Balice, dnia 20.12.2016 r. Do wszystkich

Komentarze

Transkrypt

Balice, dnia 20.12.2016 r. Do wszystkich
Balice, dnia 20.12.2016 r.
Do wszystkich Uczestników
Strona internetowa
Dotyczy konkursu pod nazwą „Nowy logotyp Kraków Airport”.
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. przekazuje
pytania, które wpłynęły do Regulaminu Konkursu wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1
Dot. wykorzystania zdjęć Kraków Airport
1a. Czy na potrzeby przedstawienia konceptu logotypu, mogę wykorzystać zdjęcia które
znajdują się w waszej galerii (strona www, zakładka media)?. Jeden z punktów regulaminu
mówi o pokazaniu jak nowe logo pracuje w otoczeniu.
Zdjęcia (podpisane, podane źródło) będą wykorzystane tylko na potrzeby prezentacji oferty
konkursowej do wglądu jury.
Jeśli otrzymam zgodę na wykorzystanie zdjęć z waszej galerii nieśmiało zapytam czy
dysponujecie zdjęciami w formacie do druku (jak największe).
1b. Czy na potrzeby wizualizacji konkursowego projektu logo lotniska mogę prosić o przesłanie
dwóch poniższych zdjęć w największej rozdzielczości jakie Państwo posiadają?
krakow-airport_144x85xxxx.jpg
krakow-airport_144x85xxxx.jpg
Odpowiedź
1a/b. Organizator informuje, iż istnieje możliwość wykorzystania zdjęć z galerii Kraków
Airport. Prosimy o przesłanie numerów zdjęć z galerii, które będą użyte w prezentacji.
Organizator informuje, iż zdjęcia są własnością Kraków Airport i mogą zostać wykorzystane
jednorazowo do prezentacji projektu na potrzeby Konkursu „Nowy Logotyp Kraków Airport”.
Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć jest zabronione.
W celu przyspieszenia procesu, prosimy o przesłanie numerów zdjęć z galerii Kraków Airport
(numer strony galerii + numery przypisane do zdjęć).
Pytanie 2
Dot. terminów i warunków składania dokumentacji konkursowej
1a. Gdzie można wysyłać projekty i do kiedy jeśli można spytać?
1b. Czy można złożyć projekt „Nowy logotyp Kraków Airport” w dniu 22 stycznia (niedziela)
i jeżeli tak do której godziny to jest możliwe
Odpowiedź
1a. Miejsce oraz termin składania projektów wraz z kompletem dokumentów określone są
w Regulaminie Konkursu.
1b. Prace konkursowe należy składać na dzienniku podawczym, czynnym w dni robocze
(poniedziałek – piątek) w godz. 8:30 – 15:00. Termin składania dokumentacji konkursowej
upływa w dn. 23.01.2016 r. o godz. 14:00.
Komplet dokumentów można również wysłać kurierem lub pocztą mając na uwadze, iż za
datę dostarczenia będzie uznawana data i godzina wpływu dokumentacji do siedziby
Organizatora.
Pytanie 3
dot. projektu znaku
3a. Czy propozycją logo ma być koniecznie logotyp czyli graficznie przestawiona nazwa czy
może być logo składające się z sygnetu oraz logotypu?
3b. Czy w projekcie nowego logotypu ma być zachowana dotychczasowa (ze obecnego
logotypu) typografia, tj. krój pisma?
3c. §1. Zadanie nr 1 (obligatoryjne) - Zaprojektowanie nowego logotypu Kraków Airport wraz
z księgą znaku, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu." - nowe logo + nowy logotyp? (sygnet + nazwa) - księga znaku po wygraniu
konkursu?
3d. Ile można złożyć projektów w każdej kategorii?
3e. Czy w grę wchodzi sam logotyp oczywiście oryginalny z dobrym włączonym 'motywem'
czy koniecznie musi być oddzielnie znak oraz logotyp?
Odpowiedź
3a/c/e. Konkurs dotyczy zaprojektowania logo składającego się z sygnetu oraz logotypu.
3b. Organizator pozostawia Uczestnikom dowolność w tej kwestii jednoczesnym
zaznaczeniem, iż istotną cechą jest oryginalność projektu.
3d. Każdy uczestnik może złożyć po jednym projekcie do każdego z zadań konkursowych.
