wykaz ogierow 2012r

Transkrypt

wykaz ogierow 2012r
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
WYKAZ OGIERÓW
NA TERENIE WIELKOPOLSKI w 2012 ROKU
GNIEZNO 2012
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
xx...............................................
oo...............................................
xx oo...........................................
xo...............................................
bad.wirt.......................................
baw.............................................
bwp............................................
hafl.............................................
hes..............................................
han..............................................
hol...............................................
m.................................................
kn................................................
mk................................................
KWPN ........................................
pełna krew angielska
czysta krew arabska
czysta krew anglo-arabska
półkrew anglo-arabska
konie badeńsko wirtenberskie
bawarski koń gorącokrwisty
belgijski koń gorącokrwisty
haflinger
konie heskie
konie hanowerskie
konie holsztynskie
małopolska
konik polski
mały koń
królewska holenderska księga stadna koni
gorącokrwistych
sf ................................................
selle francaise
śl.................................................
śląska
trk................................................
konie trakeńskie
wlkp............................................
wielkopolska
z..................................................
zimnokrwista
br.................................................
brudno
c...................................................
ciemno
gn.................................................
gniada
izab............................................... izabelowata
j....................................................
jasno
kaszt............................................. kasztanowata
mysz............................................. myszata
sk.................................................. skaro
1328.............................................. (przykładowo) liczba przed nazwą konia
oznacza numer ewidencyjny.
164-198-21.................................... wymiary: wysokość-obwód klatki piersiowejobwód nadpęcia
pkt.................................................. ilość punktów bonitacyjnych
NN................................................. niewiadomego pochodzenia
po................................................... po ogierze
od................................................... od klaczy
PR12………………………………… Punkt Rozpłodowy w sezonie 2012
PR12T/S/W…………………………. T- og. sztumski, S - og. sokólski, W– użytek własny
2
3
3
KATEGORYZACJA OGIERÓW
Kategoryzacja przewiduje ocenianie każdego ogiera na podstawie punktów hodowlanych otrzymanych za ocenę jego potomstwa oraz na podstawie wartości użytkowej potwierdzonej w Mistrzostwach Polski Młodych Koni lub w sporcie jeździeckim. Wyniki sportowe, na podstawie których można zmienić kategorie ogierów, muszą być oficjalnymi wynikami sportowymi,
potwierdzonymi przez Polski Związek Jeździecki. Każda zmiana kategorii wymaga weryfikacji
wymiarów i bonitacji. Nowym zasadom kategoryzacji podlegają ogiery wpisywane do ksiąg od
2004 roku. Ogiery wpisane do ksiąg przed 2004 rokiem mogą być poddane nowym zasadom
kategoryzacji na wniosek właścicieli.
Kategorie ogierów są podzielone na dwie grupy:
-Kategorie ogierów szlachetnych
-Kategorie ogierów zimnokrwistych.
Kategorie ogierów szlachetnych
(Ras :małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi)
KATEGORIA C
Ogiery, które odpowiadają warunkom eksterierowym i rodowodowym oraz ukończyły z wynikiem pozytywnym próby dzielności w ZT lub uzyskały określone wyniki w alternatywnych próbach dzielności mogą być używane w rozrodzie w kategorii C.
Ogiery kat. C mogą być używane w rozrodzie maksymalnie do 9 roku życia włącznie. Nie
uzyskanie w tym okresie kat. B powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.
KATEGORIA B
Ogiery z kat. C, w wieku 4 - 9 lat mogą uzyskać kat. B, na podstawie decyzji Komisji Księgi
Stadnej, jeżeli potwierdziły swoją wartość użytkową w Mistrzostwach Polski Młodych
Koni lub w sporcie jeździeckim.
Ogiery, które nie ukończyły ZT, a uzyskały prawo wpisu do ksiąg stadnych na podstawie
alternatywnych prób dzielności, otrzymują przy wpisie do księgi kategorię B, jeżeli spełnią warunki wymienione w ust. 1 (MPMK, sport jeździecki).
Ogiery, które uzyskały kat. B na podstawie wyników określonych (MPMK, sport jeździecki)
winny w okresie posiadania kat. C oraz do 4 sezonów po otrzymaniu kategorii B uzyskać min. 20 pkt. hodowlanych. Nie spełnienie tego warunku powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.
Ogiery kat. C, które nie spełniły wymagań określonych w ust. 1 (MPMK, sport jeździecki),
mogą otrzymać kat. B, jeżeli do 9 roku życia włącznie uzyskały minimum 35 pkt. hodowlanych za potomstwo. Ogiery te winny w okresie posiadania kat. C oraz do 4 sezonów
po otrzymaniu kategorii B uzyskać min. 70 pkt. hodowlanych za potomstwo. Nie spełnienie tego warunku powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.
Ogiery, które w próbach dzielności po 100-dniowym treningu osiągnęły wynik równy lub
wyższy od 125 punktów indeksowych i uzyskały min. 81 punktów za ocenę pokroju,
otrzymują kategorię B.
4
4
Jeżeli ogier nie spełni jednego z powyższych warunków, to w wieku 7 lat przechodzi do kat. C.
KATEGORIA A
Ogiery mogą uzyskać kat. A jeżeli uzyskały:
minimum 200 pkt. hodowlanych za potomstwo wpisane do ksiąg lub
2. 100 pkt. hodowlanych za potomstwo wpisane do ksiąg oraz osiągnęły następujące wyniki w
sporcie jeździeckim (w całej karierze):
a. skoki przez przeszkody -10 razy miejsca 1-3 w konkursach 140 cm i wyższych na ZOO lub
miejsca 1-6 na zawodach międzynarodowych rangi CSI, CSIO i wyższych
b. ujeżdżenie - 10 razy wynik min. 66 % w klasie CC na zawodach ZOO lub CDI, CDIO i wyższych lub w klasie CS - 8 razy wynik min. 66 %. Liczone są również konkursy kur.
WKKW - ogiery winny w klasie:
CNC** 4 razy zająć miejsca od 1 do 3 lub
CIC** 3 razy zająć miejsca od 1 do 3 lub
CCI** lub wyższej 2 razy zająć miejsca od 1 do 3;
powożenie - 6 razy miejsca 1-3 w kl. C na ZOO lub 5 razy miejsca 1-3 na CAI lub 3 razy
miejsca 1-3 na CAIO lub 2 razy miejsca 1-10 na MŚ.
KATEGORIA E
Komisja Księgi Stadnej może nadać kategorię "Elita" - "E" pod warunkiem, że ogier uzyskał nie mniej niż 200 pkt. hodowlanych za potomstwo wpisane do ksiąg oraz co najmniej
6 sztuk jego potomstwa (ogiery, klacze, wałachy) osiągnęło określone wyniki w dyscyplinach
sportu jeździeckiego.
Kategorie ogierów rasy polski koń zimnokrwisty
KATEGORIA C
Kategorię C otrzymuje każdy ogier wpisany do księgi.
KATEGORIA B
Kategorię B najwcześniej w wieku 4 lat, ale nie wcześniej niż po drugim sezonie kopulacyjnym, otrzymuje ogier po spełnieniu następujących warunków:
zaliczenie właściwej próby dla ogierów 4 letnich i starszych,
bonitacja minimum 78 pkt.
opisanych 10 sztuk potomstwa z oceną 15 i więcej punktów.
KATEGORIA A
Kategorię A najwcześniej w wieku 7 lat, ale nie wcześniej niż po czwartym sezonie kopulacyjnym otrzymuje ogier po spełnieniu następujących warunków:
wcześniej kategoria B
bonitacja minimum 80 pkt.
pięć sztuk potomstwa wpisanego do ksiąg (ogiery i klacze).
Nowym zasadom kategoryzacji podlegają wszystkie ogiery rasy polski koń zimnokrwisty, bez względu na rok wpisu do księgi, z wyjątkiem ogierów, które uzyskałyby kategorię niższą
niż dotychczasowa.
5
5
Aktualne listy ogierów przeznaczonych do
krycia klaczy programowych na sezon 2012
będą zamieszczone 1 marca 2012 r.
na stronie internetowej
pzhk.pl
Szczegółowe informacje
o Programach Ochrony znajdziemy
na stronie internetowej:
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie
Powiat
Powiatchodzieski
chodzieski
464 G Pz POKER - sp 2004, kara
po 2502 EVENTO - sch.warm. (ERBE i ERIS)
od 3805 G Pz POLONIA - wlkp (ARAK i POZA)
168 - 198 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
168 - 198 - 21,5 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 14
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Izydorek Stanisław, Zalasewo, ul. Kórnicka 243, 62-020 Swarzędz
Właściciel: Hamerlinska Kamila, Budzyo, ul. Przemysłowa 16, 64-840 Budzyo
Miejsce postoju: PR12 Hamerlinska Kamila, Budzyo, ul. Przemysłowa 16, 64-840 Budzyo, tel.
67/ 284-37-68, 691-149-204
Gmina Budzyo
92 R Pz LOLEK - kuc 1996, siwa
po 20 R Pz ZEFIR - kuc (LOTOS i ZOŚKA)
od 89 kuc Pz LAMBADA - kuc (SZARAK CONEY i LENA)
109 - 131 - 14,5 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Pacholczyk Zygmunt, Mnichowo, 20, 62-200 Gniezno
Właściciel: Kabat Grzegorz, Wyszyny, 66, 64-840 Budzyo
Miejsce postoju: PR12 Kabat Grzegorz, Wyszyny, 66, 64-840 Budzyo, tel. 600-552-309
Gmina Budzyo
333 G Pz PATROL EX PARYS - sp
1998, siwotar.
po 1247 G Pz MONDEO - m (MIKADO i KSANA)
od 3210 G Pz PRALINA - wlkp (PEKIN i BRATANICA)
169 - 196 - 21
78 pkt. przy wpisie
169 - 200 - 21,5 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 74
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Wawrzyniak Arkadiusz, Kicin, ul. Swarzędzka 2, 62-004 Czerwonak
Właściciel: Mikołajczak Piotr, Ocieszyn, 19 A, 64-605 Ocieszyn
Miejsce postoju: PR12 Kabat Grzegorz, Wyszyny, 66, 64-840 Budzyo, tel. 600-552-309
Gmina Budzyo
8
1327 G Pz SALWIUSZ - wlkp 2004, gn.
po 106 G Sz QUAMIRO - hol. (QUIDAM DE REVEL i ELEEN)
od 8117 SUMATRA - wlkp (LOS i SOFISTKA)
169 - 195 - 21 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Kabat Grzegorz, Wyszyny, 66, 64-840 Budzyo, tel. 600-552-309
Gmina Budzyo
1232 G Wr SATURN - z/sztum. 2004, kaszt.
po 376 G Mz LAMPION - z (LEW i LAMIA)
od 2877 G El SEKSTA - z (BASTER i SEKTA)
167 - 234 - 28
83 pkt. przy wpisie
167 - 230 - 28,3 83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 37
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Kategoria ogiera B
Hodowca: Gałęziewski Cezary, Purzyce-Rozwory, 14, 06-460 Grudusk
Właściciel: Andrzejewski Waldemar, Budzyo, ul. Rogozioska 3, 64-840 Budzyo
Miejsce postoju: PR12T Kabat Grzegorz, Wyszyny, 66, 64-840 Budzyo, tel. 600-552-309
Gmina Budzyo
- Program ochrony -
150 G Pz PARAGON - sp
1996, kaszt.
po 296 BANITA - sp (NAKROFAN i BIRETA)
od 2448 G Pz PARANA - wlkp (PLACYD i TRATWA)
166 - 190 - 21 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 39
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą:0
Hodowca: Wierooski Stanisław, Zbyszewice, 26, 64-830 Margonin
Właściciel: Gralak Jan, Klotyldzin, 5, 64-830 Margonin
Miejsce postoju: PR12W Płowens Katarzyna, Klotyldzin, 5, 64-830 Margonin, tel.
Gmina Margonin
9
489 G Pz BOLSHOI - KWPN
2006, gn.
po FAVORITAS - xx (REITAR i FLANEL)
od JELALEEN - KWPN (VOLTAIRE i NELAHELEEN)
163 - 192 - 21,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Greve J.W., Holandia 5, 7481 VL Haaksbergen
Właściciel: Dahlke Antoni, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Sypniewo Antoni Dahlke, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin,
tel., 502-665-942
Gmina Margonin
503 G Pz CASANOVA - KWPN 2007, kaszt.
po UNESCO - . (KARANDASJ i PICO BELLO)
od VIOLETTA - . (INDOCTRO i OLINDA)
166 - 187 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Holandia
Właściciel: Dahlke Antoni, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Sypniewo Antoni Dahlke, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin, tel.
502-665-942
Gmina Margonin
437 G Pz VANDAMME – KWPN 2002,c.gn.
po 88.8504 GUIDAM - s.f. (QUIDAM DE REVEL i FOUGERE)
od 98.01524 ROBERLINA (HEMMINGWAY i LOBERLINA)
164-192-22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 88
-w tym klacze z księgą:1
-w tym ogiery z księgą:1
Hodowca: Holandia,
Właściciel: Dahlke Antoni, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Sypniewo Antoni Dahlke, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin, tel.
502-665-942
Gmina Margonin
12
25 G Pz LE BON - KWPN
1993, kaszt.
po 88.8504 GUIDAM - s.f. (QUIDAM DE REVEL i FOUGERE)
od 88.6485 GOEDELE - . (CANDYBOY i TANNEKE)
165 - 201 - 21,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 15
- w tym klacze z księgą: 10
- w tym ogiery z księgą: 3
Hodowca: Holandia
Właściciel: Dahlke Antoni, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Sypniewo Antoni Dahlke, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin,
tel. 502-665-942
Gmina Margonin
-Nasienie mrożone175 G Pz NURJEV - KWPN
1995, gn.
po 88.8504 GUIDAM - s.f. (QUIDAM DE REVEL i FOUGERE)
od IMPULS - old. (PILOT i URINA)
167 - 192 - 21,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 88
- w tym klacze z księgą: 24
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: AJM Oude Groen , Enschede,
Właściciel: Wechta Damian, Poznao, ul. Bełchatowska 5 c, 60-161 Poznao
Miejsce postoju: PR12Y Stajnia Sypniewo Antoni Dahlke, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin,
tel. 502-665-942
Gmina Margonin
-Nasienie mrożone358 G Pz SIR NEEL - KWPN
1999, c.kaszt.
po W-001387 (4417 VRH) DARCO - BWP (LUGANO VAN LA ROCHE i OCOUCHA)
od 95.10868 NELA HELEEN - . (GUIDAM i BELLALEEN)
169 - 197 - 22 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 68
- w tym klacze z księgą: 11
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Greve J.W., Holandia, 5, 7481 VL Haaksbergen
Właściciel: Dahlke Antoni, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Sypniewo Antoni Dahlke, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin,
tel. 502-665-942
Gmina Margonin
-Nasienie mrożone-
13
3 R By MONARCHA - kuc
2000, siwa
po 2 R Mz WARTOWNIK - kf (FASON i WARTA)
od 17 R Wr MONARCHINI - kf (WARTOWNIK i MONA)
123 - 146 - 14 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 25
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Okrzeja Rafał, Wierzbno, 62, 07-111 Wierzbno
Właściciel: Dąbek Dariusz, Szamoty, 4, 64-820 Szamocin
Miejsce postoju: PR12 Dąbek Dariusz, Szamoty, 4, 64-820 Szamocin, tel. 67/ 284-89-03
Gmina Szamocin
1127 G Pz KUBA - wlkp
1995, gn.
po 1831 KURANT - wlkp (KWAKIER i ROLKA)
od 1200 G Pz MALWA I - wlkp (MELOMAN i MELA)
165 - 183 - 20
77 pkt. przy wpisie
165 - 195 - 21,5 78 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 10
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Szybaj Jerzy, Stwolno, 16, 63-900 Rawicz
Właściciel: Gospodarstwo Agroturystyczne Lidia Woźniczka, Szamocin, ul. Polna 6, 64-820
Szamocin
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Agroturystyczne Lidia Woźniczka,
Szamocin, ul. Polna 6, 64-820 Szamocin, tel. 67/ 284-81-14, 888-693-781
Gmina Szamocin
- Program ochrony lista I -
25 G Pz LUPO - hc
2005, gn.
po 8 G Pz PAMACS - hc (POLAN / RAPSOD i OUSOR VIII-20 ANETT)
od 24 G Pz KOLIBA - hc (NEGRO i KAREN)
135 - 163 - 18,5 78 pkt. przy wpisie
135 - 177 - 18,5 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Dembska Katarzyna, Krzekotowice, 8a, 63-830 Pępowo
Właściciel: Gospodarstwo Agroturystyczne Lidia Woźniczka, Szamocin, ul. Polna 6,
64-820 Szamocin
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Agroturystyczne Lidia Woźniczka,
Szamocin, ul. Polna 6, 64-820 Szamocin, tel. 67/ 284-81-14, 888-693-781
Gmina Szamocin
14
772 G Ra TEKSAS - z/sztum. 1998, kaszt.
po 2140 REZON - z (BUKIET i ROZBRATA)
od 3314 G El TEMA - z (TELEX i GERDA)
162 - 208 - 26 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 76
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Danielewski Joachim, Tropy Sztumskie, 49, 82-410 Stary Targ
Właściciel: Polichooski Józef, Heliodorowo, 10, 64-820 Szamocin
Miejsce postoju: PR12T Polichooski Józef, Heliodorowo 10, 64-820 Szamocin,
tel. 67/ 284-91-07
Gmina Szamocin
- Program ochrony -
Powiat czarnkowsko – trzcianecki
151 G Zg DURYT - wlkp
1996, kaszt.
po 524 DUNAJ - wlkp (FRONT i DUNKA II)
od 404 G Zg WANESSA - wlkp (ADONIS i ALGA)
178 - 210 - 22,2 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 20
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kacianowska Alicja, Nowa Sól, ul. Szkolna 4a/6, 67-100 Nowa Sól
Właściciel: Grzymała Krzysztof, Żelichowo, 59, 64-761 Krzyż Wielkopolski
Miejsce postoju: PR12 Grzymała Krzysztof, Żelichowo, 59, 64-761 Krzyż Wielkopolski,
tel. 509-491-617
Gmina Czarnków
1990 G Bł - sztum. ARAMIS - z 2004, kaszt.
po 270 G Ol - sztum. BEKISZ - z (BEN II i BIERKA)
od 3337 G Bł ARFA - z (BETIN i AGAWA)
158 - 220 - 27,5 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 98
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Majewski Piotr, Brzozowo, Kol. 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Polzin Alfred, Romanowo Dolne, 4, 64-700 Czarnków,
tel. 672-559-577, 609 890 129
Gmina Czarnków
- Program ochrony -
15
14 G Pz DRANZER - z 2003, kara
po 2664 DESIR - z (EISER i DALIDA)
od 1428 G Ko DOLINA - z (TAMAN i DYSKRECJA)
160 - 220 - 28 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 53
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Sosnowski Bronisław, Kanin, 29, 76-113 Postomino
Właściciel: Polzin Alfred, Romanowo Dolne, 4, 64-700 Czarnków
Miejsce postoju: PR12 Polzin Alfred, Romanowo Dolne, 4, 64-700 Czarnków,
tel. 67/ 255-95-77
Gmina Czarnków
- Program ochrony -
56 G Sz - sztum. WALER - z
2003, kaszt.
po 1853 BUTLER - z (SENIOR i BURBA)
od 1444 G By WALIA - z (RUM i WALENCJA)
160 - 217 - 28 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 50
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o , Nowe Jankowice, 86-320 Łasin
Właściciel: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Miejsce postoju: PR12T Niezborała Rafał, Pęckowo, ul. Wybudowanie 22, 64-733 Drawsko,
tel. 517-622-661
Gmina Drawsko
- Program ochrony -
2343 HARWEST - KWPN
1994, c.gn.
po INDOCTRO - hol. (CAPITOL I i VANESSA VII)
od 898624 HAVANNA - KWPN (JULIO MARINER i TIVOLI)
163 - 192 - 21 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 149
- w tym klacze z księgą: 24
- w tym ogiery z księgą: 3
Hodowca: C.A.de Koning , Haaren
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Polzin Alfred, Romanowo Dolne, 4, 64-700 Czarnków,
tel. 67/ 255-95-77
Gmina Czarnków
682 G Ol GOLDEN - z 2008, gn.
po 319 G Ol BRETON - z (SAMOWAR i BARKA)
od 1946 G Ol GWATEMALA - z (BANKIET i GIORGIA)
166 - 230 - 28 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Pniewska Anna, Ząbrowo, 155, 14-241 Ząbrowo
Właściciel: Sikora Janusz, Kwiejce, 7, 64-733 Drawsko
Miejsce postoju: PR12T Sikora Janusz, Kwiejce, 7, 64-733 Drawsko,
tel. 67/ 256-32-72, 609-630-535
Gmina Drawsko
- Program ochrony -
29 G Pz BAWIN - z
2007, gn.
po 468 G By WIOMET - z (GOURMET i WIOSNA)
od 1733 G By BANIALUKA - z (BERTRAM I i BAGATELA)
161 - 225 - 27 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o , Nowe Jankowice, 86-320 Łasin
Właściciel: Wicher Marcin, Gajewo, 66, 64-700 Czarnków
Miejsce postoju: PR12 Wicher Marcin, Gajewo, 66, 64-700 Czarnków, tel. 67/ 255-83-50
Gmina Czarnków
12 G Zg NARRATOR - z 1997, kara
po 5 G Zg NARKOTYK - z (NEAPOL i JAGODA)
od 87 G Zg NIANA - z (NEAPOL i GRANA)
161 - 210 - 26 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 80
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kozicki Zdzisław, Gorzów Wielkopolski, ul. Zielna 106, 66-400 Gorzów Wlkp.
Właściciel: Sikora Janusz, Kwiejce, 7, 64-733 Drawsko
Miejsce postoju: PR12T Sikora Janusz, Kwiejce, 7, 64-733 Drawsko, tel. 67/ 256-32-72,
609 630 535
Gmina Drawsko
16
17
21 G Wł GÓRAL - kn 2008, c.mysz.
po 1768 HEBEL - kn (HALICZ i HEKLA)
od 1 G By GOYA - kn (NOBIS i GAYGA)
131 - 163 - 19 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Chyłek Joanna, Stankowice, 86, 59-820 Leśna
Właściciel: Chyłek Joanna, Stankowice, 86, 59-820 Leśna
Miejsce postoju: PR12 Janc Arkadiusz, Lubasz, ul. Szamotulska 16a,
64-720 Lubasz, tel. 606-187-277
Gmina Lubasz
185 G Pz CAMERON - sp
1996, siwa
po 838 G Pz EPITET - wlkp (CZMOO i ENKLAWA)
od 8 G Ko CAMPALA - wlkp (RUDNIK i CAPRI)
165 - 182 - 20 79 pkt. przy wpisie
165-185-20,5 78 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 18
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: R.S.P. Kotlin , Kotlin, ul. Parkowa 5, 63-220 Kotlin
Właściciel: Lewandowski Kazimierz, Dębe, 85 C, 64-720 Lubasz
Miejsce postoju: PR12 Lewandowski Kazimierz, Dębe, 85 C, 64-720 Lubasz,
tel. 67/ 255-62-78,
Gmina Lubasz
908 G Wł LOMBARD - śl.
2006, kara
po 784 G Wł ARSENAŁ - śl. (LAPIS i ARGOTA)
od 1400 G Wł LEGIA - śl. (LITERAT i LEWITA)
165 - 201 - 23 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 6
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Szymaoski Roman, Studniska Dolne 95, 59-975 Sulików
Właściciel: Krawczyk Krzysztof, Młynkowo, 108, 64-710 Połajewo
Miejsce postoju: PR12 Krawczyk Krzysztof, Młynkowo, 108, 64-710 Połajewo, tel. 672-568347, 693-344-208
Gmina Połajewo
- Program ochrony -
18
465 G Pz ARKTOS - sp 2003, izab.
po 241 G Pz GERONIMO - hol. (CORONADO i GORMANA)
od 4855 G Pz ASTA - wlkp (BUJAK i ASTURIA)
168 - 188 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Jasiak Mariusz, Złotów, ul. Jeziorna 53, 77-400 Złotów
Właściciel: Jasiak Mariusz, Złotów, ul. Jeziorna 53, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12 Szepczyoski Zbigniew, Przybychowo, 27, 64-710 Połajewo,
tel. 67/ 256-74-65, 693-597-488
Gmina Połajewo
246 G Pz HOROSKOP - kn
2008, mysz.
po 219 G Pz METYS - kn (HEBEL i MOTAWA)
od 378 G Pz HURYSKA - kn (JERMAK i HUMA)
137 - 158 - 17,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Szepczyoski Zbigniew, Przybychowo, 27, 64-710 Połajewo,
tel. 67/ 256-74-65, 693-597-488
Gmina Połajewo
262 R Pz TAMIR - fd 2006, buł.
po 25 R Wł MYRKVID - fd (FJELLWIN i FRYDA)
od 78 R Kt TAMIZA - fd (MODRAK i TOSCA)
132 - 152 - 19 76 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Koprowski Andrzej, Kucoby, 38, 46-300 Olesno
Właściciel: Wahl Piotr, Tarnówko, 158, 64-710 Połajewo
Miejsce postoju: PR12 Wahl Krzysztof, Tarnówko, 158, 64-710 Połajewo, tel. 672-551-596
Gmina Połajewo
20
130 G Pz MAKS - kn 1992, mysz.
po 383 GIL - kn (LIFOK i GRATKA)
od 4911 MOZA - kn (ODMĘT i MOZGA I)
134 - 173 - 17 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 39
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 2
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Pertek Michał, Teresin, 18, 64-980 Trzcianka
Miejsce postoju: PR12W Pertek Michał, Teresin, 18, 64-980 Trzcianka, tel. 604-327-280,
604-646-176
Gmina Trzcianka
2503 BARON - z
1995, gn.
po 1576 BRYTAN - z (ROLLTAN i BYRKA)
od 2655 G El HAWANA - z (HIR i JAGNA)
159 - 215 - 28 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 46
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 3
Kategoria ogiera B
Hodowca: Kamrowski Zbigniew, Sztumska Wieś, 15, 82-400 Sztum
Właściciel: Aftarczuk Stanisław, Gieczynek, 36, 64-730 Wieleo
Miejsce postoju: PR12 Aftarczuk Stanisław, Gieczynek, 36, 64-730 Wieleo,
tel. 67/ 253-10-04
Gmina Wieleo
Powiat
Powiat gnieźnieoski
gnieźnieński
286 R Pz ALKO - kuc 2007, gn.
po 120 R Pz SZAMAN - kuc (ANGELO i SZAMPANKA)
od AWENA - kuc (EWRIM i ANAWA)
123 - 149 - 15,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Dyzert Jerzy, Gostyo, ul. Jana Pawła Ii 75 A, 63-800 Gostyo
Właściciel: Bednarek Mariusz, Pawłowo, 33, 62-250 Czerniejewo
Miejsce postoju: PR12 Bednarek Mariusz, Pawłowo, 33, 62-250 Czerniejewo, tel. 661440060
Gmina Czerniejewo
22
99 G Ol CHLEB - wlkp/poch.trk.
1999, siwa
po 2204 CEDRUS - wlkp/poch.trk. (OGAR i CERKWICA)
od 341 CHIARA - wlkp/poch.trk. (KERMAN i CHIAZZA)
166 - 197 - 21,5
79 pkt. przy wpisie
166 - 197 - 21,5
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 43
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. , Liski, 19, 11-210 Sępopol
Właściciel: Perek Kazimierz, Żydowo, Pl.Obrooców Żydowa 2, 62-241 Żydowo
Miejsce postoju: PR12 Perek Kazimierz, Żydowo, Pl.Obrooców Żydowa 2, 62-241 Żydowo,
tel. 61/ 427-45-34, 600-407-967
Gmina Czerniejewo
- Program ochrony lista I -
163 G Pz LEONARDO - hol.
1996, gn.
po 210252189 LOXGRAF GO - hol. (LANDGRAF I i UNIKA II)
od DONKA - hol. (ALCATRAZ i JULITTA)
164 - 191 - 22,5
80 pkt. przy wpisie
168 - 198 - 22,5
Potomstwo hodowlane: 38
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Klein Markus, Lohfelden - C, 3503 Niemcy
Właściciel: Perek Lidia, Żydowo, Pl.Obrooców Żydowa 2, 62-241 Żydowo
Miejsce postoju: PR12 Perek Kazimierz, Żydowo, Pl.Obrooców Żydowa 2, 62-241 Żydowo,
tel. 61/ 427-45-34, 600-407-967
Gmina Czerniejewo
252 R Pz NERO - hafl. 2007, j.kaszt.
po WEMBLEY - hafl. (WINDSOR i STELLA)
od 504 RPz NORA - hafl. (NEVIO i ASTA)
146 - 167 - 19,5 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 9
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Borys Feliks, Jankówko 23, 62-200 Gniezno
Właściciel: Borys Feliks, Jankówko 23, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Borys Feliks, Jankówko 23, 62-200 Gniezno, tel. 696 -181-316
Gmina Gniezno
23
263 R Pz STOUGJESHOEVE ENERGY - kuc wal. 2007, kara
po MINTFIELD ARISTOCRAT - kuc wal. (COTTRELL ROYAL CONSORT i COTTRELL ARIAN)
od STOUGJESHOEVE ESMERALDA - . (WILDZANG'S ROCCO i KORTEHOEVE'S DANIELLE)
132 - 156 - 16,5 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Szafran Marianna, Dębówiec 22, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Szafran Marianna, Dębówiec 22, 62-200 Gniezno, tel. 500-214-351
Gmina Gniezno
256 G Pz ALBREX G - sp
1997, kara
po 13 G Pz ALBERTO - sp (ALOUBE Z i BRUGIA)
od 3535 G Pz ANDALUZJA - wlkp (ALERT i KALKUTA)
164 - 191 - 22,25
78 pkt. przy wpisie
166 - 198 - 22,5
78 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 59
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Górski Arkadiusz, Masłowo, ul. Kołłątaja 20, 63-900 Rawicz
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno ,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
2438 ARMIN – wlkp
1994,gn.
po 1599 KOMANDOR - wlkp (KWAKIER i STARKA)
od 9308 ARONIA - wlkp (ARAMIS i ARIA)
173 - 203 – 24 79 pkt. przy wpisie
173 - 203 – 24 80 pkt. przy weryfikacji
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. , Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno ,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd.,
S.O. Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 61/ 426-22-12
Gmina Gniezno
- Program ochrony lista I -
26
1315 G Pz BIERUO - wlkp
2002, gn.
po 1826 ESKUDO - wlkp (DIDO i ETIUDA)
od 9313 BIGOTERIA - wlkp (ISLAM i BRENDA)
171 - 200 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
1867 BISKWIT - sp
1991, c.gn.
po 3 G Kt COLORADO - han. (COR DE LA BRYERE i RACYONA Z)
od 4221 BRENDA - wlkp (ARLET i BERDANKA)
167 - 191 - 22,5
83 pkt. przy wpisie
170 - 195 - 22,5
83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 115
- w tym klacze z księgą: 26
- w tym ogiery z księgą: 8
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 61/ 426-22-12
Gmina Gniezno
451 G Pz CZUMEN K - sp
2003, siwa
po 356 G Pz ARIADOS - hol. (ARIADUS i KATHLEN B)
od 8757 CZUNIA - sp (AJAX i CZUNGA)
171 - 194 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 51
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Kramer Andrzej, Kowanówko, ul. Jałowcowa 11, 64-600 Oborniki
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd.,
S.O. Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 61/ 426-22-11, 61/ 426-22-12
Gmina Gniezno
27
2367 GALON - wlkp/poch.trk. 1993, siwosr.
po 879 GAWOR - wlkp (GROT i HAWANA)
od 2047 G Pz AMANDA - wlkp (AMARYLIS i PIZA)
165 - 190 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 109
- w tym klacze z księgą: 13
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: KOMBINAT PGR ŻYDOWO , Szczytniki, , 62-250 CZERNIEJEWO
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
- Program ochrony lista I-
2594 GARSON - sp
1995, c.gn.
po 135 G Lb KWARTET (EX QUATUOR CHARRIERE) - xo (ARLEQUIN i BALISE)
od 15 G Kt GRACJA - sp (HASZYSZ i GAZELLA)
168 - 189 - 22 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 50
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 1
Kategoria ogiera B
Hodowca: MYSZKA RENE, Katowice, ul. B. Chrobego 32/103, 40-881 Katowice
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd.,
S.O. Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 61/ 426-22-11, 61/ 426-22-12
Gmina Gniezno
1774 G Gd GUSTIN - z 2004, gn.
po 1459 G Gd-sztum. SAZAR - z (TAZAR i SAFIRA)
od 3381 G Gd GESTIA - z (HEGUND i GEOGRAFIA)
160 - 225 - 26 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 5
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Rojewski Piotr, Sadłuki, 33, 82-433 Mikołajki Pomorskie
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
28
1325 G Pz KALMET - wlkp
2004, gn.
po 310 G Pz CARETINO K - hes. (CARETINO i A-ZARINN J)
od 4171 G Pz KRUPINA - wlkp (SKUNKS i KRYNICA)
167 - 195 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 14
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
1330 G Pz KERSON - wlkp
2005, gn.
po 1867 BISKWIT - sp (COLORADO i BRENDA)
od 3077 G Pz KASTA - wlkp (LOS i KALETA)
167 - 197 - 22,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 27
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Dudkowiak Roman, Września, ul. Staffa 2, 62-300 Września
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
493 G Pz LE MISTRAL - SWB 1992, sk.gn.
po LEUTHEN I - . (LANDGRAF I i FASCHA)
od MIRKETT - . (IRCO MARCO i MATILDA (51))
168 - 197 - 22,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 9
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Import Szwecja
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno, ul.
Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
29
59 G Sz LENNIK - sp 1997, gn.
po 915 GENIUS - han. (GEPARD i WELFENGLÜCK)
od 9922 LAURKA - sp (DRYL i LILLA WENEDA)
170 - 192 - 22,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 39
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Bielin Sp. z o.o. , Bielin, 1, 74-503 Moryo
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
422 G Pz PACO - sp 2002, kaszt.
po 35 G Sz ATLAS BAVARIA - hol. (AHORN Z i WARDA)
od 4474 G Pz PARADA - wlkp (CZYNEL i PIRANIA)
166 - 193 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
116 G Ol PASZA - wlkp 2002, c.gn.
po 1506 BUJAK - wlkp (SIR SHOSTAKOVICH i BIEŁUGA)
od 67 PASTRANA - wlkp (DUKAT i PASTYLKA I)
164 - 192 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 39
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. , Liski, 19, 11-210 Sępopol
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
31
2444 POPIEL - wlkp 1994, kara
po 1653 POLL - wlkp/poch.trk. (ARAK i PLEJADA)
od 8897 PERTA - wlkp (RUMB i PEONIA)
163 - 193 - 22 80 pkt. przy wpisie
164 - 202 - 22 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 77
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Skarbu Paostwa Kadyny , Kadyny , 82-340 Tolkmicko
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
- Program ochrony lista II 272 G Pz RAMET - sp 1998, c.gn.
po 15 G Pz LOMBARDO - KWPN (QUIDAM DE REVEL i ASTARA)
od 9330 RAWKA - wlkp/poch.trk. (SIR SHOSTAKOVICH i RABKA II)
166 - 186 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
169 - 191 - 22 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 31
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Posadowo Sp.z o.o. , Posadowo, ul. Powstaoców Wielkopolskich,
64-310 Lwówek Wielkopolski
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12X Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 61/ 426-22-11, 61/ 426-22-12
Gmina Gniezno
88 G Ol TALIZMAN - wlkp
1998, c.gn.
po 1956 DŻENTELMEN - wlkp (GRAND AS i DUNKA)
od 7813 TERRA ROSSA - wlkp (JANKES i TERCYNA)
168 - 200 - 22 81 pkt. przy wpisie
171 - 206 - 22 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 66
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Nowa Wioska Ewa Janiak, Nowa Wioska, , 82-520 Gardeja
Właściciel: Gosp. R.-H. Żydowo Sp. z o.o., S.O. Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
32
418 G Lb TIN TIN - m (xxoo) 1996, siwa
po 9/Kl WIEDEO - oo (PALAS i WIEŻA)
od 17/ Lb TINKA - xx (MARKO i TINA)
162 - 187 - 20,5
77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 41
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stado Ogierów Białka Sp.z o.o. , Białka, 22-300 Krasnystaw
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
500 G Pz VICE VANDAMME - sp
2007, c.gn.
po 437 G Pz VANDAMME - KWPN (GUIDAM i ROBERLINA)
od 1377 G Pz VICE VERSA "M" - sp (PARADYS i VITARA)
164 - 180 - 21 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
MPMK: Konie 4-letnie hod. pol.: /elim. w II półf. lokata: /nie sklasyf.
