystywany podczas pracy z ekranem dotykowym.
Ciepły start - sposób uruchamiania odbiornika GPS który był wyłączony dłużej niż przez 30 minut. W tym
czasie trwa zbieranie zdezaktualizowanych danych efemeryd. Kiedy efemerydy każdego z satelitów zostaną odebrane to dane otrzymane z satelity uważane są za dobre do nawigowania. Dokładność - parametr
uzależniony od licznych czynników: ilości widocznych satelitów, jakości sygnału, zakłóceń, odbić, prędkości przemieszczania samej nawigacji i in. Najdokładniejsze wskazania uzyskuje się przy odbiorze sygnału z co najmniej 4 satelitów równomiernie rozmieszczonych na sklepieniu niebieskim, w tym czasie nawigacja nie powinna się przemieszczać. Dokładność z jaką obliczane są Twoje aktualne współrzędne może
zostać wyświetlona na ekranie Nawigatora.
Trasa (Trajektoria, track log) - pokonana trasa, droga (plik log), którą zapisuje odbiornik GPS gdy jest
włączony. Trajektoria jest dyskretna i składa z dużej ilości punktów. To, jak często Nawigator będzie stawiać punkty trajektorii zależy od odbiornika GPS, najczęściej odbywa się to raz na sekund. Ilość punktów
w trajektorii (objętość dziennika podróży) informuje o tym, jaką maksymalną ilość punktów może zawierać
jedna trasa. Każdy punkt trasy zawiera informacje o współrzędnych, wysokości nad poziomem morza,
czasie i prędkości przemieszczania odbiornika GPS.
Zimny start - włączenie odbiornika GPS po długim czasie wyłączenia lub znacznego jego przemieszczenia na dużą odległość. Przy takim starcie odbiornik nie posiada danych almanachu i efemeryd lub też dane
te wymagają zaktualizowania. Dlatego odbiornik GPS ładuje almanach, a potem efemerydy. Proces ładowania może trwać kilka-kilkanaście minut.
Efemerydy - dane dokładnej korekty parametrów orbit i zegarów każdego z satelitów. Każdy z satelitów
przekazuje tylko swoje dane. Dane te szybko się dezaktualizują. W ten sposób almanach daje nawigacji
tylko pewne ogólne wyobrażenie o położeniu satelitów a efemerydy stanowią dokładniejsze informacje.
GPS (ang. Global Positioning System, czyt. Dżi-pi-es) - globalny system pozycjonowania (określania położenia). System nawigacji wykorzystujący dane otrzymywane z satelitów stale wysyłających sygnały nawigacyjne. System przeznaczony do zapewnienia obiektom ruchomym i nieruchomym w powietrzu, na ziemi
i na wodzie dokładnych danych nawigacyjno-czasowych.
"Przy zjechaniu z trasy" - działanie programu w przypadku zjechania z trasy. Aby wyświetlić możliwe
warianty ustawienia naciśnij na zieloną strzałkę: "Wyznacz ponownie automatycznie" i "Przerwij prowadzenie po trasie".
70
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
12. Informacja o firmie "CTN"
CTN Z.S.A to aktywnie rozwijająca się firma zorientowana na rynek światowym.
Misją nasze firmy jest doskonalenie, rozwój i rozpowszechnianie nowoczesnych rozwiązań i
produktów w dziedzinie technologii informacyjnych i cyfrowej kartografii. Dążymy do opracowania oprogramowania spełniającego wymogi solidności, bezpieczeństwa i wygody użytkowania.
"CTN" Z.S.A zwraca dużą uwagę na operatywność i wykwalifikowanie pomocy technicznej
dla swoich klientów. Celem naszej firmy jest pomyślny rozwój projektów i osiągnięcie wyników spełniających potrzeby naszych klientów korporacyjnych i użytkowników końcowych.
Pracownicy naszej firmy to młodzi i aktywni ludzie dążący do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i cech osobowych. Popieramy i wspomagamy poszerzanie wiedzy zawodowej naszych pracowników i tym samym zapewniamy najefektywniejsze rozwiązania w
naszych projektach.
Dane kontaktowe:
Adres: Pod Harfou 943/34, Prague 19000, Czech Republic
E-mail: [email protected] Web: http://www.navitel.cz
Kontakt do serwisu obsługi technicznej: [email protected]
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
71
13. Znaki handlowe
Twórcy niniejszej instrukcji nie ukrywają praw autorskich do znaków handlowych, zarejestrowanych znaków handlowych i pomocniczych znaków handlowych innych firm wspomnianych
w instrukcji.
Microsoft, Microsoft Windows logo, Pocket PC, Windows Mobile, Microsoft Windows,
Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP - zarejestrowane
znaki handlowe znaki handlowe Microsoft Inc (w USA i innych krajach).
Navitel, Navitel Nawigator - znaki handlowe "CTN" Z.S.A. (tylko w Rosji).
Wszystkie inne znaki handlowe, zarejestrowane znaki handlowe i znaki pomocnicze są własnością ich właścicieli.
"CTN" Z.S.A. rezygnuje z każdych interesów własnościowych w stosunku do dowolnych znaków handlowych, zarejestrowanych znaków handlowych i pomocniczych znaków handlowych
72
© NAVITEL s.r.o. 2011
© “CNT” Z.S.A. 2007
Web: www.navitel.cz; Email: [email protected]
Notes
© NAVITEL s.r.o. 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© “CNT” Z.S.A. 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Treść niniejszej instrukcji oraz wszelkie materiały demonstracyjne dołączone do niej stanowią wyłączną własność "CTN" Z.S.A. Dowolne komercyjne wykorzystanie instrukcji możliwe
jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody "CTN" Z.S.A. Informacje zawarte w tym dokumencie nie mogą być zmieniane bez powiadomienia "CTN" Z.S.A..