We are the bridge to your success Transport kolejowy

Transkrypt

We are the bridge to your success Transport kolejowy
ASSTRA |
We are the bridge to your success
Transport kolejowy
ASSTRA | Associated Traffic AG
ASSTRA | Associated Traffic AG
1
|1
ASSTRA | Nasza oferta
Kompleksowa obsługa transportów
kolejowych i intermodalnych.
Pełne kwotowanie frachtów kolejowych na
euro-azjatyckich trasach przewozowych.
Transport kolejowy kontenerów w oparciu o
bezpośrednie umowy z PKP, LHS, BSH, RŻD,
KZ.
Pełna obsługa celno-spedycyjna, wypełnianie
listów przewozowych kolejowych, krajowych i
międzynarodowych CIM, SMGS.
Usługi
towarzyszące
transportowi
kolejowemu tj.: usługi magazynowe –
przeładunkowe, reekspozycja, monitoring
przesyłek, usługi celne: eksport/ import.
Przepakowanie, oznaczenie towarów w
współpracy z niezależnym rzeczoznawcą
(sprawdzenie wagi, ilości, jakości).
Załadunek, przeładunek, zabezpieczenie
ładunku (przekładki między paletami, folia
ochronna itp.).
Organizacja certyfikatów fitosanitarnych i
weterynaryjnych.
ASSTRA| Associated
| AssociatedTraffic
TrafficAGAG
ASSTRA
| |2 2|
ASSTRA | Główne regiony obsługiwane przez AsstrA
Realizujemy usługi transportu kolejowego w Europie
Zachodniej i Wschodniej, krajach WNP i Azji.
Przeładunek i obsługa odbywają się na przejściach granicznych
po polskiej stronie:
Terespol PL – Brześć BY
Dorohusk (Chełm) PL – Jagodzin UA
Linia LHS, stacja Wola Baranowska
Kierunki przewozów transportem kolejowym:
Kraje Europy Zachodniej – PL
PL – PL
PL – WNP, Azja, Kaukaz
WNP, Azja, Kaukaz – PL
Kierunki przewozów transportem intermodalnym:
EU – WNP, Azja, Kaukaz
WNP, Azja, Kaukaz - EU
ASSTRA | Associated Traffic AG
| |3 3
ASSTRA | Rodzaje transportowanych ładunków
10%
Ładunki
paletyzowane
Ładunki niebezpieczne
Ładunki ciężkie i
Ładunki podlegające kontroli
ponadgabarytowe
fitosanitarnej i weterynaryjnej
Ładunki sypkie
ASSTRA | Associated Traffic AG
| |4 4
ASSTRA | Tabor kolejowy
Przewozy realizowane są:
•
•
•
•
•
Wagonami krytymi
Węglarkami
Wagonami z kontrolą temperatury
Platformami: dla przewozu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych, kontenerów
Kontenerami 20’ i 40’
* maksymalny załadunek wagonu 68 ton
ASSTRA | Associated Traffic AG
|5
ASSTRA | Dostawa ładunków z EU do krajów WNP
Dostawa ładunku transportem
samochodowym do stacji kolejowej
na granicy z Białorusią i Ukrainą.
Zapewnienie bezpieczeństwa ładunku w
wagonie (przekładki między paletami,
folia ochronna itd.).
Odprawę eksportową ładunków,
przygotowanie niezbędnych
Podstawienie wagonów kolejowych.
dokumentów (certyfikaty pochodzenia,
kolejowe listy przewozowe, SMGS
etc.)
Monitoring ładunku.
Załadunek towarów do wagonów
kolejowych o szerokości toru 1520 mm
należących do białoruskich, ukraińskich,
rosyjskich, kazachskich i innych linii
kolejowych.
ASSTRA| |Associated
AssociatedTraffic
TrafficAG
AG
ASSTRA
| |6 6
ASSTRA | Dostawa ładunków z krajów WNP
Kontrola przeładunku wagonów z szerokich torów kolejowych do polskich
wagonów.
Przygotowanie niezbędnych importowych dokumentów celnych: kolejowych
listów przewozowych CIM, samochodowych listów przewozowych etc.
ASSTRA| |Associated
AssociatedTraffic
TrafficAG
AG
ASSTRA
| |7 7
ASSTRA |
www.asstra.com
ASSTRA | Associated Traffic AG
|8

Podobne dokumenty

We are the bridge to your success

We are the bridge to your success | AssociatedTraffic TrafficAGAG ASSTRA

Bardziej szczegółowo

We are the bridge to your success

We are the bridge to your success We are the bridge to your success Transport lotniczy

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled • dokładne planowanie tras • stały monitoring stanu technicznego pojazdów • kierowcy doświadczeni w jeździe ekonomicznej Praca i życie bez szkody dla środowiska naturalnego:

Bardziej szczegółowo