1 13.1. Charakterystyka napięciowo

Transkrypt

1 13.1. Charakterystyka napięciowo
1
Protokół pomiarowy
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki
w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej
Ćwiczenie laboratoryjne nr 13
Temat ćwiczenia: Oświetlenie elektryczne
Skład grupy laboratoryjnej
Termin odrabiania zajęć (data / godzina)
Wydział ……………………
Grupa dziekańska
1.
2.
3.
4.
5.
13.1. Charakterystyka napięciowo-prądowa żarówki
a) tabela wartości
Pomiary
Obliczenia
U
I
R
P
Lp.
V
A
W
Ω
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13.2. Układ elektryczny świetlówki
a) tabela wyników
U
I
P
Układ
V
A
W
a
b
IC
A
Ir
A
UD
V
cosϕ
ϕ
-
Ur
V
13.3. Skuteczność świetlna źródeł światła
a) tabela wyników
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
LED
Świetlówka kompaktowa
Żarówka małogabarytowa
Żarówka normalna
Żarówka halogenowa
Lampa sodowa
Lampa żarowo-rtęciowa
U
I
Pomiary
P
E
l
Obliczenia
Φ
η
V
A
W
lx
m
lm
lm
W
2
13.4. Badanie oświetlenia sali laboratoryjnej
a) tabela wyników
Emax
Emax śr
Emin
lx
lx
lx
Emin śr
lx
ε
-
13.5. Spis mierników i przyrządów
Termin odrabiania zajęć
Podpis prowadzącego

Podobne dokumenty