Pytanie 4
dot. kolorystyki
4a. W regulaminie konkursu piszą Państwo, że logotyp ma łączyć wszystkie założenia Manual
SIW oraz Kraków Airport Design, jak również być wypadową łącząca wszystkie elementy
obecnego CI- czy dobrze rozumiem, że obecne CI odnosi się do aktualnego logotypu? Jeśli
tak, to czy kolorystyka nowego logotypu powinna być do niego zbliżona (szarości, kolor
niebieski, granatowy)? Czy fonty w nowym logotypie mają być fontami używanymi przy
obecnym logo, czy agencje mają dowolność (zarówno fonty płatne jak i darmowe)?
4b. Kolorystyka : Czy dopuszczają państwo użycie w nowym logo kolorów nieco odmiennych
niż zdefiniowane w załączniku nr 2 tj. granat, patyna, szarości - czy też kolory te są
obligatoryjne ?
4c. Czy w projekcie nowego logotypu ma zostać zachowana dotychczasowa kolorystyka, tj. ta
z obecnego logotypu?
4d. Kolorystyka rozumiem spójna z załącznikiem nr.2?
Odpowiedź
4a/b/c/d. Logo powinno zostać zaprojektowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w
Regulaminie oraz bazować na dokumentacji konkursowej tj. Załącznikach. Projekt powinien
łączyć założenia nowych elementów CI, w tym Manual SIW oraz Kraków Airport Design.
Organizator dopuszcza użycie dodatkowej kolorystyki, niż tej określonej w dokumentacji
konkursowej.
Pytanie 5
dot. lokalizacji znaku powitalnego
5a. Chciałbym uzyskać informację przy którym z rond na drodze 744 planują Państwo
ustawienie znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym, o którym mowa w załączniku nr
4 do konkursu? Podejrzewam, że chodzi o rondo oznaczone B na poniższej mapce, ale
wolałbym się upewnić.
5b. (…) brak planów lokalizacji (rondo jest tylko na schematach w SIW) , zdjęć lokalizacji itd.
5c. Informacja o lokalizacji "witacza" to za mało dla projektanta.
Musi znać wielkość ronda. Otaczające witacza tło (zdjęcia).
To znaczy, ze uczestnik konkursu musi sam pofatygować na dane miejsce, dokonać
obmiaru, zrobić zdjęcia itd. Co zrobić ma np. uczestnik z Gdańska?!
Odpowiedź
5a/b. Lokalizacja ekspozycji znaku - powierzchnia ronda zlokalizowanego w ciągu Drogi
Wojewódzkiej nr 774 tuż przy głównym wjeździe na teren Kraków Airport.
Lokalizacja ekspozycji znaku powitalnego została określona w Załączniku nr 4, paragraf 2.
5c. Proszę nie traktować na tym etapie projektu znaku powitalnego jako wykonania projektu
wykonawczego. Zdjęcie poglądowe udostępnimy na naszej www w zakładce dot. Konkursu.
Pytanie 6
dot. księgi znaku
6a. Czy już na etapie przysłania pracy konkursowej konieczne jest wykonanie księgi znaku dla
logotypu Kraków Airport (zgodnie z paragrafem 4, punkt 1 regulaminu), czy też księga będzie
wymagana od zwycięzcy konkursu dopiero po wyłonieniu tegoż zwycięzcy, zgodnie z
paragrafem 5, punkt 2 c., gdzie mowa jest jedynie o pisemnym zobowiązaniu na etapie
nadsyłania prac, do sporządzenia księgi znaku w w.w. przypadku? Regulamin w tej sprawie
wydaje się być nieco niedoprecyzowany.
6b. Zadanie nr 1 (obligatoryjne) - Zaprojektowanie nowego logotypu Kraków Airport wraz z
księgą znaku, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Rozumiem że księga znaku nie wchodzi w zakres zadania konkursowego, jej przygotowanie
jest związane wyłącznie z wygraną konkursu?
6c. §1. Zadanie nr 1 (obligatoryjne) - Zaprojektowanie nowego logotypu Kraków Airport wraz
z księgą znaku, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu." - nowe logo + nowy logotyp? (sygnet + nazwa) - księga znaku po wygraniu
konkursu?
