Regulator solarny COSMOSOL 2EV

Transkrypt

Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Regulator solarny
COSMOSOL 2EV
TKO
Instrukcja obsługi
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
67 °C
TBU
49 °C
PS
100%
BW
Auto
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Szanowna Czytelniczko, szanowny Czytelniku.
Regulator zasobów i funkcji instalacji solarnej jest nowoczesnym urządzeniem
elektronicznym, posiadającym cały szereg funkcji umożliwiających optymalną obsługę
instalacji solarnej. Większość ustawień koniecznych do pracy urządzenia, wykonuje
fachowy personel przy pierwszym rozruchu instalacji.
Dlatego też niech Państwa, jako użytkowników urządzenia, nie przeraża objętość
niniejszej instrukcji obsługi! Informacje o obsłudze regulatora, które są przeznaczone dla
Państwa, znajdują się w pierwszej części niniejszej instrukcji. Obsługa regulatora jest
prosta i logiczna, jak się Państwo z pewnością przekonają.
Bardziej obszerna, druga część instrukcji, oznakowana dodatkowo napisem na brzegu
strony tylko dla instalatorów, zawiera wszystkie informacje potrzebne fachowemu
personelowi (serwisantom) do instalacji i rozruchu ogrzewania.
Prosimy najpierw zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa na str. 6.
2
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
SPIS TREŚCI
1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Wasz regulator zasobów i funkcji instalacji solarnej . . . . . . . . . 7
Co potrafi regulator instalacji solarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Co mogą Państwo, jako użytkownicy, nastawić sami . . . . . . . . . . . . 7
Nastawa/ochrona hasła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Elementy obsługi i wskazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4.1 Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4.2 Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
3.1
3.2
Ekran menu wyboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pokrętło nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pokrętło wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.
4.1
Wybór trybu pracy (bez hasła) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastawa dla użytkownika końcowego (bez hasła). . . . . . . . . . . . . . . 12
5
Odczyt temperatury i wartości, zmiana ekranu standardowego
(hasło 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
Zmiana nastawy (hasło 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7
Test wyjść lub ich zapisanie na ekranie standardowym
(hasło 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8
8.1
Wybór opcji (hasło 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Opcje z hasłem 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9
Wyświetlanie błędów (hasło 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
3
tylko dla instalarorów
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
10
Opis funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.1 Minimalna temperatura kolektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na zasobniku, buforze lub
basenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na zasobniku, buforze lub
basenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed rozwojem
legionelli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.5 Funkcja obejścia (Bypass) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.6.1Ładowanie w oparciu o wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.6.2Ładowanie w oparciu o temperaturę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.6.3Kolejność ładowania odbiorników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.7 Funkcja zasilania poprzez płytowy wymiennik ciepła . . . . . . . . . . . . 25
10.8 Funkcja poboru ciepłej wody poprzez płytowy wymiennik ciepła. . . . 26
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10.9.1Ładowanie w oparciu o wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10.9.2Ładowanie w oparciu o temperaturę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10.12 Kaskada kolektorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10.14 Funkcje kotła dodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.14.1 Minimalna temperatura dodatkowego kotła . . . . . . . . . . . . . 28
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego podwyższenia
powrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym podwyższeniem
powrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost temperatury
na czujniku TFK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10.14.5 Funkcja kotła dodatkowego z mieszalnikiem trójpunktowym w
celu utrzymania powrotu na wysokim poziomie . . . . . . . . . 29
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zasobnik zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bufor zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ochrona przed przegrzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nadajnik impulsów objętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Czujnik dopływu do kolektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Czujnik promieniowania (czujnik ciepła) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
12
Wartość oporów czujników temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
13
Obliczanie zysku solarnego bez nadajnika
impulsów objętości i bez czujnika powrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
13.1 Obliczenie mocy solarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
13.2 Nastawianie strumienia objętości instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
14
Zdalny wyświetlacz temperatur i wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
15
15.1
15.2
15.3
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wskazówki przy instalacji i przygotowanie rozruchu . . . . . . . . . . . . 35
Przyłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Warianty hydrauliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
17
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
18
Nastawy z hasłem 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
19
Objaśnienia pojęć i skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
20
Struktura obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
tylko dla instalatorów
16
Wymiary i wskazówki przy montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
16.1 Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
16.2 Wskazówki przy montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Regulator jest przeznaczony do pracy z przełącznikiem hydraulicznym, zgodnie ze
specyfikacją producenta. Użytkowanie urządzenia do innych celów jest niedopuszczalne.
Regulator odpowiada następującym normom unijnym:
• 73/23/EWG „Dyrektywy dotyczące niskiego napięcia”
• 89/336/EWG „Dyrektywy EMV” włącznie ze zmieniami do
93/68/EWG
Niebezpieczeństwo
Regulator jest podłączony do prądu elektrycznego. Niefachowa instalacja urządzenia
względnie niefachowe próby naprawy mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia
spowodowane porażeniem prądem elektrycznym. Instalacja i rozruch może zostać
wykonana wyłącznie przez fachowy personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Generalnie zabrania się otwierania urządzenia oraz części wyposażenia, za wyjątkiem
pokrywy skrzynki z zaciskami. Do przeprowadzenia napraw uprawniony jest tylko i
wyłącznie producent.
Należy koniecznie przestrzegać wskazówek w tekście oznakowanych symbolem
6
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
2
Wasz regulator zasobów i funkcji instalacji
solarnej
2.1
Co potrafi regulator instalacji solarnej
Odpowiednio zaprogramowany, gwarantuje działając razem z odpowiednim
przełącznikiem hydraulicznym właściwe wykorzystanie energii solarnej, tak aby
możliwa była rezygnacja z eksploatacji dodatkowych wytworników ciepła.
2.2
Co możecie Państwo, jako użytkownicy, nastawić sami
Państwo, jako użytkownicy, możecie sami ustawić na regulatorze następujące
parametry:
• Wybór trybu pracy urządzenia (bez hasła)
• Wybór temperatur i wartości, zmiana ekranu standardowego (hasło 1)
• Test wyjść lub ich zapisanie na ekranie standardowym (hasło 1)
Wszystkie pozostałe ustawienia wykonuje wyłącznie fachowy
personel. Niefachowe zmiany mogą doprowadzić do wadliwej
pracy urządzenia lub mieć negatywny wpływ na jego żywotność.
2.3
Nastawa / ochrona hasła
Nazwą „nastawa” określa się wszystkie te wartości, które mogą zostać
zmienione lub pokazane na ekranie standardowym, lub też których funkcja może
zostać uaktywniona względnie dezaktywowana. Uprawnienia do
przeprowadzenia tego typu zmian zostały podzielone na trzy strefy:
1. wolny
2. hasło 1
3. hasło 2
użytkownik końcowy
użytkownik końcowy (konfiguracja ekranu standardowego)
instalator (konfiguracja parametrów instalacji)
Wskazówka: Hasła 1 i 2 poda Państwu Wasz dostawca.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
7
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
2.4
Elementy obsługi i wyświetlacz
2.4.1
Przegląd
1
TKO
2
3
4
67 °C
TBU
49 °C
PS
100%
BW
Auto
+
+
7
6
5
Powyższa instrukcja pokazuje widok regulatora z przodu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Wyświetlacz (Display) z ekranem standardowym
Pokrętło wyboru
Pokrętło nastawy
Bezpiecznik (6,3 A M 5 x 20 mm)
Pokrywa skrzynki zaciskowej
Klawisz resetowania
Przyłącz wtykowy eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
2.4.2
Wyświetlacz
Ekran standardowy rozpoznajemy po 4 wierszach oraz linii
przerywanej na środku wyświetlacza.
W pierwszych trzech wierszach wyświetlacza wskazane są trzy
temperatury, wartości lub stany przyłączeniowe wyjść. W
czwartym wierszu znajduje się przełącznik wyboru trybu pracy.
Jeżeli przełącznik wyboru trybu pracy jest ustawiony na
ręcznie, po lewej i po prawej stronie obok BW ręcznie migają
strzałki, wskazujące niewłaściwy stan eksploatacji.
TKO 67°C
TBU
51°C
PS
100%
BW
Auto
W momencie wystąpienia usterki wskazanie BW Auto miga na
zmianę z Err.
Objaśnienia skrótów znajdują się w rozdziale „19 Wyjaśnienia
pojęć i skrótów”, str. 96
W przypadku nastawienia innego wskazania po „time out”
(upływie czasu) wynoszącym 2 minuty, regulator wraca do
ekranu standardowego.
Menu wyboru zawiera tylko tekst, nie ma linii przerywanej.
W podmenu pojawia się na środku wyświetlacza linia
przerywana.
Dwie strzałki w najwyższym rzędzie oznaczają, że
wskazywana
wartość może zostać przedstawiona na obrazie standardowym
przez obracanie pokrętłem. Strzałki aktywuje się podając hasło,
patrz „5 Odczyt temperatur i wartości , zmiana ekranu
standardowego (hasło 1)”, str. 15
Dwie strzałki w najniższym wierszu oznaczają, że wskazywana
wartość może zostać przedstawiona na ekranie standardowym
przez obracanie pokrętłem. Strzałki aktywuje się podając hasło,
patrz „6 Zmiana nastawy (hasło 2)”, str. 16
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Einsteller
ändern
Kollekt.
Temp.
Minimum
8
20°C3
8Kollekt. 3
Temp.
Istwert
67.0°C
Kollekt.
Temp.
Minimum
8 20.0°C3
9
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
3
Ekran menu wyboru
3.1
Pokrętło nastawy
Menu wyboru ukazują się w następującej kolejności jeżeli obracamy pokrętłem
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obracając w stronę przeciwną uzyskamy
kolejność odwrotną.
D
PL
TKO
TBU
PS
BW
67°C
51°C
100%
AUTO
Betriebs
art
wählen
Temp. u.
Werte
auslesen
Einsteller
ändern
Ausgänge
testen o
übernehm
Optionen
wählen
Fehler
Anzeige
TKO
TBU
PS
BW
67°C
51°C
100%
AUTO
Wybór
trybu
pracy
Odczyt
temp.
i wartości
Zmiana
nastawy
Test lub
przejęcie
wyjść
Wybór
opcji
Wyświetlanie
błędów
Ekran
standardowy
3.1
Wybrać tryb
pracy Auto,
Hand
(Ręczny) albo
Aus (Wył.)
Wybór
temperatury i
wartości oraz
umieszczenie
ich na ekranie
standard.
Zmiana
ustawień
specyficznych
dla instalacji
(tylko dla
instalatorów)
Włączyć
wyjścia,
skontrolować
aktualny stan
przełączników
i wyświetlić na
ekranie
standardowym
Wybór
dodatkowych
funkcji (tylko
dla
instalatorów)
Odczyt kodu
błędu i jego
kasowanie
(tylko dla
instalatorów)
Pokrętło wyboru
Jeżeli zostało nastawione żądane menu wyboru, możliwe jest
przeglądanie podmenu obracając pokrętłem i sprawdzenie lub
zmiana ustawień. W tym celu odsyłamy do rozdziału „4.1
Nastawa dla użytkownika końcowego (bez hasła)”, str. 12
10
Dok. Nr. 107369 37/2001PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
4
Wybór trubu pracy (bez hasła)
Za pomocą pokrętła wyboru wybieramy rodzaj pracy regulatora.
Auto (Automat.) =
Hand (Ręczny) =
Aus (Wyłączone) =
praca automatyczna według ustawionych kryteriów.
Najbardziej ekonomiczny tryb pracy.
w trybie ręcznym możliwe jest w menu „testowanie wyjść i
ich wyświetlenie na ekranie standardowym” włączanie i
wyłączanie wszystkich wyjść. Jest to jedynie tryb awaryjny!
Uwaga! Instalacja solarna zostanie wyłączone! Zanim
urządzenie zostanie nastawione na Aus (Wył.) należy
przeprowadzić wszelkie środki zapewniające
bezpieczeństwo instalacji (np. opróżnić instalację
solarną), tak aby uchronić instalację przed
uszkodzeniem.
Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa producenta kolektora.
●
Obracać pokrętłem nastawy do momentu
ukazania się tekstu Betriebsart wählen
(wybór trybu pracy).
Betriebs
art
wählen
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
napisu Betriebsart ändern (zmiana trybu
pracy).
Betriebs
art
ändern
8
Auto3
●
Obracać pokrętłem nastawy dopóki nie
ukaże się wymagany tryb pracy Auto
(Automat.), Hand (Ręczny) lub Aus (Wył.)
Betriebs
art
ändern
8
Aus3
Po około 2 min „Time out” regulator wraca automatycznie do ekranu
standardowego który pokazuje w najniższym wierszu wybrany tryb pracy.
W następujący sposób możemy ponownie nastawić ekran standardowy:
●
Obracać pokrętłem wyboru do momentu
ukazania się menu wyboru trybu pracy.
●
Obracać pokrętłem nastawy do ukazania
się ekranu standardowego.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Betriebs
art
wählen
TKO
TBU
PS
BW
67°C
51°C
100%
Aus
11
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
4.1
Nastawy dla użytkownika końcowego (bez hasła)
Nr. Nastawa
1
Betriebs
art
ändern
8
Auto3
2
Solar
Pumpe
PS
8
50%3
3
Solar
Pumpe
PS2
8
0%3
4
Zusatzk.
