Debaty Luty

Komentarze

Transkrypt

Debaty Luty
nr II (155) LUTY 2013 r.
- Nowe perspektywy - Uzdrowisko bliżej marszałka str. 1
- Okiem Burmistrza str. 2
- Kolejny etap rewitalizacji lądeckiego rynku str. 2
- Podziękowania za XXI finał WOŚP str. 7
- “Lądczanin Roku 2013” - nowa edycja konkursu str. 7
NOWE PERSPEKTYWY
UZDROWISKO BLIŻEJ MARSZAŁKA
W dniu 19 września 2012 roku Ministerstwo Skarbu
Państwa zaproponowało województwom nieodpłatne
przejęcie spółek uzdrowiskowych. W województwie
dolnośląskim propozycja dotyczyła uzdrowisk LądekDługopole S.A. oraz Szczawno-Jedlina S.A.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję
o przejęciu uzdrowisk. Tym samym uzdrowisko LądekDługopole S.A. zostało wykreślone z listy uzdrowisk, które
mają zostać sprywatyzowane w drodze sprzedaży.
Rozpoczęła się procedura przejmowania przedsiębiorstwa
przez województwo. W dniu 11 stycznia w Szczawnie Zdroju
odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości spółek
uzdrowiskowych, które zostaną przejęte przez Samorząd
Województwa Dolnośląskiego. Obecny na spotkaniu Członek
Zarządu Województwa dr Jerzy Tutaj poinformował, że
w lutym zostaną podpisane umowy w sprawie przejęcia
uzdrowisk Szczawno-Jedlina S.A oraz Lądek-Długopole S.A.
Po podpisaniu umów zostanie przeprowadzona
inwentaryzacja majątku a później nastąpi ostateczne przejęcie
w.w. uzdrowisk przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego.
Niewątpliwie samorząd województwa będzie też lepszym
– w porównaniu z Ministerstwem – partnerem do współpracy.
Potwierdził to na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy
Członek Zarządu Województwa dr Jerzy Tutaj. W dniu 25
stycznie złożył on wizytę w uzdrowisku gdzie rozmawiał
z Zarządem Spółki oraz z załogą. Spotkanie w Uzdrowisku
poprzedziło spotkanie z Burmistrzem Lądka-Zdroju.
Rozmawiano o planach Samorządu Województwa
związanych z Uzdrowiskiem. Możliwościach jego rozwoju,
pomysłach na zwiększenie ilości kuracjuszy przyjeżdżających
do Lądka. Rozmawiano też o planach Województwa
dotyczących rozwoju infrastruktury komunikacyjnej
w kontekście ruchu turystycznego. Istotnym tematem była też
kwestia zagospodarowania wód geotermalnych w LądkuZdroju.
Czy przejęcie naszego uzdrowiska przez Marszałka jest
szansą na rozwój? Na pewno Samorząd Województwa,
którego roczny budżet wynosi 1,7 miliarda złotych daje
uzdrowiskom szansę na rozwój. Szczególnie, że Urząd
Marszałkowski jest też dysponentem środków unijnych. Jest
więc duża szansa, że środki unijne trafią też do naszego
uzdrowiska. Są one niezbędne dla rozwoju bazy
uzdrowiskowej, podnoszenia standardu i poszerzania oferty
firmy. Jest więc szansa na rozwój uzdrowiska jakiej na pewno
nie gwarantował obecny jeszcze właściciel – Ministerstwo
Skarbu.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
str. 1
nr 2 [155/2013]
OD REDAKCJI
Witam serdecznie wraz z nowym wydaniem naszego
lokalnego miesięcznika. Dziękuję za pozytywne recenzje
ostatniego kolorowego wydania. Cieszę się, że wspólnymi
siłami udało się błysnąć i wydanie rozeszło się jak “świeże
bułeczki”. Jesteśmy dostępni w internecie gdzie ostatnie
wydanie zainteresowało przeszło 9000 osób. Miło mi, że
nasza praca została zauważana przez czytelników - jeszcze
raz serdecznie dziękuje za te pozytywne sygnały.
Delikatnie mówiąc, budżet gazety jest skromny więc
wracamy do bardziej stonowanej szaty graficznej. Myślę
jednak, że za jakiś czas kolorowe wydanie jeszcze się
pojawi.
W lutowym numerze ciekawe lokalne informacje.
Zaczynam od ważnego tematu nowej perspektywy jaka
rysuje się przed lądeckim uzdrowiskiem. Warto zobaczyć
jakie zmiany nas czekają po “rewolucji śmieciowej”.
Zachęcam do zatrzymania się str. 10 gdzie prezentuję
artykuł historyka regionalisty Pana Grzegorza Pisarskiego
badającego losy i kariery naukowo-zawodowe mieszkańców
Lądka na przełomie XIX i XX wieku.
Polecam aktualne wydanie i życzę miłej lektury.
Z pozdrowieniami
Radosław Pasionek
OKIEM BURMISTRZA
DOJAZD DO STACJI NARCIARSKIEJ
OD UL. WOLNOŚCI
Prace nad nowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego są okazją do rozwiązania problemu dojazdu
do stacji narciarskiej w Lądku-Zdroju. W tej chwili dojazd do
tej największej zimowej atrakcji Lądka prowadzi przez
wąskie drogi osiedlowe: Jadwigi, Kopernika, Słoneczną, Al.
Marzeń. Planowana na przyszły rok przebudowa ul. Jadwigi
na pewno poprawi komfort kierowców, ale nie rozwiąże
problemu dużego natężenia na wąskich osiedlowych
uliczkach. W związku z tym planowana jest budowa nowej
drogi łączącej ul. Wolności z parkingiem pod wyciągiem.
Alternatywny dojazd do stacji narciarskiej będzie
w przyszłości konieczny. Projekt Planu Zagospodarowania
Przestrzennego przewiduje rozbudowę stacji narciarskiej
poprzez podwojenie długości stoku, a także jego
poszerzenie. Obecnie trwają uzgodnienia między innymi
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zgoda tej
instytucji jest w tej sprawie kluczowa. Bez niej rozbudowa
będzie niemożliwa. Dlatego trwają ustawiczne rozmowy
i negocjacje w tej sprawie. Dla Lądka rozwój stacji
narciarskiej jest bardzo istotny. Jest ona doskonale
prowadzona, przyciąga dużą rzeszę narciarzy ale może być
ich znacznie więcej. A to będą dodatkowe pieniądze jakie
zarobią lądeccy przedsiębiorcy.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
KOLEJNY
ETAP REWITALIZACJI
WARTO
INWESTOWAĆ
w Lądku-Zdroju
LĄDECKIEGO RYNKU
Ciężkie czasy
To że jest kryzys chyba specjalnie nie trzeba nikogo
przekonywać. Pieniędzy jest jakby mniej i każdy oszczędza.
Ostatnio udowodnił to jeden z naszych przedsiębiorców
występując o zwolnienie z podatku od nieruchomości na…
najbliższe kilka lat.
Cóż. specyfiką kryzysu jest to, że nawet jeśli komuś
wcale nie jest gorzej, to i tak będzie mówił, że jest. I będzie
szukał oszczędności!. Sposobów jest wiele, jedni obniżają
pensje, lub zmniejszają zatrudnianie, inni nie chcę płacić
podatków. Co ciekawe, najczęściej wcale nie idzie to w
parze ze skróceniem listy oczekiwań od Gminy. A kto jak kto
ale osoba prowadząca działalność powinna wiedzieć, że bez
pieniędzy to…
No a wszystko przez… no właśnie jak się okazuje, wcale
nie przez Fenicjan! Podobno pieniądze w formie monety
pojawiły się najpierw w Lidii (obecna Turcja) i w Argolidzie
(obecna Grecja) A było to jakieś VII wieków przed
Chrystusem. Czyli to już prawie 3 tysiące lat jak ludzie
zmagają się z różnymi kryzysami i brakami w portfelach.
A winni rozpłynęli się w mrokach historii.
Choć z drugiej strony skoro Lidia i Argolida to dawna
Grecja, to może jest sprawiedliwość na tym świecie? Czyżby
kryzys w Grecji był sprawiedliwością historii za to, że
wymyślili pieniądze?