6d. §1. Zadanie nr 1 (obligatoryjne) - Zaprojektowanie nowego logotypu Kraków Airport
wraz z księgą znaku, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu." - nowe logo + nowy logotyp? (sygnet + nazwa) - księga znaku po wygraniu
konkursu?
Odpowiedź
6a. Paragraf 4 pkt 1 Regulaminu określa przedmiot całego Konkursu, natomiast paragraf 5
określa warunki udziału w Konkursie. Uczestnik winien przesłać w skazanym w Regulaminie
terminie dokumentację określoną w paragrafie 5, w tym "pisemne zobowiązanie Uczestnika
do opracowania kompleksowej księgi znaku zgłoszonego do konkursu logotypu - w przypadku
zwycięstwa w przedmiotowym konkursie – stanowiącej element dokumentacji projektowej"
6b/c. Na etapie wysyłki prac konkursowych, Uczestnicy zobowiązani są do przesłania
pisemnego zobowiązania do opracowania kompleksowej księgi znaku zgłoszonego do
konkursu logotypu – w przypadku zwycięstwa w przedmiotowym konkursie – stanowiącej
element dokumentacji projektowej.
6d. Na etapie wysyłki prac konkursowych, Uczestnicy zobowiązani są do przesłania
pisemnego zobowiązania do opracowania kompleksowej księgi znaku zgłoszonego do
konkursu logotypu – w przypadku zwycięstwa w przedmiotowym konkursie – stanowiącej
element dokumentacji projektowej.
Pytanie 7
dot. dokumentacji konkursowej
7a. W regulaminie konkursu widnieje zapis:
b. pracę konkursową zawierającą projekt nowego logotypu Kraków Airport, składającą się z:
- części graficznej, przedstawionej na trzech planszach; format A3, układ pionowy,
- modelu przestrzennego w skali umożliwiającej jego ocenę - wersja elektroniczna,
- przykładów zastosowania logotypu na materiałach takich jak wizytówka i papier firmowy,
- części opisowej - format A4; ideowy opis projektu, wszelkie dane i wyjaśnienia w zakresie
rozwiązań konstrukcyjnych zaproponowanych form, logotyp przedstawiony na siatce.
Co jeśli dobrze rozumiem zobowiązuje uczestnika do przedstawienia 3 plansz formatu A3 (na
których zawarte zostaną model przestrzenny i przykłady zastosowania logotypu) oraz opis
formatu A4? Czy jednak wszystkie wymienione powyżej elementy powinny być
przedstawione oddzielnie?
7b. 1.Chodzi mi o część graficzną na trzech planszach A3 - na tych planszach przedstawiam
logo wraz z wizualizacjami na materiałach promocyjnych, logo na siatce, proponowane
formy? Czy to przygotowuje w wersji elektronicznej?
7c. §5 /2/b. pracę konkursową zawierającą projekt nowego logotypu Kraków Airport,
składającą się z:
- modelu przestrzennego w skali umożliwiającej jego ocenę - wersja elektroniczna" - co to
znaczy - proszę o więcej informacji
- co na planszach?
7d. §5 /2/d. opcjonalnie - pracę konkursową zawierającą projekt znaku Kraków Airport,
składającą się z:
- części graficznej, przedstawionej na trzech planszach; format A3, układ pionowy,
- pracę konkursową zawierającą projekt znaku Kraków Airport, składającą się z:
- modelu przestrzennego w skali umożliwiającej jego ocenę - wersja elektroniczna, wraz z
wizualizacją implementacji znaku w przestrzeni wskazanej przez Organizatora w Wytycznych
do zaprojektowania znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym, "
- co na planszach?
- brak planów lokalizacji (rondo jest tylko na schematach w SIW) , zdjęć lokalizacji itd
- modelu przestrzennego w skali umożliwiającej jego ocenę - wersja elektroniczna - co to
znaczy - proszę o więcej informacji?
7e. W jaki sposób przekazujemy projekt? czy plansze o których mowa są to fizyczne wydruki
czy zawiera się to również na płycie CD? Czy są jakieś wytyczne co dokładnie ma sie na nich
znajdować?
Chciałbym upewnić sie co do 'plansz A3'. Jak rozumiem są to fizyczne wydruki. Czy są jakieś
wytyczne co do tego, czy są to normalne wydruki na papierze A3?
