pobierz - 82-200 Nowy Malbork

Transkrypt

pobierz - 82-200 Nowy Malbork
AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA
grudzień 2013
w numerze:
Drodzy Mieszkańcy Malborka,
Oddajemy do Waszych rąk kolejną papierową wersję Codziennej Gazety Internetowej 82-200.pl.
Sylwester 2013
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze przedsięwzięcia, które zrealizowano w ciągu trzech lat
obecnej kadencji burmistrza Andrzeja Rychłowskiego i Rady Miasta Malborka, a także opisać projekty
i wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju naszego miasta. Codziennie umieszczamy te informacje
na stronie www.82-200.pl, jednak tym z Państwa, którzy nieregularnie korzystają z Internetu, staramy
się w formie papierowej, przynajmniej raz w roku, przedstawiać zrealizowane inwestycje, przybliżać
plany i informować o istotnych dla mieszkańców Malborka zagadnieniach za pomocą bezpłatnego
Informatora Miejskiego. Mamy nadzieję, że to wydanie Informatora odkryje wiele nowych, ciekawych
kwestii, które Państwa interesują.
Z najlepszymi życzeniami świątecznymi,
Redakcja 82-200.pl
Kolejna debata
z burmistrzem
na początku stycznia
Budowa drugiej nitki mostu na rzece Nogat wraz przebudową układu drogowego od strony dzielnicy Kałdowo i pl. Słowiańskiego oczekuje już tylko na akceptację i podpis ministra, zabezpieczający środki budżetowe na realizację przedsięwzięcia.
czytaj więcej na stronie 3
Foto: Szymon Sułkowski
Druga nitka mostu gotowa do realizacji
Burmistrz Miasta Malborka, Andrzej Rychłowski,
w październiku i listopadzie 2013 r. spotkał się z mieszkańcami Malborka, aby porozmawiać o inwestycjach zaplanowanych w budżecie miasta na przyszły rok oraz o dostępności komunikacyjnej, w tym o szansach na budowę drugiej
nitki mostu i obwodnicy.
Kolejne spotkanie odbędzie się w środę 8 stycznia
2014 r. o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta
Malborka.
Tematem debaty będzie budżet miasta na 2014 r.
w kontekście inwestycji i działań skierowanych na kulturę,
oświatę i sport.
A przed nami kolejne zmiany…
Pociągi Pendolino
będą zatrzymywać się
w Malborku
www.82-200.pl
www.82-200.pl
Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa - Gdynia
Dobiegają końca prace związane z modernizacją linii
kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa–Gdynia
– obszar LCS Iława i LCS Malbork. Jak zapewniają inwestorzy, prace związane z tym największym projektem
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończą się w 2014 r.,
a pociągi po nowych torach pojadą z prędkością nawet
do 160 km/h. Poprawione zostanie również bezpieczeństwo pieszych i kierowców, którzy skorzystają
z bezpiecznych skrzyżowań torów z drogami.
Foto: eicpremium.intercity.pl
Dzięki modernizacji linii kolejowej E 65 oraz
wprowadzeniu do taboru nowych pociągów kategorii Express Intercity Premium (EIC Premium), które
obsługiwane będą składami Pendolino, znacznemu
skróceniu ulegnie czas podróży, między innymi
z Malborka do Warszawy.
W tej sprawie Burmistrz Miasta Malborka zwrócił
się do PKP Intercity SA o uwzględnienie naszego miasta
przy opracowywaniu połączeń pociągów EIC Premium.
Otrzymaliśmy w tej sprawie informację pisemną, iż
„podczas opracowywania połączeń dla pociągu kategorii
ICE Premium, który został przeznaczony do realizacji dalekobieżnych kolejowych przewozów pasażerskich
na linii E 65, postój na stacji Malbork, na szlaku Warszawa-Gdynia-Warszawa, planowany był od samego początku.
Malbork, który liczy 40 tysięcy mieszkańców i jest licznie
odwiedzany przez turystów niewątpliwie potrzebuje szybkiego połączenia ze stolicą”.
Zgodnie z informacją na stronie PKP Intercity
www.eicpremium.intercity.pl trasę z Gdyni do Warszawy
nowe pociągi pokonają już w 2 godziny 40 minut.
Pociągi EIC Premium zatrzymywać będą się w Malborku również na trasie Gdynia-Kraków, Gdynia-Katowice, Gdynia-Bielsko-Biała oraz Gdynia-Gliwice.
Głównymi inwestycjami wykonanymi w Malborku są:
• budowa tunelu w ciągu ul. de Gaulle’a wraz z przebudową infrastruktury podziemnej,
• przebudowa drogi 515 od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego,
• całkowita przebudowa układu torowego związanego
z przewozami pasażerskimi na odcinku od Prabut do Szymankowa,
• przebudowa urządzeń sterowania ruchem (przystosowanej do obsługi pociągów poruszających się z prędkością
do 160 km/h) oraz przebudowa sieci trakcyjnej,
• przebudowa i wydłużenie peronów na stacji Malbork wraz
z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
• przebudowa mostu kolejowego nad rzeką Nogat wraz
z przebudową ul. Parkowej,
Zmianom ulegnie również otoczenie tej inwestycji, które stanie się nową wizytówką Malborka. Do tej pory miasto
poprawiło estetykę ul. Sierakowskich (dawna ul. Solna),
wymieniając nawierzchnię chodnika i krawężniki po
wschodniej stronie drogi. Wiosną planowane jest wylanie
dywanika asfaltowego na jezdni. Naprawiony został także
Grudzień 2013
3
Druga nitka mostu gotowa do realizacji
Po zatwierdzeniu pełnej dokumentacji przez Generalną Dyrekcję Budowy Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Gdańsk, temat mostu w Malborku trafił w lipcu
br. do Komitetu Opiniującego Projekty Inwestycyjne
przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W sierpniu Komitet pozytywnie ocenił
dokumentację i działania związane z przygotowaniem
inwestycji oraz zatwierdził projekt, oceniając go jako
gotowy do realizacji. Ostatnim kluczowym etapem jest
zagwarantowanie środków w przyszłorocznym budżecie państwa.
• budowa nowych peronów na przystanku Malbork Kałdowo.
Realizacja tych inwestycji zapewni poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wypadków, likwidację
ograniczeń prędkości, poprawę stanu środowiska i zmniejszenie śmiertelności zwierząt. Dla pasażerów najlepszy jest
z pewnością fakt, że podróż na trasie Warszawa – Gdynia
będą mogli odbyć już w 163 minuty.
Całkowity koszt modernizacji linii przebiegającej przez
Iławę i Malbork, między stacjami Montowo, a Szymankowo,
wynosi 2.226.261.754,58 zł. Projekt współfinansowany jest
również przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w wys. do 1.428.789.454,54 zł.
Nowe wejście do zamku i remont mostku
nad Kanałem Juranda
Kończy się realizacja wspólnego projektu Miasta
Malborka i Muzeum Zamkowego „Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego
w Malborku”, finansowanego w ramach RPO WO na lata
2007-2013. W ramach tego projektu miasto wybudowało widownię na Wałach von Plauena. Od przyszłego
sezonu funkcjonować będzie również nowe wejście
do warowni z nowoczesnymi kasami.
A przed nami kolejne zmiany…
Foto: archiwum UM Malborka
Grudzień 2013
Foto: archiwum UM Malborka
2
brukowy dojazd do kościoła św. Jana oraz chodnik od ul.
Sierakowskich do Starościńskiej jak również wymieniono
nawierzchnię na chodniku od zejścia ze Starego Miasta
do ul. Piastowskiej wraz z nawierzchnią otaczającą istniejący klomb. W miejsce zniszczonego fragmentu asfaltowo-betonowego wykonano placyk, na którym wiosną pojawią
się ławeczki i kosze na śmieci. Do tego czasu zaplanowano
też wykonanie klombu - skalniaka na skrzyżowaniu ul. Sierakowskich i Piastowskiej oraz wymianę starych ogrodzeń
i balustrad w tym rejonie.
Na koniec kwietnia 2014 r. wyznaczony został termin
zakończenia prac związanych z remontem mostku nad kanałem Juranda. Urząd zakończył już prace związane z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonił wykonawcę tej
inwestycji.
Burmistrz Andrzej Rychłowski mówi, że konieczność
rozpoczęcia budowy drugiej nitki mostu już w 2014 roku
jest kwestią bezsporną.
- Podczas wielogodzinnych dyskusji na spotkaniu Komitetu Opiniującego Projekty Inwestycyjne, argumentowałem
sensowność rozwiązań komunikacyjnych wokół Malborka,
podnosiłem korzyści nie tylko dla naszego miasta, ale również dla układu komunikacyjnego w całym regionie – mówi
burmistrz - Rozmowy zakończyły się pozytywną weryfikacją
projektu i przyjęciem omawianych założeń.
niezbędne było ponowne wykonanie analizy natężenia
hałasu oraz dodatkowej dokumentacji geologicznej, gdyż
zmieniły się przepisy w tym zakresie.
Miasto posiada projekt na realizację mostu wraz przebudową układu drogowego od strony Kałdowa i pl. Słowiańskiego. Podczas procedury przygotowania projektu
Konstrukcja nowobudowanej nitki zbliżona będzie do
istniejącego mostu, a długość trzypasowej jezdni wyniesie
188 m. Projekt obejmuje w sumie 1,5 km nawierzchni
Szacowany koszt budowy drugiej nitki mostu to rząd
ok. 70-80 mln zł. Połowa tych środków przeznaczona jest
na budowę nitki mostu, a druga część na wykonanie układu drogowego, który ma zapewnić płynność ruchu na tym
newralgicznym odcinku i zdecydowanie rozładować korki
przed wjazdem do miasta.
z uwzględnieniem przebudowy rozjazdów i skrzyżowań.
- Wierzę, że nasza sześcioletnia praca, od początku przygotowywania koncepcji budowy mostu, poprzez projekt aż
do rozpoczęcia jego realizacji, przyniesie oczekiwany skutek.
Dużo czasu zajęło wykonywanie niezbędnej dokumentacji,
przetargów oraz szukanie sojuszników do tego ważnego
przedsięwzięcia. Takich miast bowiem, w których konieczna
jest poprawa rozwiązań drogowych, jest w Polsce sporo i każde z miast ma własną, silną argumentację. Jeśli jednak uda
się wbić pierwszą łopatę przy budowie mostu w Malborku,
będzie to z pewnością największe osiągnięcie nas wszystkich,
malborczyków, na które czekaliśmy dziesiątki lat – dodaje
burmistrz Malborka.
Ulica Kościuszki letnią strefą bez samochodu – już w przyszłym sezonie
W ramach projektu mieszkańcy Malborka mają szansę
bezpłatnego testowania nowoczesnych rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, biorą udział w wydarzeniach promujących transport rowerowy i zdrowy tryb życia, a już niebawem będą mieli możliwość skorzystania z infrastruktury,
W opracowaniu przedstawiono propozycje rozwiązań
drogowych mających na celu poprawę płynności ruchu
w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców,
pozyskanie nowych miejsc parkingowych oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla rowerzystów. Wśród
zaproponowanych przez ekspertów rozwiązań znalazło
się m.in: wyznaczenie mini rond, wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na wybranych obszarach, realizacja tzw.
kontrpasów dla użytkowników jednośladów czy zmiana
oznakowania pionowego i poziomego ulic. Po zakończeniu
procesu konsultacji społecznych, co ma nastąpić wktrótce,
rozpocznie się realizacja zadań związanych z wprowadzeniem w życie zaproponowanych rozwiązań.
Ponadto w roku 2014 w ramach projektu przewidziano
instalację ponad 100 stojaków rowerowych w malborskich
szkołach i w sąsiedztwie instytucji publicznych, realizację
dwóch wiat rowerowych oraz instalację pętli indukcyjnych,
które będą zliczały intensywność ruchu rowerowego i samochodowego w mieście.