Pumpe
8
5
6
7
12
Auto
Tryb
pracy
zmiana
8
Auto3
50 %
Pompa
solarna
PS
8
50%3
50%
50 %
Pompa
solarna
PS2
8
0%3
Pompa
dodatkowa
Zakres ustawień Funkcja
Auto =tryb normalny
Hand=tryb awaryjny
Aus=brak trybu pracy
0 – 100 %
0 – 100 %
0 – 100 %
50%3
Auto (Automat.): Instalacja jest
regulowana w zależności od
temperatur.
Hand (Ręczny): Wymagane wejścia
powinny być uaktywnione.
Aus (Wył.): Uwaga należy
ewentualnie opróżnić instalację.
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
wydajność pompy solarnej PS
można zmienić w krokach
dziesiętnych.
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
wydajność pompy solarnej PS2
można zmienić w krokach
dziesiętnych.
Jeżeli wybrano ręczny tryb
pracy, wydajność dodatkowej
pompy kotłowej PFK można
zmienić w krokach dziesiętnych.
50%3
Ventil
Bypass
Wył.
Wył.
Zawór
zasobnik
bufor
8
Wł.3
Zawór
Bypass
8
Wł./Wył.
Jeżeli wybrano ręczny tryb
pracy, możliwe jest przełączenie
zaworu UBP
Wł./Wył.
Jeżeli wybrano ręczny tryb
pracy, możliwe jest przełączenie
zaworu UBY
Wył.3
Aus3
Warmwas.
Pumpe
8
PL
8
Ventil
Speicher
Puffer
8
Ein3
8
Ustawienia
fabryczne
50 %
Ciepła woda
pompa
8
50%3
0 – 100 %
Jeżeli wybrano ręczny tryb
pracy, wydajność pompy PWW
można zmienić w krokach
dziesiętnych.
50%3
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Nr. Nastawa
8
Misch
Ventil
8
9
0%
Zawór
mieszający
Zakres ustawień Funkcja
-100% – 100 %
0%3
0%3
Pumpe
PWT
Speicher
8
50%3
Pumpe
11 Speicher
Zirkul.
8
Aus3
Pumpe
12 Kollekt.
Speicher
8
50 %3
Pumpe
13 Kollekt.
Puffer
8
50 %3
Ventil
Schwimb.
8
PL
8
Pumpe
10 Puffer
Speicher
8
Aus3
14
Ustawienia
fabryczne
50 %
Wył.
Wył.
50 %
50 %
Wył.
Pompa
PWT
zasobnik
8
50%3
Pompa
bufor
zasobnik
8
Wył.3
Pompa
zasobnik
cyrkulacja
8
Wył.3
Pompa
kolektor
zasobnik
8
50 %3
Pompa
kolektor
bufor
8
50 %3
Zawór
basen.
8
0 – 100 %
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
zawór mieszający MR może
zostać otwarty lub zamknięty
-100% = zamknięty
100% = otwarty
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
wydajność pompy solarnej PWT
można zmienić w krokach
dziesiętnych.
Wł./Wył.
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
pompa PPS może zostać
włączona lub wyłączona.
Wł./Wył.
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
pompa PSZ może zostać
włączona lub wyłączona.
0 – 100 %
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
wydajność pompy solarnej PKS
można zmienić w krokach
dziesiętnych.
0 – 100 %
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
wydajność pompy PKP można
zmienić w krokach dziesiętnych.
Wł./Wył.
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
zawór UBS może zostać
włączony lub wyłączony.
Wył.3
Aus3
Heizung
15 Rücklauf
Anhebung
8
Aus3
Wył.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Ogrzewanie
powrót
podwyższenie
8
Wył.3
Wł./Wył.
Jeżeli wybrano ręczny tryb pracy,
zawór UHR podwyższenia
powrotu może zastać włączony
lub wyłączony.
13
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Nr. Nastawa
Ertrag
16 Kollekt
löschen
8
Nein3
Ertrag
17 Kollekt 2
löschen
8
Nein3
Ustawienia
fabryczne
Nie
Nie
PL
Zysk
kolektora
skasować
8
Nie3
Zysk
kolektor 2
skasować
8
Nie3
Zakres ustawień Funkcja
Nie/Tak
Nie/Tak
Tag/Zeit
Dzień/Czas
18
8 Di 15:003
19
Sprache
wählen
8 Deutsch3
14
8 Wt 15:003
Pon. 00:00 – Nie.
23:59
Odczyt temperatury i wartości.
Wartość “Zysk kolektora” może
zostać skasowana.
Odczyt temperatury i wartości.
Wartość „Zysk kolektora 2” może
zostać skasowana.
Ustawienie dnia tygodnia i
godziny. Nastawa spełnia daną
funkcję tylko w połączeniu ze
sterowaniem cyrkulacji patrz.
„10.4 Funkcja ochrony
antybakteryjnej” str 27.
Wybór języka
Wybór
jezyka
8 Deutsch3
np.
DE/FR/E
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
5
Odczyt temperatury i wartości zmiana ekranu
standardowego (bez hasła)
Tutaj możliwy jest odczyt temperatury i wartości względnie przejęcie ich na
ekran standardowy. Aby umieścić temperatury lub wartości w na ekranie
standardowym konieczne jest wprowadzenie hasła 1.
Przykład: przejęcie temperatury kolektora na obraz standardowy.
●
Obracać pokrętłem nastawy do momentu
ukazania się tekstu Temp. u. Werte
auslesen (odczyt temperatury i wartości).
Temp. u.
Werte
auslesen
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
podmenu Passwort 1 eingeben (wprowadź
hasło 1).
Passwort
1
eingeben
8
03
●
Obracać pokrętłem nasty do ukazania się
właściwego hasła (opcja tylko dla
instalatorów, hasło poda dostawca).
Passwort
1
eingeben
8
12343
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
wymaganego podmenu.
●
Obrócić pokrętłem nastawy o jeden
krok. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę
napis „zapisano na ekranie
standardowym”.
Na ekranie standardowym, w trzecim wierszu
zostaje ponownie pokazana temperatura kolektora.
Pozostałe wartości przesunięte zostają o jeden
wiersz w górę.
8 Kollekt 3
Temp.
Istwert
67.0°C
8 Kollekt 3
Temp.
Istwert
67.0°C
TBU
PS
TKO
BW
51°C
100%
67°C
Auto
Po upływie 2 min „Time out” zostanie automatycznie wyświetlony ekran
standardowy.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
15
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
6
Zmiana nastawy (hasło 2)
Tutaj możliwe jest dostosowania regulatora do instalacji solarnej. W celu
przeprowadzenia zmian należy podać hasło 2. Przeglądanie nastawy, jest
możliwe bez konieczności podawania hasła. Przegląd istniejących nastaw
znajduje się na str.91 „18 Nastawy z hasłem 2”.
Przykład: zmiana przewyższenie zał.
●
Obracać pokrętłem nastawy do momentu
ukazania się tekstu Einsteller ändern
(zmiana nastawy).
Einsteller
ändern
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
podmenu Passwort 2 eingeben (wprowadź
hasło 2 ).
Passwort
2
eingeben
8
03
●
Obracać pokrętłem nastawy do ukazania
się właściwego hasła (opcja tylko dla
instalatorów, hasło poda dostawca).
Passwort
2
eingeben
8
12343
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
wymaganego podmenu.
●
Obrócić pokrętłem nastawy w celu
ustawienia odpowiedniego przewyższenia.
+ = wartość większa
- = wartość mniejsza
Überhöhung
Ein
8
15.0K3
Überhöhung
Ein
8
20.0K3
Po upływie 2 min „Time out” zostanie automatycznie wyświetlony ekran
standardowy.
16
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
7
Test wyjść lub ich wyświetlenia na ekranie
standardowym (hasło 1)
Tutaj możliwa jest kontrola aktualnego stanu przełączenia wyjść, patrz „4.1
Nastawa dla użytkownika końcowego (bez hasła)”, str. 12. Możliwe jest także
włączenie względnie wyłączenie wyjścia w celu sprawdzenia jego
funkcjonowania. W tym celu regulator należy ustawić na tryb pracy Ręczny. Po
opuszczeniu podmenu wyjścia pozostaną w wybranych pozycjach
przełączeniowych i zmieniają się dopiero po ponownym przełączeniu lub po
zmianie trybu pracy. Wskazane na wyświetlaczu wyjścia mogą zostać
wyświetlone na ekranie standardowym. W tym celu należy podać hasło 1.
Przykład: przejęcie wyjścia Pompa solarna na ekran standardowy.
Ausgänge
testen o
übernehm
●
Obracać pokrętłem nastawy do momentu
ukazania się tekstu Ausgänge testen o
übernehmen (Test lub przejęcie
wyjść).
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
podmenu Passwort 1 eingeben (wprowadź
hasło 1).
Passwort
1
eingeben
8
03
●
Obracać pokrętłem nastawiania do ukazania
się właściwego hasła (opcja tylko dla
instalatorów, hasło poda dostawca).
Passwort
1
eingeben
8
12343
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
wymaganego podmenu.
8Solar
Pumpe
PS
●
Obrócić pokrętłem nastawy o jeden krok
w celu zapisania wyjście na obrazie
standardowym.
3
47%
8Solar
Pumpe
PS
3
47%
Po upływie 2 min „Time out” zostanie automatycznie wyświetlony ekran
standardowy.
Na ekranie standardowym w trzecim wierszu
wyświetlone zostaje wyjście pompa solarna.
Pozostałe wartości przesunięte zostają o jeden
wiersz w górę.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
TKO
TBU
PS
BW
67°C
51°C
47%
Auto
17
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
8
Wybór opcji (hasło 2)
Tutaj możliwa jest aktywacja względnie blokada tych funkcji, które mogą być
dodatkowo wykorzystane w zależności od wariantu hydraulicznego. W tym celu
należy podać hasło 2. Jeżeli funkcje zostały aktywowane, istnieje możliwość
kontroli wartości w menu wyboru O dczyt temperatury i wartości i jeżeli
zwolnione są inne nastawy, istnieje możliwość ich dopasowania w pozycji:
Zmiana nastawy.
Przykład: aktywacja ochrony przegrzania.
●
Obracać pokrętłem nastawy do momentu
ukazania się tekstu Optionen wählen
(wybór opcji).
Optionen
wählen
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
podmenu Passwort 2 eingeben (wprowadź
hasło 2).
Passwort
2
eingeben
8
03
●
Obracać pokrętłem nastawy do ukazania
się właściwego hasła (opcja tylko dla
instalatorów, hasło poda dostawca).
Passwort
2
eingeben
8
12343
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
wymaganego podmenu.
●
Obrócić pokrętłem nastawy w celu
aktywacji opcji.
Überhitz
Schutz
8
Nein3
Überhitz
Schutz
8
Ja3
Po upływie 2 min „Time out” zostanie automatycznie wyświetlony ekran
standardowy.
18
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
8.1
Opcje z hasłem 2
Przy użyciu hasła 2 mogą być zmieniane opcje których dostępność jest zależna
od wariantu hydraulicznego.
Nr. Nastawa
1
Speicher
extern
Ustawienia
fabryczne
Nie
PL
Zasobnik
zewn.
Zakres ustawień Funkcja
Tak/Nie
Jeżeli ta opcja jest aktywna, nie
wyświetla się czujnik TBU, TBO,
jak i nastawa zasobnik wartość
zadana i zasobnik maks. Czujnik i
nastawa znajdują się na
zintegrowanym regulatorze
Tak/Nie
Jeżeli ta opcja jest aktywna, nie
wyświetla się czujnik TPU,
nastawa bufor wartość zadana i
bufor maks. Czujnik i nastawa
znajdują się na zintegrowanym
regulatorze ogrzewania.
Nie
Nein
2
Puffer
extern
Nie
Bufor
zewn.
Nie
Nein
3
Überhitz
schutz
Przegrzanie
Nie
Tak/Nie
ochrona
Nie
Nein
4
5
Volumen
Impulszähler
Nein
Kollekt.
Vorlauf
Fühler
Nie
Nie
Nein
6
StrahlFühler
Nie
Strumień
objętości
licznik
Nie
Kolektor
dopływ
czujnik
Nie
Czujnik
promieniow.
Nie
Nein
Dok. Nr. 107369 37/2001
Tak/Nie
Jeżeli ta opcja jest aktywna, to
niezależnie od nastawionych
wartości maksymalnych zasobnik
/bufora, działa ochrona przed
przegrzaniem, poprzez włączenie
pompy solarnej sterowanej
temperaturą kolektora
Jeżeli ta opcja jest aktywna, musi
być podłączony nadajnik
impulsów objętości VIG oraz
czujnik powrotu TKR w celu
ujęcia wydajności.
Tak/Nie
Jeżeli ta opcja jest aktywna
należy podłączyć czujnik dopływu
do kolektoraTKV w celu
dokładniejszego ujęcia różnicy
temperatur dla wyliczenia
wydajności. Czujnik ogranicza
dopływ do 105 º C
Tak/Nie
Jeżeli ta opcja jest aktywna, musi
być podłączony czyjnik
promieniowania TST w celu
ujęcia wzrostu temperatury na
kolektorze.