Hodowca: Dahlke Antoni, Sypniewo, 22, 64-830 Margonin
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O.
Gniezno, Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno, tel. 061/ 426-22-11, 061/ 426-22-12
Gmina Gniezno
2 G Pz C'KARINO - kuc 2008, sk.gn.sr.
po 191 R Pz RIKO - kuc (GALON i RAMONDIE)
od 336 R Pz CELINKA - kuc (LOS i CAŁKA)
111 - 139 - 14,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Nowak Wojciech, Gniezno, ul. Dąbrówki 17/4, 62-200 Gniezno
Właściciel: Nowak Wojciech, Gniezno, ul. Dąbrówki 17/4, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Nowak Wojciech, Gniezno, ul. Dąbrówki 17/4, 62-200 Gniezno,
tel. 607-664-377
Gmina Gniezno
33
22 G Pz SANTOR - z/sok.
2003, gn.
po 342 G By PIOTR - z (WANG i POCIECHA)
od 32 G Pz SYTA - z (BILON i SORA)
162 - 239 - 26,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Serwatka Andrzej, Kłodzin 3, 62-290 Mieścisko
Właściciel: Chmielewski Zbigniew, Gniezno, ul. Kłeckoska 59, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12S Stajnia Roszkowo Zbigniew Chmielewski, Gniezno, ul. Kłeckoska 59,
62-200 Gniezno, tel. 602-316-379
Gmina Gniezno
- Program ochrony -
3 fryz Pz ERIC FAN'E HURDDRAVERSDYK - fryz. 2001, kara
po ERIK 351 - fryz. (JELMER i STINA)
od GEESKE - fryz. (LAMMERT i TEETSKE)
166 - 187 - 23 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo: 27 - w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: BOOTSMA W.F., Tzummerweg 17 A, , 8801 HOLANDIA
Właściciel: Wachowski Marcin, Jankowo Dolne, 59, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Wachowski Marcin, Jankowo Dolne, 59, 62-200 Gniezno,
tel. 061/ 427-12-66
Gmina Gniezno
2445 SKANER-A - sp 1994, kara
po 9770 SATURN - han. (SEXTANT i DORLE)
od 5092 DRASKA - sp (SENIOR i DRAGANKA)
168 - 190 - 22 81 pkt. przy wpisie
173 - 212 - 23 78 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 124
- w tym klacze z księgą: 11
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Adrjanowski Tadeusz, Radzieje , 11-600 Radzieje
Właściciel: Wachowski Ireneusz, Jankowo Dolne, 59, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Wachowski Ireneusz, Jankowo Dolne 59, 62-200 Gniezno,
tel. 061/ 427-12-66
Gmina Gniezno
34
26 G Pz-sztum. NASZ MAŁY - z 2006, kara
po 4 G Pz BOSMAN - z (ROTER i BRAZYLIA)
od 69 G Pz NIGRA - z (BEBI i NOGARA)
165 - 217 - 29 77 pkt. przy wpisie
167 - 223 - 29 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 31
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Kłodzioski Paweł, Jaracz, 37, 64-610 Rogoźno
Właściciel: Sołtysik Michał, Dziekanowice, 19, 62-261 Lednogóra
Miejsce postoju: PR12 Sołtysik Michał, Dziekanowice, 19, 62-261 Lednogóra,
tel. 61/ 427-49-82
Gmina Łubowo
- Program ochrony -
278 R Pz RAMBO - kuc 2006, gn.sr.
po 143 R Pz FOKUS - kf (GALON i FLORA)
od 234 R Pz RAMONDIE - kuc (RAMIRO i MONDIE)
111 - 136 - 15,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Garstka Andrzej, Gniezno, ul. Kawiary 7, 62-200 Gniezno
Właściciel: Sołtysik Michał, Dziekanowice, 19, 62-261 Lednogóra
Miejsce postoju: PR12W Sołtysik Michał, Dziekanowice, 19, 62-261 Lednogóra,
tel. 061/ 427-49-82
Gmina Łubowo
21 G Łd FAUST Z – KWPN
1987, kaszt.
po FURIOSO II- ang.norm. (FURIOSO i DAME DE RANVILLE)
od REURIKA Z- han. (RAMIRO Z i HEUREKA Z)
170 - 205 - 22 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 92
- w tym klacze z księgą9
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stoeterij Zangersheide
Właściciel: Piotr Staszczak, Łubowiczki, 2/1, 62-280 Kiszkowo
Miejsce postoju: PR12 Piotr Staszczak, Łubowiczki, 2/1, 62-280 Kiszkowo tel. 602-262-880
Gmina Kiszkowo
-nasienie mrożone-
35
284 R Pz OSKAL - hc 2005, gn.sr.
po 2636 NEGRO - hc (NESZOR i FRAZA)
od 53 G Kt OSTROGA - hc (PORTAL i OLIMPIA)
136 - 179 - 17 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Konon Jan, Zebrzydowice, ul. Rzeczna 1, 43-410 Zebrzydowice
Właściciel: Mikołajczak Jerzy, Mieleszyn, 66, 62-212 Mieleszyn
Miejsce postoju: PR12 Mikołajczak Jerzy, Mieleszyn, 66, 62-212 Mieleszyn,
tel. 695 796 478
Gmina Mieleszyn
237 R Pz ARAMIS - hafl.
2006, kaszt.
po ARTOS - hafl. (ARTIST i PASTELLA)
od HANKA - hafl. (MONSIEUR i HEIDI)
140 - 180 - 19,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 5
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy ,
Właściciel: Dalewski Maciej, Trzemeszno, ul. Kosmowskiego 1/6, 62-240 Trzemeszno
Miejsce postoju: PR12 Dalewski Maciej, Trzemeszno, ul. Kosmowskiego 1/6,
62-240 Trzemeszno, tel. 785-961-118
Gmina Trzemeszno
2440 EGER - wlkp
1994, gn.
po 1599 KOMANDOR - wlkp (KWAKIER i STARKA)
od 6663 ENIGMA - wlkp (FORTEL i EPIKASTA)
173 - 203 - 23 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 108
- w tym klacze z księgą: 12
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Przespolewski Ignacy, Mąkownica, 43, 62-230 Witkowo,
tel. 61/ 477-90-80, 609-758-108
Gmina Witkowo
- Program ochrony lista I -
36
Powiat
Powiat Gostyoski
gostyński
59 R Pz WOLF'S HAMWAY-R - kuc
1994, c.kaszt.
po DOWNLAND DONNER - kuc wal. (DOWNLAND DRAGOON i DOWNLAND FLEUR)
od VICTORIA - kuc (ARTHUR-O-FON i DOWNL.SONGBIRD)
137 - 163 - 17,75
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Klein Markus, Lohfelden - C, , 3503 Niemcy
Właściciel: Niemann Wolf-Eduard, Springe-Volksen, ul. Steinhauersts.5, Niemcy
Miejsce postoju: PR12 Jaoczak Piotr, Rokosowo, 20, 63-800 Gostyo,
tel. 65/ 573-11-61, 607-611-161
Gmina Gostyo
509 G Pz BARLEY HILL - KWPN 2006, gn.
po FLEMMINGH - KWPN (LACAPO i TEXAS)
od VALLERY HILL - . (GOODTIMES i NICE HILL)
169 - 185 - 20,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 17,36/pkt. bonif. lokata: 5/9
Hodowca: Holandia
Właściciel: Stachowiak Ludmiła, Gostyo, ul. Wrocławska 196, 63-800 Gostyo
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Bogusławki Stadnina Koni "Luwo", Bogusławki, 9,
63-800 Gostyo, tel. 606-931-945
Gmina Gostyo
8 G Pz ex 160 R Pz FIGLARZ - kuc
2002, gn.
po 87 R Pz GALON - kf (APEL i GALIA)
od 174 R Pz FLORA - kf (GAWROSZ i FRONDA)
116 - 148 - 15,5 79 pkt. przy wpisie
119 - 150 - 16
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Gajowiak Stanisław, Jacek, Radłowo, 1, 62-420 Strzałkowo
Właściciel: Gruchot Piotr, Gostyo, ul. Sportowa 3, 63-800 Gostyo
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Bogusławki Piotr Gruchot Grzegorz Wojtkowiak, Bogusławki, ,
63-800 Gostyo, tel. 65 5-726-259
Gmina Gostyo
5
37
2439 CZAMAL - sp
1994, siwa
po 1160 FETYSZ - sp (DIDO i FANTAZJA)
od 9060 CZESANKA - wlkp (NIFERAK i CZERKIESKA)
165 - 190 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 26
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 1
MPMK: Konie 4-letnie: 16,98/pkt. po I naw. lokata: 21/42; ; Konie 6-letnie hod. pol.: 4/pkt.
kar. lokata: 2/10
Hodowca: Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. , Nowielice, , 72-320 Trzebiatów
Właściciel: Stróżyoski Jan, Siemowo, 53, 63-800 Gostyo
Miejsce postoju: PR12 Stróżyoski Jan, Siemowo, 53, 63-800 Gostyo,
tel. 65/ 572-47-39, 691-195-479
Gmina Gostyo
364 G Pz SOKRATES - KWPN 1999, kaszt.
po CORRADO I - hol. (COR DE LA BRYERE i SOLEIL)
od 95.4932 NOTRE DAME - . (ARGENTINUS i JORINDE)
169 - 197 - 22,25
83 pkt. przy wpisie
170 - 194 - 22,5
83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 1
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 8/pkt. kar. lokata: 4/5
Hodowca: Holandia
Właściciel: Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania, ul. Ostroroga 9 A, 64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12Y S. K. Pępowo Sp.z oo , Gogolewo, 71, 63-840 Krobia,
tel. 65/ 571-25-42
Gmina Krobia
9 G Pz 165 R Pz FJORDGLIMT'S MR CHATLAND - kuc wal.
2001, siwa
po WMH 122 MENAI LITTLE OAK - kuc wal. (BENGAD DAMUSK OAK i MENAI SILVER MISS
MUFFIN)
od WM 916 SPRINGBOURNE CARMEN - kuc wal. (SPRINGBOURNE CARAWAY i
SPRINGBOURNE CEINION)
118 - 153 - 16,2 81 pkt. przy wpisie
119 - 160 - 16,3 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 23
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Import Dania
Właściciel: Stróżyoski Jan, Siemowo, 53, 63-800 Gostyo
Miejsce postoju: PR12 Stróżyoski Jan, Siemowo, 53, 63-800 Gostyo,
tel. 65/ 572-47-39, 691-195-479
Gmina Gostyo
116 Wr TOAST - xx
1992, gn.
po 8593 DAKOTA - xx (STUPENDOUS i ARDNEASKEN)
od TUNIKA - xx (DIPOL i TURKIEZA)
160 - 185 - 20,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 18
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą:
0Hodowca: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71,
63-840 Krobia, tel. 65/ 571-25-42 / 571-25-43
Gmina Krobia
94 R Pz KIKS - kuc
1997, siwa
po 51 R Pz NANTANO - kuc szetl. (NICKO i FLITZI)
od 135 R Pz KIESA - kuc (KOMET i KONEJKA)
97 - 125 - 13,25 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71,
63-840 Krobia, tel. 655-712-542
Gmina Krobia
38
725 G Wł BALET - śl. 1998, gn.
po 8966 DOLAR - śl. (HAK i DEWIZA)
od 181 BABONA - śl. (JAR CLUB i BALTONA)
160 - 192 - 23 79 pkt. przy wpisie
162 - 196 - 23 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie: /elim. II dnia lokata: /nie sklasyf.
Hodowca: SO Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. Stado Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
Właściciel: Szulc Grzegorz, Krobia, ul. Kobylioska 42, 63-840 Krobia
Miejsce postoju: PR12 Szulc Grzegorz, Krobia, ul. Kobylioska 42, 63-840 Krobia,
tel. 603-220-359
Gmina Krobia
- Program ochrony lista II -
39
294 R Pz EWEG - kuc 2006, siwa
po 150 R Pz CARLO - kuc (DANTE i COCO)
od 13 R Sz EBDRUPS FIE - kuc wal. (TWYFORD MAJOR i BLIS)
119 - 140 - 15,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Rudnik Marzena, Rojów 51F, 63-500 Ostrzeszów
Właściciel: Snela Piotr, Gogolewo, 64, 63-840 Krobia
Miejsce postoju: PR12 Snela Stanisław, Magdalenki, 10, 63-830 Magdalenki,
tel. 602-763-871
Gmina Pępowo
33 R Pz VIGGO - kuc szetl.
1992, kara
po SKIPPER UGLKER - kuc (KING i BELLA)
od LOTTE - kuc (LASSE i BETTE)
98 - 132 - 14 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 35
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Import z Danii
Właściciel: Stankowski Marian, Pępowo, ul. Szkolna 15, 63-830 Pępowo
Miejsce postoju: PR12W Stankowski Marian, Pępowo, ul. Szkolna 15, 63-830 Pępowo,
tel. 65/ 573-64-89
Gmina Pępowo
87 G Zg TABASKO - sp 1999, gn.tar.
po 10 G Rz COTTON CLUB - wlkp (SELIM i CEMBROWINA)
od 42/Zg TOLERANCJA - m (HUZAR i TARNINA)
167 - 200 - 22,2 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 91
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie: 113,72/pkt. kar. lokata: 2/5
Hodowca: Kodź Tadeusz, Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska 268, 66-400 Gorzów Wlkp.
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Danko Hodowla Roślin Sp. z.o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo,
Szelejewo Drugie, 1, 63-820 Piaski, tel. 693 084 435, 65-/ 573-06-19
Gmina Piaski
40
360 G By LOTOS - hol. 1997, siwa
po LEVANTOS II - hol. (LIOSTRO i ANDRA II)
od BOMINA - hol. (ROMINO i PREZIOSA)
162 - 188 - 22 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 40
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 0
Właściciel: Szczepaniak Krzysztof, Małachowo 56, 63-140 Dolsk
Miejsce postoju: PR12 Szczepaniak Krzysztof, Podrzecze, 6, 63-800 Podrzecze,
tel. 602-107-080
Gmina Piaski
102 G Gd MAKS - wlkp/poch.trk.
1998, siwa
po 2027 PUMPERS - wlkp/poch.trk. (OGAR i PUMKA)
od 8049 MAHARA - wlkp (ARIANIN i MAHONIA)
170 - 200 - 22
78 pkt. przy wpisie
172 - 205 - 22,5 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Plękity Sp. z o.o. , Plękity, 1, 14-330 Małdyty
Właściciel: Karpioski Bernard, Bułaków, 57, 63-860 Pogorzela
Miejsce postoju: PR12 Karpioski Bernard, Bułaków 57, 63-860 Pogorzela,
tel. 65/ 573-56-66
Gmina Pogorzela
- Program ochrony lista I –
43
Powiat
Powiat grodziski
grodziski
508 G By LETNIK - z 2004, kaszt.
po 392 G By BETOWEN - z (BERTRAM I i BETINA)
od 9628 LEGENDA - z (SAMOWAR i LEGNICA)
164 - 222 - 28 85 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 25
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o , Nowe Jankowice, , 86-320 Łasin
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Miejsce postoju: PR12 Rabiega Ryszard, Zdrój, 31, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
tel. 698-038-419, 666-356-484
Gmina Grodzisk Wielkopolski
481 G Pz ELEKT - sp 2005, c.kaszt.
po 98 G Ol AŁTAJ - wlkp/poch.trk. (SILVER i ABRAKADABRA)
od 403 G Pz ERADA - sp (DECJUSZ i ESTRADA)
168 - 198 - 22 80 pkt. przy wpisie
168 - 198 - 22 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 9
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Hodowla Roślin Szelejewo Sp. z o.o. , Szelejewo Drugie, 1, 63-820 Piaski
Właściciel: Kociemba Jan, Konojad, ul. Szkolna 21, 64-060 Wolkowo
Miejsce postoju: PR12 Kociemba Jan, Konojad, ul. Szkolna 21, 64-060 Wolkowo,
tel. 608-485-781
Gmina Kamieniec
152 R Pz APOLLO NAS990332 - kuc
1999, karotar.
po ROCKY VAN DE HOEVE - kuc (RAYO i NELLIE)
od S96556/G3/87 YANAIKA VAN CORNLEY - kuc szetl. (ROMANY VICTORY i ASTRID VAN
OCHTEN)
87 - 130 - 12 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 10
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: H.van de Pol , Boven Leeuwen, Holandia
Właściciel: Daleki Hose, Ruchocice, ul. Lipowa 29, 62-073 Ruchocice
Miejsce postoju: PR12W Daleki Hose, Ruchocice, ul. Lipowa 29, 62-073 Ruchocice,
tel. 886-642-125
Gmina Rakoniewice
44
283 R Pz MAKI - kuc 2008, kaszt.tar.
po 264 R Pz CENTEK - kuc (LOLEK I i CALINECZKA)
od 215 R Pz MASCHA - kuc szetl. (WHYSKI i MONI A-H)
105 - 135 - 14 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Głyżewska Danuta, Śmiardowo Krajeoskie, 75, 77-430 Krajenka
Właściciel: Figler Antoni, Rakoniewice, ul. Wieś 30, 62-067 Rakoniewice
Miejsce postoju: PR12 Figler Antoni, Rakoniewice, ul. Wieś 30, 62-067 Rakoniewice,
tel. 606-618-692
Gmina Rakoniewice
7 G Pz ex 258 R Pz BRUNO - kuc wal. 2006, gn.
po 39 A R Kt UITERWAARDEN'S TOMMY - kuc wal. (UITERWAARDEN'S GOLDEN GLORY i
TYCANT TELERI)
od 89 R Kt UITERWAARDEN'S BO - kuc wal. (FRONBACH HELLO CAMPERS i UITERWAARDEN'S
PETRA)
123 - 147 - 16,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Grel Piotr, Kąty Opolskie, ul. Ceglana 2, 46-050 Tarnów Opolski
Właściciel: Grześkowiak Wojciech, Drzymałowo, 26, 62-067 Rakoniewice
Miejsce postoju: PR12 Grześkowiak Wojciech, Drzymałowo, 26, 62-067 Rakoniewice,
tel. 606-911-218
Gmina Rakoniewice
257 R Pz SYDNEY - hafl.
2007, j.kaszt.
po 189 R Pz AMIGO - hafl. (NEPTUN i ANKE)
od 371 R Pz STOKROTKA - hafl. (NELLAUN i SARAH)
148 - 186 - 20 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Grygier Maciej, Ponin, ul. Widziszewska 8, 64-000 Kościan
Właściciel: Imalska-Raczak Jolanta, Błoosko, 59, 64-308 Jabłonna
Miejsce postoju: PR12 Imalska-Raczak Jolanta, Błoosko, 59, 64-308 Jabłonna,
tel. 602-645-413
Gmina Rakoniewice
5
45
120 G II Wł BAXER - sp 1996, c.gn.
po 202 G By BAZAR - m (RAHMAN i BANDERIA)
od 102 G II Wł LENA - sp (LAWIN i RYCERKA)
163 - 196 - 21,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 36
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Rekowski Celestyn, Mirsk, ul. Wojska Polskiego 34a/4, 59-630 Mirsk
Właściciel: Orzałkiewicz Benon, Wielichowo, ul. Lipowa 65, 64-050 Wielichowo
Miejsce postoju: PR12 Orzałkiewicz Benon, Wielichowo, ul. Lipowa 65, 64-050 Wielichowo,
tel. 61/ 443-30-76
Gmina Wielichowo
1199 G Pz SIQUEST - wlkp
1996, karosr.
po 847 G Pz NIKSON - wlkp (NIGER i FILISA)
od 2129 G Pz SIGMA - wlkp (SORT i TRATWA)
166 - 193 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 89
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Jach Jan, Wapno, ul. Śniadeckich 9, 62-120 Wapno
Właściciel: Orzałkiewicz Benon, Wielichowo, ul. Lipowa 65, 64-050 Wielichowo
Miejsce postoju: PR12 Orzałkiewicz Benon, Wielichowo, ul. Lipowa 65, 64-050 Wielichowo,
tel. 61/ 443-30-76
Gmina Wielichowo
- Program ochrony lista I -
Powiat jarocioski
Powiat
jarociński
273 R Pz VENTO - kuc 2002, gn.
po 33 R Pz VIGGO - kuc szetl. (SKIPPER UGLKER i LOTTE)
od 263 R Pz KINA - kuc (NANTANO i KASIA)
100 - 124 - 13,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stankowski Marian, Pępowo, ul. Szkolna 15, 63-830 Pępowo
Właściciel: Kowalczyk Tomasz, Nosków, ul. Szkolna 51, 63-233 Jaraczewo
Miejsce postoju: PR12W Kowalczyk Tomasz, Nosków, ul. Szkolna 51, 63-233 Jaraczewo,
tel. 607-601-497
Gmina Jaraczewo
161 R Pz FLIPER - kuc 1999, kara w siw.
po 1 R Pz USZATEK - kuc (SZARAK CONEY i UGANDA)
od 12 R Pz FARA - kuc szetl. (KRYSTEK i FINKA)
102 - 135 - 13,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 34
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Wojciechowski Hubert, Witkówki, 14, 64-000 Kościan
Właściciel: Abramowicz Bernard, Jarocin, ul. Opłotki 42, 63-200 Jarocin
Miejsce postoju: PR12 Abramowicz Bernard, Jarocin, ul. Opłotki 42, 63-200 Jarocin,
tel. 62/ 747-55-31; 601 971 560
Gmina Jarocin
291 R Pz PLAMEK - kuc2008, sk.gn.tar.
po 161 R Pz FLIPER - kuc (USZATEK i FARA)
od 476 R Pz POLLY V. PIEKSHOF - kuc (BOY V. GEMARISAHOF i KEBY V. HAGESTEIN)
111 - 136 - 14,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Abramowicz Bernard, Jarocin, ul. Opłotki 42, 63-200 Jarocin
Właściciel: Abramowicz Bernard, Jarocin, ul. Opłotki 42, 63-200 Jarocin
Miejsce postoju: PR12 Abramowicz Bernard, Jarocin, ul. Opłotki 42, 63-200 Jarocin,
tel. 62/ 747-55-31; 601 971 560
Gmina Jarocin
46
47
272 R Pz THINKER - kuc
2004, siwa
po 94 R El H-S JASON - kuc wal. (REVEL JAPHET i H-S BAMBI)
od 1 R El THREE-B-SPRINGLIGHT - kuc wal. (TWYFORD SEAL i M.SILVER FLUTE)
115 - 148 - 16 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Sander Ludwik, Nowy Targ, 39, 82-410 Stary Targ
Właściciel: Grygiel Janusz, Jarocin, ul. W. Opłotki 17/2, 63-200 Jarocin
Miejsce postoju: PR12 Grygiel Janusz, Jarocin, ul. W. Opłotki 17/2, 63-200 Jarocin,
tel.
Gmina Jarocin
271 R Pz HERKULES B - hafl. 2007, j.kaszt.
po 206 R Pz NANDO VON DER ASCHENBURG - hafl. (NOBEL i SISSI)
od 449 R Pz HERA - hafl. (STAHLEMANN i HELENA)
140 - 168 - 18,2 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Bryll Krzysztof, Jarocin, ul. Polna 28c, 63-200 Jarocin
Właściciel: Bryll Krzysztof, Jarocin, ul. Polna 28c, 63-200 Jarocin
Miejsce postoju: PR12 Punkt Rozpłodowy Bryll Krzysztof, Witaszyce, ul. Piaskowa,
63-200 Jarocin, tel. 604 125 166; 62/ 740 14 96
Gmina Jarocin
126 R Pz CYKLON - kuc 2001, karotar.
po 60 R Pz JANEK - kuc (NN i NN)
od 206 R Pz CYGANKA - kuc (KROKIET i CAŁUSKA)
97 - 121 - 12,75 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 9
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kosterka - Sieczka Joanna, Miasteczko Krajeoskie, ul. Dąbrowskiego 2,
89-350 Miasteczko Krajeoskie
Właściciel: Wosioski Ryszard, Jarocin, ul. Zaciszna 9, 63-200 Jarocin
Miejsce postoju: PR12 Wosioski Ryszard, Jarocin, ul. Zaciszna 9, 63-200 Jarocin,
tel. 62/ 747-26-37
Gmina Jarocin
48
Powiat kaliski
Powiat
kaliski
373 G Ol-sztum. GROT - z
1999, kaszt.
po 2333 SMOK - z (SYN i AGNES)
od 1029 G Ol GRACJA - z (GABON i LASAMA)
161 - 205 - 26,5
79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 74
- w tym klacze z księgą: 8
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Zielioski Tadeusz, Franknowo, 166, 11-320 Jeziorany
Właściciel: Wąsiewicz Marian, Rychnów, 66, 62-814 Blizanów
Miejsce postoju: PR12T Wąsiewicz Marian, Rychnów, 66, 62-814 Blizanów,
tel. 62/ 751-08-53, 601-501-530
Gmina Blizanów
- Program ochrony -
695 G Wr - sztum. AGAT - z 2003, j.kaszt.
po 1442 G Gd GALOP - z (RUM i GALA)
od 324 G Gd ARKONA - z (HIREK i AZALIA)
163 - 227 - 32 79 pkt. przy wpisie
163 - 227 - 32 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 31
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Bator Józef, Benowo, 65, 82-420 Ryjewo
Właściciel: Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny
Miejsce postoju: PR12T Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny,
tel. 62/ 769-77-43
Gmina Brzeziny
- Program ochrony -
2191 ARGULUS - wlkp/poch.trk.
1993, gn.
po 1006 OGAR - wlkp/poch.trk. (ASPIRANT i ORGIETKA)
od 7417 ARTYSTKA - wlkp/poch.trk. (DZIWISZ i AKROBATKA)
171 - 193 - 22 80 pkt. przy wpisie
171 - 193 - 22 82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 51
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. , Liski, 19, 11-210 Sępopol
Właściciel: Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny
Miejsce postoju: PR12 Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny,
tel. 62/ 769-77-43
Gmina Brzeziny
- Program ochrony lista II -
49
2397 ORAOCZYK - sp 1994, gn.
po 1630 WIELAND - han. (WOERMANN i GOLDSTERN)
od 7681 ORENDA - wlkp (CYFERUS i ORAWA)
166 - 190 - 22 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 43
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Posadowo Sp.z o.o. , Posadowo, ul. Powstaoców Wielkopolskich,
64-310 Lwówek Wielkopolski
Właściciel: Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny
Miejsce postoju: PR12 Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny,
tel. 62/ 769-77-43
Gmina Brzeziny
42 G II Wł ROSYNANT - sp
1993, gn.sr.
po 58 G Zg REZONANS - wlkp (RECITAL i BIELICA)
od 681 G Wł BRDA - śl. (BARYT i LIRADA)
162 - 193 - 23 79 pkt. przy wpisie
164 - 198 - 23,5 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Patyk Stanisław, Piszkawa, 12, 56-400 Oleśnica
Właściciel: Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny
Miejsce postoju: PR12 Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny,
tel. 62/ 769-77-43
Gmina Brzeziny
756 G Wł RYWAL - śl. 1999, kara
po 1183 LAPIS - śl. (ENZIAN i LAMA I)
od 472 G Wł RYSKA - śl. (RYCERZ i MALWA)
162 - 206 - 23 79 pkt. przy wpisie
165 - 209 - 25 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 62
- w tym klacze z księgą: 11
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera A
Hodowca: Szorc Ryszard, Pławna Górna, 37, 59-623 Lubomierz
Właściciel: Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny
Miejsce postoju: PR12 Pędziwiatr Marek, Sobiesęki, 43, 62-874 Brzeziny,
tel. 62/ 769-77-43
Gmina Brzeziny
- Program ochrony lista I -
50
92 G Wr ROLEX - sp 2000, kaszt.
po 43 G Wr ROLAND - han. (RAMIRO'S SON II i WEIGA)
od 37 G Kl KOPIA - wlkp (ASPIRANT i KUTIA)
172 - 204 - 24 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 20
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Makowski Remigiusz, Opypy, ul. Paprociowa 17, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Właściciel: Chodyła Ewaryst, Saczyn, 110, 62-872 Godziesze
Miejsce postoju: PR12 Chodyła Ewaryst, Saczyn, 110, 62-872 Godziesze, tel. 62/ 761-16-04
Gmina Godziesze Wielkie
20 G Pz-sok. NORMAN - z
2004, kara
po 4 G Pz BOSMAN - z (ROTER i BRAZYLIA)
od 45 G Pz NIFRA - z (BEBI i NOGARA)
163 - 220 - 27
80 pkt. przy wpisie
169 - 225 - 28,5 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kłodzioski Paweł, Jaracz, 37, 64-610 Rogoźno
Właściciel: Spaleniak Paweł, Żydów, ul. Mostowa 3, 62-872 Godziesze Wielkie
Miejsce postoju: PR12 Spaleniak Paweł, Żydów, ul. Mostowa 3, 62-872 Godziesze Wielkie,
tel. 62/ 768-01-38, 510-238-330
Gmina Godziesze Wielkie
- Program ochrony -
293 R Pz SANDI DENAR - kuc szetl.
2007, gn.sr.
po 26 R Zg KARL-PAUL V.D.GATHE - kuc szetl. (FANSTER V.D.GATHE i DARTEL V.D.GATHE)
od 239 R Pz DAISY V.HEESSELT - kuc szetl. (URANUS V.HEESSELT i THE EIGHT)
101 - 134 - 11 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Urbaoski Hubert, Godziesze Małe, ul. Kaliska 9, 62-872 Godziesze Małe
Właściciel: Urbaoski Hubert, Godziesze Małe, ul. Kaliska 9, 62-872 Godziesze Małe
Miejsce postoju: PR12 Urbaoski Hubert, Godziesze Małe, ul. Kaliska 9, 62-872 Godziesze
Małe, tel. 62/ 761-11-24, 604-262-92
Gmina Godziesze Wielkie
51
82 G Lb LESCIBARD L - hol.
1998, c.gn.
po LENNON - hol. (LORD i HULA)
od RANA - hol. (SASKIBARD i SUSSEN)
167 - 194 - 20,5
78 pkt. przy wpisie
168 - 198 - 21,5
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Właściciel: Jarmuszczak Sławomir, Kalisz, ul. Złota 142 B, 62-800 Kalisz
Miejsce postoju: PR12 Jarmuszczak Sławomir Punkt Rozpłodowy, Danowiec, 11, 62-831
Korzeniew, tel. 694-461-461
Gmina Mycielin
237 G Pz MARS - kn 2005, mysz.
po 18 G Lb HEKTOR - kn (TRZMIEL i HUBKA)
od 41 G Lb MOCZARKA - kn (KORDON i MATNIA)
136 - 180 - 18,5
79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Lasy Paostwowe Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, ul. Działyoskich 2,
63-322 Gołuchów
Właściciel: Przybyła Joanna, Czerminek, 31a, 63-322 Gołuchów
Miejsce postoju: PR12W Przybyła Joanna Punkt Rozpłodowy, Stropieszyn,
62-831 Korzeniew, tel. 603-416-729
Gmina Mycielin
269 R Pz MARLON BRANDO LP - sp
2006, gn.
po 414 G Pz DRAGON -B - sp (POWER PRINCE i DERNA)
od 825 G Pz MILLY LA FORET - sp (TURBUD ALINO i MILUZA)
144 - 152 - 16,7
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Drobnik Paweł, Sierzchów, 95, 62-860 Opatówek
Właściciel: Drobnik Paweł, Sierzchów, 95, 62-860 Opatówek
Miejsce postoju: PR12W Drobnik Paweł, Sierzchów, 95, 62-860 Opatówek,
tel. 62/ 761-96-26, 609 801 700
Gmina Opatówek
52
39 G Rz LASER - hc
2003, kara
po 74 G Kr TUHAJ-BEJ - hc (PUSZCZYK i TERKA)
od 43 G Rz LISZKA - hc (HAWRAO i REDUTA)
135 - 165 - 18,5
79 pkt. przy wpisie
140 - 180 - 18,5
82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB , Odrzechowa, , 38-530 Zarszyn
Właściciel: Szuszkiewicz Krzysztof, Kalisz, ul. Wojska Polskiego 47/17, 62-800 Kalisz
Miejsce postoju: PR12 Szuszkiewicz Krzysztof Punkt Rozpłodowy, Staw , 62-865 Szczytniki,
tel. 605-664-770
Gmina Szczytniki
216 G Pz BARTANG - sp
1996, sk.gn.
po 1628 HUNCWOT - xx (CONOR PASS i HUANITA)
od 6034 BARDOTKA - wlkp (BARD i BARULA)
168 - 190 - 21 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie: 72,08/pkt. kar. lokata: 10/25; Konie 5-letnie: 56,3/pkt. kar. lokata:
2/14; Konie 6-letnie: 64,94/pkt. kar. lokata: 2/8
Hodowca: Stadnina Koni Posadowo Sp.z o.o. , Posadowo, ul. Powstaoców Wielkopolskich,
64-310 Lwówek Wielkopolski
Właściciel: SK w Dobrzyniewie Sp. z o.o. SO Biały Bór, ul. Kolejowa 2, 78-425 Biały Bór
Miejsce postoju: PR12 Rudowicz Jerzy, Niedźwiady, 38, 62-800 Niedźwiady,
tel. 62/ 760-29-03, 507-08-25-04
Gmina Żelazków
211 G Pz KASKADER - sp
1995, siwotar.
po 67 W Pz PENTAGON - wlkp (DALEN i PLAMKA)
od 4213 KASANDRA - wlkp (LIVIUSZ i KAMELIA)
168 - 185 - 21
79 pkt. przy wpisie
170 - 195 - 21,7
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 20
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Muzolf Izabela, Tuczno, ul. Piaskowa 9, 78-640 Tuczno
Właściciel: Rudowicz Jerzy, Niedźwiady, 38, 62-800 Niedźwiady
Miejsce postoju: PR12 Rudowicz Jerzy, Niedźwiady, 38, 62-800 Niedźwiady,
tel. 62/ 760-29-03, 507-08-25-04
Gmina Żelazków
53
2614 PIAST - sp
1995, sk.gn.
po 1460 DUKAT - m (PICK WICK i DUŻA)
od 7057 PIANOSA - wlkp/poch.trk. (ASPIRANT i PIOSENKA)
170 - 199 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 33
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. , Liski, 19, 11-210 Sępopol
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Miejsce postoju: PR12 Rudowicz Jerzy, Niedźwiady, 38, 62-800 Niedźwiady,
tel. 62/ 760-29-03, 507-08-25-04
Gmina Żelazków
Powiat
kępioski
Powiat kępiński
800 G Wł DEPORT - śl. 2000, kara
po 543 G Wł PORT - śl. (PERKAL i AUDIA)
od 914 G Wł DERTA - śl. (DEKRET i WAZA)
167 - 200 - 24 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 140
- w tym klacze z księgą: 24
- w tym ogiery z księgą: 4
Kategoria ogiera B
Hodowca: Fiałkowski Franciszek, Wrocław, ul. Stoczniowa 79, 51-215 Wrocław
Właściciel: Stado Ogierów Książ Sp. z o.o. , Wałbrzych, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
Miejsce postoju: PR12 Troska Mirosław, Mnichowice, 38, 63-640 Bralin,
tel. 62/781-23-99, 781-334-663
Gmina Bralin
- Program ochrony lista I-
253 R Pz PORTO - kuc wal.
2007, siwa
po 56 R Pz BARAKO - kuc wal. (ANGELO i BATIDA)
od 227 R Wł PAKARA - kuc wal. (ANERO i PENELOPA)
113 - 140 - 14,2 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kiełbasioska Magdalena, Kanclerzowice, 22, 55-140 Żmigród
Właściciel: Niedźwiecki Alan, Hanulin, ul. Meliorantów 4, 63-600 Kępno
Miejsce postoju: PR12 Niedźwiecka Katarzyna, Hanulin, ul. Meliorantów 4, 63-600 Kępno,
tel. 691-023-777
Gmina Kępno
1415 TRUCHT - kn
1984, mysz.
po 6 G Bł NIŻOWIEC - kn (LAZUR i NIEWIAŻA)
od 7 G Kl TYRSA - kn (OMORES i TUNDRA)
140 - 180 - 13 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 71
- w tym klacze z księgą: 30
- w tym ogiery z księgą: 11
Hodowca: Stacja Bad.Rol.Ekol.i Hod.Zach.Zwierząt PAN, Popielno, , 12-220 Ruciane-Nida
Właściciel: Dacko Mieczysław, Biadaszki, 74a, 63-645 Łęka Opatowska
Miejsce postoju: PR12W Dacko Mieczysław, Biadaszki, 74a, 63-645 Łęka Opatowska,
tel. 62/ 781-86-95, 509-933-771
Gmina Łęka Opatowska
56
57
243 G Kl HALER - z
1999, kaszt.
po 2314 SELEN - z (TOMBEUR DE LAGRANGE i SAHARA)
od 1647/90 G Bł HALERA - z (HANDLARZ i BOLONIA)
157 - 201 - 24 77 pkt. przy wpisie
162 - 210 - 26 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 57
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Serafin Sławomir, Blenda, 17, 16-427 Przerośl
Właściciel: Rachel Piotr, Raków, 56, 63-645 Łęka Opatowska
Miejsce postoju: PR12 Rachel Piotr, Raków, 56, 63-645 Łęka Opatowska,
tel. 62/ 781-88-41, 605-220-406
Gmina Łęka Opatowska
716 G Wr KARINO - z/sztum. 2001, kara
po 236 G Wr ARAK - z (ARBUZ i FRAJDA)
od 576 G Wr KALINA - z (SZUM i KARIOKA)
155 - 215 - 25 80 pkt. przy wpisie
158 - 231 - 28 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 53
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Krawczak Stanisław, Nowa Mała Wieś, 24, 05-155 Leoncin
Właściciel: Rachel Piotr, Raków, 56, 63-645 Łęka Opatowska
Miejsce postoju: PR12T Rachel Piotr, Raków, 56, 63-645 Łęka Opatowska,
tel.