Liczne działania i inwestycje w tym zakresie zostały
ponownie docenione przez PTTK i Ministestwo Sportu
i Turystyki, którzy podobnie jak w roku ubiegłym, przyznali
miastu Malbork tytuł „Gminy Przyjaznej Rowerzystom”.
Oddanie w tym roku nowego parkingu na zapleczu ulicy
Kościuszki, umożliwia utworzenie właśnie takiego miejsca
o charakterze letniego targu różności.
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: archiwum PUMA
jaka powstanie w związku z wprowadzeniem zmian organizacji ruchu w strefie objętej studium komunikacyjnym, które powstało w ramach projektu w 2013 roku. Opracowanie
dotyczy obrębu ulic Dworcowej i Żelaznej oraz wybranego
obszaru miasta, ograniczonego ulicami Rodła, Mickiewicza,
Sikorskiego, de Gaullea do Kotarbińskiego.
W związku z faktem, że deptak służy głównie mieszkańcom naszego miasta, spytaliśmy malborczyków czy sezonowe ograniczenie ruchu samochodowego na ulicy Kościuszki
byłoby atrakcyjne zarówno dla nich jak i odwiedzających nas
turystów. Okazuje się, że takiego rozwiązania życzyłoby sobie wielu mieszkańców. Świadczą o tym wyniki sondy przeprowadzonej przez portal 82-200.pl, w której 88% głosów
oddano za stworzeniem letniej sezonowej strefy kupieckiej
bez samochodów. Wprowadzenie planowanych zmian jest
Foto: archiwum UM Malborka
- Podobne miejsca tworzone są w okresie letnim w wielu
miastach Polski i Europy. Powstają tam strefy śniadaniowe,
jarmarczne czy rekreacyjne. Stworzenie letniej sezonowej strefy
bez samochodów na ul. Kościuszki w Malborku to doskonała
okazja dla lokalnych przedsiębiorców, którzy będą mogli dzięki
temu prezentować i sprzedawać swoje wyroby, tworząc tym samym dodatkową atrakcję w centrum miasta - mówi burmistrz
Andrzej Rychłowski.
Urząd Miasta Malborka planuje wynajęcie zatoczek za
symboliczną złotówkę na okres 3 lat w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, czyli od początku maja do końca
sierpnia oraz wynajęcie części Placu Kazimiera Jagiellończyka
w okresie adwentowym, w zamian za zaaranżowanie w tych
miejscach odpowiednio stylizowanych stoisk i ich obsługę.
W tym celu magistrat ogłosił już konkurs na koncepcję
kompleksowego zagospodarowania ul. Kościuszki wraz
z zaprezentowaniem wizualizacji poszczególnych stoisk, przy
czym w regulaminie wykluczone zostało wystawianie nowoczesnych namiotów, parasoli lub innych elementów reklamowych, promujących produkty sieciowe, przemysłowe czy
będące w masowej sprzedaży. Preferowane będą produkty
wytwarzane przez podmioty z naszego regionu - żywność,
rękodzieło, wyroby artystyczne, itp. Dodatkowo mile widziane będą stoiska z miejscami na odpoczynek takie jak stylizowane karczmy czy punkty zabaw dla dzieci.
Serce miasta stanie się w ten sposób nie tylko prawdziwym centrum kupieckim, ale potwierdzi również swoją funkcję centrum kulturalnego z licznymi imprezami i happeningami przygotowanymi przez mieszkańców naszego miasta
oraz z udziałem zaproszonych gości.
Wizję nowej ulicy Kościuszki, przyjaznej dla dzieci i młodzieży, zaprezentowali również uczniowie szkół podstawo-
Foto: archiwum UM Malborka
Deptak na ul. Kościuszki w Malborku wraz z Placem
Kazimierza Jagiellończyka i znajdującą się na nim fontanną to jedna z wizytówek naszego miasta. Zmienione
centrum przyciąga nie tylko turystów, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy chętnie przysiadają na ławeczkach, odpoczywają przy dźwiękach grającej fontanny
lub spotykają się ze znajomymi. Od początku funkcjonowania placu z deptakiem, do urzędu miasta wpływa
wiele zapytań o możliwość stworzenia w okresie letnim
sezonowej strefy pieszej na ulicy Kościuszki, gdzie można byłoby spokojnie i swobodnie spacerować, a ulica
mogłaby być ożywiona przez sezonową sprzedaż regionalnych produktów.
Inwestycje w ramach projektu ELMOS. Malbork z tytułem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”
Projekt ELMOS to międzynarodowy projekt, którego jednym z partnerów jest miasto Malbork. Projekt
promuje korzystanie z elektrycznej mobilności w małych i średnich miastach rejonu Południowego Bałtyku.
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: Wojciech Zdunek
Foto: archiwum UM Malborka
uzasadnione także bardzo pozytywnym odbiorem pierwszych straganów, które pojawiły się w sercu miasta w ostatnich tygodniach tegorocznego lata.
wych i gimnazjalnych w ramach konkursu plastycznego pt.
„Mój wymarzony deptak”, przeprowadzonego przez malborski magistrat. Urzędnicy w ten sposób mogli dowiedzieć
się, jakie są oczekiwania najmłodszych mieszkańców Malborka i włączyć ich w planowanie zagospodarowania tego
ważnego miejsca.
Decyzja o wyborze laureatów była niezwykle trudna,
ponieważ uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko zdolnościami plastycznymi ale również pomysłowością i wyobraźnią. Jak podkreślił zastępca burmistrza Jerzy Skonieczny,
wiele z tych propozycji na pewno będzie branych pod
uwagę przy opracowaniu koncepcji nowych funkcji
na ul. Kościuszki.
Grudzień 2013
A przed nami kolejne zmiany…
Rewitalizacja murów obronnych i zagospodarowanie
bulwarów nad rzeką Nogat
www.82-200.pl
www.82-200.pl
A przed nami kolejne zmiany…
Grudzień 2013
5
Szkoła Łacińska – bogata historia i nowoczesna przyszłość
Będzie kolejna
nowoczesna przystań.
Modernizacja nabrzeża
nad Nogatem
Już w przyszłym roku w odbudowywanym obecnie
budynku Szkoły Łacińskiej rozpocznie funkcjonowanie
nowoczesne centrum edukacyjno – kulturalne. Będzie
to wyjątkowy obiekt w województwie pomorskim, zaaranżowany w klimacie nawiązującym do historii miasta, a jednocześnie nowoczesnym, łamiącym wszelkie
stereotypy centrum dla dzieci i młodzieży, zapewniającym dostęp zarówno do wiedzy i nauki, ale także rozrywki na wysokim poziomie.
dzy proponowanej w tradycyjnym systemie nauczania.
Centrum stanowi środowisko innowacyjne zarówno
pod względem organizacji przestrzennej, jak i możliwości
technologicznych. Służy całej społeczności (różnym sektorom, grupom wiekowym, etc.). Stanowi miejsce spotkań
i wymiany doświadczeń dla dzieci i dorosłych z różnych
środowisk, wypełnia istniejącą w systemach szkolnych lukę
w zakresie edukacji technologicznej, poszerzając zakres
oddziaływania na dzieci, uczniów, nauczycieli i dorosłych
poprzez wiele działań multimedialnych.
Foto: archiwum UM Malborka
4
Uzupełnieniem oferty będą:
„Tempora et Mores”
Nowa strefa nad Nogatem stanie się w najbliższej przyszłości kolejną atrakcją Malborka, potwierdzającą hasło
„Malbork - jeden dzień to za mało”.
Pozyskane z różnych źródeł środki finansowe umożliwią powstanie nowoczesnego centrum ze skomputeryzowaną biblioteką, naukowo-technicznym centrum edukacji,
obserwatorium astronomicznym oraz edukacyjnym ośrodkiem rzemiosła dawnego.
Mini obserwatorium astronomiczne,
którego działalność ma na celu zachęcenia młodzieży do
zainteresowania się naukami przyrodniczymi (w szczególności astronomią) i nowymi technologiami (w tym techniką
komputerową).
tkań, konferencji, pogadanek itp. Sala będzie dostosowana
do organizacji spotkań na ok. 200 os.
- Obecnie wykańczany jest stan surowy, którego zamknięcie przewidywane jest na jesień 2013 r. – relacjonuje Maciej
Rusek. - Do końca bieżącego roku przewidywane jest przyłączenie wszystkich mediów. Wykonane zostaną prace konserwatorskie odkrytych murów, a także prace dotyczące rewitalizacji fragmentu murów obronnych przyległych do Szkoły
Łacińskiej. W okresie zimy przewidywane są roboty wewnątrz
obiektu. Wiosną 2014 r. Wykonawca zamierza zakończyć roboty budowlane wokół budynku Szkoły Łacińskiej - tarasy,
oświetlenie - i zrealizować pozostałe prace zagospodarowania terenu – parking oraz chodniki. Oddanie do użytku Szkoły
Łacińskiej zbiegnie się z finalizowaniem prac związanych
z odbudową pozostałej, nierekonstruowanej dotychczas części murów miejskich, na które miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odbudowana
szkoła i zrewitalizowane mury miejskie będą stanowiły piękne
uzupełnienie panoramy miasta. Środki zaangażowane
na prace związane z rewitalizacją miejskich murów obronnych kształtują się na poziomie 2 mln zł.
- Starania związane z kompleksową odbudową średniowiecznego obiektu czyniono od lat. Z uwagi na brak środków
finansowych oraz piętrzące się trudności związane z odbudową zabytku, prace budowlane odkładano z roku na rok
– podkreśla zastępca burmistrza Maciej Rusek. - W roku
2010 z sukcesem pozyskano środki unijne w wysokości 8 mln
zł na realizację projektu „Odbudowa i wprowadzenie nowych
funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w Malborku”. Był to milowy
krok w kierunku ratowania zabytku. W dalszej kolejności miasto uzyskało dodatkowe dofinansowanie w wysokości 2,5 mln
zł w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ostatnim czasie Malbork otrzymał także środki finansowe z programu Kultura+ (ok. 280 tys. zł) na wyposażenie
mediateki.
Szkoła Łacińska zbudowana w 1352 r. przez Wielkiego
Mistrza Winricha von Kniprode, od XVI wieku do 1864 roku
pełniła rolę szkoły, w której uczono początków łaciny. Jest
ona przykładem budowli sprzężonej z rytmem fortyfikacji
Jedną z funkcji Szkoły Łacińskiej będzie interaktywne
centrum edukacji, którego celem jest uzupełnienie wie-
miejskich z okresu średniowiecza.
Analiza zachowanych pozostałości architektonicznych
dowodzi, że budynek wzniesiono w epoce średniowiecza.
Budynek został doszczętnie zniszczony w czasie pożaru miasta w 1899 r. i odbudowany w 1900 r. jako typowy magazyn.
W 1945 r. budynek ponownie spłonął i przez długie lata
stał jako ruina. Po pożarze ocalały jedynie dolne partie murów średniowiecznych od strony Nogatu oraz częściowo zachowana w niepełnej wysokości gotycka partia zachodnia.
Wykorzystano ją w latach siedemdziesiątych jako podstawę
dla powstałego tu wówczas tarasu widokowego, dostępnego od strony miasta przez nową klatką schodową.
W latach 70-tych rozpoczęto odbudowywanie Szkoły
Łacińskiej. Wprawdzie dokumentacja odbudowy została
sporządzona w 1971 r., jednakże prace budowlane prowadzone przez Pracownię Konserwacji Zabytków, ze względu
na brak pieniędzy, ograniczono do częściowej odbudowy,
dobudowy schodów i wstawienia drzwi.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dodatkowe dofinansowanie na wyposażenie
części obiektu uzyskano z programu Kultura+.