19
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
9
Wyświetlanie błędów
Jeżeli wystąpi usterka zostaje ona sygnalizowana za pomocą kodu błędu, na
ekranie standardowym miga wiersz BW Auto na przemian z Err. W podmenu
Fehler Code (kod błędu) ukazuje się kod wskazujący na odpowiednią usterkę.
Opis kodu usterki znajdą Państwo na końcu niniejszego rozdziału.
Po usunięciu usterki lub też jeżeli nie istnieje już stan zakłócenia, regulator
pracuje zwykłym trybem. Wskazanie zakłócenia pozostaje jednak na ekranie
standardowym i może zostać usunięte tylko po podamiu hasła 2.
Reset regulatora usuwa wszystkie kody usterek, które nie są już aktywne.
Wyświetlenie kodu usterki:
●
Obracać pokrętłem nastawy do momentu
ukazania się tekstu Fehler Anzeige
(w yświetlanie błędów).
Fehler
Anzeige
●
Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się
podmenu Fehler Code (kod błędu).
W najnizszym wierszu ukazuje się kod
błędu.
Fehler
Code
Kasowanie kodu błędu:
W menu wyboru Fehler Code (kod błędu)
●
obracać pokrętłem wyboru do momentu
ukazania się podmenu Passwort 2
eingeben (wprowadź hasło 2).
1
Passwort
2
eingeben
8
03
●
Obracać pokrętłem nastawy do ukazania
się właściwego hasła.
Passwort
2
eingeben
8
12343
●
Obrócić pokrętłem wyboru do ukazania się
podmenu Feler Code löschen (kasuj kod
błędu).
●
Obrócić pokrętłem nastawy w celu
skasowania kodu.
Wskazówka: usunięte zostają wszystkie
nieaktywne błędy.
Fehler
Code
löschen
8
Nein3
Fehler
Code
löschen
8
Ja3
Po upływie 2 min „Time out” zostanie automatycznie wyświetlony ekran
standardowy.
20
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Kody błędów:
Kod błędu
Opis
Błąd
1
∆T między TKO i TBU, TPU, TSB lub TKR dłużej
niż 15 min. >50K
Defekt bezpiecznika czułego, usterka
pompy, powietrze w urządzeniu,
uszkodzony czujnik.
2
∆T między TKO2 i TBU, TPU, TSB lub TKR
dłużej niż 15 min. >50K
Defekt bezpiecznika czułego, usterka
pompy, powietrze w urządzeniu,
uszkodzony czujnik.
4
Czujnik kolektora TKO poza zakresem pomiaru.
Zwarcie czujnika, przerwa.
5
Czujnik kolektora TKO2 poza zakresem pomiaru.
Zwarcie czujnika, przerwa.
6
Czujnik zbiornika dół TBU poza zakresem
pomiaru.
Zwarcie czujnika, przerwa.
7
Czujnik zbiornika dół TPU poza zakresem
pomiaru.
Zwarcie czujnika, przerwa.
8
Czujnik bufora dół TPU poza zakresem pomiaru.
Zwarcie czujnika, przerwa.
9
Czujnik kolektora powrót TKR poza zakresem
pomiaru.
Zwarcie czujnika, przerwa.
10
Czujnik basenu TSB poza zakresem pomiaru.
Zwarcie czujnika, przerwa.
11
Czujnik kotła dodatkowego TFK poza zakresem
pomiaru.
Zwarcie czujnika, przerwa.
Wskazówka: wystąpienie błędu powoduje zablokowanie danej funkcji.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
21
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
10
Opis funkcji
Po wybraniu w rozdziale „15.3 Warianty hydrauliczne ”, str. 37, wariantu
hydraulicznego odpowiedniego dla Państwa instalacji, poniżej znajdą Państwo
opis dostepnych funkcji.
10.1
Minimalna temperatura kolektora
Aby doszło do zwolnienia ładowania solarnego temperatura kolektora TKO
powinna przekroczyć ustawioną wartość. Wartość graniczna Kolektor
temperatura minimum posiada wartość histerezy przełączeń -5K.
(Przykład: min. Kolektora 20ºC; zwolnienie przy 20ºC; blokada 15ºC).
tylko dla instalarorów
10.2
Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na zasobniku,
buforze lub basenie
Zwolnienie pompy solarnej PS ma miejsce, kiedy różnica temperatury między
czujnikiem kolektora TKO a czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest
większa niż nastawiona wartość przewyższenie włączone.
Pompa solarna zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem
kolektora TKO a czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza niż
nastawiona wartość przewyższenie wyłączone, lub jeżeli została przekroczona
temperatura maksymalna (TBU, TPU) lub zostanie przekroczona temperatura
zadana TSB na odbiornikach względnie na kolektorze.
Za pomocą sterowania prędkością obrotową regulator próbuje utrzymać
minimalne przewyższenie na czujniku kolektora (TKO, TKO2).
Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzy się według następującej
formuły:
Xs TKO-zasobnik = TBU + ½ x (przewyższenie włączone + przewyższenie wyłączone)
Xs TKO-bufor
= TPU + ½ x ( przewyższenie 2 włączone + przewyższenie 2 wył.)
Xs TKO-basen
= TSB + ½ x (przewyższenie 3 włączone + przewyższenie 3 wył.)
Pompa solarna PS zostaje uruchomiona z nastawioną prędkością obrotową
PS start.
10.3
Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na zasobniku, buforze lub
basenie
Zwolnienie pompy solarnej PS ma miejsce, kiedy różnica temperatury między
czujnikiem kolektora TKO a czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest
większa niż nastawiona wartość przewyższenie włączone.
Pompa solarna PS zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między
czujnikiem kolektora TKO a czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest
mniejsza niż nastawiona wartość przewyższenie wyłączone, lub jeżeli została
przekroczona temperatura maksymalna bądź zadana na odbiornikach
względnie na kolektorze.
22
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Za pomocą sterowania prędkością obrotową regulator próbuje utrzymać
minimalne przewyższenie na czujniku kolektora (TKO, TKO2).
Xs TKO-zasobnik= TBU + ½ x (przewyższenie włączone + przewyższenie wyłączone)
Xs TKO bufor
= TPU + ½ x ( przewyższenie 2 włączone + przewyższenie 2 wył.)
Xs TKO basen
= TSB + ½ x (przewyższenie 3 włączone + przewyższenie 3 wył.)
Pompa solarna PS zostaje uruchomiona z nastawioną prędkością obrotową
PS start.
Zgodnie z normą DIN-DVGW, karta robocza W 551 dla zbiorników wody ciepłej.
Funkcja ta została zintegrowana na stałe i włącza się raz na 24 godziny, o godz.:
22:00, wyjście 5 na maks. 2 godziny.
Jeżeli w ciągu 24 godz. na czujniku zasobnik TBU nie zostanie osiągnięta
nastawiona temperatura antybakteryjna, o godz. 22:00 zostanie włączona
pompa PSZ. Jeżeli aktywna jest opcja zasobnik zewnętrzny i tym samym
istnieje zarządzanie energią do kompatybilnego regulatora ogrzewania, włącza
się dodatkowo pompa PSZ generatorów ciepła.
Jeżeli przed upływem 2 godzin zostanie osiągnięta temperatura antybakteryjna,
funkcja została spełniona i wyłącza się pompa cyrkulacyjna PSZ.
Jeżeli funkcja ta jest aktywna, godzinę można skontrolować lub nastawić przez
zmianę nastawy, bez konieczności podawania hasła.
Jeżeli wartość zadana temperatury antybakteryjnej została ustawiona na 0,
funkcja ulega dezaktywacji.
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
Aby przełączyć zawór obejścia UBY z obiegu kolektora na obieg odbiornika
zasobnik lub bufor (włączone) muszą zostać spełnione następujące warunki.
Temperatura obejścia TBY jest wyższa niż temperatura na odbiorniku TBU/TPU
+ przewyższenie wyłączone + 2K, a pompa solarna PS została zwolniona.
Zawór obejścia UBY przełącza się z powrotem na obieg kolektora, kiedy
temperatura obejścia TBY jest mniejsza na niż temperatura na czujniku
odbiorników TBU/TPU + przewyższenie wyłączone lub kiedy pompa solarna
PS nie została zwolniona.
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
Regulator rozróżnia na podstawie wydajności solarnej czy odbiornik jest
ładowany w oparciu o temperaturę czy w oparciu o wydajność.
Priorytet ładowania odbiorników może zostać ustalony za pomocą nastawy
ładowanie solarne priorytet.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
23
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
10.6.1 Ładowanie w oparciu o wydajności
Ta strategia ładowania ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dostępna jest mała
wydajność solarna. Strategia ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spełnione
zostaną następujące kryteria: średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej
PS podnosi się, jest jednak mniejsza niż 80% lub średnia prędkość obrotowa
PSm pompy solarnej PS spada poniżej 70%. W tym przypadku zasobnik/bufor o
najniższej temperaturze, który nie osiągnął wartości zadanej, zostaje ładowany
jako pierwszy. Najpierw zasobnik/bufor zostaje podniesiony do tego samego
poziomu temperatury, a następnie zasobnik wody ciepłej zostaje podwyższony o
5K. Jeżeli temperatura na czujniku TBU podwyższy się o +5K, urządzenie
przełącza się na bufor TPU.
Powyższe ma miejsce tak długo, dopóki zasobnik/bufor nie osiągnie swojej
temperatury zadanej. Następnie ładowany jest basen TBS. Kiedy wartości
zadane zostaną osiągnięte,ładowanie zasobnika kontynuuje się tak długo, aż
temperatura przekroczy nastawione maksimum zasobnika. Jeżeli mamy jeszcze
do dyspozycji energię, to bufor zostaje ładowany do swojego maksimum.
10.6.2 Ładowanie w oparciu o temperaturę
Ta strategia ładowania ma zastosowanie, kiedy mamy do dyspozycji dużą
wydajność solarną. Strategia ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spełnione
zostaną następujące kryteria: średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej
PS podnosi się i jest większa niż 80% lub średnia prędkość obrotowa PSm
pompy solarnej PS spada, ale jest większa niż 70%. W zależności od
wybranego priorytetu poszczególne odbiorniki zasilane są jeden po drugim do
wysokości swojej temperatury zadanej. Jeżeli mamy jeszcze do dyspozycji
energię, to zasobnik i bufor zostaną ładowane po kolei do swojego
nastawionego maksimum.
10.6.3 Kolejność ładowania odbiorników
Do wyboru są cztery różne kolejności ładowania.
Jeżeli nie dysponujemy jednym z przedstawionych poniżej odbiorników, zostaje
automatycznie uwzględniony następny:
●
Priorytet wydajność solarna = 0
(automatyczne zasilanie w oparciu o. wydajność „10.6.1” lub w oparciu o.
tempeaturę „10.6.2”)
Zasobnik (TBU) - bufor (TPU) - basen (TSB)
Po osiągnięciu temperatury zadanej następuje ładowanie do temperatury
maksymalnej w następującej kolejności.
Zasobnik (TBU) - bufor (TPU)
24
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
●
Priorytet wydajność solarna = 1
(ustalone ładowanie wg. temperatury „10.6.2”)
zasobnik (TBU) - basen (TSB) - bufor (TPU)
Po osiągnięciu temperatury zadanej następuje ładowanie do temperatury
maksymalnej w następującej kolejności.
Zasobnik (TBU) - bufor (TPU)
●
Priorytet wydajność solarna = 2
(ustalone ładowanie wg. temperatury „10.6.2”)
bufor (TPU) - zasobnik (TBU) - basen (TSB)
Po osiągnięciu temperatury zadanej następuje ładowanie do temperatury
maksymalnej w następującej kolejności.
bufor (TPU) - zasobnik (TBU)
●
Priorytet wydajność solarna = 3
(ustalone ładowanie wg. temperaturę „10.6.2”)
basen (TSB) - zbiornik (TBU) - bufor (TPU)
Po osiągnięciu temperatury zadanej następuje ładowanie do temperatury
maksymalnej w następującej kolejności.
Zasobnik (TBU) - bufor (TPU)
10.7
Funkcja zasilania poprzez płytowy wymiennik ciepła
Nastawnik PS obroty minimum należy ustawić na 100%.
