program komputerowy e2r transakcje

Komentarze

Transkrypt

program komputerowy e2r transakcje
PROGRAM KOMPUTEROWY E2R TRANSAKCJE
Opis produktu:
Moduł umożliwia ewidencjonowanie pomiarów przeprowadzonych
na terminalach wagowych połączonych w sieć, których wspólnym
czynnikiem jest dana transakcja lub zlecenie produkcyjne. Mogą być
one importowane lub eksportowane do zewnętrznych programów
księgowych lub zarządzania produkcją. System oparty został na
bazie danych MS SQL.
Program skierowany jest do odbiorców w różnych gałęziach
przemysłu, m.in..: mięsnym, rybnym, spożywczym, cukrowniczym,
chemicznym oraz metalurgicznym.
Program przeznaczony jest do zakładów, w których
proces ważenia opiera się na transakcjach lub zleceniach
produkcyjnych, gdzie zachodzi konieczność śledzenia
przepływu towarów, obustronna wymiana danych
z programami księgowymi, rozliczanie produkcji.
Moduł współpracuje z programami magazynowoksięgowymi: CDNXL, ERPXL, SUBIEKT GT, WF-MAG,
SYMFONIA.
Przeznaczony dla wag:
Opartych o mierniki wagowe PUE 5
Funkcje:
Zarządzanie kartotekami E2R SYSTEM - możliwość dodawania, usuwania
i edycji kartotek towarów, operatorów, kontrahentów, magazynów oraz
tar (opakowań);
Obsługa transakcji: sprzedaży, zakupu, przesunięcia międzymagazynowego;
Obsługa Zleceń Produkcyjnych;
Obsługa gospodarki magazynowej;
Zbieranie ważeń do bazy danych E2R SYSTEM (baza SQL) z wielu wag
połączonych przez sieć ETHERNET;
Możliwość podsumowania zebranych i filtrowanych danych w postaci:
sumy przeprowadzonych ważeń, liczby przeprowadzonych pomiarów,
średniej z przeprowadzonych pomiarów, minimalnej naważonej masy,
maksymalnej naważonej masy
Moduł Raportowania umożliwiający wygenerowania raportu według
zadanych filtrów: kodu lub nazwy towaru, kodu lub nazwy operatora,
kodu lub nazwy kontrahenta, kodu lub nazwy zlecenia, kodu lub nazwy
transakcji, daty ważenia, numeru partii, numeru wagi;
Możliwość wydruku lub eksportu do pliku zebranych danych;
Wymiana danych z programami zewnętrznymi poprzez Moduł Synchronizacji
Danych (MSD);
Możliwość rozszerzenia funkcjonalności programu o dodatkowe moduły:
E2R Receptury;
Obsługa Archiwum ważeń;
Możliwość zmiany wyglądu aplikacji.
Wymagania sprzętowe:
Procesor 2 GHz
HDD wolne 5 GB na dysku twardym
pamięć RAM 2 GB
system operacyjny Windows XP / Vista / 7
Monitor pracujący z rozdzielczością co najmniej 1024 x 768 pixeli
* Uwaga! Nie sprzedajemy wersji "pudełkowych" oprogramowania. Opakowania prezentowane w folderze mają wyłącznie charakter wirtualny i nie są dostępne przy zakupie oprogramowania.
• 26-600 Radom ul. Bracka 28 • tel. +48 48 3848800 • fax. +48 48 3850010 • www.radwag.pl • e-mail:[email protected]