Foto: archiwum MCKiF
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: archiwum UM Malborka
W drugim półroczu 2014 r. zakończą się prace związane z oddaniem do użytku wszystkich pomieszczeń
Szpitala Jerozolimskiego i zagospodarowaniem terenu
wokół obiektu. W tym historycznym budynku, zarządzanym przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji,
organizowane są liczne wystawy i spotkania. Szpital
stał się miejscem promocji artystów z naszego regionu.
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że Szpital Jerozolimski nie ma szans na uratowanie. Obiekt był tak zniszczony, że groziła katastrofa budowlana. Dzięki staraniom miasta i współpracy z niemieckim Stowarzyszeniem Szpitala
Jerozolimskiego budynek udało się uratować, jednak jego
funkcjonalność ograniczona była tylko do parteru.
W 2012 r. miasto pozyskało kolejne dofinansowanie,
tym razem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Modernizacja i rozwój Inkubatora Przedsiębiorczości w Malborku”. Projekt obejmuje dwie inwestycje - przystosowanie
istniejącego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości
na al. Wojska Polskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem elewacji jak również stworzenie
Inkubatora Kultury właśnie w budynku Szpitala Jerozolimskiego. Wartość wszystkich prac wynosi blisko 2 mln zł.
Działania inwestycyjne w Szpitalu to działania rewitalizacyjne, w wyniku których powstanie materialna część
inkubatora - biura, pracownie artystyczne i wieloprofilowa
przestrzeń artystyczna (zlokalizowana wewnątrz oraz
w parku przylegającym do budynku, w którym można
będzie prezentować prace artystyczne bądź organizować
warsztaty plenerowe).
Foto: archiwum UM Malborka
Inkubator Kultury i Inkubator Przedsiębiorczości
Celem władz miasta jest poprawianie jakości życia
mieszkańców Malborka, a także przywracanie miejscom dotychczas zapomnianym ich dawnego blasku,
aby były przyjazne i służyły malborczykom.
Park Północny, rzeka Nogat oraz jej otoczenie stanowią niezwykle atrakcyjny i cenny obszar Malborka, niestety
wciąż niedoceniony. Rewitalizacja tego terenu rozpoczęła
się od uporządkowania zieleni, poprzez usunięcie dzikich
zakrzewień oraz drzew chorych i uszkodzonych. Jednocześnie miasto przystąpiło do budowy przystani pasażerskiej.
Trwające obecnie prace obejmują wykonanie ciągu pieszorowerowego wraz oświetleniem i placykami wyposażonymi w ławki, siedziska, stojaki na rowery i kosze na śmieci
a realizowane są na odcinku od kładki drewnianej w rejonie
mostu kolejowego do przystani żeglarskiej „Park Północny”.
W ramach inwestycji wykonane zostaną również trawniki
parkowe oraz cięcia pielęgnacyjne drzew.
Prace rewitalizacyjne przeprowadzane w blisko 100-letnim Parku Północnym są finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku oraz ze środków miejskiego samorządu. Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 760 tys. zł.
nowoczesna, całkowicie skomputeryzowana biblioteka
familijna, z wielostanowiskowym dostępem do Internetu i
katalogów on-line.
Sala wielofunkcyjna oraz powierzchnia wystawiennicza przystosowana do projekcji filmów, spo-
Jednocześnie do budynku przeniesiona zostanie siedziba Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, które
oprócz prowadzenia dotychczasowych funkcji, będzie także zarządcą odbudowanej Szkoły Łacińskiej. Tym samym
część budynków i pomieszczeń zajmowanych przez MCKiE
zostanie uwolnionych, co znacznie obniży dotychczasowe
koszty.
Rewitalizacja Parku Północnego w Malborku
Mediateka
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: archiwum UM Malborka
Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska S.A. Koszt
realizacji zadania wyniesie ok. 1.150.000 zł, z czego 60%
wartości inwestycji jest sfinansowane z dotacji, jaką miasto
Malbork pozyskało z budżetu, stanowiącego oszczędności
w ramach projektu „Pętla Żuławska”.
Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego nabrzeża
oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury pełniącej rolę
przystani pasażersko-żeglarskiej. Miejsce to, często odwiedzane przez turystów i mieszkańców, od wielu lat stanowi
bardzo ważny punkt na turystycznym szlaku Malborka.
W celu poprawy estetyki i funkcjonalności tego terenu, władze
miasta podjęły decyzję o przebudowie nabrzeża i stworzeniu w tym miejscu przystani pasażerskiej, której realizacja pozwoli także na wykonanie dodatkowych prac.
- Wykonawca oprócz przebudowy nabrzeża i remontu
nawierzchni bulwaru, wykona niezbędne elementy małej architektury oraz oświetlenie terenu - mówi Andrzej Rychłowski, burmistrz Malborka.
Inwestycja ta doskonale wpisuje się także w inne zadania równolegle prowadzone przez malborski samorząd.
- Trwają już prace modernizacyjne w Parku Miejskim oraz
renowacja murów obronnych położonych nad Nogatem.
Przygotowujemy również dokumentację zagospodarowania
bulwaru, na której wykonanie samorząd pozyskał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja - dodaje Andrzej Rychłowski.
Foto: archiwum UM Malborka
Na te działania miasto czekało wiele lat. Dzięki projektowi „Wspólnymi ścieżkami - rozwój potencjału turystycznego miast Malbork i Swietłyj”, dofinansowanemu ze środków
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja
2007-2013, realizowanemu w partnerstwie z rosyjskim miastem Swietłyj, do końca czerwca 2014 roku planuje się przeprowadzenie remontu wszystkich odcinków zdegradowanych murów Starego Miasta. Prace już trwają, a z efektów
będziemy się cieszyć przez kolejne dziesiątki lat.
Wspomniany projekt zakłada również opracowanie
kompletnej dokumentacji technicznej zagospodarowania
Do końca marca 2014 r. potrwają prace przy przebudowie nabrzeża sąsiadującego z mostem drewnianym i bulwarem w pobliżu zamku. Miejsce to niebawem
zmieni swoje oblicze za sprawą modernizacji istniejącej
tam infrastruktury.
bulwarów miejskich wzdłuż brzegów Nogatu, która tworzona jest na bazie opracowanej już koncepcji. Projekt techniczny będzie gotowy do końca maja 2014 roku.
Koncepcja zakłada stworzenie atrakcyjnego pasażu
spacerowego, z odpowiednio przygotowaną nawierzchnią,
wyposażeniem w ławki, atrakcyjne oświetlenie oraz miejsca przygotowane do lokalizacji małej gastronomii i innych
punktów usługowo-handlowych.
Zagospodarowanie bulwarów jest przedmiotem negocjacji z urzędem marszałkowskim w ramach Malborskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja tego zadania będzie
możliwa dzięki środkom unijnym, które w latach 2014-2020
mają trafić do samorządów należących do MOF.
Foto: archiwum UM Malborka
Wykorzystanie walorów rzeki i potencjału bulwarów nad Nogatem to jeden z priorytetów malborskiego
samorządu. Wiąże się z tym rewitalizacja murów obronnych oraz zagospodarowanie promenady i stworzenie
tam pasażu rekreacyjno-wypoczynkowego.
edukacyjny ośrodek rzemiosła średniowiecznego będący
poszerzeniem i uzupełnieniem oferty edukacyjnej, a nawiązujący do tradycji miejsca i kontekstu pokrzyżackiego
Zamku malborskiego.
Inkubator Kultury będzie swoistą platformą pozwalającą na realizację pomysłów biznesowych i artystycznych.
Będzie też pierwszym w województwie pomorskim inkubatorem nastawionym na wspieranie i promocję działań sektora kreatywnego - jego działalność, a tym samym wsparcie
będzie adresowane do instytucji i firm działających na polu
kulturalno-artystycznym.
I Forum Gospodarcze i konkurs Firma Roku 2012
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: archiwum UM Malborka
Miasto Malbork od niedawna posiada zaktualizowaną Strategię - to obszerny dokument definiujący
słabe i mocne strony miasta, szanse i zagrożenia, misję,
wizję, listę inwestycji i celów rozwoju miasta w najbliższych latach, wypracowanych przez 62-osobową grupę
partnerską, składającą się z przedstawicieli różnych
środowisk społecznych.
Opracowanie dokumentu było możliwe dzięki realizowanemu od 2012 roku projektowi „Partnerstwo i strategia
- nasze narzędzia do wyprzedzania zmian gospodarczych
w mieście Malborku”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Jest to dla miasta bardzo istotny dokument,
ze względu na konieczność jego posiadania przez samorządy w kolejnym okresie programowania środków unijnych.
Bez takiego opracowania samorząd nie miałby możliwości
sięgania po środki unijne, dlatego tak ważnym aspektem
było opracowanie i stworzenie przemyślanego dokumentu, będącego fundamentem do kolejnych kroków w procesie rozwoju Malborka.
- Strategia to dokument szczególnie istotny. Ma on być
użytecznym narzędziem dla samorządu oraz narzędziem kontroli dla mieszkańców. Nie jest to tworzony „zza biurka”, abstrahujący od rzeczywistości kolejny dokument do odłożenia
na półkę, lecz podlegający zmianie proces, długofalowy scenariusz. Jest to strategia mieszkańców tworzona wraz
z nimi i odzwierciedlająca ich wizje i myślenie o naszym mieście – podkreśla Andrzej Rychłowski, burmistrz Malborka.
W ramach projektu, na który miasto pozyskało 100 %
dofinansowania, przeprowadzono również szereg analiz
i specjalistycznych badań, które będą podstawą do podejmowania przez samorząd skonkretyzowanych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności życia w Malborku.
W ramach projektu zrealizowano m.in badania przedsiębiorców branży rolno-spożywczej oraz sektora turystycznego. Kolejnym istotnym elementem były przeprowadzone
na przełomie lipca i sierpnia 2013 r. badania ruchu turystycznego. Eksperci z sopockiej Pracowni Badań Społecznych przebadali 305 polskich jak i zagranicznych turystów
odwiedzających Malbork. Wyniki badań mają pomóc w kreowaniu nowego wizerunku miasta oraz ułatwić lokalnym
przedsiębiorcom z branży
turystycznej przygotowanie
innowacyjnej i atrakcyjnej
oferty pobytowej dla turystów
w oparciu o oczekiwania respondentów.
Zachęcamy do zapoznania
się z treścią dokumentu, która
dostępna jest w wersji on-line
na łamach serwisu 82-200.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malbork.pl.
W maju br. miasto Malbork po raz pierwszy było gospodarzem Regionalnego Forum Gospodarczego. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęło wielu
wybitnych przedstawicieli pomorskiego życia gospodarczego i naukowego, związanego z rozwojem przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Głównym
zadaniem konferencji było przybliżenie uczestnikom
zagadnień z zakresu nowoczesnej gospodarki opartej
o wiedzę i innowacje. W ramach spotkania dyskutowano
o kluczowych tendencjach i możliwych scenariuszach
rozwoju Pomorza. Uwagę uczestników przykuła dyskusja o roli organizacji biznesowych w tworzeniu strategii
rozwoju lokalnego oraz możliwości współpracy biznesu
z nauką na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów
i usług przez malborskie przedsiębiorstwa.
Wydarzeniem towarzyszącym Forum Gospodarczemu
była uroczysta Sesja Rady Miasta Malborka, podczas której
została przyznana nagroda Firmy Roku 2012 w realizowanym rokrocznie przez malborski magistrat konkursie gospodarczym. W tegorocznej edycji konkursu nominowa-
nych zostało jedenaście przedsiębiorstw: KS Sport, Polskie
Parki Wiatrowe Spółka z o.o, Firma Produkcyjno-Handlowa
Arcona, Artemia Design, Biuro Kompleksowej Obsługi Firm
J&J, Ubojnia Rakowiec, PSB Grzesik, Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek”, Jazz Club Spiżarnia,, Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz Muzeum Zamkowe
w Malborku.