Jeżeli temperatura kolektora TKO podniesie się o przewyższenie włączone
powyżej temperatury zasobnika poniżej TBU, zostaje uruchomiona pompa
solarna PS na 100%. Pompa PWS pracuje tak długo na nastawionej na stałe
minimalnej prędkości obrotowej (10%), dopóki na czujniku TWB nie zostanie
osiągnięta zadana temperatura zasobnika. Regulator próbuje teraz utrzymać
zadaną temperaturę zasobnika na TWB. Jeżeli na TBU osiągnięta została
nastawiona wartość zadana temperatury zbiornika, następuje dalsze ładowanie
do wartość maksymalna temperatury zasobnika. Jeżeli różnica temperatur
TKO i TBU jest mniejsza niż przewyższenie wyłączone, to pompy się
wyłączają.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
25
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
10.8 Funkcja poboru ciepłej wody poprzez płytowy wymiennik ciepła
Pompa pierwotna PWW zostaje włączona, gdy temperatura wody zimnej na
wymienniku płytowym TKW spada poniżej 30ºC lub jeżeli nastąpi zwarcie
wejścia czujnika i temperatura wody ciepłej na wymienniku ciepła TWW jest
niższa niż temperatura zadana zasobnika. Pompa PS zostaje wyłączona kiedy
temperatura wody ciepłej na wymienniku ciepła TWW jest większa niż
nastawiona temperatura zadana zasobnika lub jeżeli temperatura wody zimnej
na wymienniku ciepła TKW wzrośnie powyżej 30ºC lub jeżeli zwarcie na wejściu
czujnika zostanie usunięte. Za pomocą regulacji prędkości obrotowej pompy
PWW regulator próbuje ustawić temperaturę na poziomie zadanej wartości
temperatury wody ciepłej (wartość zadana temperatury zasobnika) na czujniku
TWW. Jeżeli temperatura bufora na czujniku u góry TPO jest mniejsza niż
zadana temperatura wody ciepłej +10K, wartość zadana dla sterowania
prędkością obrotową zostaje ustalona na podstawie temperatury TPO. Wartość
zadana wynosi w takim przypadku TPO - 10K.
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
Regulator rozróżnia na podstawie wydajności solarnej czy zbiornik kombinowany
jest ładowany wg. temperatury czy wg. wydajności.
Priorytet ładownia zbiornika kombinowanego może zostać ustalony za pomocą
nastawy priorytet ładowanie solarne.
10.9.1 Ładowanie w oparciu o wydajności
Ta strategia ładowania ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dostępna jest mała
wydajność solarna. Strategia ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spełnione
zostaną następujące kryteria: średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej
PS podnosi się, jest jednak mniejsza niż 80% lub średnia prędkość obrotowa
PSm pompy solarnej PS spada poniżej 70%. W tym przypadku czujnikiem
aktywowanym jako wielkość odniesienia jest czujnik z najniższą temperaturą i
nie uzyskaną wartością zadaną. W pierwszej kolejności próbuje się uzyskać ten
sam poziom temperatury na obu czujnikach, następnie próbuje się podwyższyć
czujnik TBU o 5K. Jeżeli temperatura na czujniku podwyższy się o +5K
następuje przełączenie na czujnik TPU jako na wielkość odniesienia. Powyższe
ma miejsce tak długo, dopóki na jednym z czujników nie zostanie osiągnięta
nastawiona wartość zadana. Po osiągnięciu wartości zadanej kontynuowane jest
ładowanie na czujniku TBU, dopóki nie zostanie osiągnięta wartość zasobnik
temperatura maksymalna. Jeżeli mamy jeszcze do dyspozycji energię, to
ładowanie jest kontynuowane dopóki na czujniku TPU także nie zostanie
osiągnięta wartość bufor temperatura maksymalna.
10.9.2 Ładowanie w oparciu o temperaturę
Ta strategia zasilania ma zastosowanie, kiedy mamy do dyspozycji dużą
wydajność solarnej oraz gdy spełnione zostaną następujące kryteria:
średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS podnosi się i jest większa
niż 80% lub średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS spada, ale jest
większa niż 70%.
26
Dok. Nr. 107369 37/2001
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
W zależności od wybranych priorytetów próbuje się osiągnąć zadaną
temperaturę najpierw na czujniku zasobnika TBU lub na czujniku bufora TPU.
Kiedy wartości zadane zostaną osiągnięte, kontynuowane jest ładowanie na
czujniku TBU, dopóki nie zostanie osiągnięta wartość maksymalna
temperatura zasobnika. Jeżeli mamy jeszcze do dyspozycji energię, to
zasilanie jest kontynuowane, dopóki na czujniku TPU także nie zostanie
osiągnięta wartość temperatura maksymalna bufora.
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
Jeżeli temperatura bufora u góry TPO jest wyższa o różnica powrotu włączona
niż temperatura powrotu ogrzewania THR, to włącza się wyjście podwyższenia
temperatury odwrotu ogrzewania UHR. Jeżeli różnica temperatur TPO i THR jest
mniejsza niż różnica powrotu wyłączona, to wyłącza się wyjście podwyższenia
temperatury powrotu ogrzewania UHR.
Jeżeli temperatura TPO jest wyższa niż temperatura powrotu maksimum, to
funkcja podwyższenie powrotu ogrzewania UHR zostaje dezaktywowana i
uaktywni się dopiero wtedy, gdy TPO 3K spadnie poniżej maksimum
temperatury powrotu.
10.12 Kaskada kolektorów
Kaskada kolektora działa na dwóch oddzielnych regulacjach różnicowych i
pompach PS/PS2, które ładują te same odbiorniki (zasobnik, bufor, basen); patrz
„10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu zasobnika, bufora lub basenu”,
str. 22 oraz „10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu zasobnika, bufora lub
basenu”, str. 22.
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
Regulator posiada funkcję ochrony przeciw zamarzaniu. Jeżeli temperatura na
czujniku kolektora TKO jest mniejsza niż ustawiona granica zamarzania, włącza
się pompa solarna PS i pracuje na minimalnej prędkości obrotowej. Jeżeli
temperatura na TKO podwyższy się o 3K powyżej nastawionej granicy
zamarzania, pompa zostaje wyłączona.
Wskazówka: Wartości tej nastawy nie można zmienić przez strukturę
obsługi. Nastawienie fabryczne: -50ºC
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
27
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
Funkcja ta służy zasilaniu zwrotnemu energii ze zbiornika buforowego do
zasobnika wody ciepłej. Jeżeli temperatura na czujniku zasobnika u góry TBO
jest mniejsza o 3K niż wartość zadana zbiornika a temperatura bufora u góry
TPO jest wyższa o 5K niż TBO, pompa PPS zostaje włączona. Ładowanie
zwrotne zostaje wyłączone, jeżeli wartość zadana zasobnika na czujniku TBO
zostanie przekroczona lub jeżeli temperatura na czujniku TPO leży o mniej niż
3K powyżej TBO.
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
10.14 Funkcje kotła dodatkowego
Regulator solarny posiada cztery różne funkcje kotła dodatkowego .
10.14.1Minimalna temperatura dodatkowego kotła
Aby mogło nastąpić ładowanie kotła dodatkowego temperatura dodatkowego
kotła TFK musi przekroczyć tę wartość. Wartość graniczna minimalna
temperatura kotła dodatkowego posiada histerezę przełączenia wynoszącą 5K. (Przykład: kocioł dodatkowy min. 30ºC, zwolnienie przy 30ºC, blokada przy
25ºC).
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego podwyższenia
powrotu
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
Nastawa podwyższenie temperatury kotła dodatkowego musi być
ustawiony na 0.
Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PKF ma miejsce, kiedy różnica
temperatur między czujnikiem kotła dodatkowego TFK a czujnikiem zbiornika
buforowego TPU jest większa niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy
różnica włączona. Pompa kotła dodatkowego PFK zostaje wyłączona, kiedy
różnica temperatury między czujnikiem kotła dodatkowego TFK oraz czujnikiem
zbiornika buforowego TPU jest mniejsza niż nastawiona wartość kocioł
dodatkowy różnica wyłączone. Za pomocą sterowania prędkością obrotową
regulator próbuje utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kotła
dodatkowego TFK.
Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzona jest według
następującej formuły:
Xs TFK-kocioł dodatkowy = wartość zadana temp. bufora + 1/2 x (kocioł dodatkowy różnica
wł. + kocioł dodatkowy różnica wył.)
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym podwyższeniem powrotu
Jeżeli istnieje podwyższenie powrotu, zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK
może nastąpić w oparciu o wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego
TFK. Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbuje się utrzymać
minimalne przewyższenie na czujniku kotła dodatkowego TFK.
Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzona jest według
następującej formuły:
Xs TFK-kocioł dodatkowy. = wartość zadana temp. bufora + 1/2 x (kocioł dodatkowy różnica
wł. + kocioł dodatkowy różnica wył.)
Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK może też nastąpić w oparciu o
wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego TFK.
28
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
10.14.5 Funkcja kotła dodatkowego z mieszalnikiem trójpunktowym w celu
utrzymania powrotu na wysokim poziomie
Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK ma miejsce, kiedy różnica
temperatury między czujnikiem kotła dodatkowego TFK a czujnikiem powrotu
TFR jest większa niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy różnica włączone.
Pompa kotła dodatkowego PFK zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatur
między czujnikiem kotła dodatkowego TFK a czujnikiem powrotu TFR jest
mniejsza niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy różnica wyłączone.
Za pomocą sterowania prędkością obrotową regulator próbuje utrzymać
minimalne przewyższenie na czujniku kotła dodatkowego TFK.
Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzona jest według
następującej formuły:
Xs TFK-kocioł dodatkowy. = wartość zadana temp. bufora + 1/2 x (kocioł dodatkowy różnica
wł. + kocioł dodatkowy różnica wył.)
Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK może też nastąpić w oparciu o
wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego TFK. Wyjaśnienie patrz
„10.14.4”.
Dzięki mieszalnikowi trójpunktowemu MR próbuje się w obu przypadkach przy
zwolnionej pompie PFK osiągniąć i utrzymać wartość „minimalna temperatura
kotła dodatkowego” na czujniku TFR. Wartość P mieszalnika jest ustawiona na
± 5K.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
29
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrostu temperatury na
czujniku TFK
Jeżeli wzrost temperatury jest wystarczający, włącza się PFK, mimo że
temperatura kotła dodatkowego TFK jest mniejsza niż wartość minimalna
temperatura kotła dodatkowego, a różnica temperatur między TPU i TFK jest
niewystarczająca. Stale, w okresach 10 minutowych, wylicza się wartość średnią
od temperatury kotła dodatkowego TFK. Jeżeli w tym okresie temperatura na
czujniku TFK jest wyższa o tę wartość (wzrost temperatury kotła
dodatkowego x 5K) niż wyliczona średnia wartość, na 10 min. następuje
zwolnienie PFK z minimalną prędkością obrotową. Jeśli po 10 min. kryteria
włączania temperatura minimalna kocioł dodatkowy i różnica temp. między
TFK i TPU zostaną spełnione pompa kotła dodatkowego PFK pozostaje
włączona.
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
11
Opcje
W zależności od wyboru wariantu hydraulcznego, patrz „15.3 warianty
hydrauliczne”, str. 37 wyświetlane są tylko dostępne opcje, spośród których
można dokonać wyboru.
11.1 Zasobnik zewnętrzny
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
Jeżeli wybrano opcję „Tak”, regulator solarny może być połączony poprzez
eBUS z kompatybilnym regulatorem ogrzewania, i tym samym zapewniony
oszczędne wykorzystanie energii dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego
zasobnika.
Czujniki zasobnika muszą zostać przyłączone do regulatora
ogrzewania. Na regulatorze ogrzewania nastawiamy wartość zadaną
zasobnika maksymalną temperaturę zasobnika. Nastawniki
„wartość zadana zbiornika” oraz „zasobnik maks.” nie mają w
regulatorze solarnym żadnej funkcji i nie są wyświetlane. Czujniki
„zasobnik dół TBU” oraz „zasobnik góra TBO” także nie są
wyświetlane.
Przy dobrej wydajności solarnej (średnia prędkość obrotowa PSm pompy
solarnej PS powyżej 50%) wartość zadana zasobnika dla potrzeb ogrzewania
uzupełniającego zostaje zredukowana do minimalna temperatura zasobnika.
Redukcja przestaje działać jeżeli średnia prędkość obrotowa PSm spadnie
poniżej 50%. Ogrzewanie uzupełniające ustawione jest na 18 godzin na
minimalną temperaturę zasobnika, jeżeli temperatura zadana zbiornika
zostanie przekroczona, a średnia prędkość obrotowa PSm spadnie poniżej 80%
lub jeżeli temperatura zasobnika spadnie poniżej wartości zadanej zasobnika.
Redukcja zostaje usunięta poprzez reset lub po zaniku napięcia na regulatorze.
Wskazówka:
30
Jeżeli wybrano wariant z funkcją kotła dodatkowego i została
włączona pompa kotła dodatkowego PFK, to wartość zadana
zasobnika ustawiona zostaje na poziomie temperatury
minimalnej zasobnika.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
11.2 Bufor zewnętrzny
Jeżeli wybrano opcję „Tak”, regulator solarny może być połączony poprzez
eBUS z kompatybilnym regulatorem ogrzewania, i tym samym zapewniony
oszczędne wykorzystanie energii dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego
bufora.
Przy dobrej wydajności solarnej (średnia prędkość obrotowa PSm pompy
solarnej PS powyżej 50%) wartość zadana bufora dla potrzeb ogrzewania
uzupełniającego zostaje zredukowana o nastawialną wysokość (np.15K).
Redukcja wartości zadanej przestaje działać, jeżeli średnia prędkość obrotowa
PSm pompy solarnej PS spadnie poniżej 40%. Wartość zadana bufora jest
przez cały czas obliczana przez regulator ogrzewania. Wysokość redukcji
wartości zadanej nastawiana jest na regulatorze ogrzewania.
