Kosztorys - Gnieźnieńska

Transkrypt

Kosztorys - Gnieźnieńska
Przedmiar
Lp
Kod
1
2
1
1.1 KNR 4-01
1202-0700
BC_201504
1.2 KNR 2-02
2009-0200
BC_201504
1.3 KNR-SEK 4-01
1204-0900
BC_201504
1.4 KNR 4-01
0816-0600
BC_201504
1.5 KNNR 2
1205-0911
BC_201504
2
2.1 KNR 4-01
1202-0700
BC_201504
2.2 KNR 2-02
2009-0200
BC_201504
2.3 KNR-SEK 4-01
1204-0900
BC_201504
2.4 KNR 4-01
0816-0600
BC_201504
2.5 KNNR 2
1205-0911
BC_201504
2.6 AW
3
3.1 KNR 4-01
1202-0700
BC_201504
3.2 KNR 2-02
2009-0200
BC_201504
3.3 KNR-SEK 4-01
1204-0900
BC_201504
3.4 KNNR-W 3
1013-0100
BC_201504
Opis
Jm
3
4
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
POKÓJ
Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - skasowanie
zacieków
m2
1,000
1
Tynki wewnętrzne (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego,
wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku, o grubości - 3 mm
m2
m2
1,000
1
m2
Malowanie starych tynków wewnętrznych, z przygotowaniem powierzchni ścian i m2
stropów, farbami emul;syjnymi dwukrotnie - /Cj/
1,000
1,000
70,150
4,55*4,8+2*(4,55+4,8)*2,9-2*1,2*1,8-0,8*2,0
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów i
oczyszczenie deszczułek z rozbiórki, z posegregowaniem i powiązaniem rozebranie posadzek
4,55*4,8
Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o
ścieralności - kl. AC 3
m2
m2
70,150
m2
m2
21,840
4,55*4,8
KUCHNIA
m2
21,840
Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - skasowanie
zacieków
m2
2,5*2,15+6,0
Tynki wewnętrzne (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego,
wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku, o grubości - 3 mm
m2
m2
11,375
2,5*2,15+0,6
m2
Malowanie starych tynków wewnętrznych, z przygotowaniem powierzchni ścian i m2
stropów, farbami emul;syjnymi dwukrotnie - /Cj/
5,975
21,840
21,840
11,375
5,975
45,225
2,5*2,95+2,0*0,8+2*(2,5+2,95+2,0)*2,9-3*0,8*2,0-1,2*1,8
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów i
oczyszczenie deszczułek z rozbiórki, z posegregowaniem i powiązaniem rozebranie posadzek
2,5*2,95+2,0*0,8
Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o
ścieralności - kl. AC 3
m2
m2
45,225
m2
m2
8,975
2,5*2,95+2,*0,8
Demontaz/montaż mebli kuchennych
1
ŁAZIENKA
m2
kpl.
kpl.
8,975
Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - skasowanie
zacieków
m2
1
Tynki wewnętrzne (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego,
wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku, o grubości - 3 mm
m2
m2
1,000
1
m2
Malowanie starych tynków wewnętrznych, z przygotowaniem powierzchni ścian i m2
stropów, farbami emul;syjnymi dwukrotnie - /Cj/
1,000
8,975
8,975
1,000
1,000
1,000
1,000
15,365
1,9*1,55+2*(1,9+1,55)*2,9-3,45*2,2
Zabezpieczenie podłóg - folią
m2
m2
15,365
1,9*1,55
m2
2,945
3
2,945
SeKo Prix 10.2.1.64

Podobne dokumenty