62/ 781-88-41, 605-220-406
Gmina Łęka Opatowska
- Program ochrony -
34 R Zg ADONIS - hafl. 1997, kaszt.
po 20 R Zg ALI BABA - hafl. (ARCELLO i UNRAST)
od 12 R Zg CELTIN - hafl. (WILDER i CANDETTA)
140 - 171 - 20,6
78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 39
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 3
Hodowca: Langisch Franzi, Lutol Mokry
Właściciel: Ratajczak Antoni, Opatów, ul. Poznaoska 1-5, 63-645 Łęka Opatowska
Miejsce postoju: PR12W Ratajczak Antoni, Opatów, ul. Poznaoska 1-5,
63-645 Łęka Opatowska, tel. 62/ 781-86-28
Gmina Łęka Opatowska
58
195 G Pz WASYL - kn 2002, mysz.
po 92 G Pz NAGAN - kn (JUHAS i NOWALIJKA)
od 258 G Pz WEGA - kn (HEBEL i PODWIKA)
137 - 165 - 17,5
80 pkt. przy wpisie
137 - 165 - 17,5
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Szafran Marianna, Dębówiec, 22, 62-200 Gniezno
Właściciel: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu L.Z.D. Siemianice, Siemianice,
ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska
Miejsce postoju: PR12W Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu L.Z.D. Siemianice, Siemianice,
ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska, tel. 62/ 782-64-10
Gmina Łęka Opatowska
1750 G Gd-sztum. IKAR - z
2004, kaszt.
po 1853 BUTLER - z (SENIOR i BURBA)
od 9621 ISKRA - z (BUKIET i ISANDRA)
163 - 210 - 27,5
80 pkt. przy wpisie
168 - 206 - 27,5
82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 38
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Mielewczyk Henryk, Czarne, ul. Strzelecka 2, 77-330 Czarne
Właściciel: Kruszelnicki Krzysztof, Trębaczów, 38, 63-642 Perzów
Miejsce postoju: PR12T Kruszelnicki Krzysztof, Trębaczów, 38, 63-642 Perzów,
tel. 667-905-097
Gmina Perzów
- Program ochrony -
153 G II Wł LANOS - sp 1998, c.gn.
po 63 G Wł LEADMAN - old. (LANDFRIESE I i ALEXANDRA)
od 502 G II Wł PARIA - śl. (PROM i AWANTURA)
170 - 190 - 21,5
78 pkt. przy wpisie
170 - 190 - 21,5
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 18
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Konie 4-letnie: /elim. I dnia lokata: /nie sklasyf.; ; Konie 6-letnie hod. pol.: 16,7/pkt. bonif.
lokata: 5/7;
Hodowca: Mazurek Kazimierz, Panków, 18, 58-100 Świdnica
Właściciel: Gudra Magdalena, Dzierżążnik, 4, 63-620 Trzcinica
Miejsce postoju: PR12 Gudra Magdalena, Dzierżążnik, 4, 63-620 Trzcinica, tel. 691-970-577
Gmina Trzcinica
59
249 G Pz JORDAN - kn 2008, c.mysz.
po 219 G Pz METYS - kn (HEBEL i MOTAWA)
od 220 G Pz JARA - kn (MRUK i JERKA)
136 - 169 - 18 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Kołodziej Józef, Laski, ul. Czereśniowa 25, 63-620 Trzcinica,
tel. 62/ 782-48-39, 661-555 -222
Gmina Trzcinica
344 G Wr SALIX - z
1999, gn.
po 283 G Mz ARSZAN - z (ALGIN i ARTEMIZA)
od 939 G Mz SUKCESJA - z (SUKURS i SASANKA)
162 - 220 - 27 81 pkt. przy wpisie
168 - 240 - 32 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 68
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Jachowicz Jan, Szarglew, 3, 96-520 Iłów
Właściciel: Kołodziej Józef, Laski, ul. Czereśniowa 25, 63-620 Trzcinica
Miejsce postoju: PR12 Kołodziej Waldemar, Laski, ul. Mostowa 9, 63-620 Trzcinica,
tel.
62/ 781-58-12, 661-801-282
Gmina Trzcinica
Powiat kolski
kolski
Powiat
3 R By APOLLO - kuc 1996, karosr.
po 3 R 94/By ALDI - kuc (NN i NN)
od 11 R By BLANKA II - kuc (NN i NN)
104 - 124 - 14 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: GOSPODARSTWO ROLNE Emilian Perlikowski, Jaszczółtowo 6, 88-111 Rojewo
Właściciel: Lepa Małgorzata, Józefowo 1, 62-620 Babiak
Miejsce postoju: PR12 Lepa Małgorzata, Józefowo 1, 62-620 Babiak, tel. 601-987-195
Gmina Babiak
60
229 R Pz TORENHOEVEN'S MILO - kuc wal.
2003, gn.
po 97.00121 CIEJAN'S RUBEN - kuc wal. (VECHTZICHT'S CYMRO BACH i CIEJAN'S ANNE)
od M35213 MARI O GRWBIN - kuc wal. (DERWEN DREAMER i MAIR O GRWBIN)
114 - 135 - 15 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 5
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Pierzgalski Jacek, Borysławice Kościelne, 14, 62-640 Grzegorzew
Miejsce postoju: PR12 Pierzgalski Jacek, Borysławice Kościelne, 14, 62-640 Grzegorzew,
tel. 63/ 271-87-81
Gmina Grzegorzew
1318 G Pz KIRKOR - wlkp
2003, kaszt.
po 2647,270 G By MYWILL - KWPN (GOODWILL i INPARI Z)
od 9605 KWINTA - wlkp (KREZUS i KADMA)
167 - 190 - 23 78 pkt. przy wpisie
167 - 194 - 23 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 20
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Jankowski Henryk, Bierzwienna Długa Kolonia, 54 A,
62-650 Kłodawa, tel. 601-217-797
Gmina Kłodawa
1442 G Wr -sztum. MORGAN - z
2007, c.kaszt.
po 365 G Ol GÓRAL - z/sztum. (TARNIK i GRENADA)
od 1753 G Ol MACZETA - z (TARZAN i MACZUGA)
158 - 224 - 27 77 pkt. przy wpisie
162 - 224 - 28,5 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 10
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Sowioski Mariusz, Piastów, 1, 08-430 Żelechów
Właściciel: Jankowski Henryk, Bierzwienna Długa Kolonia, 54 A, 62-650 Kłodawa
Miejsce postoju: PR12T Jankowski Henryk, Bierzwienna Długa Kolonia, 54 A,
62-650 Kłodawa, tel. 601-217-797
Gmina Kłodawa
- Program ochrony -
61
742 G Wł REZUN - śl. 1998, c.gn.
po 1183 LAPIS - śl. (ENZIAN i LAMA I)
od 839 G Wł REZUSA - śl. (RAPIER i LAMBDA)
164 - 205 - 24 80 pkt. przy wpisie
165 - 221 - 25,5 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 79
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B;
Hodowca: Rosochacki Andrzej, Dłużec, 2, 59-600 Lwówek Śląski
Właściciel: Jankowski Henryk, Bierzwienna Długa Kolonia, 54 A, 62-650 Kłodawa
Miejsce postoju: PR12 Jankowski Henryk, Bierzwienna Długa Kolonia, 54 A, 62-650 Kłodawa,
tel. 601-217-797
Gmina Kłodawa
- Program ochrony lista I -
189 R Pz AMIGO - hafl.2002, kaszt.
po NEPTUN - hafl. (NIGANO i NICOLE)
od ANKE - hafl. (NORDEN i ANIKA)
148 - 178 - 20 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 16
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Puff Hans, ul. Feuersteinstr. 51, 91330 Eggolsheim-Drosendorf
Właściciel: Banaszewski Błażej, Czołowo, 33, 62-600 Koło
Miejsce postoju: PR12 Banaszewski Błażej Stadnina Koni Czołowo, 4, 62-600 Koło,
tel. 604-393-882, www.konie24h.pl
Gmina Koło
2131 BRYLANT - z
1993, gn.
po 1037 TOMBEUR DE LAGRANGE - ard.fr. (FERDIE MERODEDREEF i KERMESSE)
od 8086 BRYGIDA - z (GRAND i BYSIA)
164 - 197 - 26 81 pkt. przy wpisie
165 - 211 – 28 81 pkt. Przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 99
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 6
Hodowca: Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o , Nowe Jankowice, 86-320 Łasin
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Miejsce postoju: PR12 Krych Stanisław, Aleksandrówka, 8, 62-600 Koło, tel. 663-821-718
Gmina Koło
62
1 G Pz WILTON - kuc 2006, j.gn.sr.
po 1 G Łd BARY - hc (JAŚMIN i BEGONIA)
od 485 R Pz WILMA - km (WICHER i META)
140 - 177 - 18 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Malec Stanisława, Wrząca Wielka 92, 62-600 Koło
Właściciel: Malec Stanisława, Wrząca Wielka 92, 62-600 Koło
Miejsce postoju: PR12 Malec Stanisława, Wrząca Wielka 92, 62-600 Koło,
Gmina Koło
69 G Kt ILDAN - m
1998, kaszt.
po 1056 DANSING - m (RAHMAN i DAMIETTA)
od 8775 ILUZJA - m (LEN i ILWIDA)
161 - 183 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 14
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Prudnik Sp.z o.o. , Prudnik, ul. Jesionkowa 2, 48-200 Prudnik
Właściciel: Buszka Łukasz, Modzerowo 54, 87-865 Izbica Kuj.
Miejsce postoju: PR12 Buszka Łukasz, Modzerowo, 54, 87-865 Izbica Kuj.,
tel. 63/ 271-36-93, 607-460-240
Gmina Izbica Kujawska
1721 ex 85 W Pz JASYR - wlkp 1991, gn.tar.
po 67 W Pz PENTAGON - wlkp (DALEN i PLAMKA)
od 4370 JEDYNKA - wlkp (PIRYT i JEZIORNA)
167 - 195 - 21,5
79 pkt. przy wpisie
168 - 195 - 22
79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 20
- w tym klacze z księgą: 13
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Buszka Diana, Modzerowo, 54, 87-865 Izbica Kujawska
Miejsce postoju: PR12 Buszka Łukasz, Modzerowo, 54, 87-865 Izbica Kuj.,
tel. 63/ 271-36-93, 607-460-240
Gmina Izbica Kujawska
63
Powiat
Powiat konioski
koniński
1 G Łd BARY - hc
1991, karosr.
po 8957 JAŚMIN - hc (ZEFIR i DZIEWANNA)
od 1928 BEGONIA - hc (GÓRAL X i OSTOJA)
144 - 170 - 18,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 31
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stadnina Koni Siary , Siary, , 38-307 Sękowa
Właściciel: Młodzioska Danuta, Kleczew, ul. Białobrodzka 32, 62-540 Kleczew
Miejsce postoju: PR12 Młodzioska Danuta, Kleczew, ul. Białobrodzka 32, 62-540 Kleczew, tel.
605-604-877
Gmina Kleczew
1703 POLONUS - wlkp 1990, kara
po LIVIUS - han. (LEUCHTFEUER i SALBE)
od 4270 POMONA - wlkp (OLTIS i POŁTAWKA)
167 - 191 - 21 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 154
- w tym klacze z księgą: 44
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Stadnina Skarbu Paostwa Kadyny , Kadyny, , 82-340 Tolkmicko
Właściciel: Łuczak Krzysztof, Nowy Czarków, 17, 62-511 Kramsk
Miejsce postoju: PR12 Łuczak Krzysztof, Nowy Czarków, 17, 62-511 Kramsk,
tel. 512-667-255
Gmina Kramsk
171 R Pz CAREWICZ - kuc
2003, siwotar.
po 60 R Pz JANEK - kuc (NN i NN)
od 19 R Pz CAŁUSKA - kuc (KOREK i CYGANKA)
109 - 125 - 13,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 42
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kosterka - Sieczka Joanna, ul. Dąbrowskiego 2, 89-350 Miasteczko Krajeoskie
Właściciel: Olejniczak Zdzisław, Modlibogowice, 35, 62-570 Rychwał
Miejsce postoju: PR12 Olejniczak Zdzisław, Modlibogowice, 35, 62-570 Rychwał,
tel. 63/ 211-28-13
Gmina Rychwał
64
19 G Pz MAJ - z/sztum.
2004, gn.
po 1486 G Gd AMIGOS - z (CZARUŚ i ARIZONA)
od 3623 G Gd MIELIZNA - z (HIREK i MORENA)
162 - 220 - 26
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 32
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Spieczna Krystyna, Tychnowy, 39, 82-500 Kwidzyn
Właściciel: Wasielewski Zbigniew, Bronisława, 4, 62-610 Sompolno
Miejsce postoju: PR12T Wasielewski Zbigniew, Bronisława, 4, 62-610 Sompolno,
tel. 63/ 271-42-76
Gmina Sompolno
- Program ochrony -
143 G Kt ARCYGRAF - sp
2002, kaszt.
po 51 G Kt GRAF QUIDAM - sp (QUIDAM DE REVEL i GRAFIA)
od 529 AROGANCJA - sp (COLORADO i ARYTMIA)
167 - 186 - 21,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 31
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Ochaby Sp. z o.o , Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16,
43-430 Skoczów
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd.,
S.O. Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR1212 Juszczak Marek, Trójka, 24, 62-570 Rychwał,
tel. 63/ 241-69-03, 695-505-009
Gmina Stare Miasto
264 G Pz PIKO - sp
1997, gn.
po 1446 BERKEL - wlkp (AJAX i BETA)
od 9380 PAUZA - wlkp (ZENIT i PARTITA)
171 - 195 - 23 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 87
- w tym klacze z księgą: 8
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Ejm Daniel, Ślesin, ul. Cegielniana 4, 62-561 Ślesin,
tel. 63/ 270-50-89
Gmina Ślesin
65
917 G Wł REGENT - śl. 2006, kara
po 784 G Wł ARSENAŁ - śl. (LAPIS i ARGOTA)
od 733 G Wł RABA - śl. (RAPIER i ATAMANA)
164 - 208 - 24 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Pasternak Andrzej, Popielówek, 46, 59-623 Lubomierz
Właściciel: Włodara Henryk, Konin, ul. Kapitaoska 7, 62-510 Konin
Miejsce postoju: PR12 Włodara Henryk, Konin, ul. Kapitaoska 7, 62-510 Konin,
tel. 502-369-334
Gmina M. Konin
- Program ochrony lista I -
66
Powiat
Powiatkościaoski
kościański
288 R Pz GOLDEN BEY - oo
2007, siwa
po GIRLAN-BEY - oo (PESAL i GRACJA - BIS)
od GROTESKA - oo (EMIGRANT i GRACJA - BIS)
152 - 182 - 20,3 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Bogajewicz Michał, Pniewy, ul. Poznaoska 58, 62-045 Pniewy
Właściciel: Kędzierski Wojciech, Betkowo, 41, 64-020 Czempio
Miejsce postoju: PR12 Kędzierski Wojciech, Betkowo, 41, 64-020 Czempio, tel. 609-120-349
Gmina Czempio
23 G Pz WTOREK - hc 2004, karosr.
po 1 G Zg SZATYN - hc (RAMAZAN i SERIA)
od 5 G Zg WISZNIA - hc (FANT i WESOŁKA)
135 - 165 - 18,5 80 pkt. przy wpisie
137 - 170 - 19
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 9
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Szajna Janusz, Rosin, 20, 66-200 Świebodzin
Właściciel: Gładkowski Jacek, Kościan, ul. Surzyoskiego 46, 64-000 Kościan
Miejsce postoju: PR12 Gładkowski Jacek, Kościan, ul. Surzyoskiego 46, 64-000 Kościan,
tel. 655- 123-950, 509-118-951
Gmina Kościan
15 G Pz LORD - m
2007, siwotar.
po 67 G Kt WIG - m (GARLAND i WIZJA)
od 1132 G Kl LORA - m (DIXAN i LERYKA)
166 - 192 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stoltz Maciej, Śródborze, 3, 27-530 Ożarów
Właściciel: Kaczmarek Stanisław, Bonikowo, ul. Parkowa 11, 64-000 Kościan
Miejsce postoju: PR12 Kaczmarek Stanisław, Bonikowo, ul. Parkowa 11, 64-000 Kościan,
tel. 655-129-574
Gmina Kościan
68
10 G Pz ex 268 R Pz ROMULUS B - hafl. 2007, j.kaszt.
po 206 R Pz NANDO VON DER ASCHENBURG - hafl. (NOBEL i SISSI)
od 450 R Pz RAMIRA - hafl. (ADONIS i ROSZKA)
138 - 162 - 20 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Bryll Krzysztof, Jarocin, ul. Polna 28c, 63-200 Jarocin
Właściciel: Książyk Kazimierz, Kawczyn, 10, 64-000 Kościan
Miejsce postoju: PR12 Książyk Kazimierz, Kawczyn, 10, 64-000 Kościan, tel. 602-763-381
Gmina Kościan
202 G Pz JAR - kn
2002, c.mysz.
po 1632 JERMAK - kn (MORYC i JEMIOŁUCHA)
od 220 G Pz JARA - kn (MRUK i JERKA)
134 - 158 - 18 78 pkt. przy wpisie
135 - 175 - 18 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 33
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp, 64-410 Sieraków
Właściciel: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2,
64-000 Kościan, tel. 65/ 512-27-10
Gmina Kościan
244 G Pz MANEŻ - kn 2008, mysz.
po 220 G Pz NEWTON - kn (JEMEN i NEWA)
od 245 G Pz MANITA - kn (GONG i MONTANA)
135 - 163 - 18,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2, 64-000 Kościan
Właściciel: PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2, 64-000 Kościan
Miejsce postoju: PR12 PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2,
64-000 Kościan, tel. 65/ 512-27-10
Gmina Kościan
70
230 G Pz MODEM - kn 2005, mysz.
po 142 G Pz NORT - kn (TRUCHT i NORA)
od 585 MOŁDAWIA - kn (HEBEL i MOZA)
136 - 166 - 19 78 pkt. przy wpisie
136 - 164 - 19 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 11
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2, 64-000 Kościan
Właściciel: PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2, 64-000 Kościan
Miejsce postoju: PR12 PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2,
64-000 Kościan, tel. 65/ 512-27-10
Gmina Kościan
8 Łd SAN LUIS - xx
1999, c.gn.
po 9336 DIXIELAND - xx (CONOR PASS i DOSTOJNA)
od SANTA MONIKA - xx (WHO KNOWS i SONORA)
167 - 192 - 21 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Tyszko Krzysztof SK Widzów Gosp.Rol-Hod., Widzów, ul. Żwirki I Wigury 1,
42-282 Kruszyna
Właściciel: Tyszko Krzysztof SK Widzów Gosp.Rol-Hod., Widzów, ul. Żwirki I Wigury 1,
42-282 Kruszyna
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5,
64-000 Kościan, tel. 655-117-964
Gmina Kościan
20 R Pz ZEFIR - kuc
1990, karosr.
po 10 R Wł LOTOS - kuc (ATOS I i LIPSI)
od 21 R Wł ZOŚKA - kuc (KAJTEK II i GINA)
98 - 140 - 15 80 pkt. przy wpisie
103 - 146 - 15 80 pkt. przyweryfikacji
Potomstwo hodowlane: 77
- w tym klacze z księgą: 10
- w tym ogiery z księgą: 9
Hodowca: Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Wrocław, ul. Wróblewskiego 1/5,
51-618 Wrocław
Właściciel: Szczerbal Ireneusz, Kiełczewo, ul. Kościaoska 36, 64-000 Kościan
Miejsce postoju: PR12 Szczerbal Ireneusz, Kiełczewo, ul. Kościaoska 36, 64-000 Kościan,
tel. 65/ 512-05-13
Gmina Kościan
71
254 R Pz TIMUR - fd 2007, buł.
po 25 R Wł MYRKVID - fd (FJELLWIN i FRYDA)
od 78 R Kt TAMIZA - fd (MODRAK i TOSCA)
137 - 165 - 18,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Koprowski Andrzej, Kucoby, 38, 46-300 Olesno
Właściciel: Żuławski Marek, Pławce, 6/1, 63-000 Środa Wielkopolska
Miejsce postoju: PR12 Wojciechowski Hubert, Witkówki, 14, 64-000 Kościan,
Tel. 605-253-810
Gmina Kościan
101 R Pz HERTZ - kuc 1998, karosr.
po 20 R Pz ZEFIR - kuc (LOTOS i ZOŚKA)
od 73 R Pz HELMA - kuc (NN i NN)
105 - 128 - 14 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 60
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Bartkowiak Jarosław, Śmigiel, ul. Mickiewicza 23, 64-030 Śmigiel
Właściciel: Bartkowiak Jarosław, Śmigiel, ul. Mickiewicza 23, 64-030 Śmigiel
Miejsce postoju: PR12 Bartkowiak Jarosław, Śmigiel, ul. Mickiewicza 23, 64-030 Śmigiel, tel.
502 84-66-37
Gmina Śmigiel
376 G Pz WORLD STAR 4 - han.
1986, kaszt.
po WORLD CUP I - han. (WOERMANN i SENDERNIXE)
od 314405981 GRAZIELLA - han. (GRANDE i FLAMINIA)
166 - 186 - 21,75
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 11
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Klein Markus, Lohfelden - C, 3503 Niemcy
Właściciel: Cichowska Joanna, Siekowo 2 A , 64-234 Przemęt
Miejsce postoju: PR12 Gościniak Jerzy, Gierłachowo, 54a, 64-010 Krzywio, tel. 601-761-323
Gmina Krzywio
885 G Wł BRANDYS - śl.
2005, gn.
po 1355 LIGUSTER - śl. (EIDAM i LIGA)
od 1213 G Wł BETAKSA - śl. (JANTAR i WIENA)
168 - 201 - 23,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 18
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Rudolf Ryszard, Jelenia Góra, ul. Goduszyoska 31, 58-500 Jelenia Góra
Właściciel: Bota Krzysztof, Karśnice, 28, 64-030 Karśnice
Miejsce postoju: PR12 Bota Krzysztof, Karśnice, 28, 64-030 Karśnice, tel. 655-186-433
Gmina Śmigiel
- Program ochrony lista I -
213 G Pz GRANT - kn 2003, mysz.
po 181 G Pz KOMES - kn (JASZCZYK i KLAKSA)
od 192 G Pz GRUZJA - kn (JEHOL i GRYKA)
136 - 157 - 18 80 pkt. przy wpisie
137 - 172 - 18 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 19
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Właściciel: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Józefowski Robert, Mościszki, 47, 64-010 Krzywio, tel. 655-177-462,
883 302 683
Gmina Krzywio
72
33 G Pz CYPISEK - z
2008, kara
po 13 G Pz-sztum. ETOS - z (URAL i ENKLAWA)
od 113 G Pz CENTKA - z (BOSMAN i CZARA)
157 - 218 - 27,5 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Witek Paweł, Rożnowo, ul. Marszewiecka 14, 64-600 Oborniki
Właściciel: Skoracki Marek, Nowy Białcz, 24, 64-030 Śmigiel
Miejsce postoju: PR12 Skoracki Marek, Nowy Białcz, 24, 64-030 Śmigiel, tel. 655-186-481
Gmina Śmigiel
73
214 R Pz MONSUM - kuc
2004, siwa
po 120 R Pz SZAMAN - kuc (ANGELO i SZAMPANKA)
od 334 R Pz MORETA - kf (BAMBO i MOZA)
127 - 151 - 16,5 80 pkt. przy wpisie
Hodowca: Feichert Marian, Sepienko, 6, 64-000 Kościan
Właściciel: Szlafka Mirosław, Żegrówko, ul. Kościaoska 16, 64-030 Śmigiel
Miejsce postoju: PR12 Szlafka Mirosław, Żegrówko, ul. Kościaoska 16, 64-030 Śmigiel, tel.
607-809-205
Gmina Śmigiel
54 R Pz CUDAK - kuc 1993, kaszt.sr.
po 1 R Kl EASY - kuc szetl. (WILLIAM GEORGE OF CATCHPOOL i CLACHAIG IRIS)
od 4 R Wł CALINKA - kuc (KOREK i CYGANKA)
116 - 131 - 14,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 21
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Śniegucki Zdzisław, Jaroszówka 9, 59-225 Chojnów
Właściciel: Piskorski Wojciech, Rozdrażew, ul. Powstaoców Wlkp. 47, 63-708 Rozdrażew
Miejsce postoju: PR12 Piskorski Wojciech Punky Rozpłodowy, Konarzew, 63-700 Krotoszyn,
tel. 506-034-848
Gmina Krotoszyn
Powiat
Powiatkrotoszyoski
krotoszyński
1257 G Pz IZOPREN - wlkp/poch.trk. 1996, kaszt.
po 1283 STEROWIEC - xx (PARYSÓW i SZELMA)
od 7853 IZERA - wlkp (CYTRUS i IMOGENA)
164 - 188 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 5
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Konie 4-letnie: 65,57/pkt. kar. lokata: 6/25; Konie 5-letnie: 111,83/pkt. kar. lokata: 10/14
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Skowronek Marian, Krotoszyn, ul. Sulmierzycka 102, 63-700 Krotoszyn,
tel. 62/ 722-83-80
Gmina Krotoszyn
- Program ochrony lista I -
234 R Pz ODYS - km 2006, c.gn.
po 26 R Sz DOMINGO - kuc niem.wierzch. (TOP DARK DREAM i DONNA BELLA)
od 1133 G Pz OBIA - sp (BIENIS i OPERETKA)
151 - 172 - 18,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stelmaszyk Stanisław, Rawicz, ul. Wały Tadeusza Kościuszki 1a, 63-900 Rawicz
Właściciel: Stelmaszyk Stanisław, Rawicz, ul. Wały Tadeusza Kościuszki 1a, 63-900 Rawicz
Miejsce postoju: PR12 Stelmaszyk Stanisław, Rębiechów 63-740 Kobylin, tel. 65/ 545-33-24,
604-586-213
Gmina Kobylin
226 R Pz ERIC - kuc szetl.
2000, kara
po ERIVO V.ST.POLDERZICHT - kuc szetl. (RIVO V.BAAL i WILLEKE V.ST.POLDERZICHT)
od MONI A-H - kuc szetl. (MOS A 200 i MANNI A 1567 H)
102 - 140 - 14,2
79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Augustyniak Roman, Smoszew, ul. Zielona 1, 63-700 Krotoszyn
Miejsce postoju: PR12 Augustyniak Roman, Smoszew, ul. Zielona 1, 63-700 Krotoszyn,
tel. 62/ 721-19-73
Gmina Krotoszyn
74
286 G Pz HIBRYD - sp 1998, gn.
po 967 ZODIAK - wlkp (PIOŁUN i ZEGARYNKA)
od 211 G Pz HISTYDYNA - sp (DAVIDOFF i HISZPANKA)
166 - 196 - 22,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 35
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: AGROS "FARMY I MŁYNY" Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział Gołębin Stary,
Stary Gołębin, 64-020 Czempio
Właściciel: Czajka Grzegorz, Grębów, 62, 63-708 Rozdrażew
Miejsce postoju: PR12 Czajka Grzegorz, Grębów, 62, 63-708 Rozdrażew,
tel. 62/ 722-11-27, 607-206-357
Gmina Rozdrażew
75
1066 G Pz PIKAP - wlkp
1994, kara
po 9828 PISTOLET - wlkp/poch.trk. (ASPIRANT i PISANKA)
od 3479 G Pz LAMBA - wlkp (RUMUN i LAWA)
165 - 190 - 21
81 pkt. przy wpisie
169 - 196 - 21,5
82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 51
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Chojnacki Wojciech, Węgierki, , 62-300 Września
Właściciel: Czajka Grzegorz, Grębów, 62, 63-708 Rozdrażew
Miejsce postoju: PR12 Czajka Grzegorz, Grębów, 62, 63-708 Rozdrażew,
tel. 62/ 722-11-27, 607-206-357
Gmina Rozdrażew
- Program ochrony lista I-
923 G Wł LIMER - śl. 2007, kara
po 800 G Wł DEPORT - śl. (PORT i DERTA)
od 935 G Wł LAGUNA - śl. (LAPIS i WOJNA)
165 - 209 - 24 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 6
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Berej Tadeusz, Strzyżowiec, 82, 59-610 Wleo
Właściciel: Kazubek Walery, Perzyce, 39, 63-760 Zduny
Miejsce postoju: PR12 Kazubek Walery, Perzyce, 39, 63-760 Zduny, tel. 663-273-237
Gmina Zduny
- Program ochrony lista I -
Powiat
Powiatleszczyoski
leszczyński
1841 BOSS - wlkp
1991, siwa
po 84 BAJARZ - wlkp (PLON i BABUNIA)
od 1072 G Pz IGUANA - wlkp (PAW i IDYLA)
165 - 189 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 52
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: P.O.H.Z. GARZYN , Garzyn, , 64-120 Krzemieniewo
Właściciel: Kozak Jacek, Pawłowice, ul. Wielkopolska 12, 64-122 Pawłowice
Miejsce postoju: PR12 Kozak Jacek, Pawłowice, ul. Wielkopolska 12, 64-122 Pawłowice,
tel. 601-873-187
Gmina Krzemieniewo
76
148 R Pz MAX - kuc 2001, karosr.
po 101 R Pz HERTZ - kuc (ZEFIR i HELMA)
od 270 R Pz MALTA - kuc (ZEFIR i MONA B)
98 - 117 - 13,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Dworczak Henryk, Leszno, ul. Święciechowska 126, 64-100 Leszno
Właściciel: Skórnicka Viktoria, Lipno, ul. Spółdzielcza 26, 64-111 Lipno
Miejsce postoju: PR12 Golioski Antoni, Lipno, ul. Spółdzielcza 26, 64-111 Lipno,
tel. 65/ 534-02-41
Gmina Lipno
10 fryz Pz BENTE VAN DIPHOORN - fryz.
2008, kara
po DOAITSEN 420 - fryz. (WANDER 352 i WIEKE VAN SCHUILENBURG)
od BLOMKE - fryz. (GERLOF i PLATINA)
167 - 191 - 23 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Samelczak Hieronim, Targowisko, 34, 64-111 Lipno
Miejsce postoju: PR12W Samelczak Hieronim, Targowisko, 34, 64-111 Lipno,
tel. 608-593-737
Gmina Lipno
2603 CWAŁ - wlkp
1995, gn.
po 1138 ARION - wlkp/poch.trk. (POPRAD i ARAGONIA)
od 7368 CIŻEMKA - wlkp (MEDIAS i CIŻBA)
164 - 190 - 20,5 79 pkt. przy wpisie
164 - 190 - 20,5 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 42
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Kaczorowski Piotr, Poznao, Os.Winiary 9/41, 60-665 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni , Jeziorki 1 64-113 Osieczna, tel. 694-285-079
Gmina Osieczna
- Program ochrony lista I -
77
Ogier oider Beschäler
Niesie w swoich genach wiele
z tego, co najlepsze w polskiej
hodowli konia sportowego.
CWAŁ trägt in seinen
Genen viel davon,
was ist das beste in der
polnischen Sportpferdzucht.
What CWAŁ carries
in his genes is much of
the best of Polish sport
horse breeding.
Zapraszamy serdecznie
do stanówki w sezonie 2012.
CWAŁ – wiek 15 lat. (15 Jahre alt)
CWAŁ to: • wyróżniający się styl i uzdolnienia skokowe
• dynamika i potęga skoku, „szybki przodem” • sportowy
rodowód, sprawdzony w sporcie – syn og. Arion, wybitnego
konia sportowego, wnuk Poprada (export do USA), dwukrotnego uczestnika Olimpiad, Mistrza Polski w skokach
• świetne walory użytkowe (m. in. 1 m-ce ZT Biały Bór
próba dzielności 100 dni) • duży potencjał genetyczny
(także do Programu Ochrony dla Koni Rasy Wielkopolskiej)
• zrównoważony charakter w obsłudze i użytkowaniu.
Źrebaki po CWALE mają spokojny, łagodny charakter. Lubią
kontakt z człowiekiem. Łatwo się uczą pozwalając na bezproblemową obsługę w codziennej pielęgnacji i rozczyszczaniu
kopyt. Budowa źrebiąt jest prawidłowa, kształt głowy różny,
długie szyje u klaczek. Cechą wspólną głęboka klatka piersiowa,
skośnie ustawiona łopatka i mocny zad. Staw skokowy i nadgarstek szeroki, tkanka sucha, kopyta bardzo dobre zarówno
co do jakości rogu jak i kształtu. die Nachkommennscha�
Zdjęcia (die Bilder) z IX.2010r.
CWAŁ • bringt einen ausgezeichneten S�l und Springbegabung mit sich • Dynamik und Springkra� • im Sport
bewährte Abstammung. Dieses Talent kommt fraglos nicht
von ungefähr: Der Vater Arion – ein prominentes Sportpferd
ist Sohn des Poprad (expor�ert nach Vereinigten Staaten,
USA), der zweimal bei den Olympischen Spielen startete und
war polnischer Meister im Springreiten • ein großer nutzbarer
Wert von CWAŁ (u.a. 1. Platz in Ausbildungsanlage Biały Bór,
100 Tage Leistungsprobe) • das ideale gene�sche Poten�al
• charakter von CWAŁ ist ausgeglichen und angenehm, sowie
in Verpegung als auch im Umgang.
Informa�onen
Farbe:
Braun Stockmaß: 164 cm
Geb.-Datum: 1995
Decktaxe: 400 EUR
Właściciel/Besitzer: Piotr Kaczorowski VETGYN-PHARMA, Poznań
Hodowca/ Züchter: Stadnina Koni Racot
kom./mob.: +48 694 285 079, tel.: +48 61 8406 136, fax: +48 61 8406 137
OFERTA STANÓWKI: 400 EUR (równowartość w zł)
e-mail: [email protected] Poznań/Posen – POLSKA/POLEN
www.wielkopolskie-nasze.pl
Uwaga! W przypadku przyjazdu z klaczą należy uprzednio telefonicznie uzgodnić termin.