Tylko, że Grecy nim kryzys dopadł ich i Unię
Europejską trochę się na „Brukselce” podtuczyli.
I przywitali kryzys syci, choć trochę zdziwieni, likwidacją
dodatków a to za rozgrzewanie silnika przed pracą, to za
punktualne przychodzenie do pracy. No i nie zapominajmy o
dodatku za korzystanie z darmowej stołówki. Nas niestety
nikt przed kryzysem nie podkarmił jak Greków. Musimy go
jakoś przetrwać, oszczędzając ale ze zdrowym rozsądkiem.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
W listopadzie ubiegłego roku Gmina Lądek-Zdrój
podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Odnowa
zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach
rewitalizacji – etap III”. Jest to kolejny etap rewitalizacji
lądeckiej starówki. Tym razem do odnowy przeznaczono
kamienicę Rynek 13. Kamienica Rynek 13 to barokowy
budynek pochodzący z XVIII wieku z podcieniami,
płaskorzeźbionym frontem oraz gorejącymi kulami na
zwieńczeniu. Stanowi cenny przykład architektury
barokowej na Dolnym Śląsku. Budynek jest elementem
północnej pierzei kamienic otaczających lądecki rynek.
W ramach rewitalizacji odrestaurowano już elewację tylną
kamienicy oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
W ramach III etapu odnowy wyremontowany zostanie dach
kamienicy Rynek 13 oraz elewacja frontowa, a także
wymienione zostaną wewnętrzne linie zasilające
w kamienicach Rynek 7, 8, 9 i 13. Wartość całego projektu to
ponad 600 tys. zł. z czego prawie 70% to dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Prace budowlane
rozpoczną się w kwietniu tego roku a zakończenie prac
zaplanowano na październik tego roku.
Dagmara Janiak
nr52[148/2012]
[155/2013]
nr
DEBATY Lądeckie - pewne informacje
INFORMACJE O PRZETARGACH
BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU
Lądek Zdrój , ul. Rynek 31, tel. 74 811 78 50
Oferuje sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lądek-Zdrój
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości rolno-leśnej
we wsi Konradów
Nieruchomości położona we wsi Konradów, w gminie LądekZdrój, nieruchomość rolna obejmująca działki oznaczone
geodezyjnymi numerami: 192, 193, 194 (AM-1) o powierzchni
łącznej 2,22 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi
księgę wieczystą SW1K/00093862/7 - za cenę i na warunkach
opisanych w ogłoszeniu o przetargu Nr IF.6840.01.2013.
Przetarg odbędzie się dnia 12 lutego 2013r.
w UMiG w Lądku-Zdroju pokój nr 26, II p, o godz.9.00.
Cena wywoławcza wynosi - 75.000 zł. Wadium - 10.000 zł.
str. 3
Z ŻYCIA LĄDECKICH EMERYTÓW
W styczniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącym
Rady Miasta i Gminy panem Januszem Sosną na temat
aktualnych spraw naszej gminy, przede wszystkim
czekających nas wkrótce zmian w „gospodarce śmieciowej”.
Dzień Babci i Dziadka obchodziliśmy w przedszkolu (o
wrażeniach poinformujemy w następnym numerze Debat).
Czeka nas jeszcze w tym miesiącu prezentacja multimedialna
pana Romana Kaczmarczyka – tym razem przeniesiemy się
na lodowiec i do największej jaskini lodowej.
Na luty zaplanowaliśmy:
01.02 (piątek) – Zabawa Karnawałowa.
07.02 - Tłusty Czwartek -konkurs wypieków karnawałowych
14.02 – Walentynkowy wieczór poezji miłosnej.
21.02 - Co się należy starszym ludziom
– spotkanie z prac. OPS.
28.02 – „Półmetek Samorządu” – spotkanie
z Burmistrzem Lądka-Zdroju.
Danuta Kruk
REKLAMA
Przetarg jest ograniczony do osób, które w dniu 09 stycznia 2013r.
były podatnikiem podatku rolnego w Gminie Lądek-Zdrój i
właścicielem bądź dzierżawcą gruntów rolnych na terenie Gminy
Lądek-Zdrój o powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego.
Warunki zakwalifikowania się do przetargu.
i dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można
uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w LądkuZdroju, ul. Rynek 31, p. nr 24, tel. 74/ 811 78 75.
NIE DAJ SIĘ ZŁOWIĆ
NA WNUCZKA
Komisariat Policji
w Lądku-Zdroju
POLICJA APELUJE:
o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza
przez osoby starsze i samotnie mieszkające, które
stają się częstymi ofiarami przestępstw w ostanim
okresie nasiliły się OSZUSTWA DOKONYWANE
TZW.METODĄ „ NA WNUCZKA”
Jeśli ktoś zwraca się do ciebie o pomoc
finansową związaną np. z: wypadkiem, operacją,
koniecznością spłaty długu, uprowadzeniem;
podając się za bliską ci osobę np. WNUCZKA
zadzwoń do najbliższej rodziny aby potwierdzić tą informację.
Gdy okaże się, że to próba oszustwa, natychmiast
powiadom Policję. Zadzwoń na bezpłatny numer
Alarmowy 997 bądź z telefonu komórkowego numer
112 i przekaż informację o swoich obawach
REKLAMA
TRANSPORT pow. 2 t GRATIS
WĘGIEL ORZECH 650-730 zł
WĘGIEL BRUNATNY 320 zł
WĘGIEL Eko-Groszek 700 zł
Eko-Groszek Czeski 480 zł
MIAŁ 23 530 zł
CAŁY ASORTYMENT DOSTĘPNY W WORKACH
Lądek-Zdrój ul. Fabryczna 14
Spotkanie informacyjne i zapisy na kursy językowe: Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, piątek 15.02.2013 godz. 17:30 ZAPRASZAMY.
nr 3 [155/2013]
„Kartki z kalendarza”
- Szkoła Podstawowa Trzebieszowice
W grudniu księgozbiór biblioteki szkolnej został
wzbogacony o 17 nowych woluminów. Są to lektury oraz
pozycje dla dzieci i młodzieży. Stało się to dzięki naszemu
Sołectwu, któremu jesteśmy ogromnie wdzięczni. Nad
wszystkim czuwała pani Magdalena Podyma.Dziękujemy!!!
11 grudnia kolejny raz spotkali się uczestnicy projektu
Najdłużej Razem. Tym razem celem spotkania były
warsztaty plastyczne „Przygotowujemy się do Świąt
Bożego Narodzenia” Nasi uczestnicy dekorowali wylane
wcześniej przez Panią B. Bogusławską odlewy gipsowe.
Powstały piękne prace.
21 grudnia z bożonarodzeniowym przesłaniem wystąpili
chętni uczniowie z klas III-VI prezentując na scenie
niekonwencjonalne Jasełka pt. „Tak! On jest Królem!”.
Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz
w pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem,
przedstawili sceny przyjścia na świat Bożej Dzieciny. Mali
aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie
odtworzyli swoje role. Widowisko oparte było na skocznych
melodiach pastorałek o współczesnym brzmieniu
wykonanych przez chór. Przedstawienie wywarło na
wszystkich ogromne wrażenie, zaś specjalnie dobrane
efekty dźwiękowe nadały całości autentyzmu.
Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem
pań: Elżbiety Łyczkowskiej i Małgorzaty KrzysztanŁakucewicz. Jasełka nagrodzone zostały gromkimi brawami
i wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój.
Wręczono dyplomy i książki laureatom Szkolnego
„Bożonarodzeniowego quizu”. Znawcami istoty Świąt
Bożego Narodzenia oraz świątecznych tradycji okazali się:
Jakub Łakucewicz (kl.VI-I miejsce), Wiktoria
Banaszkiewicz (kl.V-II miejsce), Zofia Kaletka(kl.IV-II
miejsce), Zuzanna Dannheisig (kl.IV-II miejsce), Julia
Bukała (kl.V-III miejsce).
Następnie każda klasa pod opieką wychowawców udała
się do swoich gabinetów na wigilie klasowe.
4 stycznia – spotkanie mieszkańców wsi, przede
wszystkim uczestników projektu Najdłużej Razem - „Grupy
Witoski” w Szkole Podstawowej im. W. Witosa ze
Sławomirem Pietrasem połączone z oglądaniem wystawy
Lądek- Zdrój w starej fotografii przygotowanej na prośbę
Pani K. Sienkiewicz i B. Bogusławskiej przez Pana M.
