Niemiecki przemysł lotniczy

Transkrypt

Niemiecki przemysł lotniczy
Niemiecki przemysł lotniczy
2015-12-27 15:46:59
2
Przemysł lotniczy jest jedną z kluczowych, z punktu widzenia innowacyjności, gałęzią przemysłu Republiki
Federalnej Niemiec. Zaliczają się do niego zakłady produkujące statki powietrzne, zarówno cywilne jak i
wojskowe, a także poddostawcy systemów ich wyposażenia (m.in. zespołów napędowych, awioniki) oraz - w
przypadku samolotów wojskowych - uzbrojenia.
Przemysł lotniczy jest jedną z kluczowych, z punktu widzenia innowacyjności, gałęzią przemysłu Republiki
Federalnej Niemiec. Zaliczają się do niego zakłady produkujące statki powietrzne, zarówno cywilne jak i
wojskowe, a także poddostawcy systemów ich wyposażenia (m.in. zespołów napędowych, awioniki) oraz - w
przypadku samolotów wojskowych - uzbrojenia. Podczas gdy cywilny rynek samolotów komunikacyjnych podzielony jest na świecie pomiędzy 2 koncerny (Boeing i Airbus), zakłady będące poddo-stawcami są w dużej
mierze przedsiębiorstwami małymi lub średnimi.
Spis treści:
1. Wstęp
2. Sytuacja gospodarcza przemysłu lotniczego
3. Struktura przedsiębiorstw i zatrudnienia w przemyśle lotniczym
4. Problemy przemysłu lotniczego
5. Programy badawcze w dziedzinie lotnictwa cywilnego i wojskowego
6. Kierunki rozwoju niemieckiego przemysłu lotniczego
7. Związki branżowe, placówki badawcze oraz największe firmy niemieckiego przemysłu lotniczego
7.1 Związki branżowe
7.2 Placówki badawcze
7.3 Największe firmy
3

Podobne dokumenty