Nagroda „Firma Roku”, będąca zaszczytnym wyróżnieniem dla przedsiębiorstwa, które całokształtem swojej
działalności zawodowej i społecznej wybitnie przyczynia
się do rozwoju miasta i swoim działaniem niesie pomoc
i wsparcie społeczności lokalnej, przypadła Biuru Kompleksowej Obsługi Firm J&J, Jarosława Filipczaka i Jana Chrzanowskiego, obchodzącemu w tym roku jubileusz 10-lecia
istnienia. Ze względu na wyrównany poziom pomiędzy
nominowanymi w tegorocznej edycji, Kapituła Konkursu
zdecydowała się na przyznanie dwóch nagród specjalnych
dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. i Muzeum
Zamkowego w Malborku.
Podobnie jak przed rokiem, z inicjatywy Kapituły,
w skład której wchodzą urzędnicy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, placówek bankowych oraz organizacji skupiających przedsiębiorców, został przyznany tytuł
Debiut Roku 2012. Do tego tytułu nominowani zostali młodzi malborscy przedsiębiorcy, których firmy istnieją na rynku nie dłużej niż trzy lata, jednak swoją działalnością dają
innym początkującym firmom doskonały przykład stosowania dobrych praktyk w biznesie. O tytuł walczyli: Restauracja Lancelot, firma gastronomiczna „Domowy Zakątek”
oraz Dino Park. Decyzją 13 osobowej Kapituły, wyróżnienie
Debiut Roku 2012 oraz statuetka ufundowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza powędrowały do spółki
Dino Park. Nagrodę wręczył Prezes RIGP Adam Protasiuk.
Po ulicach Malborka jeżdżą cztery nowe autobusy
zakupione przez Miejski Zakład Komunikacji - jeden
marki Autosan Vetlina i trzy marki Solaris. Autobusy zostały oznakowane specjalnymi grafikami, które wpisują
się w system identyfikacji wizualnej miasta za sprawą
uwiecznionych na nich charakterystycznych elementów
architektonicznych Malborka.
Kostrzewa Rzoska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta - Przygotowaliśmy specjalną
stronę internetową www.investmalbork.pl, na której w prosty
i czytelny sposób można zapoznać się z ofertą inwestycyjną Malborka i dowiedzieć się wszystkiego o terenach przygotowanych
do sprzedaży. Ponadto znajdują się tam informacje nt. realizowanych przez miasto projektów inwestycyjnych. Od niedawna
na stronie można odnaleźć również oferty w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej. Oprócz tego opracowaliśmy dokumentację
studyjno-koncepcyjną dla trenerów przeznaczonych do sprzedaży, dzięki czemu potencjalni inwestorzy nie muszą już ponosić dodatkowych kosztów związanych z opracowaniem tego typu dokumentów, decydując się na ulokowanie inwestycji w Malborku.
Wartość całego projektu to 554.000 zł z czego 85%
poniesionych wydatków zostało sfinansowane ze środków
zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Na teren osiedla MTBS, w celu poprawy bezpieczeństwa, wprowadzono również monitoring wizyjny. W ostatnim czasie zainstalowano 26 kamer zewnętrznych i 5 wewnętrznych. Dzięki operatorowi sieci kablowej mieszkańcy
budynków MTBS, poprzez jeden z kanałów telewizyjnych,
mają całodobowy dostęp do wizji monitorowanego terenu.
Ponadto Spółka przygotowuje się do kolejnej inwestycji.
W listopadzie 2013 r. rozpoczął się wstępny nabór wniosków na najem mieszkań z zasobów MTBS w kolejnym 14
budynku, którego realizacja zależna jest od zainteresowania potencjalnych najemców.
montażowe i modernizacyjne na terenie oczyszczalni ścieków. Zadaniem uzupełniającym jest także budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Chodkiewicza w Malborku. Działanie
to jest realizowane przy współpracy z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji.
Foto: archiwum UM Malborka
Największym zainteresowaniem cieszyły się seminaria
z zakresu przedsiębiorczości z udziałem przedstawicieli
wszystkich instytucji, które należy odwiedzić w procesie
zakładania działalności gospodarczej. W trakcie spotkania
poruszone zostały aspekty związane z rejestracją firmy, procedurami rejestracji w ZUS, obowiązkami przedsiębiorców,
obowiązującymi stawkami oraz zasadami naliczania wynagrodzeń, wyborem formy opodatkowania czy prawami
i obowiązkami podatników. W ramach seminarium odbyło
się również spotkanie informacyjne dotyczące dostępności środków zewnętrznych na założenie własnego biznesu.
Nowością podczas tegorocznych Malborskich Dni Przedsiębiorczości było seminarium poświęcone alternatywnej
formie przedsiębiorczości, jaką jest tworzenie spółdzielni
socjalnych. Seminarium zostało przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oraz Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Gdańsku.
W celu propagowania zdrowego stylu życia na wszystkich placach zabaw zamontowano nowoczesne urządzenia
fitness. Są one namiastką małych, zewnętrznych siłowni,
z których mogą korzystać dorośli i młodzież. Zamiarem Zarządu Spółki jest stworzenie miejsc spotkań i aktywnego
spędzania czasu na świeżym powietrzu dla seniorów, czy
rodziców wychodzących z dzieckiem na plac zabaw.
Ostatni nabytek wyjechał na miasto 5 grudnia, dzień
później przemienił się w Wesoły Autobus, w którym Mikołaj wręczał najmłodszym pasażerom słodkie upominki. W ostatnich dwóch latach Spółka wydała na wymianę
taboru 1.259.600,00 zł. Jest to proces ciągły, w kolejnych
latach planowane są dalsze zakupy nowych pojazdów.
Duże zainteresowanie podczas Malborskich Dni Przedsiębiorczości
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, po raz kolejny nie zabrakło okazji do integracji lokalnego środowiska biznesowego, licznych spotkań
instruktażowych dla osób zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej, szkoleń
z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych o dotację oraz zajęć z zakresu psychologii biznesu. We wszystkich wydarzeniach udział wzięło niespełna dwieście
osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu i przedsiębiorczości mieszkańców Malborka.
Zarząd Spółki podjął szereg działań inwestycyjnych
mających na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa
mieszkańców. W związku z sygnalizowanymi przez lokatorów problemami stworzono 31 dodatkowych miejsc
postojowych oraz dokonano zmiany organizacji ruchu
na terenie osiedli zarządzanych przez MTBS.
- Mamy nadzieję, że zakupione przez nas autobusy przyczynią się do zwiększenia komfortu i spełnią oczekiwania naszych pasażerów. Autobusy są także doskonale przygotowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych – podkreśla Małgorzata
Zemlik, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Malborku.
Akcja promująca malborskie tereny inwestycyjne
pod hasłem: „Wszędzie dobrze, ale w Malborku...” to początek nowych działań promocyjnych miasta. Kampania, została zrealizowana w czerwcu i lipcu 2013 r.
i składała się z kilku elementów. Pierwszą odsłonę kampanii można było zauważyć na początku czerwca w najlepszych miesięcznikach biznesowych i magazynach,
również w tych, które dostępne są na pokładach samolotów. Obok reklamy w prasie, Malbork można było dostrzec w popularnych kanałach telewizyjnych.
Grudzień 2013
7
Co słychać w miejskich spółkach?
„Wszędzie dobrze, ale w Malborku...”
- promocja malborskich terenów inwestycyjnych
- Spot wystartował w TVN24, Polsat News, TVN CNBC Biznes, pojawił się również na portalach internetowych – mówi
Magdalena Marszałkowska, dyrektor Malbork Welcome
Center, jednostki zajmującej się promocją miasta - W spocie
można było zobaczyć odpoczywającego na miejskim deptaku biznesmena, który planuje zainwestować w Malborku. Ten
sam inwestor przez dwa miesiące zachęcał do inwestowania
w Malborku na gdańskich i warszawskich billboardach umiejscowionych w okolicach lotnisk. W kolejnej odsłonie pojawił
się jeden z malborskich przedsiębiorców, który zachęcał
do rozpoczęcia biznesu w naszym mieście.
Kampania promocyjna była elementem realizowanego
przez miasto projektu: „Inwestuj w Malbork - kompleksowe
przygotowanie terenów inwestycyjnych”, którego celem
było stworzenie przedsiębiorcom korzystnych warunków
do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie
pod kątem studyjno-koncepcyjnym i promocyjnym terenów inwestycyjnych położonych w Malborku.
- Działań w projekcie było znacznie więcej niż tylko te
związane bezpośrednio z kampanią – opowiada Katarzyna
Wieści ze spółek
www.82-200.pl
Foto: archiwum UM Malborka
Opracowano nową
Strategię Miasta
na lata 2013-2020
www.82-200.pl
Foto: archiwum UM Malborka
Przedsiębiorczy Malbork
Foto: archiwum UM Malborka
Grudzień 2013
Foto: Wojciech Zdunek
6
Pod koniec 2012 roku zakończyła się pierwsza
część procesu modernizacyjnego w Oczyszczalni Ścieków zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Nogat Spółka z o.o. Planowanym efektem ekologicznym zadania
było zapewnienie poprawy procesu technologicznego
oczyszczania ścieków, zwiększenie sprawności usuwania osadów oraz neutralizacje związków zapachowych
uciążliwych dla obsługi i otoczenia.
Proces modernizacyjny trwał od 2010 roku i kosztował
6,8 mln zł. Obecnie Spółka jest w trakcie realizacji projektu
o wartości szacowanej na niespełna 13 mln złotych netto,
w ramach którego przeprowadzane są prace budowlane,
Celami projektu jest m.in: podłączenie dodatkowych
odbiorców i budowa kanalizacji przy ul. Chodkiewicza,
uzyskanie wysokiej sprawności pracy piaskowników, ograniczenie emisji uciążliwych odpadów, zwiększenie przepustowości oraz bezpieczeństwa pracy oczyszczalni poprzez
rozbudowę stacji tzw. turbodmuchaw oraz wzrost stopnia
automatyzacji procesu technologicznego.
Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację rurociągów oraz wykonanie nowych sieci, a także
stworzenie specjalnego systemu napowietrzania ścieków.
Zastosowanie wszystkich zaplanowanych rozwiązań pozwoli również w przyszłości na optymalizację kosztów
oczyszczania.
Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki wysokiej
59% dotacji w wysokości 7.636.000 zł jaką przedsiębiorstwo
pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny miejskich spółek z tytułu
realizacji projektu wynosi 5.302.000 zł.
Pomimo trudnego okresu dla gospodarki miniony 2013 rok był dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. rokiem dużych
osiągnięć, które wymagały wytężonej pracy zarządu
i całej załogi. Praca zaowocowała wygranymi przetargami na operatora odbierającego i transportującego odpady w pięciu gminach: Gmina Malbork, Miasto Malbork,
Gmina Miłoradz, Gmina Stare Pole, Gmina Star Targ.
Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami
postawiło przed spółką wymóg utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który został zaprojektowany i wykonany zgodnie z europejskimi standardami.
Kapituła Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki
Odpadami przyznała malborskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Złotą Odznakę
KIGO. W piśmie z gratulacjami Prezes KIGO napisał, że w opinii Kapituły ZGKiM w Malborku to wzorowe przedsiębiorstwo
gospodarki odpadami, które od lat należy do ścisłej czołówki
polskich firm komunalnych, kompleksowo zagospodarowujących odpady. Pozycja na rynku jest wynikiem konsekwentnych i systematycznych działań zarówno dyrekcji jak
i wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, którzy zapewniają ZGKiM w Malborku pozycję niekwestowanego lidera
nie tylko branży ale i przedsiębiorstw przyjaznych środowisku
i potrzebom lokalnej społeczności.