211 G Pz MANTEL - kn 2003, mysz.
po 1413 JEMEN - kn (KLIPER i JEMIOŁUCHA)
od 181 G Pz MANTYLA - kn (GONG i MONTANA)
134 - 158 - 18 80 pkt. przy wpisie
134 - 169 - 18 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 33
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2, 64-000 Kościan
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Wleklik Regina, Osieczna, ul. Drzeczkowska 4a, 64-113 Osieczna,
tel. 65/ 535-06-07
Gmina Osieczna
250 R Pz ELVIS - kuc 2004, gn.tar.
po 28 R Łd APOLLO - kuc szetl. (ARINO i DALIA)
od ELZA - typ kuc (NN i NN)
114 - 148 - 14 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Rosioski Juliusz, Gzów 24, , 96-128 Słupia
Właściciel: Poślednik Maria, Moraczewo, 62, 64-130 Rydzyna
Miejsce postoju: PR12 Poślednik Maria, Moraczewo, 62, 64-130 Rydzyna,
tel. 65/ 538-05-32, 601-794-991
Gmina Rydzyna
156 R Pz KAWIOR - kuc
2002, karotar.
po 30 R Zg BARYSZ - kuc (KLIPER i BABETTE)
od KLISA - kuc (NN i NN)
95 - 116 - 13,5 77 pkt. przy wpisie
95 - 116 - 13,5 77 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 46
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Solorz Jan, Buczyny
Właściciel: Poślednik Maria, Moraczewo, 62, 64-130 Rydzyna
Miejsce postoju: PR12 Poślednik Maria, Moraczewo, 62, 64-130 Rydzyna,
tel. 65/ 538-05-32, 601-794-991
Gmina Rydzyna
80
236 R Pz PATHOS - km 2006, gn.tar.
po 146 R Pz TOPAZ - km (STYL i TRUFLA)
od 3200 G II Pz PIANKA - wlkp (TAMARYN i PIERZGA)
152 - 180 - 18,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Swędrowska Krystyna, Konin, ul. Poznaoska 182, 62-510 Konin
Właściciel: Apolinarski Paweł, Święciechowa, ul. E.Platter 16, 64-115 Święciechowa
Miejsce postoju: PR12 Apolinarski Paweł, Święciechowa, ul. E.Platter 16, 64-115
Święciechowa, tel. 695-196-383
Gmina Święciechowa
166 R Pz KAROL CHRZANOWO - kuc 2001, j.kaszt.
po 8 R Mz INGRAM - kuc szetl. (GLENFAL MONTEGO i IET V.D.NYSINCKHOF)
od 24 R Mz KAROLIEN V.D.MIDDELBERKEN - kuc szetl. (BRAIN V.D.KOSTERSWEIDE i CAROLA
V.OEFFELT)
95 - 122 - 15 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 21
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Purzycki Jacek, Chrzanowo 40, 06-225 Rzewnie
Właściciel: Chorążak Stanisław, Krzycko Małe, ul. Główna 8, 64-117 Krzycko Małe
Miejsce postoju: PR12 Chorążak Stanisław, Krzycko Małe, ul. Główna 8, 64-117 Krzycko Małe,
tel. 065/ 520-23-42, 0 603 786 638
Gmina Święciechowa
122 R Pz PABLO-E.V.D.SCHELLENKRANS - kuc szetl.
2000, kara
po NARCO V.D.UITWEG - kuc szetl. (COEN VAN NEER i OCTAVIA OF DEWLAND)
od S.104240 ELSA V.D. HORST - kuc szetl. (ARCO V.H.HOF i ANITA V.ST'T KL.ROS)
97 - 127 - 14,25 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 19
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Chorążak Stanisław, Krzycko Małe, ul. Główna 8, 64-117 Krzycko Małe
Miejsce postoju: PR12 Chorążak Stanisław, Krzycko Małe, ul. Główna 8, 64-117 Krzycko Małe,
tel. 65/ 520-23-42, 0 603 786 638
Gmina Święciechowa
81
275 R Pz ADONIS MB - hafl. 2007, kaszt.
po AVANTGARDE - hafl. (ALPRUF i MERCEDES)
od WENDY - hafl. (WINTERSTURM i MAREEN)
146 - 170 - 19 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Bartkowiak Arleta, Włoszakowice, ul. Osady 6, 64-140 Włoszakowice
Miejsce postoju: PR12 Marach Krzysztof, Przybyszewo, ul. Wiejska 23, 64-100 Leszno,
tel. 502-291-351
Gmina Święciechowa
14 R Lb GREY - kf
1993, mysz.tar.
po 17 R Kr LUBCZYK - kf (LUBICZ i GRAMATYKA)
od 56 R Lb GRACJANKA - kf (SZARAK CONEY i GRACJA)
121 - 141 - 15,5 76 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 15
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Jachymek Wojciech, Bychawa, ul. 11-go Listopada 88, 23-100 Bychawa
Właściciel: Pawlak Łukasz, Wilkowice, ul. Lipowa 10, 64-115 Święciechowa
Miejsce postoju: PR12 Pawlak Łukasz, Wilkowice, ul. Lipowa 10, 64-115 Święciechowa,
tel. 65/ 534-12-43, 609-805-030
Gmina Święciechowa
290 R Pz IROKEZ - kuc 2006, gn.tar.
po 149 R Pz ILCO F - kuc (ILCO i EWIWA)
od 496 R Pz CYNIA - kuc (LOS i CAŁKA)
129 - 154 - 17,2 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Czyż Antoni, Chomęcice, ul. Stęszewska 4, 62-052 Komorniki
Właściciel: Pawlak Łukasz, Wilkowice, ul. Lipowa 10, 64-115 Święciechowa
Miejsce postoju: PR12 Pawlak Łukasz, Wilkowice, ul. Lipowa 10, 64-115 Święciechowa,
tel. 65/ 534-12-43, 609-805-030
Gmina Święciechowa
82
510 G Pz CON CALMA - hol. 2005, siwa
po CALATO - hol. (CAPITOL I i VANESSA III)
od NOBLESSE B I - hol. (LEVANTOS I i GIOLA B)
171 - 186 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 25,5/pkt. bonif. lokata: 2/25
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Wasilewski Łukasz, Lasocice, ul. Święciechowska 24, 64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12 Wasilewski Łukasz, Lasocice, ul. Święciechowska 24, 64-100 Leszno,
tel. 65/ 533-31-17(10), 601-838-011
Gmina Święciechowa
511 G Pz CONNER - hol.
2005, gn.
po CONTENDER - hol. (CALYPSO II i GOFINE)
od PERFECTLADY - hol. (CANDILLO Z i EXQUISITE)
169 - 190 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 16,39/pkt. bonif. lokata: 7/7; Konie 5-letnie hod. zagr.:
23,8/pkt. bonif. lokata: 4/25
Hodowca: Hollm Klaus Hermann, Wacken/Niemcy, ul. Hauptstrasse 1,
Właściciel: Wasilewski Łukasz, Lasocice, ul. Święciechowska 24, 64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12 Wasilewski Łukasz, Lasocice, ul. Święciechowska 24, 64-100 Leszno,
tel. 65/ 533-31-17(10), 601-838-011
Gmina Święciechowa
779 G Wł BUŁAT - śl. 1999, kara
po 2502 EVENTO - sch.warm. (ERBE i ERIS)
od 182 BUCZKA - śl. (BOJKOT i BUCZYNA)
161 - 198 - 23 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 75
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: SO Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. Stado Książ, Wałbrzych, ul. Jeździecka 3,
58-306 Wałbrzych
Właściciel: Jęśkowiak Marcin, Brenno, ul. Biedaszkowo 9, 64-150 Wijewo
Miejsce postoju: PR12 Jęśkowiak Marcin, Brenno, ul. Biedaszkowo 9, 64-150 Wijewo,
tel. 65/ 549-42-61, 604-486-990
Gmina Wijewo
- Program ochrony lista I -
83
215 R Pz BOOLS - kuc wal.
1998, kara
po 622 BOREK-MATOUS S.V. - kuc (BRIT i MAGDA)
od SC 949 KATKA - kuc (KABIK i JUPPY)
130 - 155 - 16,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kucera M, Redhost,
Właściciel: Wojciech Rafał, Brenno, ul. Wschowska 6, 64-150 Wijewo
Miejsce postoju: PR12 Wojciech Rafał, Brenno, ul. Wschowska 6, 64-150 Wijewo,
tel. 65/ 549-43-19
Gmina Wijewo
147 R Pz TOFFI - kuc wal.
2002, izab.
po 56 R Pz BARAKO - kuc wal. (ANGELO i BATIDA)
od 232 R Pz TEMI - kuc wal. (DE EVERTSHOEVE'S ODIN i TANJA)
114 - 135 - 14,25
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 28
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Bartkowiak Jarosław, Śmigiel, ul. Mickiewicza 23, 64-030 Śmigiel
Właściciel: Wojciech Rafał, Brenno, ul. Wschowska 6, 64-150 Wijewo
Miejsce postoju: PR12 Wojciech Rafał, Brenno, ul. Wschowska 6, 64-150 Wijewo,
tel. 65/ 549-43-19
Gmina Wijewo
899 G Wł ARES - śl.
2005, gn.
po 635 PALANT - śl. (ENZIAN i PYTIA)
od 1368 G Wł ARIADNA - śl. (JOGURT i ARABESKA)
171 - 204 - 25 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: SO Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. Stado Książ, Wałbrzych, ul. Jeździecka 3,
58-306 Wałbrzych
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Lipowy Ryszard, Bukówiec Górny, ul. Powstaoców Wlkp.2,
64-140 Włoszakowice, tel. 65/ 537-23-13 ;601 578 161
Gmina Włoszakowice
- Program ochrony lista I -
84
969 G Pz FOLIAŁ - wlkp
1993, sk.gn.
po 8449 FORTEL - wlkp (HARBIN i FONTANNA)
od 1019 G Pz SANTANA - wlkp (MALAWAL i EROTYKA)
165 - 200 - 22 80 pkt. przy wpisie
165 - 202 - 22 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 52
- w tym klacze z księgą: 8
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: G.R.CIOŁKOWO , Ciołkowo, , 63-840 Krobia
Właściciel: Samol Krystian, Bukówiec Górny, ul. Powstaoców Wlkp 69, 64-140 Włoszakowice
Miejsce postoju: PR12 Samol Krystian, Bukówiec Górny, ul. Powstaoców Wlkp 69,
64-140 Włoszakowice, tel. 65/ 537-21-46, 693-355-420
Gmina Włoszakowice
- Program ochrony lista I -
68 G Łd GRAL - wlkp 1999, siwa
po 2094 MAD MAX - m (CAMPETOT i MADAME JURISTE)
od 65 G Ra GÓRKA - wlkp (PARYS i GÓRNA)
160 - 184 - 20 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 44
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Latocha Jan, Bogusławice, 6, 97-320 Wolbórz
Właściciel: Samol Krystian, Bukówiec Górny, ul. Powstaoców Wlkp 69, 64-140 Włoszakowice
Miejsce postoju: PR12 Samol Krystian, Bukówiec Górny, ul. Powstaoców Wlkp 69,
64-140 Włoszakowice, tel. 65/ 537-21-46, 693-355-420
Gmina Włoszakowice
2400 WIKING - wlkp/poch.trk. 1994, gn.
po 9251 KERMAN - wlkp (LABIRYNT i KRAJANKA I)
od 4870 WITKA - wlkp/poch.trk. (DOGMAT i WILDA)
167 - 192 - 21,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 65
- w tym klacze z księgą: 9
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. , Liski, 19, 11-210 Sępopol
Właściciel: Samol Krystian, Bukówiec Górny, ul. Powstaoców Wlkp 69, 64-140 Włoszakowice
Miejsce postoju: PR12 Samol Krystian, Bukówiec Górny, ul. Powstaoców Wlkp 69, 64-140
Włoszakowice, tel. 65/ 537-21-46, 693-355-420
Gmina Włoszakowice
- Program ochrony lista II -
85
95 R Pz KROTOSZ - kuc 1996, siwa
po 19 R Pz KOMET - kuc szetl. (KAMIN A 91 i PIRELLA)
od 49 R Pz KONEJKA - kuc (SZARAK CONEY i KLUCZKA)
105 - 139 - 15 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 21
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Mikołajczak Michał, Leszno, ul. Wybickiego 32, 64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12W Mikołajczak Michał, Leszno, ul. Wybickiego 32, 64-100 Leszno,
tel. 601-753-923 , 65/ 520-99-73
Gmina M. Leszno
2490 MAAIK - KWPN 1994, gn.
po 86.8002 EQUADOR - KWPN (VOLTAIRE i ZELIKI)
od 88.6781 GOOF - . (LEGAAT i CIETA)
165 - 189 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 16
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Ter Laak C., 6866 CT Heelsum
Właściciel: Sołtysiak Jan, Leszno, ul. Dożynkowa 24, 64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12 Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno, tel. 65/ 526-32-20,65/ 526-32-02
Gmina M. Leszno
92/Wr ZAFONIUM - xx 1997, c.kaszt.
po ZAFONIC - xx (GONE WEST i SECRETTAME)
od BINT PASHA - xx (AFFIRMED i ICELY POLITE)
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: USA
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Miejsce postoju: PR12 Tylicki Robert, Henrykowo, 1, 64-100 Leszno, tel. 605-787-860
Gmina M. Leszno
353 G Pz SANTOS - KWPN
1999, gn.
po 88.8504 GUIDAM - s.f. (QUIDAM DE REVEL i FOUGERE)
od 94.10473 MYSTERY-LADY - KWPN (VOLTAIRE i HAPPY LADY)
165 - 190 - 21,5 80 pkt. przy wpisie
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 16
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 0/pkt. kar. lokata: 1/5
Hodowca: G.Grobbink , Haaksbergen
Właściciel: Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12 Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno, tel. 65/ 526-32-20,65/ 526-32-02
Gmina M. Leszno
-Nasienie mrożone-
23 G Zg GRANDIOSO - s.f.
1994, c.gn.
po 356STB VOLTAIRE - han. (FURIOSO II i GOGO MÖVE)
od QUINTENSE - s.f. (JALISCO B i EUROSIA)
171 - 207 - 22 84 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 25
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Henriette Evain , La Cour Bonnet
Właściciel: Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12 Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno, tel. 65/ 526-32-20,65/ 526-32-02
Gmina M. Leszno
-Nasienie mrożone-
86
354 G Pz SENNA - KWPN
1999, gn.
po 356STB VOLTAIRE - han. (FURIOSO II i GOGO MÖVE)
od 83.2496 BIANKA - KWPN (GODOLPHIN i HANNELIESJE)
163 - 189 - 20,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: / lokata: /nie sklasyf.
Właściciel: Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12 Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno, tel. 65/ 526-32-20,65/ 526-32-02
Gmina M. Leszno
-Nasienie mrożone-
87
364 G Pz SOKRATES - KWPN 1999, kaszt.
po CORRADO I - hol. (COR DE LA BRYERE i SOLEIL)
od 95.4932 NOTRE DAME - . (ARGENTINUS i JORINDE)
169 - 197 - 22,25
83 pkt. przy wpisie
170 - 194 - 22,5
83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 1
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 8/pkt. kar. lokata: 4/5
Hodowca: Holandia
Właściciel: Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12X Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania , Leszno, ul. Ostroroga 9 A,
64-100 Leszno, tel. 65/ 526-32-20,65/ 526-32-02
Gmina M. Leszno
Powiat
Powiatmiędzychodzki
międzychodzki
14 G Pz FIKUS - hc
2001, karosr.
po 10 G Kl OCEL - hc (OKOO i ADENA)
od 16 G Łd FARA - hc (WABIGON i FAMA)
141 - 168 - 19 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 41
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Flasza Zygmunt, Graby, 11a, 97-540 Gidle
Właściciel: Bayer Katarzyna, Orle Wielkie, 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Miejsce postoju: PR12 Bayer Katarzyna, Orle Wielkie, 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie,
tel. 797-171-439
Gmina Chrzypsko Wielkie
457 G Pz AZART - old. 2002, c.kaszt.
po ARGENTINUS - han. (ARGENTAN i DORLE)
od PIK LOU - . (LUIGI i PIGALLE)
168 - 192 - 22,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Schmidt Christiane, Holtinghauser Str.11, , 49-661 Cloppenburg
Właściciel: Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód
Miejsce postoju: PR12 Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód,
tel. 605-103-625
Gmina Międzychód
88
458 G Pz CAMIREZ - old.
2003, c.gn.
po CON CAPITOL - hol. (CONTENDER i IRINA B)
od CALEXIA - old. (EX LIBRIS i COLETTA)
171 - 197 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 5
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Ramsbrock Heinrich, Bottorf, ul. Im Kleeblatt 3, 49-637 Manslage,Niemcy
Właściciel: Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód
Miejsce postoju: PR12 Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód,
tel. 605-103-625
Gmina Międzychód
59 G Zg COROFINO A - hol.
1995, siwa
po COROFINO I - hol. (CORRADO I i VALESKA IV)
od TORA - hol. (CALANDO I i KALIMERA)
175 - 198 - 22,5
82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Raabe Karl Heinz, Osdorf, , 24251 Niemcy
Właściciel: Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód
Miejsce postoju: PR12 Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód,
tel. 605-103-625
Gmina Międzychód
60 G Zg EREBUS - hol. 1995, c.gn.
po CONTENDER - hol. (CALYPSO II i GOFINE)
od GANZA - old. (GRANNUS i COMTESSE)
163 - 187 - 21 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Klein Markus, Lohfelden - C, 3503 Niemcy
Właściciel: Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód
Miejsce postoju: PR12 Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód,
tel. 605-103-625
Gmina Międzychód
- Nasienie mrożone-
89
394 G Pz LIBERO A - old.
2000, c.gn.
po LANDCAPITOL - hol. (LANDADEL i U-CAPITOLA)
od 330045591 KORINA - old. (LORD LIBERTY i KOSIMA)
165 - 190 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Lueske Hermann, Lastrup
Właściciel: Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód
Miejsce postoju: PR12 Kolanowski Adam, Bielsko, ul. Storczykowa 4, 64-400 Międzychód,
tel. 605-103-625
Gmina Międzychód
39 G Ol FAPSORT - sp 1999, c.gn.
po 1703 POLONUS - wlkp (LIVIUS i POMONA)
od 9888 FAHIMA - sp (HIPOKRAS i FREGATA)
167 - 192 - 23 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 27
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Skarbu Paostwa Kadyny , Kadyny, , 82-340 Tolkmicko
Właściciel: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14, 64-410
Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Kołek Czesław, Bucharzewo, 64, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 298-30-56
Gmina Sieraków
514 G Lb ARMANI - m 2006, gn.
po 463 G Lb ASPAN - m (EMIR i ASCOTA)
od 1557 G Lb ARACENA - m (VERITAS 6 /QUIDAM D' OR/ i ARONIA)
163 - 185 - 21,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. , Janów Podlaski, ul. Wygoda 3,
21-505 Janów Podlaski
Właściciel: Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. , Janów Podlaski, ul. Wygoda 3,
21-505 Janów Podlaski
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
90
2586 ATOMIK - śl.
1996, gn.
po 1711 LARGIS - śl. (BOJKOT i LAROGA)
od 9659 ATMOSFERA - śl. (HEJNAŁ i ATLANTYDA)
168 - 204 - 24 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Strzegom Sp.z o.o. , Strzegom, ul. Szarych Szeregów 1,
58-150 Strzegom
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
- Program ochrony lista I -
468 G Pz BARNER - sp 2004, kaszt.
po 310 G Pz CARETINO K - hes. (CARETINO i A-ZARINN J)
od 706 BISMALA - sp (FRED i BIGOTERIA)
167 - 198 - 21,5
79 pkt. przy wpisie
167 - 198 - 21,5
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
450 G Pz FORESTER - S - sp
2003, siwa
po 98 G Sz AVIANO - hol. (AVERO i HALLA XXIX)
od 231 G Pz TURBUD FABEL - sp (FANIMO i CERKA)
168 - 190 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stodolny Roman, Odolanów, ul. Boczna 5, 63-430 Odolanów
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina
14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
91
217 G Pz JUNUS - sp 1996, siwa
po 1765 ROTMISTRZ - wlkp (BORODINO i RURYTANIA)
od 9905 JUNA - sp (DULARUS i JURTA)
167 - 191 - 22 79 pkt. przy wpisie
169 - 193 - 23 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 96
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie hod. pol.skoki: 12,1/pkt. kar. lokata: 18/29,Konie 4-letnie WKKW
138,82/pkt. kar. lokata: 23/25
Hodowca: Stadnina Koni Posadowo Sp.z o.o. , Posadowo, ul. Powstaoców Wielkopolskich,
64-310 Lwówek Wielkopolski
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
514 G Pz KLASYK - sp 2008, kara
po 2594 GARSON - sp (KWARTET (EX QUATUOR CHARRIERE) i GRACJA)
od 899 G Pz KLAUDIA - sp (LIGUSTER i KORA)
171 - 195 - 22 80 pkt. przy wpisie
Kategoria ogiera C
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Hodowla Roślin Szelejewo Sp. z o.o. , Szelejewo Drugie, 1, 63-820 Piaski
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
121 G Ol KORMORAN - wlkp/poch.trk. 2004, gn.
po 9777 IGNAM - wlkp/poch.trk. (AKROPOL i INNA)
od 9545 KANTALA - wlkp/poch.trk. (MANGAN i KANDIA)
166 - 199 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 10
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. , Liski, 19, 11-210 Sępopol
Właściciel/ Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
- Program ochrony lista II-
92
227 G Pz MANIAK - kn 2005, mysz.
po 144 G Pz KNOP - kn (NADZIAK i KNIEJA)
od 289 G Pz MASKA - kn (TOPAZ i MOŁNIA)
134 - 166 - 18,5
78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 16
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2, 64-000 Kościan
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
476 G Pz MARS - sp 2005, gn.
po 87 G Sz AVERO - hol. (ATHLET Z i RAPITA)
od 845 G Pz MARSALA - sp (LANDOS II i MALINA)
170 - 195 - 22 78 pkt. przy wpisie
170 - 195 - 22 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
187 G Pz NEST - kn
2000, mysz.
po 1084 GONG - kn (MOHACZ (EX MOCHACZ) i GRATKA)
od 183 G Pz NISSA - kn (TRĘBACZ i NIDA)
135 - 160 - 18 79 pkt. przy wpisie
135 - 166 - 18 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 32
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2, 64-000 Kościan
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14, 64-410
Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
93
2482 PALATYN - wlkp/poch.trk.
1994, c.gn.
po 121 ELPAR - xx (PAROLE BOARD i ELEGIA)
od 8378 PALLADA - wlkp/poch.trk. (ARIANIN i PALISADA)
170 - 192 - 21 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 43
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Plękity Sp. z o.o. , Plękity, 1, 14-330 Małdyty
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
- Program ochrony lista III -
809 G Wł RYZYK - śl. 2001, sk.gn.
po 907 ESKIMOS - śl. (ENZIAN i ESTERKA)
od 825 G Wł RYGA - śl. (RATAJ i HUTA I)
164 - 200 - 23 81 pkt. przy wpisie
164 - 200 - 23 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 42
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Salwa Władysław, Chrośnica, 70, 58-508 Jelenia Góra
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
- Program ochrony I -
185 G Pz PARWUS - kn 2000, j.mysz.
po 1282 MIKRUS - kn (KOŁCZAN i MIKA)
od 11 PARNA - kn (TRĘBACZ i PANDA)
137 - 176 - 18,5
82 pkt. przy wpisie
137 - 176 - 18,5
82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 45
- w tym klacze z księgą: 8
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
8 Pz PASTER - oo
1999, siwa
po 59/Kl ELDON - oo (PENITENT i EROTYKA)
od 45 PASTERKA - oo (BORYSŁAW i PASSADA)
159 - 183 - 19,5
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 41
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stado Ogierów Białka Sp.z o.o. , Białka, , 22-300 Krasnystaw
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków,
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61/ 295-25-11, 295-25-27
Gmina Sieraków
94
95
Powiat
Powiat nowotomyski
nowotomyski
267 R Pz ROBIN V.D.WILPSEDIJK - kuc 2007, gn.tar.
po BAYERN'S MC GYVER - appaloosa (MC DOEDEL i GEDDA)
od DESIE V.D.WILPSEDIJK - appaloosa (LITTLE BOY i DESIREE V.D.BEEKHOEVE)
78 - 105 - 14 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Kołodziejek Jerzy, Poznao, ul. Śniegockiego 4 A, 60-681 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Kołodziejek Elżbieta, Wąsowo, ul. Wiatrakowa 4, 64-314 Wąsowo,
tel. 61/ 822-65-81 , 502 618 085
Gmina Kuślin
5 G Pz (277 R Pz) RONDO'S MATADOR - kuc wal.
2007, gn.
po 211 R Pz WOLLING'S DANTE - kuc wal. (DEN BRAMEL'S RIO i WOLLING'S DAUPHINE)
od 480 R Pz KOEKOEKSHOF MARISKA - kuc wal. (CASPERHOF'S FREDDY i KOEKOEKSHOF
ROLETTE)
129 - 154 - 16,5
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Kołodziejek Jerzy, Poznao, ul. Śniegockiego 4 A, 60-681 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Kołodziejek Elżbieta, Wąsowo, ul. Wiatrakowa 4, 64-314 Wąsowo,
tel. 61/ 822-65-81, 502 618 085
Gmina Kuślin
6 G Pz(159 R Pz) TIJD VLIJT'S SANTIAGO - kuc wal.
2003, kaszt.
po 47432 TELYNAU SOUZA - kuc wal. (EYARTH RIO i MILLCROFT SOPHIA)
od 32831 RUSTENBURG'S SANDRA - kuc wal. (COTTRELL PENDRAGON i IJSSELVLIEDT'S SERRI)
133 - 158 - 16,5
80 pkt. przy wpisie
133 – 158 – 16,
81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 27
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Holandia
Właściciel: Kołodziejek Elżbieta, Wąsowo, ul. Wiatrakowa 4, 64-314 Wąsowo
Miejsce postoju: PR12 Kołodziejek Elżbieta, Wąsowo, ul. Wiatrakowa 4, 64-314 Wąsowo,
tel. 61/ 822-65-81, 502 618 085
Gmina Kuślin
109
4 fryz Pz WANDER - fryz.
1999, kara
po 199207331 ATSE 342 - fryz. (HEARKE i HELMIE)
od 199410000 HESTER M. - fryz. (TAMME i TAMARA M.)
157 - 199 - 23 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo: 15 - w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: S.Mulder , HOLANDIA, Sytstrastraat 9, 9285 Pv Buitenpost
Właściciel: Kozubowski Piotr, Pniewy, ul. Turowska 29, 62-045 Pniewy
Miejsce postoju: PR12 Zespół Pałacowo-Parkowy w Wąsowie , Wąsowo, ul. Parkowa 1,
64-316 Kuślin, tel. 609-309-412
Gmina Kuślin
4645 VRH QUIDAM DE REVEL - s.f.
1982, gn.
po JALISCO B - s.f. (ALME Z i TANAGRA)
od 9481 VRM DIRKA - s.f. (NANKIN i ONDINE DE BAUGY)
Potomstwo hodowlane: 49
- w tym klacze z księgą: 18
- w tym ogiery z księgą: 11
Hodowca i właściciel : Francja
Miejsce postoju: PR12 Napierała Józef, Lwówek Wlkp, ul. Nowotomyska 33,
64-310 Lwówek Wlkp., tel. 602-510-498
Gmina Lwówek
-Nasienie mrożone-
BAYARD D'ELLE - s.f. 1989, kaszt.
po W-103799 DOUBLE ESPOIR - s.f. (IBRAHIM i QUATRIEME ESPOIR)
od TOSCANE D'ELLE - s.f. (GRAND VENEUR i JESABELLE D'ELLE)
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Francja
Właściciel: Francja
Miejsce postoju: PR12 Napierała Józef, Lwówek Wlkp, ul. Nowotomyska 33,
64-310 Lwówek Wlkp., tel. 602-510-498
Gmina Lwówek
-Nasienie mrożone-
RICHEBOURG - BWP 1994, kaszt.
po BAYARD D'ELLE - s.f. (DOUBLE ESPOIR i TOSCANE D'ELLE)
od W-081181 OPALINE DES PINS - s.f. (GARITCHOU i JASMINA)
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Belgia
Właściciel: Belgia
Miejsce postoju: PR12 Napierała Józef, Lwówek Wlkp, ul. Nowotomyska 33,
64-310 Lwówek Wlkp., tel. 602-510-498
Gmina Lwówek
-Nasienie mrożone-
FRA 48 0401 0694 GERMINO D'ELLE - s.f.
1994, c.gn.
po 310077865, 410174565 RAMIRO Z - hol. (RAIMOND i VALINE Z)
od CAPUCINE D'ELLE - . (JALISCO B i TOSCANE D'ELLE)
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Francja
Właściciel: Francja
Miejsce postoju: PR12 Napierała Józef, Lwówek Wlkp, ul. Nowotomyska 33,
64-310 Lwówek Wlkp., tel. 602-510-498
Gmina Lwówek
-Nasienie mrożone-
FRA 48 0403 0284 SCHERIF D'ELLE - s.f.
1984, gn.
po JALISCO B - s.f. (ALME Z i TANAGRA)
od ALTESSE D'IRA - s.f. (PRINCE DU CY i IRA)
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Francja
Właściciel: Francja
Miejsce postoju: PR12 Napierała Józef, Lwówek Wlkp, ul. Nowotomyska 33,
64-310 Lwówek Wlkp., tel. 602-510-498
Gmina Lwówek
-Nasienie mrożone-
112
113
1866 BEN-HUR - wlkp 1991, siwa
po 84 BAJARZ - wlkp (PLON i BABUNIA)
od 1793 G Pz CZARKA - wlkp (CITROEN i IMATRA)
162 - 185 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
165 - 198 - 21,5 78 pkt.przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 70
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Jarzyna Zdzisław, Nowy Tomyśl, ul. Osiedlowa 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Miejsce postoju: PR12 Jarzyna Zdzisław, Nowy Tomyśl, ul. Osiedlowa 3, 64-300 Nowy
Tomyśl, tel. 601-351-381
Gmina Nowy Tomyśl
503 G By ROMEO - wlkp
2006, gn.sr.
po 74 G Mz ELDORADO - wlkp (EGER i PRERIA)
od 3982 G Pz RENOMA - wlkp (SAMOLOT i REPLIKA)
165 - 193 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 6
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kozakiewicz Andrzej, Sejny, ul. Konarskiego 9, 16-500 Sejny
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Jarzyna Zdzisław, Gosp.Rolne, Cicha Góra, 64, 64-300 Cicha Góra,
tel. 601-351-381
Gmina Nowy Tomyśl
- Program ochrony lista I -
210 G Pz KLAKIER - sp 1994, kaszt.tar.
po 67 W Pz PENTAGON - wlkp (DALEN i PLAMKA)
od 8586 KLAUDIA - wlkp (ESZELON i KALA)
166 - 188 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 35
- w tym klacze z księgą: 12
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Ławrynowicz Zbigniew, Kałądek, 10, 64-730 Wieleo
Właściciel: Gawron Jan, Granowo, ul. T.Kościuszki 27, 62-066 Granowo
Miejsce postoju: PR12 Gawron Jan, Cicha Góra, 23, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61/ 447-20-96
Gmina Nowy Tomyśl
114
216 R Pz APASJONATA SAS - kuc wal. 2004, c.gn.
po H17548 BOLSTER GOLDLEAF - kuc wal. (FOXHUNTER PANTHEON i GEMSTONE GOLDEN
GLORY)
od 342 R Pz ZWARTE WATER'S SUZAN - kuc wal. (FLEVOZICHT'S DARKY i RAIDE BOORD'S
MIRJAM)
119 - 142 - 15,5 m80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 6
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kujawa-Kroll Alina, Promnice, ul. Północna 149, 62-005 Owioska
Właściciel: Kasperski Waldemar, Nowy Tomyśl, ul. Gronowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl
Miejsce postoju: PR12 Kasperski Wojciech, Nowy Tomyśl, ul. Gronowa 2,
64-300 Nowy Tomyśl, tel. 504-123-502
Gmina Nowy Tomyśl
519 G Pz FIRST FIGHTER - hol. 2007, gn.
po FOR PLEASURE - han. (FURIOSO II i GIGANTIN)
od 712 G Pz NIGHTINGALE - hol. (LINARO i INTSCHUSCHUNA)
168 - 188 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 17,16/pkt. bonif. lokata: 2/27
Hodowca: Kosicki Ryszard, Nowy Tomyśl, ul. Polna 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Właściciel: Kosicki Ryszard, Nowy Tomyśl, ul. Polna 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Miejsce postoju ogiera:A.Lemaoski-Smolice k/Strykowa woj.łódzkie
Dysponent nasienia: PR12 Kosicki Ryszard, Nowy Tomyśl, ul. Polna 14, 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. 693-671-555)
Gmina Nowy Tomyśl
- Nasienie świeże –
456 G Pz BAKALAR - sp2003, gn.
po 310 G Pz CARETINO K - hes. (CARETINO i A-ZARINN J)
od 479 G Pz BALDA - sp (FRED i BALLADA)
171 - 193 - 22 79 pkt. przy wpisie
171 - 195 - 22 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Gosp. R.-H. Żydowo Sp. z o.o., S.O. Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Wilczyoski Jacek, Jastrzębniki, 70, 64-330 Opalenica,
tel. 61/ 447-73-41, 508-179-251
Gmina Opalenica
115
13 G Pz ZEFIR – kuc wal. 2009, j.kaszt.
po WOLLING'S DANTE- kuc wal. (DEN BRAMEL'S RIO, i WOLLING'S DAUPHINE,)
od ZAHIRA- kuc wal. (DE MUSTERT NICOLAY, i MILLCROFT ZANZIBAR )
137 - 156 - 17 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane:
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Barbara Korczyoska Nowy Dwór 3 66-440 Skwierzyna
Właściciel: Wilczyoska Klaudia, Jastrzębniki, 70, 64-330 Opalenica
Miejsce postoju: PR12 Wilczyoski Jacek, Jastrzębniki,70, 64-330 Opalenica,
tel. 614-477-341, 508-179-251
Gmina Opalenica
155 R Pz DUNAJ - hafl. 1997, j.kaszt.
po NORDPFEIL - hafl. (NARDUS i ARIANE)
od 180 R Pz TULPE - hafl. (NARVIK i TRAUBLE)
141 - 200 - 18 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 27
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Sibilska Zdzisława, Boruja, 43, 64-212 Siedlec
Właściciel: Sosnowski Kazimierz, Chrośnica, 57 A, 64-360 Zbąszyo
Miejsce postoju: PR12 Sosnowski Kazimierz, Chrośnica, 57 A, 64-360 Zbąszyo,
tel. 512-350-699
Gmina Zbąszyo
41 R Kt NEPOMUCK - hafl.
2000, kaszt.
po NETTUNO - hafl. (NERV i BLONDI)
od GSTANZI - hafl. (MARIO i GENOVEVA)
141 - 181 - 19 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 28
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Sosnowski Kazimierz, Chrośnica, 57 A, 64-360 Zbąszyo
Miejsce postoju: PR12 Sosnowski Kazimierz, Chrośnica, 57 A, 64-360 Zbąszyo,
tel. 512-350-699
Gmina Zbąszyo
116
Powiat
Powiat obornicki
obornicki
16 G Pz BORYS - z
2003, kaszt.
po 873 ELF - z (ELBGANG i FERIA)
od 2984 G Bł BUCHTA - z (BUCHALTER i ELIPSA)
159 - 211 - 27 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 5
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Borkowski Bohdan, Kopaszyn, 27 A, 62-100 Wągrowiec
Właściciel: Burda Marian, Rożnowo, ul. Powstaoców Wlkp. 4, 64-600 Oborniki
Miejsce postoju: PR12 Burda Marian, Rożnowo, ul. Powstaoców Wlkp. 4, 64-600 Oborniki,
tel. 61/ 297-14-47, 607-277-434
Gmina Oborniki
9 G Pz RATRAK - sp
1992, kaszt.
po 1319 TRAWANT - KWPN (RIGOLETTO i LENNIE)
od 6883 RARA - wlkp (CYFERUS i RUMUNIA)
159 - 185 - 21 76 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 19
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Posadowo Sp.z o.o. , Posadowo, ul. Powstaoców Wielkopolskich,
64-310 Lwówek Wielkopolski
Właściciel: Namysłowski Krzysztof, Maniewo, 58 A, 64-600 Oborniki
Miejsce postoju: PR12 Namysłowski Marek, Maniewo, 58 A, 64-600 Oborniki,
tel. 608-059-830
Gmina Oborniki
344 G Pz CONTENDUS - hol. 1999, gn.
po CONTENDER - hol. (CALYPSO II i GOFINE)
od 210210893 HARMONIE D - hol. (LANDGRAF I i SOFIA)
167 - 193 - 22,5 79 pkt. przy wpisie
171 - 198 - 22,5 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 6-letnie hod. zagr.: / lokata: /nie sklasyf.