Zbrzeźniak.
6 stycznia - w Dzień Trzech Króli - tradycyjnie, jak co
roku rodzice, dziadkowie oraz cała społeczność lokalna
także mogli obejrzeć Jasełka. Słowom uznania nie było
końca, oklaskom też. Nie zabrakło łez, śmiechu i wzruszeń,
kiedy rodzice patrzyli na występy swoich pociech. Spotkanie
zakończyła dyrektor szkoły, pani Joanna Rygielska. Złożyła
zebranym ciepłe i serdeczne życzenia z okazji Nowego
Roku.
Informujemy również, że uczniowie nasi wzięli liczny
udział w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową, który
został rozstrzygnięty 22 grudnia 2012r. podczas Kiermaszu
Bożonarodzeniowego na lądeckim rynku. W konkursie
wzięło udział 22 uczniów naszej szkoły a to aż 23,4%
społeczności. Nie znamy liczby wszystkich uczestników
niemniej jednak musimy pochwalić się, że w obu grupach
wiekowych uzyskaliśmy najwyższe miejsca. Prace były
rzeczywiście piękne.
Kategoria: Szkoła Podstawowa „starsi”: I miejsce Jakub
Łakucewicz, II miejsce Anna Solarz.
Kategoria: Szkoła Podstawowa „młodsi” : I miejsce
Anna Szymanowicz, II miejsce Michał Gąsiorek, III
miejsce Karolina Podyma, III miejsce Konstancja Rodak,
Zespół ds. promocji
Organizacja ferii zimowych luty 2013r. w Trzebieszowicach
II TYDZIEŃ FERII
04.02 w godz. 9.00 – 12.00/13.00
Warsztaty: *Decoupage lub *Filcowanie na mokro
05.02 w godz. 10.00 – 12.00
Zabawa karnawałowa klasa II
06.02 w godz. 9.00 – 11.00
Trening i rozgrywki siatkarskie
MIKOŁAJ W SKRZYNCE
13.01.2013r o godzinie 16:00 do Świetlicy Wiejskiej
w Skrzynce zaczęli przybywać pierwsi przebierańcy.
Pojawili się m.in. Tygrysek, Królewna, Cyganka, Motylek.
W towarzystwie muzyki dzieci z niecierpliwością czekały na
przybysza z dalekiej krainy.
Rada Sołecka zorganizowała małym uczestnikom gry
i konkursy, które poprowadziła Pani Lidia Urban.
Po tańcach przy muzyce, zabawach i konkursach dzieci
z zadowoleniem skorzystały ze słodkiego poczęstunku
i napojów.
Około godziny 17:00 pojawił się tak bardzo wyczekiwany
Św. Mikołaj. Każde z dzieci dostało paczkę, a później
Mikołaj bawił się razem z nimi.
Impreza przebiegła w miłej, pełnej serdecznych
uśmiechów atmosferze, co bardzo zadowoliło
organizatorów, ale przede wszystkim dzieci – głównych
bohaterów tego spotkania.
Alicja Kulińska - Sołectwo Skrzynka
nr 2 [155/2013]
LICEANARIUM
wieści z Liceum Ogólnokształcącego
SERCE DLA DOMASZKOWA
POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!
Dnia 12 stycznia 2013r. odbyła się studniówka lądeckiego
Liceum. Impreza miała miejsce w karczmie „Puchaczówka” na
Czarnej Górze. Maturzyści rozpoczęli zabawę tradycyjnym
polonezem. Następnie już po smacznym obiedzie rozpoczęły
się tańce. Zarówno uczniowie , jak i nauczyciele podskakiwali
w rytm muzyki, a pierwszym wspólnym układem było słynne
„Gangnam Style”. O godz. 22.00 odbyła się prezentacja
przygotowana przez uczniów , w której to satyrycznie ukazano
życie szkoły. Później już była tylko huczna zabawa do białego
rana, a grał nam skocznie i wesoło DJ Mysza! Dziękujemy
wszystkim organizatorom za doskonale przygotowaną imprezę.
Studniówkę 2013 uważamy za udaną, teraz już tylko odliczamy
dni do matury!
Aneta Kedzierska
SPOTKANIE Z SENIORAMI
Dnia 13.grudnia 2012r. grupa uczniów LO wraz
z opiekunami i ks. D. Koprowskim wybrała się na
przedświąteczne spotkanie z lądeckimi Seniorami. Młodzież
przygotowała dla Nich bożonarodzeniowe niespodzianki:
wykonane własnoręcznie na warsztatach artystycznych
świąteczne ozdoby- aniołki, dzwoneczki, choinki...Były też
przepyszne ciasta, słodkości, owoce. W serdecznej atmosferze
toczyły się rozmowy o planach, pasjach, marzeniach...Wspólne
kolędowanie, życzenia wprawiły nas w świąteczny
czas.Dziękujemy
PS. W I semestrze cyklicznie odbywały się w naszej
szkole warsztaty artystyczne. Na zajęciach dzieci i młodzież
oswajała sztukę linorytu ( to dzięki uprzejmości p. Tomasza
Szpali) oraz tworzyła oryginalne, świąteczne dekoracje.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej pod
opieką p. Grażyny Błażewicz. Planujemy kontynuację
warsztatów w II semestrze, na które już teraz wszystkich
chętnych serdecznie zapraszamy.
E. Kłodzińska-Majka, I. Szpala, A. Szymańska
Przekaż 1% dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
na zajęcia dla naszej młodzieży pn. “Wakacje z archeologią”
Dnia 17.12.2012r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Lądku-Zdroju kontynuując wieloletnią tradycję wybrali się
do Domu Dziecka w Domaszkowie. W ramach akcji „Uśmiech
pod choinkę” kwestowaliśmy przed Kościołem Parafialnym
i Kaplicą Zdrojową pod opieką ks. Daniela Koprowskiego
i dzięki temu uzbieraliśmy pokaźną sumę , którą wraz
z prezentami, słodyczami i owocami podarowaliśmy dzieciom.
Na buziach, szczególnie tych najmłodszych wychowanków,
pokazały się szczere uśmiechy. Przedstawiliśmy przygotowany
wcześniej program, śpiewaliśmy kolędy i cieszyliśmy się
spędzonym wspólnie czasem. Dzięki pani prof. Iwonie Szpali ,
p.prof. Edycie Kłodzińskiej-Majce i ks. Danielowi
Koprowskiemu wszystko miało „ręce i nogi” i było dopięte „na
ostatni guzik”. Razem z nami pojechała grupa uczniów
z Gimnazjum pod opieką p.Doroty Olejnik oraz uczniowie ze
Szkoły
Podstawowej z p. Magdaleną Kozinską
(zaprezentowali wzruszające Jasełka). Po słodkim,
wyśmienitym poczęstunku przyszedł czas pożegnania. Serce
krajało się na widok smutnym min maluszków, ale obiecaliśmy,
że o nich nie zapomnimy i za rok ( kto wie?, a może wcześniej?)
na pewno wrócimy znów. Ze słowami kolęd na ustach
i w świątecznych nastrojach przyjechaliśmy do domów.
Marta Łyszkiewicz
KRÓTKO...
* Maturzysta Kacper Cieślik stypendystą Prezesa Rady
Ministrów (najlepszy uczeń w szkole). Gratulacje!
* 05.12.12 Szkolna wycieczka do opolskiego teatru na spektakl
„Mayday” połączona z rozrywką w miejscowej kręgielni.
WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Styczniowe dni – rozpoczynające nowy rok kalendarzowy
– w szkole oznaczają koniec pierwszego semestru, zatem nie
tyle kanałowe imprezy, co powtórki materiału dydaktycznego
i poprawy ocen zapewniły gimnazjalistom zajęcie. Uczniowie
klas trzecich przystąpili w drugim tygodniu do próbnych
egzaminów z języka polskiego i matematyki, a jeszcze przed
feriami zimowymi zmierzą się z zadaniami testowymi
z pozostałych przedmiotów. Dla zainteresowanych uczniów
wszystkich klas zorganizowany został przez p. Dorotę Bryksa
Samosiej i p. Tomasza Barańskiego Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglo- i Niemieckojęzycznych. Przez p. Edytę Kolendo
natomiast – nieustającą w rozwijaniu kultury fizycznej –
organizowane były wycieczki rekreacyjne na wyciąg narciarski,
gdzie młodzież gimnazjalna mogła doskonalić techniki zjazdów
na nartach i snowboardzie. Sukcesem – również sportowym –
może pochwalić się uczennica klasy III – Paulina Paluch, która
jeszcze w grudniowych Mistrzostwach Lądka Zdroju
w Pływaniu zajęła dwukrotnie I miejsce, pokonując rywalki
w stylu dowolnym i klasycznym. Paulinie składamy serdeczne
gratulacje oraz życzymy zarówno jej, jak i wszystkim
Czytelnikom „Debat” wielu sukcesów w Nowym Roku,
powodzenia w nauce, pracy i życiu osobistym!
Zespół ds. promocji
nr 2 [155/2013]
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ
Od początku 2012 roku w Polsce obowiązuje nowa
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wprowadzone rozwiązania narzucają samorządom nowe
obowiązki i kompetencje - przepisy te mają promować
czystość i odpowiedzialność gminy za wszystkie odpady
z jej terenu oraz od każdego mieszkańca.
Na czym polega „rewolucja śmieciowa"? Na
wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami,
w którym za odbieranie i właściwe zagospodarowanie
wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość
selektywnego zbierania odpadów odpowiadać będzie
gmina. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniona
w drodze przetargu firma, która obsługiwać będzie teren
całej gminy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy
uiszczać będą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu
nikomu nie powinno "opłacać się" pozbywania się śmieci
w sposób nielegalny.
Co „rewolucja śmieciowa" oznacza dla statystycznego
mieszkańca ? po pierwsze - będzie wolny od wszelkich
umów, które do tej pory musiał podpisywać
z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci - teraz zrobi to
za niego gmina; po drugie - znikną zmartwienia co zrobić ze
starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami
albo zużytymi bateriami - gmina będzie organizować
i wskazywać mieszkańcom punkt odbioru takich odpadów;
po trzecie - koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej
oferty wywozu śmieci - mieszkańcy będą wnosili do gminy
opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały
stawką, a w zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę,
który opróżni śmietniki mieszkańców, a ich zawartość
wywiezie; po czwarte - każdy kto selekcjonuje odpady
będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale
również dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie
pobierać niższe opłaty.
Należy także pamiętać, że opłata za gospodarowanie
odpadami wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom
Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących
będą wyciągane takie same konsekwencje - jak w przypadku
nie płacenia podatku od nieruchomości.
PRAWO MIEJSCOWE DOT. GOSPODARKI
ODPADAMI W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ
29 listopada 2012r. oraz 20 grudnia 2012r.Rada Miejska
Lądka-Zdroju przyjęła uchwały w zakresie nowego systemu
gospodarowania odpadami, z mocą obowiązującą od 1 lipca
2013r.:
1.Uchwała nr XXIX/187/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
2.Uchwała nr XXX/198/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
3.Uchwała nr XXX/199/12 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
4.Uchwała nr XXX/200/12 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
5. Uchwała nr XXX/201/12 w sprawie postanowienia o
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,
6.Uchwałą nr XXX/202/12 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściela nieruchomości.
Poniżej najważniejsze informacje dot. gospodarki
odpadami na terenie Gminy Lądek Zdrój:
• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wł.
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość. • Stawka opłaty wynosi 16,00 zł miesięcznie
od osoby - jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
• 19,00 zł. miesięcznie od osoby-jeżeli odpady zbierane są
w sposób nieselektywny,
• Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy LądekZdrój polega na rozdzieleniu trzech frakcji:
1) szkła,
2) odpadów ulegających biodegradacji,
3) razem: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych
• Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą
uiszczane w kasie lub przelewem raz w miesiącu do 15 dnia
każdego miesiąca.
• Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• Deklaracje będą składane osobiście lub droga pocztową,
• Pierwszą deklarację należy złożyć do 15 marca 2013r.,
• Deklaracje zostaną rozpowszechnione wśród
mieszkańców po opublikowaniu w dzienniku urzędowym,
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gosp. odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości,
• Gminnym system odbierania odpadów komunalnych
objęte są także nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy tj. budynki użyteczności publicznej, lokale
gastronomiczne i handlowe, ogrody działkowe, obiekty
przemysłowe, obiekty turystyczne, cmentarze itp.
W przypadku w/w nieruchomości opłata ustalona jest
w zależności od wielkości pojemnika:
W przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki stawki za
poszczególne pojemniki wynoszą:
Pojemnik o poj.110/120l-30,00 zł brutto
Pojemnik o poj.240l-60,00zł.brutto
Pojemnik o poj.1100l-130,00zł brutto
Pojemnik o poj.7000l-930,00zł brutto
Przy selektywnym zbieraniu odpadów:
Pojemnik o poj.110/120l-14,00 zł brutto
Pojemnik o poj.240l-24,00zł.brutto
Pojemnik o poj.1100l-80,00zł brutto
Pojemnik o poj.7000l-800,00zł brutto
Worek o poj.110/120l-14,00 zł brutto
WAŻNE:
Każdy właściciel czy zarządca nieruchomości musi
pamiętać o rozwiązaniu umowy za wywóz odpadów do
końca czerwca 2013r. aby nie płacić podwójnych opłat
(jednej do gminy, drugiej wynikającej z dotychczasowej
umowy).
Sugerujemy aby każdy właściciel nieruchomości
przejrzał swoją obowiązującą umowę na odbiór odpadów
i rozwiązał ją z dniem 30 czerwca 2013r., zachowując termin
wypowiedzenia. Prawdopodobnie większość umów posiada
3 miesięczny okres wypowiedzenia, więc konieczne będzie
złożenie pisma do przedsiębiorcy już w marcu 2013r.
Patrycja Karolczak - inspektor ds. rolnictwa i gosp. odpadami
nr 2 [155/2013]
.......................................................................................................................
PODZIĘKOWANIA ZA XXI
FINAŁ WOŚP
WSPÓŁPRACA Z HOLENDRAMI
Z końcem roku nasza partnerska gmina Goedereede
w Holandii została zlikwidowana, ponieważ nastąpiło
połączenie gmin i powstała jedna nowa: GoereeOverflakkee. Nadal jednak utrzymujemy kontakt z naszymi
holenderskim partnerami. Niewykluczone iż uda się
pozyskać z Holandii samochody strażackie. Niestety obecnie
nie ma już możliwości nieodpłatnego otrzymania tego typu
pojazdów. Istnieje natomiast możliwość zakupu wozu
strażackiego. Nie wykluczone iż uda się nam tą drogą nabyć
sprzęt, który zastąpi ten użytkowany obecnie przez naszych
strażaków. Wszystko zależeć będzie od warunków jakie
zaproponuje strona Holenderska.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
„Przesyłamy gorące podziękowania od całej naszej
Fundacji za udział w 21. Finale WOŚP. Dziękujemy za
wytrwałość, energię, radość i optymizm, które są w nas
wszystkich. Będziemy mogli kupić sprzęt medyczny ratujący
życie i leczący wiele osób, ale także będziemy mogli
podzielić się wiarą, że ludzie mogą być piękni,
wspaniałomyślni, pomocni i pełni przyjacielskiego ducha.
Finały Orkiestry weszły w trzecią dekadę wyjątkowym
tematem i dzięki ogromnej energii wszystkich Polaków
pomogą rozwiązać wiele problemów. Dziękujemy za każdy
odruch przyjaźni, miłości i ...muzyki!” Jerzy Owsiak,
Fundacja WOŚP
W Lądku-Zdroju dzięki zaangażowaniu 14
kwestujących wolontariuszy i przeprowadzonej licytacji
przedmiotów wartościowych zebraliśmy 5160 zł i 51
groszy. W imieniu sztabu serdecznie dziękuję wszystkim:
wolontariuszom, osobom wspierającym zbiórkę,
działającym w biurze, przy obsłudze wolontariuszy,
prowadzącym licytację, dekoratorkom wnętrz,
zaproszonej do zaprezentowania pokazu udzielania
pierwszej pomocy Służbie Medycznej, Lądeckim Gitarom
oraz firmom i osobom prywatnym, które przekazały „dary
na licytację” oraz tym wszystkim, którzy wzięli w niej
udział!