7f. W regulaminie znajduje się zapis (par. 5, punkt 2b):
- modelu przestrzennego w skali umożliwiającej jego ocenę - wersja elektroniczna
Co oznacza ten zapis? Jak w praktyce miałaby wyglądać odpowiedź na niego? Logotypy z
definicji oznaczają grafikę płaską, czyli 2d, nie bardzo rozumiem co oznacza model
przestrzenny w tym kontekście.
Odpowiedź
7a. Organizator informuje, że wszystkie elementy wymienione w §5 pkt 2b powinny zostać
przedstawione oddzielnie.
7b/e. Zgodnie z §5 ust. 2b zgłoszenie udziału w konkursie musi zawierać:
b. pracę konkursową zawierającą projekt nowego logotypu Kraków Airport, składającą się z:
- części graficznej, przedstawionej na trzech planszach; format A3, układ pionowy,
- modelu przestrzennego w skali umożliwiającej jego ocenę - wersja elektroniczna,
- przykładów zastosowania logotypu na materiałach takich jak wizytówka i papier firmowy,
- części opisowej - format A4; ideowy opis projektu, wszelkie dane i wyjaśnienia w zakresie
rozwiązań konstrukcyjnych zaproponowanych form, logotyp przedstawiony na siatce.
Wszystkie elementy wymienione powyżej powinny zostać przedstawione oddzielnie zgodnie z
podaną formą prezentacji.
7c/d/f. Na planszach powinna zostać umieszczona część graficzna pracy konkursowej
(projekt logo). Model przestrzenny w skali umożliwiającej jego ocenę – np. zdjęcia.
7e. Plansze - są to fizyczne wydruki w formacie A3.
Pytanie 8
Prośba o nr tel do Państwa. Mam pytania w sprawie regulaminu
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami Regulaminu wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego
funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres:
[email protected]
Pytanie 9
Czy dysponuje Pani gotowymi materiałami, które były przygotowane na potrzeby lotniska,
zawierającymi nową identyfikację? To samo pytanie kieruje w sprawie ewentualnych
wizualizacji pomieszczeń lotniska.
Odpowiedź
Projekty zawierające nową identyfikację są ujęte w Załączniku nr 2 do Regulaminu. W celu
obejrzenia gotowych realizacji, Organizator rekomenduje wizję lokalną.
Pytanie 10
dot. użycia w logotypie patrona
10a. Nazwa "Kraków Airport" zostaje bez zmian, a wykorzystanie Kraków Airport im. Jana
Pawła II pozostaje tylko na budynku terminalu?
10b. W regulaminie konkursowym jest informacja o logotypie Kraków Airport. Nie został
nigdzie wspomniany napis " im. Jana Pawła II ".
Tym samym wymagają Państwo logotyp tylko z napisem " Kraków Airport" ?
Odpowiedź
10a-b.Kraków Airport / Kraków Airport im. Jana Pawła II jako element stanowiący część
logotypu jest także koncepcją kreatywną Uczestnika. Jednocześnie informujemy, iż obecnie
stosujemy szerzej logotyp w wersji uzupełniającej, niż jest to wskazane w załączniku nr 7 do
Regulaminu Konkursu.
Pytanie 11
Czy posiadają państwo dodatkowe wytyczne, którymi agencje powinny się kierować podczas
projektowania nowego logotypu?
Odpowiedź
Wszystkie wytyczne uwzględnione są w dokumentacji konkursowej umieszczonej na stronie
Kraków Airport.
04.01.2017 r.
Pytanie 12
Piszę do Państwa z takim pytaniem, a mianowicie, czy jako osoba niepełnoletnia, mogę wziąć
udział w konkursie?? Ewentualnie, czy moją kandydaturę może reprezentować mój opiekun
prawny?? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź
Co do zasady do ważności czynności prawnej dokonanej przez osobę, która nie posiada pełnej
zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
Biorąc jednak pod uwagę, iż §3 ust. 2 Regulaminu konkursu precyzuje do kogo skierowany
jest konkurs - m.in. do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
(…) reguła działania przez przedstawiciela ustawowego została wyłączona.
Powyższe oznacza, iż w odniesieniu do osób fizycznych konkurs na projekt nowego logo
Kraków Airport skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich.
Pytanie 13
Czy w konkursie mogą wziąć udział agencje reklamowe?
Odpowiedź
Agencje reklamowe mogą również wziąć udział w konkursie na nowy logotyp Kraków
Airport.