Hodowca: Daniel ZG Karl-h Und Kai , Rehm-Flehde-Bargen - Niemcy
Właściciel: Kramer Andrzej, Kowanówko, ul. Jałowcowa 11, 64-600 Oborniki
Miejsce postoju: PR12 Punkt Rozpłodowy Kramer Andrzej, Stajnia Bogdanowo,
Bogdanowo, 81, 64-600 Oborniki, tel. 602-586-407
Gmina Oborniki
117
492 G Pz ROMEO DES VAUX - s.f.
2005, kaszt.
po QREDO DE PAULSTRA - s.f. (GALOUBET i CELIA DE PAULSTRA)
od GLORIA DES VAUX - s.f. (QUIDAM DE REVEL i RAISSA DES VAUX)
165 - 191 - 21,5 80 pkt. przy wpisie
167 - 195 - 21,5 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Francja
Właściciel: Kramer Andrzej, Kowanówko, ul. Jałowcowa 11, 64-600 Oborniki
Miejsce postoju: PR12 Punkt Rozpłodowy Kramer Andrzej, Stajnia Bogdanowo,
Bogdanowo, 81, 64-600 Oborniki, tel. 602-586-407
Gmina Oborniki
222 R Pz JOSCHI - kuc szetl. 2003, kaszt.sr.
po BIRCHWOOD KINGCUP - kuc szetl. (KERSWELL SUNTAN i BIRCHWOOD PRIMROSE)
od NICOLE - kuc szetl. (HORBY i NITTY)
80 - 135 - 13,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Walczak Stanisław, Bogdanowo, 81, 64-600 Oborniki
Miejsce postoju: PR12 Walczak Stanisław, Bogdanowo, 81, 64-600 Oborniki,
tel. 61/ 296-09-19, 667-960-416
Gmina Oborniki
486 G Pz OHMET - sp 2004, c.gn.sr.
po 186 G Pz KAMRAT - sp (STEP i KAMFORA)
od 13/Pz OPERA - xx (SAPHIR i OPRESJA)
167 - 190 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Szepczyoski Zbigniew, Przybychowo, 27, 64-710 Połajewo
Właściciel: Walczak Stanisław, Bogdanowo, 81, 64-600 Oborniki
Miejsce postoju: PR12 Walczak Stanisław, Bogdanowo 81, 64-600 Oborniki,
tel. 61/ 296-09-19, 667-960-416
Gmina Oborniki
powiat obornicki
118
1710 G Gd - sztum. ALLADYN - z
2002, gn.
po 1250 G El CZARUŚ - z (CZARNOBÓR i HERA)
od 1290 G Ol ALGA - z (BRAMIN i ALPAGA)
158 - 215 - 26
79 pkt. przy wpisie
161 - 220 - 27,5 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 47
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Wojtas Władysław, Chojnowo, 8, 82-340 Tolkmicko
Właściciel: Witek Paweł, Rożnowo, ul. Marszewiecka 14, 64-600 Oborniki
Miejsce postoju: PR12T Witek Paweł, Rożnowo, ul. Marszewiecka 14, 64-600 Oborniki,
tel. 61/ 297-14-05, 608-719-453
Gmina Oborniki
- Program ochrony –
2056 LEW - wlkp/poch.trk.
1992, siwa
po 1026 LWOWIEC - wlkp/poch.trk. (ASPIRANT i LWICA)
od 325 G Mz SZUMIGA - wlkp/poch.trk. (SAMBÓR i SZEKLA)
168 - 196 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
169 - 196 - 22 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 113
- w tym klacze z księgą: 23
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Koperski Zbigniew, Ilino, 10, 09-100 Płoosk
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Łukaszewski Sławomir, Pruśce, 6, 64-610 Rogoźno, tel. 602-531-686
Gmina Rogoźno
- Program ochrony lista I -
74 G Sz-sztum. JAŚMIN - z
2005, kara
po 1494 G Gd - sztum. BIZON - z (FONIK i BALIA)
od 1616 G Ko JASKRA - z (CZEKAN i JASNA)
161 - 214 - 28 81 pkt. przy wpisie
164 - 222 - 30 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 40
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Kategoria ogiera B
Hodowca: Bencin Roman, Suliszewo, 79, 78-500 Drawsko Pomorskie
Właściciel: Wardęga Paweł, Ninino, 32, 64-630 Ryczywół
Miejsce postoju: PR12T Wardęga Paweł, Ninino 32, 64-630 Ryczywół, tel. 67/ 283-77-58
Gmina Ryczywół
- Program ochrony -
119
Powiat
Powiatostrowski
ostrowski
375 G By HOJRAK - z 1999, gn.
po 2331 SENIOR II - z (SYN i MARINA)
od 2463 G El HIKORA - z (HEGUND i AZALIA)
162 - 217 - 29 78 pkt. przy wpisie
170 - 225 - 32 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 40
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Masalski Karol, Markusy, 96, 82-325 Markusy
Właściciel: Mielcarek Janusz, Chotów, 20, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Miejsce postoju: PR12 Mielcarek Janusz, Chotów, 20, 63-460 Nowe Skalmierzyce,
tel. 502-313-807
Gmina Nowe Skalmierzyce
631 G Wr LIBERAŁ - z/sok.
2002, j.kaszt.
po 654 G El BUSZ - z (BUSZEK i DYSKA)
od 1178 G Ra LEGENDA - z (BRUTUS i LOGIKA)
163 - 222 - 26 80 pkt. przy wpisie
167 - 225 - 27 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 79
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Abramczyk Jerzy, Opactwo, 29, 26-922 Sieciechów
Właściciel: Mielcarek Janusz, Chotów, 20, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Miejsce postoju: PR12 Mielcarek Janusz, Chotów, 20, 63-460 Nowe Skalmierzyce,
tel. 502-313-807
Gmina Nowe Skalmierzyce
- Program ochrony -
287 G By REWIR I - wlkp
1995, gn.sr.
po 8652 RECITAL - wlkp (NEMROD i RECESJA)
od 2452 G II Pz TAJGA - wlkp (TUMEN i ROZA)
158 - 180 - 21 75 pkt. przy wpisie
164 - 198 - 21 78 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 40
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Łazarowicz Kazimierz, Wąsoszki, 11, 77-430 Krajenka
Właściciel: Mielcarek Janusz, Chotów, 20, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Miejsce postoju: PR12 Mielcarek Janusz, Chotów, 20, 63-460 Nowe Skalmierzyce,
tel. 502-313-807
Gmina Nowe Skalmierzyce
- Program ochrony lista II -
120
515 G Pz CAN-CAN S - sp
2008, izab.
po 436 G Pz ETERNAL - sp (LURON i ELEKTRA)
od 1299 G Pz CARMEN - S - sp (FLOREN i CYRLICA)
167 - 190 - 21 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stodolny Roman, Odolanów, ul. Boczna 5, 63-430 Odolanów
Właściciel: Matławski Piotr, Gniezno, ul. Kłeckoska 12/5, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Stodolny Roman, Odolanów, ul. Boczna 5, 63-430 Odolanów,
tel. 509-221-909
Gmina Odolanów
128 G Wł CAROLUS I - old.
1995, siwa
po CAROLUS I - hol. (CAPITOL I i LACQ)
od 811907789 FEE - baw. (ZEUS i FURIONA)
173 - 194 - 23 81 pkt. przy wpisie
173 - 200 - 23 81 pkt.przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 25
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Rynowiecki Michał, Słaborowice, 30 A, 63-410 Ostrów Wielkopolski
Miejsce postoju: PR12 Rynowiecki Michał, Słaborowice, 30 A, 63-410 Ostrów Wielkopolski,
tel. 62/ 736-52-94, 696-466-831
Gmina Ostrów Wielkopolski
165 G Kt CORVALLO - hol.
1998, siwa
po 318D2 CORIANO Z - hol. (CORRADO I i OPTION)
od GORETTA II - hol. (LAVALL II i BUNGULA)
168 - 194 - 21 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Klein Tomasz, Szydłowice, 34, 49-312 Szydłowice
Miejsce postoju: PR12 Rynowiecki Michał, Słaborowice, 30 A, 63-410 Ostrów Wielkopolski,
tel. 62/ 736-52-94, 696-466-831
Gmina Ostrów Wielkopolski
121
126 G Kr PASQUINEL - sp
1996, sk.gn.
po 410899391 PABLO V.BERKENBROECK - westf. (PIT I i GARBE)
od 043345893 QUITANA - . (LANDETTO i REVUE)
164 - 189 - 21
79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Cremers Jo, Belgia, Heiweg 6, B03680 Naascik
Właściciel: Rynowiecki Michał, Słaborowice, 30 A, 63-410 Ostrów Wielkopolski
Miejsce postoju: PR12 Rynowiecki Michał, Słaborowice, 30 A, 63-410 Ostrów Wielkopolski,
tel. 62/ 736-52-94, 696-466-831
Gmina Ostrów Wielkopolski
20 G Łd HOMER-CEZAR - kn 2006, mysz.
po 23 G Lb TRAPER - kn (PAŁASZ i TARA)
od 86 G Lb HYRDA - kn (HEKTOR i HURTNICA)
134 - 163 - 18,5
78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kwiatkowski Krzysztof, Aleksandrów, ul. Klonowa 41, 23-408 Aleksandrów
Właściciel: Wrzeszcz Krzysztof, Latowice, ul. Południowa 27, 63-405 Sieroszewice
Miejsce postoju: PR12W Wrzeszcz Krzysztof, Latowice, ul. Południowa 27,
63-405 Sieroszewice, tel. 501-323-847
Gmina Sieroszewice
1256 G Pz INFANT - wlkp
1996, gn.
po 1930 ELEKTOR - wlkp (CYNIK i ENKLAWA)
od 8252 INGRA - wlkp (CYTRUS i IGLAWA)
165 - 191 - 21,5
79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14, 64-410
Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Studniewski Lech, Gutów, 44, 63-450 Sobótka, tel. 62/ 736-75-40
Gmina Ostrów Wielkopolski
- Program ochrony lista II -
38 R Pz BEMOL II - kuc 1993, siwa
po 10 R Pz SZARAK CONEY - kuc wal. (SUIBAD i ICED JOLLY)
od 28 R Pz BELL - kuc (DUKAT i BABA)
113 - 146 - 15,8
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 19
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Tomczewski Zenon, Poznao, ul. Pokrzywno 12, 61-315 Poznao
Właściciel: Sroka Marek, Konradów, 26, 63-435 Sośnie
Miejsce postoju: PR12W Sroka Marek, Konradów, 26, 63-435 Sośnie, tel. 782-416-080
Gmina Sośnie
207 G Pz ORDER - kn 2002, mysz.
po 129 G Pz KLEJNOT - kn (NADZIAK i KOMETA)
od 1126 G By ORSZA - kn (HALNY i OŻOTA)
135 - 169 - 17,5
79 pkt. przy wpisie
136 - 169 - 17,5
79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: G.R.S.P. Grochlin , Grocholin, , 89-240 Kcynia
Właściciel: Jankowiak Jerzy, Raszków, ul. Powstaoców Wlkp. 1, 63-440 Raszków
Miejsce postoju: PR12 Jankowiak Jerzy, Raszków, ul. Powstaoców Wlkp. 1, 63-440 Raszków,
tel. 668 618 435
Gmina Raszków
122
21 G Pz RYŚ - z 2005, kara
po 1693 G Bł FENIKS - z (OBELISK i FREZA)
od 3022 G Bł RIWIERA - z (ROYAL COMMAND i GILZA)
162 - 200 - 25 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Rółkowski Henryk, Augustów, ul. Borki 3, 16-300 Augustów
Właściciel: Sroka Marek, Konradów, 26, 63-435 Sośnie
Miejsce postoju: PR12W Sroka Marek, Konradów 26, 63-435 Sośnie, tel. 782-416-080
Gmina Sośnie
123
Powiat
Powiatostrzeszowski
ostrzeszowski
279 R Pz PAPROTKA LORDO - kuc szetl.
2007, gn.sr.
po IMNO PETER PAN - kuc szetl. (EASY i DIANE VAN DE BAKKER)
od IMNO NELL - kuc szetl. (WAULKMILL MCPHEE i DIVA VAN SPUITJESDOM)
100 - 129 - 15 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kołodziejczak Michał, Paprotnia, 20, 95-060 Brzeziny
Właściciel: Krawczyk Kazimierz, Doruchów, 1 A, 63-505 Doruchów
Miejsce postoju: PR12 Krawczyk Kazimierz, Doruchów, 1 A, 63-505 Doruchów,
tel. 602-552-887
Gmina Doruchów
8 G Sz BANKIET - wlkp 2003, gn.
po 47 G Sz LANDOS - hol. (LORD i UTA V)
od 4560 G Pz BOGOTA - wlkp (ELMERO i BOGORIA)
168 - 190 - 21,5
78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Pinkowski Janusz, Doruchów, 7 a 63-505 Doruchów,
tel. fax 62/ 767-30-15, 606824311
Gmina Doruchów
2220 DERIT - śl.
1994, kara
po 9761 LITON - śl. (KORD i LITYNIA)
od 6922 DERA - śl. (PERLON i DYSKA)
162 - 193 - 23,5 78 pkt. przy wpisie
166 - 217 - 25
78 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 91
- w tym klacze z księgą: 15
- w tym ogiery z księgą: 5
Kategoria ogiera A
Hodowca: Stadnina Koni Strzegom Sp.z o.o. , Strzegom, ul. Szarych Szeregów 1,
58-150 Strzegom
Właściciel: Jamroży Andrzej, Bukownica, 190, 63-520 Grabów
Miejsce postoju: PR12 Jamroży Andrzej, Bukownica, 190, 63-520 Grabów, tel. 665-988-438
Gmina Grabów nad Prosną
- Program ochrony -
124
1993 G Bł-sok. LIDER - z
2004, kara
po 316 G By SPLENDOR - z (BASTER i SANAGA)
od 2867 G Bł LOSKA - z (LONDON i PRIMA)
160 - 230 - 26,5 82 pkt. przy wpisie
164 - 230 - 28
82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 40
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Mitrosz Stanisław, Kamienna Stara, 54, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Właściciel: Jamroży Andrzej, Bukownica, 190, 63-520 Grabów
Miejsce postoju: PR12 Jamroży Andrzej, Bukownica, 190, 63-520 Grabów, tel. 665-988-438
Gmina Grabów nad Prosną
- Program ochrony -
216 G Pz NIWREL - kn 2003, mysz.
po 66 G Pz TURKUS - kn (ODMĘT i TURZYCA)
od 188 G Pz NIGERIA - kn (MAZGAJ i NIAGARA)
137 - 180 - 17,5 79 pkt. przy wpisie
137 - 180 - 18
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Jankowiak Jerzy, Raszków, ul. Powstaoców Wlkp. 1, 63-440 Raszków
Właściciel: Adamski Andrzej, Ligota, 40, 63-507 Kobyla Góra
Miejsce postoju: PR12W Adamski Andrzej, Ligota, 40, 63-507 Kobyla Góra,
tel. 62/ 731-65-33
Gmina Kobyla Góra
297 R Pz GREY - kuc 2006, kaszt.
po 22 R Kt ANERO - kuc wal. (YEDAM'S CLAUS i ASTA)
od 76 R Kt GAJA - kuc (FOLKERT i GWIAZDA)
115 - 126 - 14 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Tlałka-Imielska Marta, Lipowa, 501, 34-324 Lipowa
Właściciel: Gandecki Zbigniew, Bierzów, 6, 63-507 Kobyla Góra
Miejsce postoju: PR12W Gandecki Zbigniew, Bierzów, 6, 63-507 Kobyla Góra,
tel. 512-772-819
Gmina Kobyla Góra
125
408 G Pz GARON - sp 2001, gn.
po 296 G By RUBIN - han. (RABINO i WAIKIKI)
od 1241 G By GOPLANA - sp (REGENT i GRUZJA)
164 - 198 - 22 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 61
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Kucharski Sławomir, Zosin, 10, 87-732 Lubanie
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Jakóbczak Andrzej, Ignaców, 5, 63-507 Kobyla Góra,
tel. 62/ 731-63-95
Gmina Kobyla Góra
97 R Pz KARLUS - kuc 1997, karosr.
po 32 R Pz KLAPS - kuc (MUZYK i KAROLINA)
od 119 R Pz KOALA - kuc (KUBA i KARIOLKA)
102 - 132 - 14,2
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 6
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stodolna Agata, Odolanów, ul. Boczna 5, 63-430 Odolanów
Właściciel: Jędrzejak Krystian, Kaliszkowice Ołobockie, 5, 63-510 Mikstat
Miejsce postoju: PR12W Jędrzejak Krystian, Kaliszkowice Ołobockie, 5, 63-510 Mikstat,
tel. 62/ 731-02-30
Gmina Mikstat
113 G Kr JANTAR - hc 2001, gn.sr.
po 68 G Kr PROCENT - hc (PUSZCZYK i ROMA EX RAMA)
od 12 G Kt P-JEMIOŁA - hc (SZAFIR i JUTRZENKA)
137 - 171 - 18,5 77 pkt. przy wpisie
137 - 180 - 18,5 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: DZIUBAS WŁADYSŁAW, Białka Tatrzaoska, ul. Kaniówka 19,
34-405 Białka Tatrzaoska
Właściciel: Kędzia Jan, Mikstat-Pustkowie 55, 63-510 Mikstat
Miejsce postoju: PR12 Kędzia Jan, Mikstat-Pustkowie, 55, 63-510 Mikstat, tel. 62/ 735-37-31
Gmina Mikstat
126
235 R Pz KENTUCKY - kuc szetl.
2005, karosr.
po KASPER - kuc szetl. (KALLI i KLARISSA)
od INDRA - kuc szetl. (BENITO i IRIS)
105 - 136 - 14 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 18
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Cichosz Andrzej, Niedźwiedź, 77, 63-500 Ostrzeszów
Miejsce postoju: PR12 Cichosz Andrzej, Niedźwiedź, 77, 63-500 Ostrzeszów,
tel. 62/ 732-77-69, 602-46-43-76
Gmina Ostrzeszów
221 R Pz MARON - hafl.
2005, j.kaszt.
po 34 R Zg ADONIS - hafl. (ALI BABA i CELTIN)
od 36 R Zg MARIKA - hafl. (SILBERPFEIL i MAARI)
138 - 168 - 19,2 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: MUKOID ANDRZEJ, Żarki Wielkie, ul. Zwycięstwa 14, 68-210 Nowe Czaple
Właściciel: Cichosz Andrzej, Niedźwiedź, 77, 63-500 Ostrzeszów
Miejsce postoju: PR12 Cichosz Andrzej, Niedźwiedź, 77, 63-500 Ostrzeszów,
tel. 62/ 732-77-69, 602-46-43-76
Gmina Ostrzeszów
128 R Wr WILLORD DE VOROUX - hafl. 2002, j.kaszt.
po vb 8572 hr 150 LIZ WIRBELWIND - hafl. (WAGREIN i BABSY)
od vb 6770 hsb 1806 FLORA - hafl. (LIZ AMADEUS i FAMOSA)
142 - 170 - 20 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 40
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Import Belgia
Właściciel: Cichosz Andrzej, Niedźwiedź, 77, 63-500 Ostrzeszów
Miejsce postoju: PR12 Cichosz Andrzej, Niedźwiedź, 77, 63-500 Ostrzeszów,
tel. 62/ 732-77-69, 602-46-43-76
Gmina Ostrzeszów
127
Powiat
Powiatpilski
pilski
9 R By LEO - kuc
1992, kaszt.sr.
po NN - . (NN i NN)
od NN - kuc (NN i NN)
89 - 118 - 13 0 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 25
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Kapeja Antoni, Piesno, 20, 89-310 Łobżenica
Miejsce postoju: PR12 Kapeja Antoni, Piesno, 20, 89-310 Łobżenica, tel. 502 382 715
Gmina Łobżenica
17 G Zg - sztum. WAŻNY - z 2000, sk.gn.
po 349 G Ko CHABER - z (ARION i CHLUBA)
od 1228 G Ko WAŻNA - z (FRACHT i WATRA)
159 - 238 - 27,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 138
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Feculak Tadeusz, Bielica 3, 78-425 Biały Bór
Właściciel: Laska Janusz, Miasteczko Huby, 4, 89-350 Miasteczko Krajeoskie
Miejsce postoju: PR12T Laska Janusz, Miasteczko Huby 4, 89-350 Miasteczko Krajeoskie,
tel. 67/ 287-34-07, 508-018-812
Gmina Miasteczko Krajeoskie
- Program ochrony –
398 G Pz ROTMISTRZ - hol.
2000, kara
po RAMIRADO - hol. (RAMIRO Z i DOLCE VITA)
od de32121015 HYAZINTHE II - hol. (CARTHAGO Z i VIOLIS)
168 - 193 - 22 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 33
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 16,4/pkt. bonif. lokata: 2/4; Konie 5-letnie hod. zagr.: 4/pkt.
kar. lokata: 3/7; Konie 6-letnie hod. zagr.: 0/pkt. kar. lokata: 1/8; Konie 7-letnie hod. zagr.:
8/pkt. kar. lokata: 3/5
Hodowca: LILL-BONNHOFF UTE, Klein Offenseth, Niemcy
Właściciel: Cerba Jerzy, Piła, ul. Lutycka 45, 64-920 Piła
Miejsce postoju: PR12 Punkt Rozpłodowy Cerba Jerzy, Piła, ul. Lutycka 45, 64-920 Piła,
tel. 695 502 936
Gmina Piła
128
17 G Pz-sztum. DAR - z 2004, kara
po 1107 ARION - z (BASZKIR i ARIA)
od 774 G Ko DALIDA - z (TOBRUK i DYSKRECJA)
162 - 208 - 28 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 37
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Filewicz Stefan, Bobolin, ul. Darłowska 53, 76-156 Dąbki
Właściciel: Jasioski Wacław, Auguścin, 45, 89-300 Wyrzysk
Miejsce postoju: PR12T Jasioski Wacław, Auguścin, 45, 89-300 Wyrzysk, tel. 67/ 286-22-23
Gmina Wyrzysk
- Program ochrony -
199 G Pz MOBIL - kn 2002, mysz.
po 899 TOPAZ - kn (JUHAS i TURZYCA)
od 585 MOŁDAWIA - kn (HEBEL i MOZA)
132 - 150 - 17 78 pkt. przy wpisie
133 - 169 - 17 78 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 19
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: PHR Tulce, Sp. z o.o. Oddział Kobylniki, Kobylniki, ul. Klonowa 2, 64-000 Kościan
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23,
89-311 Falmierowo, tel. 67/ 286-30-11
Gmina Wyrzysk
162 G Pz MOZYR - kn 1997, mysz.
po 570 TRĘBACZ - kn (TULIPAN i TRAWA)
od 4911 MOZA - kn (ODMĘT i MOZGA I)
136 - 165 - 18 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 33
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Właściciel: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo 23,
89-311 Falmierowo, tel. 67/ 286-30-11
Gmina Wyrzysk
130
248 G Pz NORYLSK - kn
2009, j.mysz.
po 181 G Pz KOMES - kn (JASZCZYK i KLAKSA)
od 296 G Pz NORIKA - kn (NOBIS i NOKIA)
132 - 163 - 17,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Właściciel: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23,
89-311 Falmierowo, tel. 67/ 286-30-11
Gmina Wyrzysk
245 G Pz NUBIS - kn 2007, mysz.
po 1279 JEHOL - kn (NADZIAK i JEMIOŁUCHA)
od 230 G Pz NAMITKA - kn (JASZCZYK i NAMIASTKA)
136 - 165 - 18 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Właściciel: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23,
89-311 Falmierowo, tel. 67/ 286-30-11
Gmina Wyrzysk
239 G Pz PORAD - kn 2007, mysz.
po 1768 HEBEL - kn (HALICZ i HEKLA)
od 195 G Pz PODAGA - kn (MRUK i PODWIKA)
137 - 160 - 18,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23,
89-311 Falmierowo, tel. 67/ 286-30-11
Gmina Wyrzysk
131
Powiat
Powiatpleszewski
pleszewski
406 G Pz COMANDOR - hol. 2000, gn.
po CONTENDER - hol. (CALYPSO II i GOFINE)
od ULARA - hol. (CAPITOL I i JULIANE I)
168 - 198 - 22 79 pkt. przy wpisie
168 - 198 - 22 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 46
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Harmsen Hans, Cashagen
Właściciel: Juszczak Kwiron, Kalisz, ul. Wrzosowa 11, 62-800 Kalisz
Miejsce postoju: PR12 Juszczak Kwiron Punkt Rozpołodowy, Nowolipsk, 72, 63-313 Chocz,
tel. 502-495-073
Gmina Chocz
114 G Sz CORRADO SON - hol. 1999, siwa
po CORRADO I - hol. (COR DE LA BRYERE i SOLEIL)
od DATURA - hol. (LOS ALAMOS i WISMUT)
169 - 204 - 22 81
pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 32
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Schaffer Karl Heinrich, Westerroenfeld, Jevenstedter Strasse 10, 24784
Westerroenfeld
Właściciel: Juszczak Kwiron, Kalisz, ul. Wrzosowa 11, 62-800 Kalisz
Miejsce postoju: PR12 Juszczak Kwiron Punkt Rozpołodowy, Nowolipsk, 72, 63-313 Chocz,
tel. 502-495-073
Gmina Chocz
2366 BIDON - wlkp
1993, c.gn.
po 113 (ex 1/Kt) JARABUB - xx (MEHARI i JASIOŁKA)
od 8571 BILINA - wlkp (FLIRT i BIGALIA)
165 - 187 - 21 79 pkt. przy wpisie
166 - 199 - 21 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 52
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Mieczownica, Michał Owczarek, Mieczownica, 16/1,
62-402 Ostrowite
Właściciel: Frątczak Tomasz, Leszczyca, ul. Wąska 2, 63-308 Gizałki
Miejsce postoju: PR12 Frątczak Tomasz, Leszczyca, ul. Wąska 2, 63-308 Gizałki,
tel. 62/ 741-14-60, 506-905-618
Gmina Gizałki
132
7 G Pz OSKAR - hc
1998, gn.sr.
po 1 G Kt OLAF - hc (OKOO i MASKOTKA)
od 9 G Kt ADENA - hc (SZAFIR i AMAZONKA)
133 - 176 - 18,75
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 36
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Radziejowski Zbigniew, Kozy, ul. Zdrojowa 4, 43-340 Kozy
Właściciel: Jarmuszczak Sławomir, Kalisz, ul. Złota 142 B, 62-800 Kalisz
Miejsce postoju: PR12 Hyla Leon, Jedlec, 18, 63-322 Gołuchów, tel. 62/ 761-56-27
Gmina Gołuchów
259 R Pz PRAETOR - km
2007, izab.
po 187 R Pz POPRAD - wlkp (MARAT i PIRAMIDA)
od 3200 G II Pz PIANKA - wlkp (TAMARYN i PIERZGA)
155 - 186 - 20,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Machajewski Tadeusz, Pyzdry, ul. Zwierzyniec 8, 62-310 Pyzdry
Właściciel: Kubiak Doroteusz, Szkudła, 46, 63-322 Gołuchów
Miejsce postoju: PR12 Kubiak Doroteusz, Szkudła, 46, 63-322 Gołuchów, tel. 62/ 761-61-60
Gmina Gołuchów
powiat pleszewski
21 G Lb HORYZONT - kn
2001, mysz.
po 26 G Bł PAŁASZ - kn (LAMUS i PADWA)
od 22 G Lb HOSZNIA - kn (KORNIK i HURTNICA)
143 - 173 - 19 77 pkt. przy wpisie
143 - 173 - 19 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Gospodarstwo Pomocnicze przy Roztoczaoskim Parku Narodowym , Zwierzyniec,
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
Właściciel: Lasy Paostwowe Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, ul. Działyoskich 2,
63-322 Gołuchów
Miejsce postoju: PR12W Lasy Paostwowe Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów,
ul. Działyoskich 2, 63-322 Gołuchów, tel. 62/ 761-50-45
Gmina Gołuchów
133
102 G Sz HALOGEN - sp
1999, gn.
po 296 BANITA - sp (NAKROFAN i BIRETA)
od 31 G Ko HAUBICA - sp (DAVIDOFF i HARFIARKA)
171 - 193 - 23 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 32
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Mielniczuk Mirosław, Żółwino, 9, 72-514 Kołczewo
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Górny Marek, Baranówek, , 63-300 Pleszew, tel. 507-058-002
Gmina Pleszew
198 R Pz ARTHOS - kuc szetl. 2002, gn.
po ANTIK - kuc szetl. (ANDY i LAINA)
od MAXI - kuc szetl. (NICO i MALVI)
108 - 140 - 14,5
79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Böhnisch Falk, Grossvolgtsberg, ul. Glückaufstr. 35, 09603 Grossvolgtsberg
Właściciel: Kwiecioski Henryk, Pleszew, ul. Stare Targowisko 1, 63-300 Pleszew
Miejsce postoju: PR12 Kwiecioski Henryk, Pleszew, ul. Stare Targowisko 1, 63-300 Pleszew,
tel. 880-070-270
Gmina Pleszew
2396 NUMIZMAT - sp 1994, siwa
po 1160 FETYSZ - sp (DIDO i FANTAZJA)
od 6964 NERATA - wlkp (POLONEZ i NERKA)
166 - 197 - 22
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie: 17,98/pkt. po I naw. lokata: 27/42; Konie 5-letnie: 3,8/pkt. kar. lokata:
3/32; Konie 6-letnie hod. pol.: 16/pkt. kar. lokata: 9/10
Hodowca: Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. , Nowielice, , 72-320 Trzebiatów
Właściciel: Michalak Tomasz, Lubomierz, 3, 63-300 Pleszew
Miejsce postoju: PR12 Michalak Tomasz, Lubomierz, 3, 63-300 Pleszew, tel. 501-098-508
Gmina Pleszew
134
203 G Pz WIR - sp
1996, gn.
po 9011 REWIZOR - wlkp (PLON i REWIA I)
od 3011 G Pz WIZA - wlkp (SOCJOLOG i WALUTA)
166 - 190 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 20
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Czerniejewskie Przeds. Rolno-Usługowe Sp. o.o. , Czerniejewo, ul. Gen. Lipskiego 5,
62-250 Czerniejewo
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Baranówek Tomasz Michalak, Baranówek , 63-300 Pleszew,
tel. 501-098-508
Gmina Pleszew
1280 G Pz HERKULES - wlkp 1998, gn.
po 930 G Pz KWIRYN - wlkp (KALINIEC i KWIRYNA)
od 2528 G Pz HOSSA - wlkp (HANIBAL i BONA)
164 - 187 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
167 - 196 - 21,5 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 65
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą:
Hodowca: Szymaniak Bogdan, Moszczanka, 12, 63-440 Raszków
Właściciel: Winiecki Marek, Taczanów Drugi, 54, 63-300 Pleszew
Miejsce postoju: PR12 Winiecki Marek, Taczanów Drugi, 54, 63-300 Pleszew,
tel. 0 500-438-182
Gmina Pleszew
- Program ochrony I -
479 G Pz IMAX - sp
2005, siwa
po 239 G Pz ARMANI - sp (CALETTO'S SON i ARIA)
od 1236 G Pz IMPALA - sp (LUBICZ i IDOLKA)
168 - 199 - 21,8 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 14
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Kowalski Eugeniusz, Pleszew, ul. Marszewska 43, 63-300 Pleszew
Właściciel: Winiecki Marek, Taczanów Drugi, 54, 63-300 Pleszew
Miejsce postoju: PR12 Winiecki Marek, Taczanów Drugi, 54, 63-300 Pleszew,
tel. 500-438-182
Gmina Pleszew
135
Powiat
poznaoski
Powiat poznański
2647,270 G By MYWILL - KWPN
1994, gn.
po 88.8503 GOODWILL - hol. (LANDGRAF I i JESSIKA II)
od 90.3897 INPARI Z - KWPN (WAGENAAR i CASSANDRA)
169 - 193 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 168
- w tym klacze z księgą: 29
- w tym ogiery z księgą: 4
Hodowca: Beerens A.J., Moersedreef 3
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o Stado Starogard Gdaoski, Starogard Gdaoski,
ul. Mickiewicza 13, 83-200 StarogardGdaoski
Miejsce postoju: PR12 Marcinkowski Wiesław, Dobieżyn, ul. Powstaoców Wlkp 76,
64-320 Buk,tel. 61/ 814-06-34
Gmina Buk
12 G Pz STOUGJESHOEVE EVERTON - kuc wal. 2005, siwa
po MINTFIELD ARISTOCRAT - kuc wal. (COTTRELL ROYAL CONSORT i COTTRELL ARIAN)
od STOUGJESHOEVE EMILIA - kuc wal. (BREETON DAI i STOUGJESHOEVE ESMERALDA)
134 - 155 - 18 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Kujawa-Kroll Alina, Promnice, ul. Północna 149, 62-005 Owioska
Miejsce postoju: PR12W Kujawa-Kroll Alina, Promnice, ul. Północna 149, 62-005 Owioska,
tel. 61/ 892-06-27, 502-332-246
Gmina Czerwonak
1311 G Pz ARAMIR - wlkp
2001, izab.
po 2644 FLOREN - wlkp (MARAT i FLAWA)
od 4324 G Pz AKABA - wlkp (WOLVER HEIGHTS i AGAMA)
170 - 187 - 21 79 pkt. przy wpisie
170 - 190 - 21 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 41
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Właściciel: Serafin Michał, Zakrzewo, ul. Olszynowa 8, 62-070 Dopiewo
Miejsce postoju: PR12 Serafin Michał, Zakrzewo, ul. Olszynowa 8, 62-070 Dopiewo,
tel. 61/ 894-41-28
Gmina Dopiewo
- Program ochrony lista II -
137
196 G Kt ARON - śl. 1999, siwa
po 2083 ASKAR - śl. (SEJMIK i AGITACJA)
od 178 G Kl ASKELA - śl. (EIDAM i AWERSJA)
168 - 190 - 24,5 78 pkt. przy wpisie
174 - 200 - 24,5 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 80
- w tym klacze z księgą: 13
- w tym ogiery z księgą: 4
Kategoria ogiera B
Hodowca: Pielok Andrzej, Kościeliska, 20, 46-324 Kościeliska
Właściciel: Serafin Michał, Zakrzewo, ul. Olszynowa 8, 62-070 Dopiewo
Miejsce postoju: PR12 Serafin Michał, Zakrzewo, ul. Olszynowa 8, 62-070 Dopiewo,
tel. 61/ 894-41-28
Gmina Dopiewo
2596 LITERAT - śl.
1996, kara
po 994 TURKUS - śl. (LITON i TUNDRA)
od 8211 LIZYNA - śl. (GLÖCKNER i LIZAWKA)
168 - 200 - 24 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 193
- w tym klacze z księgą: 56
- w tym ogiery z księgą: 8
Hodowca: Stadnina Koni Strzelce Opolskie Zakład Olszowa, Strzelce Opolskie,
47-100 Strzelce Opolskie
Właściciel: Stado Ogierów Książ Sp. z o.o. , Wałbrzych, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
Miejsce postoju: PR12 Serafin Michał, Zakrzewo, ul. Olszynowa 8, 62-070 Dopiewo,
tel. 61/ 894-41-28
Gmina Dopiewo
- Program ochrony lista I -
506 G Pz GRAND BAYOU F - sp 2007, gn.
po 441 G Pz BAJOU DU ROUET - hol. (BALOUBET DU ROUET i F-VIVA)
od 487 G Pz GRAND LADY - sp (LAMBADA i GENA)
164 - 186 - 20,7 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
MPMK: Konie 4-letnie hod. pol.: 15,8/pkt. bonif. lokata: 7/27
Hodowca: Fimmel Marek, Komorniki, ul. Żabikowska 24, 62-052 Komorniki
Właściciel: Fimmel Marek, Komorniki, ul. Żabikowska 24, 62-052 Komorniki
Miejsce postoju: PR12 Fimmel Marek, Komorniki, ul. Żabikowska 24, 62-052 Komorniki,
tel. 600-880-667
Gmina Komorniki
138
507 G Pz MICHAEL ANGELO F - sp
2007, gn.
po 441 G Pz BAJOU DU ROUET - hol. (BALOUBET DU ROUET i F-VIVA)
od 1090 G Pz MISS CARNUTE F - sp (CARNUTE i GRAND LADY)
168 - 188 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
MPMK: Konie 4-letnie hod. pol.: 13,63/pkt. bonif. lokata: 23/27
Hodowca/ Właściciel: Fimmel Marek, Komorniki, ul. Żabikowska 24, 62-052 Komorniki
Miejsce postoju: PR12 Fimmel Marek, Komorniki, ul. Żabikowska 24, 62-052 Komorniki,
tel. 600-880-667
Gmina Komorniki
441 G Pz BAJOU DU ROUET - hol.
2001, siwa
po BALOUBET DU ROUET - s.f. (GALOUBET i MESANGE DU ROUET)
od F-VIVA - hol. (CALANDO I i VITAH)
166 - 195 - 21 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 137
- w tym klacze z księgą: 12
- w tym ogiery z księgą: 3
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 17,9/pkt. bonif. lokata: 1/16; Konie 5-letnie hod. zagr.:
0/pkt. kar. lokata: 1/14; Konie 6-letnie hod. zagr.: 0/pkt. kar. lokata: 1/15; Konie 7-letnie hod.
zagr.: 8/pkt. kar. lokata: 5/7
Hodowca: Gerken Kai, Lasbek
Właściciel: Wechta Damian, Poznao, ul. Bełchatowska 5 c, 60-161 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
-Nasienie mrożone504 G Pz CASSILIO - hol.
2006, gn.
po CASSINI I - hol. (CAPITOL I i WISMA)
od M-HERALDIK - hol. (HERALDIK i ROULETTE)
166 - 190 - 21,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 18,93/pkt. bonif. lokata: 1/29; Konie 5-letnie hod. zagr.:
/wyc. z finału lokata: /nie sklasyf.