Za przekazanie
przedmiotów
na licytację
dziękuję: p.
Burmistrzowi
Lądka-Zdroju,
Uzdrowisku Lądek
-Długopole S.A.,
23 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo –
Rehabilitacyjnemu, Centrum Konferencji i Rekreacji
GeoVita, Jaskini Solno – Jodowej „Galos”, Stacji
Narciarskiej Lądek -Zdrój, Biuru Turystycznemu
„Blicharski Travel”, p. Marzenie Zawal, p. Wojciechowi
Łapaczyńskiemu oraz lądeckim artystom: Marii Skrobotun,
Danucie Opalińskiej, Krystynie Pasionek, Janinie Lilien,
Danucie Chomyn, Annie Duch, Annie Olejniczak, Sylwi
Pasionek, Edwardowi Firgangowi, Arkadiuszowi
Lamparskiemu, Markowi Kopczykowi, Marcinowi
Tomczykowi.
Sebastian Łukasiewicz
Szef 2694 sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
“LĄDCZANIN ROKU 2013”
- NOWA EDYCJA KONKURSU
Zachęcamy wszystkich czytelników do udziału
w naszym plebiscycie. Podobnie jak w roku ubiegłym
proponujemy listę nominowanych spośród, których
mieszkańcy wybiorą “Lądczanina Roku 2012”. Głosowanie
polega na skreślaniu maksymalnie 3 kandydatur na jednym
kuponie. Konkurs ma na celu wskazanie i docenienie
wartościowych, zasłużonych osobowości, które działają na
rzecz naszego miasta i gminy.
Kupony drukowane będą w kolejnych wydaniach
“Debat Lądeckich”. Wypełnione karty prosimy wrzucać do
urn wystawionych w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój , w Bibliotece CKiR, oraz w Informacji
Turystycznej. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas
tegorocznych obchodów św. Jerzego.
Zachęcamy do udziału plebiscycie.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
LISTA NOMINOWANYCH
1. Jerzy Adamczyk , Inicjator i współorganizator Giełdy Staroci
2. Paweł Antosiak, ksiądz animator spotkań z dziećmi i młodzieżą
3. Bolesław Bomba, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Lądek-Zdr.
4. Tomasz Bryk Prezes OSP Konradów
5. Łucja Emeryk, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
6. Roman Kaczmarczyk Animator ruchu turystycznego
7. Leszek Kawa, Trener tenisa stołowego
8. Barbara Kopczyk, Trener Karate Kyuokushine
9. Ewa Kryśkow-Inglot, Stowarzyszenie “Doładuj się w Lądku”
10. Mieczysław Krywieńko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdr.
11. Sylwia Mielczarek, Prezes Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów
12. Aleksandra Mossakowska, Przew. Rady Fundacji Wstęga Sudetów
13. Lesław Siarkiewicz, Przewodnik, inicjator dnia Św. Jerzego
14. Beata Solarz, Przewodnicząca KGW Trzebieszowice
15. Leszek Pazdyk, Prezes OSP Lądek-Zdrój
16. Wiesław Urban Prezes OSP Skrzynka
17. Czesława Paszylka Kierowniczka Zespołu Skrzynczanki
18. Ludwik Pikuła, Fotografik
19. Zbigniew Piotrowicz, Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.
20. Marek Połochajło, Proboszcz Parafii w Lądku-Zdroju
21. Zdzisław Puzio, Dyrektor 23 WSzUR
22. Janusz Sosna, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku-Zdr .
23. Marek Wasztyl, Proboszcz Parafii Trzebieszowice
24. Ryszard Wrona , Prezes OSP Trzebieszowice
25. Ewa Zadora, Przewodnik sudecki, działaczka społeczna
26. Wojciech Zmysłowski Proboszcz Parafii Radochów
nr 2 [155/2013]
.......................................................................................................................
Informacje Szkoły Podstawowej nr 1
w Lądku-Zdroju
HISTORIA LĄDKA-ZDROJU NA
STARYCH POCZTÓWKACH
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
„… i abyśmy wszyscy byli aniołami”
Wydawca pocztówki: Abrahamm Groger, Habelschwerdt 1916
Generał Julius August Reinhold von Grawert - część II
8 grudnia 2012 r. obok Zakładu Przyrodoleczniczego
„Zdrój Wojciech” odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy,
podczas którego uczniowie naszej szkoły sprzedawali
wykonane przez siebie ozdoby. Również my, uczestnicy
Familijnych Warsztatów Mikołajkowych mogliśmy
pochwalić się wytworami naszych rąk. Mieliśmy okazję
sprzedać to, co wykonaliśmy podczas warsztatów i to, co
wykonali inni uczniowie na zajęciach koła plastycznego
i lekcjach techniki. Cieszymy się, że mogliśmy w tym
przedświątecznym czasie spotykać się w tak miłym, często
rodzinnym gronie i wspólnie spędzone chwile wykorzystać
na rozwijanie swoich zdolności. Ozdoby bożonarodzeniowe:
stroiki, choinki z różnego rodzaju tworzywa, gipsowe
aniołki, papierowe gwiazdki stały się ozdobą wielu
świątecznych stołów. Prace wykonane przez dzieci cieszyły
się wielkim zainteresowanie ze strony kupujących.
Mieszkańcy naszego miasta oraz kuracjusze podziwiali ich
piękno, oryginalność i sposób wykonania.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły
za zakup materiałów potrzebnych do wykonania ozdób
świątecznych oraz pomoc w organizacji kiermaszu.
Podziękowania kierujemy również do wszystkich Rodziców,
którzy upiekli na kiermasz pyszne ciasta. Cieszymy się, że
środki ze sprzedaży ozdób bożonarodzeniowych
wykorzystane zostaną na konkretne potrzeby naszej szkoły.
Uczestnicy Warsztatów Familijnych
Matematyczne talenty w Jedynce
Laureaci Olimpiady Wiedzy Matematyka-Oxford Plus
Odbyła się w naszej szkole 18. Edycja Olimpiady Wiedzy
Matematyka-Oxford Plus. W konkursie wzięło udział 30
uczniów z klas III-VI. Konkurs jest organizowany dla
zwiększenia motywacji uczniów w poznawaniu tajników
wiedzy matematycznej. Przygotowanie do niego
i obiektywna ocena na tle innych szkól pozwala na poznanie
poziomu wiedzy uczniów. Laureatami konkursu zostali
następujący uczniowie:
- I stopień z wyróżnieniem : Dalia Bachmatiuk kl. VIb I
stopień : Grzegorz Maślaków kl. VI a
- II stopień: Sonia Wybraniec i Aleksandra Królikowska z kl.
VIa oraz Natalia Rzeźnik z kl. VIb
- III stopień: Wiktoria Ulan kl.II-Ia IV stopień: Miłosz
Krzonkalla kl.IIIa
- V stopień: Dominik Kołodziej i Jakub Inglot z klasy Va oraz
Weronika Ożga z klasy IIIb - Gratulujemy!!!