Uroczyste wręczenie Złotych Odznak KIGO odbyło się
8 października br. w Poznaniu podczas targów POLEKO 2013.
Dużym wyzwaniem dla firmy było wygranie przetargu
i realizacja zadania pod nazwą „Rewitalizacja Parku Północnego Etap I”. Pomimo szerokiego zakresu robót i bardzo krótkiego terminu na ich wykonanie, z powodzeniem zakończono
tę ważną miejską inwestycję.
Jako zarządca i istotny udziałowiec z ramienia miasta,
wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi, ZGKiM kontynuuje rewitalizację byłych budynków komunalnych na terenie
Malborka. W kolejnych budynkach można było wyremontować dachy, odnowić elewacje i klatki schodowe. Spółka kontynuuje również proces likwidacji nieekologicznych systemów ogrzewania lokali na rzecz podłączeń do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
Podejmując szerokie działania w zakresie pozyskiwania
dla firmy nowych kontraktów, w minionym roku, pomimo
kryzysu, udało się zwiększyć zatrudnienie i potwierdzić rolę
spółki, jako czołowego pracodawcy w mieście.
Malbork miastem
przyjaznym
przedsiębiorcom
Miasto Malbork obok Miasta Gdańska i Gminy
Wiejskiej Słupsk otrzymało tytuł „Gminy Przyjaznej
Przedsiębiorcom” w konkursie organizowanym
przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Projektów. Nagrodę
podczas uroczystej gali w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odebrał Jerzy Skonieczny, wiceburmistrz Malborka.
W konkursie wzięło udział 40 gmin z terenu Województwa Pomorskiego. Celem projektu, którego jednym
z laureatów zostało miasto Malbork, było promowanie
działań podnoszących jakość jednostek samorządu terytorialnego względem przedsiębiorców. Samorządy
zostały ocenione na podstawie ankiet, przygotowanych
przez przedsiębiorców oraz ekspertów – naukowców. Jak
podkreśliła Grażyna Zielińska,
dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza podczas
ceremonii rozdania nagród:
„Jesteśmy przekonani, że poziom
rozwoju przedsiębiorczości jest
i będzie w najbliższej przyszłości
jednym z najważniejszych czynników rozwoju naszego województwa”.
8
Grudzień 2013
Mapa inwestycyjna Malborka
www.82-200.pl
Mapa inwestycyjna Malborka
www.82-200.pl
Grudzień 2013
9
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2013
12
4
6
3
11
2
9
11
1
Budowa Szkoły Podstawowej nr 3
2
Przyłącze ciepłownicze do SP nr 3
3 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9
4
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 2 w ramach programu „Radosna Szkoła”
5
Remont i wyposażenie żłobka „Szarotka”
6
Budowa przestani żeglarskiej w Parku Północnym
7
Rewitalizacja pierwszej części murów obronnych
8
Parking na zapleczu ul. Kościuszki
9
Zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Głównej, Solskiego, Ceglanej i Tczewskiej w Kałdowie
10 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kochanowskiego i ul. Zakopiańskiej
11 Remonty dróg: Okopowa i Elbląska, w trakcie realizacji utwardzenie ul. Dygata.
12
12 Rekultywacja wysypisk śmieci na ul. Tczewskiej i Ceglanej i kwatery w Miniętach gm. Dzierzgoń
6
13 Wymiana nawierzchni chodnika – strona wschodnia ul. Sierakowskich, naprawa nawierzchni
chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej oraz naprawa nawierzchni brukowej na dojściu do Kościoła św. Jana
9
1
4
7 13
14 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na os. Słupecka II
5
3
15 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słupecka II
5
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
8
8
7
1 Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej
4
2 Inkubator Przedsiębiorczości i Inkubator Kultury
3 Wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem wzdłuż Nogatu od wiaduktu
2
1
kolejowego do przystani żeglarskiej - rewitalizacja Parku Północnego
4 Prace remontowe na pozostałych fragmentach zachodnich murów obronnych Starego Miasta
5 Remont mostku nad Kanałem Juranda
6
6 Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat
7 Oświetlenie wzdłuż ul. Zakopiańskiej i części ul. Faustyny Kowalskiej
5
CZĘŚĆ PLANOWANYCH INWESTYCJI W NAJBLIŻSZYM CZASIE
W MALBORKU
1
Rewitalizacja bulwarów nad Nogatem
2
Kontynuacja prac w Parku Północnym
3
Budowa kanalizacji sanitarnej na Międzytorzu oraz ul. Chodkiewicza i Chrobrego
(Chrobrego wraz z kanalizacją deszczową)
2
10
4
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych dawnych zakładów MAKOP
5
Przebudowa układu dróg osiedlowych w rejonie ul. Grudziądzkiej, Andersa, Szymanowskiego
(w 2014 r. koncepcja i projekt oraz wykonanie fragmentu przy ul. Andersa)
6
Modernizacja dróg i chodników w Śródmieściu ze zmianą organizacji ruchu w ramach projektu
ELMOS
3
7
7
Przebrukowanie placu przed kościołem św. Jana
8
Droga od ul. Piłsudskiego do Szkoły Łacińskiej po zatwierdzeniu projektu budowlanego
9
Parking i uzbrojenie od Szkoły Łacińskiej w kierunku południowym
10 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w ramach programu „Radosna Szkoła”
11 Wykonanie zaplecza socjalnego wraz z boiskiem treningowym i parkingami na stadionie miejskim
przy ulicy Toruńskiej
15
14
16 2
1
10
12 Wykonanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia na kolejnych ulicach w mieście
•
Przed sezonem turystycznym w Malborku pojawiły się
nowe, aktualne plany miasta. Mapy znalazły się na tablicach
informacyjnych w miejscach najczęściej odwiedzanych
przez turystów m.in. na dworcu PKP, na parkingu przy ul.
Wałowej, w centrum miasta na Placu Kazimierza Jagiellończyka, ul. Piastowskiej i Piłsudskiego.
• Malbork Welcome Center od 2012 roku obrało nowe, do-
datkowe kierunki targów turystycznych. W tym roku miasto
Malbork zaprezentowało swoją ofertę na targach turystycznych Jantur w Kaliningradzie oraz na targach krajowych
Arena Tourism Poland 2013 w Ostródzie. Podczas wizyty
•
Zakończył się także projekt Malborskiego Klastra Turystycznego, prowadzony przez miasto Malbork i Malbork
Welcome Center, w ramach którego malborska branża
zintegrowała się w celu wypracowania atrakcyjnej oferty
turystycznej. W wyniku współpracy podmiotów gospodarczych w ramach projektu wydany został Turystyczny Paszport Miejski, w którym odnaleźć możemy gotowe pomysły
na zwiedzanie Malborka oraz ciekawe oferty pakietowe.
Posiadacze paszportu mogą również skorzystać z licznych
promocji i rabatów oferowanych przez 25 podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta. Efektem projektu jest także
powoływane przez branżę stowarzyszenie „Malborski Klaster Turystyczny”, którego członkami będzie z pewnością
część dotychczasowych uczestników projektu.
•
Na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku przeprowadzone zostały na terenie miasta Malborka badania ruchu
turystycznego. Wśród grupy 300 turystów w okolicach zamku, placu miejskiego, informacji turystycznej, a także na parkingu
naprzeciwko zamku, zebrano opinie i stworzono profil turysty odwiedzającego Malbork. Zebrano opinie turystów
na temat wydatków, celu podróży, długości pobytu oraz
wskazano braki w ofercie, ale też dobrych stron oferty turystycznej Malborka. To z pewnością służyć będzie przyszłym
działaniom promocyjnym miasta, a także stanie się podpowiedzią dla malborskiej branży turystycznej, czego oczekują turyści w Malborku.
podczas Targów Turystycznych
On line za projekt Magic
Malbork - impreza plenerowa
- 2012 r.
Nagroda Polish Tourfil
m
Academy za imprezę Ma
gic
Malbork - 2011 r.
Album będzie zawierał fotografie architektury, zabytków, ludzi, wydarzeń, atrakcji, a także informacji o firmach
i przedsiębiorstwach działających w Malborku, które wsparły finansowo jego wydanie. Fotografie wykonane zostały
zarówno podczas promocyjnych sesji zdjęciowych jak
i spontanicznie przez mieszkańców Malborka, na przykład podczas imprez kulturalnych. Zdjęcia przekazane zostały również dla miasta Malborka przez fotografów
na stałe współpracujących z Malbork Welcome Center, za co
serdecznie dziękujemy.
Liczące około 120 stron wydawnictwo będzie zawierało krótkie opisy wraz z tłumaczeniem na język angielski,
niemiecki i rosyjski. O ukazaniu się albumu w sprzedaży,
w sklepiku Centrum Informacji Turystycznej, poinformujemy na stronach internetowych www.visitmalbork.pl oraz
www.82-200.pl, a także w prasie lokalnej.
Foto: archiwum MWC
Dyrektor Malbork Welcome Center w Radzie POT
Kolejnym wyróżnieniem dla malborskiej turystyki było
powołanie w lutym
2012 r. przez Minister
Sportu i Turystyki
do 18 osobowej Rady
Polskiej Organizacji
Turystycznej V kadencji, Magdaleny Marszałkowskiej – dyrektor Malbork Welcome
Center.
- Powołanie do Rady
POT to dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie i zaszczyt – mówi Magdalena Marszałkowska
- Będę starała się godnie reprezentować środowisko turystyczne Pomorza i nie tylko. Pomorskie doskonale radzi sobie na tle
rozwoju turystyki w Polsce, Malbork ma też wiele sukcesów
w tej dziedzinie, więc mam nadzieję, że moje doświadczenie i aktywność będą pomocne w pracach Rady i przysłużą
się do wspierania działań na rzecz aktywnej promocji naszego
kraju.
Wielkim sukcesem okazał się również udział w konferencji organizowanej przez TVN Media, gdzie dyrektor
Malbork Welcome Center zdobyła główną nagrodę
w wysokości 250 000 zł i tym sposobem wzbogaciła budżet
promocyjny miasta Malborka. Kwota ta została przeznaczona na zrealizowanie darmowej kampanii reklamowej
na antenach oraz portalach grupy TVN w 2012 roku.
Przede wszystkim zawody otrzymają nową nazwę
Castle Triathlon. Zmieni się także termin imprezy, dystans i trasa. Zawody odbędą się 7 września 2014 r.,
a triathloniści będą mogli zmierzyć się z pełnym dystansem
CERTYFIKAT POLSKIEJ
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
dla NAJLEPSZEGO PRODUKTU
TURYSTYCZNEGO za imprezę
Magic Malbork - 2011 r.
I miejsce w konkursie
na
NAJLEPSZY PRODUKT
TURYSTYCZNY W
WOJEWÓDZTWIE POMO
RSKIM
- impreza Magic Malbor
k Show
- 2011 r.
I miejsce w kategorii GADŻET
PROMOCYJNY - malborska
maskotka - sympatyczny
rycerzyk Marianek - Gdańskie
Targi Turystyczne - 2011 r.
II miejsce i tytuł WYDAR
ZENIA
ROKU - widowisko Band
eria
1410 - Gdańskie Targi
Turystyczne - 2011 r.
II miejsce w kategorii IMPREZA
TURYSTYCZNA za wydarzenie
Magic Malbork Show - Gdańskie
Targi Turystyczne - 2011 r.
Certyfikat Polskiego Sy
stemu
Informacji Turystyczne
jw
kategorii: 4 gwiazdki dla
Centrum Informacji Tu
rystycznej
w Malbork Welcome Ce
nter
- 2011 r.
