V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas – Przestrzeń

Transkrypt

V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas – Przestrzeń
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5
14–16 kwietnia 2016
V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń
www.interdyscyplinaria.pl
14 kwietnia (czwartek)
Sesja przedpołudniowa 10.00–13.00
Aula Muzyczna (Sala 116)
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
Sztuka
1. Dr hab. Małgorzata Komorowska: Operowy amortalizm czyli Čapka i Janačka „Sprawa Makropulos”.
2. Dr Gabriela Kurylewicz: Czas w muzyce.
3. Dr Katarzyna Szymańska-Stułka: Idea przestrzeni muzycznej – ujęcie ogólne, analiza i interpretacja.
4. Dr Magdalena Szczypiorska-Mutor: „Spróbujmy udać, że znaleźliśmy sposób przedostania się tam, Kiciu”. Obraz w obrazie,
czyli o czasoprzestrzeni fotograficznych mikro-narracji Roberta Doisneau.
5. Dr Marcin Maron: Obraz filmowy jako medium odzyskiwania czasu przeszłego. „Lalka” i „Sanatorium pod Klepsydrą”
Wojciecha J. Hasa w kontekście koncepcji alegorii i obrazów dialektycznych Waltera Benjamina.
Dyskusja
Przerwa 13.00–14.00
Sesja popołudniowa 14.00–15.30
6. Dr hab. Rafał Syska: Teoria neomodernizmu w kinie światowym w kontekście pojęcia „obrazu-czasu” Gillesa Deleuze’a.
WARSZTATY RAFAŁA SYSKI
Dyskusja
Przerwa 15.30–16.00
16.00–18.00
WĘDRÓWKA Z SCHUBERTEM PRZEZ ZIMY PRZESTRZEŃ I ZIMY CZAS – rozmowy o muzyce i przy
muzyce Winterreise Franza Schuberta – z udziałem artystów Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik (fortepian) i Jasina
Rammala-Rykały (bas, student UMFC); mały koncert, prowadzenie: Małgorzata Komorowska
Rozmowa o czasie, przestrzeni i sztuce (wątki z całego dnia)
15 kwietnia (piątek)
Sesja przedpołudniowa 10.00–13.30
Aula Muzyczna (Sala 116)
Religia, teologia i biblistyka
1. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski: Biblijna koncepcja czasu i historii.
2. Prof. dr hab. Jan Zieliński: Papież Sylwester II – Abraham Bzowski – Twardowski. Czas biografii i czas legendy.
Fizyka
3. Prof. dr hab. Michał Tempczyk: Czas w Ogólnej Teorii Względności.
4. Prof. dr hab. Marek Szydłowski, ks. dr Paweł Tambor: Wyjątkowość Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina i jego
stylu myślowego.
5. Prof. dr hab. Kazimierz Napiórkowski: Kierunek czasu a struktura doświadczenia fizycznego.
6. Prof. dr hab. Wiesław Macek: Uwagi o rozumieniu czasu i przestrzeni w fizyce i filozofii.
Matematyka, informatyka
7. Dr hab. Marek Kowalski: Informatyczny wyścig z czasem.
Dyskusja
Przerwa 13.30–14.30
IMPREZA TOWARZYSZĄCA: MINI-RECITAL PIOSENKI RETRO ze słowem wiążącym
14.30 – Maciej Klociński (śpiew), Michał Burzyński (fortepian): Piosenka retro – powrót do przeszłości
Sesja popołudniowa 15.30–18.00
Tekstologia
1. Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska: Czas z ludzkiej perspektywy – jego obrazy językowe w poezji.
Filozofia
2. Dr hab. Marcin Poręba: Po co filozofowi pojęcie przestrzeni?
3. Dr Jarosław Janowski: Filozoficzne pytania o czas.
4. Mgr Adam Rosłan: Rozumienie kategorii miejsca i przestrzeni u Tomasza z Akwinu w kontekście jego teologii eucharystii.
5. Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska: Czas fenomenologiczny jako czas źródłowy. Między Bergsonem i Levinasem.
Panel dyskusyjny z udziałem referentów i słuchaczy
16 kwietnia (sobota)
Sala 223
10.00–15.00
Duchowość i literatura
1. Prof. dr hab. Zofia Zarębianka: Wymiary przestrzeni w poezji Karola Wojtyły.
2. Dr hab. Magdalena Saganiak: Osobliwości czasoprzestrzenne doświadczenia wewnętrznego – świadectwa literackie i muzyczne.
Lingwistyka
3. Dr Mateusz Kowalski: Temporalność w lingwistyce.
4. Dr hab. Anna Kozłowska: Idiolekt a czas.
Dyskusja
Przerwa
Historia i teoria literatury
5. Dr Magdalena Woźniewska-Działak: Karty księgi czasów. O wierszu „Jeszcze słowo” Cypriana Norwida.
6. Mgr Jakub Jurkowski: Przestrzeń mitu i przestrzeń literatury w „Podróżach do piekieł” Bolesława Micińskiego.
7. Mgr Łukasz Kucharczyk: Koncepcja czasu w dziele literackim według „Filozofii przypadku” Stanisława Lema.
8. Dr Dominik Sulej: Fenomenologia przestrzeni tekstu.
Dyskusja
Komitet Organizacyjny:
dr hab. Magdalena Saganiak [WNH UKSW],
dr hab. Anna Kozłowska [WNH UKSW],
dr Dominik Sulej [WNH UKSW],
dr Mateusz Werner [WNH UKSW],
mgr Łukasz Kucharczyk [WNH UKSW, sekretarz konferencji],
mgr Marzena Mroczek [WNH UKSW, moderacja strony www.interdyscyplinaria.pl].
Rada Programowa: dr hab. Janina Buczkowska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), prof.
dr hab. Bogusław Dopart (WP UJ), dr Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bernie), dr hab. Jacek Kopciński (WNH
UKSW), dr hab. Marek Kowalski (WMP UKSW), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), prof. dr hab. Anna
Lemańska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP UKSW), dr
hab. Marcin Poręba (IF UW), dr hab. Magdalena Saganiak (WNH UKSW), dr Dominik Sulej (WNH UKSW); prof. dr
hab. Marek Szydłowski (UJ), ks. dr Paweł Tambor (UJK, Kielce), dr hab. Marian Turzański (WMP UKSW); dr
Mateusz Werner (WNH UKSW), prof. dr hab. Zofia Zarębianka (WP UJ).