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Quamiro Sp. Z O.O. , Słupca, ul. Poznaoska 41, 62-400 Słupca
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
139
505 G Pz CHALTAIRE Z - Z
2006, gn.
po CHELLANO Z - hol. (CONTENDER i FAYENCE)
od NYMPHE B - KWPN (VOLTAIRE i WINDEKIND)
166 - 195 - 22 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 18,09/pkt. bonif. lokata: 3/29; Konie 5-letnie hod. zagr.:
/wyc. z II półf. lokata: /nie sklasyf.
Hodowca: Belgia
Właściciel: Wechta Sp.z o.o. SKA , Słupca, ul. Poznaoska 41, 62-400 Słupca
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
89 G Zg CONTENDOR - old.
2003, c.gn.
po CONTENDRO - hol. (CONTENDER i BRAVO)
od CLASSIC GIRL - han. (COMPLIMENT i SANTANA)
164 - 186 - 21,5 81 pkt. przy wpisie
Kategoria ogiera B
Potomstwo hodowlane: 52
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 23,7/pkt. bonif. lokata: 4/10; Konie 6-letnie hod. zagr.:
/wyc. z finału lokata: /niesklasyf.; Konie 7-letnie hod. zagr.: /I-16pkt. II-wyc. lokata: /nie
sklasyf.; ; Konie 5-letnie hod. zagr.: 22,22/pkt. bonif. lokata: 1/8; Konie 6-letnie hod. zagr.:
18,78/pkt. bonif. lokata: 5/5Hodowca: Luelus Michael, Wagenfeld, ul. Gartenstr. 8,
49417 Wagenfeld
Właściciel: Maciuszonek Aleksandra, Drożków, 1, 68-200 Żary
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
484 G Pz CORIANO'S ASS - hol. 2006, gn.
po 318D2 CORIANO Z - hol. (CORRADO I i OPTION)
od DOMINA II - hol. (LANDGRAF I i VANESSA II)
168 - 190 - 20,5 81 pkt. przy wpisie
Kategoria ogiera B
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 17,01/pkt. bonif. lokata: 13/29
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Quamiro Sp. Z O.O. , Słupca, ul. Poznaoska 41, 62-400 Słupca
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
142
418 G Pz KONKRET 2 - brdbg 1997, siwa
po KOLIBRI - mekl. (KOBOLD I i LORELEI)
od 270092991 ULME - mekl. (USSURI i DIETHA)
170 - 185 - 22 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Gehrmann Werner, Ganschow, ul. Dorfstrasse 32, 18276 Ganschow
Właściciel: Wechta Sp.z o.o. SKA , Słupca, ul. Poznaoska 41, 62-400 Słupca
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
375 G Pz LASKO - hol. 1999, gn.
po LENNON - hol. (LORD i HULA)
od BADITA I - hol. (CAPITOL I i TRANSVAAL)
168 - 193 - 21 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 16,2/pkt. bonif. lokata: 4/7
Hodowca: Johansen Arno, Niemcy,
Właściciel: Wechta Damian, Poznao, ul. Bełchatowska 5 c, 60-161 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
495 G Pz LONDON 32 - old. (OS)
2002, gn.
po LANDSTREICHER - hol. (LANDGRAF I i ALRAUNE)
od DE LUXE - niem.wierzch. (ALDATO i DESIREE)
166 - 190 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Wechta Sp.z o.o. SKA , Słupca, ul. Poznaoska 41, 62-400 Słupca
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
143
360 G Pz LORD LIBERATOR - hol.
1998, siwa
po 210076293 LITTORIO - hol. (LORD i TEXAS)
od 210265893 HALLA XVII - hol. (BACHUS i NORID)
170 - 199 - 22 83 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 26
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 1
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 13,2/pkt. kar. lokata: 5/8
Hodowca: KETELSEN UWE, Niemcy,
Właściciel: Wechta Damian, Poznao, ul. Bełchatowska 5 c, 60-161 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
175 G Pz NURJEV - KWPN
1995, gn.
po 88.8504 GUIDAM - s.f. (QUIDAM DE REVEL i FOUGERE)
od IMPULS - old. (PILOT i URINA)
167 - 192 - 21,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 88
- w tym klacze z księgą: 24
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: AJM Oude Groen , Enschede
Właściciel: Wechta Damian, Poznao, ul. Bełchatowska 5 c, 60-161 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
-Nasienie mrożone-
106 G Sz QUAMIRO - hol.
1995, c.gn.
po 4645 VRH QUIDAM DE REVEL - s.f. (JALISCO B i DIRKA)
od ELEEN - hol. (RAMIRO Z i STREIFE)
170 - 192 - 21,5 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 55
- w tym klacze z księgą: 16
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: SCHROEDER WALTER, Niemcy
Właściciel: Wechta Damian, Poznao, ul. Bełchatowska 5 c, 60-161 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
144
480 G Pz TORADO 2 - KWPN 2000, gn.
po IT'S MORADO - KWPN (INDORADO i BUMARILLA)
od LALINDA - KWPN (NIMMERDOR i FILINDA)
169 - 199 - 22 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Wechta Damian, Poznao, ul. Bełchatowska 5 c, 60-161 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Wechta Stajnia Rosnówko, Rosnówko, ul. Leśna 18, 62-052 Komorniki,
tel. 509-133-820
Gmina Komorniki
135 R Pz FERDYNAND - kf
2001, gn.tar.
po 40 R Kr APACZ - kuc (AMORETTO i DORA)
od 73 R Kr FIGLARKA - kf (E-MOL i FIGA)
125 - 159 - 17,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Piąstka Agata, Siercza, 274, 32-020 Wieliczka
Właściciel: Knopkiewicz Paweł, Trzek, ul. Lipowa 22 a, 62-025 Kostrzyn
Miejsce postoju: PR12 Knopkiewicz Paweł, Trzek, ul. Lipowa 22 a, 62-025 Kostrzyn,
tel. 61/ 897-82-80, 691-188-280
Gmina Kostrzyn
2506 ROYAL COURT - xx
1993, gn.
po SADLER'S WELLS - xx (NORTHERN DANCER i FAIRY BRIDGE)
od ROSE OF JERICHO - xx (ALLEGED i ROSE RED)
164 - 190 - 20
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Irlandia
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. , Iwno, Park Mielżyoskich 1/1,
62-025 Kostrzyn, tel. 61/ 17-80-11
Gmina Kostrzyn
145
256 R Pz FILIP - kuc 2006, gn.sr.
po 48 R Pz BOSAK - kuc (SZARAK CONEY i BRAZYLIA)
od 404 R Pz FALA - kuc (SEKRET i FIRMA)
119 - 141 - 15,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Serafin Michał, Zakrzewo, ul. Olszynowa 8, 62-070 Dopiewo
Właściciel: Fimmel Paweł, Luboo, ul. Niezłomnych 3a, 62-031 Luboo
Miejsce postoju: PR12 Fimmel Paweł, Luboo, ul. Niezłomnych 3a, 62-031 Luboo,
tel. 600-880-667
Gmina Luboo
31 G Pz PAKO - hc
2008, gn.
po 99 G Kr PUCHACZ - hc (PRISLOP X-8 i PUSZKA PRISLOP X-4)
od 76 G Pz PAPROTKA - hc (PIOŁUN i PAPORTNA)
135 - 170 - 18,5
78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Maciejewski Tomasz, Luboo, ul. Osiedlowa 17/4, 62-030 Luboo
Właściciel: Maciejewski Tomasz, Luboo, ul. Osiedlowa 17/4, 62-030 Luboo
Miejsce postoju: PR12W Maciejewski Tomasz, Luboo, ul. Osiedlowa 17/4, 62-030 Luboo,
tel. 607-614-524
Gmina Luboo
210 R Pz FAVORY RESIKA-1 - lp 2001, siwa
po FAVORY IX - lp (FAVORY XX BAB. i NEAPOLITANO XIII)
od 478 RESIKA - lp (FAVORY X THEODOROSTA i ROMANA /CON.II-4/)
156 - 183 - 20,5
80 pkt. przy wpisie
157 - 180 - 20,5
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kotyza J. Turisticka Jizdarna, Destne V O.H., 517-91 Czechy
Właściciel: Idkowiak Edmund-Stajnia Krajkowo, Mosina, ul. Piaskowa 37, 62-050 Mosina
Miejsce postoju: PR12 Idkowiak Edmund-Stajnia Krajkowo, Mosina, ul. Piaskowa 37,
62-050 Mosina, tel. 601-894-001 Agn.Bartkowiak 606325266
Gmina Mosina
146
811 G Wł LAROS - śl. 2001, sk.gn.
po 690 G Wł LUCKY - śl. (LAPIS i TRYBUNA)
od 1019 G Wł LIMUZYNA - śl. (LOMBARD i AKACJA)
169 - 206 - 24 79 pkt. przy wpisie
171 - 214 - 24 83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 44
- w tym klacze z księgą: 9
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Baran Tadeusz, Sobota, 54 A, 59-600 Lwówek Śląski
Właściciel: Idkowiak Edmund-Stajnia Krajkowo, Mosina, ul. Piaskowa 37, 62-050 Mosina
Miejsce postoju: PR12 Idkowiak Edmund-Stajnia Krajkowo, Mosina, ul. Piaskowa 37,
62-050 Mosina, tel. 601-894-001 Agn.Bartkowiak 606325266
Gmina Mosina
- Program ochrony lista I -
199 R Pz POKROPEK - kuc
2003, karotar.
po 1 R Ra ARBUZ - kuc (AMORETTO i KYŚKA)
od 98 R Wr PALOMINO - kuc (STORCZYK i PASJA)
100 - 126 - 13,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Petelicki Janusz, Sokule, 13, 96-315 Wiskitki
Właściciel: Idkowiak Edmund-Stajnia Krajkowo, Mosina, ul. Piaskowa 37, 62-050 Mosina
Miejsce postoju: PR12 Idkowiak Edmund-Stajnia Krajkowo, Mosina, ul. Piaskowa 37, 62-050
Mosina, tel. 601-894-001 Agn.Bartkowiak 606325266
Gmina Mosina
120 R Pz SZAMAN - kuc
1999, siwa
po 1 R By ANGELO - kuc wal. (AMSTELHOEVES ANT i RAKTS COBIE)
od 11 R Sz SZAMPANKA - kuc (FARAH-KAJUS i SALOME)
130 - 152 - 17,75
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 66
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 3
Hodowca: Siergiej Małgorzata, Żelichów, 25, 74-520 Cedynia
Właściciel: Piasecki Jacek, Żabinko, 17, 62-050 Mosina
Miejsce postoju: PR12 Piasecki Józef, Żabinko, 17, 62-050 Mosina,
tel. 61/ 813-60-32, 510-128-113
Gmina Mosina
147
5 fryz Pz ONNO VAN DE RIENUSH0EVE - fryz. 2004, kara
po LEFFERT - fryz. (TAMME i BONTSJE)
od ZITA - fryz. (IDS 300 i ULTIMA)
165 - 190 - 24 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo: 9 - w tym klacze z księgą: 0 - w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: A.Koopmans-Quist , Raamsdonk, R-0749066mevr., Holandia
Właściciel: Bayer Jan, Murowana Goślina, ul. Poznaoska 34, 62-095 Murowana Goślina
Miejsce postoju: PR12 Bayer Jan, Murowana Goślina, ul. Poznaoska 34, 62-095 Murowana
Goślina, tel. 61/ 811-25-20
Gmina Murowana Goślina
6 fryz Pz TAEDE FAN'T KOLKENLÄN - fryz.
2006, kara
po ULBERT 390 - fryz. (SIERK i FAMKE D.)
od JITSKE H - fryz. (RYPKE 321 i LAMPKJE)
163 - 192 - 24 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo: 7 - w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Bayer Jan, Murowana Goślina, ul. Poznaoska 34, 62-095 Murowana Goślina
Miejsce postoju: PR12 Bayer Jan, Murowana Goślina, ul. Poznaoska 34, 62-095 Murowana
Goślina, tel. 61/ 811-25-20
Gmina Murowana Goślina
16 R Zg OPRYCH - kuc 1992, karosr.
po NN - . (NN i NN)
od NN - . (NN i NN)
96 - 140 - 13,7 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 15
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Lenarczyk Andrzej, Poznao, ul. Dobrogojskiego 21/2, 61-692 Poznao
Miejsce postoju: PR12W Punkt Rozpłodowy Andrzej Lenarczyk, Owioska, ul. Bydgoska 14,
62-005 Owioska
Gmina Murowana Goślina
148
50 G Ol FELINI - sp
2002, siwa
po 2174 LURON - KWPN (GUIDAM i BERANIA)
od 155 G Ol FANTA - sp (CZANDOR i FALA)
167 - 188 - 22,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 25
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Felski Andrzej, Rychnowo, 20, 14-106 Szyldak
Właściciel: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Jachimowicz Grzegorz, Stęszewko, ul. Jeździecka 3,
62-010 Pobiedziska, tel. 61/ 815-65-10, 502-609-454
Gmina Pobiedziska
203 R Pz SART - kuc 2003, siwa
po 108 R Pz FIGARO - kuc (SEKRET i FIRMA)
od 169 R Pz SONIA - kuc (CEZAR i DORA I)
108 - 141 - 15,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 10
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Czajka Marek, Poznao, Os.Kosmonautów 18/80, 61-641 Poznao
Właściciel: Czajka Marek, Poznao, Os.Kosmonautów 18/80, 61-641 Poznao tel. 601 208 576
Miejsce postoju: PR12 Józef Pawlicki, Łęczyca, ul.Poznaoska 25, 62-051 Wiry
Gmina Pobiedziska
2054 ILION - wlkp/poch.trk. 1992, kara
po 885 ESZELON II - wlkp/poch.trk. (SZASER i EMALDA)
od 3954 ILIADA II - wlkp (DERSŁAW i ILIRIA)
165 - 192 - 22,5
80 pkt. przy wpisie
166 - 198 - 22,3
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 97
- w tym klacze z księgą: 10
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Krieger Joanna, Poznao, ul. Skalna 22, 60-113 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Krieger Joanna Punkt Rozpłodowy, Złotniczki 149,
62-010 Pobiedziska, tel. 606-736-861
Gmina Pobiedziska
- Program ochrony lista I –
149
296 R Pz NEPUMUK - lewit. 1997, kaszt.sr.
po NERATH - oo (NERON i RADNAH)
od IVETTA - lewit. (GOLOSNY i ISABELL)
146 - 167 - 18 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Sydow Paulina, Kocanowo, 5, 62-010 Pobiedziska
Miejsce postoju: PR12 Punkt Rozpłodowy Paulina Sydow, Borówko, , 62-010 Pobiedziska,
tel. 888-799-021
Gmina Pobiedziska
1333 G Pz BRANDON - wlkp/poch.trk. 2005, izab.
po 1646 AGAR - wlkp/poch.trk. (MANGAN i AKOLADA)
od 425 BUKWA - wlkp (GALL i BIBIKA)
167 - 194 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stadnina Koni Pępowo Sp.z oo z/s w Gogolewie, Gogolewo, 71, 63-840 Krobia
Właściciel: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Żurowska Magdalena, Stara Górka, 8, 62-010 Pobiedziska,
tel. 696-083-859
Gmina Pobiedziska
281 R Pz HERMES - kuc
2005, siwotar.
po 76 R Wr AMOR - kuc wal. (H-S JASON i ALASKA)
od 124 Wr HI-FI - kuc (DETHMER i HEIDI)
128 - 145 - 16,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Długołęcki Waldemar, Strzała, ul. Krótka 26, 08-110 Siedlce
Właściciel: Michałowski Mariusz, Puszczykowo, ul. Jarosławska 43, 62-040 Puszczykowo
Miejsce postoju: PR12 Michałowski Mariusz, Puszczykowo, ul. Jarosławska 43,
62-040 Puszczykowo, tel. 608-451-902
Gmina Puszczykowo
150
11 G Pz BILIVER-S - śl. 2006, siwa
po 2008 LOKAUT - śl. (PALANT i LOTNIA)
od 122 G Kr BALTA - śl. (ALPINEX i BALTONA)
165 - 198 - 22 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Ścisłowicz Jan, Ludźmierz, ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz
Właściciel: Sadłocha Józef, Komorniki, ul. Komornicka 75, 62-052 Komorniki
Miejsce postoju: PR12 Hotel "Delicjusz" Józef Sadłocha, Trzebaw, ul. Poznaoska 1,
62-060 Stęszew, tel. 61/ 810-81-08, 519-503-200
Gmina Stęszew
- Program ochrony lista II-
163 R Pz KLEJNOT - kuc
2000, gn.sr.tar.
po 20 R Pz ZEFIR - kuc (LOTOS i ZOŚKA)
od KAMA - kuc (NN i NN)
110 - 153 - 14,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 6
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Pawlisiak Piotr, Stęszew, ul. Słowackiego 10, 62-060 Stęszew
Właściciel: Pawlisiak Piotr, Stęszew, ul. Słowackiego 10, 62-060 Stęszew
Miejsce postoju: PR12 Pawlisiak Piotr, Skrzynki, ul. Cicha 3, 62-060 Stęszew,
tel. 61/ 819-51-23, 661-841-883
Gmina Stęszew
11/Pz MANGO - oo 1999, siwa
po 0 51 Lb ANGOR - oo (ALEGRO i ANGOLA)
od MATURA - oo (ARBIL i MITRĘGA)
151 - 178 - 19 83 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Bogajewicz Michał, Pniewy, ul. Poznaoska 58, 62-045 Pniewy
Właściciel: Bogajewicz Michał, Pniewy, ul. Poznaoska 58, 62-045 Pniewy
Miejsce postoju: PR12 Zielioska Magdalena, Stęszew, ul. Laskowa 24, 62-060 Stęszew, tel.
604-205-391
Gmina Stęszew
152
219 R Pz BORYS - sp 2004, gn.
po 24 Bł św. uzn. BOREK - oo (FAWOR i BOROWINA)
od 4 G Mz ARIA - sp (FANFAN i ARA)
156 - 180 - 20 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kosowski Leszek, Stroszki, 48, 62-330 Nekla
Właściciel: Dubicki Maciej, Poznao, Bolesława Chrobrego 35/54, 60-681 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Knypioski Jan, Janikowo, ul. Ogrodowa 1, 62-006 Janikowo,
tel. 61/ 815-07-05, 502-478-273
Gmina Swarzędz
445 G Pz GIEWONT - sp 2003, siwa
po 2372 DOMESTOS - m (EMETYT i DAMA DWORU)
od 559 G Pz GONDOLIERA - sp (MIG i GODNA)
167 - 192 – 20,5
78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Klinkiewicz Marcin, ul. Leśna 3, 62-700 Turek
Właściciel: Sobolewska Katarzyna, ul. Powstaoców Wlkp. 13, 62-600 Koło
Miejsce postoju: PR12 Knypioski Jan, Janikowo, ul. Ogrodowa 1, 62-006 Janikowo,
tel. 61/ 815-07-05, 502-478-273
Gmina Swarzędz
18 G Pz NEMEZIS - z 2004, kara
po 1679/03 G Bł GOURMET - z.niem. (ELVIS i MANDRA)
od 1068 G Ol NOWINA - z (NEMROD i MELBA)
160 - 217 - 30 79 pkt. przy wpisie
167 - 230 - 31 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 24
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Michałek Włodzimierz, Marszewiec, 7, 64-600 Oborniki
Właściciel: Piechowiak Przemysław, Poznao, ul. Mścibora 32, 61-062 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Piechowiak Przemysław, Poznao, ul. Mścibora 32, 61-062 Poznao,
tel. 61/ 870-96-82, 501-430-796
Gmina M. Poznao
154
374 G Pz CANTERO - hol.
1996, kaszt.
po CAMBRIDGE - hol. (CALETTO I i HILGUNDE)
od FEINE DEERN I - hol. (CAROLUS I i ALINA)
168 - 184 - 20,5 83 pkt. przy wpisie
170 - 188 - 22 82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 6-letnie hod. zagr.: 8,6/pkt. kar. lokata: 1/2
Hodowca: BASTIAN GUENTER, Niemcy
Właściciel: Suszek Edward, Poznao, ul. Miętowa 29, 61-680 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Suszek Edward, Poznao, ul. Miętowa 29, 61-680 Poznao,
tel. 61/ 823-26-70, 500-140-205
Gmina M. Poznao
490 G Pz CARJONKER - sp
2005, gn.
po 355 G Pz LANDJONKER S - old. (LANDJONKER i GRAGENTINA)
od 867 G Pz CARMEN - sp (NURJEV i CARI)
167 - 188 - 20 79 pkt. przy wpisie
167 - 188 - 20 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. pol.: 17,77/pkt. bonif. lokata: 4/29
Hodowca/Właściciel: Suszek Edward, Poznao, ul. Miętowa 29, 61-680 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Suszek Edward, Poznao, ul. Miętowa 29, 61-680 Poznao,
tel. 61/ 823-26-70, 500-140-205
Gmina M. Poznao
355 G Pz LANDJONKER S - old. 1999, gn.
po LANDJONKER - old. (LANDADEL i GRISELDA)
od GRAGENTINA - old. (ARGENTINUS i GRANISSA)
167 - 186 - 22 82 pkt. przy wpisie
171 - 190 - 22 84 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 103
- w tym klacze z księgą: 18
- w tym ogiery z księgą: 1
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 16,65/pkt. bonif. lokata: 2/7; Konie 5-letnie hod. zagr.:
/wyc. III dnia lokata: /nie sklasf.
Hodowca: SCHMIDT MIKE, Geiersknappen, Niemcy
Miejsce postoju: PR12 Suszek Edward, Poznao, ul. Miętowa 29, 61-680 Poznao,
tel. 61/ 823-26-70, 500-140-205
Gmina M. Poznao
-Nasienie mrożone155
55 R Pz BELUŚ - kuc 1994, gn.sr.
po 2 R Pz DUKAT - kuc (NN i NN)
od 61 R Pz BELITA - kuc (KUBA i BELL)
95 - 131 - 13 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Tomczewski Zenon, Poznao, ul. Pokrzywno 12, 61-315 Poznao
Właściciel: Tomczewska Irena, Poznao, ul. Pokrzywno 12, 61-315 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Tomczewska Irena, Poznao, ul. Pokrzywno 12, 61-315 Poznao,
tel. 61/ 879-86-64
Gmina M. Poznao
Powiat
Powiatrawicki
rawicki
194 G Pz METAN - kn 1998, mysz.
po 127 G Pz NURT I - kn (NADZIAK i NOWINA)
od 8123 META - kn (HALICZ i MOROWA)
135 - 163 - 19 80 pkt. przy wpisie
136 - 171 - 19 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 25
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Matuszak Michał, Bojanowo, ul. Drzymały 34, 63-940 Bojanowo
Właściciel: Matuszak Michał, Bojanowo, ul. Drzymały 34, 63-940 Bojanowo
Miejsce postoju: PR12 Matuszak Michał, Bojanowo, ul. Drzymały 34, 63-940 Bojanowo,
tel. 65/ 545-63-51, 886-986-407
Gmina Bojanowo
15 R By FRANKENHOEH'S VITALISE - kuc wal. 2004, palomino
po STEEHORST PAVAROTTI - kuc wal. (EYARTH CARADOG i STEEHORST FREE FLOWER GIRL)
od 361 R Pz KENWOOD'S VALENCIA - kuc wal. (STEEHORST FREELANCE i WILDZANG'S GLORIE)
125 - 144 - 15,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 22
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Kowalczewska Katarzyna, Komratowo, 2, 88-410 Gąsawa
Miejsce postoju: PR12 Maciejewska Izabela, Zmysłowo, 11, 63-930 Jutrosin,
tel. 880-904-305
Gmina Jutrosin
156
497 G Pz BARROS - KWPN
2006, kara
po RIVERMAN - KWPN (KENWOOD i JALUDINE)
od ALMA - KWPN (LE MEXICO i MATHILDE)
168 - 195 - 22 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Holandia
Właściciel: Krzyżoszczak Jan, Konary, 118, 63-910 Miejska Górka
Miejsce postoju: PR12 Krzyżoszczak Jan, Konary, 118, 63-910 Miejska Górka,
tel. 65/ 547-76-48, 603-232-528
Gmina Miejska Górka
310 G Pz CARETINO K - hes. 1997, gn.
po CARETINO - hol. (CALETTO II i ISIDOR)
od H 210113385 A-ZARINN J - hes. (AHORN Z i TIRINA)
163 - 184 - 22 81 pkt. przy wpisie
164 - 191 - 22 82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 174
- w tym klacze z księgą: 28
- w tym ogiery z księgą: 4
Hodowca: ZG Irmelin u R.Bröcking , Hamberg-Efze/Cassdorf,
Właściciel: Krzyżoszczak Jan, Konary, 118, 63-910 Miejska Górka
Miejsce postoju: PR12 Krzyżoszczak Jan, Konary, 118, 63-910 Miejska Górka,
tel. 65/ 547-76-48, 603-232-528
Gmina Miejska Górka
1332 G Pz MIRADO - wlkp
2004, gn.
po 309 G Pz LASCADO - hol. (LASCADELL i WANNA)
od 4580 G Pz MIRONIA - wlkp (OMAR i MAKIETA)
166 - 193 - 22 78 pkt. przy wpisie
167 - 197 - 22 82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 10
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Krzyżoszczak Jacek, Niemarzyn, 56, 63-910 Miejska Górka
Właściciel: Krzyżoszczak Jacek, Niemarzyn, 56, 63-910 Miejska Górka
Miejsce postoju: PR12 Krzyżoszczak Jacek, Niemarzyn, 56, 63-910 Miejska Górka,
tel. 65/ 547-45-77, 605-445-352
Gmina Miejska Górka
157
517 G Pz RYCERZ - sp 2007, gn.sr.
po 435 G Pz WIZJONER - sp (RYTM i WIZNA)
od 702 G Wł RYZA - sp (LIDER i REXONA)
169 - 195 - 22,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Rogowski Kazimierz, Grabownica Milicka, 16, 56-300 Milicz
Właściciel: Krzyżoszczak Arkadiusz, Konary, 118, 63-910 Miejska Górka
Miejsce postoju: PR12 Krzyżoszczak Arkadiusz, Konary, 118, 63-910 Miejska Górka,
tel. 65/ 547-76-48, 693-821-188
Gmina Miejska Górka
430 G Pz ULCO - KWPN
2001, kara
po 356STB VOLTAIRE - han. (FURIOSO II i GOGO MÖVE)
od 96.06652 OGRIOMF - KWPN (PETER PAN i GRIOMF)
166 - 193 - 22
80 pkt. przy wpisie
167 - 190 - 21,5 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 113
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 3
Kategoria ogiera B
Hodowca: H & D.A. Valk , N Oosterwg 24, Ra Radewyk, 7791 Holandia
Właściciel: Krzyżoszczak Jan, Konary, 118, 63-910 Miejska Górka
Miejsce postoju: PR12 Krzyżoszczak Jan, Konary, 118, 63-910 Miejska Górka,
tel. 65/ 547-76-48, 603-232-528
Gmina Miejska Górka
415 G Pz HEZAR - sp 2001, kara
po 1847 ROYAL - wlkp (BORODINO i RURYTANIA)
od 36 G Pz HANGA - sp (HARTGOLD i SOFIA)
162 - 190 - 22,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 78
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Mirowski Władysław, Mieszków, ul. Osiecka 20, 63-200 Jarocin
Właściciel: Łysikowski Jerzy, Roszkowo, 28, 63-910 Miejska Góra
Miejsce postoju: PR12 Łysikowski Jerzy, Roszkowo, 28, 63-910 Miejska Góra,
tel. 65/ 547-51-81
Gmina Miejska Górka
158
499 G Pz NORTON - sp 2007, kara
po 430 G Pz ULCO - KWPN (VOLTAIRE i OGRIOMF)
od 891 G Pz NOKIA - sp (SKANER-A i NOWINA)
164 - 190 - 21 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Garstka Leszek, Biadki, ul. Kolejowa 10, 63-714 Biadki
Właściciel: Szalkowska Justyna, Karolinki, ul. Rawicka 7, 63-910 Miejska Górka
Miejsce postoju: PR12 Szalkowska Justyna, Karolinki, ul. Rawicka 7, 63-910 Miejska Górka,
tel. 601-555-308
Gmina Miejska Górka
516 G Pz P-HOMAR - sp
2008, kara
po 2038 HARCAP - śl. (BOJKOT i HAPINES)
od 529 G Pz POMPEJA - sp (DAKAR i PARDWA)
166 - 191 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Białek Wojciech, Łąkta 6, 63-900 Rawicz
Właściciel: Ostrowski Robert, Masłowo, ul. Bociania 62, 63-900 Rawicz
Miejsce postoju: PR12 Olejnicki Jacek, Osiek, 5, 63-920 Pakosław, tel. 697-845-894
Gmina Pakosław
1336 G Pz ROMEK - wlkp
2007, kara
po 1870 DEMUT - wlkp (HARTGOLD i DRAGONIA)
od 3810 G Pz RYBKA - wlkp (RYWAL i ALMA)
167 - 195 - 21,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Szczepanek Marian, Janków Zaleśny, 69, 63-440 Raszków
Właściciel: Przewoźna Paulina, Ostrobudki, 20, 63-920 Pakosław
Miejsce postoju: PR12 Przewoźna Paulina, Ostrobudki 20, 63-920 Pakosław,
tel. 62/ 547-82-33
Gmina Pakosław
159
2661 LOMBARD - sp 1995, kara
po 915 GENIUS - han. (GEPARD i WELFENGLÜCK)
od 8467 LOZANNA - sp (DEM i LIZA)
170 - 191 - 22 81 pkt. przy wpisie
171 - 192 - 22 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 160
- w tym klacze z księgą: 19
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Bielin Sp. z o.o. , Bielin, 1, 74-503 Moryo
Właściciel: Przewoźny Ryszard, Ostrobudki, 20, 63-920 Pakosław
Miejsce postoju: PR12 Przewoźny Ryszard, Ostrobudki, 20, 63-920 Pakosław,
tel. 65/ 547-82-33
Gmina Pakosław
2364 DON CORLEONE - xx
1992, gn.
po CAERLEON - xx (NIJINSKY II i FORESEER)
od DANCE BY NIGHT - xx (NORTHFIELDS i ELVINA)
158 - 181 - 20 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Anglia
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o , Golejewko, 63,
63-921 Golejewko, tel. 65/ 547-87-01/10, fax 65/ 547-87-31
Gmina Pakosław
1819 JAPE - xx 1989, gn.
po ALLEGED - xx (HOIST THE FLAG i PRINCESS POUT)
od NORTHERN BLOSSOM - xx (SNOW KNIGHT i VICTORIAN HEIRESS)
163 - 184 - 20,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 20
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: USA
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o. , Łąck, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o , Golejewko, 63,
63-921 Golejewko, tel. 65/ 547-87-01/10, fax 65/ 547-87-31
Gmina Pakosław
160
7 Pz NOWOGRÓDEK - xx
1997, kara
po 836 WHO KNOWS - xx (KNOWN FACT i HAPPY KIN)
od NOWA ZELANDIA - xx (DAKOTA i NIDERLANDIA)
159 - 190 - 19,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 5
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o , Golejewko, 63, 63-921 Golejewko
Właściciel: Tylicki Robert, Henrykowo 1, 64-100 Leszno
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o , Golejewko, 63,
63-921 Golejewko, tel. 65/ 547-87-01/10, fax 65/ 547-87-31
Gmina Pakosław
164 R Pz MONTI - kuc 2002, siwa
po 56 R Pz BARAKO - kuc wal. (ANGELO i BATIDA)
od 220 R Pz MAGIA - kuc (VIGGO i MAJ)
118 - 139 - 15,75
81 pkt. przy wpisie
118 - 139 - 16
81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kiełbasioska Magdalena, Kanclerzowice, 22, 55-140 Żmigród
Właściciel: Bidowaniec Janusz, Rawicz 3, ul. Wiatraczna 29, 63-900 Rawicz
Miejsce postoju: PR12 Bidowaniec Janusz, Rawicz 3, ul. Wiatraczna 29, 63-900 Rawicz,
tel. 65/ 546-06-31
Gmina Rawicz
777 G Wł NEFRYT - śl. 1999, kara
po 2502 EVENTO - sch.warm. (ERBE i ERIS)
od 8215 NERISA - śl. (GLÖCKNER i NIECKA)
165 - 200 - 24,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 149
- w tym klacze z księgą: 13
- w tym ogiery z księgą: 8
Kategoria ogiera A
Hodowca: SO Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. Stado Książ, Wałbrzych, ul. Jeździecka 3,
58-306 Wałbrzych
Właściciel: Stado Ogierów Książ Sp. z o.o. , Wałbrzych, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
Miejsce postoju: PR12 Górski Arkadiusz, Masłowo, ul. Kołłątaja 20, 63-900 Rawicz,
tel. 65/ 545-22-90, 695-982-114
Gmina Rawicz
- Program ochrony lista I -
161
925 GII Pz RINGO - wlkp
1991, c.gn.sr.
po 8652 RECITAL - wlkp (NEMROD i RECESJA)
od 2132 G Pz DAMA PIK - wlkp (DALEN i WOJENKA)
163 - 191 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Łosoś Henryk, Kleszczyna , 77-400 Złotów
Właściciel: Górski Arkadiusz, Masłowo, ul. Kołłątaja 20, 63-900 Rawicz
Miejsce postoju: PR12 Górski Arkadiusz, Masłowo, ul. Kołłątaja 20, 63-900 Rawicz,
tel. 65/ 545-22-90, 695-982-114
Gmina Rawicz
50 G Wr POSEJDON - m
2004, siwa
po 453 G Lb KRYM - m (EMIR i KRYMKA)
od 1517 G Lb POLANA - m (VERITAS 6 /QUIDAM D' OR/ i PLACYDA)
166 - 185 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
167 - 199 - 21
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 22
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Kołcon Marek, Kawęczyn Kolonia, 13, 22-448 Sułów
Właściciel: Kapała Ryszard, Sierakowo, ul. Ogrodnicza 7a, 63-900 Rawicz
Miejsce postoju: PR12 Kapała Ryszard, Sierakowo, ul. Ogrodnicza 7a, 63-900 Rawicz,
tel. 603-796-624
Gmina Rawicz
151 R Pz FRAK - kuc 2000, c.gn.sr.
po 81 R El SAK - kuc (DUDEK i SIWA)
od 24 R El FREDKA - kuc (WOJTEK i ZOŚKA)
101 - 121 - 13,5
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 18
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Miejski Ogród Zoologiczny , Gdaosk-Oliwa, ul. Karwieoska 3, 80-328 Gdaosk
Właściciel: Leśniewski Dariusz, Rawicz, ul. Kamioskiego 8, 63-900 Rawicz
Miejsce postoju: PR12W Leśniewski Dariusz, Rawicz, ul. Kamioskiego 8, 63-900 Rawicz,
tel. 65/ 546-41-60, 607-401-301
Gmina Rawicz
162
148 G Pz HAZARD - kn 1995, c.mysz.
po 1633 HAWR - kn (NADZIAK i HYRDA)
od 7753 HALAMA - kn (MORS I i HACJENDA)
136 - 159 - 18 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 11
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Toboła Leszek, Żołędnica, 43, 63-900 Rawicz
Miejsce postoju: PR12W Toboła Leszek, Żołędnica, 43, 63-900 Rawicz, tel. 65/ 546 05 18
Gmina Rawicz
62 R Pz CZYŻYK - kuc 1991, karosr.
po NN - . (NN i NN)
od NN - . (NN i NN)
107 - 140 - 15 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 32
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: nieznany
Właściciel: Toporski Zdzisław, Masłowo, ul. Śląska 26, 63-900 Rawicz
Miejsce postoju: PR12 Toporski Zdzisław, Masłowo, ul. Śląska 26, 63-900 Rawicz,
tel. 65/ 545-29-45
Gmina Rawicz
Powiat
Powiat słupecki
słupecki
42 G Łd LAPIS - saks. 2000, c.gn.
po LAGARO - hol. (LANDGRAF I i PASADENA)
od 370202694 RAMIRA - saks. (RAKETT i ALPENROSE)
169 - 190 - 21,5
79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 8/pkt. kar. lokata: 7/7
Hodowca: BINDERNAGEL MIKE, Bahnhofstr 34, 06279 Esperstedt
Właściciel: Zwolioski Bartosz, Giewartów, ul. Nadziei 7, 62-402 Ostrowite
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Mieczownica Michał Owczarek, Mieczownica 16/1,
62-402 Ostrowite, tel. 63/ 274-31-63, 509-210-110
Gmina Ostrowite
163
247 R Pz SEGAAL - m 2005, c.gn.
po 1518 BONAPARTE - m (PICK WICK i BONA)
od 29 G Pz SERIA - m (KWARTET (EX QUATUOR CHARRIERE) i SEPIA)
153 - 188 - 18,5
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Czech Aureliusz, Powidz, ul. Jagielooczyka 1, 62-430 Powidz
Właściciel: Czech Aureliusz, Powidz, ul. Jagielooczyka 1, 62-430 Powidz
Miejsce postoju: PR12 Czech Aureliusz, Powidz, ul. Jagielooczyka 1, 62-430 Powidz,
tel. 605-344-864
Gmina Powidz
299 R Pz ALIBABA - hc 2008, kara
po 99 G Kr PUCHACZ - hc (PRISLOP X-8 i PUSZKA PRISLOP X-4)
od 75 G Pz AZJA - hc (SZOK i ANGORA)
138 - 170 - 18 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Chomicz Krzysztof, Gruszczyn, ul. Modrzewiowa 7, 62-006 Kobylnica
Właściciel: Wojtaszak Bogdan, Sierakowo, 9, 62-420 Strzałkowo
Miejsce postoju: PR12 Wojtaszak Bogdan, Sierakowo, 9, 62-420 Strzałkowo,
tel. 63/ 275-08-64, 722-292-173
Gmina Strzałkowo
14 G Gd T.NEPTUN - hc
2008, gn.sr.