Ironman czyli 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze
oraz 42,2 km biegu. W Malborku będzie można wystartować również na dystansie o połowę krótszym czyli
w popularnej „połówce” (1,9-90-21,1).
Dumą napawa fakt, że w kategorii kobiet tegoroczne zawody wygrała Małgorzata Szczerbińska z Malborka,
przygotowana przez Marcina Waniewskiego, prezesa MKS
Triathlon Malbork, który wspólnie z firmą Labor Polska był
organizatorem imprezy.
Foto: Szymon Sułkowski
W czerwcowych zawodach GARMIN Iron Triathlon
Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego wystartowało
niemal pół tysiąca zawodników. To prawie dwa razy
tyle, ilu zgłosiło się rok wcześniej. Impreza rozwija się
w zawrotnym tempie, dlatego od przyszłego sezonu
zmieni nieco formułę.
Pierwsza Gala Boksu Zawodowego „Malbork Fight Night”
Podczas pierwszej Gali Boksu Zawodowego „Malbork Fight Night”, 5 października 2013 r., na trybunach
hali sportowej na ul. Wybickiego zasiadło ponad 700
sympatyków tego sportu.
zawodowego boksera z Malborka Mateusza Kanieckiego
(Tymex Thunder Promotions), który znokautował swojego
rywala Pawła Ochnię z Gdańska (Team Gumowski) już
w pierwszej rundzie.
W czasie bokserskiego wieczoru stoczono dziesięć
walk, w tym oprócz zmagań zawodowców i trzech nokautów zobaczyć można było trzy walki amatorskie i jedną pokazową w formule MMA.
23-letni Mateusz zaliczył w swojej zawodowej karierze
już cztery zwycięstwa, przegrał tylko jeden raz. Wszystkie
walki wygrał poprzez nokaut. Jest niezwykle zacięty, waleczny i zdeterminowany, a to cechy, które z pewnością
przyczynią się do dalszych sukcesów na ringu. Kolejna walka 22 grudnia 2013 r. w Radomiu.
Większość kibiców przyszło dopingować pierwszego
Nowy album o Malborku do nabycia już wkrótce
Na początku nowego roku będzie można nabyć
nowy promocyjny album miasta Malborka. Wydawnictwo przygotowane przez Malbork Welcome Center pod
hasłem „Jeden dzień to za mało” będzie zbiorem nowych fotografii ukazujących przemiany w mieście oraz
nowe atrakcje i imprezy.
Castle Triathlon - od przyszłego roku nowa formuła zawodów
Foto: archiwum UM Malborka
z 11 punktów w Polsce i pierwsze na Pomorzu, otrzymało
status tak zwanego Contact Center, stanowiącego element
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. W ramach projektu prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną uruchomiono specjalne numery infolinii, obsługiwane
przez operatorów biegle w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim. Głównym zadaniem „Telefonu bezpieczeństwa” oraz telefonów informacyjnych jest zapewnienie pomocy turystom w trudnych i nagłych sytuacjach podczas
pobytu w naszym kraju.
W przeciągu trzech ostatnich lat Malbork Welcome Center – Center Turystyki w Malborku zdobyło dla miasta
Malborka pokaźną kolekcję nagród i wyróżnień za działania w zakresie promocji i turystyki, m.in.:
Grudzień 2013 11
Siatkarki UKS „Orzeł” nie zawodzą swoich kibiców
Siatkarki z UKS „Orzeł” prowadzone przez trenerów
Szymona Żołędziewskiego i Pawła Tercjaka to duma
naszego miasta. Dziewczyny dostarczają wielu emocji
nie tylko w rozgrywkach II Ligi Kobiet, ale również
w podczas Mistrzostw na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
W ostatnim czasie wielokrotnie stawały na podium:
maj 2013 - III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek
w Człuchowie, maj 2013 - II miejsce w Mistrzostwach Polski
Kadetek w Kętrzynie, czerwiec 2013 - I miejsce na IX Ogól-
nopolskiej Gimnazjadzie w Radomiu i w końcu lipiec 2013
- IV miejsce na Mistrzostwach Świata Szkół Gimnazjalnych
w Baotou w Chinach.
Skład drużyny: Błaszczyk Marta, Dąbrowska Dagmara,
Dąbrowska Daria, Drzewiecka Paola, Dziekońska Dominika,Elko Aleksandra, Kostkowska Klaudia, Krupa Natalia, Kuleta
Katarzyna, Kulig Klaudia, Michalewicz Agata, Mikołajewska
Dominika, Rekowska Paulina, Sikora Michalina, Thaci Laura,
Wysocka Małgorzata, Zachaczewska Monika, Zakrzewska
Aleksandra, Zemlik Justyna, Żurawska Aleksandra.
Foto: archiwum UKS „Orzeł”
• Malborskie Centrum Informacji Turystycznej jako jeden
w Ostródzie bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się
workshop rosyjski, w trakcie którego przedstawiciele branży hotelowej i gastronomicznej mogli zaprezentować swoją
ofertę naszym wschodnim sąsiadom. Na początku listopada 2013 r. gościliśmy w Malborku również 80 przedstawicieli biur podróży organizujących wycieczki do Polski.
Na specjalnym Forum Polsko-Rosyjskim przedstawiciele
malborskiej branży turystycznej omawiali z touroperatorami szczegóły współpracy.
Nagrody w dziedzinie
turystyki i promocji
miasta
Sport
www.82-200.pl
Piłkarze ręczni trzeci sezon w I lidze
Rozpoczął się trzeci sezon gry w I lidze drużyny piłki
ręcznej Polski Cukier-Pomezania Malbork. Sezon 2012/
2013 nasi szczypiorniści ukończyli na wysokim III miejscu. Po 11 kolejkach tego sezonu (7 zwycięstw, 1 remis,
3 porażki) zespół zajmuje IV miejsce w tabeli.
Skład drużyny: Kądziela Radosław, Kądziela Przemysław, Sibiga Grzegorz, Cielątkowski Łukasz, Kawczyński
Dariusz, Michalski Marcin, Suwisz Maciej, Cieślak Łukasz,
Babicki Mariusz, Miedziński Marcin, Derdzikowski Michał,
Piórkowski Damian, Jaszczyński Łukasz, Walasek Bartosz,
Baraniak Marek, Lipiński Wojciech, Czarnecki Marcin, Hanis Mateusz, Boneczko Marek.
Stankiewicz Igor - trener seniorów, Sibiga Grzegorz asystent trenera, Jastrzębski Waldemar - Prezes Zarządu,
Jezierski Marian - Wiceprezes Zarządu, Grabowski Tomasz
- kierownik klubu, Jezierski Łukasz i Jastrzębska Alina - trenerzy grup młodzieżowych, Spiżewski Tomasz - fizjoterapeuta, Śledź Ryszard - asystent techniczny, Kościelny Jakub,
Perwenis Grzegorz, Rudnicki Krystian - rekonwalescencja
po kontuzjach.
Foto: archiwum SPR Pomezania Malbork
Foto: archiwum MWC
Malbork przyjazny turystom
www.82-200.pl
Mistrzostwa Polski Młodzików w Hokeju na Rolkach
12 października 2013 r. Malbork był gospodarzem
Mistrzostw Polski Młodzików w Hokeju na Rolkach, drugich w historii tej dyscypliny Mistrzostw w Polsce.
Najlepszą drużyną turnieju i Mistrzem Polski został malborski klub UKS Bombek. Drugie miejsce wywalczył zespół
Huks Niedźwiadki Gdynia, a trzecie Kobra Brwinów, Mistrz
Polski z 2011 roku.
Organizatorami imprezy byli Klub UKS Bombek SP3,
Polski Związek Sportów Wrotkarskich, OSiR, Stowarzysze-
nie Nasz Wielbark, Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski oraz Malbork Welcome Center.
Drużynę z Malborka w Mistrzostwach reprezentowali:
bramkarze Maciej Mozołowski i Bartosz Grabara, kapitan
Emil Masłowski (1 bramka) oraz Wojtek Jaworski (4 bramki), Michał Nawrocki (3 bramki), Szymon Cyganowski
(1 bramka), Kacper Szyszkowski (1 bramka), Daniel Szajstek
(1 bramka), Radek Czerniewski, Marcel Słomiński, Jakub
Kurapiewicz, Piotr Sałek, Tomek Kozubski, Patryk Grzesiak,
Damian Gołuński, Mateusz Mozołowski, Jakub Bielec.
Foto: archiwum UKS „Bombek”
Turystyka i promocja
Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Zamku Malborskiego
Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Zamku Malborskiego jest rozgrywany już od 16 lat. Jest to
w tej chwili jeden z najbardziej rozpoznawanych turniejów w szachach szybkich w Polsce.
Od początku zawody są rozgrywane na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, co zapewnia niecodzienną
oprawę i niezapomniane wrażenia.
W 2013 r. po raz pierwszy włączono do turnieju zawody
dla juniorów. Sala Karwan pękała w szwach, ponieważ
do gry zgłosiło się ponad 100 uczestników. Bardzo liczna,
bo kilkunastoosobowa grupa szachistów przyjechała
do Malborka z Kaliningradu. W tym roku po raz pierwszy w naszym mieście zagrali szachiści z Finlandii. Puchar
Zamku Malborskiego 2013 zdobył Mistrz Międzynarodowy
z Rosji - Leonid Gorin, a wśród juniorów - Jonasz Baum
z Polski.
Foto: archiwum UM Malborka
10 Grudzień 2013
Kultura
www.82-200.pl
Projekty Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji
Po latach przerwy, w 2012 i 2013 roku w Malborku odbyło się dyktando dla mieszkańców i przybyłych gości.
Uczestnicy obu spotkań łamali sobie głowy nad pułapkami
językowymi zamieszczonymi w tekstach przygotowanych
przez poetę, historyka literatury i krytyka literackiego, kierownika Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, prof. Zbigniewa Chojnowskiego. Po zakończonych zmaganiach z zawiłościami
językowymi, zebrani wzięli także udział w wykładach
poświęconych współczesnej polszczyźnie.
Foto: Szymon Sułkowski
- Celem działań podejmowanych w ramach programu
Dom Kultury+, jest przede wszystkim stworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi współpracy w przestrzeni kultury
pomiędzy powołanymi do tego instytucjami, takimi jak nasza,
a miejscowymi stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi
i animatorami kulturalnymi - mówi Aleksandra Kapejewska,
dyrektor MCKiE – Środki przekazane MCKiE przez Narodowe
Centrum Kultury, były więc – zgodnie z wytycznymi programu
- redystrybuowane przez naszą jednostkę na inicjatywy zgłoszone przez lokalne grupy i osoby prywatne, które przedstawiły
ciekawe pomysły na lokalne inicjatywy kulturalno-społeczne.
Wspólna realizacja owych przedsięwzięć z wnioskodawcami pozwoliła nam nawiązać kontakty, które – jak wierzymy
– owocować będą i w przyszłości ciekawymi inicjatywami.
Foto: Szymon Sułkowski
Z dofinansowania skorzystała też miejscowa młodzież,
która wzięła udział w Konkursach Twórczości Poetów
Polskich „Wielcy Nieobecni” i organizowanych w związku
z tym faktem warsztatach wokalno-aktorskich. Nad zeszłorocznym konkursem duchem czuwali patroni roku – Janusz
Korczak, ks. Piotr Skarga oraz Józef Ignacy Kraszewski, a autorem warsztatów i kończącego konkurs koncertu
gwiazdy był znany aktor Artur Barciś. Z kolei w listopadzie
tego roku, konkurs, warsztaty i koncert przebiegały pod hasłem patrona roku Juliana Tuwima. Prowadzący warsztaty
aktor Cezary Domagała był również twórcą i reżyserem realizowanego w ramach projektu spektaklu słowno-muzycznego „Nasze Radio Ptasie”.
