Opis projektu - Mapa Dotacji

Transkrypt

Opis projektu - Mapa Dotacji
Opis projektu
tytuł projektu: Innowacyjne metody druku szansą na
wzrost przewagi konkurencyjnej OBIO
Dom Produkcyjny Marcin Obiegły spółka
jawna
nazwa beneficjenta: OBIO Dom Produkcyjny Marcin Obiegły
spółka jawna
województwo: wielkopolskie
powiat: m. Poznań
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013
działanie: 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw
poddziałanie: Schemat III: Projekty inwestycyjne zakładające
nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań
technologicznych
dziedzina: brak
wartość projektu: 320 242.50 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 153 600.00 zł
ocena:
sektor: rozwój firm
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013

Podobne dokumenty