Wskazówka:
Jeżeli wybrano wariant z funkcją kotła dodatkowego i została
włączona pompa kotła dodatkowego PFK, to redukcja wartości
zadanej bufora zostaje uaktywniona.
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
Na stałe wprowadzona jest ochronę przed przegrzaniem o następujących
wartościach:
●
Temperatura włączenia kolektora
110ºC
●
Temperatura wyłączenia kolektora
100ºC
●
Temperatura ochrony kolektora
130ºC pompa zawsze wył.
●
Temperatura ochrony zasobnika
95ºC pompa zawsze wył.
●
Temperatura ochrony bufora
95ºC pompa zawsze wył.
●
Temperatura ochrony basenu
brak wyłączenia
Jeżeli podłączono czujnik TBO lub TPO, przejmuje on funkcję ochrony przed
przegrzaniem, poza tym działa ona na czujnik TBU lub TPU. Jeżeli TKO
wzrośnie powyżej 110ºC, pompa solarna włącza się na minimalnej wydajności
(nawet jeżeli zostało osiągnięte minimum lub maksimum zasobnika) i próbuje
poprzez regulację prędkości obrotowej utrzymać temperaturę na 110ºC. Jeżeli
TKO wzrośnie powyżej 130ºC pompa wyłącza się. Jeżeli TKO spada poniżej
100ºC pompa także się wyłącza (jeżeli zostało osiągnięte minimum lub
maksimum zasobnika). Przy temperaturze ochrony zbiornika/bufora wynoszącej
95ºC pompa solarna PS z zasady się wyłącza. Po zejściu temperatury
zasobnika/bufora do 93ºC pompa solarna PS zostanie znów zwolniona.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
31
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
Czujniki bufora muszą zostać przyłączone do regulatora
ogrzewania. Na regulatorze ogrzewania nastawiamy redukcję
wartości zadanej. Nastawniki „wartość zadana bufora” oraz „bufor
maks.” nie mają w regulatorze solarnym żadnej funkcji i nie są
wyświetlane. Czujniki „bufor dół TPU” oraz „bufor góra TPO” także
nie są wyświetlane.
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Priorytetowa ochrona przed przegrzaniem: jeżeli na kolektorze nastąpi
przegrzanie, ciepło zostaje oddane do basenu, bufora lub zasobnika. Regulator
posiada zdefiniowaną stała kolejność oddawania ciepła. basen-bufor-zasobnik.
Pierwszy wolny odbiornik jest zmuszany do odbioru ciepła.
11.4 Nadajnik impulsów objętości
Jeżeli ta nastawa jest aktywna, do regulatora powinien być podłączony licznik
przepływu z wyjściem impulsów VIG oraz czujnik powrotu TKR. Wyliczenie
wydajności solarnej następuje na podstawie różnicy temperatury miedzy
czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem powrotu TKR, zarejestrowanym
strumieniem objętości VIG oraz wprowadzoną pojemnością cieplną cieczy
będącej nośnikiem ciepła.
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
Jeżeli ta opcja jest aktywna, ustalenie różnicy temperatury dla potrzeb obliczenia
wydajności ma miejsce między czujnikiem dopływu do kolektora a czujnikiem
powrotu kolektora. Czujnik dopływu do kolektora wyłącza pompę solarną przy
temperaturze powyżej 105ºC.
11.6 Czujnik promieniowania (czujnik ciepła)
Dzięki uaktywnieniu tej funkcji możliwe jest, zwolnienie instalacji solarnej na
okres 2 minut na podstawie zdefiniowanego wzrostu temperatury (1K/min) lub z
powodu minimalnej temperatury promieniowania (30ºC) na czujniku
promieniowania TST. Jeżeli kryteria włączenia na czujniku kolektora TKO
zostały spełnione dzięki powstałej cyrkulacji, pompa solarna PS pozostanie
włączona. Jeżeli kryteria włączenia nie zostały spełnione, pompa solarna PS
zostanie znowu wyłączona. Jeżeli w dalszym ciągu ma miejsce wzrost
temperatury na czujniku promieniowania TST lub jeżeli zostanie przekroczona
minimalna temperatura promieniowania, po 5 minutach ma miejsce ponowne
zwolnienie pompy solarnej PS.
Nie ma możliwości ustawienia „promieniowanie minimum / wzrost temperatury /
czas włączenia i czas oczekiwania” poprzez strukturę obsługi.
32
Dok. Nr. 107369 37/2001
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
12
Wartość oporów czujników temperatury
Opór
Ω
Temperatura
ºC
Opór
Ω
Temperatura
ºC
Opór
Ω
2
14’479
24
5’225
75
740
43’247
4
13’342
26
4’787
80
628
-16
38’592
6
12’085
30
4’029
85
535
-14
34’489
8
10’959
35
3’266
90
458
-12
30’866
10
9’950
40
2’663
95
393
-10
27’663
12
9’045
45
2’184
100
339
-8
24’827
14
8’231
50
1’801
105
294
-6
22’313
16
7’499
55
1’493
110
255
-4
20’079
18
6’840
65
1’244
120
195
-2
18’094
20
6’246
60
1’042
130
150
0
16’325
22
5’710
70
876
140
118
Temperatura
ºC
Opór
Ω
-20
48’536
-18
Dok. Nr. 107369 37/2001
Temperatura
ºC
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
Wszystkie czujniki temperatury mają tę samą charakterystykę. Wartości oporu
zostały przedstawione w poniższej tabeli:
33
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
13
Obliczenie zysku solarnego bez nadajnika
impulsu objętości i bez czujnika powrotu
13.1 Obliczenie mocy solarnej
Aby regulator był w stanie wyliczyć i wyświetlić zysk solarmy bez nadajnika
impulsu objętości VIG oraz bez czujnika powrotu TKR, należy wyliczyć i
wprowadzić moc solarną na podstawie danych przedłożonych przez dostawcę,
w sposób następujący:
α
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
Moc solarna
=
instalacji
(kW)
Moc
zainstal.
kolektorów
(kW)
Współczynnik poprawkowy:
wystawa x kąt nachylenia
x
Współczynnik
wystawy
Nachylenie dachu
Współczynnik
x kąta
nachylenia
Współczynnik
x cieplny
medium
Współczynnik poprawkowy przy wystawie
Pd
Pd ± 45°
25°
1,1
1,3
Pd ± 90°
1,4
30°
1,1
1,2
1,3
45°
1,0
1,1
1,2
60°
1,2
1,3
1,45
Wyliczoną wartość wprowadzamy w podmenu wydajność solarna, patrz punkt 4
(str. 91).
13.2 Nastawianie strumienia objętości instalacji solarnej
Strumień objętości w litrach na godzinę wyliczany jest według następującej
reguły:
Moc solarna (W)
Strumień objętości V (l/h) =
ΔT x współczynnik ciepła medium
Wydajność solarna (W) patrz „13.1 Obliczenie mocy solarnej”, str. 34
ΔT = 10 K (wyrównanie przy maksymalnej prędkości obrotowej pompy)
Współczynnik ciepła medium patrz informacje od dostawcy.
Wyliczony strumień objętości V (l / h) należy zrównoważyć za pomocą regulatora
ilości przepływu (Taco-Setter lub podobne).
34
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
14
Zdalny wyświetlacz temperatur i wartości
Dzięki zdalnemu wyświetlaczowi solarnemu FD 5411 możliwe jest wyświetlenie
temperatur i wartości wybranego wariantu hydraulicznego.
Komunikacja / przekaz danych do wyświetlacza następuje przez eBUS.
15
Instalacja
15.1 Wskazówki przy instalacji i przygotowanie rozruchu
Instalacja elektryczna oraz zabezpieczenie muszą być zgodne z lokalnymi
przepisami. Regulator solarny powinien być przez cały czas pod napięciem, aby
w każdej chwili zapewniona była funkcja ładowania. Istniejące wyłączniki
sieciowe, które zazwyczaj są ustawione w pozycji eksploatacji, należy
ograniczyć do wyłącznika awaryjnego lub głównego.
Przy silnych obciążeniach indukcyjnych w obrębie regulatora ( zawory
magnetyczne itp.) może zaistnieć konieczność usunięcia zakłócenia za pomocą
członów RC, bezpośrednio na przyłączach cewek elementu wywołującego
zakłócenia.
Zalecane człony RC: 0.047μF, 100 Ω dla 250 VCA (np. Bosch, RIFA itp.)
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
35
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
Przed rozruchem należy sprawdzić, czy wszystkie komponenty elektryczne
zostały właściwie podłączone.
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.2 Układ przyłączy
Przy podłączaniu regulatora prosimy zwrócić uwagę na poniższy rysunek i układ
przyłączy w rozdziale „15.3 Warianty hydrauliczne”, str. 37.
Połączenia od czujnika do regulatora należy poprowadzić rozdzielnie z
przewodami prądu energetycznego.
Należy wyłączyć napięcie (regulator i kontakty bez prądu):
●
przed otwarciem skrzynki zaciskowej
●
podczas zakładania przewodów
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
Pod żadnym pozorem nie należy dotykać przyłączy regulatora!
Powyższa ilustracja pokazuje widok regulatora z przodu, ze zdjętą pokrywą
skrzynki z zaciskami.
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
X2 listwa zaciskowa czujników
36
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3
Warianty hydrauliczne
15.3.1 Wariant hydrauliczny 1
TST
TKO
R
WW
R
T
PSZ
TKV
TBU
KW
TKR
VIG
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PSZ
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
8
7
TBU
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
37
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
PS
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.2 Wariant hydrauliczny 2
TKO
T
R
R
WW
PS
PSZ
TBY
TKV
AB
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
M UBY
B
TBU
A
KW
VIG
TKR
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PSZ UBY
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TBY
8
7
TBU
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
-
38
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.3 Wariant hydrauliczny 3
TST
TKO
R
T
TWB
TBU
R
TKR VIG
PWS
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.7 Funkcja zasilania poprzez płytowy wymiennik ciepła
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
4
3
PS 5511 SZ
2
1
L
N N N N N N
PWS PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
8
7
TBU
6
5
TWB
4
3
TKO
2
eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
39
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
PS
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.4 Wariant hydrauliczny 4
TKO
TST
R
T
TKV
PS
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
WW
VIG
R
TKR
PSZ
AB
A
B
UBP M
TBU
TPU
KW
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
PSZ
3
2
UBP
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
TPU
8
7
TBU
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
-
40
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.5 Wariant hydrauliczny 5
TKO
T
R
PS
TKV
TPO
VIG
TBO
TKR
PPS
UBP M
TBU
R
TPU
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
PPS
3
2
UBP
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
41
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
B
AB
A
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.6 Wariant hydrauliczny 6
TKO
R
T
PS
TBY
AB
UBY M
WW
B
A
R
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
VIG
PSZ
TKV
TKR
AB
A
B
TBU
UBP M
TPU
KW
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PSZ UBY UBP
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TBY
TPU
8
7
TBU
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
-
42
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.7 Wariant hydrauliczny 7
TKO
R
T
PS
TPO
VIG
WW
TKR
TKV
R
TBO
TPU
KW
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PPS
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TPO
TPU
TBO
8
7
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
43
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
PPS
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.8 Wariant hydrauliczny 8
TKO
TST
T
R
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
PS
TWB
AB
A
B
UBP M
TBU
PWS
TPU
R
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.7 Funkcja zasilania poprzez płytowy wymiennik ciepła
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
UBP PWS PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TST
TPU
8
7
TBU
6
5
TWB
4
3
TKO
2
eBUS
-
44
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.9 Wariant hydrauliczny 9
TKO
R
T
PS
TPO
R
TRH
PSZ
B
UBP
TBU
AB
A
TPU
A
KW
AB
B
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PSZ UHR UBP
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
TBU
6
5
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
45
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
WW
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.10 Wariant hydrauliczny 10
TKO
R
T
PS
TPO
TBO
TBU
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
PPS
AB
A
B
UBP M TPU
TRH
R
AB
B
A
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PPS UHR UBP
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
4
3
TKO
2
eBUS
-
46
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.11 Wariant hydrauliczny 11
TKO
R
T
PS
TPO
B
TBU
UBP
PWS
TRH
AB
A
M
TPU
AB
B
A
R
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.7 Funkcja zasilania poprzez płytowy wymiennik ciepła
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
UHR UBP PWS PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
TBU
6
5
TWB
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
47
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
TWB
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.12 Wariant hydrauliczny 12
TST
TKO
T
R
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TKV
PS
TPU
TKR
VIG
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
4
3
2
PS 5511 SZ
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
TPU
8
7
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
-
48
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.13 Wariant hydrauliczny 13
TKO
R
T
PS
TBY
TKV
AB
A
TKR
VIG
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
1.,5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
UBY
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TBY
TPU
8
7
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
49
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
UBY
B
TPU
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.14 Wariant hydrauliczny 14
TKO
TPO
KW WW
R
T
PS
PWT
TWW
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TPU
VIG
TKR
TKW
PWW
R
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.8 Funkcja poboru ciepłej wody poprzez płytowy
wymiennik ciepła
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
4
PS 5511 SZ
3
2
1
L
N N N N N N
PWW PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TPO
TPU
8
7
TWW
6
5
TKW
4
3
TKO
2
eBUS
-
50
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.15 Wariant hydrauliczny 15
TKO
U
M
TPO
R
T
TRH
PS
AB
TPU
M
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
UHR
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
6
5
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
51
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
A
B
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.16 Wariant hydrauliczny 16
TKO
R
T
TPO
KW WW
TWW
PS
PWT
TRH
TPU
AB
B
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
A
TKW
PWW
R
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
10.8 Funkcja poboru ciepłej wody poprzez płytowy
wymiennik ciepła
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
UHR
3
2
1
L
N N N N N N
PWW PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
TWW
6
5
TKW
4
3
TKO
2
eBUS
-
52
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.17 Wariant hydrauliczny 17
TST
TKO
TBU
R
T
TKV
TPU
TKR
VIG
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
4
3
2
PS 5511 SZ
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
TPU
8
7
TBU
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
53
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
PS
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.18 Wariant hydrauliczny 18
TKO
TBU
R
T
PS
TBY
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TKV
AB
UBY
B
TPU
A
TKR
VIG
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.5 Czujnik dopływu do kolektora
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
UBY
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TBY
TPU
8
7
TBU
6
5
TKV
4
3
TKO
2
eBUS
-
54
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.19 Wariant hydrauliczny 19