po 10 G Gd PRUT - hc (HROBY VII-25 i PIANKA)
od 11 G Gd T.NOSTALGIA - hc (WIERCH i NANDA)
136 - 166 - 18,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Konkol Leonard, Karwia, ul. Kopernika 28, 84-105 Karwia
Właściciel: Sienkiewicz Andrzej, Anastazewo, 12 A, 62-436 Orchowo
Miejsce postoju: PR12W Sienkiewicz Andrzej, Anastazewo, 12 A, 62-436 Orchowo,
Gmina Powidz
15/Kl DRAGON - m
1988, gn.czapr.tar.
po 40 DYWIZJON - wlkp (MUSTAF i DIAMANTINA)
od TARCZA - . (NN i NN)
155 - 180 - 20
75 pkt. przy wpisie
156 - 192 - 20,5 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Bębenek Henryk, Michałów, 28-411 Michałów
Właściciel: Kin Józef, Nowa Wieś 27, 62-410 Zagórów
Miejsce postoju: PR12 Kin Józef, Nowa Wieś, 27, 62-410 Zagórów, tel. 63/ 276-21-61
Gmina Zagórów
248 R Pz FIGARO - kuc 2006, gn.tar.
po 146 R Pz TOPAZ - km (STYL i TRUFLA)
od 260 R Pz FAUNA - kuc (GREY i FLORA)
134 - 160 - 16 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Gajowiak Stanisław, Jacek, Radłowo, 1, 62-420 Strzałkowo
Właściciel: Michałek Małgorzata, Rychwał, ul. Sportowa 8, 62-570 Rychwał
Miejsce postoju: PR12 Gajowiak Stanisław, Jacek, Radłowo, 1, 62-420 Strzałkowo,
tel. 695-196-350
Gmina Strzałkowo
164
289 R Pz EL GAZAL - oo
2008, gn.
po EOL - oo (GAZAL AL SHAQAB i EUTONA)
od 47 Pz ELUETA - oo (WERMUT i ELEINA)
147 - 186 - 18 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kin Zbigniew, Nowa Wieś 27, 62-410 Zagórów
Właściciel: Kin Zbigniew, Nowa Wieś 27, 62-410 Zagórów
Miejsce postoju: PR12 Kin Zbigniew, Nowa Wieś, 27, 62-410 Zagórów, tel. 63/ 276-21-61
Gmina Zagórów
165
820 G Pz ETOS - wlkp 1991, gn.sr.
po 722 EGER - wlkp (NIL i EMPIRIA)
od 2012 G Pz GROMADA - wlkp (GROT i DARO)
164 - 187 - 21 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 62
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 3
Hodowca: K.P.G.R. Żydowo , ZR Szczytniki Czern. , 62-250 Czerniejewo
Właściciel: Kin Andrzej, Gółkowo, 22, 62-400 Słupca
Miejsce postoju: PR12 Kin Józef, Nowa Wieś, 27, 62-410 Zagórów, tel. 63/ 276-21-61
Gmina Zagórów
- Program ochrony lista I-
374 G Łd AGAT - z
1997, gn.
po 466 ALGIN - ard.szw. (ALFIN i FREJA)
od 616/Łd ARKA - z (AJAK i KATALONIA)
158 - 228 - 26,5
82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 55
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Sobieraj Szczepan, Jasionna 8 , 99-417 Bolimów
Właściciel: Kubacki Mirosław, Trąbczyn Dworski, 12, 62-410 Zagórów
Miejsce postoju: PR12 Kubacki Mirosław, Trąbczyn Dworski, 12, 62-410 Zagórów,
tel. 63/ 276-21-72, 604-434-374
Gmina Zagórów
690 G Wł LUCKY - śl. 1996, kara
po 1183 LAPIS - śl. (ENZIAN i LAMA I)
od 872 G Wł TRYBUNA - śl. (TURKUS i DELEKTA)
166 - 198 - 24 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 113
- w tym klacze z księgą: 9
- w tym ogiery z księgą: 5
Hodowca: Gospodarstwo Rolne BARAN-KOJDECKI s.c., Sobota, 54 A, 59-600 Lwówek Śląski
Właściciel: Matuszewski Krzysztof, Michalinów Trąb., 9, 62-410 Zagórów
Miejsce postoju: PR12 Matuszewski Krzysztof, Michalinów Trąb., 9, 62-410 Zagórów,
tel. 63/ 213-31-59, 693-435-790
Gmina Zagórów
- Program ochrony lista I -
166
Powiat
Powiat szamotulski
szamotulski
85 G Zg GRAND MASTER - old. 1991, kara
po GRANNUS - han. (GRAPHIT i ODESSA)
od WIANNA III - old. (LOEWEN-AS i WIANNA)
170 - 206 - 24 83 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 42
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Właściciel: Tomikowski Mirosław, Sędziny, ul. Bukowska 20, 64-550 Duszniki
Miejsce postoju: PR12 Tomikowski Mirosław, Sędziny, ul. Bukowska 20, 64-550 Duszniki,
tel. 612-918-690
Gmina Duszniki
1158 CZAD - sp
1987, c.gn.
po 29 DIDO - han. (DIREX i LIBERTAS)
od 5572 CZASTORIA - sp (SATURN i CZUBATA)
174 - 195 - 23 82 pkt. przy wpisie
174 - 195 - 23 83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 146
- w tym klacze z księgą: 38
- w tym ogiery z księgą: 9
Hodowca: Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. , Nowielice, , 72-320 Trzebiatów
Właściciel: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Banaszczyk Anna, Kaźmierz, ul. Leśna 4, 64-530 Kaźmierz,
tel. 502-592-615
Gmina Kaźmierz
136 mk Pz ST SPANISH SPRINGER - quarter horse
2001, kaszt.
po 3 G Zg ST.SCOT - quarter horse (ST.LIMIT i SCOTCH COURT)
od MS SPANISH BRANDY - quarter horse (MR SPANISH SNIP i ZANZABAR PINK)
151 - 183 - 19,75 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo: 18 - w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: WIESNER PETER, Świniary, 24, 69-220 Ośno
Właściciel: Schwarz Radzisław, Kopanina, 5 A, 64-530 Kaźmierz
Miejsce postoju: PR12 Schwarz Radzisław, Kopanina, 5 A, 64-530 Kaźmierz,
tel. 616-524-951, 602-648-644
Gmina Kaźmierz
167
512 G Pz CARLOS DZ - hol.
1993, siwa
po CANTUS - hol. (CALETTO I i MONOLINE)
od VARICA - hol. (LAVALLO i PARA)
170 - 197 - 21,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Stachowiak Anna, Wierzchaczewo, 16, 64-530 Kaźmierz
Miejsce postoju: PR12 Stachowiak Anna Punkt Rozpłodowy, Wierzchaczewo, 1 B,
64-530 Kaźmierz, tel. 501-108-830
Gmina Kaźmierz
119 R Pz BELTON - kuc 2000, gn.tar.
po 1 R By ILCO - kuc (PINTO i VINKENNESTJE)
od 236 R Pz BAJKA - kuc (JANEK i BERA)
110 - 133 - 14 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 9
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Fimmel Paweł, Luboo, ul. Niezłomnych 3a, 62-031 Luboo
Właściciel: Krempa Katarzyna, Słopanowo, 33, 64-520 Obrzycko
Miejsce postoju: PR12 Krempa Katarzyna, Słopanowo, 33, 64-520 Obrzycko,
tel. 612-913-882, 600-591-381
Gmina Obrzycko
230 R Pz FIGIEL KK - kuc
2004, karosr.
po 48 R Pz BOSAK - kuc (SZARAK CONEY i BRAZYLIA)
od 404 R Pz FALA - kuc (SEKRET i FIRMA)
118 - 144 - 15,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 14
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Serafin Michał, Zakrzewo, ul. Olszynowa 8, 62-070 Dopiewo
Właściciel: Krempa Katarzyna, Słopanowo 33, 64-520 Obrzycko
Miejsce postoju: PR12 Krempa Katarzyna, Słopanowo, 33, 64-520 Obrzycko,
tel. 612-913-882, 600-591-381
Gmina Obrzycko
169
400 G Pz LACOSTE DE LA COUR - s.f. 1999, gn.
po APACHE DU PLANT - s.f. (STARTER i QUINOLA DU PLANT)
od GIRONDE DELA COUR - s.f. (LYS DE LA FOSSE i ONDE VAL FLEURY)
169 - 203 - 23 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 16,3/pkt. bonif. lokata: 3/7; ; Konie 6-letnie hod. zagr.:
8/pkt. kar. lokata: 6/7; Konie 7-letnie hod. zagr.: 28/pkt. kar. lokata: 2/3
Hodowca: Import Francja
Właściciel: Brzóska Henryk, Pniewy, ul. Sportowa, 62-045 Pniewy
Miejsce postoju: PR12 Brzóska Łukasz, Pniewy, ul. Sportowa 2, 62-045 Pniewy,
tel. 612-910-595
Gmina Pniewy
459 G Pz OTELLO - sp 2000, siwa
po 6 G Ko WINNER - sp (FETYSZ i WILENKA)
od 287 G Zg OSNOWA - sp (HAJFONG i OFICYNA)
168 - 192 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 5-letnie hod. pol.: 8/pkt. kar. lokata: 5/19; Konie 6-letnie hod. pol.: 16/pkt. kar.
lokata: 10/18;
Konie 7-letnie hod. pol.: 4/pkt. kar. lokata: 3/8
Hodowca: Zaleski Tadeusz, Trzciel, ul. Grunwaldzka 17, 66-320 Trzciel
Właściciel: Brzóska Łukasz, Pniewy, ul. Sportowa 2, 62-045 Pniewy
Miejsce postoju: PR12 Brzóska Łukasz, Pniewy, ul. Sportowa 2, 62-045 Pniewy,
tel. 612-910-595
Gmina Pniewy
2542 RAPSOD - sp
1995, kaszt.
po 1409 ROMANUS - wlkp (CYFERUS i RAWENNA)
od 2104 G Pz FORSA - wlkp (KWAKIER i FAZA I)
172 - 192 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 15
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie: 11,26/pkt. kar. lokata: 11/40; ; Konie 6-letnie hod. pol.: 21,4/pkt. kar.
lokata: 8/11
Hodowca: IZ -PIB Kraków ZD Pawłowice, Pawłowice, ul. Mielżyoskich 14, 64-122 Pawłowice
Właściciel: Brzóska Łukasz, Pniewy, ul. Sportowa 2, 62-045 Pniewy
Miejsce postoju: PR12 Brzóska Łukasz, ul. Sportowa 2, 62-045 Pniewy, tel.612-910-595
Gmina Pniewy
170
111 R Pz MOMENT - kuc
1999, kara
po 56 R Pz BARAKO - kuc wal. (ANGELO i BATIDA)
od 122 R Pz MAJ - kuc (GNIST i NITTA)
115 - 146 - 15,75
79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 6
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Kiełbasioska Magdalena, Kanclerzowice, 22, 55-140 Żmigród
Właściciel: Gmurowski Roman, Pniewy, ul. Strzelecka 18 B, 62-045 Pniewy
Miejsce postoju: PR12 Gmurowski Roman, Pniewy, ul. Strzelecka 18 B, 62-045 Pniewy,
tel. 612-936-022, 604-548-264
Gmina Pniewy
209 R Pz MURK FAN'E HEARRESYL - fryz.
2004, kara
po ABEL 344 - fryz. (REITSE i LISANNE)
od TYNKE FAN'THOUTSTEK - fryz. (JAKOB 302 i TRYNTSJE VAN HET HOUTSTEK)
162 - 192 - 24 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo: 7 - w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Gmurowski Roman, Pniewy, ul. Strzelecka 18 B, 62-045 Pniewy
Miejsce postoju: PR12 Gmurowski Roman, Pniewy, ul. Strzelecka 18 B, 62-045 Pniewy,
tel. 612-936-022, 604-548-264
Gmina Pniewy
447 G Pz IZAURUS - sp 2002, gn.
po 39 G Sz CONTENDER SON - hol. (CONTENDER i ULARA)
od 4728 G Pz IZUNA - wlkp (HUNCWOT i IZARIA)
166 - 192 - 21 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 8
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 5-letnie hod. pol.: / lokata: /nie sklasyf.; Konie 6-letnie hod. pol.: 16/pkt. kar.
lokata: 12/19, Konie 4-letnie: 68,58/pkt. kar. lokata: 5/21
Hodowca: Święcicki Henryk, Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły
Właściciel: Święcicki Henryk, Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły
Miejsce postoju: PR12 Święcicki Henryk, Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły,
tel. 612-914-027 , 612-904-043
Gmina Szamotuły
171
112 R Pz KROKIET - kuc
1997, sk.gn.sr.
po 30 R Pz DEIL - kuc szetl. (DEKADENT i AEPI)
od 46 R Pz KARINA I - kuc (KUBA I i PERŁA)
106 - 144 - 15 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 16
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Jankowiak Bolesław, Glinno, 189, 64-300 Nowy Tomyśl
Właściciel: Dezor Bogdan, Rzecin, 16, 64-510 Wronki
Miejsce postoju: PR12 Dezor Bogdan, Rzecin, 16, 64-510 Wronki, tel. 672-544-962
Gmina Wronki
90 G Zg CORRADO BOY - old. 2003, siwa
po CORRADO I - hol. (COR DE LA BRYERE i SOLEIL)
od HANESSA - old. (CONTINUE i HENRIETT)
165 - 191 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 16,98/pkt. bonif. lokata: 5/14; Konie 5-letnie hod. zagr.:
23,8/pkt. bonif. lokata: 2/10; Konie 6-letnie hod. zagr.: 16/pkt. kar. lokata: 4/7
Hodowca: Niemcy
Właściciel: KOPRAS Sp. z o.o. , Szklarnia, 7, 64-510 Wronki
Miejsce postoju: PR12 KOPRAS Sp. z o.o. , Szklarnia, 7, 64-510 Wronki,
tel. 672-541-196, 694-709-269
Gmina Wronki
508 G Pz GOLDEN AVIATOR - sp
2006, siwa
po 98 G Sz AVIANO - hol. (AVERO i HALLA XXIX)
od 964 G Pz GOLDIKA - sp (LAMBADO i GIRLSA)
172 - 204 - 22,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. pol.: 16,92/pkt. bonif. lokata: 6/37 Konie 5-letnie hod. pol.:
19/pkt. bonif. lokata: 7/8
Hodowca: Gromadzioska-Kopras Joanna, Wronki, ul. Dr Zimniaka 8a, 64-510 Wronki
Właściciel: KOPRAS Sp. z o.o. , Szklarnia, 7, 64-510 Wronki
Miejsce postoju: PR12 KOPRAS Sp. z o.o. , Szklarnia, 7, 64-510 Wronki,
tel. . 672-541-196, 694-709-269
Gmina Wronki
172
112 G Wr NEO - sp
2000, gn.
po 2174 LURON - KWPN (GUIDAM i BERANIA)
od NAIRA - xx (REVLON BOY i NORCJA)
167 - 190 - 21 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 4-letnie hod. pol.: 17,03/pkt. bonif. lokata: 5/16 Konie 4-letnie hod. pol.:
10,17/pkt. kar. lokata: 2/11
Hodowca: Kowalski Marek, Nadarzyn, ul. Kalinowa 50/6, 05-830 Nadarzyn
Właściciel: KOPRAS Sp. z o.o. , Szklarnia, 7, 64-510 Wronki
Miejsce postoju: PR12 KOPRAS Sp. z o.o. , Szklarnia, 7, 64-510 Wronki,
tel. . 672-541-196, 694-709-269
Gmina Wronki
456 G By POKEMON - z
2003, gn.
po 355 G By CERKIS - z (BLIXEN i CERATA)
od 1266 G By POLINA - z (WANG i POLENA)
157 - 210 - 27 80 pkt. przy wpisie
161 - 215 - 27 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 28
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o , Nowe Jankowice, 86-320 Łasin
Właściciel: Szóstak Stanisław, Chojno, 81, 64-510 Wronki
Miejsce postoju: PR12 Szóstak Stanisław, Chojno, 81, 64-510 Wronki
Gmina Wronki
173
Powiat
Powiatśredzki
średzki
2538 GRAM - sp
1995, kara
po 1695 ARIEL - sp (LEUCHTPFEIL i HEBA)
od 4798 GRUSZKA - wlkp (SENIOR i GRZECHOTKA)
168 - 198 - 23 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 61
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 4-letnie: 12,28/pkt. kar. lokata: 18/40; Konie 5-letnie hod. pol.: 16/pkt. kar.
lokata: 26/33; Konie 6-letnie hod. pol.: 15,2/pkt. kar. lokata: 6/11
Hodowca: Stadnina Skarbu Paostwa Kadyny , Kadyny, , 82-340 Tolkmicko
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Gołembniak Paweł, Kolniczki, 47, 63-040 Nowe Miasto n. Wartą,
tel. 691-949-485
Gmina Nowe Miasto nad Wartą
30 G Pz JAWOR - hc 2008, c.gn.
po 12 G Łd POTER - hc (OUSOR VIII-50 i POŻOGA)
od 41 G Łd JAGIENKA - hc (NESZOR i JODEŁKA)
140 - 162 - 18 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Gajewski Stanisław, Plecka Dąbrowa, 55a, 99-311 Bedlno
Właściciel: Stajnia Koni Huculskich "Sadyba" Z.i M.Siejak, Boguszynek, 9,
63-040 Nowe Miasto
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Koni Huculskich "Sadyba" Z.i M.Siejak, Boguszynek, 9,
63-040 Nowe Miasto, tel. 612-875-114, 506-130-136
Gmina Nowe Miasto nad Wartą
1335 G Pz IPERYT - wlkp
2005, kara
po 2640 BARBUR - sp (BUJAK i BARBARIA)
od 5284 G Pz INFLANCJA - wlkp (CZERSK I i ITALIA)
167 - 193 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Borowczyk Janusz, Murzynowo Kościelne, 10, 63-014 Murzynowo Kościelne
Właściciel: Pietrzak Henryk, Zielniczki, 11, 63-000 Środa Wielkopolska
Miejsce postoju: PR12 Pietrzak Henryk, Zielniczki, 11, 63-000 Środa Wlkp., tel. 612-852-695
Gmina Środa Wielkopolska
174
1326 G Pz MACZO - wlkp
2003, c.kaszt.
po 2052 CZERSK I - wlkp (DAKAR i CZECZMA)
od 3471 G Pz MIMI - wlkp (MADRYT i HARMONIA)
165 - 195 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: GOSP.WDROŻ.-NASIENNE J.PAUL , Źrenica, 63-000 Środa Wielkopolska
Właściciel: Pietrzak Henryk, Zielniczki, 11, 63-000 Środa Wielkopolska
Miejsce postoju: PR12 Pietrzak Henryk, Zielniczki, 11, 63-000 Środa Wlkp., tel. 612-852-695
Gmina Środa Wielkopolska
4 G Pz (218 R Pz) AMTSRAT - hafl.
1993, kaszt.
po 1509 ARCHIMEDES - hafl. (AGRA i MUSCHI)
od 12155/T MONIQUE - hafl. (AFGHAN i MONTREAUX)
150 - 182 - 20 81 pkt. przy wpisie
148 - 188 - 20 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Import Austria-Tyrol
Właściciel: Cyrulewski Sławomir, Kórnik, ul. Staszica 14/2, 62-035 Kórnik
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Podgaj Piotr Kulikowski, Podgaj, , 63-000 Środa Wielkopolska,
tel. 600-072-893
Gmina Środa Wielkopolska
402 G Pz DENAR - sp 1998, gn.
po 12 G Pz CALETTO'S SON - hol. (CALETTO I i VEILCHEN I)
od 35 Pz DĘBOGÓRA - xx (NIBLE i DEWIZA)
175 - 194 - 21,75
81 pkt. przy wpisie
175 - 194 - 21,8
81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 38
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 5-letnie hod. pol.: / lokata: /nie sklasyf. Konie 5-letnie hod. pol.: 26,1/pkt.
bonif. lokata: 3/24
Hodowca: Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. , Iwno, Park Mielżyoskich 1/1, 62-025 Kostrzyn
Właściciel: Wojciechowski Andrzej, Marianowo Brodowskie, 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Młodzikowo Andrzej Wojciechowski, Młodzikowo,
63-020 Zaniemyśl, tel. 602-408-712
Gmina Zaniemyśl
175
233 R Pz MELKAUER VILJAR-N - fd
2005, j.buł.
po 1 R Wr VILJAR - fd (TONIC i LYCKA)
od 26 R Mz MISS - fd (TAMERLAN i MUSSIKA)
141 - 175 - 20,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kłos Mariusz, Niedźwiada, 34, 99-400 Łowicz
Właściciel: Wojciechowski Przemysław, Marianowo Brodowskie, 5, 63-000 Środa
Wielkopolska
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Młodzikowo Andrzej Wojciechowski, Młodzikowo, , 63-020
Zaniemyśl, tel. 602-408-712
Gmina Zaniemyśl
Powiat
Powiatśremski
śremski
280 R Pz TURYN I - kuc 2007, c.gn.tar.
po 199 R Pz POKROPEK - kuc (ARBUZ i PALOMINO)
od 387 R Pz TARANTELLA - kuc (KARL-PAUL V.D.GATHE i TALIA)
112 - 137 - 14,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Idkowiak Edmund-Stajnia Krajkowo, Mosina, ul. Piaskowa 37, 62-050 Mosina
Właściciel: Kolasioski Tadeusz, Dolsk, ul. Śremskie Przedmieście 25, 63-140 Dolsk
Miejsce postoju: PR12 Kolasioski Tadeusz, Dolsk, ul. Śremskie Przedmieście 25, 63-140 Dolsk,
tel. 612-825-166
Gmina Dolsk
831 G Wł APOLLO - śl. 2002, gn.
po 363 BOJKOT - śl. (WRANGEL i BANTANA)
od 607 G Wł AKRA - śl. (ARAMIS i CUKINIA)
165 - 199 - 24,5 79 pkt. przy wpisie
168 - 205 - 24,5 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 21
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Szelest Marcin, Olszyna, ul. Wolności 111, 59-830 Olszyna
Właściciel: Mendyka Zenon, Księginki, 32, 63-140 Dolsk
Miejsce postoju: PR12 Mendyka Zenon, Księginki 32, 63-140 Dolsk,
tel. 612-825-538, 607 379 987
Gmina Dolsk
- Program ochrony lista I -
176
223 R Pz BATOR - kuc 2004, kara
po 3009 MAASHOEVEN'S EGOR - . (KORTEHOEVE'S ARTHUR i CLWYD SAMANTHA)
od MANCI - . (NAGYDOROG GABI i MONI)
128 - 136 - 15,2 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Właściciel: Matoszko Robert, Nowieczek, 26, 63-140 Dolsk
Miejsce postoju: PR12 Siejak Zbigniew, Masłowo, 20, 63-140 Dolsk,
tel. 612-818-753, 507-058-803
Gmina Dolsk
249 R Pz CONTRAST - oo
2005, siwa
po EMIGRANT - oo (ARARAT i EMIGRANTKA)
od CONTRA - oo (ELDON i CENTRA)
146 - 171 - 19 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Płatek Justyna, Kielce
Właściciel: Siejak Zbigniew, Masłowo, 20, 63-140 Dolsk
Miejsce postoju: PR12 Siejak Zbigniew, Masłowo, 20, 63-140 Dolsk,
tel. 612-818-753, 507-058-803
Gmina Dolsk
35 R Łd PREZES - kuc 2001, gn.tar.
po 28 R Łd APOLLO - kuc szetl. (ARINO i DALIA)
od 142 R Łd PACYNKA - kuc (PANCHO i PIXI)
112 - 142 - 15 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Bubas Sławomir, Łódź, ul. Opolska 19, 91-604 Łódź
Właściciel: Owczarczak Piotr, Brzóstownia, 22, 63-130 Książ Wielkopolski
Miejsce postoju: PR12 Owczarczak Piotr, Brzóstownia, 22, 63-130 Książ Wielkopolski,
tel. 612-822-775
Gmina Książ Wielkopolski
177
2643 GRAB - sp
1995, c.gn.
po 1138 ARION - wlkp/poch.trk. (POPRAD i ARAGONIA)
od 6235 GRETA - wlkp (PLON i GRANDA)
170 - 200 - 22 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 49
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Kaźmierczak Piotr, Kawcze, 19, 63-100 Śrem
Miejsce postoju: PR12 Kaźmierczak Piotr, Kawcze, 19, 63-100 Śrem,
tel. 612-830-880, 606-723-008
Gmina Śrem
501 G Pz CASINO-L - hol.
2005, gn.
po CASSIANO - hol. (CASSINI I i ZIVIA)
od OTHILDA - hol. (CONTENDER i HERA XIX)
169 - 185 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 23,7/pkt. bonif. lokata: 5/25; Konie 6-letnie hod. zagr.:
6,6/pkt. bonif. lokata: 5/13
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Ludwiczak Jan, Śrem, ul. Grota Roweckiego 19a, 63-100 Śrem
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Kj Agrohandel-Śrem , Olsza, 29, 63-100 Śrem,
tel. M. Bucka 607 076 511
Gmina Śrem
474 G Pz CHE GUEVARA L - hol.
2005, gn.
po CASSINI I - hol. (CAPITOL I i WISMA)
od O-CONTENDER - hol. (CONTENDER i GITLENA)
169 - 191 - 21,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 20
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 22,4/pkt. bonif. lokata: 10/25; Konie 6-letnie hod. zagr.:
7,2/pkt. bonif. lokata: 3/13
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Ludwiczak Jan, Śrem, ul. Grota Roweckiego 19a, 63-100 Śrem
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Kj Agrohandel-Śrem , Olsza, 29, 63-100 Śrem,
tel. M. Bucka 607 076 511 Gmina Śrem
178
473 G Pz CONTENDEL L - hol. 2005, gn.
po CONTENDER - hol. (CALYPSO II i GOFINE)
od G-SASSONIA - hol. (SILVESTER i ULANAL)
168 - 193 - 22 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 19,9/pkt. bonif. lokata: 18/25; Konie 6-letnie hod. zagr.:
/elim. w I półf. lokata: /nie sklasyf.
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Ludwiczak Jan, Śrem, ul. Grota Roweckiego 19a, 63-100 Śrem
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Kj Agrohandel-Śrem , Olsza, 29, 63-100 Śrem,
tel. M. Bucka 607 076 511
Gmina Śrem
487 G Pz VULKAN L - westf. 2006, gn.
po VULKANO - han. (VOLTAIRE i PRETORIA)
od PHILOMENA - westf. (PILOT i AMICA)
166 - 188 - 20,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
MPMK: Konie 4-letnie hod. zagr.: 17,62/pkt. bonif. lokata: 8/29
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Ludwiczak Jan, Śrem, ul. Grota Roweckiego 19a, 63-100 Śrem
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Kj Agrohandel-Śrem , Olsza, 29, 63-100 Śrem,
tel. M. Bucka 607 076 511
Gmina Śrem
180
Powiat
turecki
Powiat turecki
251 R Pz DOPING - kuc 2006, sk.gn.
po 107 R Pz STUK - kuc (SOKÓŁ i SARA)
od 338 R Pz DOSIA - kuc (RAMIRO i DOMINIKA)
113 - 161 - 16 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Nowakowski Zbigniew, Wyszyna, ul. Konioska 4, 62-710 Władysławów
Właściciel: Janczyk Henryk, Bogdałów, 38, 62-720 Brudzew
Miejsce postoju: PR12 Janczyk Zenon, Bogdałów, 38, 62-720 Brudzew
Gmina Brudzew
298 R Pz ADMIRAŁ - śl. 2008, kara
po 840 G Wł ESTOR - śl. (HUTOR i ESENCJA)
od 166 G Pz AGAWA - śl. (AKANT i APELACJA)
155 - 194 - 23,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Marciniak Marek, Brudzew, ul. Wojciecha 10 A, 62-720 Brudzew
Właściciel: Marciniak Marek, Brudzew, ul. Wojciecha 10 A, 62-720 Brudzew
Miejsce postoju: PR12 Marciniak Marek, ul. Wojciecha 10 A, 62-720 Brudzew,
tel. 601-732-895
Gmina Brudzew
186 G Pz KAMRAT - sp 1996, karosr.
po 1766 STEP - wlkp (BARBUS i SKRA)
od 9927 KAMFORA - wlkp/poch.trk. (SAMBÓR i KAMEA)
168 - 197 - 22 80 pkt. przy wpisie
169 - 189 - 22 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 58
- w tym klacze z księgą: 11
- w tym ogiery z księgą: 1
Kategoria ogiera A
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: Marciniak Marek, Brudzew, ul. Wojciecha 10 A, 62-720 Brudzew
Miejsce postoju: PR12 Marciniak Marek, ul. Wojciecha 10 A, 62-720 Brudzew,
tel. 601-732-895
Gmina Brudzew
181
710 G Wł SZACH - śl. 1997, kara
po 1582 HONDAKER - śl. (GLÖCKNER i HONDA)
od 9865 SKAŁA - śl. (BOJKOT i SUPLIKA)
165 - 195 - 23 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 144
- w tym klacze z księgą: 15
- w tym ogiery z księgą: 4
Kategoria ogiera A
Hodowca: Stadnina Koni Strzelce Opolskie Zakład Olszowa, 47-100 Strzelce Opolskie
Właściciel: Stado Ogierów Książ Sp. z o.o. , Wałbrzych, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
Miejsce postoju: PR12 Marciniak Marek, ul. Wojciecha 10 A, 62-720 Brudzew,
tel. 601-732-895
Gmina Brudzew
- Program ochrony lista I 177 G Kt HIPODROM - śl.
1997, gn.
po 635 PALANT - śl. (ENZIAN i PYTIA)
od 8984 HELGA - śl. (MUNDIAL i HAŁDA)
164 - 190 - 22,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 52
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stadnina Koni Strzelce Opolskie Zakład Olszowa, 47-100 Strzelce Opolskie
Właściciel: Słomowski Mirosław, Brudzew, ul. Ogrodowa 10, 62-720 Brudzew
Miejsce postoju: PR12 Słomowski Mirosław, ul. Ogrodowa 10, 62-720 Brudzew,
tel. 693-832-909
Gmina Brudzew
- Program ochrony lista I -
910 G Pz INBLANCO - wlkp
1992, gn.
po 8251 ISLAM - wlkp/poch.trk. (MARTEN i ISANDRA)
od 1142 G Pz HARMONIA - wlkp (BALISTA i HARFA)
165 - 190 - 21,5
81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 50
- w tym klacze z księgą: 2
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Kombinat Wdrożeniowo-Nasienny , Jarosławiec, , 63-000 Środa Wielkopolska
Właściciel: Słomowski Mirosław, Brudzew, ul. Ogrodowa 10, 62-720 Brudzew
Miejsce postoju: PR12 Słomowski Mirosław, ul. Ogrodowa 10, 62-720 Brudzew,
tel. 693-832-909
Gmina Brudzew
182
2149 G Bł FALON I - z 2005, gn.
po 1678 G Bł ROBERTINO - ard.szw. (BINO i ROBINA 114551)
od 4011 G Bł-sok. FUZJA - z/sok. (SAB i FANY)
158 - 220 - 27 81 pkt. przy wpisie
164 - 255 - 29 83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 112
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kozłowski Jan, Bakałarzewo, ul. Rynek 5 A, 16-423 Bakałarzewo
Właściciel: Antczak Waldemar, Wola Piekarska, 33, 62-730 Dobra
Miejsce postoju: PR12 Antczak Waldemar, Wola Piekarska, 33, 62-730 Dobra,
tel. 63/ 279-00-02
Gmina Dobra
2640 BARBUR - sp
1995, gn.
po 1506 BUJAK - wlkp (SIR SHOSTAKOVICH i BIEŁUGA)
od 9664 BARBARIA - wlkp (WIELAND i BARDOTKA)
171 - 195 - 22 80 pkt. przy wpisie
172 - 199 - 22 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 161
- w tym klacze z księgą: 8
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stadnina Koni Posadowo Sp.z o.o. ul. Powstaoców Wielkopolskich, 64-310
Lwówek Wlkp.
