Test ()

Transkrypt

Test ()
 E-learning to:
Nauka na odległość
Elektroniczna forma komunikacji
 Czy e-learning może zastąpić nauczanie tradycyjne?
Tak, jest nawet lepszy
Raczej nie, potrafi być jednak doskonałym uzupełnieniem nauczania tradycyjnego
 E-learning wykorzystuje:
Tradycyjne techniki nauczania
Nowoczesne techniki informatyczne
 Kanały komunikacji wykorzystywane w e-learningu to:
Głos i bezpośrednia interakcja
Sieć komputerowa i interakcja
 Ktore elementy są niezmienne w e-learningu?
Osoba szkolona i osoba szkoląca
Kanał komunikacji
 Najważniejsza zaleta e-learningu to?
Oszczędność kosztów nauki
Oszczędność czasu
 Co jest bardziej doceniane w e-learningu?
Indywidualizacja procesu kształcenia
Brak konieczności sporządzania notatek
 Najważniejsza wada e-learningu to:
Konieczność posiadanie szybkiego łącza internetowego
Brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym
 Co jest bardziej nielubiane w e-learningu?
Problemy z wewnętrzną motywacją i dyscypliną
Uzależnienie od sprzętu i techniki
 Hipermedia zawierają:?
Dźwięk, animacje, hipertekst, wideo
Dźwięk, obraz statyczny, hipertekst, animacje, wideo
 Element hipermediów, którego nie posiadają multimedia to:
Hipertekst
Hipermedium
 Główne kanały dystrybucji kursów e-learningowych to:
Pendrive i sieć komputerowa
CD-ROM i sieć komputerowa
 Dodatkowe kanały przekazu wiedzy i informacji to:
Telefon, audio- i wideokonferencje
Audio- i wideokonferencje
 Jak szybko powinien pojawić się ekran kursu?
Do 5 sekund
Nie dłużej niż 10 sekund
 Pliki dostarczane przez sieć komputerową:
Nie powinny przekraczać 5 MB
Mogą mieć rozmiar do 10 MB
 Zbyt duże pliki dostarczane są przez:
Pendrive
CD-ROM
 1 Bajt to:
8 bitów
10 bitów
 8 bitów to:
2 Bajty
1 Bajt
 Przesyłanie 6 MB przez łącze 6 Mb/s zakończy się w:
8 sekund
10 sekund
 Pobieranie pliku o rozmiarze 2 MB na łączu 512 kb/s potrwa:
1,5 minuty
32 sekundy
Klucz do testu
('1a','2b','3b','4b','5a','6b','7a','8b','9a','10b','11a','12b','13a','14b','15a','16b','17a','18b','19a','20b')

Podobne dokumenty