TKO
TBU
M
TRH
R
T
TPO
PS
AB
A
TPU
M
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
UHR
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
TBU
6
5
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
55
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
B
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.20 Wariant hydrauliczny 20
TST
TKO
R
T
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
PS
TSB
TKR
VIG
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
4
3
2
PS 5511 SZ
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
8
7
6
5
TSB
4
3
TKO
2
eBUS
-
56
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.21 Wariant hydrauliczny 21
TST
TKO
R
T
PS
Filtr
VIG
WW
TKR
TBU
AB
A
TSB
USB
KW
R
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
UBS
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
8
7
TBU
6
5
TSB
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
57
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
B
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.22 Wariant hydrauliczny 22
TKO 2
TKO
R
WW
T
R
T
R
PS2
PS
PSZ
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TBU
KW
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
PSZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
58
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.23 Wariant hydrauliczny 23
TKO
TKO 2
R
T
R
T
R
PS2
PS
PSZ
TBY
TBU
B
A
KW
M
UBY
AB
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
PSZ UBY
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TBY
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
59
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
WW
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.24 Wariant hydrauliczny 24
TKO 2
TKO
R
T
R
T
PS2
PS
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
WW
R
PSZ
AB
A
B
TBU
UBP M
TPU
KW
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
PSZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
UBP PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TPU
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
60
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.25 Wariant hydrauliczny 25
TKO
TKO 2
R
R
T
T
PS
PS2
TPO
TBO
PPS
AB
R
A
TPU
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
PPS
4
3
2
1
L
N N N N N N
UBP PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
61
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
B
UBP M
TBU
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.26 Wariant hydrauliczny 26
TKO 2
TKO
R
T
R
T
PS
PS2
TBY
AB
UBY M
WW
B
A
R
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
PSZ
AB
B
TBU
A
UBP M
TPU
KW
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
PSZ UBY UBP PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TBY
TPU
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
62
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.27 Wariant hydrauliczny 27
TKO 2
TKO
R
T
R
T
PS
TPO
R
PSZ
B
TBU
UBP
AB
A
M
TRH
TPU
A
KW
AB
B
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
PSZ UHR UBP PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
63
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
WW
PS2
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.28 Wariant hydrauliczny 28
TKO 2
TKO
R
T
T
R
PS2
PS
TPO
TBO
B
TBU
UBP
PPS
AB
A
TRH
R
M
A
AB
B
TPU
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
PPS UHR UBP PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
64
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.29 Wariant hydrauliczny 29
TKO 2
TKO
R
R
T
T
TPU
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
4
3
PS 5511 SZ
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TPU
8
7
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
65
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
PS2
PS
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.30 Wariant hydrauliczny 30
TKO
TKO 2
T
R
R
T
PS2
PS
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TBY
TPU
B
A
AB
M
UBY
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
UBY
3
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TBY
TPU
8
7
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
66
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.31 Wariant hydrauliczny 31
TKO 2
TKO
M
R
T
T
R
TPO
PS
PS2
TRH
AB
A
B
TPU
M
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
UHR
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
67
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
UHR
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.32 Wariant hydrauliczny 32
TKO 2
TKO
TBU
T
R
R
T
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
PS
PS2
TPU
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TPU
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
68
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.33 Wariant hydrauliczny 33
TKO 2
TKO
TBU
R
T
R
T
PS2
PS
B
A
TPU
AB
M
UBY
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
UBY
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TBY
TPU
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
69
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
TBY
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.34 Wariant hydrauliczny 34
TKO 2
TKO
TBU
M
R
T
T
R
PS
TRH
AB
A
B
PS2
TPO
TPU
M
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.12 Kaskada kolektorów
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
UHR
3
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
TBU
6
5
TKO 2
4
3
TKO
2
eBUS
-
70
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.35 Wariant hydrauliczny 35
TST
TKO
R
T
PS
WW
VIG
R
PSZ
B
UBP
TBU
TFK
PFK
R
TKR
AB
A
KOCIOŁ
DODATK.
TPU
TV
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
PSZ
3
2
1
L
N N N N N N
UBP PFK PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
TPU
8
7
TBU
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
71
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
KW
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.36 Wariant hydrauliczny 36
TKO
R
T
PS
TPO
TBO
VIG
TKR
AB
A
UBP M TPU
B
TBU
TFK
PFK
R
PPS
KOCIOŁ
DODATK.
R
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TV
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
PPS
3
2
1
L
N N N N N N
UBP PFK PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
-
72
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.37 Wariant hydrauliczny 37
TKO
T
R
PS
TBY
AB
UBY
WW
M
B
A
R
VIG
R
TKR
PSZ
B
TBU
UBP
TFK
PFK
AB
A
M
KOCIOŁ
DODATK.
TPU
KW
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 Ausgangsklemmleiste
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
PSZ UBY UBP PFK PS Ph
N
PE
X2 Fühlerklemmleiste
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TBY
TPU
8
7
TBU
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
73
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
TV
AB - B = otwarte bezprądowo
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.38 Wariant hydrauliczny 38
TKO
R
T
PS
WW
TPO
R
PSZ
TBU
KW
R
TFK
PFK
AB
B A
UBP
TRH
KOCIOŁ
DODATK.
TPU
AB
B
A
UHR
TV
AB - B = otwarte bezprądowo
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.4 Funkcja ochrony przeciwbakteryjnej (ochrona przed
rozwojem legionelli)
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
PSZ UHR UBP PFK PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
TBU
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
-
74
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.39 Wariant hydrauliczny 39
TKO
R
T
PS
TPO
TBO
PPS
AB
B A
UBP M
TBU
R
PFK
TFK
TRH
KOCIOŁ
DODATK.
R
AB
B
A
TPU
TV
UHR
AB - B = otwarte bezprądowo
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
1
L
N N N N N N
PPS UHR UBP PFK PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
75
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.40 Wariant hydrauliczny 40
TST
TKO
TFK
PFK
R
T
R
PS
KOCIOŁ
DODATK.
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TPU
TKR
VIG
M
TV
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
11.6 Czujnik promieniowania
(czujnik ciepła)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 Ausgangsklemmleiste
5
4
PS 5511 SZ
3
2
1
L
N N N N N N
PFK PS Ph
N
PE
X2 Fühlerklemmleiste
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
TPU
8
7
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
-
76
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.41 Wariant hydrauliczny 41
TKO
T
TFK
PFK
R
R
PS
TBY
KOCIOŁ
DODATK.
AB
B
TPU
A UBY
TKR
VIG
AB - B = otwarte bezprądowo
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
UBY
2
1
L
N N N N N N
PFK PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TBY
TPU
8
7
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
77
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
M
TV
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.42 Wariant hydrauliczny 42
TKO
M
TPO
TFK
PFK
T
R
R
TRH
B
PS
KOCIOŁ
DODATK.
AB
A
TPU
M
M
UHR
TV
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
UHR
3
2
1
L
N N N N N N
PFK PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
-
78
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.43 Wariant hydrauliczny 43
TST
TKO
TBU
TFK
PFK
R
T
R
PS
KOCIOŁ
DODATK.
TPU
VIG
TV
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
4
3
PS 5511 SZ
2
1
L
N N N N N N
PFK PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TST
TPU
8
7
TBU
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
79
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
TKR
M
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.44 Wariant hydrauliczny 44
TKO
TBU
R
T
TFK
PFK
R
PS
TBY
AB
KODIOŁ
DODATK.
M
B
TPU
A
TKR
UBY
VIG
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
M
AB - B = otwarte bezprądowo
TV
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna tempera tura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.5 Funkcja obejścia (Bypass)
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
11 Opcje (str. 30)
11.1 Zasobnik zewnętrzny
11.2 Bufor zewnętrzny
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
X1 Ausgangsklemmleiste
5
PS 5511 SZ
4
UBY
3
2
1
L
N N N N N N
PFK PS Ph
N
PE
X2 Fühlerklemmleiste
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TBY
TPU
8
7
TBU
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
-
80
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.45 Wariant hydrauliczny 45
TKO
TBU
M
TFK
PFK
T
R
TRH
B
PS
TPO
KOCIOŁ
DODATK.
AB
A
R
TPU
M
M
UHR
TV
AB - B = otwarte bezprądowo
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.9 Funkcja ładowania zbiornika kombinowanego
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
UHR
2
1
L
N N N N N N
PFK PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
TBU
6
5
TFK
4
3
TKO
2
eBUS
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
81
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.46 Wariant hydrauliczny 46
TFK
PFK
R
KOCIOŁ
DODATK.
TPU
TFR
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
M
MR
10 Opis funkcji (str. 22)
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
10.14.5 Funkcja kotła dodatkowego z mieszalnikiem
trójpunktowym w celu utrzymania powrotu na
wysokim poziomie
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
MR- MR+ PFK
1
L
N N N N N N
Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TFR
TPU
8
7
6
5
TFK
4
3
2
eBUS
-
82
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.47 Wariant hydrauliczny 47
TBO
TPO
R
TFK
PFK
PPS
TPU
KOCIOŁ
DODATK.
R
TFR
M
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
MR
10 Opis funkcji (str. 22)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
10.14.5 Funkcja kotła dodatkowego z mieszalnikiem
trójpunktowym w celu utrzymania powrotu na
wysokim poziomie
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PPS MR- MR+ PFK
1
L
N N N N N N
Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TFR
TPO
TPU
TBO
8
7
6
5
TFK
4
3
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
83
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.48 HWariant hydrauliczny 48
TFK
R
PFK
KOCIOŁ
DODATK.
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TPU
TV
10 Opis funkcji (str. 22)
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
11 Opcje (str. 30)
11.2 Bufor zewnętrzny
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PFK
1
L
N N N N N N
Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TPU
8
7
6
5
TFK
4
3
2
eBUS
-
84
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.49 Wariant hydrauliczny 49
TPO
R
TFK
PFK
TRH
KOCIOŁ
DODATK.
TPU
A
AB
B
UHR
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
TV
AB - B = otwarte bezprądowo
- - - - - = istniejąca instalacja (obcy regulator)
10 Opis funkcji (str. 22)
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.14.1 Minimalna temperatura kotła dodatkowego
10.14.2 Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego
podwyższenia powrotu
10.14.3 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym
podwyższeniem powrotu
10.14.4 Zwolnienie pompy PFK ze względu na wzrost
temperatury na czujniku TFK
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
UHR
2
PFK
1
L
N N N N N N
Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
8
7
6
5
TFK
4
3
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
85
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.50 Wariant hydrauliczny 50
TKO
TKO2
R
T
T
R
PS
Ps2
TBO
TPO
PPS
TRH
R
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
TBU
TPU
A
AB
B
UBP
10 Opis funkcji (str. 22)
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
PPS UHR
3
2
1
L
N N N N N N
PS2 PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
TKO2
4
3
TKO
2
eBUS
-
86
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.51 Wariant hydrauliczny 51
TKO
R
T
TPO
TBO
PPS
THR
R
TPU
PKS
AB
B
A
PKP
UHR
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.11 Podwyższenie powrotu ogrzewania
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
PPS UHR
2
1
L
N N N N N N
PKP PKS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
TRH
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
4
3
TKO
2
eBUS
-
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
1
+
87
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
TBU
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
15.3.52 Wariant hydrauliczny 52
TKO
Filtr
AB
A
R
B
TSB
T
R
PS
TKR
AB - B = otwarte bezprądowo
T
VIG
TPO
TBO
PPS
AB
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
B
A
R
TPU
TBU
UBP
11 Opcje (str. 30)
11.3 Ochrona przed przegrzaniem
11.4 Nadajnik impulsów objętości
10 Opis funkcji (str. 22)
10.1 Minimalna temperatura kolektora
10.2 Ładowanie solarne bez czujnika powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.3 Ładowanie solarne z czujnikiem powrotu na
zasobniku, buforze lub basenie
10.6 Kaskada odbiorników (zasobnik, bufor, basen)
10.10 Funkcja ładowania zwrotnego
10.13 Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu
X1 wyjściowa listwa zaciskowa
5
PS 5511 SZ
4
3
2
PPS UBS UBP
1
L
N N N N N N
PS Ph
N
PE
X2 listwa zaciskowa czujników
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
PS 5511 SZ
VIG
TKR
TPO
TPU
TBO
8
7
TBU
6
5
TSB
4
3
TKO
2
eBUS
-
88
1
+
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
16
Wymiary i wskazówki przy montażu
16.1
Wymiary
9.8
10
.6
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
127.5
47.6
3
Ø
180.5
200.0
16.2
Wskazówki przy montażu
1.