Opiekunowie: Alicja Adamczyk, Alicja Haranin, Dorota Urbańczyk
Dolny Dom Generalski Unteres Generalhaus wzniesiony
w latach 1813-15 na południowym zboczu Wzgórza Marii
na skarpie nad Białą Lądecką przez pruskiego gen. piechoty
i dowódcę kłodzkiego garnizonu Juliusa Augusta Reinholda
von Grawerta. Do tej luksusowej posiadłości przeniósł się
z dotychczasowego pobliskiego lokum - Górnego Domu
Generalskiego w 1815 r. i w nim zamieszkał już na stałe
z wojskową emeryturą wysokości 4000 koron. Zmarł
w swojej posiadłości 18.09.1821 r., i jako szanowany oraz
zasłużony mieszkaniec pochowany został w krypcie
Kaplicy Zdrojowej p.w. NMP „Na Pustkowiu”. Był
rycerzem zakonu Pour le Merite i Czarnego Orła oraz
członkiem Wojskowego Towarzystwa, autorem wielu
opracowań z dziedziny wojskowości m. in. map i planów,
wspomnień z pola bitew oraz „Zwięzłego Słownika
Wojskowych Nauk”. Jest to budynek wolnostojący,
wzniesiony na planie w formie prostokąta,
trzykondygnacyjny na cokole, a od strony rzeki cokół ten
stanowi pierwszą kondygnację. Skarpę od rzeki
zabudowano letnim pawilonem. Przebudowany w 1916 r.
uzyskał współczesny wygląd oraz wewnętrzną
powierzchnię użytkową 624, 87 m2. Do 1945 r. pensjonat
zachował pierwotną nazwę. W latach 1946-48
dzierżawiony od Zarządu Miejskiego przez Związek
Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego
i Użyteczności Publicznej Pracowników WodociągowoKanalizacyjnych w Warszawie na ośrodek wypoczynkowy
„Lech” wraz obiektami przy ul. Lipowej 3, 3a. Następnie od
1949 r. Dom Wczasowy „Lech” FWP. Od 1.09.1966 do
30.08.1981 Przedszkole Zakładowe FWP początkowo
z kierownikiem Krystyną Jarosz. Po przejęciu obiektu od
FWP, w latach 1982-1990 władze miasta urządziły w nim
Państwowe Przedszkole nr 2, a do 31.12.1999 r. Gminne
Przedszkole Publiczne. Od 24.10.2001 r. nieruchomość
prywatna przy ul. Lipowej 4 w której jej pierwszy właściciel
Marek Perzyński autor i wydawca wielu książek o regionie
(m. in. Lądek Zdrój, Jaskinia Niedźwiedzia, zamek
Jawornik, kopalnia złota i okolice) urządził jedyne w Polsce
„Muzeum Czasu i Niezwykłości” udostępnione od
22.05.2004 r. do 31.08.2007 r. Eksponował w nim m. in.
zegary poruszające oczami, krzyże w butelkach, dioramy,
ptaki szczęścia, karne kukułki oraz miniaturowe dziecięce
monstrancje. Wystawa obejmowała też lądeckie pamiątki –
zabytki, używane głównie w lecznictwie uzdrowiskowym.
Kolejny właściciel obiekt nabył 28.09.2007 r., po
generalnym remoncie przywrócił budowli dawną
świetność, dnia 28.09.2008 r. otworzył pensjonat Rezydencja „Gavert 1815”.
Lechosław Siarkiewicz
nr 2 [155/2013]
NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
OGŁOSZENIA DROBNE
Dnia 11 grudnia
2012r. Dzieci 5 i 6
letnie pojechały na
zajęcia edukacyjne
do Fabryki Ozdób
Choinkowych
w Kamieńcu
Ząbkowickim, gdzie
zobaczyły
jak
powstaje bombka
świąteczna.
Największym zainteresowaniem dzieci cieszyła się
możliwość malowania własnoręcznie swojej bombki, którą
dzieci zabrały do domu wraz z drugą z własnym imieniem.
Tym akcentem tegoroczne choinki w domu zostały
wzbogacone.
Kolejnym, oczekiwanym wyda rzeniem
grudniowym dla dzieci
były Święta Bożego
Narodzenia. O tym co
w y d a r z y ł o s i ę
w Betlejemskiej stajence
przedstawione było
WILLA DANA
Jasełkach, które
Lądek-Zdrój
przygotowały dzieci 4-5-6
ul.
Wolności
10
letnie pod czujnym okiem
tel.
74/
814
76
59
pań Agnieszki Piasko609 43 93 02
wskiej i Iwony Rakoczy.
Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w LądkuZdroju (najlepiej w starym budownictwie) tel. 665 691 138
Usługi transportowe wywóz nieczystości płynnych
„pompowanie szamb” tel. 665 657 633
Podejmę się opieki nad osobą starszą lub dzieckiem
tel. 725 916 592
Do wynajęcia lokal na gabinet rehabilitacyjny lub salon
kosmetyczny itp. w pobliżu Jubilata. Lokal w pełni
wyposażony z niezależnym wejściem tel. 697 453 831
Sprzedam dom w Lądku-Zdroju wolno stojący w stanie
surowym o pow. 230 m2 5 pokoi, salon, jadalnia, kuchnia 2
balkony duży taras garaż na 2 auta tel. 669 188 530, 74/
8118 623
Aerobik ćwiczenia ruchowe, wzmacniające i kondycyjne
dla pań w każdym wieku ,poniedziałki i czwartki w godz.
18.45-19.45, sala gimnastyczna Liceum, Lądek-Zdrój.
tel. 791 127 123
Praca poszukuję lektorów/nauczycieli języka angielskiego,
niemieckiego do pracy dorywczej, popołudniowej na
terenie Lądka-Zdrój. Zgłoszenia i CV prosimy kierować
pod adres e-mail: [email protected]
Sprzedam mieszkanie w kamienicy w Stroniu Śl. ul.
Dolna. 2 pokoje,kuchnia,łazienka pow. 50m2 Dodatkowo
piwnica,strych komórka oraz miejsce parkingowe. Cena do
uzgodnienia.tel. 74 8142917, 697387018
Ich występ podziwiali rówieśnicy, pracownicy przedszkola
i zaproszeni goście, a potem wszyscy zasiedliśmy do
wspólnej przedszkolnej wigilii. Staramy się poprzez taką
formę zajęć zapoznać dzieci z tradycjami zwyczajami
świątecznymi, aby mogły je kontynuować i przekazywać. „A
co w styczniu 2013r.”
Tuż po Nowym Roku, 03 stycznia 2013r. na Jasełka
zaprosiliśmy rodziców, którzy z dumą oglądali swoje
pociechy. Była to również okazja do miłego spotkania
i złożenia noworocznych życzeń oraz podziękowanie za
dotychczasową pomoc i współpracę. W dniu 17 stycznia
2013r. dzieci przedszkolne w swoje progi zaprosiły seniorów
i emerytów z Klubu Seniora działającego przy CKiR
z okazji święta Dnia Babci i Dziadka.
Karnawał - to czas zabaw dorosłych, ale i okres balów
dziecięcych. Jak co roku, nasz bal w przedszkolu wywołał
wiele emocji, które udzieliły się nie tylko dzieciom, ale
paniom i rodzicom. Bale dostarczają dzieciom wiele
przeżyć i radości. Przygotowując je - pamiętamy o tym, że
zabawy przy muzyce rozwijają u dzieci inwencję twórczą,
wpływają na ich poziom koordynacji słuchowo - ruchowej
i zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. Od rana 18 stycznia
2013r. Przedszkolaki rozpoczęły karnawał wielką zabawą.
W dniach 21 styczeń i 22 styczeń2013r. do przedszkola
przybyły ukochane Babcie i Dziadkowie. Przedszkolaki
pięknie wystrojone zaprezentowały swoje programy
recytatorsko-wokalne przed swoimi dziadkami. Wnuczęta
swoim występem chciały podziękować babciom i dziadkom
za opiekę, opowiadanie bajek, śpiewanie kołysanek oraz
przytulanie i pocieszanie, kiedy mają zły humor. Dziadkowie
gorąco oklaskiwali wnuczęta, a niejednemu z nich zakręciła
się łza w oku. Następnie seniorzy rodów zostali zaproszeni
do stołu na poczęstunek przygotowany przez rodziców
i wnuczęta.
DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śl., Bystrzycy Kł.
LUTY 2013
www.willadana.pl
Danuta Robak
01.02 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdr, ul. Powstańców Wlkp. 4
02.02 Apteka “Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
03.02 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicza 15
04.02 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4
05.02 Apteka “Limba” Stronie Śl., ul. Kościuszki 44
06.02 Apteka ”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10
07.02 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b
08.02 Apteka “Rumianek” Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 14
09.02 Apteka “Słoneczna” Stroinie Śl., ul. Morawka 31/1b
10.02 Apteka “Bystrzycka” Bystrzyca Kł., ul. Okrzei 12
11.02 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdr, ul. Powstańców Wlkp. 4
12.02 Apteka “Daglezja” Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 22
13.02 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicza 15
14.02 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4
15.02 Apteka “Limba” Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 44
16.02 Apteka ”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10
17.02 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b
18.02 Apteka “Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
19.02 Apteka “Słoneczna” Stroinie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
20.02 Apteka “Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12
21.02 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdr, ul. Powstańców Wlkp.2
22.02 Apteka “Daglezja” Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 22
23.02 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicz 15
24.02 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4
25.02 Apteka “Limba” Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 44
26.02 Apteka ”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10
27.02 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b
28.02 Apteka “Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
nr 2 [155/2013]
Studenci z Lądka-Zdroju na Królewskim
Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1880-1921
Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego XIX w.
