Katarzyna Rutkowska PSYCHOLOGIA SPORTU I BIZNESU

Transkrypt

Katarzyna Rutkowska PSYCHOLOGIA SPORTU I BIZNESU
Katarzyna Rutkowska
PSYCHOLOGIA SPORTU I BIZNESU
- 2 W 1 NA RZECZ SUKCESU I MISTRZOSTWA
Walka w sporcie trwa cały czas. Na boiskach, pływalniach, stadionach, matach
i strzelnicach. Jednak nie tylko. „Walka” odbywa się również poza arenami. Trwa
wyścig po rekordy. Przewaga fizyczna, fizjologiczna czy techniczna to często za mało,
aby zwyciężyć. Kiedy na starcie szanse są pozornie wyrównane wygrywa zawodnik
lepiej przygotowany mentalnie. Wskazane jest zatem, aby trening psychologiczny stał
się wzmocnieniem - legalnym dopingiem. Dla wielu zawodników i trenerów
świadomych określonych potrzeb psychologicznych standardem staje się racjonalna
współpraca z psychologiem sportu. Psychologia sportu cieszy się zatem coraz
większym zainteresowaniem. Psychologowie natomiast coraz częściej zapraszani są
(w roli długofalowego partnera) do sztabów szkoleniowych pracujących nad
osiągnięciem prawdziwego mistrzostwa sportowego. Tak rozumiane mistrzostwo
zakłada bowiem nie tylko epizodyczne, przypadkowe osiągnięcie sukcesu, mówiąc
kolokwialnie „zrobienie wyniku”. Jest to raczej nieustanny rozwój, dążenie do formy,
która zakłada realizację wykonania danego zadania na najwyższym, optymalnym dla
zawodnika poziomie. Jest to jednocześnie realizacja pasji, dająca poczucie
samorealizacji. Od prawdziwego mistrza oczekiwać zatem można powtarzalności,
regularności „swojego” wyniku w ramach typowego dla danej dyscypliny okresu
startowego.
Mistrz musi być „mistrzem holistycznym” – doskonale funkcjonować w każdej
ze sfer typowych człowiekowi: fizycznej, społecznej, psychicznej i duchowej, a takie
całościowe mistrzostwo prezentować względnie stale. W przypadku zachwiania takiej
formy – powinien doskonale umieć radzić sobie z ewentualnymi porażkami. Warto
przy tym wspomnieć, że paradoksalnie również sytuacje sukcesu mogą być
obciążeniem, z którym wiążą się zagrożenia dla wyniku. I tu jednak mistrz wykazuje
doskonałe kompetencje. Mistrzowsko radzi sobie w różnych, także tych
nieprzewidzianych, okolicznościach.
Wydaje się, że powyższy opis sportowych realiów można odnieść do każdej
innej działalności człowieka, w której liczy się perfekcyjne wykonanie. Tak w sporcie,
jak i każdej innej dziedzinie życia racjonalne mistrzostwo jest pożądane. Doskonałym
przykładem może być biznes. Wymagające środowisko, specyficzne relacje
interpersonalne, wymóg pełnej mobilizacji, bezbłędnego realizowania planu, często
towarzysząca temu presja czasu, oczekiwań ze strony innych, praca w pełnej
ekspozycji społecznej i szereg innych obciążeń. W tym kontekście porównanie
funkcjonowania w biznesie i w sporcie wskazuje na szereg analogii. Coraz częściej
świat biznesu korzysta z psychologii sportu. Znanych jest wiele przypadków, kiedy do
psychologa sportu zgłaszają się aktorzy, piosenkarze, menedżerowie, a więc
reprezentanci zawodów pozornie tylko niezwiązanych ze sportem. Szukają na tym
gruncie sprawdzonych już, choć nowych dla siebie, metod radzenia sobie ze stresem,
wyznaczania celów, budowania zespołu, rozwijania takich kompetencji, które
gwarantują sukces – tak zawodowy, jak i osobisty. Często właśnie je tu znajdują i z
powodzeniem realizują w formie gotowej lub po zaadaptowaniu na własny użytek.
Własne doświadczenie i poszukiwania prowadzone równolegle – tak na gruncie
psychologii sportu, jak i psychologii biznesu – pozwalają mi na stwierdzenie, że te
dwie dziedziny są sobie wyjątkowo bliskie. Charakterystyka nowych czasów zmusza,
ale i inspiruje ich do wychodzenia poza znane schematy. Warto zatem zrzec się
izolowania i okopywania w jednym obszarze. Warto na drodze dochodzenia do
takiego życiowego mistrzostwa (zawodowego i osobistego) sięgać do „nowego”. Dziś
biznes z powodzeniem może na swój użytek wykorzystać psychologię sportu.
Również osoby zaangażowane w działalność sportową mogą wiele skorzystać sięgając
się do psychologii biznesu. Umiejętne wykorzystanie wiedzy, połączenie dwóch
obszarów psychologii, zawsze (!) realizowane w atmosferze humanizmu i z
uwzględnieniem uniwersalnych dla człowieka wartości, sprawi, że droga do
mentalnego mistrzostwa stanie się prostsza i krótsza. Wówczas osiągniecie sukcesu
będzie tylko formalnością – budującym znakiem osiągnięcia tej najwyższej dla siebie
formy.