farba akrylowa, emulsyjna

Komentarze

Transkrypt

farba akrylowa, emulsyjna
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
FARBA AKRYLOWA, EMULSYJNA
Do ścian i sufitów
Zakres stosowania:
Akrylowa farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian
i sufitów wewnątrz budynków (tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe,
płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegły, szpachlówki, tapety).
Charakterystyczne cechy:
Wysoka jakość, trwałość wymalowań, czysta biel, bardzo dobre krycie, dobra
przyczepność do podłoża, łatwa aplikacja, zapewnia oddychanie ścian.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu, brudu oraz tłustych plam. W
przypadku trwałych plam zaleca się zastosowanie farby Remomat. Stare powłoki farby
klejowej dokładnie usunąć. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić
poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. Podłoża o dużej nasiąkliwości i
chłonności należy uprzednio zagruntować.
Sposób użycia:
Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem wyrób
dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% objętości.
Dla osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego malować dwukrotnie. Drugą
warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Zalecana temperatura malowania od +5
do +300C. Farbę można barwić przy użyciu dostępnych past pigmentowych.
Przechowywać w temperaturze powyżej +50C.
Parametry techniczne:
Konsystencja
ciecz
Zapach
charakterystyczny
Gęstość
1,40 - 1,60 g/cm3
Wartość PH
8,7
Rozcieńczalnik
woda
Czyszczenie narzędzi
wodą
Wydajność
do 12,5 m2/litr
Czas schnięcia
2h
Temperatura składowania
0ºC - 30ºC
Temperatura stosowania
5ºC - 30ºC
Sposób nanoszenia
Pędzel, wałek, natrysk
Zalecana ilość warstw
2
Nałożenie kolejne warstwy
po 2h
Okres gwarancji
24 miesiące od daty produkcji
Wskazówki BHP i przeciwpożarowe:
Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia
i środowiska. Nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących
przepisów. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku
charakterystycznego zapachu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady
lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Podobne dokumenty