Należy wywiercić trzy otwory w celu umocowania regulatora (można do
tego wykorzystać szablon umieszczony na ostatniej stronie instrukcji
obsługi).
Górną śrubę należy wkręcić tak, aby możliwe było jeszcze zawieszenie
regulatora.
Zdemontować pokrywę skrzynki z zaciskami (wykręcić śruby
umieszczone na pokrywie).
Mocno wkręcić dwie dolne śruby do zamocowania.
2.
3.
4.
Teraz można podłączyć regulator do instalacji elektrycznej.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
89
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
17
Dane techniczne
Napięcie roboczeg
230 VAC ±10 %, 50-60 Hz
Pobór mocy
7 VA
Obwód pomiarowy napięcia
12 V, izolacja ochronna 4 KV
Tremperatura otoczenia
Długość przewodu czujnika, przekrój
max. 100 m, 0,75 mm2
eBUS
• Przewód magistrali, dł., przekrój
• Obciążenie
2-przewodowy, skręcony, max. 50 m, min. 0,5 mm2
15 mA
Wyjścia załączające
• Wyjścia elektroniczne (1,2)
• Wyjścia mechaniczne (3,4,5)
250 VAC, 1 A, 50 Hz
250 VAC, 6 (2)A, 50 Hz
Badania
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
0 °C......50 °C
Regulator posiada zgodność
dyrektywami:
z następujacymi
• 73/23/EWG „Dyrektywa dotyczące niskiego napięcia”
• 89/336/EWG „Dyrektywa EMV” włącznie
ze zmianami do
93/68/EWG
Klasa ochrony
II
EN 60730
Rodzaj ochrony
IP 40
EN 60529
EMV
EN 50082-1
EMV-Emisja
EN 50081-1
Bezpiecznik
90
6,3A, 5x20mm
(zabezpieczenie wyjść 1 do 5)
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
18
Nastawy z hasłem 2
Podając hasło 2 możliwa jest obsługa wszystkich poniższych nastawników. Są
one przeznaczone tylko dla instalatora.
1
Hydraulik
Variante
8
13
2
Kollekt
Temp.
Minimum
8 20.0°C3
3
PS
Drehzahl
Minimum
8
30%3
4
5
6
Ustawienia
fabryczne
Start
Drehzahl
PS
8
100 %3
Solare
Leistung
Kollekt.
8
3.6kW3
Kollekt 2
Temp.
Minimum
8
20.0°C3
Zakres
ustawień
PL
Hydraulika
1
Wariant
8
0 - 52
13
20,0 °C
Kolektor
temp.
minimum
8 20.0°C3
30 %
PS
obroty
minimum
8
30%3
100 %
Start
obroty
PS
8
100 %3
3,6 kW
Moc
solarna
kolektor
8
3.6kW3
20,0 °C
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Kolektor 2
temp.
minimum
8
20.0°C3
0,0 - 70,0 °C
10 - 100 %
10 - 100 %
0,1 - 99,9 kW
0,0 - 70,0 °C
Funkcja
Tutaj wprowadzamy
odpowiedni wariant
hydrauliczny zgodnie ze
schematami od strony 31
Minimalna temperatura kolektora, przy
której ładowanie solarne jest zwolnione /
zablokowane.
Histereza wył. = -5K
przykład: 20ºC zwolnienie
15ºC blokada
Nastawienie minimalnej
prędkości obrotowej dla pompy
solarnej 1.
Tutaj możemy zadecydować z jaką
prędkością obrotową zostaną
uruchomione pompy solarne
PS/PS2. Jeżeli wartość ta jest
mniejsza niż prędkość obrotowa PS
minimum, to pompy zostaną
uruchomione z minimalną
prędkością obrotową.
Wprowadzenie zainstalowanej
wydajności solarnej. Dla obliczenia
wartości patrz „13.1 Obliczenie
mocy solarnej”, str. 34 to podmenu
nie pokazuje się, jeżeli opcja
nadajnik impulsów objętości jest
aktywna.
Minimalna temperatura kolektora, przy
której ładowanie solarne jest
zwolnione/zablokowane.
Histereza wył. = -5K; np.
przykład: 20ºC zwolnienie,
15ºC blokada
91
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
Nr. Nastawa
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Nr. Nastawa
7
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
8
9
PS2
Drehzahl
Minimum
8
30%3
Solare
Leistung
Kollekt 2
8 3.6kW3
Durchflussz.
8
Ustawienia
fabryczne
30 %
3,6 kW
1,0 L/I
PS2
obroty
minimum
8
30%3
Moc
solarna
kolektor 2
8 3.6kW3
Licznik
przepływu
8
Zakres
ustawień
10 - 100 %
0,0 - 99,9 kW
0,0 - 10L/I
Funkcja
Nastawienie minimalnej
prędkości obrotowej dla pompy
solarnej 2.
Wprowadzenie zainstalowanej
wydajności solarnej. Dla obliczenia
wartości patrz „13.1 Obliczenie
mocy solarnej”, str. 34 to podmenu
nie pokazuje się, jeżeli opcja
nadajnik impulsów objętości jest
aktywna.
Tutaj wprowadzana jest ilość
impulsów licznika przepływu
(opcja).
1,0 L/I3
1,0 L/I3
Wärme10 kapazit.
3,8
kJ/lK
8 3,8 kJ/IK3
Über11 höhung
Ein
8
15.0K3
Über12 höhung
Aus
8
5.0K3
Speicher
13 Temp.
Sollwert
8 60.0°C3
92
PL
15,0 K
5,0 K
60,0 °C
Pojemność
cieplna
0,01 - 10kJ/IK
8 3,8 kJ/IK3
Przewyższenie
Wł.
8
15.0K3
Przewyższenie
Wył.
8
5.0K3
Zasobnik
temp.
wartość zad.
8 60.0°C3
0,0 - 40,0 K
0,0 - 40,0 K
0,0 - 70,0 °C
Tutaj zostaje wprowadzona
pojemność cieplna nośnika
ciepła w celu pomiaru ciepła
(opcja).
Przewyższenie od kolektora do
zbiornika buforowego, przy
którym pompa solarna zostaje
zwolniona.
Przewyższenie od kolektora do
zbiornika buforowego, przy
którym pompa solarna zostaje
wyłączona.
Wprowadzona temperatura
zadana dla zasobnika wody
ciepłej.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Speicher
14 Temp
Maximum
8 90.0°C3
Legionel.
15 Temp.
Sollwert
8 0.0°C3
Über16 höhung 2
Ein
8
15.0K3
Über17 höhung 2
Aus
8
5.0K3
Puffer
18 Temp.
Sollwert
8 70.0°C3
Puffer
19 Temp.
Maximum
8 90.0°C3
Über20 höhung 3
Ein
8
7.0K3
Über21 höhung 3
Aus
8
4.0K3
Ustawienia
fabryczne
90,0 °C
0,0 °C
15,0 K
5,0 K
70,0 °C
90,0 °C
7,0 K
4,0 K
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
PL
Zasobnik
temp.
maksimum
8 90.0°C3
Legionella
temp.
wartość zad.
8 0.0°C3
Przewyższenie 2
Wł.
8
15.0K3
Przewyższenie 2
Wył.
8
5.0K3
Bufor
temp.
wartość zad.
8 70.0°C3
Bufor
temp.
maksimum
8 90.0°C3
Przewyższenie 3
Wł.
8
7.0K3
Przewyższenie 3
Wył.
8
4.0K3
Zakres
ustawień
20,0 - 90,0 °C
0,0 - 70,0 °C
0,0 - 40,0 K
0,0 - 40,0 K
Funkcja
Maksymalna temperatura
zasobnika, do której możliwe
jest podgrzanie z
wykorzystaniem energii
solarnej.
Jeżeli raz na 24 godz. nie zostanie
osiągnięta temperatura zabijająca
legoinellę, to uruchamia się funkcja
antybakteryjna. W pozycji 0 funkcja
jest nieaktywna.
Przewyższenie od kolektora do
zbiornika buforowego, przy
którym pompa solarna zostaje
zwolniona.
Przewyższenie od kolektora do
zbiornika buforowego, przy
którym pompa solarna zostaje
wyłączona.
Wartość zadana temperatury
zbiornika buforowego.
0,0 - 70,0 °C
20,0 - 90,0 °C
Maksymalna temperatura
bufora, do której następuje
ładowanie energią słoneczną.
0,0 - 40,0 K
Przewyższenie od kolektora do
basenu, przy którym pompa
solarna zostaje zwolniona.
0,0 - 40,0 K
Przewyższenie od kolektora do
basenu, przy którym pompa
solarna zostaje wyłączona.
93
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
Nr. Nastawa
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Nr. Nastawa
Schwimmb
22 Temp.
Sollwert
8 30.0°C3
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
Vorrang
23 Solare
Ladung
8
03
Rücklauf
24 Diff.
Ein
8
15.0K3
Rücklauf
25 Diff.
Aus
8
2.0K3
Rücklauf
26 Temp.
Maximum
8 45.0°C3
Zusatzk.
Temp.
27
Minimum
8 50.0°C3
Zusatzk.
Temp.
28 Steigung
8 1.0K/m3
94
Ustawienia
fabryczne
PL
Zakres
ustawień
Funkcja
Temperatura zadana basenu.
30,0 °C
0
5,0 K
2,0 K
45,0 °C
50,0 °C
1,0 K/
min.
Basen
temp.
wartość zad.
8 30.0°C3
Priorytet
solarny
ładowanie
8
03
Powrót
różnica
Wł.
8
15.0K3
Powrót
różnica
Wył.
8
2.0K3
Powrót
temp.
maksimum
8 45.0°C3
Kocioł dod.
temp.
minimum
8 50.0°C3
Kocioł dod.
temp.
wzrost
8 1.0K/m3
0,0 - 40,0 °C
„10.6.3 Kolejność ładowania
odbiorników”, str. 28
0-3
0,0 - 40,0 K
0,0 - 40,0 K
40,0 - 100,0 °C
20,0 - 85,0 °C
0,0 - 40,0 K/min.
Różnica między buforem dół
TPU a czujnikiem powrotu
ogrzewania TRH, przy której
następuje przełączenie zaworu.
Różnica między buforem dół
TPU a czujnikiem powrotu
ogrzewania TRH, przy której
następuje przełączenie zwrotne
zaworu.
Wartość zadana temperatury
maksymalnej przewyższenia
powrotu na czujniku TRH.
Zadana temperatura minimalna
kotła dodatkowego. Poniżej tej
temperatury pompa PFK jest
zablokowana.
Jeżeli w kotle dodatkowym
wzrost temperatury w
Kelwinach na minutę
przekroczy nastawioną
wielkość, włącza się pompa
PFK. W pozycji 0 funkcja jest
nieaktywna.
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
Zusatzk.
29 Diff.
Ein
8
15.0K3
Zusatzk.
30 Diff
Aus
8
5.0K3
PFK
31 Drehzahl
Minimum
8
30%3
Dok. Nr. 107369 37/2001
Ustawienia
fabryczne
15,0 K
5,0 K
30 %
PL
Kocioł dod.
różnica
Wł.
8
15.0K3
Kocioł dod.
różnica
Wył.
8
5.0K3
PFK
obroty
minimum
8
30%3
Zakres
ustawień
0,0 - 40,0 K
0,0 - 40,0 K
10 - 100 %
Funkcja
Różnica między kotłem
dodatkowym a buforem, przy
której zostaje zwolniona pompa
kotła dodatkowego.
Różnica między kotłem
dodatkowym a buforem, przy
której zostaje wyłączona
pompa kotła dodatkowego.
Ustawienie minimalnej
prędkości obrotowej pompy
kotła dodatkowego.
