Krzysztof Gutfrański Kurator, autor tekstów i niezależny badacz w

Transkrypt

Krzysztof Gutfrański Kurator, autor tekstów i niezależny badacz w
Krzysztof Gutfrański
Kurator, autor tekstów i niezależny badacz w zakresie kultury wizualnej. Absolwent Historii Sztuki na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i studiów kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związany z
instytucjami publicznymi, takimi jak Zachęta czy Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu (gdzie
prowadził innowacyjny program Pokoju z Kuchnią), jak także z NGO, jak Fundacja Bęc Zmiana,
Piktogram/BLA czy Instytut Sztuki Wyspa/Fundacja Alternativa, dla których prowadził rozmaite
projekty badawcze i wydawnicze. Od kilku lat pracuje jako freelancer, koncentrując się na relacjach
pomiędzy transformacjami gospodarczymi a rozwojem branży kulturalnej w Brazylii, Indiach oraz
Europie Centralnej.

Podobne dokumenty