Przedstawiam czytelnikom Debat Lądeckich pierwszy
z serii artykułów poświęcony studentom z Lądka-Zdroju, którzy
w latach 1880-1921 zdobywali wiedzę na Królewskim Śląskim
Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu . Dzięki
uprzejmości historyka, regionalisty, tłumacza poligloty Pana
Grzegorza Pisarskiego z Wrocławia, będziemy mogli
prześledzić losy lądeckich studentów oraz ich późniejsze
dokonania.
Lądecka młodzież w ostatniej dekadzie XIX stulecia, która
kończyła gimnazjum i uzyskiwała świadectwa dojrzałości
z pozytywnymi ocenami, wybierała zdecydowanie najczęściej
Uniwersytet Wrocławski, leżący na wschodnich peryferiach
państwa pruskiego. Uniwersytet miał więc charakter śląskiej
uczelni prowincjonalnej. Do jej ukształtowania przyczynił się
także fakt, że na tej uczelni studiowała w ogromnej przewadze
młodzież z rodzin średniozamożnych i biednych. W połowie
XIX w. większość studiujących na Uniwersytecie pochodziła
ze Śląska, a głównie z samego Wrocławia. Reszta zaś
wywodziła się z Wielkopolski, Pomorza, Prus Wschodnich
i właściwych, ale i zdarzali się i studenci zagraniczni jak np.
z Anglii, Austrii, Rosji (tu w dużej części dotyczyło to Polaków
z terenów ówczesnego zaboru rosyjskiego). Pojawiały się osoby
pochodzące z Lądka można znaleźć wielu studentów, a niekiedy
doktorantów, o polsko brzmiących nazwiskach. Dla Polaków
z Wielkopolski wystarczającą zachętą mogła być przyjazna
Polakom atmosfera szkoły ludowej w Lądku-Zdroju,
miejscowości zwanej wtedy przez Polaków – w jedynie
funkcjonującej nazwie – Landeck albo Bad Landeck in
Schlesien lub, bardziej zaskakująco, Landeck na górnym
Szląsku. Sudecką część Dolnego Śląska określano bowiem w
XIX w. terminem Górny Śląsk, mimo że miasto leży na
kulminacji 430-480 m npm. Nieco później także w przypadku
Lądka-Zdroju, z atrybutem historyczno administracyjnym Bad
Landeck in der Grafschaft Glatz względnie skrótowo jako
Landeck i.d. Gr. Glatz (Lądek-Zdrój w hrabstwie kłodzkim).
Liczba mieszkańców Lądka w tym okresie wzrastała:
w 1840 r było ich 1 500, a już w 1880 – 2 694, zaś w dwa lata
później – 2700. Od końca XVIII w. i przez wiek XIX
przebudowano basen źródła „Jerzy” wybudowano teatr,
kawiarnię, założono park i zieleńce. Nastąpiła swoista
dywersyfikacja oferty uzdrowiskowej przez otwarcie Łaźni
Kamiennej (Steinbad) w 1847 r. i Torfowej (Moorbad) w 1875 r.
W latach 1878-1880 ukończono przebudowę obecnego zakładu
przyrodoleczniczego „Wojciech” .
Przełomem okazało się wybudowanie w 1896 r. za ok. 158
000 marek wodociągu w wysoko położonych źródeł. Wpłynęło
to na atrakcyjność Lądka. W 1880 r. przebywało tam 3 595
kuracjuszy na ogólną liczbę 5 520 odwiedzających, w rok
później 2 890 na ogólna liczbę 6 018, natomiast potem ilość
gości po wzroście nieco spadła – w 1885 – 6 842, 1890 – 5 711
i w 1894 – 5 773. Na przełomie wieków, a dokładnie w 1882 r.,
do polskiego czytelnika oprócz pierwotnej urzędowej nazwy
niemieckiej Land-Eck docierała nazwa Lądek lub – w drodze
dosłownego tłumaczenia słów „Kąt Kraju” jako neologizm Krajukąt . Sprawcą szerszej wiedzy o Lądku poza obszarem
Śląska, a szczególnie na ziemiach polskich stał się dr Aleksander
Ostrowicz z Poznania (ur. 11 VII 1838 w Gostyniu - zm. 1 II
1903 w Lądku Zdroju), który dyrektorował Zakładowi
Wodoleczniczemu (Kur- und Wasserheilanstalt) „Thalheim”
(Dom Rodzinny w Dolinie) od 1876 r., a formalnie założono go
w 1878 r. . Według innych sprawował tę funkcje w latach 18801903 i opublikował własnym nakładem w poznańskiej drukarni
pierwszy polski przewodnik po tym uzdrowisku i jego okolicy,
czemu pomogło finansowe zaangażowanie, często
przebywającego w Niemczech, polskiego powieściopisarza
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jego tytuł brzmiał „Landek
w hrabstwie Kłockim w Szlŕsku. Podręcznik informacyjny dla
gości kąpielowych napisał dr. Aleksander Ostrowicz lekarz
zdrojowy w Landeku, członek towarzystwa do wydawnictwa
dzieł lekarskich polskich w Krakowie, dyrygent zakładu
wodoleczniczego „Thalheim”. Autor zadedykował to pierwsze
polskie opracowanie o ziemi kłodzkiej Ottonowi
Spiegelbergowi – tajnemu radcy medycznemu, będącemu
profesorem i dyrektorem Kliniki Położniczej Uniwersytetu
Wrocławskiego jako jego były uczeń, a dokładnie doktorant.
„Składy osobowe” Uniwersytetu Wrocławskiego wykazują na
semestr zimowy 1898-1899 nazwisko studenta Konstantego
Ostrowicza ze Śmigla w Poznańskiem .
Grzegorz Pisarski
ZIMOWA ODSŁONA AKCJI
„WEŹ PARAGON”
W okresie ferii zimowych tj. od 14 stycznia do 24 lutego
2013 r. prowadzona jest kolejna edycja akcji „Weź paragon”.
Znakiem rozpoznawczym kampanii jest hasło „Nie bądź
jeleń – weź paragon”, któremu towarzyszy humorystyczny
rysunek Andrzeja Mleczki.
Działania promocyjne prowadzone będą w bardzo ścisłej
współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i Izby
Skarbowej we Wrocławiu przy współudziale Miejskiego
Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu. W urzędach
pojawią się plakaty i kartki reklamujące kampanię,
planowane są spotkania w wybranych szkołach
dolnośląskich.
Celem akcji jest wzmocnienie świadomości społecznej
i wiedzy o roli paragonu w obrocie gospodarczym. Z jednej
strony paragon to dowód potrzebny przy reklamacji towaru
i usług, z drugiej potwierdzenie uczciwego rozliczania się
z budżetem. Paragon jest także dowodem na tworzenie
uczciwej konkurencji. Biorąc paragon, mamy pewność, że
transakcja została zarejestrowana a należny podatek jest
przekazany do budżetu.
Poprzez nasze działania chcemy promować i zachęcać do
takich zachowań jak, uczciwość i rzetelność oraz wyrabiać
właściwe nawyki wśród konsumentów.
Michał Karczmarek - Rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej
nr 2 [155/2013]
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
AKTYWNA BIBLIOTEKA! - Biblioteka CKiR wygrała
w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”,
zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek!
Dzięki dofinansowaniu
przez Akademię Rozwoju
Filantropii w wysokości 5 tys. zł. będziemy mogli
zrealizować projekt „Cudowny świat wyobraźni, czyli
interaktywne zabawy teatralne dla dzieci”, skierowany do
dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III oraz ich rodziców.
Głównym naszym celem jest pobudzenie zainteresowania
teatrem. Czekają na nas spektakle teatralne, spotkania
autorskie, przygotowywanie własnej inscenizacji, konkursy
i dużo, dużo dobrej zabawy. Chcemy zintegrować całe
gromady dzieci, rodziców, nauczycieli, wolontariuszy
i innych zainteresowanych wspieraniem nas w realizacji
projektu, który potrwa od stycznia do czerwca 2013 r.
WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+
- W połowie grudnia zakończyła się czwarta już edycja
warsztatów komputerowych dla Seniorów organizowanych
przez bibliotekę. Zajęcia prowadzone przez bibliotekarza –
Latarnika Polski Cyfrowej, obejmowały naukę podstawowej
obsługi komputera i korzystania z Internetu. Wszyscy
uczestnicy kursu otrzymali certyfikat jego ukończenia,
a chętni bedą kontynuować naukę na indywidualnych już
konsultacjach z Latarnikiem. Wszystkim Seniorom życzymy
odważnego i mądrego serfowania po sieci.
PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW! - biblioteka
serdecznie dziękuje za sprawienie dzieciom przyjemności
poprzez ufundowanie paczek z okazji dnia Świętego
Mikołaja. Dzieci otrzymały prezenty podczas bibliotecznej
zabawy mikołajkowej, zorganizowanej dla
najaktywniejszych młodych czytelników.
SPONSORZY: Kiosk „ja-Na” - Janusz Sosna, Sklep
Mini Market ECO, Kwiaciarnia - Janina Nowak, Sklep
papierniczy - Wiesława Czwartos, Sklep odzieżowy Artur Talar, Sklep wielobranżowy - Olga Kowalska, Sklep
przemysłowy - państwa M.iE.Golianek, Sklep odzieżowy
- Krystyna Jaworska, Sklep warzywniczy - Agata Panek
„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy
wyrazić”
Danuta Ossakowska, Gabriela Naporowska-Rodak
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
poszukuje stażystów.
Osoby zainteresowane (zarejestrowane w Urzędzie
Pracy) prosimy o składanie swoich CV w biurze CKiR
II piętro, pl. Staromłyński 5 do dnia 8 lutego 2013 r.
do godz. 13.00.
Zebranie Klubu Przewodników Turystycznych
przy Oddziale Bialskim PTTK
Odbędzie się 21 lutego 2013 r. o godz. 18-tej w Centrum
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5.
W programie: podjęcie uchwały o ostatecznym kształcie
programu obchodów 2013 Rok Przewodników
Turystycznych w Lądku-Zdroju.
w im. Zarządu Klubu Mirosław Zbrzeźniak
Lądecki Informator Kulturalny
ZAPRASZAMY
28 stycznia -8 lutego – Ferie Zimowe w CKIR .
W programie zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne.
29 stycznia-12 lutego 2013 Sputnik nad Polską –
Festiwal Filmów Rosyjskich, wstęp wolny
Widowiskowa CKiR
31 stycznia (czwartek) godz. 11.00 - Ferie z filmem w
bibliotece "Sekret Eleonory"-sala kominkowa CKiR, pl.
Staromłyński 5 (plakat w załączniku)
1 lutego godz. 16.00 – Zima z książką, - spotkania
czytelnicze dla dzieci, Biblioteka dla dzieci
4 lutego godz.11.00 - Ferie z filmem w bibliotece"Szkoła z blachy"-sala kominkowa CKiR, pl.
Staromłyński
4 lutego godz. 17.00 – spotkanie Saloniku Poetyckiego;
temat: Miłość; Czytelnia Biblioteki CKiR
4 lutego godz. 19.00 - Spotkanie ze Sławomirem
Pietrasem w ramach cyklu wieczorów literackich
“Wielcy Polacy” – Mieczysław Karłowicz, Pijalnia w
Zdroju ”Wojciech”, pl. Mariański
6 lutego godz. 14.45 - Koncert zespołu Orkiestry
Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechtshalle, ul.
Lipowa 6A, wstęp 5 zł.
7 lutego godz. 11.00 - Ferie z filmem w bibliotece"Punam"-sala kominkowa CKiR, pl. Staromłyński
8 lutego godz. 16.00 – Zima z książką, - spotkania
czytelnicze dla dzieci zawsze ze słodkim poczęstunkiem;
miejsce: Biblioteka dla dzieci
8-10 lutego Cykliczne warszaty taneczne z Michałem
Kostempskim.Trzebieszowice / Lądek-Zdrój
nr 2 [155/2013]
Rubryka kulinarna Łukasza Walusia
Ryba w kokosie
Składniki :
0,5 kg filetu z dorsza bez skóry
1 mała papryka czerwona
1 średnia cebula
0,5 szklanki mrożonego groszku
2 łyżki oleju do smażenia
250 ml mleczka kokosowego
2 łyżki ciemnego sosu sojowego
2 łyżeczki czerwonej pasty curry Tao Tao
Przygotowanie:
Danie przygotowujemy w woku lub na dużej patelni.
Filet z dorsza lub z innej ryby kroimy w dość duże kawałki,
aby się nie rozpadły podczas gotowania.
Cebulę kroimy w piórka, paprykę w paski. Cebule
podsmażamy na dwóch łyżkach oleju, gdy się lekko zeszkli
dorzucamy paprykę na patelnię. Po około 2 minutach
dodajemy 2 łyżeczki czerwonej pasty curry. Pasta jest dość
pikatna, więc można użyć mniejszej jej ilości, jeżeli nie
lubimy ostrych dań. Mieszamy cały czas, żeby się pasta i
warzywa nie przypaliły. Następnie wlewamy na patelnię 250
ml mleczka kokosowego, który złagodzi ostrość curry i 2
łyżki sosu sojowego. Czekamy jak się mleczko zagotuje i
dodajemy pokrojoną rybę. Po 5 minutach dorzucamy
rozmrożony groszek. Gotujemy wszystko około 5-7 minut,
Dodajemy startą skórkę z
połówki cytryny, chwilę
gotujemy. delikatnie mieszając, tak aby ryba się nie
rozpadła. Możemy posypać posiekaną świeżą kolendrą.
Gotowe danie podajemy z ryżem.
Smacznego !
Łukasz Waluś - Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju
PROMOCYJNE BILETY WSTĘPU
DLA UCZNIÓW Z GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
W CZASIE FERII ZIMOWYCH
STACJA NARCIARSKA Lądek-Zdrój
KARNET DZIENNY
w godz. Od 9.00 do 16.00 - 35 zł
KARNET NOCNY
w godz. 17.00 - 21.00 - 28 zł.
Basen Kryty WSzUR
Obniżka 50 %
- bilety w cenie 2 zł/godz.
Zniżki przysługują po okazaniu legitymacji szkolnej
23 WSzUR PROMOCJA na sprzęt SPA
w okresie od 26.01.2013 do 28.02.2013
Bieżnia i rower z podczerwienią i kolagenem-12,50 zł/ 30 min.
Łóżko relaksacyjne z podczerwienią - 25,00 zł/ 45 min.
Platforma wibrująca - 6,00 zł/ 20 min.
Rolka masująca z podczerwienią - 10,00 zł/ 45 min.
Rower wodny z hydromasażem - 25,00 zł/ 50 min.
REKLAMA
...................................................
............................................
REDAKCJA I SKŁAD KOMPUTEROWY:
Radosław Pasionek
e-mail: [email protected], tel. 74/ 811 78 56
REKLAMA
BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA
Praktyka Położnej Rodzinnej - Beata Podłowska
........................................................
..............................................
Tu dowiesz i nauczysz się jak:
- przebiega poród i jak pomóc dziecku
- przygotować się do porodu
- dbać i opiekować się dzieckiem bez lęku.
.....................................................
..........................................................
ZAPEWNIAM WSPARCIE I OPIEKĘ
DLA MATKI I DZIECKA PO PORODZIE
Stronie Śl. ul. Hutnicza 12, tel. 512 205 664

Podobne dokumenty

Debaty Lądeckie - listopad

Debaty Lądeckie - listopad nowo zakupione elementy. Ale nie tylko ozdoby świąteczne dodają uroku wieczorową porą. Innym elementem tego rodzaju jest np. iluminacja budynków. W tym roku w Parku Jana Pawła II pojawi się zupełni...

Bardziej szczegółowo

Debaty pazdziernik

Debaty pazdziernik Póki co CKiR organizując imprezy musi sobie radzić bez amfiteatru. A imprez w tym roku było naprawdę dużo i bardzo różnych. Dla mieszkańców, kuracjuszy, turystów. Zachęcam wszystkich do zaglądania ...

Bardziej szczegółowo