Szczegóły konkursu wraz z pełną dokumentacją dostępne są na stronie krakowairport.pl
Pytanie 14
Czy może uczestniczyć w konkursie „Nowy logotyp Kraków Airport” osoba która nie jest
obywatelem Polski? Mieszkam we Lwowie(Ukraina) i jestem bardzo zainteresowana w
konkursie.
Odpowiedź
W Konkursie mogą wziąć udział osoby niebędące obywatelami Polski, jednak złożona
dokumentacja musi być w języku polskim. Organizator udostępnia dokumenty dot. Konkursu
tylko w języku polskim, a ich tłumaczenie na potrzeby uczestnika leży po stronie
zainteresowanego.
Pytanie 15
Jak ma się załącznik nr 8 do całego projektu? Jest to projekt loga niespełniający Państwa
wymagań? Nie bierzemy go pod uwagę tak?
Odpowiedź
Załącznik nr 8 do Regulaminu przedstawia logotyp dedykowany inwestycjom Kraków Airport
obejmującym m.in. rozbudowę nowego terminalu, budowę wewnętrznego układu
komunikacyjnego, rozbudowie infrastruktury lotniskowej. Logo używane było podczas
trwania procesu inwestycji.
Pytanie 16
dot. autorskiego fontu Kraków Airport
16a. skąd mogę uzyskać font użyty do identyfikacji? Z tego co rozumiem jest to customowy
font skoro nazywa się Kraków Airport? Można prosić o jego przesłanie? — czy font (czcionka)
użyta w identyfikacji jest skądś do pobrania?
16b. Czy jest możliwość uzyskania dostępu do fontu Krakow Airport?
16c. Piszę do Państwa w sprawie konkursu na logo, a mianowicie fontu który jest
wykorzystywany przez Państwa lotnisko - "Krakow Airport Bold" i inne jego odmiany.
Rozumiem, że jest on strzeżony prawami autorskimi, ale czy jest szansa otrzymania tego
fontu, wyłącznie do wykorzystania go w projekcie logo i Księgi Znaku dla Państwa lotniska?
16d. W nawiązaniu do punktu Regulaminu konkursy par. 4 pkt 3 b „logo powinno
konweniować z nowymi elementami CI (Manual SIW, Kraków Airport Design), a także bryłą
budynku i wpisywać się w jego przestrzeń”
czy istnieje możliwość otrzymania czcionki KrakowAirport.ttf, którą wykonane są napisy na
lotnisku?
Odpowiedź
16a/b/c/d. Organizator konkursu nie udostępnia fontu Kraków Airport. W przygotowaniu
projektu prosimy o użycie dowolnej czcionki zbliżonej do fontu Kraków Airport, preferowana
– Euphemia.
Pytanie 17
Piszę do Państwa w sprawie konkursu na nowy logotyp Lotniska, ogłoszonego w szkole, do
której uczęszczam - KSA. Moje pytanie brzmi, czy w celu zapoznania się z Lotniskiem byłaby
możliwość wejścia do strefy wolnocłowej czy zastrzeżonej w towarzystwie kogoś z
pracowników?
Odpowiedź
Na tym etapie istnieje możliwość wizji lokalnej lotniska lecz bez dostępu do strefy
zastrzeżonej.
Pytanie 18
Manual Krakow Aiport Design (czy znak powitalny ma nawiązywać
do już zaprojektowanego konceptu z pliku - Zał. nr 2 czy ma tworzyć zupełnie nowy koncept) ?
- czy na lotnisko zgodnie z wizualizacjami pojawią się drzewa ?
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami Regulaminu, projekt powinien:
a. charakteryzować się oryginalnością,
b. konweniować z nowymi elementami CI (Manual SIW, Kraków Airport Design), a także bryłą
budynku i wpisywać się w jego przestrzeń,
c. nawiązywać do charakteru i funkcji miejsca,
d. nawiązywać do miasta Krakowa i/lub regionu Małopolski,
e. dawać możliwość implementowania w przestrzeniach wskazanych przez Organizatora.
Proszę mieć na uwadze, iż zgodnie z logiką Konkursu projektem wyjściowym dla znaku powitalnego
jest zaprojektowanie przez Uczestnika logo.
Informujemy również, iż na architekturę zieleni w terminalu składają się m. in. drzewa.