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Grudzioski Mirosław, Żdżary, 91, 62-704 Kawęczyn, tel. 607-227-221
Gmina Kawęczyn
10 G Pz BANDITA - hc 1996, gn.
po 406 OUSOR MARS - hc (OUSOR ZMRZLIK i HVEZDA)
od 60 LUNA - hc (GURGUL EDO-2 i SULKA)
142 - 161 - 18,5
81 pkt. przy wpisie
142 - 181 - 18,5
82 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 45
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: TJ Aster Hucul Club , Praga,
Właściciel: Stadnina Koni Huculskich "Skarbiec" Majewska Katarzyna, Młodzianów 26,
62-704 Kawęczyn
Miejsce postoju: PR12 Stadnina Koni Huculskich "Skarbiec" Majewska Katarzyna,
Młodzianów 26, 62-704 Kawęczyn, tel. 63/ 288-72-30, 691-712-961
Gmina Kawęczyn
183
30 R Sz TWIX - kuc
2000, c.gn.sr.
po 3 R Zg CANDY MAN - kuc wal. (GOLD'N HAMRIKS CALYPSO i MEIKE)
od 30 R Sz TOLA - kuc (TOBI i ANDA)
123 - 152 - 15 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 15
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Pajewski Bogdan, Morzyczyn, ul. Szczecioska 21, 73-108 Kobylanka
Właściciel: Urbaniak Stanisław, Milejów, 41, 62-704 Kawęczyn
Miejsce postoju: PR12 Urbaniak Stanisław, Milejów, 41, 62-704 Kawęczyn, tel. 502-291-487
Gmina Kawęczyn
260 R Pz KAJTEK - kuc 2003, siwosr.
po 90 R Pz CASPER - kuc (LOS i CAŁKA)
od 319 R Pz KITKA - kuc (BOLIVER i KIZIA)
110 - 147 - 16 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 5
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Gradecki Marek, Siedleczek, 3a, 62-025 Kostrzyn
Właściciel: Jooska Ewa, Radyczyny Kolonia, , 62-731 Przykona
Miejsce postoju: PR12 Jooski Jan, Radyczyny-Kolonia, 11, 62-731 Przykona,
tel. 63/ 279-11-55
Gmina Przykona
2003 PLUTON - m
1990, siwa
po 9636 HIPOVIT - m (BRENNUS i HETMANKA)
od 7697 PSYCHE - m (DAMON i PSOTA)
172 - 209 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 81
- w tym klacze z księgą: 13
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Stadnina Koni Udórz Sp.z o.o. , Udórz, 72, 42-439 Żarnowiec
Właściciel: Jooski Jan, Radyczyny-Kolonia, 11, 62-731 Przykona
Miejsce postoju: PR12 Jooski Jan, Radyczyny-Kolonia, 11, 62-731 Przykona,
tel. 63/ 279-11-55
Gmina Przykona
186
270 R Pz APASJONATA RUBICON - kuc wal.
2007, kaszt.
po 167 R Pz LINDE HOEVE'S OPTIMIST - kuc wal. (SHAMROCK MR.OLIVER i DAISY)
od 458 R Pz WILDZANG'S ROBINA - kuc wal. (DEN BRAMEL'S BUCCO i WILDZANG'S ROYAL
GEM)
125 - 146 - 16,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kujawa-Kroll Alina, Promnice, ul. Północna 149, 62-005 Owioska
Właściciel: Markiewicz Radosław, Wymysłów, 36, 62-740 Tuliszków
Miejsce postoju: PR12 Markiewicz Radosław, Wymysłów, 36, 62-740 Tuliszków,
tel. 515-264-928
Gmina Tuliszków
2372 DOMESTOS - m 1993, sk.gn.
po 1328 EMETYT - m (KWARTET (EX QUATUOR CHARRIERE) i EMERYCHA)
od 8837 DAMA DWORU - m (PICK WICK i DWORNA)
166 - 187 - 21 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 50
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 1;
MPMK: Konie 4-letnie: 70,12/pkt. kar. lokata: 12/29; ; Konie 6-letnie: 88/pkt. kar. lokata: 1/6;
Hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. , Walewice, , 99-423 Bielawy
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Sp.z o.o., Żydowo, ul. Kościuszki 41,
62-241 Żydowo
Miejsce postoju: PR12 Klinkiewicz Marcin, Turek, ul. Leśna 3, 62-700 Turek, tel. 507110 923
Gmina Turek
- Program ochrony lista III -
88 G Sz CYRUS - sp
1997, gn.
po 9227 FARNIK-wlkp (FEIERTRAUM i FAPINA)
od 129 CYFRA-sp (GENIUS i CISA II)
174 - 200 – 22,5
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Bielin, Bielin 1, 74-503 Moryo
Właściciel: Roman Oblizajek Stajnia ROKA, Kowale Księże, 40, 62-700 Turek
Miejsce postoju: PR12 Roman Oblizajek Stajnia ROKA, Kowale Księże, 40, 62-700 Turek,
tel. 603-395-699
Gmina Turek
187
107 R Pz STUK - kuc 1998, sk.gn.
po 37 R Pz SOKÓŁ - kuc (KUBA i SAWA)
od 150 R Pz SARA - kuc (BIMBO I i SONIA)
116 - 156 - 16 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Sierakowski Tadeusz, Poniec, , 64-125 Poniec
Właściciel: Oblizajek Katarzyna, Kowale Księże, 40, 62-700 Turek
Miejsce postoju: PR12 Oblizajek Katarzyna, Kowale Księże 40, 62-700 Turek, tel. 695-695001, 603-395-699
Gmina Turek
229 G Pz NIKOR - kn 2004, mysz.
po 3 G Kl KORNIK - kn (KOMAR i SZKOCJA)
od 17 G Kr NITKA - kn (NAWAŁ i N-MIKI)
136 - 173 - 17,5 79 pkt. przy wpisie
137 - 173 - 17,5 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Walczak Aneta, Adamów, 46, 22-363 Zawadówka
Właściciel: Woźniak Lech, Turek, Osiedle Wyzwolenia 1/1, 62-700 Turek
Miejsce postoju: PR12 Woźniak Lech, Turek, Osiedle Wyzwolenia 1/1, 62-700 Turek,
tel. 605170569
Gmina Turek
1665 G Gd-sztum. WIŚLICZ - z 2003, gn.
po 1339 G El SATYR - z (BRAMIN i SAMARA)
od 1632 G El WISŁA - z (WICHER i JAPONIA)
166 - 230 - 28 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 63
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Lipski Zbigniew, Grabowo, 11, 82-522 Sadlinki
Właściciel: Loch Jan, Felicjanów, ul. Papieska 4, 62-710 Władysławów
Miejsce postoju: PR12T Loch Jan, Felicjanów, ul. Papieska 4, 62-710 Władysławów,
tel. 607-555-616
Gmina Władysławów
- Program ochrony -
188
478 G Pz BENITOL - sp 2005, kaszt.
po 2343 HARWEST - KWPN (INDOCTRO i HAVANNA)
od 3649 G Pz BENITA-wlkp (ANTOKOL i BEGONIA)
168 - 190 - 21 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Hubert Wojciechowski, Witkówki 14, 64-000 Kościan
Właściciel: Nowakowski Zbigniew, Wyszyna, ul. Konioska 4, 62-710 Władysławów
Miejsce postoju: PR12 Nowakowski Zbigniew, Wyszyna, ul. Konioska 4,
62-710 Władysławów, tel. 607-144-628
Gmina Władysławów
11 G Pz PL NITRO – kuc wal. 2009, buł.
po 56 R Pz BARAKO – kuc wal. (ANGELO i BATIDA)
od 291 R Pz POLLE GRU NAOMY kuc wal. (VITA NOVA'S GOLDEN BORIS i ROWOL'S CYMRU
GOGOMIANT)
130 - 166 - 15 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Magdalena kiełbasioska, Kanclerzowice 22 , 55-140 Żmigród
Właściciel: Nowakowski Zbigniew, Wyszyna, ul. Konioska 4, 62-710 Władysławów
Miejsce postoju: PR12 Nowakowski Zbigniew, Wyszyna, ul. Konioska 4,
62-710 Władysławów, tel. 607-144-628
Gmina Władysławów
287 R Pz TOBI - kuc 2005, c.gn.
po 120 R Wr GRANIT - kuc (FOLKERT i GERRIE WELSH)
od 2 R El THREE-STAR'S ORCHID - kuc wal. (THREE-B-OCEAN i THREE-B-SPRINGLIGHT)
121 - 146 - 16 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Sander Ludwik, Nowy Targ, 39, 82-410 Stary Targ
Właściciel: Nowakowski Zbigniew, Wyszyna, ul. Konioska 4, 62-710 Władysławów
Miejsce postoju: PR12 Nowakowski Zbigniew, Wyszyna, ul. Konioska 4,
62-710 Władysławów, tel. 607-144-628
Gmina Władysławów
189
726 G Wł ALERGEN - śl.
1998, kara
po 8966 DOLAR - śl. (HAK i DEWIZA)
od 8480 ALERGIA - śl. (GLÖCKNER i ARACHNE)
165 - 197 - 23,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 70
- w tym klacze z księgą: 6
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: SO Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. Stado Książ, Wałbrzych, ul. Jeździecka 3,
58-306 Wałbrzych
Właściciel: Wróblewski Zbigniew, Milinów, 20, 62-710 Władysławów
Miejsce postoju: PR12 Wróblewski Zbigniew, Milinów, 20, 62-710 Władysławów,
tel. 63/ 279-50-36, 601-932-389
Gmina Władysławów
- Program ochrony lista I -
Powiat
Powiatwągrowiecki
wągrowiecki
1793 G Gd ALFONS VON GRANSEE - z.niem. 2004, kara
po ARSENAL - z.niem. (ARAMIS i BÜTZOW)
od ELFE - z.niem. (ELBGANG i ELEONORE)
156 - 210 - 26 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Niemcy
Właściciel: Konowalski Andrzej, Międzylesie, 19, 62-110 Damasławek
Miejsce postoju: PR12 Konowalski Andrzej, Międzylesie, 19, 62-110 Damasławek,
tel. 67/ 261-37-39, 785-601-503
Gmina Damasławek
158 G Pz HARACZ - sp 1996, c.gn.sr.
po 5 G Ko ALARM - wlkp (REWANŻ i ALKA)
od 696 G Lb HIALINA - m (HUK i NISZA)
165 - 187 - 21
79 pkt. przy wpisie
168 - 195 - 21,7 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 53
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Pietruś Włodzimierz, Podkrasne, 10, 22-417 Stary Zamośd
Właściciel: Konowalski Andrzej, Międzylesie, 19, 62-110 Damasławek
Miejsce postoju: PR12 Konowalski Andrzej, Międzylesie, 19, 62-110 Damasławek,
tel. 67/ 261-37-39, 785-601-503
Gmina Damasławek
190
3 Pz ALMOS - oo
1998, kaszt.
po 2176 BORYSŁAW - oo (PROBAT i BOROWINA)
od ALBANIA - oo (GWARNY i ALEKSJA)
150 - 175 - 19,5
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Błaszczyk Lech, Ludmierz, 66, 95-100 Zgierz
Właściciel: Łukasiewicz Roman, Mieścisko, ul. Pocztowa 28/2, 62-290 Mieścisko
Miejsce postoju: PR12 Łukasiewicz Roman, ul. Pocztowa 28/2, 62-290 Mieścisko,
tel. 61/ 427-84-12
Gmina Mieścisko
480 G Łd BRET - z
2004, kaszt.
po 1305 G El HELIKON - z (HEGUND i ATLANTA)
od 3363 G Bł BERKA - z (ROLS i BLENDA)
161 - 216 - 25 79 pkt. przy wpisie
167 - 231 - 26,2
83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 24
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Strzelecki Henryk, Łomża, ul. Wojska Polskiego 22 A, 18-400 Łomża
Właściciel: Serwatka Andrzej, Kłodzin 3, 62-290 Mieścisko
Miejsce postoju: PR12 Serwatka Andrzej, Kłodzin, 3, 62-290 Mieścisko, tel. 600-575-797
Gmina Mieścisko
204 R Pz KLASYK - kuc 2002, karosr.
po 101 R Pz HERTZ - kuc (ZEFIR i HELMA)
od 230 R Pz KARMEN - kuc (DEIL i KARIOLKA)
106 - 138 - 14 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 14
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Bartkowiak Jarosław, Śmigiel, ul. Mickiewicza 23, 64-030 Śmigiel
Właściciel: Serwatka Andrzej, Kłodzin, 3, 62-290 Mieścisko
Miejsce postoju: PR12 Serwatka Andrzej, Kłodzin, 3, 62-290 Mieścisko, tel. 600-575-797
Gmina Mieścisko
193
144 R Pz KUBUŚ - kuc 2001, kaszt.sr.
po 21 R Pz BIMBO I - kuc (KUBA i BABETTE)
od 221 kuc Pz WERVELWIND - kuc (LE FAQUIN i UJOSE)
124 - 138 - 15 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 30
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Łukaszewski Romuald, Potrzanowo, 7, 62-085 Skoki
Właściciel: Deminiak Marian, Skoki, ul. Antoniewska 12, 62-085 Skoki
Miejsce postoju: PR12 Deminiak Marian, Skoki, ul. Antoniewska 12, 62-085 Skoki,
tel. 61/ 892-56-01
Gmina Skoki
1339 G Pz CARY - wlkp 2006, gn.
po 432 G By LANDOR - old. (LACATRAZ i PHANTAGIRO H)
od 4971 G Pz CZUWAJKA - wlkp (COURT i CZAJKA)
170 - 188 - 20,7
78 pkt. przy wpisie
170 - 194 - 21
79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kosioski Narcyz, Wiatrowo, 13 A, 62-100 Wągrowiec
Właściciel: Kosioski Narcyz, Wiatrowo, 13 A, 62-100 Wągrowiec
Miejsce postoju: PR12 Kosioski Narcyz, Wiatrowo, 13 A, 62-100 Wągrowiec,
tel. 506-082-379
Gmina Wągrowiec
1910 G Gd SYJON - z 2006, kaszt.
po 1520 G Gd MAJOR - z (URAF VAN HET EENDENHOF i MAJA)
od 9886 SYNAGOGA - z (GRAND i SYRENA)
162 - 210 - 26,5
79 pkt. przy wpisie
169 - 220 - 27,5
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 10
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kapinos Henryka, Łukocin, 1a, 83-113 Turze
Właściciel: Nowak Marek, Rąbczyn, 35, 62-100 Wągrowiec
Miejsce postoju: PR12 Nowak Marek, Rąbczyn, 35, 62-100 Wągrowiec, tel. 67/ 261-62-22
Gmina Wągrowiec
194
200 R Pz LUKAS - kuc 2003, siwosr.
po 116 R Pz LUTER - kuc (RAMIRO i LIZA)
od 419 R Pz BERKA - km (BARTEK i BEGINA)
121 - 154 - 17,3
77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Pawlicki Stanisław, Luboo, ul. Armii Poznao 2, 62-030 Luboo
Właściciel: Poszwa Franciszek, Jakubowo, 9, 62-100 Wągrowiec
Miejsce postoju: PR12 Poszwa Franciszek, Jakubowo, 9, 62-100 Wągrowiec,
tel. 506-828-981
Gmina Wągrowiec
Powiat
Powiatwolsztyoski
wolsztyński
942 G Wł BANDERAS - śl.
2008, kara
po 416 G Wł RAPID - śl. (RAPIER i DINA)
od 802 G Wł BYLINA - śl. (BURBITON i DESERA)
165 - 205 - 23
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Śmichura Dariusz, Godzieszowa, 2, 55-095 Mirków
Właściciel: Kasperski Zbigniew, Bucz, ul. Polna 15, 64-234 Przemęt
Miejsce postoju: PR12 Kasperski Zbigniew, Bucz, ul. Polna 15, 64-234 Przemęt,
tel. 691-537-068
Gmina Przemęt
- Program ochrony lista I -
401 G Pz IDOL - hol. 1998, siwa
po 205 G Pz CARBANO - hol. (CARTHAGO Z i BORGIA)
od 210201194 IDA IV - hol. (BARNAUŁ i D-CONTESSA)
163 - 193 - 20,75
80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
MPMK: Konie 5-letnie hod. zagr.: 5,05/pkt. kar. lokata: 3/4
Hodowca: VOELZ LOTHAR, Wohrden, 2241,
Właściciel: Kasperski Zbigniew, Bucz, ul. Polna 15, 64-234 Przemęt
Miejsce postoju: PR12 Kasperski Zbigniew, Bucz, ul. Polna 15, 64-234 Przemęt, tel. 691-537068
Gmina Przemęt
195
280 G Pz ROMARIO - sp
1998, gn.sr.
po 12 G Pz CALETTO'S SON - hol. (CALETTO I i VEILCHEN I)
od 161 REDAKCJA - wlkp/poch.trk. (MANGAN i REWOLTA)
167 - 189 - 21,5 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 64
- w tym klacze z księgą: 9
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. , Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
Właściciel: SK w Dobrzyniewie Sp. z o.o. SO Biały Bór, Biały Bór, ul. Kolejowa 2,
78-425 Biały Bór
Miejsce postoju: PR12 Kasperski Zbigniew, Bucz, ul. Polna 15, 64-234 Przemęt,
tel. 691-537-068
Gmina Przemęt
54 R Łd KARTAGO - kf 2004, karosr.
po 114 R Lb GRANIT II - kf (TRYTON i GRAFOLOGIA)
od 165 R Lb KORNITA - kuc (DELFIN i KORA)
126 - 153 - 16 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 7
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Łoboda Wiesław, Krężnica Jara, 611, 20-515 Lublin
Właściciel: Kurpisz Zbigniew, Starkowo, 2 A, 64-234 Przemęt
Miejsce postoju: PR12 Kurpisz Zbigniew, Starkowo, 2 A, 64-234 Przemęt, tel. 655-496-847
Gmina Przemęt
45 G Wr FARON - wlkp 1992, kara
po 234 CENTUS - wlkp (SALOMON i CINETA)
od 5433 FIESTA - wlkp (SOTIS i FURDA)
166 - 185 - 21 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 33
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: SPÓŁKA Z O.O."CHEVALIER" , Warszawa, ul. Stradomska 45, 04-619 Warszawa
Właściciel: Miś Tadeusz, Grotniki, ul. Wiejska 12, 64-140 Włoszakowice
Miejsce postoju: PR12W Punkt Rozpłodowy Miś Tadeusz, Przemęt, ul. Brzozowa 8,
64-234 Przemęt, tel. 693-549-738
Gmina Przemęt
- Program ochrony lista II -
196
29 G II Wł MONTE CHRISTO - sp
1992, gn.sr.
po 14 GII Wł MAŚLAK VEL MASS - m (MARKIZ i DUGA)
od 6568 (651 G Wł) HADRYNA - śl. (DON FABIAN i HADRA)
160 - 180 - 22 78 pkt. przy wpisie
164 - 198 - 21 78 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 78
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Klaczyk Piotr, Pomocne, 80, 59-424 Męcinka
Właściciel: Wieczorek Ryszard, Barchlin, ul. Parkowa 18, 64-234 Przemęt
Miejsce postoju: PR12 Wieczorek Ryszard, Barchlin, ul. Parkowa 18, 64-234 Przemęt,
tel. 785-351-256
Gmina Przemęt
52 G Zg DUKT - wlkp 1989, gn.
po 8249 DUNBAR - wlkp (DERSŁAW i DUNA)
od 166 G Zg REWIA II - wlkp (BARD i REBELIA)
162 - 194 - 20,5
80 pkt. przy wpisie
162 - 194 - 20,2
80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 6
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Szuster Władysław, Babimost, ul. Młyoska 1a, 66-110 Babimost
Właściciel: Doulgeris Agnieszka, Wielka Wieś, 11, 64-212 Siedlec
Miejsce postoju: PR12 Doulgeris Agnieszka, Wielka Wieś, 11, 64-212 Siedlec,
tel. 683-840-699, 683-840-699
Gmina Siedlec
- Program ochrony lista I -
776 G Wr STANLEY - z 2002, gn.
po 1305 G El HELIKON - z (HEGUND i ATLANTA)
od 2877 G El SEKSTA - z (BASTER i SEKTA)
158 - 225 - 25 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 15
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Gałęziewski Cezary, Purzyce-Rozwory, 14, 06-460 Grudusk
Właściciel: Kasperczak Zbigniew, Chobienice, 196, 64-214 Siedlec
Miejsce postoju: PR12 Kasperczak Zbigniew, Chobienice, 196, 64-214 Siedlec,
tel. 683-844-522, 693-536-266
Gmina Siedlec
197
28 G Pz ZOMBI - z
2005, gn.
po 1300 G Bł WIN - z (VILÖR i FIOLKA)
od 3870 G Bł ZAWIEJA - z (PARUS i ZASPA)
164 - 233 - 26 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Dankiewicz Mirosław, Baoki, 54, 17-100 Bielsk Podlaski
Właściciel: Kasperczak Zbigniew, Chobienice, 196, 64-214 Siedlec
Miejsce postoju: PR12 Kasperczak Zbigniew, Chobienice, 196, 64-214 Siedlec,
tel. 683-844-522, 693-536-266
Gmina Siedlec
30 R Zg BARYSZ - kuc 1997, gn.sr.
po 24 R Pz KLIPER - kuc szetl. (CEKIN i KLUCZKA)
od 14 R Pz BABETTE - kuc (DUKAT i BABA)
114 - 143 - 16,7 79 pkt. przy wpisie
115 - 144 - 16,7 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 29
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 3
Hodowca: Piasecki Jacek, Żabinko, 17, 62-050 Mosina
Właściciel: Kocur Michał, Kopanica, ul. Zbąszyoska 31, 64-225 Kopanica
Miejsce postoju: PR12 Kocur Michał, Kopanica, ul. Zbąszyoska 31, 64-225 Kopanica,
tel. 606-362-638
Gmina Siedlec
2656 HEROLD - sp
1995, gn.
po 19 G Wł ORLY T - BWP (REDFORD i GOLDWINA TER PUTTE)
od 6278 HECZARA - sp (CZEREMIS i HORNA)
170 - 191 - 22,5 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 9
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. , Nowielice , 72-320 Trzebiatów
Właściciel: P.Roln.-Hod. "Gałopol " Sp. z o o SO Sieraków, Sieraków, ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Poniedziałek Bolesław, Mariankowo 22, 64-212 Siedlec,
tel. 683-462-4 37, 697-317-511
Gmina Siedlec
198
21 R Zg ATŁAS - kuc 1995, gn.sr.
po 637 SERAJ - hc (MARGIEL i JAGÓDKA)
od 418 G II Zg ALASKA - wlkp (WANDAL i JAWA)
147 - 179 - 19
79 pkt. przy wpisie
150 - 184 - 19,2
79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 13
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Derenda Stanisław, Debowo 5, 67-410 Sława
Właściciel: Iwanoczko Paweł, Tłoki, 57, 64-200 Wolsztyn
Miejsce postoju: PR12 Iwanoczko Paweł, Tłoki, 57, 64-200 Wolsztyn
Gmina Wolsztyn
1826 ESKUDO - wlkp 1990, gn.
po 29 DIDO - han. (DIREX i LIBERTAS)
od 6037 ETIUDA - wlkp (KADYKS i ETOLA III)
171 - 194 - 22,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 140
- w tym klacze z księgą: 24
- w tym ogiery z księgą: 2
MPMK: Konie 5-letnie: 9/pkt. kar. lokata: 2/30; ; Konie 7-letnie: /wyc. po I półf. lokata: /nie
sklasyf.
Hodowca: Stadnina Koni Posadowo Sp.z o.o. , Posadowo, ul. Powstaoców Wielkopolskich,
64-310 Lwówek Wielkopolski
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12 Rozynek Sławomir, Kębłowo, ul. Kolonia 2, 64-200 Wolsztyn,
tel. 667-453-075
Gmina Wolsztyn
Powiat
Powiatwrzesioski
wrzesiński
255 R Pz MAJDAN - kuc
2007, sk.gn.sr.
po 8 G Pz PAMACS - hc (POLAN / RAPSOD i OUSOR VIII-20 ANETT)
od 447 R Pz MALAJKA - kuc (FACET i MAGDA)
133 - 167 - 18,5 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Sacharkiewicz Jarosław, Rudki, 13, 62-320 Miłosław
Właściciel: Sacharkiewicz Jarosław, Rudki, 13, 62-320 Miłosław
Miejsce postoju: PR12 Sacharkiewicz Jarosław, Rudki, 13, 62-320 Miłosław, tel. 603-389-878
Gmina Miłosław
199
243 G Pz KUSTOSZ - kn2005, mysz.
po 1279 JEHOL - kn (NADZIAK i JEMIOŁUCHA)
od 592 KULKA - kn (MIKRUS i KLUKA)
139 - 179 - 18 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Właściciel: Pazdrowski Dariusz, Poznao, Os.Przyjaźni 18/39, 61-689 Poznao
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Podstolice Dariusz Pazdrowski, Zasutowo, ul. Leśna 19,
62-330 Nekla, tel. 61/ 432-058, 608-011-524
Gmina Nekla
19 G Ol OBUWIK - kn 1999, mysz.
po 66 G Bł SYRIUSZ - kn (FORNAL i PODKOWA)
od 48 G Bł OBRONA - kn (NIŻOWIEC i ODSIECZ)
135 - 167 - 18,5 81 pkt. przy wpisie
138 - 173 - 19,5 81 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 39
- w tym klacze z księgą: 4
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stacja Bad.Rol.Ekol.i Hod.Zach.Zwierząt PAN, Popielno, , 12-220 Ruciane-Nida
Właściciel: Nocleg-Duljan Danuta, Łaski 46, 38-200 Jasło
Miejsce postoju: PR12 Stajnia Podstolice Dariusz Pazdrowski, Zasutowo, ul. Leśna 19,
62-330 Nekla, tel. 61/ 432-058, 608-011-524
Gmina Nekla
264 R Pz CENTEK - kuc 2005, karotar.
po 113 R Pz LOLEK I - kuc (MIKRUS i LOTKA)
od 216 R Pz CALINECZKA - kuc (JANEK i CAŁUSKA)
103 - 131 - 13,5 82 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Głyżewska Danuta, Śmiardowo Krajeoskie, 75, 77-430 Krajenka
Właściciel: Waleoska Izabela, Wrąbczynek, 89, 62-310 Pyzdry
Miejsce postoju: PR12 Waleoska Izabela, Wrąbczynek, 89, 62-310 Pyzdry, tel. 608-117-621
Gmina Pyzdry
200
111 G Zg METEORYT - wlkp 1992, gn.
po 9564 ISLAND - wlkp (KADYKS i ISLANDIA)
od 8027 METRESA - wlkp/poch.trk. (BAS i MULATKA)
166 - 190 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Posadowo Sp.z o.o. , Posadowo, ul. Powstaoców Wielkopolskich,
64-310 Lwówek Wielkopolski
Właściciel: Waleoska Izabela, Wrąbczynek, 89, 62-310 Pyzdry
Miejsce postoju: PR12 Waleoska Izabela, Wrąbczynek, 89, 62-310 Pyzdry, tel. 608-117-621
Gmina Pyzdry
- Program ochrony lista II -
18 G Pz HALIF - hc
2002, karosr.
po 87 G Kr SZWED - hc (PIAF i SAWA)
od 8 G Kt HURMA - hc (SZAFIR i HRECZKA)
140 - 164 - 18 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 16
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Radziejowski Zbigniew, Kozy, ul. Zdrojowa 4, 43-340 Kozy
Właściciel: Chojnacki Mariusz, Węgierki, Wrzesioska 1, 62-300 Września
Miejsce postoju: PR12W Chojnacki Mariusz, Węgierki, Wrzesioska 1, 62-300 Września,
tel. 61/ 438-71-62, 608-102-911
Gmina Września
2399 POLDER - wlkp/poch.trk. 1994, kara
po 1239 LIBELLUS - wlkp/poch.trk. (SAMBÓR i LIBELLA)
od 8380 POMONA - wlkp/poch.trk. (ARAK i PLANSZA)
166 - 188 - 22 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 128
- w tym klacze z księgą: 16
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Plękity Sp. z o.o. , Plękity, 1, 14-330 Małdyty
Właściciel: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. , Sieraków Wlkp., ul. Stadnina 14,
64-410 Sieraków
Miejsce postoju: PR12 Kowalski Marian, Marzenin, ul. Ks.Twardego 27, 62-301 Marzenin,
tel. 61/ 438-80-23, 604-470-138
Gmina Września
- Program ochrony lista I -
201
1 G Zg SZATYN - hc
1998, kara
po 403 RAMAZAN - hc (JAŚMIN i HETKA)
od 27 G Kr SERIA - hc (OUSOR I i FARMA)
140 - 176 - 19,8 81 pkt. przy wpisie
141 - 177 - 19,8 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 28
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Stasicki Zygmunt, Dębica, ul. Gawrysia 23, 39-200 Dębica
Właściciel: Pośledni Krzysztof, Sobiesiernie, 24, 62-300 Września
Miejsce postoju: PR12W Pośledni Krzysztof, Sobiesiernie, 24, 62-300 Września,
tel. 792-331-221
Gmina Września
95 G Sz CAR - sp
1999, kara
po 22 G Wł CABROL - hol. (CALETTO I i WAGENGOLD)
od 662 CENTINA - sp (ORLY T i CESJA)
166 - 190 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 65
- w tym klacze z księgą: 7
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. , Nowielice, 72-320 Trzebiatów
Właściciel: SK w Dobrzyniewie Sp. z o.o. SO Biały Bór, Biały Bór, ul. Kolejowa 2,
78-425 Biały Bór
Miejsce postoju: PR12 Łazarowicz Kazimierz, Wąsoszki, 11, 77-430 Krajenka,
tel. 663-112-939
Gmina Krajenka
Powiat
Powiatzłotowski
złotowski
1776 G Gd - sztum. BASIOR - z 2004, gn.
po 1459 G Gd-sztum. SAZAR - z (TAZAR i SAFIRA)
od 3339 G Gd BAJKA - z (BRYTAN i SYLABA)
160 - 220 - 27 84 pkt. przy wpisie
164 - 220 - 30 84 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 17
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Rojewski Rafał, Sadłuki, 31, 82-433 MikołajkiPomorskie
Właściciel: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.. Z/S w Żyd., S.O. Gniezno,
Gniezno, ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno
Miejsce postoju: PR12T Radke Edmund, Głubczyn, 74, 77-430 Krajenka, tel. 601 684 891
Gmina Krajenka
- Program ochrony -
1648 G Gd WOMIEŚD - z
2002, gn.
po 337 G Ko NIEMEN - z (BARTEK i NICARA)
od 1228 G Ko WAŻNA - z (FRACHT i WATRA)
159 - 220 - 27 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 39
- w tym klacze z księgą: 1
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Feculak Jan, Bielica, 3, 78-425 Biały Bór
Właściciel: Krupa Stefan, Sypniewko, 7, 64-915 Jastrowie
Miejsce postoju: PR12T Krupa Stefan, Sypniewko, 7, 64-915 Jastrowie, tel. 67/ 265-79-50
Gmina Jastrowie
238 R Pz MARSCHALL MADDO - appaloosa
2006, kaszt.tar.
po POLANSKY VAN BROMISHET - appaloosa (WANTSLEY SPARKS i ZENDY)
od MADELIN VAN DE RIET - appaloosa (RAYO i KELLIE)
93 - 126 - 13 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 9
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Holandia
Właściciel: Głyżewska Danuta, Śmiardowo Krajeoskie, 75, 77-430 Krajenka
Miejsce postoju: PR12 Głyżewska Danuta, Śmiardowo Krajeoskie 75, 77-430 Krajenka,
tel. 67/ 263-03 48
Gmina Krajenka
powiat złotowski
202
229 G Pz NEMO - kn 2004, c.mysz.
po 46 G Bł TRAWERS - kn (LIŚCIAK i TRAWA)
od 73 G Bł NIMFA - kn (LITWIN i NIWACJA)
132 - 178 - 19,2 77 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 4
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Białowieski Park Narodowy , Białowieża, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
Właściciel: Cylman Katarzyna, Trudna, 7, 77-420 Lipka Krajeoska
Miejsce postoju: PR12W Cylman Katarzyna, Trudna, 7, 77-420 Lipka Krajeoska,
tel. 784-792-410
Gmina Lipka
203
2329 HAMILTON - z 1994, br.kaszt.
po 930 HEGUND - ard.szw. (RAGUND i HERVA)
od 1871 G El MALINKA - z (MERKURY i MASSINA)
153 - 220 - 28 80 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 48
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Grzelak Andrzej, Rozgard, 82-325 Markusy
Właściciel: Stado Ogierów Łąck Sp. z o.o Stado Starogard Gdaoski, Starogard Gdaoski,
ul. Mickiewicza 13, 83-200 StarogardGdaoski
Miejsce postoju: PR12 Borowski Remigiusz, Drzewice, 8, 64-965 Okonek, tel. 602-264-031
Gmina Okonek
14 R Pz MODRAK - fd 1998, buł.
po 459 NOTES - fd (WIKING i NAWARRA)
od 15 R Pz MONA LISA - fd (TAMERLAN i MONIKA)
141 - 172 - 20,5 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 41
- w tym klacze z księgą: 3
- w tym ogiery z księgą: 1
Hodowca: Voelkel Marian, Antoniny, 64-520 Obrzycko
Właściciel: Rataj Jan, Okonek, ul. Niepodległości 54, 64-965 Okonek
Miejsce postoju: PR12 Rataj Jan, Okonek, ul. Niepodległości 54, 64-965 Okonek,
tel. 602 661 184
Gmina Okonek
2665 FAŁSZERZ - z/sztum.
1996, j.gn.
po 555 NAWIGATOR - z (ELEMENT i NURA)
od 768 G Ko FLORYDA - z (SEKTOR i FABRYCZNA)
161 - 215 - 26,5 83 pkt. przy wpisie
163 - 210 - 26,5 83 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 90
- w tym klacze z księgą: 15
- w tym ogiery z księgą: 2
Hodowca: Grochowski Tadeusz, Bobolin 1, 76-150 Darłowo
Właściciel: SK w Dobrzyniewie Sp. z o.o. SO Biały Bór, Biały Bór, ul. Kolejowa 2,
78-425 Biały Bór
Miejsce postoju: PR12 Goździor Zdzisław, Płosków, 6, 77-400 Złotów, tel. 67/ 263-43-05,
602-252-527
Gmina Złotów
- Program ochrony -
204
56 G Sz HARPER - sp 1996, c.gn.
po 22 G Wł CABROL - hol. (CALETTO I i WAGENGOLD)
od 7713 HOLANDA - x (DENDRYT i HISZPANIA)
166 - 197 - 22 78 pkt. przy wpisie
170 - 195 - 22 79 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 76
- w tym klacze z księgą: 10
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. , Nowielice, , 72-320 Trzebiatów
Właściciel: Goździor Zdzisław, Płosków, 6, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12 Goździor Zdzisław, Płosków, 6, 77-400 Złotów,
tel. 67/ 263-43-05, 602-252-527
Gmina Złotów
97 G Sz IMBIR - sp
1999, gn.
po 1158 CZAD - sp (DIDO i CZASTORIA)
od 8058 IKEBANA - wlkp (NIFERAK i IMONA)
168 - 189 - 22 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 12
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera B
Hodowca: Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. , Nowielice, , 72-320 Trzebiatów
Właściciel: Goździor Zdzisław, Płosków, 6, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12 Goździor Zdzisław, Płosków, 6, 77-400 Złotów,
tel. 67/ 263-43-05, 602-252-527
Gmina Złotów
1460 G Gd WERMUT - z
2000, c.kaszt.
po 1294 G El GALANT - z (GARDAN i MALWINA)
od 3225 G Gd WESTA - z/sztum. (AMANT i WENEZA)
159 - 210 - 26,5 81 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 66
- w tym klacze z księgą: 5
- w tym ogiery z księgą: 1
Kategoria ogiera A
Hodowca: Litwic Franciszek, Pierwoszyno, ul. Boczna 15, 81-198 Kosakowo
Właściciel: Goździor Zdzisław, Płosków, 6, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12T Goździor Zdzisław, Płosków, 6, 77-400 Złotów,
tel. 67/ 263-43-05, 602-252-527
Gmina Złotów
- Program ochrony -
205
242 G Pz HUSAR - kn 2007, j.mysz.
po 1634 NERO - kn (KOŁCZAN i NAWA)
od 106 HAJFA - kn (NADZIAK i HACJENDA)
135 - 188 - 18 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 3
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Kurant Tadeusz, Bługowo, 31, 77-400 Złotów
Właściciel: Kurant Tadeusz, Bługowo, 31, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12W Kurant Tadeusz, Bługowo, 31, 77-400 Złotów,
tel. 67/ 265-42-75, 514-393-023
Gmina Złotów
228 R Pz JAZON - kuc 2004, kaszt.w siw.
po 28 R Ko MAJK - kuc (ANGELO i NN)
od 420 R Pz JAŚMINA - kuc (WOLF'S HAMWAY-R i JOLLY)
134 - 155 - 15,8 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 1
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Radowski Józef, Radawnica, ul. Cmentarna 1, 77-400 Złotów
Właściciel: Mrozik Mirosław, Górzna, 90/1, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12 Mrozik Mirosław, Górzna 90/1, 77-400 Złotów,
tel. 502-847-116, 691-265-114
Gmina Złotów
706 G Wł RYPIS - śl. 1997, kara
po 1183 LAPIS - śl. (ENZIAN i LAMA I)
od 279 G Wł RYBKA I - śl. (RYCERZ i RUSZNICA)
163 - 198 - 24 80 pkt. przy wpisie
168 - 215 - 25 80 pkt. przy weryfikacji
Potomstwo hodowlane: 57
- w tym klacze z księgą: 9
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Pająk Ryszard, Stara Kamienica 91, 58-512 Stara Kamienica
Właściciel: Rutkowski Cezary, Ropele, 6, 06-400 Ciechanów
Miejsce postoju: PR12 Piotrowska Lidia, Stawnica, 26, 77-400 Złotów, tel. 507-477-947
Gmina Złotów
- Program ochrony lista I -
206
1715 G Gd BRUTUS - z/sztum. 2004, kara
po 1508 G Gd TRAPER - z/sztum. (ARMAND i TINA)
od 3754 G Gd BAJA - z (JOTAR i BAJKA)
158 - 215 - 26 79 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 25
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Kategoria ogiera C
Hodowca: Kolaska Stanisław, Pólko 42, 83-220 Skórcz
Właściciel: Tomczak Bernard, Święta 110, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12T Tomczak Bernard, Święta, 110, 77-400 Złotów,
tel. 67/ 263-16-99, 697-424-016
Gmina Złotów
- Program ochrony -
241 G Pz KLARNET - kn2005, mysz.
po 1279 JEHOL - kn (NADZIAK i JEMIOŁUCHA)
od 401 KLAKSA - kn (MIKRUS i KLUKA)
137 - 171 - 19 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 0
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp.z o.o. , Dobrzyniewo, 23, 89-311 Falmierowo
Właściciel: Tomczak Bernard, Święta 110, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12 Tomczak Bernard, Święta, 110, 77-400 Złotów,
tel. 67/ 263-16-99, 697-424-016
Gmina Złotów
240 G Pz NICPOO - kn 2005, mysz.
po 63 G Bł NOR - kn (NIŻOWIEC i NIZKA)
od 47 G Lb NOWINKA - kn (NACIOS i NOWIZNA)
132 - 165 - 18 78 pkt. przy wpisie
Potomstwo hodowlane: 2
- w tym klacze z księgą: 0
- w tym ogiery z księgą: 0
Hodowca: Szczepaoska Elżbieta, Dolice, 15, 73-130 Dobrzany
Właściciel: Tomczak Bernard, Święta, 110, 77-400 Złotów
Miejsce postoju: PR12 Tomczak Bernard, Święta, 110, 77-400 Złotów,
tel. 67/ 263-16-99, 697-424-016
Gmina Złotów
207

Podobne dokumenty

wykaz ogierów - Okręgowy Związek Hodowców Koni

wykaz ogierów - Okręgowy Związek Hodowców Koni Objaśnienia skrótów nazwa ogiera* prawo krycia tylko własnych klaczy PROGRAM ogier sztumski wytypowany do krycia w progr. ochr.

Bardziej szczegółowo