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
Nr. Nastawa
95
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
tylko
dlaFachpersonal
instalarorów
nur für
19
BS
BS2
BW
eBUS
Istwer
KW
M
MR
N
PE
PFK
Ph
PKP
PKS
PPS
PS
PS2
PSm
PSZ
PWS
PWT
PWW
Q
R
Σ
Sollwert
T
TBO
TBU
TBY
TFK
TFR
TKO
TKR
TKV
TKW
96
Objaśnienia pojęć i skrótów
czas pracy PS
czas pracy PS2
przełącznik wyboru trybu pracy
dwużyłowa magistrala dla potrzeb techniki grzewczej
wartość mierzona (temperatura)
zimna woda
napęd nastawy
mieszalnik powrót
przewodnik neutralny
uziemienie (power earth)
pompa kotła dodatkowego
faza 230 V
pompa kolektor bufor
pompa kolektor zasobnik
pompa bufor zasobnik
pompa solarna
pompa solarna 2
średnia wydajność pompy
pompa cyrkulacyjna zasobnika
pompa wymiennik ciepła zasobnik
płytowy wymiennik ciepła
pompa wody ciepłej
aktualna wydajność
zawór zwrotny
wydajność dodatnia
wartość temperatury wprowadzona (zadana) przez
użytkownika końcowego, instalatora lub regulator,
jaką chce osiągnąć regulator
zawór ilości przepływu (np.Taco-Setter) w schematach
hydraulicznych
temperatura/czujnik ciepłej wody góra
temperatura/czujnik ciepłej wody dół
temperatura/czujnik obejścia
temperatura/czujnik kotła (kocioł dodatkowy)
temperatura/czujnik powrotu (kocioł dodatkowy)
temperatura/czujnik kolektora
temperatura/czujnik powrotu kolektora
temperatura/czujnik dopływu kolektora
temperatura/czujnik wody zimnej
Dok. Nr. 107369 37/2001
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
temperatura/czujnik bufora góra
temperatura/czujnik bufora dół
obieg grzewczy temperatura powrotu/czujnik
temperatura/czujnik basenu
czujnik promieniowania (czujnik ciepła)
zawór termiczny
PWT płytowy wymiennik ciepła temperatura/czujnik
temperatura/czujnik wody ciepłej
zawór zasobnik bufor
zawór/pompa basen
zawór obejścia (Bypass)
zawór podwyższenie powrotu ogrzewanie
nadajnik impulsów objętości
ciepła woda
tylko
dlaFachpersonal
instalatorów
nur für
TPO
TPU
TRH
TSB
TST
TV
TWB
TWW
UBP
UBS
UBY
UHR
VIG
WW
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
97
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
21
TKO
TBU
PS
BW
Struktura obsługi
67°C
51°C
100%
AUTO
1
Betriebs
art
wählen
Temp. u.
Werte
auslesen
Einsteller
ändern
Ausgänge
testen o
übernehm
Optionen
wählen
Fehler
Anzeige
Betriebs
art
Passwort
1
Passwort
2
Passwort
1
Passwort
2
Passwort
2
ändern
eingeben
Auto
2
3
4
Funkcje opcjonalne
Wybór menu
5
6
7
8
9
10
98
D
Podmenu
Wskazówka:
Wyświetlane menu są
zależne od wariantu
hydraulicznego. Oznacza to
że nie wszystkie menu są
wyświetlane we wszystkich
wariantach hydraulicznych.
eingeben
0
eingeben
eingeben
0
0
Kollekt.
Temp.
Hydraulik
Istwert
67.0°C
Variante
Kollekt2
Temp.
Kollekt.
Temp.
Solar
Pumpe
Istwert
76.0°C
Minimum
20.0°C
PS2
Kollekt.
Vorlauf.
PS
Drehzahl
Zusatzk.
Pumpe
Istwert
58.0°C
Minimum
30%
Kollekt.
Rücklauf.
Start
Drehzahl
Ventil
Speicher
Volumen
Impuls-
Istwert
45.0°C
PS
Puffer
Zähler
Strahl.Temp.
Solare
Leistung
Istwert
89.0°C
Kollekt.
3,6kW
Kollekt.
Bypass
Kollekt2
Temp.
Istwert
42.0°C
Minimum
20.0°C
Speicher
oben
PS2
Drehzahl
Istwert
62.0°C
Minimum
30%
Speicher
unten
Solare
Leistung
Pumpe
PWT
Istwert
44.0°C
Kollekt2
3,6kW
Speicher
Aus
Speicher
PWT
Durchflussz.
Pumpe
Puffer
Istwert
38.0°C
Solar
Pumpe
eingeben
0
Speicher
extern
0
Fehler
Code
PS
1
0%
Puffer
extern
0%
0
Fehler
Code
Nein
löschen
Nein
Überhitzschutz
0%
100%
1.0L/I
Nein
Nein
Aus
Ventil
Bypass
Nein
Kollekt.
Vorlauf
Fühler
Aus
Warmwas.
Pumpe
%
Nein
Strahl.Fühler
Nein
Misch
Ventil
-100%
Speicher
Aus
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
TKO
TBU
PS
BW
1
67°C
51°C
100%
AUTO
PL
Wybór
trybu
pracy
Odczyt
temp.
i wartości
Zmiana
nastaw
Test i przejęcie
wyjść
Wybór
opcji
Wyświetlanie
błędów
Tryby
pracy
Hasło
1
Hasło
2
Hasło
1
Hasło
2
Hasło
2
wprowadzić
0
wprowadzić
0
wprowadzić
0
wprowadzić
0
wprowadzić
0
Kolektor
temp.
Hydraulika
Pompa
solarna
Zasobnik
zewn.
Kod
błędu
wartość
67.0°C
wariant
Kolektor 2
temp.
Kolektor
temp.
Pompa
Solarna
wartość
76.0°C
minimum
20.0°C
PS2
Kolektor
dopływ
PS
prędkość obr.
Kocioł dod.
pompa
wartość
58.0°C
minimum
30%
0%
Kolektor
powrót
Star
prędkość obr.
Zawór
zasobnika
Impulsy
objętości
wartość
45.0°C
PS
bufor
licznik
Promieniow.
temp.
Wydajność
solarna
wartość
89.0°C
kolektor
3,6kW
Kolektor
Bypass
Kolektor 2
temp.
wartość
42.0°C
minimum
20.0°C
Zasobnik
góra
PS2
prędkość obr.
wartość
62.0°C
minimum
30%
Zasobnik
dół
Wydajność
solarna
Pompa
PWT
wartość
44.0°C
kolektor2
3,6kW
zbiornik
Zasobnik
PWT
Przepływ
Pompa
bufor
zmiana
Auto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dok. Nr. 107369 37/2001
wartość
38.0°C
PS
1
0%
Bufor
zewn.
0%
100%
1.0L/I
Nie
Kod
błędu
Nie
skasować
Nie
Przegrzanie
ochrona
Nie
Wył.
Zawór
Bypass
0
Nie
Kolektor
dopływ
czujnik
Wył.
Ciepła woda
pompa
Wył.
Nie
Promieniow.
czujnik
Nie
Zawór
mieszający
-100%
Wył.
zasobnik
Wył.
99
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
TKO
TBU
PS
BW
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
100
67°C
51°C
100%
AUTO
Betriebs
art
wählen
D
Temp. u.
Werte
auslesen
Einsteller
ändern
Ausgänge
testen o
übernehm
Puffer
oben
Wärmekapazit.
Pumpe
Speicher
Istwert
78.0°C
Optionen
wählen
Fehler
Anzeige
Zirkul.
3,8kJ/IK
Aus
Puffer
unten
Überhöhung
Pumpe
Kollekt.
Istwert
65.0°C
Ein
Speicher
Kaltwas.
Temp.
Überhöhung
Istwert
8.0°C
Aus
Warmwas.
Temp.
Speicher
Temp.
Istwert
45.0°C
Sollwert
50.0°C
Schwimmb
Temp.
Speicher
Temp.
Heizung
Rücklauf
Istwert
22.0°C
Maximum
90.0°C
Anhebung
Aus
Zusatzk.
Temp.
Legionel
Temp.
Istwert
68.0°C
Sollwert
0.0°C
Zusatzk.
Rücklauf
Überhöhung 2
Istwert
58.0°C
Ein
Heizkr.
Rücklauf
Überhöhung 2
Istwert
58.0°C
Aus
Kollekt.
Temp.
Puffer
Temp.
Maximum
95.0°C
Sollwert
60.0°C
Leistung
aktuell
Puffer
Temp.
Kollekt.
10kW
Maximum
90.0°C
Ertrag
addiert
Überhöhung 3
Kollekt.
17kWh
Ein
15.0K
%
Pumpe
Kollekt.
Puffer
5.0K
%
Ventil
Schwimmb
Aus
15.0K
5.0K
7.0K
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
TKO
TBU
PS
BW
67°C
51°C
100%
AUTO
Wybór
trybu
pracy
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
PL
Wybór
temp.
i wartości
Zmiana
nastaw
Test i
przejęcie
wyjść
Bufor
góra
Pojemność
cieplna
Pompa
zasobnik
wartość
78.0°C
3,8kJ/IK
Wybór
opcji
Wyświetlanie
błędów
cyrkulacja
Wył.
Bufor
dół
Przewyższenie
Pompa
kolektor
wartość
65.0°C
Wł.
zbiornik
Zimna woda
temp.
Przewyższenie
Pompa
kolektor
wartość
8.0°C
Wł.
bufor
Ciepła woda
temp.
Zasobnik
temp.
wartość
45.0°C
wartość zad.
50.0°C
Basen
temp.
Zasobnik
temp.
Ogrzewanie
powrót
wartość
22.0°C
maksimum
90.0°C
podwyższenie
Wył.
Kocioł dodatk.
temp.
Legionella
temp.
wartość
68.0°C
wartość zad.
0.0°C
Kocioł dodatk.
powrót
Przewyższenie 2
wartość
58.0°C
Wł.
Obieg grzew.
powrót
Przewyższenie 2
wartość
58.0°C
Wył.
Kolektor
temp.
Bufor
temp.
maksimum
95.0°C
wartość zad.
60.0°C
Aktualna
wydajność
Bufor
temp.
kolektor
10kW
maksimum
90.0°C
Wydajność
dodana
Przewyższenie 3
kolektor
17kWh
Wł.
15.0K
%
5.0K
%
Zawór
basen
Wył.
15.0K
5.0K
7.0K
101
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
TKO
TBU
PS
BW
22
23
67°C
51°C
100%
AUTO
Betriebs
art
wählen
Temp. u.
Werte
auslesen
Einsteller
ändern
Ertrag
Kollekt.
Überhöhung 3
löschen
Nein
Aus
Mittlere
Leistung
Schwimmb
Temp.
PS
Sollwert
30.0°C
45%
24
Betriebs
Stunden
Ausgänge
testen o
übernehm
26
27
28
PS
Ladung
0
Leistung
aktuell
Rücklauf
Diff.
Kollekt2
12kW
Ein
Ertrag
addiert
Rücklauf
Diff.
Kollekt2
14kWh
Aus
Ertrag
Kollekt 2
Rücklauf
Temp.
löschen
Nein
Maximum
45.0°C
Mittlere
Leistung
Zusatzk.
Temp.
PS2
Minimum
50.0°C
Betriebs
Stunden
5,0K
2.0K
Zusatzk.
Temp.
PS2
8h
30
Volumen
strom
Steigung
1K/m
Zusatzk.
Diff.
Ein
0l/h
31
Fehler
Anzeige
Vorrang
Solare
40%
29
Optionen
wählen
4.0K
5h
25
D
15.0K
Zusatzk.
Diff.
Aus
5.0K
102
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
TKO
TBU
PS
BW
67°C
51°C
100%
AUTO
Wybór
trybu
pracy
22
23
Wybór
Temp.
i wartości
Zmiana
nastaw
Wydajność
kolektor
Przewyższenie 3
skasować
Nie
Wył.
Wydajność
średnia
Basen
temp.
PS
wartość zad.
30.0°C
45%
24
Godziny
pracy
26
27
28
PS
0
Wydajność
aktualna
Powrót
różnica
kolektor 2
12kW
Wł.
Wydajność
dodana
Powrót
różnica
kolektor 2
14kWh
Wył.
Wydajność
kolektor 2
Powrót
Temp.
skasować
Nie
maksimum
45.0°C
Wydajność
średnia
Kocioł dodatk.
temp.
PS2
minimum
50.0°C
5,0K
2.0K
Kocioł dodatk.
temp.
Godziny
pracy
PS2
wzrost
Strumień
objętości
1K/m
Kocioł dodatk.
różnica
Wł.
0l/h
31
Wyświetlanie
błędów
zasilanie
8h
30
Wybór
opcji
Priorytet
solarny
40%
29
Test
i przejęcie
wyjść
4.0K
5h
25
PL
15.0K
Kocioł dodatk.
różnica
Wył.
5.0K
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
103
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
TKO
TBU
PS
BW
32
67°C
51°C
100%
AUTO
Betriebs
art
wählen
Temp. u.
Werte
auslesen
Einsteller
ändern
D
Ausgänge
testen o
übernehm
Optionen
wählen
Fehler
Anzeige
PFK
Drehzahl
Minimum
30%
Tag/Zeit
33
Mo
34
15:00
Sprache
wählen
Deutsch
104
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
Instrukcja obsługi
Regulator solarny COSMOSOL 2EV
TKO
TBU
PS
BW
67°C
51°C
100%
AUTO
Wybór
trybu
pracy
32
Wybór
temp.
i wartości
Zmiana
nastaw
PL
Test
lub przejęcie
wyjść
Wybór
opcji
Wyświetlanie
błędów
PFK pręd.
obrotów
minimum
30%
Dzień/Czas
33
Pon. 15:00
34
Wybór
języka
Deutsch
Dok. Nr. 107369 37/2001 PL
105
Producent lub dystrybutor:
108
Tą strona może zostać użyta jako szablon do
wywiercenia otworów mocujących regulator.
109

Podobne dokumenty