pobierz - Media-Tech

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Media-Tech
RIMINI
Instructions manual
Keyboard hotkeys
Pc Mediacenter Multimedia Keyboard
NOTE: Before synchronization be sure that trackball is
switched to inactive mode.
Scrolling wheel
Mute
Volume +
USB Port
Next track
Play/Pause
Media
Use as a mouse
NOTE: Windows ME or higher of Macintosh OS 8.6 or
higher is required for USB port installation. System may
ask You to insert original system installation CD.
Installing the Batteries
Caution: Please make sure that receiver has been connected
to computer before You install battery in the compartment.
This keyboard use two AAA alkaline batteries.
Step 1. Open the battery compartment.
Step 2. Insert the batteries inside
as shown.
Step 3. Close compartment cover
Software installation
The driver supports Win ME, Win2000 and Win XP. The driver
will install automatically if the auto-run is enable in your computer, otherwise, you can manually launch the installation by
double clicking the file setup. exe in the CD-ROM.
The setup applets icon of the mouse and keyboard will appear on the windows taskbar after successfully completing
software installation. You can double click or right click the
applet, and setup the functions of your preferred selection
for mouse or keyboard to enhance your device.
Mouse setup applet
Keyboard has built-in trackball and 2 buttons working as left
and right mouse buttons, and scroll whell. So You can use this
keyboard also as fully functional mouse.
Keyboard setup applet
Numeric pad
The keyboard has a integrated keypad as follows, use the
number lock key to switch between the character and numbers.
Switch between character and numbers
Receiver indicator
There is indication LED in the receiver. It
flashes when keyboard is in use. It flashes also in connecting mode, after pressing Connect button, when keyboard
should be synchronized with receiver.
Indicator
Connect
button
To save power in battery, keyboard is also equipped with special button for activate and deactivate trackball. Red light will
appear when the optical track ball is in active mode.
The Optical Track ball will enter sleep mode automatically
when not used over 2 minutes.
Trackball
Favorites
WWW stop
WWW forward
WWW backward
WWW Refresh
WWW Search
E-mail
Web/Home / WWW
Synchronizing keyboard with receiver
1. Press the connect button located on receiver, then press
connect button located on the keyboard’s bottom.
2. Synchronized ID is stored in keyboard’s memory, so there
is no needed additional synchronization.
Prev track
Volume -
Left trackball button
Connecting the Receiver
The receiver dongle is stored in the back of the keyboard,
take out the receiver and connect it to USB port of your computer.
My computer
Right trackball button
Trackball ON/OFF switch
You can program hotkeys to other function you want by double click the keyboard applet.
MT1218
Dioda sygnalizacyjna
Port USB
W odbiorniku RF została zainstalowana dioda sygnalizacyjna LED. Informuje ona o stanie pracy klawiatury jak i
ułatwia synchronizację urządzenia po
naciśnięciu przycisku Connect.
WAŻNE: Myszka pracująca z interfejsem USB wymaga systemu Windows ME lub wyższego oraz Macintosh OS 8.6
lub wyższego. Podczas instalacji system może poprosić o
włożenie oryginalnej płyty instalacyjnej systemu.
Instalacja baterii
WAŻNE: Przed synchronizacją upewnij się, że trackball
znajduje się w trybie nieaktywnym.
Instalacja oprogramowania
Oprogramowanie współpracuje z systemami Windows ME,
2000 i XP. O ile instalacja nie ruszy automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM do napędu, należy uruchomić znajdujący
się na płycie plik SETUP.EXE.
Po zainstalowaniu oprogramowania należy zrestartować system. Na pasku systemowym obok zegara pojawią się ikony
myszy (trackball) i klawiatury. Dwukrotne kliknięcie na ikonie
klawiatury otworzy okno aplikacji umożliwiające zmianę niektórych skrótów przycisków multimedialnych.
ikona klawiatury
Mój komputer
Prawy przycisk trackballa
Przycisk włączający trackball
Trackball
Ulubione
WWW stop
WWW wprzód
Głośniej
Następna ścieżka
Odtwarzanie/Pauza
Odtwarzacz
mediów
Blok numeryczny
Trackball
Klawiatura występuje w układzie “compact mini” co oznacza, że nie ma wydzielonego bloku numerycznego. Jednak
funkcje 12 klawiszy alfanumerycznych zostały zdublowane i
w przypadku większych obliczeń można włączyć tryb klawiatury numerycznej niebieskim klawiszem NumLock znajdującym się w prawym górnym rogu klawiatury.
przełącza pomiędzy blokiem numerycznym
a znakami alfanumerycznymi
ikona myszy
WWW wstecz
Wyciszenie
Przycisk
Connect
1. Naciśnij przycisk Connect w odbiorniku (dioda zacznie
migać), a następnie przycisk Connect znajdujący się na
spodzie klawiatury (dioda będzie chwilę migać z inną częstotliwością, po czym światło ustali się).
2. Kod ID po synchronizacji jest składowany w pamięci klawiatury, więc nie ma potrzeby ponownej synchronizacji
urządzenia.
WAŻNE: Do zasilania myszki można używać TYLKO akumulatorów AAA Ni-Mh. W żadnym wypadku nie można
używać baterii pierwotnych i alkalicznych jak i akumulatorów Ni-Cd. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem
niewłaściwych ogniw nie są objęte gwarancją.
Rolka przewijania
Dioda
Synchronizacja klawiatury z odbiornikiem
WAŻNE: Upewnij się, że przed instacją baterii odbiornik
RF został podłączony do komputera.
Klawiatura wykorzystuje do zasilania dwie baterie alkaliczne
w rozmiarze AAA. Możliwe jest również zastosowanie akumulatorów AAA NI-MH.
Odświeżenie WWW
1. Otwórz wieczko pojemnika baterii.
2. Włóż dwie baterie do środka zgodnie z oznaczeniami polaryzacji.
3. Zamknij wieczko pojemnika
Szukanie WWW
Podłączanie odbiornika
Mały odbiornik RF powinien być przechowywany we wgłębieniu na spodzie klawiatury gdzie jest mocowany za pomocą zamka magnetycznego. Wyjmij odbiornik i podłącz do
wolnego portu USB w komputerze.
E-mail
MT1218
Web/Home / WWW
Pc Mediacenter Multimedia Keyboard
Skróty przycisków multimedialnych i internetowych
Poprzednia ścieżka
Ciszej
Instrukcja obsługi
Lewy przycisk trackballa
RIMINI
Klawiatura ma wbudowany trackball, rolkę przewijania oraz
dwa przyciski (odpowiadające przyciskom myszy) znajdujące
się w górnych narożnikach klawiatury. Możesz zatem używać
tej klawiatury również jako myszy.
Trackball jest urządzeniem korzystającym z energii w bateriach, nawet gdy go nie używasz. Przycisk znajdujący się pod
nim służy do aktywacji i deaktywacji trackballa. Gdy trackball
jest aktywny, po około 2 minutach nie używania automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.

Podobne dokumenty