Oświadczenie Euro Bank S.A. na podst. decyzji UOKiK nr DDK

Transkrypt

Oświadczenie Euro Bank S.A. na podst. decyzji UOKiK nr DDK
Oświadczenie Euro Bank S.A. na podst. decyzji UOKiK nr DDK-6/2016
Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Prezes UOKiK w dniu 9 marca
2016 r. wydał decyzję nr DDK-6/2016 stwierdzającą stosowanie przez Euro Bank S.A. praktyki
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na prezentowaniu w telewizyjnych
reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego, emitowanych w ramach kampanii „Warto
sprawdzić jakość i cenę. Kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem już od 5,7%”,
informacji wymaganych ustawą o kredycie konsumenckim w sposób uniemożliwiający ich
odczytanie z uwagi na wielkość czcionki oraz krótki czas ich prezentacji.

Podobne dokumenty