Biura grupy AsstrA

Komentarze

Transkrypt

Biura grupy AsstrA
Międzynarodowa grupa firm
transportowo – logistycznych
Biura grupy AsstrA
Niemcy
Magdeburg
Litwa
Wilno
Polska
Warszawa
Koroszczyn
Kuźnica Białostocka
Poznań
Obrót 2007 r. – 170 mln. €
Pracownicy – ponad 700 osób
Włochy
Bergamo
Szwajcaria
Firma została załoŜona w 1993 r. w Zurychu.
Chiny
Shenzhen
Rosja
Kazachstan
Ałmaty
Białoruś
Mińsk
Brześć
Ukraina
Kijów
Odessa
Moskwa
Sankt Petersburg
Smoleńsk
Jekaterynburg
Czelabińsk
Perm
Specjalizacja firmy AsstrA
Organizacja logistyki dostaw
Przewóz dowolnych ładunków
We wszystkich kierunkach
Według złoŜonych schematów
Dostawy projektowe
Opracowywanie optymalnych rozwiązań
logistycznych
Zakres usług AsstrA
Zapewniając logistykę Państwa firmie, AsstrA realizuje:
nadzór nad łańcuchami dostaw
międzynarodowe i krajowe przewozy
ładunków
odprawę celną
kontrole i składowanie produkcji
w magazynach
konsolidacja ładunków dla wysyłki
do klientów końcowych
nadzór nad zapasami magazynowymi
dystrybucja po regionach
pomoc w certyfikacji produkcji
i przygotowywaniu dokumentów
transportowych
Jakość usług AsstrA
AsstrA przywiązuje duŜą wagę do jakości
świadczonych usług.
W 2004 r. grupa firm AsstrA otrzymała
certyfikat zgodności systemu zarządzania
jakością z wymogami Międzynarodowego
Standardu ISO 9001:2000.
MoŜliwości AsstrA jako
3PL Providera
Serwis logistyczny
MoŜliwości AsstrA
Serwis handlowy
MoŜliwości AsstrA
Consulting
Nasi wykwalifikowani specjaliści są gotowi przeprowadzić
audyt Państwa schematów logistycznych i zaproponować
sposoby ich optymalizacji, a takŜe przeanalizować
i opracować schematy logistyczne dla wejścia na rynek
Rosji, Ukrainy i inne.
AsstrA w Rosji
Biura AsstrA w Rosji:
•
•
•
•
•
•
Moskwa
Sankt Petersburg
Smoleńsk
Jekaterynburg
Czelabińsk
Perm
W Rosji grupa firm AsstrA proponuje:
pełny kompleks usług logistycznych
w zakresie organizacji Państwa dostaw
specjalizacja - dostawa dowolnych
ładunków do/z Rosji, tj. drobnicowych,
ponadgabarytowych, kontenerowych,
autotransporterami
usługi w zakresie odprawy celnej
usługi magazynowe w „Moskowskoj
oblasti”
dystrybucja ładunków po Moskwie
i moskowskoj oblasti, po całej Rosji
schematy handlowe: zakup produkcji
za granicą i sprzedaŜ firmie w Rosji
za ruble
Grupa firm AsstrA została uznana za najlepsza firmę
transportowo -spedycyjną w swojej grupie i jedną
z wiodących operatorów logistycznych według rezultatów
w rankingu ”Logistyczny operator Rosji” za rok 2005
i 2006.
AsstrA na Ukrainie
Biura AsstrA na Ukrainie:
•
•
•
Kijów
Odessa
(filia firmy „AsstrA Ukraina” mieści się
bezpośrednio przy porcie Odessa)
Borispol
(międzynarodowe lotnisko Ukrainy)
Kompleksowy zakres usług w zakresie
składowania
i przygotowywania ładunków
w magazynach w Kijowie i kijowskoj
oblasti, a następnie dystrybucja po
całej Ukrainie:
dostawa dowolnych partii ładunków
wszystkim rodzajami transportu w Ukrainie
odprawa celna
składowanie ładunków w magazynach
i otwartych placach w Kijowie i „Kijewskoj
oblasti”
moŜliwość przeładunku towarów o wadze
do 10 t.
magazynowa obróbka ładunków
kompletacja, z zachowaniem warunków
FIFO, LIFO
sortowanie, pakowanie i znakowanie
dostawa do magazynu dowolnych partii
ładunków od 20 kg do 20 t. na terenie
Kijowa i całej Ukrainy.
AsstrA na Białorusi
Biura AsstrA na Białorusi:
•
•
•
Mińsk
Brześć
Fonipol (agencja celna)
W Białorusi na przestrzeni 13 lat AsstrA
współpracuje z wieloma znanymi
firmami, świadcząc pełny kompleks
usług logistycznych:
dostawa wszystkich rodzajów ładunków,
w tym takŜe płynnych, sypkich,
ponadgabarytowych
dostawa samochodów autotransporterami
i transportem kolejowym
opracowywanie schematów logistycznych
wsparcie w zakresie certyfikacji produkcji
i przygotowaniu dokumentów
transportowych
dystrybucja po regionach
usługi w zakresie odprawy celnej
AsstrA w Polsce
Biura AsstrA Polska :
•
•
•
•
Warszawa
Poznań
Kuźnica Białostocka (agencja celna)
Koroszczyn (agencja celna)
W Polsce AsstrA pracuje z sukcesami od
2001 r. i obecnie sieć biur Asstra
Polska Sp. z o.o. oferuje:
rozwiązania logistyczne w zakresie
dostawy ładunków „od drzwi do drzwi”
przewozy samochodowe, lotnicze,
kolejowe, kontenerowe i kombinowane
konsolidację ładunków w magazynach
w Europie
przewozy ładunków cięŜkich
i ponadgabarytowych, w tym takŜe
własnym transportem
odprawę celną, w tym takŜe we własnych
agencjach celnych
ubezpieczanie ładunków na warunkach
„od wszelkiego ryzyka”
logistykę projektową
Agencje celne AsstrA Polska Sp. z o.o. pracują na granicy
Polski i Białorusi – w Koroszczynie i Kuźnicy Białostockiej
24 godziny na dobę, wyłączając weekendy i dni
świąteczne. Pracownicy agencji świadczą wszystkie
rodzaje usług w zakresie odprawy celnej ładunków
importowych, eksportowych i tranzytowych.
AsstrA w krajach nadbałtyckich
Biura AsstrA na Litwie:
•
Wilno
pełen kompleks usług logistycznych
w zakresie realizacji Państwa ładunków
dostawa ładunków kompletnych
i drobnicowych
usługi w zakresie odprawy celnej
AsstrA w Kazachstanie
Biuro AsstrA w Kazachstanie:
•
Ałmaty
TOO „AsstrA Ałmaty” – firma – córka
międzynarodowej grupy transportowo –
logistycznej AsstrA.
W Kazachstanie „AsstrA Ałmaty” oferuje
pełen kompleks usług logistycznych
w zakresie realizacji Państwa dostaw.
Specjalizacja biura – dostawa dowolnych
ładunków do/z Kazachstanu, w tym takŜe
drobnicowych, ponadgabarytowych
i kontenerowych. Firma „AsstrA Ałmaty”
realizuje przewozy wszystkimi rodzajami
transportu, czuwając nad procesem
dostawy „od drzwi do drzwi”.
Nasze zalety
Pełny kompleks usług – wygoda współpracy
z jedną firmą
Indywidualne podejście do kaŜdego klienta –
opracowywanie optymalnych schematów
odnośnie dostaw i płatności
Własna infrastruktura – niezawodność takŜe
w trudnych okresach
Obecność w 10 krajach – wygoda kontaktu
w języku ojczystym i współpracy z biurem
najbardziej odpowiadającym klientowi
Wysokie gwarancje finansowe – pewność
rekompensaty strat w przypadku ich powstania
Elastyczna polityka cenowa – rabaty przy stałej
współpracy z AsstrA
Niezawodność, potwierdzona
rekomendacjami wiodących światowych firm
– liderzy wybierają AsstrA
Zgodność z międzynarodowymi standardami
pracy – gwarancją jakości
Organizacje międzynarodowe
AsstrA jest członkiem :
FIATA (Międzynarodowa Federacja Zrzeszenia
Spedytorów)
szwajcarskiego Zrzeszenia Spedytorów
SPEDLOGSWISS
białoruskiego, ukraińskiego, polskiego
Zrzeszenia Spedytorów
rosyjskiego (ASMAP), polskiego (ZMRD),
białoruskiego (BAMAP) Zrzeszenia
Międzynarodowych Przewoźników
Nasze doświadczenie: produkty
spoŜywcze
Nasze doświadczenie:
budownictwo, meble
Nasze doświadczenie:
sprzęt AGD
Nasze doświadczenie: chemia
Nasze doświadczenie: kosmetyki
Nasze doświadczenie:
przemysł samochodowy
Nasze doświadczenie:
sprzęt inwestycyjny
Dane kontaktowe
AsstrA Polska:
•
•
•
•
Biuro w Warszawie
Tel.: +48 22 592 95 00
Fax: +48 22 592 95 55
e-mail: [email protected]
www.asstra.pl
Zapraszamy do współpracy!

Podobne dokumenty

Untitled

Untitled Oddziały AsstrA Niemcy

Bardziej szczegółowo