Nowe wydawnictwa
poświęcone historii
Malborka
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku, działający przy
Malborskim Centrum Kultury i Edukacji, wraz z nastaniem
roku akademickiego 2013/2014
rozpoczął 10-lecie swej działalności. Wspomniana konferencja stanowiła więc doskonały
element programu Inauguracji
Roku Jubileuszowego malborskiego UTW. W programie spotkania pomorskich liderów UTW przewidziano m.in. wystąpienie przedstawiciela
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
dotyczące polityki senioralnej województwa, interaktywne
warsztaty integracyjne oraz panele dyskusyjne. Wynikiem
konferencji jest także m.in. stworzenie wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych
realizowanych przez pomorskie UTW.
W listopadzie 2013 ukazało się wydawnictwo realizowane wspólnie przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji i Muzeum Zamkowe w Malborku. Książka
„Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej”, bo o niej tu
mowa, stanowi publikację pokonferencyjną i jest zbiorem wykładów prezentowanych podczas odbywającej
się w naszym mieście marcowej konferencji naukowej
„Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej”.
Jednym z wydarzeń realizowanych w bieżącym roku
częściowo dzięki pozyskanym z zewnątrz środkom był także XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury”. Tym razem środki pozyskane
zostały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez Stowarzyszenie „Koło Przewodników Malborskich”, które bardzo aktywnie włączyło się w realizację
festiwalowego programu, a MCKiE było partnerem projektu. Malborska jednostka kultury została także zaproszona
w charakterze partnera do projektów stowarzyszeń „Nasz
Wielbark” i „Kałdowo”, które w ramach dotacji udzielonych
przez malborski magistrat realizowały wydarzenia pn. „Malborski Festiwal Dzielnic”.
Foto: Szymon Sułkowski
Foto: Szymon Sułkowski
- Zrealizowane zostały takie przedsięwzięcia, jak warsztaty gry na bębnach Djembe, warsztaty i przedstawienia teatralne, warsztaty ceramiczne, w ramach których uczestnicy
wykonywali z gliny piękne lampiony, trening fitness połączony z lekcją historii „Pieszo przez historię”, warsztaty filmowe
z Yachem Paszkiewiczem i pokaz wideoklipów, oraz projekcja
filmowa, koncert i spotkanie ze znanym perkusistą Romanem
Ślefarskim – wylicza Dorota Pietrzak, odpowiedzialna w MCKiE
za pozyskiwanie środków pozabudżetowych – Każda z tych
inicjatyw była bardzo ciekawa, o każdej można też dowiedzieć
się więcej odwiedzając profil Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji na portalu społecznościowym Facebook.
Foto: Szymon Sułkowski
Foto: Robert Ślusarz
Foto: archiwum UM Malborka
Ze zgłoszonych do MCKiE w ramach projektu 13 inicjatyw lokalnych, komisja złożona z przedstawicieli samych
wnioskodawców, MCKiE i NCK wybrała do realizacji 6.
Redakcji dostarczonych przez wykładowców opracowań podjęli się prof. Janusz Hochleitner, wicedyrektor
Muzeum Zamkowego w Malborku i Piotr Niwiński, profesor
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Historycznego im. 5 Wileńskiej Brygady AK. Słowem wprowadzenia książkę wzbogacił Janusz Marszalec,
zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
– instytucji, która wsparła finansowo powstanie publikacji.
Wspomniane wydawnictwo, opatrzone znakiem Biblioteki Malborskiej, nie jest jedynym, jakie planują wspólnie wydać w tym roku dwie malborskie instytucje kultury.
Kolejne, pt. „Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej”,
jest już w przygotowaniu. Finansowe wsparcie dla tej inicjatywy zadeklarował europoseł Jan Kozłowski wspólnie z
Elżbietą Grzanko z firmy AGRO LAVI sp. z o.o. oraz Krajowa
Spółka Cukrowa S.A. Książka to także wynik konferencji o
tym samym tytule, która odbyła się w tym roku w murach
malborskiego zamku.
Inicjatorem obu tegorocznych sympozjów naukowych, jak i powstania obu książek, jest malborski oddział
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Kierujący nim Piotr
Szwedowski jest też redaktorem treści publikacji poświęconej rodzinie Sierakowskich.
- Te dwie książki to początek serii związanej z historią
naszego miasta pod nazwą „Biblioteka Malborka”. Cieszę
się, że możemy realizować to przedsięwzięcie, tak ważne dla
budowania tożsamości i zachowania pamięci o wielkich czynach i wielkich ludziach z ziemi malborskiej. Planujemy oczywiście więcej publikacji, mam nadzieję, że w już przyszłym
roku pojawi się kolejna książka - mówi Piotr Szwedowski.
Książkę „Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej”, w cenie 15 zł, można nabyć w siedzibie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji przy ul. Kopernika 1.
Głównymi kierunkami wspólnych działań będzie
współpraca w zakresie edukacji, kultury i sportu jak również
szeroko rozumianej gospodarki i współpracy pomiędzy firmami. Planowana jest również realizacja wspólnych projektów, finansowanych ze środków unijnych.
Pierwsze decyzje dotyczące partnerstwa zapadły już 10
sierpnia 2013 r., kiedy to burmistrzowie obu miast - Andrzej
Rychłowski i Steffano Gatto podpisali list intencyjny, w którym określili zakres przyszłej współpracy.
30 września 2013 r. Rada Miasta Malborka jednomyślnie podjęta ostateczną uchwałę dotyczącą nawiązania nowego partnerstwa miast. Stosowną uchwałę, również jednogłośnie, podjął samorząd w Offagni.
Przed nami ostatni etap, przypieczętowujący partnerstwo, a mianowicie akt podpisania umowy zarówno w naszym jak i we włoskim mieście. Te wydarzenia czekają nas
już w 2014 roku.
Boże Narodzenie w Sztuce
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: Szymon Sułkowski
Narodowe Centrum Kultury doceniło także wniosek
MCKiE złożony przez tę jednostkę do programu Dom Kultury+ „Inicjatywy lokalne”.
Pierwsze kontakty pomiędzy włoskim miastem Offagna a Malborkiem zostały nawiązane już w 2012 roku,
z inicjatywy naszego nowego partnera.
Wizyta przedstawicieli Malborka w Offagni i rewizyta
Włochów podczas imprezy Magic Malbork pokazały, jak
wiele łączy obie gminy - średniowieczna historia, architektura, wkład polskich żołnierzy w wyzwolenie rejonu Marche
- wyzwolenie Ankony i Loreto przez żołnierzy II Korpusu
pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Pokazały
również, jak bardzo różnimy się mentalnie i kulturowo
We wrześniu br. w Malborku odbyła się II Konferencja
liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa
pomorskiego - „SENIOR - INSPIRACJA, AKCJA”, na której
realizację MCKiE pozyskało środki z programu„Uniwersytety
Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę. Wydarzenie objęte zostało patronatem
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka
oraz Burmistrza Miasta Malborka Andrzeja Rychłowskiego.
Nowością tegorocznej edycji „MSS” był Malborski
Konkurs Krasomówczy, w którym udział wzięła młodzież
z malborskich szkół. Partnerem tego przedsięwzięcia było
Stowarzyszenie „Koło Przewodników Malborskich”, a zwyciężczynią konkursu została Weronika Kubera. W skład jury
wszedł m.in. ks. Andrzej Kilanowski, dziennikarz katolicki
i wykładowca Seminarium Duchownego w Elblągu.
Foto: archiwum UM Malborka
a w związku z tym jak wiele możemy się od siebie nauczyć.
Projekt „Malborska Strażnica Słowa” dał również szanse
na podnoszenie swoich kompetencji językowych miejscowej młodzieży i osobom skupionym wokół prowadzonej
przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji lokalnej rozgłośni radiowej Radio Malbork 90,4FM. W ramach zadania
przewidziane zostały bowiem warsztaty, które w pierwszej
edycji projektu przeprowadziła specjalistka w zakresie logopedii medialnej, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim,
dr Barbara Kamińska, a w tym roku doświadczeni pracownicy Radia Gdańsk – Agnieszka Michajłow i Marcin Dybuk.
Za sprawą dofinansowania udzielonego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu promocji języka
polskiego „Ojczysty – dodaj do ulubionych” MCKiE zrealizowało w naszym mieście już dwie edycje projektu o nazwie
„Malborska Strażnica Słowa”. Pierwszą z nich realizowano
jesienią 2012 r., drugą – w analogicznym okresie bieżącego roku. Dzięki temu mieszkańcy Malborka, a także goście
spoza naszego miasta, mieli okazję wziąć udział w szeregu przedsięwzięć promujących nasz ojczysty język.
Grudzień 2013 13
Włoska Offagna nowym miastem partnerskim Malborka
Przedstawienie w wykonaniu wokalistów z działającego przy MCKiE Studia Wokalnego „Balbiny”, prowadzonego
przez p. Marię Seibert, spotkało się z ogromnym aplauzem
licznie zgromadzonych widzów.
Dzięki pozyskanym przez Malborskie Centrum
Kultury i Edukacji środkom zewnętrznym, tej miejskiej
instytucji kultury oraz jej partnerom udało się w ciągu
ostatniego roku zrealizować szereg ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.
Tylko w przeciągu ostatniego roku MCKiE pozyskało na swoje inicjatywy środki zewnętrzne w kwocie ok.
120 tys. zł.
Kultura
www.82-200.pl
Foto: archiwum UM Malborka
12 Grudzień 2013
W 2012 r. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Malborku otrzymała
nowy wizerunek. W ramach projektu dofinansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymieniono stolarkę okienną, instalację
C.O. wraz z grzejnikami oraz ocieplono ściany i dach budynku. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.153.866 zł, w tym
dofinansowanie 346.159 zł, a wkład własny miasta 115.386
zł. Pozostała suma w wysokości 692.319 zł została sfinansowana z pożyczki preferencyjnej.
W ramach pierwszej edycji projektu „MALUCH 2013”, miasto Malbork pozyskało dotację w wysokości ponad
86.000 zł na przystosowanie budynku malborskiego żłobka na potrzeby utworzenia 10 nowych miejsc opieki (obecnie placówka dysponuje 40 miejscami). W tym celu, poza
wyposażeniem żłobka w sprzęt i materiały edukacyjne,
zaadaptowano 4 pomieszczenia znajdujące się na parterze
budynku, wyremontowano bawialnię z wydzieloną częścią
na zajęcia edukacyjne, jadalnię, łazienkę, sypialnię oraz werandę, wymieniono stolarkę okienną i wewnętrzną instalację elektryczną oraz posadzki. Całkowita wartość projektu
wyniosła 179.186 zł.
Plac został wyposażony w nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne tzw. sześciokąt, urządzenie rekreacyjne ze zjeżdżalnią, huśtawkę, a także ławki i kosze na śmieci. Koszt inwestycji wyniósł 107.500,00 zł, z czego 64.000 zł pochodziło
z dotacji. Ponadto wykonawca w ramach procesu inwestycyjnego wykonał także ogrodzenie terenu.
Kolejną szkołą, przy której planowana jest budowa nowego
placu zabaw dla najmłodszych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 5 na osiedlu Południe. Zadanie to będzie realizowane również w ramach programu „Radosna Szkoła”.
Bus dla
niepełnosprawnych
Po szkołach podstawowych przyszła kolej na gimnazja.
