oblicza śmierci mózgowej

Transkrypt

oblicza śmierci mózgowej
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu
W kręgu pytań o człowieka
Kraków, 2 grudnia 2015
Akademia Ignatianum, ul. Mikołaja Kopernika 26, sala 412
Program Konferencji:
08:30-08:40
SESJA I
Otwarcie Konferencji – ks. dr Stanisław Łucarz,SJ – Dyrektor Instytutu Filozofii AIK
Prowadzenie: dr Piotr Duchliński
08:40-09:05
dr Bartłomiej Sipiński (UAM/PWSZ Leszno), Osoba i kultura - intencjonalny charakter kultury
09:05-09:30
dr Andrzej Gielarowski (AIK), Natura człowieka w świetle koncepcji kultury Girarda
09:30-09:55
prof. Paweł Skrzydlewski (AIK), Religia i jej rola w afirmacji godności osoby ludzkiej
09:55-10:10
Dyskusja
10:10-10:25
Przerwa
SESJA II
Prowadzenie: dr Andrzej Gielarowski
10:25-10:50
dr Piotr Duchliński (AIK), Intencjonalność, kooperacja i kultura z perspektywy ewolucyjnej
10:50-11:15
dr Michał Zembrzuski (UKSW), Sprawności intelektu wyrazem wewnętrznej kultury osoby
11:15-11:40
dr Zbigniew Pańpuch (KUL), Sprawności jako sposoby doskonalenia natury ludzkiej
11:40-11:55
Dyskusja
11:55-12:10
Przerwa
SESJA III
Prowadzenie: prof. Paweł Skrzydlewski
12:10-12:35
prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), Natura i kultura – tomistyczna formuła problemu
12:35-12:50
prof. Damian Leszczyński (UWr), Samoorganizacja i autokreacja. O pewnych aspektach nowożytnej wizji natury
ludzkiej
12:50-13:05
Dyskusja
13:05-14:25
Przerwa
SESJA IV
Prowadzenie: prof. Grzegorz Hołub
14:25-14:50
prof. Roman Konik (UWr), Malarstwo jako specyficzna forma poznania
14:50-15:15
dr Marek Urban, CSSR (UPJPII), Humanizm i kultura chrześcijańska
15:15-15:40
prof. Tomasz Homa, SJ (AIK), Uwagi o kulturze i jej dziedzictwie w świetle potocznego doświadczenia oceniania
15:40-15:55
Dyskusja
15:55-16:05
Przerwa
SESJA V
Prowadzenie: dr Stanisław Łucarz, SJ
16:05-16:30
dr Magdalena Kozak (WSOSP, Dęblin), Dialogiczna natura człowieka w świetle relacji z innym
16:30-16:55
ks. prof. Grzegorz Hołub (UPJPII), O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką
16:55-17:20
prof. Piotr S. Mazur (AIK), Przez kulturę do natury ludzkiej
17:20-17:40
Dyskusja i podsumowanie konferencji: prof. Piotr S. Mazur - Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii AIK
WSTĘP WOLNY
Organizatorzy:
Instytut Filozofii UJPII – Katedra Bioetyki, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Instytut Filozofii AIK - Katedra Filozofii Człowieka, Katedra Filozofii Społecznej i Politycznej, Katedra Logiki i Teorii Poznania
Instytut Kulturoznawstwa AIK – Katedra Filozofii i Teorii Kultury
Instytut Filozofii UKSW – Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Instytut Filozofii Teoretycznej KUL - Katedra Metafizyki
Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego