Licencje, certyfikaty, świadectwa

Transkrypt

Licencje, certyfikaty, świadectwa
Licencje, certyfikaty, świadectwa
2015-06-26 11:13:12
2
Import do Uzbekistanu podlega obowiązkowej certyfikacji. Certyfikaty wystawia państwowa agencja
„Uzbekstandart”.
Podmioty prawne zajmujące się importem i eksportem rejestrują się w Agencji ds. Stosunków Gospodarczych z
Zagranicą jako „uczestnicy zagranicznej działalności gospodarczej”. Do wniosku o certyfikat importer dołącza
zbiór dokumentów opisujących pochodzenie towarów z kraju wywozu.
Uzbekistan jest członkiem Międzynarodowej konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Określania i
Kodowania Towarów.
Co wymaga uzyskania certyfikatu:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
produkcja maszyn budowlanych
wyroby z metalu dla przemysłu ciężkiego i lekkiego
armatura
maszyny do obrabiania metalu i drewna
traktory i maszyny rolnicze
urządzenia elektrotechniczne
chemia gospodarcza (lakiery, farby)
konstrukcje drewniane
konstrukcje metalowe
konstrukcje z innych materiałów
technologiczne urządzenia do produkcji spożywczej i przemysłu
produkty spożywcze
zabawki dla dzieci
kosmetyki dla dorosłych i dla dzieci
stolarka do okien i drzwi
butelki, opakowania spożywcze
naczynia kuchenne
Eksporter, by wprowadzić produkt na uzbekistański rynek, musi dostarczyć dokumenty, że dany produkt spełnia
uznane za granicą lub w Uzbekistanie normy ISO, ASTM, DIN, IEC lub GOST. Ten ostatni certyfikat można uznać
za wschodni odpowiednik standardu ISO. Jest obecny tylko na rynkach Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan )
oraz w niektórych krajach WNP. Nie jest to jednak certyfikat uniwersalny – jego zakres i wymaganie są
wprawdzie zbliżone, ale między poszczególnymi państwami występują różnice odzwierciedlone zresztą w nazwie.
3
I tak w Rosji obowiązuje GOST R, w Kazachstanie GOST K, a Uzbekistan posługuję się normą GOST U. Certyfikat
dla Ukrainy to UkSEPRO
Certyfikat w pełni potwierdza posiadanie właściwości i jakości koniecznych dla danego produktu, które są
określone w dokumentach normatywnych i prawnych. Niekiedy w celu podniesienia wiarygodności produktów lub
usług przeprowadza się certyfikacje w systemie GOST nawet wówczas, gdy nie jest to konieczne (towar
poddawany jest certyfikacji dobrowolnie).
Podstawą dla wystawienia certyfikatu GOST jest protokół badań przeprowadzonych przez akredytowane
laboratoria. W zależności od rodzaju produkcji, dla uzyskania certyfikatu zgodności GOST mogą być wymagane
dodatkowe certyfikaty/dokumenty, takie jak: certyfikat bezpieczeństwa pożarowego czy państwowa rejestracja
wyrobu. W zależności od zapotrzebowania można uzyskać certyfikat na pojedynczą partię danego produktu oraz
certyfikat seryjny obowiązujący trzy lata.
W przypadku niektórych produktów mogą być potrzebne dodatkowe certyfikaty i świadectwa - np. wprowadzając
na uzbekistański rynek świeżych lub mrożonych produktów mięsnych i mlecznych należy przedłożyć świadectwo
weterynaryjne, zawierające datę uboju (i zamrożenia), zaświadczenie, że produkt jest wolny od chorób
zakaźnych i może być spożywany, wreszcie umowę między eksporterem i importerem.
Certfyfikacja towarów w Uzbekistanie też bywa czasem narzędziem wspierania lokalnych firm – bywają
przypadki, że nie muszą one legitymować się certyfikatami wymaganymi w przypadku importowanych
analogicznych towarów.
Instytucje standaryzacyjne
■
■
■
■
■
■
Narodowa Agencja ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji w Taszkencie (Uzstandart)
700049 Taszkent, ul. Farobi 333 A
tel.: (+ 998 71) 14 49 601, fax: (+ 998 71) 14 48 028, 14 48 029
e-mail: [email protected]
www.standard.gov.uz, www.standard.uz.
“Uzbekinvest eximinform” agencja marketingowa
Taszkent, ul. Lisunowa 68, 4 budynek
e-mail: [email protected]
tel.: (+998 71) 97 85 77, 97 85 71, fax: (+998 71) 97 58 17
Bucharskie Centrum ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji Buchara ul. Sanoat 1/2
tel.: (+998 365) 513 11
Andiżanskie Regionalne Centrum ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji
Andiżan, ul. Fitrat 251
tel.: (+998 37422) 221782
Namangańskie Centrum ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji Namangan, ul. Rakimowa 56
tel.: (+998 36922) 683 27
Kaszkadaryńskie Regionalne Centrum ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji
Karszi, ul. Gulbog 6
tel.: (+998 37522) 387 05, fax: (+998 37522) 395 98
Prawo dotyczące certyfikatów w zakresie oceny zgodności
4
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ustawa Republiki Uzbekistanu "O Certyfikacji Wyrobów i Usług"
Ustawa Republiki Uzbekistanu "O ochronie praw konsumentów
Ustawa Republiki Uzbekistanu "O jakości i bezpieczeństwie produktów spożywczych"
Ustawa Republiki Uzbekistanu "W sprawie oceny zgodności" (obowiązuje od 5 kwietnia 2014).
Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia.1994 r. Nr 409 w sprawie zatwierdzenia wykazu produktów
podlegających obowiązkowej certyfikacji, w celu certyfikacji, przywozu na terytorium Republiki Uzbekistanu i
wywóz z jej terytorium towarów, które wymagają potwierdzenia ich bezpieczeństwa
Uchwała Rady Ministrów z dnia 03 października.2002 r., Nr 342 w sprawie środków w celu poprawy systemu
normalizacji, metrologii i certyfikacji produktów i usług"
Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr 427 w sprawie wdrażania środków mających na celu
poprawę importu towarów konsumpcyjnych w Republice Uzbekistanu"
Uchwała Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2004 r.. nr 318 o dodatkowych środkach w celu uproszczenia
procedury certyfikacji wyrobów"
Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 Nr 158 o poprawie i uproszczeniu procedur przyznawania
zezwoleń na biznes
Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r Nr. 122 o dodatkowych środkach w celu poprawy procedur
certyfikacji i wdrażania systemów zarządzania jakością (aplikacji). Lista produktów podlega obowiązkowej
certyfikacji zawarta jest w dodatku nr 1 do tej uchwały
5

Podobne dokumenty