Od sierpnia br. rozpoczęła się realizacja projektu pn. ”Gimnazjalna Planeta Umiejętności”, który będzie trwał do lipca
2015 r. Jego głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji
i wyrównanie szans edukacyjnych 402 uczniów, w tym 212
ze specjalnymi potrzebami z Gimnazjum nr 1, 2, 3 i 5 w Malborku, poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkół
opartego o dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne)
oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Łącznie zrealizowanych będzie 9.350 godzin zajęć pozalekcyjnych, 192 godzin zajęć pozaszkolnych (wycieczki
edukacyjne) i 2 szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania placówka oświatową.
Ważnym elementem realizacji projektu jest także doposażenie 4 gimnazjów w sprzęt i akcesoria edukacyjne.
Łączna wartość projektu wynosi 857.196,00 zł., z czego 128.579,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny Miasta. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Foto: archiwum UM Malborka
Stowarzyszenia i Fundacja wspierają szkoły
W kwietniu 2012 r. Miasto zakupiło nowy, 9-osobowy mikrobus Renault Trafic L2 H1 2.0 DCI dostosowany
do przewozu dzieci niepełnosprawnych z zabudową dla
pasażera na wózku inwalidzkim, który jest wykorzystywany głównie w celu transportu podopiecznych Punktu
Przedszkolnego „Biedroneczki” przy Szkole Podstawowej Nr 5 oraz innych niepełnosprawnych uczniów tej
placówki, jak również osoby dowożone do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.
Koszt mikrobusa wyniósł 129.900 zł, w połowie został
on sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Parametry pojazdu
były ustalane z konsultantem burmistrza ds. osób niepełnosprawnych Michałem Ławryszkiem, pełniącym tę funkcję
od lutego 2012 roku.
Stowarzyszenia i Fundacje działające przy szkołach
wspierają placówki nie tylko finansowo i organizacyjnie,
również propagują różnorodne formy spędzania wolnego czasu, prowadzą działalność kulturalną, sportową
i społeczną. Organizują liczne imprezy charytatywne,
których dochód przeznaczony jest na pomoc dla najbardziej potrzebujących uczniów i ich rodzin. Dbają zarówno o tych najzdolniejszych jak i o tych, których prawidłowy rozwój trzeba wspierać w sposób szczególny.
Najdłuższą historię i najbogatszą
tradycję ma z pewnością Fundacja
„Szkoła Otwartych Serc” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Funduszu
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Malborku. Jej ambasadorem jest znana pogodynka Agnieszka
Cegielska, której determinacja powoduje, że każdy z kim
rozmawia otwiera swoje serce dla Szkoły Otwartych Serc.
Ostatnim osiągnięciem tej organizacji jest wyposażenie
Sali Doświadczania Świata, służącej głównie dzieciom
z Punktu Przedszkolnego „Biedroneczki”.
W podziękowaniu za pomoc dla Fundacji, jej członkowie wspólnie z Malbork Welcome Center i miastem Malbork
zachęcają do oddawania głosów na ambasadorkę Fundacji
i Malborka w konkursie Telekamer 2014 (patrz str. 10).
Celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie gospodarki odpadami na terenie 23 gmin objętych projektem
do wymogów prawa polskiego i unijnego poprzez budowę
zakładu utylizacji odpadów komunalnych i rekultywacji istniejących składowisk, w tym wysypisk przy ul. Ceglanej
i Tczewskiej w Malborku.
To jeden z największych projektów dofinansowanych
przez UE w województwie pomorskim, którego wartość
wynosi 146 milionów zł brutto, z czego 78% (94 milionów
zł) stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności.
Foto: archiwum UM Malborka
We wrześniu 2013 r. przy Zespole Szkół nr 2 w Malborku
oddany został nowy plac zabaw, zrealizowany w ramach
programu „Radosna Szkoła”.
Grudzień 2013 15
Rekultywacja składowisk odpadów jest wymogiem
ustawowym i ma na celu minimalizację potencjalnego
negatywnego oddziaływania na środowisko. Dla realizacji tego trudnego zadania miasto Malbork w 2002 r.
podjęło współpracę z Zakładem Utylizacji Odpadów
Stałych w Tczewie (ZUOS), w ramach projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”.
W sierpniu 2013 r. zakończono realizację projektu
„ABC nauki - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Miasta Malborka”, dzięki któremu udało się wyposażyć malborskie
placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz akcesoria
do gimnastyki korekcyjnej jak również przeprowadzić
szereg zajęć zarówno dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jak i dla dzieci zdolnych. Koszt projektu wyniósł
prawie 140.000 zł.
Nowy plac zabaw przy
Zespole Szkół nr 2
Foto: archiwum UM Malborka
Wyposażenie i remont
żłobka „Szarotka”
Gospodarka odpadami
Miasto pozyskało dofinansowanie na rekultywację wysypisk śmieci
Foto: archiwum UM Malborka
1 września 2012 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 rozpoczęli naukę w nowym budynku przy ul. Hadyny w Malborku. Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych szkół
na Pomorzu. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł ok. 12
milionów zł, całość pokryta została ze środków własnych
miasta. Aby zapewnić bezpieczne dojście do szkoły
na zlecenie miasta wykonano ciągi pieszo-rowerowe
na ul. Kochanowskiego i Zakopiańskiej. Dobiega końca
również budowa oświetlenia na ul. Zakopiańskiej.
www.82-200.pl
„Gimnazjalna Planeta
Umiejętności” - nowy
projekt edukacyjny
Foto: archiwum UM Malborka
Termomodernizacja SP nr 9
Foto: archiwum UM Malborka
Nowy budynek SP nr 3
www.82-200.pl
Foto: archiwum UM Malborka
Oświata
14 Grudzień 2013
Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. 2
Pułku Nocnych Bombowców „Kraków”
aktywnie działa Stowarzyszenie „Nasz
Wielbark”. Ważnym elementem działalności tej organizacji są różnego rodzaju
inicjatywy lokalne i uczenie postaw obywatelskich. Dzięki
funduszom zebranym na organizowanych akcjach charytatywnych Stowarzyszenie na bieżąco wspiera zarówno szkołę jak i dzieci niepełnosprawne oraz potrzebujące rodziny.
Stowarzyszenie
„Kałdowo”
działa przy Zespole Szkół nr 1
w Malborku od 2011 r. Jego celem
jest reprezentowanie mieszkańców dzielnicy wobec władz
miasta, urządzanie rekreacyjnych imprez dzielnicowych,
popularyzowanie idei samorządności lokalnej, edukacja i propagowanie kultury fizycznej. Stowarzyszenie pomagało w aranżowaniu imprez rekreacyjno-sportowych
na rzecz uczniów szkoły oraz mieszkańców dzielnicy Kałdowo. Promuje też piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie turniejów.
Kilkuletnie starania władz miasta przyniosły zatem
oczekiwany efekt. Miasto Malbork uzyskało decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego na zamknięcie składowisk przy ul. Tczewskiej i Ceglanej ze wskazaniem formy
rekultywacji umożliwiającej docelowe odzyskanie ok. 2/3
terenu dotychczas zajmowanego przez te składowiska.
wy nie występuje, co świadczy o zmineralizowaniu frakcji
organicznych. Ponadto odczyty z zainstalowanych na obu
obiektach piezometrów wskazują, że do wód gruntowych
nie przesączają się żadne szkodliwe substancje.
Na działce przy ul. Tczewskiej zaprzestano składowania
odpadów w 1985 r. a przy Ceglanej w 1990 r. Przy ul. Ceglanej odpady składowano w latach 1985-1990, natomiast
datę utworzenia składowiska przy ul. Tczewskiej trudno
określić – można przyjąć, że powstawało ono w sposób
niezorganizowany od czasów powojennych.
W ramach rekultywacji odpady zostały przemieszczone
w granicach składowisk z ok. 2/3 powierzchni i uformowane w pryzmy. Na pryzmach zostały wykonane warstwy wyrównawcze z piasku i pokryte szczelną matą bentonitową.
Wykończenie okrywy rekultywacyjnej stanowi 40-centymetrowa warstwa glebotwórcza i 10-centymetrowa warstwa
humusu, na której została wysiana mieszanka traw.
Składowisko przy ul. Ceglanej położone jest na działce
o powierzchni ok. 10 ha, a przy ul. Tczewskiej ok. 6 hektarów. Przyjmuje się, że przy ul. Tczewskiej zalega ok. 43 tysięcy ton odpadów, a przy ul. Ceglanej ok. 27 tysięcy ton.
Na podstawie badań emisji gazów składowiskowych ustalono, że zakończył się proces fermentacji i gaz składowisko-
Dodatkowo, w ramach rekompensaty za wycinkę drzew
i krzewów (wierzby energetycznej) na składowisku przy ul.
Tczewskiej wykonane zostały liniowe nasadzenia krzewów
różnych gatunków: karagana syberyjska, róża pomarszczona, pęcherznica kalindistna, pięciornik krzewiasty, berberys
pospolity, dereń biały, kolcowój pospolity, tawuła japońska
oraz 15 drzew: jarząb szwedzki i dąb szypułkowy.15 tysięcy
nowych krzewów z gatunków wytwarzających owoce będzie miejscem bytowanie ptaków, co wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności na tym terenie.
Rekultywacji uległo również składowisko odpadów
komunalnych w Miniętach o pow. ok. 1,60 ha, które znajdowało się na terenie wydzierżawionym od Gminy Dzierzgoń.
Malborska kwatera funkcjonowała tam od listopada 1999 r.
i przyjmowała ok. 12 tys. ton odpadów rocznie.
Za najważniejsze zalety tej formy rekultywacji należy
uznać znaczne zmniejszenie obszaru zalegania odpadów
i trudny do przeceny efekt ekologiczny w postaci przywrócenia równowagi biologicznej w granicach dawnych składowisk jak też potencjalnej możliwości przyszłościowego
wykorzystania terenu na inne cele niż składowiska.
Malborskie imprezy
www.82-200.pl
Międzynarodowy Festiwal
Kultury Dawnej czerwiec
Oblężenie Malborka
lipiec
Magic Malbork
sierpień
Foto: Włodziemierz Wawro
Foto: archiwum UM Malborka
EnMusic Festival
czerwiec
(2014 r. Kamil Bednarek z zespołem)
Foto: M. Pawłowicz
Foto: archiwum UM Malborka
(2014 r. Mateusz Ziółko z zespołem)
Dni Malborka czerwiec
Foto: Wojciech Zdunek
Malborska Majówka maj
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: archiwum UM Malborka
Foto: Szymon Sułkowski
16 Grudzień 2013
Boże Narodzenie w Sztuce
grudzień - styczeń
Eurosong
wrzesień
Zamkowe Kameralia
raz w miesiącu
Pierwsza z nich powędrował do Apoloniusza Zachary,
właściciela JAZZ CLUBU ,,SPIŻARNIA’’, pasjonata historii
Polski. Nominację otrzymał za realizację ciekawych wydarzeń, happeningów upamiętniających historię a także obrzędowość i tradycje naszego kraju.
Drugim nagrodzonym był malarz i grafik Benedykt
Kroplewski. Nominacja przyznana była za całokształt twórczości artystycznej oraz współpracę z dawną malborską Galerią Na Lewo oraz obecną Novą Galerią MCKiE.
Urząd Miasta Malborka, 82-200 Malbork, pl. Słowiański 5,
e-mail: [email protected]
Redakcja portalu 82-200.pl
e-mail: [email protected]
www.malbork.pl www.visitmalbork.pl www.82-200.pl
UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU: 55 629 04 00
Foto: archiwum prywatne
Zwyczajem Inauguracji Roku Kulturalnego jest
przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w minionym roku. Tym razem wyróżniono dwie osoby, a nagrody wręczali zastępca burmistrza
Jerzy Skonieczny oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Jolanta Leszczyńska.
Foto: archiwum Jazz Club Spiżarnia
Nagrody kulturalne

Podobne dokumenty